Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Benzetim ve Modelleme
Simülasyon – Model Kurma – Sistem Simülasyonu, Arena ve Promodel Uygulamalarıyla
Eylül 2019 / 2. Baskı / 359 Syf.
Fiyatı: 44.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Benzetim" ve "simülasyon" derslerini anlatan yazarın notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Kitap ilgili derslere uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kitap, üretim ve yönetim sistemlerine yönelik Arena ve ProModel yazılımları ile desteklenerek modelleme yapmak isteyen; öğrenci ve iş dünyası, akademisyen ve araştırmacılara yararlı olacak şekilde hazırlanmıştır. Okuyucular bu kitap ile sistem davranışını anlayacak, farklı girdi parametreleri ile üretim ve hizmet sistemlerinin çeşitli senaryolar altında performans tahminini hesaplayabilecektir.

Konu Başlıkları
Benzetim (Simülasyon) ve Sistem Bileşenlerine İlişkin Kavram ve Örnekler
Simülasyon Modellerinin Sınıflandırılması ve Simülasyon Aşamaları
Benzetim Modeli Oluşturmak için Gerekli İstatistiksel Bilgiler
Verilerin Girdi Analizi
Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları
Rassal Sayılar ve Rassal Sayı Üretimi
Monte–Carlo Benzetimi
Simülasyon Modeli Kurma
Model Doğrulama ve Geçerleme
Kuyruk Teorisi
Çıktı Analizi
Alternatif Sistemlerin Karşılaştırılması
Arena ile Sistem Simülasyonu Uygulamaları
Promodel ile Sistem Simülasyonu Uygulamaları
Barkod: 9789750256752
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 359
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. BÖLÜM: BENZETİM TEMEL KAVRAMI  15
1.1. Sistem Analizi  15
1.2. Simülasyon Modellerinin Sınıflandırılması  16
1.2.1. Statik Simülasyon Modeli  16
1.2.2. Dinamik Simülasyon Modeli  17
1.2.3. Belirli (Deterministik) Simülasyon Modeli  17
1.2.4. Olasılıklı (Stokastik) Simülasyon Modeli  17
1.2.5. Kesikli Simülasyon Modeli  17
1.2.6. Sürekli Simülasyon Modeli  18
1.3. Simülasyonun Avantajları ve Dezavantajları  20
1.4. Sistem Bileşenlerine İlişkin Kavram ve Örnekler  22
1.5. Simülasyon Çalışmasının Aşamaları  23
1.5.1. Problemin Tanımı:  23
1.5.2. Amaçların ve Çalışma Planının Ortaya Konması  23
1.5.3. Veri Toplama ve Girdi Analizi  24
1.5.4. Kavramsal ve Mantıksal Modelin Kurulması  24
1.5.5. Modelin Simülasyon Diline Çevrilmesi  24
1.5.6. Doğrulama  24
1.5.7. Geçerleme  25
1.5.8. Deneysel Tasarım  25
1.5.9. Deneyin Yapılması ve Çıktı Analizi  26
1.5.10. Dokümantasyon ve Raporlama  26
2. BÖLÜM: BENZETİM MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER  27
2.1. Temel Kavramlar  27
2.2. Kesikli Rassal Değişkenler  28
2.3. Sürekli Rassal Değişkenler  29
2.4. Birikimli Dağılım Fonksiyonu  30
2.4.1. Kesikli ve Sürekli Rastlantı Değişkenlerin Beklenen Değeri ve Varyansı  31
2.5. Medyan  32
2.6. Varyans  33
2.7. Ortak Olasılık Fonksiyonları  41
2.7.1. Kesikli ve Sürekli Ortak Olasılık Fonksiyonu  41
2.8. Kovaryans  42
2.9. Korelasyon Analizi (r)  45
2.10. Korelasyon Katsayısının Anlamlılık Testi  47
