Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Meslek Yüksekokulları İçin
İşletme Yönetimi (MYO)
Eylül 2019 / 7. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 33.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Eylül 2017 30.00 TL 14.90 TL (%51)Sepete Ekle
 5. Ocak 2013 25.00 TL 9.90 TL (%61)Sepete Ekle
 4. Eylül 2011 14.00 TL 4.90 TL (%65)Sepete Ekle
   

Günümüzde işletmecilik anlayışında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Geleneksel işletmecilik dönemlerinde, yöneticiler, belirli bir geleceği planlıyorlardı. Ancak günümüzde hızlı değişim nedeniyle yöneticiler, çalkantılı bir çevrede belirsizliği planlamak durumunda kalmaktadırlar. Bu gerçeklikle hazırlanan kitap, değişimi yönetmek ve çağdaş gelişmeleri takip etme kaygısıyla hazırlanmıştır. Ayrıca işletmecilik alanında son dönemlerde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak endüstri 4.0 konusuna da değinilerek kitabın güncelliği korunduğu gibi geliştirilmesine özen gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
İşletme Kavramı ve İşletmenin Tarihsel Gelişimi
İşletmelerin Kuruluş Süreci
İşletmelerin Türleri ve Sınıflandırılması
İşletmenin Hukuksal Yapısı ve Çevresi
İşletmenin Amaçları ve Yönetim Fonksiyonları
Temel İşletme Fonksiyonları
İşletmelerde Halkla İlişkiler
Girişimcilik Kavramı ve Kapsamı
Barkod: 9789750257063
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
İŞLETME KAVRAMI VE İŞLETMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ  17
1. İşyeri, İşletme ve Teşebbüs Kavramları  18
2. İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar  20
2.1. İhtiyaç ve İstek  21
2.2. Tüketim  21
2.3. Mal ve Hizmetler  21
2.4. Müşteri veya Tüketici  23
2.5. Üretim Faktörleri  23
3. İşletmenin Gelir ve Giderleri  27
4. İşletmenin Özellikleri  28
5. Yönetim ve İşletme Yönetimi  29
6. Yönetici ve Girişimci  33
B. İŞLETMEYİ OLUŞTURAN ÇEVRESEL FAKTÖRLER  35
1. İşletmeyi Oluşturan Faktörler  36
2. İşletmenin Çevresi  38
2.1. İşletmenin İç Çevresi  40
2.2. İşletmenin Dış Çevresi  40
2.3. İşletmenin Yakın Çevresi  40
2.4. İşletmelerin Ulusal Çevresi  41
2.5. İşletmenin Uluslararası Çevresi  41
2.6. İşletmenin Yapısal Çevresi  42
C. İŞLETMECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1. Sanayi Devrimine Kadar İşletmecilik  45
2. Sanayi Devriminden Sonra İşletmecilik  46
3. Çağdaş İşletmecilik  47
4. Endüstri 4.0 İşletmeleri  49
4.1. Endüstri 4.0’ın Tarihsel Gelişimi  50
4.2. Endüstri 4.0’ın İtici Güçleri  52
İkinci Bölüm
İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ, AMAÇ VE
SORUMLULUKLARI
A. İŞLETME KURMA NEDENLERİ  55
1. Bağımsız Çalışmak  56
2. Daha Fazla Para Kazanmak  56
3. Miras Yoluyla İşletme Sahipliği  56
4. Yeni Bir Buluş veya Fikri Pazara Sunmak  57
5. Başka Fırsatların Yokluğu  57
6. Toplumsal İtibar Sağlamak  57
7. Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunmak  57
B. İŞLETMELERİN AMAÇLARI  57
1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etmek  58
2. Topluma Hizmet Sunmak  59
3. Ömrünü Sürekli Kılmak  59
4. Sürekli Büyümek  60
C. İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI  61
1. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları  61
2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  61
3. İşletmenin Ahlaki Sorumlulukları  62
