Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamacılar İçin
İcra ve İflas Suçları El Kitabı
Mart 2019 / 1. Baskı / 384 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Mart 2020 75.00 TL -     Sepete Ekle
   

"İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan kendine özgü bir disiplindir. Uygulamada çok yoğun olarak başvurulan bu alanda derli toplu bir mevzuat olmadığı gibi birçok konuda da belirsizlik bulunmaktadır. Söz gelimi zincirleme suç, aynı veya farklı nev'i den fikri içtima gibi hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalı olduğu gibi, Ceza Muhakemesi Yasası hükümlerinin ne derece uygulanacağı da tartışmalıdır. Bu çalışmamızda uygulamadaki önemi de gözetilerek icra ve iflas suçları irdelenmeye çalışılmış, yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuş; avukatların dilekçe yazarken, iddia veya savunmalarını sunarken, yargıçların ise tensip yaparken veya hüküm kurarken nerelere dikkat etmeleri gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Hükümler
Özel Hükümler
Barkod: 9789750253775
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  23
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR  28
III. FAİL  30
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  36
A. Niteliği  36
B. Üç Aylık Süre  36
C. Bir Yıllık Süre  38
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  44
A. Görevli Mahkeme  44
B. Yetkili Mahkeme  45
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  45
VII. KARAR  60
A. Mahkûmiyet Kararı  62
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  64
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  71
a. Hapis Cezası  72
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  73
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  74
cc. Cezanın Ertelenmesi  79
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  80
ee. Uzlaştırma  83
ff. Ön Ödeme  87
b. Adli Para Cezası  92
B. Beraat Kararı  94
C. Düşme Kararı  95
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar  95
a. Şikâyetten Vazgeçme  95
b. Borcun Ödenmesi  95
c. Sanığın Ölümü  96
d. Süre Aşımı  96
e. Duruşmaya Katılmama  96
f. Ön Ödeme  98
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması  98
h. Zamanaşımı  100
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  101
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  102
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu  104
D. Davanın Reddi Kararı  107
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  108
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  108
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  109
VIII. YASA YOLLARI  110
A. İtiraz  110
B. İstinaf  114
C. Temyiz  117
İkinci Kısım
ÖZEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  121
II. SUÇUN UNSURLARI  122
A. Suçun Maddi Unsurları  122
1. Fail ve Mağdur  122
2. Eylem  122
B. Suçun Manevi Unsuru  136
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  138
A. Teşebbüs  138
B. İştirak  139
C. İçtima  139
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  140
İkinci Bölüm
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  149
II. SUÇUN UNSURLARI  149
A. Suçun Maddi Unsurları  149
1. Fail ve Mağdur  149
2. Eylem  149
B. Suçun Manevi Unsuru  163
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  163
A. Teşebbüs  163
B. İştirak  164
C. İçtima  164
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  165
Üçüncü Bölüm
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA
MEVCUDUNU EKSİLTME
I. GENEL OLARAK  169
II. SUÇUN UNSURLARI  169
A. Suçun Maddi Unsurları  169
1. Fail ve Mağdur  169
2. Eylem  170
B. Suçun Manevi Unsuru  184
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  185
A. Teşebbüs  185
B. İştirak  185
C. İçtima  185
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  187
Dördüncü Bölüm
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
I. GENEL OLARAK  193
II. SUÇUN UNSURLARI  193
A. Suçun Maddi Unsurları  193
1. Fail ve Mağdur  193
2. Eylem  194
B. Suçun Manevi Unsuru  205
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  205
A. Teşebbüs  205
B. İştirak  206
C. İçtima  206
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  214
Beşinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  221
II. SUÇUN UNSURLARI  222
A. Suçun Maddi Unsurları  222
1. Fail ve Mağdur  222
2. Eylem  222
B. Suçun Manevi Unsuru  225
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  226
A. Teşebbüs  226
B. İştirak  226
C. İçtima  226
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  226
Altıncı Bölüm
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI
BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  231
II. SUÇUN UNSURLARI  231
A. Suçun Maddi Unsurları  231
1. Fail ve Mağdur  231
2. Eylem  231
B. Suçun Manevi Unsuru  239
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  240
A. Teşebbüs  240
B. İştirak  240
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  240
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
I. GENEL OLARAK  255
II. SUÇUN UNSURLARI  255
A. Suçun Maddi Unsurları  255
1. Fail ve Mağdur  255
2. Eylem  256
B. Suçun Manevi Unsuru  262
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  263
A. Teşebbüs  263
B. İştirak  263
C. İçtima  263
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  267
