Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ekonomi Ceza Hukuku
Temmuz 2017 / 1. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, ekonomi ceza hukukunun geniş alanına genel bir bakış arayan öğrenciler, akademisyenler ve de uygulamacılar (avukat, hakim veya savcılar) için hazırlanmıştır. Yazar bu kapsamlı eserde diğer hususların yanında, ekonomi alanındaki suçlulukta sıklıkla karşılaşılan genel problemlere de değinmiştir. Kanunların yeterince belirli olup olmadığına ilişkin sorunlar, bu alandaki hukuk normlarının ekonomi bakış açısıyla veya klasik yorumu, hukuk normlarını dolanan (boşluklardan yararlanan) hareketlerin tespiti, hukuka uygunluk sebeplerini, hata öğretisinin özellikleri, faillerin belirlenmesi ve iştirak gibi.

Bu eserde, genel ceza hukuku genel hükümler okuyucusu açısından bilinmeyen ve anlaşılmasında zorluklarla karşılaşılan, ekonomi ceza hukukunun Almanya ve Avrupa uygulamasına ilişkin yirmi altı olayı incelemek, bu olaylardaki problemleri ortaya koymak ve açıklamak amaçlanmıştır.

Bu hususları tamamlayıcı olarak, ekonomi ceza hukukuna özgü yaptırımlar ve yargılama usulünün ekonomi ceza hukuku alanına özgü esas problemleri ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Kavram
Kaynaklar
Suç Tipleri
Hukuka Uygunluk Nedenleri
Milletlerarası Ekonomi Ceza Hukuku
AB Yaptırımlar Hukuku
Barkod: 9789750243653
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Vorwort  7
Önsöz  9
Vorworth  11
Kısaltmalar  21
GİRİŞ
1. İkincil ve Bağımsız Suç Tipleri  27
2. Sisteme Bağımlı Olan ve Sistemle İlgisi Bulunmayan Suçlar  30
3. Ekonomik Suçların Uluslararası Hale Gelmesi ve Bunlarla Mücadelenin "Bölgeselleşmesi"  31
4. Ticari Hayatta Davranış Kuralları, Ceza Hukukuna Alternatif Diğer Kurallar  33
5. Ekonomi Ceza Hukukunun Genel Hükümleri (Giriş)  36
6. Ekonomik Ceza Hukukunun Özel Hükümleri (Giriş)  37
7. Ekonomi Ceza Hukukunun İktisat Bilimleri ile İlişkisi  45
8. Ekonomi Alanındaki Suçların Muhakemesi  47
§ 1 EKONOMİ CEZA HUKUKU KAVRAMI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
I. Ekonomi Ceza Hukuku Kavramı  61
1. Muhakeme Hukuku ve Kriminalistik Açıdan Kavramlar  61
2. Kriminolojik Kavramlar  63
3. Hukuk Bilimi Açısında Tanımlar  64
4. Korunan Yarar Olarak "Ekonomik Hayatta Kullanılan Araçlar"  65
5. Özet ve Sonuç  67
II. Ekonomi Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi  68
1. Eski Dönemler ve Ortaçağ  68
2. Yeni Zamanlar  69
3. 20. Yüzyıl  70
4. En Yeni Kanunlar  74
§ 2 EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN
BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN NORMLAR
I. Özel Hükümler Kısmının Kaynakları  77
1. Ulusal Hukuk  77
2. Ulusal supranasyonal idari para yaptırımı gerektiren fiiller  80
3. Lizbon Sözleşmesinde öngörülen yetkiler  81
