Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni Hükümet Sistemine Göre Güncellenmiş
Türk Kamu Yönetimi
Sistem – Niteliği – Örgütü – İşleyişi – Sorunları
Kasım 2018 / 8. Baskı / 352 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Ocak 2017 28.50 TL 7.90 TL (%73)Sepete Ekle
 6. Nisan 2015 19.00 TL 6.90 TL (%64)Sepete Ekle
 5. Şubat 2013 19.00 TL 4.90 TL (%75)Sepete Ekle
   

Eser, Üniversitelerde okutulan "Türk Kamu Yönetimi" ve "Türkiye'nin Yönetim Yapısı" derslerinin müfredatı doğrultusunda hazırlanmış olduğundan, birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır.

Kitap, yeni gelişmeler ve yasal düzenlemeler, özellikle 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kapsamında yapılan değişiklikler doğrultusunda gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 8. baskısını yapmıştır.

Ayrıca, kitabın ilk yedi baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması amaçlanmıştır.

Kitapta, Türkiye'de kamu yönetiminin niteliği, işlevi, mevcut örgütsel yapısı ve işleyişi ile örgütsel ve işlevsel sorunları sade ve anlaşılır bir dille anlatılmış karmaşık olan konular tablolar eşliğinde anlatılarak, konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Türk Kamu Yönetimi Sistemi
Kamu Yönetiminin Eylem ve İşlemleri
Kolluk Hizmeti
Merkezi Yönetim
Başkent Örgütü: Cumhurbaşkanlığı
Merkezi Yönetimin Taşra Örgütleri
Yerel Yönetimler
Fonksiyonel Yerinden Yönetim Kuruluşları
Kamu Yönetiminin Sorunları
Barkod: 9789750251641
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Dizini  17
Kısaltmalar  19
Giriş  23
1. BÖLÜM:
TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ
I. KAMU YÖNETİMİ KAVRAMI  27
II. TÜRK KAMU YÖNETİMİ  29
A. Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Özellikleri  29
B. Türk Kamu Yönetiminin Dayandığı Temel İlkeler  31
III. KAMU YÖNETİMİNİN FAALİYETLERİ, YETKİLERİ, EYLEM VE İŞLEMLERİ  32
A. Kamu Yönetimin Faaliyetleri  32
B. Kamu Yönetiminin Yetkileri  32
C. Kamu Yönetiminin Eylem ve İşlemleri  34
IV. KAMU YÖNETİMİNİN GÖREV VE HİZMETLERİ  34
A. Kamu Hizmeti  35
B. Kolluk Görevi ve Hizmeti  37
1. Görev ve Yetkilerine Göre Kolluk Güçleri  39
a. Kamu Kolluk Güçleri  40
aa. Genel Kolluk Güçleri  40
bb. Kamu Özel Kolluk Güçleri  50
cc. Yardımcı Kolluk  50
b. Özel Kolluk  51
aa. Ticari Özel (Private) Kolluk  51
bb. 2495 Sayılı Kanun İle Kurulan Özel Güvenlik  52
c. Gönüllü Kolluk  54
2. Gördüğü Hizmet Türüne Göre Kolluk Türleri  55
a. /İdari (Önleyici) Kolluk  55
b. Adli (Kovuşturucu) Kolluk  57
c. Uzmanlık Gerektiren Bazı Kolluk Hizmetleri  59
aa. Terörle Mücadele  59
bb. Toplumsal Olaylarla Mücadele  61
cc. Trafik  66
2. BÖLÜM:
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI
I. MERKEZDEN (MERKEZİ) YÖNETİM  69
A. Başkent Örgütü: Cumhurbaşkanlığı  70
1. Cumhurbaşkanın Görevi, Yetkileri, Seçilmesi ve Cezai Sorumluluğu  70
a. Cumhurbaşkanının Görevi  70
b. Cumhurbaşkanının Yetkileri  71
aa. Yasama ile İlgili Yetkileri  71
bb. Yürütme ile İlgili Yetkileri  71
cc. Yargı ile İlgili Yetkileri  72
c. Cumhurbaşkanının Seçilme Süreci  72
d. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu  74
2. Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Teşkilatı  76
a. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü  77
b. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  78
c. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü  79
d. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü  80
e. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü  82
f. Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü  82
3. Cumhurbaşkanı Kabinesi  83
a. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  83
b. Bakanlıklar  84
aa. Bakanlıkların Kuruluşu, Mahiyeti ve Türleri  84
bb. Bakanlıkların Merkez Teşkilatı  86
c. Bakanlar  87
d. Bakan Yardımcıları  88
e. Bakanlıkların Temel Kuruluşları Ve Hiyerarşik Kademeler  89
f. Yurtdışı teşkilatı  91
4. İçişleri Bakanlığı  95
a. İçişleri Bakanlığının Kuruluş Tarihçesi  96
b. İçişleri Bakanlığının Görev ve Yetkileri  97
c. İçişleri Bakanlığının Teşkilatı  98
aa. Merkez Teşkilatı  98
bb. İçişleri Bakanlığı Taşra teşkilatı  108
cc. İçişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatı  108
5. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  108
a. Genel Olarak  108
b. Politika Kurullarının Görev ve Yetkileri  111
aa. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu  111
bb. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu  112
cc. Ekonomi Politikaları Kurulu  113
dd. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu  114
ee. Hukuk Politikaları Kurulu  115
ff. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu  116
gg. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu  116
hh. Sosyal Politikalar Kurulu  117
ii. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu  118
c. Politika Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları ile İlgili Mali Hükümler  119
6. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  119
a. Ofislerin Görev ve Yetkileri  120
aa. Dijital Dönüşüm Ofisi  120
bb. Finans Ofisi  120
cc. İnsan Kaynakları Ofisi  121
dd. Yatırım Ofisi  121
b. Ofislerin Sorumluluğu ve Koordinasyonu  122
7. Cumhurbaşkanlığına Bağlı İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  123
a. Kurul, Konsey ve Komisyonların Oluşumu  124
aa. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu  124
bb. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  124
cc. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  125
dd. 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul  125
ee. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu  125
ff. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu  126
gg. Asgari Ücret Tespit Komisyonu  126