2.11. Hipotez Testleri (Önem Kontrolü)  50
2.11.1. Tek Örnekleme İlişkin Hipotez Testleri  52
2.11.1.1. Anakütle Varyansı Bilindiğinde Hipotez Testi (Z Testi)  52
2.11.1.2. Anakütle Varyansı Bilinmediğinde Hipotez Testi (t Testi)  54
3. BÖLÜM: GÜVEN ARALIĞI VE GÜVEN SINIRLARI  57
3.1. Anakütle Ortalamasının Güven Aralığı Tahmini  57
3.2. Anakütle Varyansı σ² ’nın Bilindiği Durumda Güven Aralığı Tahmini  57
4. BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI VE GİRDİ ANALİZİ  61
4.1. Girdi Veri Analizi  61
4.2. Verilerin Bağımsızlığı  63
4.2.1. Serpme Diyagramı  64
4.2.2. Dağılım Ailesinin Belirlenmesi  65
4.3. Özet İstatistikler  71
4.3.1. Uygun Dağılımın Belirlenmesi  75
4.3.2. Uyum İyiliği Testleri  76
5. BÖLÜM: OLASILIK DAĞILIMLARI  93
5.1. Standart Dağılımlar  96
5.1.1. Kesikli Olasılık Dağılımları  96
5.1.1.1. Bernoulli Dağılımı  96
5.1.1.2. Kesikli Düzgün (Uniform) Dağılım  97
5.1.1.3. Binom Dağılımı  99
5.1.1.4. Geometrik Dağılım  103
5.1.1.5. Negatif Binom Dağılımı  105
5.1.1.6. Poisson Dağılımı  108
5.1.1.7. Hipergeometrik Dağılım  111
5.1.2. Sürekli Olasılık Dağılımları  113
5.1.2.1. Düzgün (Uniform) Dağılım  113
5.1.2.2. Üstel Dağılım  116
5.1.2.3. Gamma Dağılım  118
5.1.2.4. Weibull Dağılım  120
5.1.2.5. Normal Dağılım  122
5.1.2.6. Beta Dağılımı  127
5.1.2.7. Üçgen Dağılım  129
6. BÖLÜM: RASSAL SAYILAR  133
6.1. Rastgele Sayılar ve Rastlantısallık  133
6.2. Tablolardan Yararlanarak Rassal Sayı Üretme Yöntemleri  134
6.3. Rassal Sayı Üreteçlerinin Özellikleri  135
6.4. Gerçek Rastlantısal Sayı Üreteçleri  136
6.5. Sözde Rastlantısal Sayı Üreteçleri  137
6.6. Ters Dönüşüm Yöntemi  139
6.7. Rassal Sayı Üretimi İçin Teknikler  142
6.7.1. Orta Kare Yöntemi  142
6.7.2. Doğrusal Eşlik Yöntemi  144
6.7.3. Eklemeli Eşlik Yöntemi  148
6.7.4. Karesel Eşlik Yöntemi  150
6.7.5. Çarpımsal Benzerlik Yöntemi  151
7. BÖLÜM: MONTE–CARLO BENZETİMİ  153
7.1. Monte Carlo Benzetimi  153
8. BÖLÜM: SİMÜLASYON MODELİ KURMA  171
8.1. Model Doğrulama ve Geçerleme  174
8.2. Model Doğrulama Teknikleri  175
8.2.1. Kabul Edilebilir Çıktılar İçin Kontrol  176
8.2.2. Animasyonu İzleme  176
8.2.3. İzleme (Trace) ve Hata Ayıklama İşlemlerinin Kullanılması:  176
8.3. Model Geçerleme Teknikleri  179
8.3.1. Animasyon İzleme  179
8.3.2. Gerçek Sistemle Karşılaştırma  180
8.3.3. Dejenere ve Aşırı Durum Testi Yapma  180
8.3.4. Yüz Geçerliliğinin Kontrolü  180
8.3.5. Duyarlılık Analizi Uygulama  180
9. BÖLÜM: KUYRUK TEORİSİ  182
9.1. Kuyruk Sistemleri  182
9.1.1. Sistem Kapasitesi  184
9.2. Kuyruk Sistemlerinin Karakteristikleri  184
9.3. Kuyruk Teorisi  185
9.3.1. Geliş Süreci (The Arrival Process)  186
9.3.2. Hizmet Merkezi  186
9.3.3. Servis Süreleri ve Servis Mekanizması  186
9.3.4. Kuyruk Sistemleri için Kendall–Lee Gösterimi  187
9.3.5. Kuyruk Sistemlerinin Uzun Dönemdeki Performans Ölçütleri  188
9.4. Rassal Sayıların Simülasyonda Kullanımı  194
9.4.1. Kesikli Dağılımlar İçin Rassal Sayıların Elde Edilmesi ve Simülasyonu  195