Sekizinci Bölüm
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  273
II. SUÇUN UNSURLARI  273
A. Suçun Maddi Unsurları  273
1. Fail ve Mağdur  273
2. Eylem  273
B. Suçun Manevi Unsuru  274
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  275
A. Teşebbüs  275
B. İştirak  275
C. İçtima  275
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  275
Dokuzuncu Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  279
II. SUÇUN UNSURLARI  279
A. Suçun Maddi Unsurları  279
1. Fail ve Mağdur  279
2. Eylem  279
B. Suçun Manevi Unsuru  286
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  286
A. Teşebbüs  286
B. İştirak  287
C. İçtima  287
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  287
Onuncu Bölüm
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
I. GENEL OLARAK  289
II. SUÇUN UNSURLARI  289
A. Suçun Maddi Unsurları  289
1. Fail ve Mağdur  289
2. Eylem  289
B. Suçun Manevi Unsuru  296
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  297
A. Teşebbüs  297
B. İştirak  297
C. İçtima  298
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  298
Onbirinci Bölüm
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK  301
II. SUÇUN UNSURLARI  301
A. Suçun Maddi Unsurları  301
1. Fail ve Mağdur  301
2. Eylem  302
B. Suçun Manevi Unsuru  306
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  306
A. Teşebbüs  306
B. İştirak  306
C. İçtima  307
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  307
Onikinci Bölüm
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE
ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI
I. GENEL OLARAK  311
II. SUÇUN UNSURLARI  311
A. Suçun Maddi Unsurları  311
1. Fail ve Mağdur  311
2. Eylem  312
B. Suçun Manevi Unsuru  312
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  312
A. Teşebbüs  312
B. İştirak  312
C. İçtima  312
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  313
Onüçüncü Bölüm
KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA
BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA
I. GENEL OLARAK  315
II. SUÇUN UNSURLARI  315
A. Suçun Maddi Unsurları  315
1. Fail ve Mağdur  315
2. Eylem  316
B. Suçun Manevi Unsuru  316
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  316
A. Teşebbüs  316
B. İştirak  317
C. İçtima  317
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  317
Ondördüncü Bölüm
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
I. GENEL OLARAK  319
II. SUÇUN UNSURLARI  319
A. Suçun Maddi Unsurları  319
1. Fail ve Mağdur  319
2. Eylem  319
B. Suçun Manevi Unsuru  321
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  321
A. Teşebbüs  321
B. İştirak  321
C. İçtima  321
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  321
Onbeşinci Bölüm
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU
I. GENEL OLARAK  325
II. SUÇUN UNSURLARI  325
A. Suçun Maddi Unsurları  325
1. Fail ve Mağdur  325
2. Eylem  326
B. Suçun Manevi Unsuru  326
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  327
A. Teşebbüs  327
B. İştirak  327
C. İçtima  327
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  327
Onaltıncı Bölüm
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
I. GENEL OLARAK  331
II. SUÇUN UNSURLARI  331
A. Suçun Maddi Unsurları  331
1. Fail ve Mağdur  331
2. Eylem  332
B. Suçun Manevi Unsuru  333
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  333
A. Teşebbüs  333
B. İştirak  333
C. İçtima  333
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  334
Onyedinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME
I. GENEL OLARAK  337
II. SUÇUN UNSURLARI  337
A. Suçun Maddi Unsurları  337
1. Fail ve Mağdur  337
2. Eylem  337
B. Suçun Manevi Unsuru  338
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  338
A. Teşebbüs  338
B. İştirak  338
C. İçtima  338
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  339
Onsekizinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  341
II. SUÇUN UNSURLARI  341
A. Suçun Maddi Unsurları  341
1. Fail ve Mağdur  341
2. Eylem  342
B. Suçun Manevi Unsuru  342
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  343
A. Teşebbüs  343
B. İştirak  343
C. İçtima  343
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  343
Ondokuzuncu Bölüm
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
I. GENEL OLARAK  347
II. SUÇUN UNSURLARI  347
A. Suçun Maddi Unsurları  347
1. Fail ve Mağdur  347
2. Eylem  347
B. Suçun Manevi Unsuru  351
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  352
A. Teşebbüs  352
B. İştirak  352
C. İçtima  352
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  352
Yirminci Bölüm
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  355
II. SUÇUN UNSURLARI  355
A. Suçun Maddi Unsurları  355
1. Fail ve Mağdur  355
2. Eylem  355
B. Suçun Manevi Unsuru  356
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  357
A. Teşebbüs  357
B. İştirak  357
C. İçtima  357
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  357
Yirmibirinci Bölüm
ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
I. GENEL OLARAK  359
II. SUÇUN UNSURLARI  359
A. Suçun Maddi Unsurları  359
1. Fail ve Mağdur  359
2. Eylem  359
B. Suçun Manevi Unsuru  360
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  361
A. Teşebbüs  361
B. İştirak  361
C. İçtima  361