hh. 5015 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen Komisyon  127
ii. Toptancı Hal Konseyi  127
8. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  128
a. Devlet Arşivleri Başkanlığı  128
b. Devlet Denetleme Kurulu (DDK)  129
c. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)  131
aa. Milli Güvenlik ve İlgili Kavramlar  132
bb. Milli Güvenlik Kurulunun Kuruluşu  132
cc. Milli Güvenlik Kurulunun İşleyişi  133
dd. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  133
d. Diyanet İşleri Başkanlığı  136
e. İletişim Başkanlığı  137
f. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı  137
g. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı  138
h. Savunma Sanayii Müsteşarlığı  140
i. Strateji ve Bütçe Başkanlığı  142
j. Varlık Fonu  145
9. Bakanlık ve Diğer Birimlere Bağlı–İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar  147
10. Türk Silahlı Kuvvetleri  150
a. Anayasal Dayanağı  150
b. Son Değişiklikler  150
aa. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK ile İlgili Değişiklikler  151
bb. İçişleri Bakanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Alanında Yapılan Değişiklikler  156
B. Merkezi Yönetimin (Genel Yönetimin) Taşra Örgütü  161
1. Taşra Örgütü  161
2. İl Yönetimi  163
a. Vali  164
aa. Valinin Görevleri  164
bb. Valinin Denetleme ile İlgili Yetkileri  167
b. İl Müdürleri (İl İdare Şube Başkanları)  169
c. İl İdare Kurulu  171
3. İlçe Yönetimi  171
a. İlçelerin Tarihsel Gelişimi  172
b. Kaymakam  175
aa. Kaymakamın Görev ve Yetkileri  178
bb. İlçe İdare Şube Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları  181
c. İlçe İdare Kurulu  183
d. Merkez İlçe Kavramı  183
e. Türk Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Önemi ile İlgili Bir Değerlendirme  185
aa. Merkezi Yönetimin Halka En Yakın Birimi Olarak İlçe  186
bb. Türkiye’nin Coğrafi Büyüklüğü ve İlçe İlişkisi  187
cc. İlçede Yönetim – Halk İlişkileri  189
dd. İlçe Yönetiminde Kaymakamın Yeri ve Önemi  193
4. Bölge Yönetimi  195
II. YERİNDEN YÖNETİM  196
A. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Mevzuatında Yerel Yönetimleri İlgilendiren Düzenlemeler  197
B. Yerel Yönetimler (Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları)  202
1. Genel Olarak Yerel Yönetimler  202
2. İl Özel İdaresi  204
a. Görev, Yetki ve Sorumlulukları  205
b. Organları  206
aa. İl Genel Meclisi  207
bb. İl Encümeni  208
cc. Vali  209
c. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  210
3. Belediye  213
a. Kuruluşu  213
b. Türleri  214
aa. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre Kurulan Belediyeler  214
bb. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre Kurulan Büyükşehir Belediyeleri  215
c. Görev, Yetki ve Sorumlulukları  215
d. Organları  219
aa. Belediye Meclisi  219
bb. Belediye Encümeni  220
cc. Belediye Başkanı  221
e. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  223
f. Büyükşehir Belediyesi  225
aa. Kuruluşu  225
bb. Görev, Yetki ve Sorumlulukları  227
cc. Büyükşehir Belediyesinin Organları  230
dd. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  232
4. Köy  235
5. Mahalle Yönetimi  236
6. Yerel Yönetim Birlikleri  238
a. Kuruluşu  238
b. Organları  239
aa. Birlik Meclisi  239
bb. Birlik Encümeni  241
cc. Birlik Başkanı  242
C. Fonksiyonel (Hizmet) Yerinden Yönetim Kuruluşları  243
1. Özellikleri  243
2. Türleri  244
a. Yükseköğretim Kurumları  244
b. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu  245
c. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)  245
d. Mesleki Kamu Kurumları  246
III. DİĞER YAPILANMALAR  247
A. Bağımsız Yönetsel Otoriteler  247
B. A–Tipik Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  249
C. Kalkınma Ajansları  250
3. BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN BAŞLICA SORUNLARI
I. MERKEZİYETÇİLİK SORUNU VE MERKEZİ YÖNETİM – YEREL YÖNETİMLER İLİŞKİSİ  254
A. Merkeziyetçi Yönetim Sistemi  254
B. Türkiye’de Kamu Hizmeti ‘Yerel’ Olarak Sunulabilir mi?  255
C. Merkezi Yönetim–Yerel Yönetimler İlişkisi ve Vesayet Denetimi Sorunu  257
II. ÖRGÜTLENME İLE İLGİLİ SORUNLAR VE YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREĞİ  260
III. KAMU YÖNETİMİNDE MEŞRUİYET SORUNU  263
IV. YÖNETİME KATILMA VE DEMOKRATİK YÖNETİM EKSİKLİĞİ  269
V. HALKA KARŞI HESAP VEREBİLİRLİĞİN (ACCOUNTABILITY) OLMAMASI SORUNU  271
VI. KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN HAKLARI SORUNU  275
VII. YÖNETİMDE ESNEKLİK VE ŞEFFAFLIK İLE İLGİLİ SORUNLAR  284
A. Esneklik Konusu  285
B. Şeffaflık Konusu  286
VIII. KAMU YÖNETİMİNDE YOZLAŞMA SORUNU  289
A. Siyasallaşma  290
B. Yolsuzluk  291
C. Kırtasiyecilik  293
D. Sosyal, Ekonomik, Politik ve İdari Sorunlar  294
IX. YÖNETİMDE VERİMSİZLİK SORUNU VE MOTİVASYON  297
X. KAMU YÖNETİMİNİN BÜYÜMESİ VEYA KÜÇÜLMESİ KONUSU  302
XI. KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM İLE İLGİLİ SORUNLAR VE OMBUDSMAN  307
A. İç Denetim  308
B. Sayıştay Denetimi (Dış denetim)  309
C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)  310
XII. KAMU PERSONEL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR  312
XIII. KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER SORUNU  316
XIV. AB’YE UYUM SÜRECİ VE KAMU YÖNETİMİ  318
XV. KÜRESELLEŞME EĞİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  321
XVI. KAMU YÖNETİMİNDEKİ SORUNLARLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME  323
Sonuç  325
EK: Soru Bankası  331
Kaynaklar  341
Kavramlar Dizini  349
 


Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın
ÖZGEÇMİŞ


Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN


ADRES: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi
Avşar Kampüsü
KAHRAMANMARAŞ