4. 1954 Tarihli Ekonomi Ceza Kanunu  95
II. Özel Ceza Kanunlarındaki Düzenlemeler  98
1. Mali Ceza Hukuku  98
2. Bilanço Ceza Hukuku  99
3. Sermaye Şirketleri Ceza Hukuku  99
4. Sermaye Piyasası Ceza Hukuku  100
5. Rekabet Ceza Hukuku  100
6. Tüketicinin Korunması Ceza Hukuku  101
7. Fikri Mülkiyetin Korunması  101
III. Kanunlaştırma Modelleri  101
IV. Genel Hükümler Kısmının Kaynakları  103
1. Ulusal Ceza Hukuku  103
2. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  104
§ 3 EKONOMİ CEZA HUKUKU BİLİMİ
I. Korunan Hukuki Menfaat Doktrini  108
1. Hukuki Menfaat Hakkında Bilgiler ve Görevi  109
II. Diğer Dogmatik Unsurlar Ve Bunların Gerekçeleri  118
1. Davranış Kuralları Ve Oyunun Kuralları  118
2. Özel suçlar  120
3. Davranışların Gerçekleştirildiği Durumlar Ve Suçun Maddi Konusu  121
4. Tolere Edilen Alan Ve Açıkça Belli Olan Haller  122
III. Medeni Hukuk Ve İdare Hukuku İle İlişkisi  123
1. Ekonomi Ceza Hukuku Ve Medeni Hukuk  123
2. Ekonomi Ceza Hukuku Ve İdare Hukuku  124
3. Diğer Ayrıntılar  125
§ 4 EKONOMİ ALANINDAKİ CEZA KANUNLARININ ÖZELLİKLERİ VE İLKELER
I. Gerçek Özgü Suçlar ve Gerçek Olmayan Özgü Suçlar  129
II. Beyaz Ceza Kanunlarındaki Suç Tipleri Ve Atıflar  130
lII. Soyut Tehlike Suçları  132
IV. Tedbirsizlik ve Özel Yükümlülükler  135
V. Ekonomi Ceza Hukukunun İkincilliği ve Katmanlara Ayrılmış Olması?  136
VI. Çerçeve Suç Tipleri  137
VII. Kanuni Karineler ve Hakimlerin Yarattığı Karineler  139
§ 5 SUÇ TİPLERİ
I. Beyaz Hükümler / Çerçeve Kanunlar ve Yollamalar  141
1. Tipe Uygun Davranış Ve Terminoloji  141
2. Federal Anayasa Mahkemesi’nin İçtihadı  143
3. Aktif (Değişken) Atıflar  148
4. Tekrar Atıf Yapma Yöntemi  149
5. Avrupa Birliği Hukukuna Yapılan Zincirleme Atıflar  149
II. Genel Hükümler ve Kriterler  150
1. Norm Koyma Konusundaki Kararsızlığın Niteliği ve Sorunlar  150
2. Ceza Hukukunun Dar Yorum Kriterleri  151
3. Özet  154
III. Ekonomi Lehine Yorum Kuralı ve Kıyas Yasağı  159
1. Yorum Metotları ve Sonuçları  159
2. Şirketi Fiilen Yöneten Yöneticiyle İlgili Özellikler  161
IV. Görünüşte Yapılan İşlemler ve Kuralın Dolanılması  165
1. Sorunlar ve Çözüm Önerileri  165
2. Diğer Olaylar ve Çözümleri  171
3. Özet  177
V. Zaman Bakımından Uygulanma (Zaman İçinde Değişen Ekonomik Suçlarda Ceza Kanununun Uygulanması)  178
1. Süreli Kanunlar  179
2. Lehe Kanun (Lex mitior) ve İstisnaları.  180
3. İçtihadın Değişmesi  184
IV. Nedensellik Bağına İlişkin Problemler  185
1. Üreticinin Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluğu  186
2. Meslek Mensuplarının Toplanarak Verdikleri Kararlar  189
3. Mağdurun (Seçilerek) Belirlenmesi  192
VII. Garantörlük Durumundan Kaynaklanan Sorunlar  193
1. İşletmeden Kaynaklanan Fiziki Tehlikeler  193
2. Kişilerin Tehlike Oluşturmaları  194