9.4.2. Sürekli Dağılımlar İçin Rassal Sayıların Elde Edilmesi ve Simülasyonu  205
9.4.3. Sürekli Kuyruk Sistemleri  206
10. BÖLÜM: ÇIKTI ANALİZİ  241
10.1. Bitişsiz Simülasyonların Çıktı Analizi  242
10.2. Welch Metodu  244
10.3. Denge Durum Analizi  247
11. BÖLÜM: ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI  251
11.1. Eşleştirilmiş T Testi  251
11.2. Bağımsız Gruplar İçin T Testi  253
12. BÖLÜM: ARENA UYGULAMALARI  255
12.1. Arena Paket Programının kullanımı  255
12.1.1. Arena Programında Modelin Oluşturulması  255
12.1.2. Modüller  257
12.2. Örnek Olay 1 – Üretim Sistemi Simülasyonu ve Arena Uygulaması  262
12.2.1. Problemin Tanımı  262
12.3. Örnek Olay 2– Elektrik–Dağıtım Hizmet Sistem Simülasyonu ve Arena Uygulaması  270
12.3.1. Sistemin Tanıtılması  270
12.3.2. Problemin Belirlenmesi  270
12.3.3. Amaçların Belirlenmesi  270
12.3.4. Problemi Çözmek İçin Kullanılan Yöntem  270
12.3.5. Sistemin Modellenmesi  271
12.3.5.1. Mevcut Durum  271
12.3.5.2. Verilerin Toplanması  271
12.3.5.3. Verilerin Analiz Edilmesi  272
12.3.5.4. Kavramsal Modelin Kurulması  277
12.3.5.5. Mantıksal Modelin Kurulması  277
12.3.5.6. Simülasyon Modeli  278
12.3.5.7. Sonuçların Yorumlanması  286
12.3.6. İyileştirilmiş Durum  286
12.3.6.1. Verilerin Toplanması  286
12.3.6.2. Mantıksal Model  287
12.3.6.3. Simülasyon Modeli  288
12.3.6.4. Model Sonuçlarının Yorumlanması  288
12.3.7. Alternatif Modellerin Karşılaştırılması  288
12.4. Örnek Olay 3 – Lojistik Sistem Simülasyonu ve Arena Uygulaması  289
12.4.1. Sistemin Tanıtılması  289
12.4.2. Problemin Belirlenmesi  290
12.4.3. Sistem Modellemesi İçin Amaçların Belirlenmesi  290
12.4.4. Verilerin Toplanması  290
12.4.5. Verilerin Analiz Edilmesi  291
12.4.6. Kavramsal Model  296
12.4.6.1. Varlıklar (Entities)  296
12.4.6.2. Kaynaklar (Resources)  296
12.4.6.3. Kuyruk (Queue)  296
12.4.6.4. Olaylar (Events)  296
12.4.6.5. Etkinlik Ölçütü  296
12.4.7. Mantıksal Model  297
12.4.8. Simülasyon Modeli  298
12.4.9. Modelin Doğrulaması  298
12.4.10. Modelin Geçerlemesi  299
12.4.11. Çıktı Analizi  300
13. BÖLÜM: PROMODEL UYGULAMALARI  303
13.1. Promodelde Modelin Oluşturulması  303
13.2. Model Bilgilerinin Promodele Aktarılması  304
13.2.1. Locations (Yer İmleri)  305
13.2.2. Entities (Varlıklar)  306
13.2.3. Path Networks (Akış Yolu Ağları)  306
13.2.4. Resources (Kaynaklar)  307
13.2.5. Processing (Proses)  308
13.2.6. Arrivals (Gelişler)  308
13.3. Model Çıktılarının Yorumlanması  309
13.3.1. Locations  309
13.3.2. Location States Multi  310
13.3.3. Location States Single  310
13.3.4. Resources  311
13.3.5. Resources States  312
13.3.6. Failed Arrivals  313
13.3.7. Entity Activity  313
13.3.8. Entity States  314
13.4. Örnek Olay 4 – Nikel Kaplama Sistem Simülasyonu ve Promodel Uygulaması  314
13.4.1. Sonuçlar  328
13.5. Örnek Olay 5 – Boru Üretimi Simülasyon ve ProModel Uygulaması  328
13.6. Örnek Proje 6 –Hastane Simülasyonu ve ProModel Uygulaması  343
EK–TABLOLAR  355
Kaynaklar  359
 


Murat Atan ...