Tel. No : 03442801581
GSM: 0541 3444640
Fax : 03442801532

ahaydin@ksu.edu.tr


1. KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN
Doğum Yeri : Pütürge (Malatya)
Doğum Tarihi : 03.05.1962
Medeni Hali : Evli ve 3 çocuklu
Yab. Dili–1;1;Düzeyi : İngilizce – İleri düzeyde
Uzmanlık Alanı : Yönetim Bilimi / Kamu Yönetimi / İç Güvenlik / Polis Yönetimi

2. EĞİTİM DURUMU


Lisans (1) Kamu Yönetimi İstanbul. Ü. Siyasal Bil. Fakültesi 1985
Lisans (2) Polis Yönetimi Polis Akademisi 1986
Y. Lisans (1) Yönetim Bilimleri Gazi Üniversitesi 1988
Y. Lisans (2) Polis Yönetimi University of Leicester (İngiltere) 1991
Doktora Yönetim Bilimleri University of Leicester (İngiltere) 1995

3. AKADEMİK ÜNVANLARI

Kom. Yrd Emniyet Genel Müdürlüğü 1986–1;1;1988
Arş. Gör. Polis Akademisi 1988–1;1;1995
Dr. Arş. Gör. Polis Akademisi 1995–1;1;1996
Yrd. Doç. Dr. Polis Akademisi 1996–1;1;1999
Doç. Dr. Polis Akademisi 1999–1;1;2000
Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2000–1;1;2005
Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2005–1;1; ….

4. İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

4.1. İdari Görevler

4.1.1. Tamamlanan

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2004–1;1;2005 / 2007 –1;1; 2010)
KSÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı (2000–1;1;2006)
KSÜ İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkan Vekilliği (2009–1;1;2010)
KSÜ Senato Üyeliği (2004 –1;1; 2012)
KSÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Eğitim ve Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Üyeliği (2004 –1;1; 2012)
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Araştırma Projeleri Birimi Yürütme Kurulu Üyeliği (2005 –1;1; 2011)
KSÜ YLÖ Komisyonu Üyeliği (2005 –1;1; 2012)
KSÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2007 –1;1; 2011)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı (2004 – 2005 / 2007 –1;1; 2010)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Başkanlığı (2004 – 2005 / 2007 –1;1; 2010)

4.1.2. Devam Eden

KSÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2000 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2007 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl Denetim Kurulu Üyeliği (İLESAM Temsilcisi) (2008 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2010 –1;1; …)
Kahramanmaraş Onikişubat İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2014–1;1;…)
Kahramanmaraş Dülkadiroğlu İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi)(2014–1;1;…)

4.2. Akademik Görevler

4.2.1. Tamamlanan

Polis Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (1997–1;1;2003)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2003 – 2008)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2008 –1;1; 2011)
KSÜ İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2011 –1;1; 2014)
Yerel Siyaset Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2007 –1;1; 2011)
10. Kalkınma Planı Kamu Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2012–1;1;2013)


4.2.2. Devam Eden

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Ulusal Bilim Kurulu Üyesi (2003 –1;1; …)
Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Ulusal Bilim Kurulu Üyesi (2005 –1;1; …)

4.3. Yönettiği Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

4.3.1. Yüksek Lisans Tezleri

Akkale, A. “Kazaların Önlenmesinde Trafik Polisinin Eğitimi ve Denetiminin Rolü”, Gazi Üni., 1999.
Şahin, V. “Optimal Yerel Yönetim Büyüklüğü Çerçevesinde Kasaba Belediyeleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2003.
Uran, İ. “Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Yeri ve Önemi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 2003.
Türkoğlu, M. E. “Türkiye’de Dini Motifli Terörün Arka Planındaki Nedenler”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006.
Demir, A. “Türkiye Solunda Milliyetçilik Anlayışı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006.
Parlak, M. “Küreselleşme ve Ulus Devlet”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2009.
Büyükyenigün, Ö. “Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Suç Haritası: Kahramanmaraş Örneği” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2010.
Çamur, Ö. “Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Odaklılık: Malatya Belediyesi Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2013
Çakır, O. “Emniyet Hizmetlerinde Etik”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2014.
Bali, M. K. “Yerel Yönetimler Üzerinde Yargısal Denetim”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).
Tatlı, S. M. “Kamu Hizmetinin Verimliliğinde Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).

4.3.2. Doktora Tezleri

Özel, M. “Halka Hesapverebilirlik Bağlamında Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).
Gök, S. “Yönetim ve Örgütlenme Bağlamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve İl Kamu Hastaneleri Birlikleri: Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam ediyor).
Ekmekçi, M. “İç Denetim Hizmetinde Şeffaflık”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam ediyor)

5. YAYIN LİSTESİ

5.1. Uluslararası Yayınları

5.1.1. Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayımlanan Yayınları

5.1.1.1. SSCI Dergilerde:

AYDIN, A. H., “The Future of Policing in Turkey: Current and Proposed Organisational Changes in Public Policing”, Police Studies, Vol. 19, No: 4, (1996), pp. 39–1;1;56.
AYDIN, A. H., “Policy Making Structures of the Turkish National Police Organisation”, Policing and Society, Vol. 6, (1996), pp. 73–1;1;86.
AYDIN, A. H., “Güvenlik Politika ve Uygulamalarının Meşruiyeti: Uzlaşma veya Zor Kullanma Durumu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 29, Sayı. 4, (1996), ss.65–1;1;72.
AYDIN, A. H. & ALKAN, H. “Af Kapsamına Giren Düzenlemelerin Meşruiyeti Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 35, Sayı. 3 (Eylül 2002), ss. 55–1;1;74.

5.1.1.2. Diğer İndeksli Dergilerde:

AYDIN, A. H., “Private and Voluntary Policing Service in Turkey”, Security Journal, Vol. 7, (1996), pp. 129–1;1;133.
AYDIN, A. H., “A Comparative Study of Military Involvement in Policing in England & Wales and Turkey”, The Police Journal, Vol. LXX, No: 3, (July – September 1997), pp. 203–1;1;219.

5.1.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

AYDIN, A. H., The Fight Against Internal Terrorism in Turkey: Problems and Effectiveness, International Conference: Policing the Peace, University College, Galway (Ireland), 23–1;1;25 August 1995.

AYDIN, A. H. “AB Ülkelerinde Irkçılık ve Polis”, Uluslararası Sempozyum: Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi, Polis Akademisi, Ankara, 16–1;1;17–1;1;18 Ekim 1996.