3. Oyçokluğu ile Karar Alınması, Azınlığın Bastırılması  198
4. Ticaret Şirketlerinde Garantörlük Durumu (Özet)  199
5. Noterlerin ve Şirket Denetçilerinin Garantörlük Durumu  200
§ 6 HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
I. Sosyal Nedensellik ve Meslek Kurallarına Uygun Davranış  204
1. Sorun ve Çözüm Önerileri  204
2. Özel Sorunlar: Hukuki Danışmanlık ve „gatekeeper“lerin Rolü  208
II. Hukuka Uygunluk Nedeni Olan Zorunluluk Hali  208
1. Genel Uygulama Alanı ve Sınırları  208
2. Maddi Menfaatlere İlişkin Özel Sorunlar  209
3. Çevre Ceza Hukuku  210
III. İşletmeye ve Şirketler Hukukuna İlişkin Emir  211
IV. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İzin ve Rıza  211
1. İzinlerin Etkisi ve Kapsamı  211
2. Tipikliğin mi yoksa Hukuka Aykırılığın mı Ortadan Kalkması?  214
3. İznin Konusu  215
4. Organların Haklarını Kötüye Kullanmasında Rızanın Önemi  216
5. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Şirketler Grubunun Menfaati  222
V. Uyarı (Whistle blowing)  222
§ 7 HATA DOKTRİNİ
I. Beyaz Ceza Hükümleri  226
1. Hükümlerin “Birlikte Yorumlanması”  226
2. “Yumuşatılmış” Kusur Teorisi ve Baskın Görüş  228
II. Suçun Kanuni Unsurları  229
1. Baskın Görüş  229
2. Fiili Bir Bütün Olarak Değerlendiren Suç Unsuru Olabilir mi?  231
III. Sahtecilik ve Hile Suçları  232
1. Kanunu Bilme Koşulu  232
2. Gıda Ceza Hukuku Alanından Örnekler  233
§ 8 FAİLLİK VE ŞERİKLİK
I. Yatay Düzeydeki Sorumluluk Alanları  235
II. Yetki Devri ve Dikey Örgüt Hakimiyeti  238
III. Bir Başkası İçin Hareket Etme  240
§ 9 “ŞİRKET FAİLLİĞİ” VE
DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
I. Kişi Birlikleri  243
1. Ceza Politikasının Durumu  243
2. Temel Dogmatik Sorunlar  244
3. De Lege Lata Birlik Yaptırımları  250
II. Denetim / Gözetim Yükümlülüğünün İhlali  251
1. Hukuki Çıkış Noktası  251
2. Ayrıntılar  251
3. Bağlantılı Suçlar  252
4. Reform  255
§ 10 MİLLETLERARASI EKONOMİ CEZA HUKUKU
I. Giriş ve Genel Bakış  257
II. Ayrıntılar  259
1. Bilgisayar ve İnternet Suçları  259
2. Vergi ve Teşvik Suçları  260
3. Yolsuzluklar  263
III. Yabancı Kanunun Uygulanması  264
§ 11 AB YAPTIRIM HUKUKU – GENEL HÜKÜMLER
I. Uygulama Alanları ve Yaptırım Türleri  267
1. İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar  268
2. Genel Hükümler Kısmına İlişkin Düzenlemeler  269
II. Ulusal Ceza Hukuku Ve Kabahatler Hukuku İle Uyum  271
1. Kanunilik İlkesi  271
2. Kusur İlkesi  273
3. Haksızlık İçeriği İle Kusurun Ortadan Kalkması  274
4. Faillik ve Şeriklik  276
III. Holdingler Hakkında Uygulanan İdari Yaptırımların Özellikleri  278
1. Ekonomi Alanında Şirketlerin Birleşmeleri  278
2. Hukuk Kurallarının Ülke Dışı Fiillere Uygulanması  280
§ 12 YAPTIRIMLAR SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
I. Malvarlığı Cezası (Alman Ceza Kanunu m. 43a eski hali)  283