4. İşletmenin Sahiplerine Karşı Sorumlulukları  62
5. İşletmenin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları  63
6. İşletmenin Tüketiciye Karşı Sorumlulukları  63
7. İşletmenin Devlete Karşı Sorumlulukları  63
Üçüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ
A. İŞLETMELERİN KURULUŞ YERİ VE KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ  65
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  65
B. KURULUŞ AŞAMALARI  67
1. Proje Yatırım Düşüncesi  67
2. Fizibilite Çalışmaları  68
3. Fizibilite Raporu  72
C. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE AŞAMALARI  73
1. Kuruluş Yeri Seçimi  74
2. Kuruluş Sırasında Yapılacak İşlemler  75
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  75
4. İşletme Kurmada Yasal İzinler  77
5. Kuruluş Yeri Faktörleri  78
5.1. Hammadde  78
5.2. Pazara Yakınlık  79
5.3. Enerji ve Su Kaynakları  80
5.4. İklim Koşulları  80
5.5. Ulaşım İmkânları  81
5.6. İşgücü  82
5.7. Teşvikler ve Alt Yapı  82
5.8. Sosyal ve Kültürel İmkânlar  83
5.9. Yardımcı Hizmetlerden Yararlanma Olanakları  83
6. En Uygun (Optimum) Kuruluş Yeri  83
7. Organize Sanayi Bölgeleri  84
8. Küçük Sanayi Siteleri  85
9. Teknoparklar  86
10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  88
Dördüncü Bölüm
KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIMI
A. KAPASİTE KAVRAMI, TÜRLERİ, SEÇİMİ VE KULLANIMI  89
1. Kapasite Kavramı  89
2. Kapasite Türleri  90
2.1. Teorik Veya Maksimum Kapasite  91
2.2. Normal / Kullanılan (Pratik) Kapasite  91
2.3. Gerçek (Fiili) Kapasite  92
2.4. Aylak Veya Atıl Kapasite  92
2.5. Zorlanmış Kapasite  93
2.6. Optimum Kapasite  93
7. Kapasite Kullanımı ve Sorunları  95
Beşinci Bölüm
İŞLETME TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
A. İŞLETME TÜRLERİ  97
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  98
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  98
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  100
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler  101
4.1. Büyüklük Ölçütleri  101
4.1.1. Niceliksel Büyüklük Ölçütleri  102
4.1.2. Niteliksel Büyüklük Ölçütleri  103
4.2. Cüce İşletmeler  103
4.3. Küçük İşletmeler  103
4.4. Orta Büyüklükteki İşletmeler  104
4.5. Büyük İşletmeler  105
4.6. Çok Büyük İşletmeler  106
B. İŞLETMELERİN BÜYÜMELERİ VE OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ  106
1. İşletmelerin Büyüme Yöntemleri  108
1.1. İç Büyüme  110
1.2. Dış Büyüme  110
1.2.1. Yatay Büyüme  111
1.2.2. Dikey Büyüme  111
1.2.3. Çapraz Büyüme  111
1.2.4. Dairesel Büyüme  111
a. Dış Büyüme Şekilleri  112
aa. Konsorsiyum (Konsern)  112
ab. Tröst  113
ac. Kartel  114
ad. Holding  115
ae. Tam Birleşme (Merger, Füzyon)  116
af. Korner  117
Altıncı Bölüm
İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISI
A. HUKUKSAL YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER  119
1. Tek Kişi İşletmeleri  119
2. Şirketler (Ortaklıklar)  120
2.1. Adi Şirket  120
2.2. Ticaret Şirketi  121
2.2.1. Şahıs Şirketleri  122
a. Kolektif Şirket  123
b. Komandit Şirket  123
2.2.2. Sermaye Şirketleri  124
a. Anonim Şirket  124
b. Limited Şirket  126
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  128
3. Kooperatif İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  129
B. KAMU İŞLETMELERİ  132
