Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
5355 Sayılı Kanun Işığında
Yerel Yönetim Birlikleri
Kurumsal ve Yasal Bir İnceleme
Mayıs 2016 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 30.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Başta mali sorunlar olmak üzere birden çok problem ile karşı karşıya olan yerel yönetimler, söz konusu sorunların üstesinden gelebilmek adına bir araya gelerek yeni bir kamu tüzel kişiliğini meydana getirmektedir. Yerel yönetim birlikleri adı verilen bu kamu tüzel kişilikleri, üye yerel yönetimlerin görmekle yükümlü oldukları belirli bir hizmetin sunulması noktasında son derece önemli bir işleve sahiptir.

Kitap, yerel yönetimlerin pratikteki sorunlarını en aza indirip hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde sunulmasını sağlamak adına kurulan yerel yönetim birliklerinin yapılarını ve faaliyet süreçlerini hukuki bağlamda ele almıştır.

Çalışma, konu ile ilgili kişi ve kurumlara hitap ettiği gibi bu konuda araştırma yapanlara da hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler Arası İşbirliği
Birliklerin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
Birliklerin Kuruluşu ve Faaliyet Süreci
Birlik Organları
Birlik Teşkilatı ve Personelinin Hukuki Konumu
Birlik Türleri
Birliklerin Mali Yapısı ve Denetimi
Birliklerin Sona Ermesi
Birliklerin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
Birlik Tip Tüzüğü
Barkod: 9789750237829
Yayın Tarihi: Mayıs 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm  
YEREL YÖNETİMLER VE  
YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ  
I. YEREL YÖNETİMLER  25
A. Genel Olarak  25
B. Yerel Yönetimlerin Türk Anayasaları Açısından Analizi  30
C. Yerel Yönetim Kuruluşları  33
D. Yerel Yönetimlerin Özellikleri  38
1. Tüzel kişilik  38
2. Özerklik  40
a. Özerkliğin Kapsamı  40
b. Özerkliğin Sınırı: Merkezi İdare Denetimi  44
3. Etkinlik  48
4. Demokratiklik  51
II. YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ  53
A. İşbirliği Kavramı  53
B. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Sebepleri  58
1. Hukuki Sebepler  59
2. Ekonomik Sebepler  62
3. Sosyal Sebepler  64
C. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Türleri  66
1. Örgütsüz İşbirliği  66
2. Örgütlü İşbirliği  70
İkinci Bölüm  
YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ,  
KURULUŞU VE FAALİYET SÜRECİ  
I. BİRLİKLERİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  75
A. Birlik Tanımı  75
B. Birliklerin Tarihsel Gelişimi  77
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  77
2. Cumhuriyet Sonrası Dönem  78
a. 1982 Anayasası Öncesi Dönem  79
b. 1982 Anayasası Dönemi  81
II. BİRLİKLERİN KURULUŞU VE FAALİYET SÜRECİ  85
A. Birliklerin Kuruluşu  85
1. Birlik Tüzüğü  86
a. Tüzüğün Hukuki Niteliği  88
b. Tüzüğün İçeriği  88
2. Birliklerin Tüzel Kişilik Kazanması  90
3. Birliklerin Hukuki Niteliği  91
4. Birlik Üyeliği  95
a. İsteğe Bağlı Üyelik  96
b. Zorunlu Üyelik  96
5. Ülke Düzeyinde Birlik Kurulması  98
B. Birliklerin Faaliyet Süreci  101
1. Birliklere Katılma  101
2. Birliklerden Ayrılma  103
Üçüncü Bölüm  
YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL YAPILARI  
I. BİRLİK ORGANLARI  105
A. Birlik Meclisi  105
1. Yapısı ve Çalışma Usulü  105
2. Görev ve Yetkileri  109
B. Birlik Encümeni  110
1. Yapısı ve Çalışma Usulü  110
2. Görev ve Yetkileri  111
C. Birlik Başkanı  112
1. Seçimi  112
2. Görev ve Yetkileri  113
II. BİRLİK TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN HUKUKİ KONUMU  114
A. Birlik Teşkilatı  114
B. Birlik Personelinin Hukuki Konumu  115
III. BİRLİK TÜRLERİ  119
A. İller Arası Birlikler  121
B. Belediyeler Arası Birlikler  121
C. Köyler Arası Birlikler  125
D. Karma Birlikler  128