II. Kazanç Müsaderesi (Alman Ceza Kanunu m. 73 vd.)  284
III. Haksız Kazancın Tamamen Tüketilmesi (Alman Kabahatler Kanunu m. 17/4)  285
IV. Ek Kazancın failin elinden alınması (Ekonomi Ceza Kanunu m. 8, Rekabet Sınırlamalarının Önlenmesi Hakkında Kanun m. 81/4 ve Avrupa Topluluğunun Kartel Muhakemesi Kararnamesi)  286
V. İdari Para Yaptırımı ve Disiplin Para Yaptırımı  288
VI. Hükmün İlan Edilmesi ve Kamuoyuna Bildirimin Diğer Yolları  289
VII. Düşme Kararı Verilmesi Halinde Yüklenen Yükümlülükler (Alman Ceza Muhakemesi Kanunu m. 153a)  291
VIII. Meslek İcra Yasakları  291
Kavram Dizini  293
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Vorwort  7
Önsöz  9
Vorworth  11
Kısaltmalar  21
GİRİŞ
1. İkincil ve Bağımsız Suç Tipleri  27
2. Sisteme Bağımlı Olan ve Sistemle İlgisi Bulunmayan Suçlar  30
3. Ekonomik Suçların Uluslararası Hale Gelmesi ve Bunlarla Mücadelenin "Bölgeselleşmesi"  31
4. Ticari Hayatta Davranış Kuralları, Ceza Hukukuna Alternatif Diğer Kurallar  33
5. Ekonomi Ceza Hukukunun Genel Hükümleri (Giriş)  36
6. Ekonomik Ceza Hukukunun Özel Hükümleri (Giriş)  37
7. Ekonomi Ceza Hukukunun İktisat Bilimleri ile İlişkisi  45
8. Ekonomi Alanındaki Suçların Muhakemesi  47
§ 1 EKONOMİ CEZA HUKUKU KAVRAMI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
I. Ekonomi Ceza Hukuku Kavramı  61
1. Muhakeme Hukuku ve Kriminalistik Açıdan Kavramlar  61
2. Kriminolojik Kavramlar  63
3. Hukuk Bilimi Açısında Tanımlar  64
4. Korunan Yarar Olarak "Ekonomik Hayatta Kullanılan Araçlar"  65
5. Özet ve Sonuç  67
II. Ekonomi Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi  68
1. Eski Dönemler ve Ortaçağ  68
2. Yeni Zamanlar  69
3. 20. Yüzyıl  70
4. En Yeni Kanunlar  74
§ 2 EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE
EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN
BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN NORMLAR
I. Özel Hükümler Kısmının Kaynakları  77
1. Ulusal Hukuk  77
2. Ulusal supranasyonal idari para yaptırımı gerektiren fiiller  80
3. Lizbon Sözleşmesinde öngörülen yetkiler  81
4. 1954 Tarihli Ekonomi Ceza Kanunu  95
II. Özel Ceza Kanunlarındaki Düzenlemeler  98
1. Mali Ceza Hukuku  98
2. Bilanço Ceza Hukuku  99
3. Sermaye Şirketleri Ceza Hukuku  99
4. Sermaye Piyasası Ceza Hukuku  100
5. Rekabet Ceza Hukuku  100
6. Tüketicinin Korunması Ceza Hukuku  101
7. Fikri Mülkiyetin Korunması  101
III. Kanunlaştırma Modelleri  101
IV. Genel Hükümler Kısmının Kaynakları  103
1. Ulusal Ceza Hukuku  103
2. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  104
§ 3 EKONOMİ CEZA HUKUKU BİLİMİ
I. Korunan Hukuki Menfaat Doktrini  108
1. Hukuki Menfaat Hakkında Bilgiler ve Görevi  109
II. Diğer Dogmatik Unsurlar Ve Bunların Gerekçeleri  118