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  362
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
I. GENEL OLARAK  365
II. SUÇUN UNSURLARI  366
A. Suçun Maddi Unsurları  366
1. Fail ve Mağdur  366
2. Eylem  366
B. Suçun Manevi Unsuru  370
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  371
A. Teşebbüs  371
B. İştirak  371
C. İçtima  371
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  371
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  379
 


İsmail Ercan
Mayıs 2020
275.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Mart 2020
1350.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  23
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR  28
III. FAİL  30
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  36
A. Niteliği  36
B. Üç Aylık Süre  36
C. Bir Yıllık Süre  38
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  44
A. Görevli Mahkeme  44
B. Yetkili Mahkeme  45
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  45
VII. KARAR  60
A. Mahkûmiyet Kararı  62
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  64
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  71
a. Hapis Cezası  72
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  73
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  74
cc. Cezanın Ertelenmesi  79
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  80
ee. Uzlaştırma  83
ff. Ön Ödeme  87
b. Adli Para Cezası  92
B. Beraat Kararı  94
C. Düşme Kararı  95
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar  95
a. Şikâyetten Vazgeçme  95
b. Borcun Ödenmesi  95
c. Sanığın Ölümü  96
d. Süre Aşımı  96
e. Duruşmaya Katılmama  96
f. Ön Ödeme  98
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması  98
h. Zamanaşımı  100
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  101
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  102
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu  104
D. Davanın Reddi Kararı  107
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  108
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  108
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  109
VIII. YASA YOLLARI  110
A. İtiraz  110
B. İstinaf  114
C. Temyiz  117
İkinci Kısım
ÖZEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  121
II. SUÇUN UNSURLARI  122
A. Suçun Maddi Unsurları  122
1. Fail ve Mağdur  122
2. Eylem  122
B. Suçun Manevi Unsuru  136
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  138
A. Teşebbüs  138
B. İştirak  139
C. İçtima  139
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  140
İkinci Bölüm
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  149
II. SUÇUN UNSURLARI  149
A. Suçun Maddi Unsurları  149
1. Fail ve Mağdur  149
2. Eylem  149
B. Suçun Manevi Unsuru  163
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  163
A. Teşebbüs  163
B. İştirak  164
C. İçtima  164
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  165
Üçüncü Bölüm
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA
MEVCUDUNU EKSİLTME
I. GENEL OLARAK  169
II. SUÇUN UNSURLARI  169
A. Suçun Maddi Unsurları  169
1. Fail ve Mağdur  169
2. Eylem  170
B. Suçun Manevi Unsuru  184
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  185
A. Teşebbüs  185
B. İştirak  185
C. İçtima  185
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  187
Dördüncü Bölüm
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
I. GENEL OLARAK  193
II. SUÇUN UNSURLARI  193
A. Suçun Maddi Unsurları  193
1. Fail ve Mağdur  193
2. Eylem  194
B. Suçun Manevi Unsuru  205
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  205
A. Teşebbüs  205
B. İştirak  206
C. İçtima  206
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  214
Beşinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  221
II. SUÇUN UNSURLARI  222
A. Suçun Maddi Unsurları  222
1. Fail ve Mağdur  222
2. Eylem  222
B. Suçun Manevi Unsuru  225
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  226
A. Teşebbüs  226
B. İştirak  226
C. İçtima  226
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  226
Altıncı Bölüm
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI
BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  231
II. SUÇUN UNSURLARI  231
A. Suçun Maddi Unsurları  231
1. Fail ve Mağdur  231
2. Eylem  231
B. Suçun Manevi Unsuru  239
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  240
A. Teşebbüs  240
B. İştirak  240
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  240
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
I. GENEL OLARAK  255
II. SUÇUN UNSURLARI  255
A. Suçun Maddi Unsurları  255
1. Fail ve Mağdur  255
2. Eylem  256
B. Suçun Manevi Unsuru  262
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  263
A. Teşebbüs  263
B. İştirak  263
C. İçtima  263
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  267
Sekizinci Bölüm
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  273
II. SUÇUN UNSURLARI  273
A. Suçun Maddi Unsurları  273
1. Fail ve Mağdur  273
2. Eylem  273
B. Suçun Manevi Unsuru  274
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  275
A. Teşebbüs  275
B. İştirak  275
C. İçtima  275
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  275
Dokuzuncu Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  279
II. SUÇUN UNSURLARI  279
