Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
100 Başlıkta
Soruşturma Evresi
2019/Mart İtibarıyla Son Değişikliklere Göre Güncellenmiştir
Mart 2019 / 11. Baskı / 367 Syf.
Fiyatı: 84.90 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir.

Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanların bilgi süzgecinden süzülerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesinden ibarettir.

Gelişen süreçte, CMK ve bağlı mevzuat sisteminde meydan gelen değişiklikler ve yeni kararlar kitaba eklenerek güncellenmiş, bir hukukçu için gereken tüm kararları ihtiva etmesi sağlanmıştır. Amaç, bir davranış biçiminin kavratılması ve temel bilgilerin pekiştirilmesidir. Kitap, teorik temeli olan, pratik yönü ise ağır basan bir eserdir.

Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
Kolluk
Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
Yakalama ve Gözaltı
İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
Arama ve Elkoyma
İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
Soruşturma Evresi Sözlüğü
Barkod: 9789750253836
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 367
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi  21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları  23
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri  24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi)  28
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi  30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi  38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ)  39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları  42
9. Soruşturma Evresinde Tanık Koruma  59
10. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi)  68
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan.  71
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü  80
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri  85
14. İdari Kolluk Kavramı  86
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri  87
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi  88
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  96
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri  100
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı  101
20. Yakalama Tutanağı  103
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  104
22. Sağlık Kontrolü Raporu  105
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi  108
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması  118
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü  127
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi)  130
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi  132
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma  135
29. Savcılık Aşamasında Önödeme  140
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması  141
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri  144
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması  145
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu  146
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı  148
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı  149
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yapmaya Yetkili Kimseler  155
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ)  156
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı  159
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi  159
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz  160
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  161
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi  162
43. Yakalama Tutanağının İçeriği  162
44. Yakalama Emri ve Nedenleri  163
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı  167
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar  167
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları  168
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu  169
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi)  172
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi)  173
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi)  173
52. Fezleke ve İçeriği.  175
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri  181
54. Önleme Araması  182
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler  182
56. Önleme Aramasının Önerilmesi  183
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi  184
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Kaynaklı Özel Durum  184
59. Özel Güvenlik Araması  184
60. Dernek Aramaları  185
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar  185
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi)  185
63. Gece Yapılacak Aramalar  190
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği  191
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği  191
66. Arama Sonunda Elkoyma  192
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi  192
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  192
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  193
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  193
71. Postada Elkoyma  195
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  196
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma  198
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma  199
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  199
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması  200
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması  200
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi  205
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler  210
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler  211
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması  211
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması  214
83. Gizli Soruşturmacı  214
84. Teknik Araçlarla İzleme  215
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni  219
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi)  220
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi)  223
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi  228
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi)  229
90. Adli Kontrol  233
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararının Kaldırılması  234
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma  237
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fizik Kimliğinin Tespiti  237
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme  239
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi  240
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davasını Açma Görevi  249
97. Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  249
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı)  269
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz  270
100. İddianamenin İadesi  292
EK BÖLÜM
EK 1. BÖLÜM  297
EK 2. BÖLÜM  305
Avukat’ın Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  305
EK 3. BÖLÜM  309
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri  309
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi”  309
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi”  314
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, “C.Savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi”  315
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, “Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi”  317
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi”  324
EK 4.BÖLÜM  325
Dilekçe Örnekleri  325
Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi  325
Tutuklama Kararına İtiraz  326
Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi  327
Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi  328
Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi  329
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi  330
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri  331
İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak  331
Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak  332
Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı  333
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  334
Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  336
İfade Tutanağı  337
İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu  338
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu  340
Uzlaştırma Raporu Örneği  342
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ  345
Kaynakça  357
Kavramlar Dizini  363
 


Ali Timur Demirbaş
Nisan 2018
74.00 TL
Sepete Ekle
Sadettin Arslan
Nisan 2007
45.50 TL
İndirimli: 24.50 TL (%46)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi  21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları  23
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri  24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi)  28
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi  30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi  38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ)  39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları  42
9. Soruşturma Evresinde Tanık Koruma  59
10. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi)  68
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan.  71
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü  80
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri  85
14. İdari Kolluk Kavramı  86
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri  87
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi  88
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  96
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri  100
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı  101
20. Yakalama Tutanağı  103
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  104
22. Sağlık Kontrolü Raporu  105
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi  108
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması  118
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü  127
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi)  130
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi  132
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma  135
29. Savcılık Aşamasında Önödeme  140
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması  141
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri  144
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması  145
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu  146
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı  148
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı  149
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yapmaya Yetkili Kimseler  155
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ)  156
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı  159
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi  159
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz  160
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  161
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi  162
43. Yakalama Tutanağının İçeriği  162
44. Yakalama Emri ve Nedenleri  163
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı  167
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar  167
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları  168
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu  169
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi)  172
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi)  173
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi)  173
52. Fezleke ve İçeriği.  175
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri  181
54. Önleme Araması  182
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler  182
56. Önleme Aramasının Önerilmesi  183
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi  184
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Kaynaklı Özel Durum  184
59. Özel Güvenlik Araması  184
60. Dernek Aramaları  185
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar  185
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi)  185
63. Gece Yapılacak Aramalar  190
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği  191
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği  191
66. Arama Sonunda Elkoyma  192
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi  192
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  192
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  193
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  193
71. Postada Elkoyma  195
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  196
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma  198
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma  199
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  199
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması  200
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması  200
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi  205
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler  210
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler  211
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması  211
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması  214
83. Gizli Soruşturmacı  214
84. Teknik Araçlarla İzleme  215
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni  219
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi)  220
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi)  223
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi  228
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi)  229
90. Adli Kontrol  233
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararının Kaldırılması  234
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma  237
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fizik Kimliğinin Tespiti  237
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme  239
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi  240
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davasını Açma Görevi  249
97. Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  249
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı)  269
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz  270
100. İddianamenin İadesi  292
EK BÖLÜM
EK 1. BÖLÜM  297
EK 2. BÖLÜM  305
Avukat’ın Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  305
EK 3. BÖLÜM  309
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri  309
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi”  309
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi”  314
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, “C.Savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi”  315
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, “Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi”  317
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi”  324
EK 4.BÖLÜM  325
Dilekçe Örnekleri  325
Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi  325
Tutuklama Kararına İtiraz  326
Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi  327
Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi  328
Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi  329
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi  330
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri  331
İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak  331
Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak  332
Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı  333
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  334
Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  336
İfade Tutanağı  337
İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu  338
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu  340
Uzlaştırma Raporu Örneği  342
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ  345
Kaynakça  357
Kavramlar Dizini  363
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.