AYDIN, A. H., Developing Police Co–1;1;operation Between Turkey and Europe: Problems Standing in the way Towards Membership of the EU, British Criminology Conference, Queen's University of Belfast, N. Ireland, 15 –1;1; 18 th July 1997.

AYDIN, A. H., ALKAN, H., TAŞ, I. E., Local Governments in the Context of Globalisation and the EU Integration, IASIA Annual Conference: Public Administration Between Globalisation and Decentralisation, Istanbul–1;1;Turkey, 17–1;1;20 June 2002.

AYDIN, A. H. Güvenlik Hizmetinin Sunulmasında Yönetişim Yaklaşımı, Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı, Polis Akademisi, Ankara, 22–1;1;23 Ocak 2004.

AYDIN, A. H. A Comparison of the Military and the Police as Law Enforcement Institutions, İstanbul Conference on Democracy and Global Security, Turkish National Police & North Texas University (USA), İstanbul, Conrad Hotel, 9–1;1;11 June 2005.

AYDIN, A. H. Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türk Dünyasındaki Yansımaları, 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Calalabat, KIRGIZİSTAN, 11–1;1;13 Haziran 2007.

AYDIN, A. H. & TÜRKOĞLU, M. E. The Reasons of Religiously Appeared Terrorism in Turkey, 2.nd İstanbul Conference on Democracy and Global Security, Türkish National Police & North Texas University (USA), İstanbul, Conrad Hotel, 14–1;1;16 June 2007..

AYDIN. A. H. & TÜRKOGLU, M.E.Dini Motifli Terör Kavramı, 38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS’38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 10–1;1;15 September 2007.

ALKAN, H., TAŞ, I. E., AYDIN, A. H., International Aid and Governance: an analysis on Uzbek District (Mahalla) Authority, 4th International Specialised Conference: International Aid and Public Administration, IIAS & TODAIE, Ankara–1;1;Turkey, 23–1;1;27 June 2008.

BAKAN, İ., AYDIN, A. H., ÖZ, B. A Model Proposal for Citizen Satisfaction of e–1;1;Government Practices in Turkey, International Conference on e–1;1;Government and e–1;1;Governance, Ankara–1;1;TUrkey, 12–1;1;13–1;1;14–1;1; March 2009.

AYDIN, A. H. , LOFÇA, İ., BÜYÜKYENİGÜN, Ö., Analysing Causal Connection of Crıme For Improving Life Qualıty in Kahramanmaraş City–1;1;Turkey, British Society of Criminology Annual Conference 2010, “Human Rights & Human Wrxngs: Dilemmas and Diversity in Criminology”, Leicester University, Departmrent of Criminology, England, UK, 12–1;1;14 July 2010.

AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E., Ersöz, M. Önemi ve Uygulanabilirliği Açısından Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II:Küresel Değişim ve Demokratikleşme, İnönü Üniversitesi, Malatya, 19–1;1;20 Nisan 2012.

5.1.3. Uluslararası Kitapta Yayımlanan Makale (Ansiklopedi Maddesi)

AYDIN, A. H. Turkey, in, Dilip Das (Ed.) World Police Encyclopedia, Routledge, New York & London, 2006, pp. 855–1;1;861. (TÜBA tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde ‘C’ düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir)

5.1.4. Uluslararası Basılmış Kitapları

AYDIN, A. H. Police Organisation and Legitimacy, Aldershot (England), Ashgate–1;1;Avebury), 1997 (Doktora Tezinin yurtdışında yayınlanmış şekli olup, TÜBA tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Proğramı” çerçevesinde (A) düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir)

AYDIN, A. H. & KAVGACI, H. İ. Future Amalgamations of Police Forces in England & Wales, Leicester (England), Leicester Üniversity Press, 1996.

5.2. Ulusal Yayınları

5.2.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınları

5.2.1.1. İngilizce Yayımlanan Makaleler:

AYDIN, A. H., “The Exercise of Police Discretion in Turkey”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 20–1;1;21, (1994/1995), pp.81–1;1;90.

AYDIN, A. H., “Democracy and Policing: Militarisation v Democratisation of the Turkish Police”, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 17–1;1;18, (1995/1996), pp. 55–1;1;68.

AYDIN, A. H., “Efficiency and Effectiveness of the Turkish Police”, Turkish Public Administration Annual, Vol.22–1;1;23, (1996/1997), pp. 95–1;1;105.

5.2.1.2. Türkçe Yayımlanan Makaleler:

AYDIN, A. H., “Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Türk İdare Dergisi, Sayı. 422, (Mart 1999), ss. 13–1;1;20.

AYDIN, A. H., “Polis Personel Yönetimi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 4, (1999), ss. 95–1;1;120.

AYDIN, A. H., “Polisin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Sisteminde Postmodern Değişim”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 427, (Haziran 2000), ss. 143–1;1;162.

AYDIN, A. H., “Postmodern Örgüt Teorisi”, Liberal Düşünce, Yıl. 6, Sayı. 23 (Yaz 2001), ss. 196–1;1;206.

AYDIN, A. H., “Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1–1;1;2, (Ocak–1;1;Haziran 2002), ss. 123–1;1;136.

AYDIN, A. H. Polisin Güncel Sorunları: Bir Neden–1;1;Sonuç Analizi, Polis Bilimleri Dergisi, C. 5, S.3–1;1;4, (2003), ss. 1–1;1;12.

AYDIN, A. H. & AKÇAY, O. , Polis Yönetimi ve Uygulamalarında Karar Verme Süreci, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1–1;1;2 (2007), ss. 111–1;1;126.

GÜRBÜZ, M. & AYDIN, A. H. (2012) Zaman Kavramı ve Yönetim, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9, S. 2 (2012), ss. 1–1;1;120.

AYDIN, A. H. (2014) ‘Suç Önlemenin Önemi ve Etkisi’, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı I), ss. 82–1;1;84.

5.2.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

AYDIN, A. H., “Demiryolu Ulaşımının 'Güvenlik' Boyutu: Polisin Güvenlik Hizmetini Sunmasında Demiryolu Ulaşımının Yeri ve Önemi”, 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, TCDD Genel Müdürlüğü, İstanbul, 15–1;1;17 Aralık 1997.