IV. BİRLİKLERİN MALİ YAPISI VE DENETİMİ  128
A. Birliklerin Mali Yapısı  128
1. Birlik Bütçesi  129
2. Birlik Gelirleri  131
3. Birlik Giderleri  132
B. Birliklerin Denetimi  133
1. Öz Denetim  134
2. İdari Vesayet Denetimi  136
3. Sayıştay Denetimi  139
4. Kamuoyu Denetimi  142
5. Yargısal Denetim  144
V. BİRLİKLERİN SONA ERMESİ  145
A. Katılma Yoluyla Sona Erme  145
B. Tasfiye Yoluyla Sona Erme  146
VI. BİRLİKLERİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  148
A. Belediye Şirketleri  148
B. Yerel Yönetim Dernekleri  152
C. Belediye Bütçesi İçinde Yönetilen İşletmeler  154
Sonuç  157
Ek (Birlik Tip Tüzüğü)  163
Kaynakça  179
Kavram Dizini  195
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin
Temmuz 2020
315.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm  
YEREL YÖNETİMLER VE  
YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ  
I. YEREL YÖNETİMLER  25
A. Genel Olarak  25
B. Yerel Yönetimlerin Türk Anayasaları Açısından Analizi  30
C. Yerel Yönetim Kuruluşları  33
D. Yerel Yönetimlerin Özellikleri  38
1. Tüzel kişilik  38
2. Özerklik  40
a. Özerkliğin Kapsamı  40
b. Özerkliğin Sınırı: Merkezi İdare Denetimi  44
3. Etkinlik  48
4. Demokratiklik  51
II. YEREL YÖNETİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ  53
A. İşbirliği Kavramı  53
B. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Sebepleri  58
1. Hukuki Sebepler  59
2. Ekonomik Sebepler  62
3. Sosyal Sebepler  64
C. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Türleri  66
1. Örgütsüz İşbirliği  66
2. Örgütlü İşbirliği  70
İkinci Bölüm  
YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ,  
KURULUŞU VE FAALİYET SÜRECİ  
I. BİRLİKLERİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  75
A. Birlik Tanımı  75
B. Birliklerin Tarihsel Gelişimi  77
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  77
2. Cumhuriyet Sonrası Dönem  78
a. 1982 Anayasası Öncesi Dönem  79
b. 1982 Anayasası Dönemi  81
II. BİRLİKLERİN KURULUŞU VE FAALİYET SÜRECİ  85
A. Birliklerin Kuruluşu  85
1. Birlik Tüzüğü  86
a. Tüzüğün Hukuki Niteliği  88
b. Tüzüğün İçeriği  88
2. Birliklerin Tüzel Kişilik Kazanması  90
3. Birliklerin Hukuki Niteliği  91
4. Birlik Üyeliği  95
a. İsteğe Bağlı Üyelik  96
b. Zorunlu Üyelik  96
5. Ülke Düzeyinde Birlik Kurulması  98
B. Birliklerin Faaliyet Süreci  101
1. Birliklere Katılma  101
2. Birliklerden Ayrılma  103
Üçüncü Bölüm  
YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL YAPILARI  
I. BİRLİK ORGANLARI  105
A. Birlik Meclisi  105
1. Yapısı ve Çalışma Usulü  105
2. Görev ve Yetkileri  109
B. Birlik Encümeni  110
1. Yapısı ve Çalışma Usulü  110
2. Görev ve Yetkileri  111
C. Birlik Başkanı  112
1. Seçimi  112
2. Görev ve Yetkileri  113
II. BİRLİK TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN HUKUKİ KONUMU  114
A. Birlik Teşkilatı  114
B. Birlik Personelinin Hukuki Konumu  115
III. BİRLİK TÜRLERİ  119
A. İller Arası Birlikler  121
B. Belediyeler Arası Birlikler  121
C. Köyler Arası Birlikler  125
D. Karma Birlikler  128
IV. BİRLİKLERİN MALİ YAPISI VE DENETİMİ  128
A. Birliklerin Mali Yapısı  128
1. Birlik Bütçesi  129
2. Birlik Gelirleri  131
3. Birlik Giderleri  132
B. Birliklerin Denetimi  133
1. Öz Denetim  134
2. İdari Vesayet Denetimi  136
3. Sayıştay Denetimi  139
4. Kamuoyu Denetimi  142
5. Yargısal Denetim  144
V. BİRLİKLERİN SONA ERMESİ  145
A. Katılma Yoluyla Sona Erme  145
B. Tasfiye Yoluyla Sona Erme  146
VI. BİRLİKLERİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  148
A. Belediye Şirketleri  148
B. Yerel Yönetim Dernekleri  152
C. Belediye Bütçesi İçinde Yönetilen İşletmeler  154
Sonuç  157
Ek (Birlik Tip Tüzüğü)  163
Kaynakça  179
Kavram Dizini  195
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020