1. Özel Bütçeli Devlet Teşebbüsleri  132
2. Döner Sermayeli İşletmeler  133
3. Yerel Yönetimlere Bağlı İşletmeler  133
4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  133
Yedinci Bölüm
İŞLETME YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI
A. İŞLETME YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI  137
1. Planlama Fonksiyonu  138
1.1. Planlamanın Aşamaları  139
1.2. Plan Türleri  140
1.2.1. Nitelikleri Açısından Planlar  140
1.2.2. Süreleri Açısından Planlar  141
1.2.3. Kullanım Biçimleri Açısından Planlar  141
1.2.4. Teknik Yapıları Açısından Planlar  141
1.2.5. Kapsamları Açısından Planlar  142
2. Örgütleme Fonksiyonu  142
2.1. Örgüt ve Örgütleme  143
2.2. Örgütlemenin Aşamaları  144
3. Kadrolama Fonksiyonu  145
4. Koordinasyon Fonksiyonu  146
4.1. Koordinasyon Sağlama Yolları  147
4.2. Koordinasyon Teknikleri  148
5. Yöneltme Fonksiyonu  149
5.1. İşletmelerde Yöneltme  150
5.1.1. Etkin Yöneltmenin Koşulları  151
6. Denetim Fonksiyonu  152
6.1. Denetimin Amacı ve Önemi  153
6.2. Denetimin Faktörleri  154
6.3. Etkin Denetimin Özellikleri  155
Sekizinci Bölüm
TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI
A. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI  157
1. Üretim Fonksiyonu  157
2. Üretim Faktörleri  160
3. Üretim Anlayışında Değişim  161
3.1. Üretim Şekilleri  162
3.2. Mamul Cinsine Göre Üretim Şekilleri  163
3.3. Üretim Miktarına Göre Sınıflandırma  163
3.4. Üretim Sırasında İzlenen Yola Göre Sınıflandırma  164
4. Yeni Üretim Teknikleri  166
4.1. Tam Zamanında Üretim Sistemi  166
4.2. Esnek Üretim Sistemi  167
4.3. Bilgisayar Destekli Tasarım  168
4.4. Bilgisayar Destekli Üretim  169
4.5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim  170
4.6. Senkronize Üretim  170
4.7. Grup Teknolojisi  171
4.8. Geleceğin Fabrikası  171
5. Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü  172
6. Küçük işletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri  174
6.1. Gözle Kontrol Yöntemi  175
6.2. Çift Kutu Yöntemi  175
6.3. ABC Yöntemi  175
6.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  176
B. PAZARLAMA FONKSİYONU  176
1. Pazarlama Kavramı ve Tanımı  177
2. Pazarlama Türleri  178
2.1. Yeşil Pazarlama (Green Marketing)  178
2.2. Maksi Pazarlama (Maxi Marketing)  178
2.3. Doğrudan Pazarlama  178
2.4. Mega Marketing  179
2.5. Sosyal Pazarlama  179
2.5.1. İşletmeden İşletmeye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2B)  180
2.5.2. İşletmeden Nihai Tüketiciye İnternet Yoluyla Pazarlama  180
2.6. Kitlesel (Seri) Pazarlama  181
2.7. Ürün Farklılaştırması ve Çeşitlemesine Dayalı Pazarlama  181
3. Pazar Araştırması  183
4. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  185
5. Pazarlama Karması (Bileşenleri)  185
5.1. Ürün  187
5.2. Fiyat  187
5.3. Dağıtım Kanalları  188
5.4. Tutundurma  190
5.4.1. Reklâm  190
5.4.2. Halkla İlişkiler  193
5.4.3. Yüz Yüze Satış  193
5.4.4. Satış Teşviki (Promosyon)  195
6. Pazarlamada Yeni Yaklaşım ve Teknikler  196
6.1. Elektronik Ticaret  196
6.2. İlişki Pazarlaması  199
6.3. İçsel Pazarlama  199
6.4. Amaca Yönelik Pazarlama  199
6.5. Niş Pazarlama  200
6.6. Öğrenen Pazarlama  200
C. İŞLETMENİN MUHASEBE VE FİNANS FONKSİYONU  201
1. İşletmenin Muhasebe Fonksiyonu  202
2. İşletmenin Finans Fonksiyonu  203
3. İşletmelerin Finansman Kaynakları  204
D. İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONU  207
1. Personel Yönetimi  208
2. İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi  209
2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi  210
Dokuzuncu Bölüm
İŞLETMELERİN ÇAĞDAŞ FİNANS TEKNİKLERİ
A. İŞLETMELERİN KULLANDIĞI ÇAĞDAŞ FİNANMSAN TEKNİKLERİ  213
1. Franchising  213
2. Leasing  214
3. Faktöring  215
4. Forfaiting  218
5. Swap  219
6. Angel Finanslama  220
7. Forward  222
B. RİSK SERMAYESİ KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI  223
1. Risk Sermayesi Nedir?  224
2. Risk Sermayesi Finansmanında Risk Faktörleri  225
3. Risk Sermayesinin Özellikleri  226
Onuncu Bölüm
İŞLETMELERDE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE
PERFORMANS YÖNETİMİ
A. İŞLETMELERDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ  231
1. Verimlilik Kavramı  232
1.1. Verimlilik Kavramı ve İlgili Kavramlar  233
2. Verimlilik Türleri  235
3. Verimlilik Faktörleri  236
3.1. Katı/Fiziksel Verimlilik Faktörleri  237
3.2. Esnek Verimlilik Faktörleri  238
4. Verimlilik Artırma Yöntemleri  239
4.1. Teknik Yaklaşımlar Yoluyla Verimliliği Artırma  239
4.2. Davranışsal Yöntemlerle Verimlilik Artırma  243
B. İŞLETMELERDE ETKİNLİK YÖNETİMİ  248
1. Etkinlik Kavramı ve İlgili Kavramlar  249
2. Etkinlik Türleri  250
3. Etkinlik Verimlilik İlişkisi  252
4. Etkin Yönetim  254
C. İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ  255
1. Performans Kavramı  256
2. Verimlilik ve Performans Artırma Yöntemleri  257
Onbirinci Bölüm
İŞLETME YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER
A. HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI  261
1. Kurumsal Halkla İlişkiler  262
2. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler  263
B. İŞLETME YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER  265
1. İşletme Yönetiminde Halkla İlişkilerin Amacı  266
2. İşletme Yönetiminde Halkla İlişkilerin Önemi  267
3. İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları  268
3.1. Araştırma Yapmak  269
3.2. Halkla İlişkiler Politikası Saptamak ve Program Hazırlamak  269
3.3. Halkla İlişkiler Stratejisi Oluşturmak  271
Yararlanılan Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  285
 


Ahmet Fazıl Özsoylu
Temmuz 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Özgenel
Haziran 2020
23.00 TL
Sepete Ekle
B. Aykut Arıkan
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
İŞLETME KAVRAMI VE İŞLETMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. İŞLETME VE İŞLETME YÖNETİMİ  17
1. İşyeri, İşletme ve Teşebbüs Kavramları  18
2. İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar  20
2.1. İhtiyaç ve İstek  21
2.2. Tüketim  21
2.3. Mal ve Hizmetler  21
2.4. Müşteri veya Tüketici  23
2.5. Üretim Faktörleri  23
3. İşletmenin Gelir ve Giderleri  27
4. İşletmenin Özellikleri  28
5. Yönetim ve İşletme Yönetimi  29
6. Yönetici ve Girişimci  33
B. İŞLETMEYİ OLUŞTURAN ÇEVRESEL FAKTÖRLER  35
1. İşletmeyi Oluşturan Faktörler  36
2. İşletmenin Çevresi  38
2.1. İşletmenin İç Çevresi  40
2.2. İşletmenin Dış Çevresi  40
2.3. İşletmenin Yakın Çevresi  40
2.4. İşletmelerin Ulusal Çevresi  41
2.5. İşletmenin Uluslararası Çevresi  41
2.6. İşletmenin Yapısal Çevresi  42
C. İŞLETMECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1. Sanayi Devrimine Kadar İşletmecilik  45
2. Sanayi Devriminden Sonra İşletmecilik  46
3. Çağdaş İşletmecilik  47
4. Endüstri 4.0 İşletmeleri  49
4.1. Endüstri 4.0’ın Tarihsel Gelişimi  50
4.2. Endüstri 4.0’ın İtici Güçleri  52
İkinci Bölüm
İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ, AMAÇ VE
SORUMLULUKLARI
A. İŞLETME KURMA NEDENLERİ  55
1. Bağımsız Çalışmak  56
2. Daha Fazla Para Kazanmak  56
3. Miras Yoluyla İşletme Sahipliği  56
4. Yeni Bir Buluş veya Fikri Pazara Sunmak  57
5. Başka Fırsatların Yokluğu  57
6. Toplumsal İtibar Sağlamak  57
7. Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunmak  57
B. İŞLETMELERİN AMAÇLARI  57
1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etmek  58
2. Topluma Hizmet Sunmak  59
3. Ömrünü Sürekli Kılmak  59
4. Sürekli Büyümek  60
C. İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI  61
1. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları  61
2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  61
3. İşletmenin Ahlaki Sorumlulukları  62
4. İşletmenin Sahiplerine Karşı Sorumlulukları  62
5. İşletmenin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları  63
6. İşletmenin Tüketiciye Karşı Sorumlulukları  63
7. İşletmenin Devlete Karşı Sorumlulukları  63
Üçüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ
A. İŞLETMELERİN KURULUŞ YERİ VE KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ  65
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  65
B. KURULUŞ AŞAMALARI  67
1. Proje Yatırım Düşüncesi  67
2. Fizibilite Çalışmaları  68
3. Fizibilite Raporu  72
C. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE AŞAMALARI  73
1. Kuruluş Yeri Seçimi  74
2. Kuruluş Sırasında Yapılacak İşlemler  75
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  75
4. İşletme Kurmada Yasal İzinler  77
5. Kuruluş Yeri Faktörleri  78
5.1. Hammadde  78
5.2. Pazara Yakınlık  79
5.3. Enerji ve Su Kaynakları  80
5.4. İklim Koşulları  80
5.5. Ulaşım İmkânları  81
5.6. İşgücü  82
5.7. Teşvikler ve Alt Yapı  82
5.8. Sosyal ve Kültürel İmkânlar  83
5.9. Yardımcı Hizmetlerden Yararlanma Olanakları  83
6. En Uygun (Optimum) Kuruluş Yeri  83
7. Organize Sanayi Bölgeleri  84
8. Küçük Sanayi Siteleri  85
9. Teknoparklar  86
10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  88
Dördüncü Bölüm
KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIMI
A. KAPASİTE KAVRAMI, TÜRLERİ, SEÇİMİ VE KULLANIMI  89
1. Kapasite Kavramı  89
2. Kapasite Türleri  90
2.1. Teorik Veya Maksimum Kapasite  91
2.2. Normal / Kullanılan (Pratik) Kapasite  91
2.3. Gerçek (Fiili) Kapasite  92
2.4. Aylak Veya Atıl Kapasite  92
2.5. Zorlanmış Kapasite  93
2.6. Optimum Kapasite  93
7. Kapasite Kullanımı ve Sorunları  95
Beşinci Bölüm
İŞLETME TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
A. İŞLETME TÜRLERİ  97
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  98
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  98
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  100
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler  101
4.1. Büyüklük Ölçütleri  101
4.1.1. Niceliksel Büyüklük Ölçütleri  102
4.1.2. Niteliksel Büyüklük Ölçütleri  103
4.2. Cüce İşletmeler  103
4.3. Küçük İşletmeler  103
4.4. Orta Büyüklükteki İşletmeler  104
4.5. Büyük İşletmeler  105