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Yavuz Ercil ...
Mart 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
Reha Alpar
Şubat 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. BÖLÜM: BENZETİM TEMEL KAVRAMI  15
1.1. Sistem Analizi  15
1.2. Simülasyon Modellerinin Sınıflandırılması  16
1.2.1. Statik Simülasyon Modeli  16
1.2.2. Dinamik Simülasyon Modeli  17
1.2.3. Belirli (Deterministik) Simülasyon Modeli  17
1.2.4. Olasılıklı (Stokastik) Simülasyon Modeli  17
1.2.5. Kesikli Simülasyon Modeli  17
1.2.6. Sürekli Simülasyon Modeli  18
1.3. Simülasyonun Avantajları ve Dezavantajları  20
1.4. Sistem Bileşenlerine İlişkin Kavram ve Örnekler  22
1.5. Simülasyon Çalışmasının Aşamaları  23
1.5.1. Problemin Tanımı:  23
1.5.2. Amaçların ve Çalışma Planının Ortaya Konması  23
1.5.3. Veri Toplama ve Girdi Analizi  24
1.5.4. Kavramsal ve Mantıksal Modelin Kurulması  24
1.5.5. Modelin Simülasyon Diline Çevrilmesi  24
1.5.6. Doğrulama  24
1.5.7. Geçerleme  25
1.5.8. Deneysel Tasarım  25
1.5.9. Deneyin Yapılması ve Çıktı Analizi  26
1.5.10. Dokümantasyon ve Raporlama  26
2. BÖLÜM: BENZETİM MODELİ OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER  27
2.1. Temel Kavramlar  27
2.2. Kesikli Rassal Değişkenler  28
2.3. Sürekli Rassal Değişkenler  29
2.4. Birikimli Dağılım Fonksiyonu  30
2.4.1. Kesikli ve Sürekli Rastlantı Değişkenlerin Beklenen Değeri ve Varyansı  31
2.5. Medyan  32
2.6. Varyans  33
2.7. Ortak Olasılık Fonksiyonları  41
2.7.1. Kesikli ve Sürekli Ortak Olasılık Fonksiyonu  41
2.8. Kovaryans  42
2.9. Korelasyon Analizi (r)  45
2.10. Korelasyon Katsayısının Anlamlılık Testi  47
2.11. Hipotez Testleri (Önem Kontrolü)  50
2.11.1. Tek Örnekleme İlişkin Hipotez Testleri  52
2.11.1.1. Anakütle Varyansı Bilindiğinde Hipotez Testi (Z Testi)  52
2.11.1.2. Anakütle Varyansı Bilinmediğinde Hipotez Testi (t Testi)  54
3. BÖLÜM: GÜVEN ARALIĞI VE GÜVEN SINIRLARI  57
3.1. Anakütle Ortalamasının Güven Aralığı Tahmini  57
3.2. Anakütle Varyansı σ² ’nın Bilindiği Durumda Güven Aralığı Tahmini  57
4. BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI VE GİRDİ ANALİZİ  61
4.1. Girdi Veri Analizi  61
4.2. Verilerin Bağımsızlığı  63
4.2.1. Serpme Diyagramı  64
4.2.2. Dağılım Ailesinin Belirlenmesi  65
4.3. Özet İstatistikler  71
4.3.1. Uygun Dağılımın Belirlenmesi  75
4.3.2. Uyum İyiliği Testleri  76
5. BÖLÜM: OLASILIK DAĞILIMLARI  93
5.1. Standart Dağılımlar  96
5.1.1. Kesikli Olasılık Dağılımları  96
5.1.1.1. Bernoulli Dağılımı  96
5.1.1.2. Kesikli Düzgün (Uniform) Dağılım  97