AYDIN, A. H., “Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak Polisin Toplumda ve Ceza Adalet Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi”, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;8 Mayıs 1998.

AYDIN, A. H., “Kamu Yönetimi ve Hizmetinin Verimliliği ve Etkinliğinde Hizmeti Sunan Personel ve Hizmeti Alan Toplumun Rolü, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, 26–1;1;27 Mayıs 1998.

AYDIN, A. H., “Hizmetiçi Eğitim Kavramı ve Emniyet Teşkilatına Yansıması”, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 25–1;1;27 Ekim 2000.

AYDIN, A. H., “Güvenlik Hizmeti ‘Yerel’ Olarak Sunulabilir mi?”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, Ankara, 1–1;1;2 Kasım 2000.

AYDIN, A. H. & Akkale, A., “Trafik Kazalarının Önlenmesinde Denetimin Rolü ve Önemi”, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 25–1;1;27 Nisan 2001.

AYDIN, A. H., “İç Güvenliği Tehdit Eden Bir Sorun Olarak Öğrenci Olayları ve Polisin Müdahale Yetkisi”, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 17–1;1;19 Ekim 2001.

AYDIN, A. H. Bilgi Toplumu Kamu Yönetimi Anlayışı, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 17–1;1;18 Mayıs 2003.

AYDIN, A. H. Güvenlik Hizmetinde Özel Güvenliğin Yeri ve Önemi, 1. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 16.10.2004.

AYDIN, A. H. Özel Güvenlik Neden Gereklidir?, II. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 3 Aralık 2005.

AYDIN, A. H. Toplumsal Güvenlik ve Yerel Siyaset, Yerel Siyaset Sempozyumu, Plato Danışmanlık–1;1;Yerel Siyaset Dergisi, İstanbul–1;1;Bostancı Gren Park Hotel, 8 Aralık 2007.

AYDIN, A. H. & TİRYAKİ, G. Y. Kahramanmaraş Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe SWOT Analizi, TARIM 2015–1;1; Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 29 Mayıs 2009.

AYDIN, A. H. & LOFÇA, İ, Poliste İnovatif m–1;1;Devlet Uygulaması: Kahramanmaraş Örneğinde Gezici Polis Karakolları, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International, Hilton Hotel, Ankara, 28–1;1;29 Mayıs 2009.

BÜYÜKYENİGÜN, Ö, LOFÇA, İzzet, AYDIN, A. H. Küreselleşme Bağlanımda Kentsel Suç ve Suçlulukla Mücadele: Kahramanmaraş Kent Merkezinde Suç Olgusunun CBS Destekli İncelenmesi, VII. Kamu Yönetimi Forumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 8–1;1;9–1;1;10 Ekim 2009.

AYDIN, H. A.& PINAR, H. Üçüncü Bin Yılda Devlet Hizmetlerinde Ulaşılan Son Nokta Olarak M–1;1;Devlet’e Sistem Yaklaşımı Açısından Bir Bakış, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International (MGCI), Hilton Hotel, Ankara 6–1;1;7 Mayis 2010.

PINAR, H. & AYDIN, H. A. M–1;1;Devletin Bir Sonucu Olarak M–1;1;Kalite: M–1;1;Kalitenin Sürdürülebilirliği Açısından SBS (Sinerji, Bilgi ve Strateji), 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International (MGCI), Hilton Hotel, Ankara 6–1;1;7 Mayıs 2010.

AYDIN, H. A.& PINAR, H.Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Sürücülerin Öfke Yönetimi Yeteneklerine Sahip Olmalarının Rolü ve Önemi, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;7 Mayıs 2010.

PINAR, H. & AYDIN, A. H. Sloganların Trafik Güvenliğinin Sağlanmasındaki Öneminin NLP Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi ve NLP Yaklaşımının Daha Etkili Sloganların Oluşturulmasına Sağlayabileceği Katkılar, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;7 Mayıs 2010.

AYDIN, A. H. Arap Baharı ve Suudi Arabistan, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, KSÜ, Kahramanmaraş, 1–1;1;2 Ekim 2012.


5.2.3. Ulusal Kitaplarda Yayımlanan Makaleler

AYDIN, A. H., “İnsan Hakları Açısından Polisin Güç Kullanma Yetkisinin Meşruiyeti”, içinde, İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.) 21. Yüzyılda Polis: Temel Sorunlar–1;1;Çağdaş Yaklaşımlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, 1998, ss.103 – 130.
AYDIN, A. H. “Postmodern Toplumda Polisin İşlevi”, İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.), Türkiye’de Suç ve Polislik, içinde, Güner Matbaacılık, Ankara, 2001, ss. 73–1;1;88

AYDIN, A. H., “Yönetimin Fonksiyonları”, S. Güney (Ed.), Yönetim ve Organizasyon, içinde, Nobel, Ankara, 2001, ss. 57–1;1;86.

AYDIN, A.H. “Meşruiyet ve Polis”, H. H.Çevik & T. Göksu (Eds), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, içinde, Seçkin, Ankara, 2002, ss. 91–1;1;112.

AYDIN, A. H. (Terc.) Bridges v. California, 1941, Z. Arslan (Der.) ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Ankara, 2003, ss. 127–1;1;151.

AYDIN, A. H., İnsan Hakları ve Kamu Yönetimi, Ö. Ö. Tanör (Hazırlayan), Bülent Tanör Armağanı, içinde Legal, İstanbul, 2004, ss. 162–1;1;174.

AYDIN, A. H.,Yönetim Boyutunda Hizmetiçi Eğitim, A.Çelik, İ.Bakan, M. Taşlıyan (Der.) Yönetimde Seçme Konular, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM Yayınları, 2007, ss.1–1;1;16.

AYDIN, A. H. "Örgütlerde İnsan İlişkileri", M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Der.) Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, ss. 2008, 137–1;1;165

AYDIN, A. H. "Örgütlerde Personelin Tatmini", M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Der.) Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2008, ss.361–1;1;377.

AYDIN, A. H., “Bölgesel Sorunlar, Tehditler ve Fırsatlar”, A. H. Aydın, S. Taş, S. Adıgüzel (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2008, ss. 1–1;1;5.

AYDIN, A. H., TAŞ, S., ADIGÜZEL, S. “Sorun–1;1;Tehdit–1;1;Fırsat İlişkisi ve Türkiye”, A. H. Aydın, S. Taş, S. Adıgüzel (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2008, ss. 441–1;1;449.