4.6. Çok Büyük İşletmeler  106
B. İŞLETMELERİN BÜYÜMELERİ VE OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ  106
1. İşletmelerin Büyüme Yöntemleri  108
1.1. İç Büyüme  110
1.2. Dış Büyüme  110
1.2.1. Yatay Büyüme  111
1.2.2. Dikey Büyüme  111
1.2.3. Çapraz Büyüme  111
1.2.4. Dairesel Büyüme  111
a. Dış Büyüme Şekilleri  112
aa. Konsorsiyum (Konsern)  112
ab. Tröst  113
ac. Kartel  114
ad. Holding  115
ae. Tam Birleşme (Merger, Füzyon)  116
af. Korner  117
Altıncı Bölüm
İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISI
A. HUKUKSAL YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER  119
1. Tek Kişi İşletmeleri  119
2. Şirketler (Ortaklıklar)  120
2.1. Adi Şirket  120
2.2. Ticaret Şirketi  121
2.2.1. Şahıs Şirketleri  122
a. Kolektif Şirket  123
b. Komandit Şirket  123
2.2.2. Sermaye Şirketleri  124
a. Anonim Şirket  124
b. Limited Şirket  126
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  128
3. Kooperatif İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  129
B. KAMU İŞLETMELERİ  132
1. Özel Bütçeli Devlet Teşebbüsleri  132
2. Döner Sermayeli İşletmeler  133
3. Yerel Yönetimlere Bağlı İşletmeler  133
4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  133
Yedinci Bölüm
İŞLETME YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI
A. İŞLETME YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI  137
1. Planlama Fonksiyonu  138
1.1. Planlamanın Aşamaları  139
1.2. Plan Türleri  140
1.2.1. Nitelikleri Açısından Planlar  140
1.2.2. Süreleri Açısından Planlar  141
1.2.3. Kullanım Biçimleri Açısından Planlar  141
1.2.4. Teknik Yapıları Açısından Planlar  141
1.2.5. Kapsamları Açısından Planlar  142
2. Örgütleme Fonksiyonu  142
2.1. Örgüt ve Örgütleme  143
2.2. Örgütlemenin Aşamaları  144
3. Kadrolama Fonksiyonu  145
4. Koordinasyon Fonksiyonu  146
4.1. Koordinasyon Sağlama Yolları  147
4.2. Koordinasyon Teknikleri  148
5. Yöneltme Fonksiyonu  149
5.1. İşletmelerde Yöneltme  150
5.1.1. Etkin Yöneltmenin Koşulları  151
6. Denetim Fonksiyonu  152
6.1. Denetimin Amacı ve Önemi  153
6.2. Denetimin Faktörleri  154
6.3. Etkin Denetimin Özellikleri  155
Sekizinci Bölüm
TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI
A. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI  157
1. Üretim Fonksiyonu  157
2. Üretim Faktörleri  160
3. Üretim Anlayışında Değişim  161
3.1. Üretim Şekilleri  162
3.2. Mamul Cinsine Göre Üretim Şekilleri  163
3.3. Üretim Miktarına Göre Sınıflandırma  163
3.4. Üretim Sırasında İzlenen Yola Göre Sınıflandırma  164
4. Yeni Üretim Teknikleri  166
4.1. Tam Zamanında Üretim Sistemi  166
4.2. Esnek Üretim Sistemi  167
4.3. Bilgisayar Destekli Tasarım  168
4.4. Bilgisayar Destekli Üretim  169
4.5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim  170
4.6. Senkronize Üretim  170
4.7. Grup Teknolojisi  171
4.8. Geleceğin Fabrikası  171
5. Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü  172
6. Küçük işletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri  174
6.1. Gözle Kontrol Yöntemi  175
6.2. Çift Kutu Yöntemi  175
6.3. ABC Yöntemi  175
6.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  176
B. PAZARLAMA FONKSİYONU  176
1. Pazarlama Kavramı ve Tanımı  177
2. Pazarlama Türleri  178
2.1. Yeşil Pazarlama (Green Marketing)  178