5.1.1.3. Binom Dağılımı  99
5.1.1.4. Geometrik Dağılım  103
5.1.1.5. Negatif Binom Dağılımı  105
5.1.1.6. Poisson Dağılımı  108
5.1.1.7. Hipergeometrik Dağılım  111
5.1.2. Sürekli Olasılık Dağılımları  113
5.1.2.1. Düzgün (Uniform) Dağılım  113
5.1.2.2. Üstel Dağılım  116
5.1.2.3. Gamma Dağılım  118
5.1.2.4. Weibull Dağılım  120
5.1.2.5. Normal Dağılım  122
5.1.2.6. Beta Dağılımı  127
5.1.2.7. Üçgen Dağılım  129
6. BÖLÜM: RASSAL SAYILAR  133
6.1. Rastgele Sayılar ve Rastlantısallık  133
6.2. Tablolardan Yararlanarak Rassal Sayı Üretme Yöntemleri  134
6.3. Rassal Sayı Üreteçlerinin Özellikleri  135
6.4. Gerçek Rastlantısal Sayı Üreteçleri  136
6.5. Sözde Rastlantısal Sayı Üreteçleri  137
6.6. Ters Dönüşüm Yöntemi  139
6.7. Rassal Sayı Üretimi İçin Teknikler  142
6.7.1. Orta Kare Yöntemi  142
6.7.2. Doğrusal Eşlik Yöntemi  144
6.7.3. Eklemeli Eşlik Yöntemi  148
6.7.4. Karesel Eşlik Yöntemi  150
6.7.5. Çarpımsal Benzerlik Yöntemi  151
7. BÖLÜM: MONTE–CARLO BENZETİMİ  153
7.1. Monte Carlo Benzetimi  153
8. BÖLÜM: SİMÜLASYON MODELİ KURMA  171
8.1. Model Doğrulama ve Geçerleme  174
8.2. Model Doğrulama Teknikleri  175
8.2.1. Kabul Edilebilir Çıktılar İçin Kontrol  176
8.2.2. Animasyonu İzleme  176
8.2.3. İzleme (Trace) ve Hata Ayıklama İşlemlerinin Kullanılması:  176
8.3. Model Geçerleme Teknikleri  179
8.3.1. Animasyon İzleme  179
8.3.2. Gerçek Sistemle Karşılaştırma  180
8.3.3. Dejenere ve Aşırı Durum Testi Yapma  180
8.3.4. Yüz Geçerliliğinin Kontrolü  180
8.3.5. Duyarlılık Analizi Uygulama  180
9. BÖLÜM: KUYRUK TEORİSİ  182
9.1. Kuyruk Sistemleri  182
9.1.1. Sistem Kapasitesi  184
9.2. Kuyruk Sistemlerinin Karakteristikleri  184
9.3. Kuyruk Teorisi  185
9.3.1. Geliş Süreci (The Arrival Process)  186
9.3.2. Hizmet Merkezi  186
9.3.3. Servis Süreleri ve Servis Mekanizması  186
9.3.4. Kuyruk Sistemleri için Kendall–Lee Gösterimi  187
9.3.5. Kuyruk Sistemlerinin Uzun Dönemdeki Performans Ölçütleri  188
9.4. Rassal Sayıların Simülasyonda Kullanımı  194
9.4.1. Kesikli Dağılımlar İçin Rassal Sayıların Elde Edilmesi ve Simülasyonu  195
9.4.2. Sürekli Dağılımlar İçin Rassal Sayıların Elde Edilmesi ve Simülasyonu  205
9.4.3. Sürekli Kuyruk Sistemleri  206
10. BÖLÜM: ÇIKTI ANALİZİ  241
10.1. Bitişsiz Simülasyonların Çıktı Analizi  242
10.2. Welch Metodu  244
10.3. Denge Durum Analizi  247
11. BÖLÜM: ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI  251
11.1. Eşleştirilmiş T Testi  251
11.2. Bağımsız Gruplar İçin T Testi  253
12. BÖLÜM: ARENA UYGULAMALARI  255
12.1. Arena Paket Programının kullanımı  255