AYDIN, A. H. “Güvenlik Hizmetlerinde Yerelleşme”, V. K. Bilgiç (Der.), Değişik Yönleriyle Yerelleşme, Seçkin, Ankara, 2009, ss.131–1;1;154..

AYDIN, A. H., LOFÇA, Mikrokredi–1;1;Yoksulluk İlişkisi, A. H. Aydın, İ. Lofça, S. Güngör, Ö. Büyükyenigün, (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss. 28–1;1;37.

AYDIN, A. H., LOFÇA, İ., GÜNGÖR, S., BÜYÜKYENİGÜN, Ö. Mikrokredi Vasıtasıyla Yoksulluğun Azaltılması, A. H. Aydın, İ. Lofça, S. Güngör, Ö. Büyükyenigün, (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2010, 212–1;1;225.

ÇOBAN, M. C. & AYDIN, A. .H. Kamu Yönetiminde İç Denetimin Kurumsal Gelişimi, İ. E. Taş & A. H. Aydın (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.141–1;1;151.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A., H. KAYFOR ve VII. Kamu Yönetimi Forumunun (VII. KAYFOR) Kamu Yönetimi Araştırmalarına Katkısı, İ. E. Taş & A. H. Aydın, (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.365–1;1;371.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H, Küreselleşme, Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmeti, A. H. Aydın, İ. E. Taş, M. Kılıç, Z. Gül (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.3–1;1;8.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H. KILIÇ, M. Küreselleşme Sütrecinde Kamu Yönetiminin Durumu, A. H. Aydın, İ. E. Taş, M. Kılıç, Z. Gül (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss. 321–1;1;325.

AYDIN, A. H. & ÇETİN. S. Kamu Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri, A. Çelik & T. Akgemci (Der.) Yönetim Bilişim Sistemleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, ss. 255–1;1;265.

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ.E. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetim Yasalarında Yerel Özerklik, A. Kesik & H. Canpolat (Ed.) Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011, ss.29–1;1;51.

BALCI. A., BAKAN, İ., AYDIN, A. H., KAR, M., ÖZ, B., MEDENİ, T., MEDENİ, T. (2012) Vatandaş Odaklı e–1;1;Devlet Hizmetlerinin Ölçümlenmesi: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İçerisinde Türkiye İçin Bir Model Arayışı, M. Z. Sobacı & M. Yıldız (Ed), E–1;1;Devlet, Nobel, Ankara, ss. 103–1;1;127.

AYDIN, A. H. (2013) Kamu Yönetimi ve Hizmetinde Değişim Eğilimleri, E. G. İsbir (Ed.) Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE Yayını, Ankara, ss.95–1;1;122.

AYDIN, A. H. (2014) ‘Suudi Arabistan Kamu Yönetimi Yapısı’, B. Aykaç & H. Altınok (Ed.) Yönetsel Yapı İncelemeleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

5.2.4. Ulusal Basılmış Kitapları

5.2.4.1. Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

AYDIN, A. H. Kamu Yönetimine Giriş, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H. Türk Kamu Yönetimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

AYDIN, A. H.Yönetim Bilimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ. E. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H., Polis Meslek Hukuku, Doğuş Mat., Ankara, 1996.

AYDIN, A. H. & YALÇINKAYA, H., Örnekli Hazırlık Soruşturması, Sarıkaya Mat., Van, 2000.

AYDIN, A. H. Kamu Yönetimi ve Polis, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

AYDIN, A. H. Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010

AYDIN, A. H. Kahramanmaraş’tan Gündeme Dair…, Sakınmaz Ofset, Kahramanmaraş, 2012

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ. E. Kamu Personel Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.


5.2.4.3. Derleme Kitaplar

AYDIN, A. H; TAŞ, S.; ADIGÜZEL, S. (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, No. 131, Kahramanmaraş, 2008

LOFÇA, İ., AYDIN, A. H., GÜNGÖR. S., BÜYÜKYENİGÜN, Ö. (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk / Microcredit and Poverty,, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, No. 8, Kahramanmaraş, 2010.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H. (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, No. 137, Kahramanmaraş, 2010.

AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E., KILIÇ, M., GÜL, Z. (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Ve Hizmeti, KSÜ Yayını, No. 136, Kahramanmaraş, 2010.

AYDIN, A. H., BAKAN, İ., YARDIMCIOĞLU, M. (Der.) II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, KSÜ Yayını, No. 142, Kahramanmaraş, 2013


5.2.5. Ulusal Diğer Yayınları

5.2.5.1. Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

AYDIN, A. H. & AKKALE, A., “Kazaların Önlenmesinde Trafik Eğitiminin Rolü ve Önemi”, Polis Dergisi, Yıl. 8, Sayı. 31, (Nisan–1;1;Mayıs–1;1;Haziran 2002), ss. 5–1;1;13.

AYDIN, A. H. & URAN, İ. İlçe Yönetiminin Verimliliğini Etkileyen Faktörler, Polis Dergisi, S. 41 (Ekim–1;1;Kasım–1;1;Aralık), 2004, ss.175–1;1;184.

AYDIN, A. H. & URAN, İ. Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Yeri ve Önemi, Polis Dergisi, S. 47 (Ocak–1;1;Şubat–1;1;Mart) 2006, ss. 22–1;1;30.

5.2.5.2.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Yayımlanmayan Yayınları

AYDIN, A. H., “Emniyet Teşkilatında İstatistik Kullanımı: Emniyet Hizmetinin Verimliliği Açısından İstatistik Birimleri ve İstatistikçilerin Önemi”, Araştırma Sempozyumu’97, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 24–1;1;26 Kasım 1997.

AYDIN, A. H., “Nüfus ve Güvenlik İhtiyacının Karşılanması: Polisin Verimli Çalışmasının, Nüfus Yapısı ve Suç İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2–1;1;5 Aralık 1997.

AYDIN, A. H., “Güvenlik Hizmetinin Başarısında Polis–1;1;Halk İlişkilerinin Rolü”, Ulusal İletişim Sempozyumu, AÜ İletişim Fakültesi & GÜ İletişim Fakültesi, Ankara, 3–1;1;5 Mayıs 2000.

AYDIN, A. H., “Amerikan Zenci Toplumu ve Yoksulluk–1;1;Şiddet İlişkisi: 1960’lı Yıllardaki Şiddet Olayları”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, (Poster Bildiri) TODAİE, Ankara, 6–1;1;7 Aralık 2001.