1. Davranış Kuralları Ve Oyunun Kuralları  118
2. Özel suçlar  120
3. Davranışların Gerçekleştirildiği Durumlar Ve Suçun Maddi Konusu  121
4. Tolere Edilen Alan Ve Açıkça Belli Olan Haller  122
III. Medeni Hukuk Ve İdare Hukuku İle İlişkisi  123
1. Ekonomi Ceza Hukuku Ve Medeni Hukuk  123
2. Ekonomi Ceza Hukuku Ve İdare Hukuku  124
3. Diğer Ayrıntılar  125
§ 4 EKONOMİ ALANINDAKİ CEZA KANUNLARININ ÖZELLİKLERİ VE İLKELER
I. Gerçek Özgü Suçlar ve Gerçek Olmayan Özgü Suçlar  129
II. Beyaz Ceza Kanunlarındaki Suç Tipleri Ve Atıflar  130
lII. Soyut Tehlike Suçları  132
IV. Tedbirsizlik ve Özel Yükümlülükler  135
V. Ekonomi Ceza Hukukunun İkincilliği ve Katmanlara Ayrılmış Olması?  136
VI. Çerçeve Suç Tipleri  137
VII. Kanuni Karineler ve Hakimlerin Yarattığı Karineler  139
§ 5 SUÇ TİPLERİ
I. Beyaz Hükümler / Çerçeve Kanunlar ve Yollamalar  141
1. Tipe Uygun Davranış Ve Terminoloji  141
2. Federal Anayasa Mahkemesi’nin İçtihadı  143
3. Aktif (Değişken) Atıflar  148
4. Tekrar Atıf Yapma Yöntemi  149
5. Avrupa Birliği Hukukuna Yapılan Zincirleme Atıflar  149
II. Genel Hükümler ve Kriterler  150
1. Norm Koyma Konusundaki Kararsızlığın Niteliği ve Sorunlar  150
2. Ceza Hukukunun Dar Yorum Kriterleri  151
3. Özet  154
III. Ekonomi Lehine Yorum Kuralı ve Kıyas Yasağı  159
1. Yorum Metotları ve Sonuçları  159
2. Şirketi Fiilen Yöneten Yöneticiyle İlgili Özellikler  161
IV. Görünüşte Yapılan İşlemler ve Kuralın Dolanılması  165
1. Sorunlar ve Çözüm Önerileri  165
2. Diğer Olaylar ve Çözümleri  171
3. Özet  177
V. Zaman Bakımından Uygulanma (Zaman İçinde Değişen Ekonomik Suçlarda Ceza Kanununun Uygulanması)  178
1. Süreli Kanunlar  179
2. Lehe Kanun (Lex mitior) ve İstisnaları.  180
3. İçtihadın Değişmesi  184
IV. Nedensellik Bağına İlişkin Problemler  185
1. Üreticinin Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluğu  186
2. Meslek Mensuplarının Toplanarak Verdikleri Kararlar  189
3. Mağdurun (Seçilerek) Belirlenmesi  192
VII. Garantörlük Durumundan Kaynaklanan Sorunlar  193
1. İşletmeden Kaynaklanan Fiziki Tehlikeler  193
2. Kişilerin Tehlike Oluşturmaları  194
3. Oyçokluğu ile Karar Alınması, Azınlığın Bastırılması  198
4. Ticaret Şirketlerinde Garantörlük Durumu (Özet)  199
5. Noterlerin ve Şirket Denetçilerinin Garantörlük Durumu  200
§ 6 HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ
I. Sosyal Nedensellik ve Meslek Kurallarına Uygun Davranış  204
1. Sorun ve Çözüm Önerileri  204
2. Özel Sorunlar: Hukuki Danışmanlık ve „gatekeeper“lerin Rolü  208
II. Hukuka Uygunluk Nedeni Olan Zorunluluk Hali  208
1. Genel Uygulama Alanı ve Sınırları  208
2. Maddi Menfaatlere İlişkin Özel Sorunlar  209
3. Çevre Ceza Hukuku  210
III. İşletmeye ve Şirketler Hukukuna İlişkin Emir  211
IV. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İzin ve Rıza  211