12.1.1. Arena Programında Modelin Oluşturulması  255
12.1.2. Modüller  257
12.2. Örnek Olay 1 – Üretim Sistemi Simülasyonu ve Arena Uygulaması  262
12.2.1. Problemin Tanımı  262
12.3. Örnek Olay 2– Elektrik–Dağıtım Hizmet Sistem Simülasyonu ve Arena Uygulaması  270
12.3.1. Sistemin Tanıtılması  270
12.3.2. Problemin Belirlenmesi  270
12.3.3. Amaçların Belirlenmesi  270
12.3.4. Problemi Çözmek İçin Kullanılan Yöntem  270
12.3.5. Sistemin Modellenmesi  271
12.3.5.1. Mevcut Durum  271
12.3.5.2. Verilerin Toplanması  271
12.3.5.3. Verilerin Analiz Edilmesi  272
12.3.5.4. Kavramsal Modelin Kurulması  277
12.3.5.5. Mantıksal Modelin Kurulması  277
12.3.5.6. Simülasyon Modeli  278
12.3.5.7. Sonuçların Yorumlanması  286
12.3.6. İyileştirilmiş Durum  286
12.3.6.1. Verilerin Toplanması  286
12.3.6.2. Mantıksal Model  287
12.3.6.3. Simülasyon Modeli  288
12.3.6.4. Model Sonuçlarının Yorumlanması  288
12.3.7. Alternatif Modellerin Karşılaştırılması  288
12.4. Örnek Olay 3 – Lojistik Sistem Simülasyonu ve Arena Uygulaması  289
12.4.1. Sistemin Tanıtılması  289
12.4.2. Problemin Belirlenmesi  290
12.4.3. Sistem Modellemesi İçin Amaçların Belirlenmesi  290
12.4.4. Verilerin Toplanması  290
12.4.5. Verilerin Analiz Edilmesi  291
12.4.6. Kavramsal Model  296
12.4.6.1. Varlıklar (Entities)  296
12.4.6.2. Kaynaklar (Resources)  296
12.4.6.3. Kuyruk (Queue)  296
12.4.6.4. Olaylar (Events)  296
12.4.6.5. Etkinlik Ölçütü  296
12.4.7. Mantıksal Model  297
12.4.8. Simülasyon Modeli  298
12.4.9. Modelin Doğrulaması  298
12.4.10. Modelin Geçerlemesi  299
12.4.11. Çıktı Analizi  300
13. BÖLÜM: PROMODEL UYGULAMALARI  303
13.1. Promodelde Modelin Oluşturulması  303
13.2. Model Bilgilerinin Promodele Aktarılması  304
13.2.1. Locations (Yer İmleri)  305
13.2.2. Entities (Varlıklar)  306
13.2.3. Path Networks (Akış Yolu Ağları)  306
13.2.4. Resources (Kaynaklar)  307
13.2.5. Processing (Proses)  308
13.2.6. Arrivals (Gelişler)  308
13.3. Model Çıktılarının Yorumlanması  309
13.3.1. Locations  309
13.3.2. Location States Multi  310
13.3.3. Location States Single  310
13.3.4. Resources  311
13.3.5. Resources States  312
13.3.6. Failed Arrivals  313
13.3.7. Entity Activity  313
13.3.8. Entity States  314
13.4. Örnek Olay 4 – Nikel Kaplama Sistem Simülasyonu ve Promodel Uygulaması  314
13.4.1. Sonuçlar  328
13.5. Örnek Olay 5 – Boru Üretimi Simülasyon ve ProModel Uygulaması  328
13.6. Örnek Proje 6 –Hastane Simülasyonu ve ProModel Uygulaması  343
EK–TABLOLAR  355
Kaynaklar  359
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020