A. Suçun Maddi Unsurları  279
1. Fail ve Mağdur  279
2. Eylem  279
B. Suçun Manevi Unsuru  286
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  286
A. Teşebbüs  286
B. İştirak  287
C. İçtima  287
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  287
Onuncu Bölüm
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
I. GENEL OLARAK  289
II. SUÇUN UNSURLARI  289
A. Suçun Maddi Unsurları  289
1. Fail ve Mağdur  289
2. Eylem  289
B. Suçun Manevi Unsuru  296
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  297
A. Teşebbüs  297
B. İştirak  297
C. İçtima  298
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  298
Onbirinci Bölüm
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK  301
II. SUÇUN UNSURLARI  301
A. Suçun Maddi Unsurları  301
1. Fail ve Mağdur  301
2. Eylem  302
B. Suçun Manevi Unsuru  306
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  306
A. Teşebbüs  306
B. İştirak  306
C. İçtima  307
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  307
Onikinci Bölüm
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE
ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI
I. GENEL OLARAK  311
II. SUÇUN UNSURLARI  311
A. Suçun Maddi Unsurları  311
1. Fail ve Mağdur  311
2. Eylem  312
B. Suçun Manevi Unsuru  312
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  312
A. Teşebbüs  312
B. İştirak  312
C. İçtima  312
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  313
Onüçüncü Bölüm
KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA
BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA
I. GENEL OLARAK  315
II. SUÇUN UNSURLARI  315
A. Suçun Maddi Unsurları  315
1. Fail ve Mağdur  315
2. Eylem  316
B. Suçun Manevi Unsuru  316
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  316
A. Teşebbüs  316
B. İştirak  317
C. İçtima  317
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  317
Ondördüncü Bölüm
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
I. GENEL OLARAK  319
II. SUÇUN UNSURLARI  319
A. Suçun Maddi Unsurları  319
1. Fail ve Mağdur  319
2. Eylem  319
B. Suçun Manevi Unsuru  321
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  321
A. Teşebbüs  321
B. İştirak  321
C. İçtima  321
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  321
Onbeşinci Bölüm
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU
I. GENEL OLARAK  325
II. SUÇUN UNSURLARI  325
A. Suçun Maddi Unsurları  325
1. Fail ve Mağdur  325
2. Eylem  326
B. Suçun Manevi Unsuru  326
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  327
A. Teşebbüs  327
B. İştirak  327
C. İçtima  327
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  327
Onaltıncı Bölüm
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
I. GENEL OLARAK  331
II. SUÇUN UNSURLARI  331
A. Suçun Maddi Unsurları  331
1. Fail ve Mağdur  331
2. Eylem  332
B. Suçun Manevi Unsuru  333
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  333
A. Teşebbüs  333
B. İştirak  333
C. İçtima  333
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  334
Onyedinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME
I. GENEL OLARAK  337
II. SUÇUN UNSURLARI  337
A. Suçun Maddi Unsurları  337
1. Fail ve Mağdur  337
2. Eylem  337
B. Suçun Manevi Unsuru  338
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  338
A. Teşebbüs  338
B. İştirak  338
C. İçtima  338
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  339
Onsekizinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  341
II. SUÇUN UNSURLARI  341
A. Suçun Maddi Unsurları  341
1. Fail ve Mağdur  341
2. Eylem  342
B. Suçun Manevi Unsuru  342
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  343
A. Teşebbüs  343
B. İştirak  343
C. İçtima  343
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  343
Ondokuzuncu Bölüm
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
I. GENEL OLARAK  347
II. SUÇUN UNSURLARI  347
A. Suçun Maddi Unsurları  347
1. Fail ve Mağdur  347
2. Eylem  347
B. Suçun Manevi Unsuru  351
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  352
A. Teşebbüs  352
B. İştirak  352
C. İçtima  352
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  352
Yirminci Bölüm
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  355
II. SUÇUN UNSURLARI  355
A. Suçun Maddi Unsurları  355
1. Fail ve Mağdur  355
2. Eylem  355
B. Suçun Manevi Unsuru  356
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  357
A. Teşebbüs  357
B. İştirak  357
C. İçtima  357
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  357
Yirmibirinci Bölüm
ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
I. GENEL OLARAK  359
II. SUÇUN UNSURLARI  359
A. Suçun Maddi Unsurları  359
1. Fail ve Mağdur  359
2. Eylem  359
B. Suçun Manevi Unsuru  360
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  361
A. Teşebbüs  361
B. İştirak  361
C. İçtima  361
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  362
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
I. GENEL OLARAK  365
II. SUÇUN UNSURLARI  366
A. Suçun Maddi Unsurları  366
1. Fail ve Mağdur  366
2. Eylem  366
B. Suçun Manevi Unsuru  370
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  371
A. Teşebbüs  371
B. İştirak  371
C. İçtima  371
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  371
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020