1. İzinlerin Etkisi ve Kapsamı  211
2. Tipikliğin mi yoksa Hukuka Aykırılığın mı Ortadan Kalkması?  214
3. İznin Konusu  215
4. Organların Haklarını Kötüye Kullanmasında Rızanın Önemi  216
5. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Şirketler Grubunun Menfaati  222
V. Uyarı (Whistle blowing)  222
§ 7 HATA DOKTRİNİ
I. Beyaz Ceza Hükümleri  226
1. Hükümlerin “Birlikte Yorumlanması”  226
2. “Yumuşatılmış” Kusur Teorisi ve Baskın Görüş  228
II. Suçun Kanuni Unsurları  229
1. Baskın Görüş  229
2. Fiili Bir Bütün Olarak Değerlendiren Suç Unsuru Olabilir mi?  231
III. Sahtecilik ve Hile Suçları  232
1. Kanunu Bilme Koşulu  232
2. Gıda Ceza Hukuku Alanından Örnekler  233
§ 8 FAİLLİK VE ŞERİKLİK
I. Yatay Düzeydeki Sorumluluk Alanları  235
II. Yetki Devri ve Dikey Örgüt Hakimiyeti  238
III. Bir Başkası İçin Hareket Etme  240
§ 9 “ŞİRKET FAİLLİĞİ” VE
DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
I. Kişi Birlikleri  243
1. Ceza Politikasının Durumu  243
2. Temel Dogmatik Sorunlar  244
3. De Lege Lata Birlik Yaptırımları  250
II. Denetim / Gözetim Yükümlülüğünün İhlali  251
1. Hukuki Çıkış Noktası  251
2. Ayrıntılar  251
3. Bağlantılı Suçlar  252
4. Reform  255
§ 10 MİLLETLERARASI EKONOMİ CEZA HUKUKU
I. Giriş ve Genel Bakış  257
II. Ayrıntılar  259
1. Bilgisayar ve İnternet Suçları  259
2. Vergi ve Teşvik Suçları  260
3. Yolsuzluklar  263
III. Yabancı Kanunun Uygulanması  264
§ 11 AB YAPTIRIM HUKUKU – GENEL HÜKÜMLER
I. Uygulama Alanları ve Yaptırım Türleri  267
1. İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar  268
2. Genel Hükümler Kısmına İlişkin Düzenlemeler  269
II. Ulusal Ceza Hukuku Ve Kabahatler Hukuku İle Uyum  271
1. Kanunilik İlkesi  271
2. Kusur İlkesi  273
3. Haksızlık İçeriği İle Kusurun Ortadan Kalkması  274
4. Faillik ve Şeriklik  276
III. Holdingler Hakkında Uygulanan İdari Yaptırımların Özellikleri  278
1. Ekonomi Alanında Şirketlerin Birleşmeleri  278
2. Hukuk Kurallarının Ülke Dışı Fiillere Uygulanması  280
§ 12 YAPTIRIMLAR SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
I. Malvarlığı Cezası (Alman Ceza Kanunu m. 43a eski hali)  283
II. Kazanç Müsaderesi (Alman Ceza Kanunu m. 73 vd.)  284
III. Haksız Kazancın Tamamen Tüketilmesi (Alman Kabahatler Kanunu m. 17/4)  285
IV. Ek Kazancın failin elinden alınması (Ekonomi Ceza Kanunu m. 8, Rekabet Sınırlamalarının Önlenmesi Hakkında Kanun m. 81/4 ve Avrupa Topluluğunun Kartel Muhakemesi Kararnamesi)  286
V. İdari Para Yaptırımı ve Disiplin Para Yaptırımı  288
VI. Hükmün İlan Edilmesi ve Kamuoyuna Bildirimin Diğer Yolları  289
VII. Düşme Kararı Verilmesi Halinde Yüklenen Yükümlülükler (Alman Ceza Muhakemesi Kanunu m. 153a)  291
VIII. Meslek İcra Yasakları  291
Kavram Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.