2.2. Maksi Pazarlama (Maxi Marketing)  178
2.3. Doğrudan Pazarlama  178
2.4. Mega Marketing  179
2.5. Sosyal Pazarlama  179
2.5.1. İşletmeden İşletmeye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2B)  180
2.5.2. İşletmeden Nihai Tüketiciye İnternet Yoluyla Pazarlama  180
2.6. Kitlesel (Seri) Pazarlama  181
2.7. Ürün Farklılaştırması ve Çeşitlemesine Dayalı Pazarlama  181
3. Pazar Araştırması  183
4. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  185
5. Pazarlama Karması (Bileşenleri)  185
5.1. Ürün  187
5.2. Fiyat  187
5.3. Dağıtım Kanalları  188
5.4. Tutundurma  190
5.4.1. Reklâm  190
5.4.2. Halkla İlişkiler  193
5.4.3. Yüz Yüze Satış  193
5.4.4. Satış Teşviki (Promosyon)  195
6. Pazarlamada Yeni Yaklaşım ve Teknikler  196
6.1. Elektronik Ticaret  196
6.2. İlişki Pazarlaması  199
6.3. İçsel Pazarlama  199
6.4. Amaca Yönelik Pazarlama  199
6.5. Niş Pazarlama  200
6.6. Öğrenen Pazarlama  200
C. İŞLETMENİN MUHASEBE VE FİNANS FONKSİYONU  201
1. İşletmenin Muhasebe Fonksiyonu  202
2. İşletmenin Finans Fonksiyonu  203
3. İşletmelerin Finansman Kaynakları  204
D. İŞLETMELERİN İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONU  207
1. Personel Yönetimi  208
2. İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi  209
2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi  210
Dokuzuncu Bölüm
İŞLETMELERİN ÇAĞDAŞ FİNANS TEKNİKLERİ
A. İŞLETMELERİN KULLANDIĞI ÇAĞDAŞ FİNANMSAN TEKNİKLERİ  213
1. Franchising  213
2. Leasing  214
3. Faktöring  215
4. Forfaiting  218
5. Swap  219
6. Angel Finanslama  220
7. Forward  222
B. RİSK SERMAYESİ KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI  223
1. Risk Sermayesi Nedir?  224
2. Risk Sermayesi Finansmanında Risk Faktörleri  225
3. Risk Sermayesinin Özellikleri  226
Onuncu Bölüm
İŞLETMELERDE VERİMLİLİK, ETKİNLİK VE
PERFORMANS YÖNETİMİ
A. İŞLETMELERDE VERİMLİLİK YÖNETİMİ  231
1. Verimlilik Kavramı  232
1.1. Verimlilik Kavramı ve İlgili Kavramlar  233
2. Verimlilik Türleri  235
3. Verimlilik Faktörleri  236
3.1. Katı/Fiziksel Verimlilik Faktörleri  237
3.2. Esnek Verimlilik Faktörleri  238
4. Verimlilik Artırma Yöntemleri  239
4.1. Teknik Yaklaşımlar Yoluyla Verimliliği Artırma  239
4.2. Davranışsal Yöntemlerle Verimlilik Artırma  243
B. İŞLETMELERDE ETKİNLİK YÖNETİMİ  248
1. Etkinlik Kavramı ve İlgili Kavramlar  249
2. Etkinlik Türleri  250
3. Etkinlik Verimlilik İlişkisi  252
4. Etkin Yönetim  254
C. İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ  255
1. Performans Kavramı  256
2. Verimlilik ve Performans Artırma Yöntemleri  257
Onbirinci Bölüm
İŞLETME YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER
A. HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI  261
1. Kurumsal Halkla İlişkiler  262
2. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler  263
B. İŞLETME YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER  265
1. İşletme Yönetiminde Halkla İlişkilerin Amacı  266
2. İşletme Yönetiminde Halkla İlişkilerin Önemi  267
3. İşletmelerde Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları  268
3.1. Araştırma Yapmak  269
3.2. Halkla İlişkiler Politikası Saptamak ve Program Hazırlamak  269
3.3. Halkla İlişkiler Stratejisi Oluşturmak  271
Yararlanılan Kaynaklar  273
Kavramlar Dizini  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020