6. PROJELER

TÜRKSAT tarafından desteklenen “Türkiye e–1;1;Devlet Uygulamaları Vatandaş Memnuniyeti Endeksinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi (TVME/E–1;1;DEVLET) Projesi”nde Araştırmacı (2008–1;1;2011).
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo–1;1;Ekonomik ve Politik Açıdan Suçun Neden–1;1;Sonuç Analizi ve Çözüm Önerileri: Kahramanmaraş Şehir Merkezi Örneği” başlıklı projede Araştırmacı (2009–1;1;2011).

7. ÜYE OLDUĞU İDARİ VE AKADEMİK KURULUŞLAR

British Society of Criminology üyesi
British Political Studies Association üyesi
Siyasi İlimler Türk Derneği (Turkish Political Studies Association) üyesi
Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyesi
İLESAM Üyesi

8. ALDIĞI ÖDÜLLER

İngiltere’de 1997 yılında Ashgate–1;1;Avebury tarafından yayınlanan Police Organistion and Legitimacy isimli kitabından dolayı, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde (A) düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir.

2006 yılında yayınlanan World Police Encyclopedia (Routledge, New York and London) için yazdığı “Turkey“ maddesi dolayısıyla, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde ‘C’ düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir.

9. VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

9.1. Lisans Dersleri

Yönetim Bilimi
Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Kamu Yönetimi

9. 2. Yüksek Lisans Dersleri

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Yönetimin Fonksiyonları
Örgüt Teorisi
Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları

9.3. Doktora Dersleri

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Sistemleri
Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim
Nagehan Talat Arslan
Mayıs 2005
41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Sepete Ekle
Levent Börklüoğlu
Temmuz 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Aysel Özdemir Çolak
Temmuz 2020
33.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Dizini  17
Kısaltmalar  19
Giriş  23
1. BÖLÜM:
TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNİN NİTELİĞİ
I. KAMU YÖNETİMİ KAVRAMI  27
II. TÜRK KAMU YÖNETİMİ  29
A. Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Özellikleri  29
B. Türk Kamu Yönetiminin Dayandığı Temel İlkeler  31
III. KAMU YÖNETİMİNİN FAALİYETLERİ, YETKİLERİ, EYLEM VE İŞLEMLERİ  32
A. Kamu Yönetimin Faaliyetleri  32
B. Kamu Yönetiminin Yetkileri  32
C. Kamu Yönetiminin Eylem ve İşlemleri  34
IV. KAMU YÖNETİMİNİN GÖREV VE HİZMETLERİ  34
A. Kamu Hizmeti  35
B. Kolluk Görevi ve Hizmeti  37
1. Görev ve Yetkilerine Göre Kolluk Güçleri  39
a. Kamu Kolluk Güçleri  40
aa. Genel Kolluk Güçleri  40
bb. Kamu Özel Kolluk Güçleri  50
cc. Yardımcı Kolluk  50
b. Özel Kolluk  51
aa. Ticari Özel (Private) Kolluk  51
bb. 2495 Sayılı Kanun İle Kurulan Özel Güvenlik  52
c. Gönüllü Kolluk  54
2. Gördüğü Hizmet Türüne Göre Kolluk Türleri  55
a. /İdari (Önleyici) Kolluk  55
b. Adli (Kovuşturucu) Kolluk  57
c. Uzmanlık Gerektiren Bazı Kolluk Hizmetleri  59
aa. Terörle Mücadele  59
bb. Toplumsal Olaylarla Mücadele  61
cc. Trafik  66
2. BÖLÜM:
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI
I. MERKEZDEN (MERKEZİ) YÖNETİM  69
A. Başkent Örgütü: Cumhurbaşkanlığı  70
1. Cumhurbaşkanın Görevi, Yetkileri, Seçilmesi ve Cezai Sorumluluğu  70
a. Cumhurbaşkanının Görevi  70
b. Cumhurbaşkanının Yetkileri  71
aa. Yasama ile İlgili Yetkileri  71
bb. Yürütme ile İlgili Yetkileri  71
cc. Yargı ile İlgili Yetkileri  72
c. Cumhurbaşkanının Seçilme Süreci  72
d. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu  74
2. Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Teşkilatı  76
a. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü  77
b. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı  78
c. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü  79
d. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü  80
e. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü  82
f. Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü  82
3. Cumhurbaşkanı Kabinesi  83
a. Cumhurbaşkanı Yardımcıları  83
b. Bakanlıklar  84
aa. Bakanlıkların Kuruluşu, Mahiyeti ve Türleri  84
bb. Bakanlıkların Merkez Teşkilatı  86
c. Bakanlar  87
d. Bakan Yardımcıları  88
e. Bakanlıkların Temel Kuruluşları Ve Hiyerarşik Kademeler  89
f. Yurtdışı teşkilatı  91
4. İçişleri Bakanlığı  95
a. İçişleri Bakanlığının Kuruluş Tarihçesi  96
b. İçişleri Bakanlığının Görev ve Yetkileri  97
c. İçişleri Bakanlığının Teşkilatı  98
aa. Merkez Teşkilatı  98
bb. İçişleri Bakanlığı Taşra teşkilatı  108
cc. İçişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatı  108
5. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları  108
a. Genel Olarak  108
b. Politika Kurullarının Görev ve Yetkileri  111
aa. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu  111
bb. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu  112
cc. Ekonomi Politikaları Kurulu  113
dd. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu  114
ee. Hukuk Politikaları Kurulu  115
ff. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu  116
gg. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu  116
hh. Sosyal Politikalar Kurulu  117
ii. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu  118
c. Politika Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları ile İlgili Mali Hükümler  119
6. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  119
a. Ofislerin Görev ve Yetkileri  120
aa. Dijital Dönüşüm Ofisi  120
bb. Finans Ofisi  120
cc. İnsan Kaynakları Ofisi  121
dd. Yatırım Ofisi  121
b. Ofislerin Sorumluluğu ve Koordinasyonu  122
7. Cumhurbaşkanlığına Bağlı İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar  123
a. Kurul, Konsey ve Komisyonların Oluşumu  124
aa. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu  124
bb. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu  124
cc. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu  125
dd. 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen Kurul  125
ee. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu  125
ff. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu  126
gg. Asgari Ücret Tespit Komisyonu  126
hh. 5015 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen Komisyon  127
ii. Toptancı Hal Konseyi  127
8. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar  128
a. Devlet Arşivleri Başkanlığı  128
b. Devlet Denetleme Kurulu (DDK)  129
c. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)  131
aa. Milli Güvenlik ve İlgili Kavramlar  132
bb. Milli Güvenlik Kurulunun Kuruluşu  132
cc. Milli Güvenlik Kurulunun İşleyişi  133
dd. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği  133
d. Diyanet İşleri Başkanlığı  136
e. İletişim Başkanlığı  137
f. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı  137
g. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı  138
h. Savunma Sanayii Müsteşarlığı  140
i. Strateji ve Bütçe Başkanlığı  142
j. Varlık Fonu  145
9. Bakanlık ve Diğer Birimlere Bağlı–İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar  147
10. Türk Silahlı Kuvvetleri  150
a. Anayasal Dayanağı  150
b. Son Değişiklikler  150
aa. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK ile İlgili Değişiklikler  151
bb. İçişleri Bakanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Alanında Yapılan Değişiklikler  156
B. Merkezi Yönetimin (Genel Yönetimin) Taşra Örgütü  161
1. Taşra Örgütü  161
2. İl Yönetimi  163
a. Vali  164
aa. Valinin Görevleri  164
bb. Valinin Denetleme ile İlgili Yetkileri  167
b. İl Müdürleri (İl İdare Şube Başkanları)  169
c. İl İdare Kurulu  171
3. İlçe Yönetimi  171
a. İlçelerin Tarihsel Gelişimi  172
b. Kaymakam  175
aa. Kaymakamın Görev ve Yetkileri  178
bb. İlçe İdare Şube Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları  181
c. İlçe İdare Kurulu  183
d. Merkez İlçe Kavramı  183
e. Türk Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Önemi ile İlgili Bir Değerlendirme  185
aa. Merkezi Yönetimin Halka En Yakın Birimi Olarak İlçe  186
bb. Türkiye’nin Coğrafi Büyüklüğü ve İlçe İlişkisi  187
cc. İlçede Yönetim – Halk İlişkileri  189
dd. İlçe Yönetiminde Kaymakamın Yeri ve Önemi  193
4. Bölge Yönetimi  195
II. YERİNDEN YÖNETİM  196
A. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Mevzuatında Yerel Yönetimleri İlgilendiren Düzenlemeler  197
B. Yerel Yönetimler (Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları)  202
1. Genel Olarak Yerel Yönetimler  202
2. İl Özel İdaresi  204
a. Görev, Yetki ve Sorumlulukları  205
b. Organları  206
aa. İl Genel Meclisi  207
bb. İl Encümeni  208
cc. Vali  209
c. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  210
3. Belediye  213
a. Kuruluşu  213
b. Türleri  214
aa. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre Kurulan Belediyeler  214
bb. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre Kurulan Büyükşehir Belediyeleri  215
c. Görev, Yetki ve Sorumlulukları  215
d. Organları  219
aa. Belediye Meclisi  219
bb. Belediye Encümeni  220
cc. Belediye Başkanı  221
e. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  223
f. Büyükşehir Belediyesi  225
aa. Kuruluşu  225
bb. Görev, Yetki ve Sorumlulukları  227
cc. Büyükşehir Belediyesinin Organları  230
dd. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi  232
4. Köy  235
5. Mahalle Yönetimi  236
6. Yerel Yönetim Birlikleri  238
a. Kuruluşu  238
b. Organları  239
aa. Birlik Meclisi  239
bb. Birlik Encümeni  241
cc. Birlik Başkanı  242
C. Fonksiyonel (Hizmet) Yerinden Yönetim Kuruluşları  243
1. Özellikleri  243
2. Türleri  244
a. Yükseköğretim Kurumları  244
b. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu  245
c. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)  245
d. Mesleki Kamu Kurumları  246
III. DİĞER YAPILANMALAR  247
A. Bağımsız Yönetsel Otoriteler  247
B. A–Tipik Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  249
C. Kalkınma Ajansları  250
3. BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN BAŞLICA SORUNLARI
I. MERKEZİYETÇİLİK SORUNU VE MERKEZİ YÖNETİM – YEREL YÖNETİMLER İLİŞKİSİ  254
A. Merkeziyetçi Yönetim Sistemi  254
B. Türkiye’de Kamu Hizmeti ‘Yerel’ Olarak Sunulabilir mi?  255
C. Merkezi Yönetim–Yerel Yönetimler İlişkisi ve Vesayet Denetimi Sorunu  257
II. ÖRGÜTLENME İLE İLGİLİ SORUNLAR VE YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREĞİ  260
III. KAMU YÖNETİMİNDE MEŞRUİYET SORUNU  263
IV. YÖNETİME KATILMA VE DEMOKRATİK YÖNETİM EKSİKLİĞİ  269
V. HALKA KARŞI HESAP VEREBİLİRLİĞİN (ACCOUNTABILITY) OLMAMASI SORUNU  271
VI. KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN HAKLARI SORUNU  275
VII. YÖNETİMDE ESNEKLİK VE ŞEFFAFLIK İLE İLGİLİ SORUNLAR  284
A. Esneklik Konusu  285
B. Şeffaflık Konusu  286
VIII. KAMU YÖNETİMİNDE YOZLAŞMA SORUNU  289
A. Siyasallaşma  290
B. Yolsuzluk  291
C. Kırtasiyecilik  293
D. Sosyal, Ekonomik, Politik ve İdari Sorunlar  294
IX. YÖNETİMDE VERİMSİZLİK SORUNU VE MOTİVASYON  297
X. KAMU YÖNETİMİNİN BÜYÜMESİ VEYA KÜÇÜLMESİ KONUSU  302
XI. KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM İLE İLGİLİ SORUNLAR VE OMBUDSMAN  307
A. İç Denetim  308
B. Sayıştay Denetimi (Dış denetim)  309
C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)  310
XII. KAMU PERSONEL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR  312
XIII. KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER SORUNU  316
XIV. AB’YE UYUM SÜRECİ VE KAMU YÖNETİMİ  318
XV. KÜRESELLEŞME EĞİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  321
XVI. KAMU YÖNETİMİNDEKİ SORUNLARLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME  323
Sonuç  325
EK: Soru Bankası  331
Kaynaklar  341
Kavramlar Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020