Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği Normları ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında
Genel İşlem Şartları
Haziran 2020 / 1. Baskı / 296 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 115.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada 818 sayılı eBK'dan farklı olarak 6098 sayılı TBK' nın m. 20 ila 25 arası hükümlerinde yer verilen genel işlem şartları kavramı, bu kavramın Türk Hukukunda ve karşılaştırmalı hukuktaki tarihi gelişimi, temel özellikleri, unsurları, benzer hukuki kurumlar ile karşılaştırılması açıklanmaya çalışılmıştır. İlgili çalışma 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde derinleşmiş olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili hükümlerini ve bu hükümlerin uygulama alanını da mercek altına almaktadır. Çalışmada usuli sözleşmeler ve genel işlem şartları başlığı altında yetki sözleşmeleri, delil sözleşmeleri ve tahkim sözleşmelerinin genel işlem şartları ile ilişkisi detaylı olarak incelenmiş ve ilgili konularda yeni yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Bununla birlikte çalışmada, genel işlem şartlarının yürürlük ve içerik bakımından denetlenmesi, yorumu, değiştirme yasağı ve özellikle genel işlem şartlarının hükümsüzlüğü başlığı altında yazılmamış sayılması konuları öğretideki görüşler ve tartışmalar ışığında, ayrıntılı olarak aktarılmış ve ilgili konulara ilişkin uygulamaya da ışık tutacak nitelikte görüşler sunulmaya çalışılmıştır. Kaynakça, yararlanılan yargı kararları bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan çalışma, Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, Prof. Dr. Mehmet Baytiyar, Prof. Dr. Ali Cem Budak, Prof. Dr. Faruk Acar ve Yard. Doç. Dr. Cem Dinar'ın yer aldığı doktora tez jürisinden oybirliği ile geçmiştir. Hukuk camiasına yararlı olması dileği ile…

Konu Başlıkları
Genel Olarak Genel İşlem Şartları
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi ve Yorumu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi ve Yorumu
Barkod: 9789750260315
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Takdim  5
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER Takdim  7
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU Takdim  11
Önsöz  13
Teşekkür  15
Özet  17
Kısaltmalar Listesi  23
1. GİRİŞ  27
1.1. KONUYA GENEL BİR BAKIŞ  27
1.2. ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARI  28
1.3. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  30
1.3.1. Genel Olarak  30
1.3.2. Genel İşlem Şartlarının Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişimi  31
1.3.3. Genel İşlem Şartlarının Türk Hukuku’ndaki Gelişimi  41
1.3.3.1. Genel Olarak  41
1.3.3.2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önceki Uygulama  41
1.3.3.2.1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önce Yürürlük Denetimi  46
1.3.3.2.2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önce Genel İşlem Şartlarının Yorumlanması  49
1.3.3.2.3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önce İçerik Denetimi  52
1.3.3.3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Sonraki Uygulama  66
1.4. USULİ SÖZLEŞMELER VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI  67
1.4.1. Yetki Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları  68
1.4.2. Delil Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları  72
1.4.3. Tahkim Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları  73
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
GENEL İŞLEM ŞARTLARI
2. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  81
2.1. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI VE TARAFLARI  81
2.1.1. Genel İşlem Şartlarının Tanımı  81
2.1.2. Genel İşlem Şartlarının Tarafları  88
2.1.2.1. Genel İşlem Şartlarını Düzenleyen Taraf (Kullanan)  88
2.1.2.2. Sözleşmenin Karşı Tarafı (Kendisine Genel İşlem Şartları Dayatılan Taraf)  90
2.2. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ UNSURLARI  92
2.2.1. Genel İşlem Şartlarının Bir Sözleşmenin Şartlarını Oluşturması  92
2.2.2. Bir Sözleşmenin Kurulmasından Önce Tek Yanlı Olarak Düzenlenmiş Olması  94
2.2.3. Birden Fazla Sözleşme İlişkisinde Kullanılmak Amacıyla Düzenlenmiş Olması  96
2.2.4. Sözleşmede Genel İşlem Şartlarını Kullanma İsteği Olan Tarafın, Bu Şartları, Sözleşmenin Diğer Tarafına, Sözleşmeye Dâhil Etmek Amacıyla, Müzakereye Kapalı Olarak Sunmuş Olması  101
2.3. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ BENZER HUKUKÎ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  108
2.3.1. Genel Olarak  108
2.3.2. Genel İşlem Şartlarına Duyulan İhtiyaç  109
2.3.3. Klasik Sözleşme Modelinin Genel İşlem Şartları Kavramı Sayesinde Ortaya Çıkan Standart Sözleşmeler İle Karşılaştırılması  110
2.3.4. Genel İşlem Şartları İle Diğer Sözleşme Modellerinin Karşılaştırılması  112
3. GENEL İŞLEM ŞARTLARI İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELERİN UYGULAMA ALANI  117
3.1. GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN TEMEL KANUNİ DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELERİN UYGULAMA ALANI  117
3.2. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI  118
3.3. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI  121
İkinci Bölüm
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GENEL İŞLEM
ŞARTLARININ DENETLENMESİ VE YORUMU
4. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETLENMESİ  131
4.1. GENEL OLARAK  131
4.2. YÜRÜRLÜK DENETİMİ  134
4.2.1. Genel Olarak  134
4.2.2. Yürürlük Denetiminin Unsurları  136
4.2.2.1. Açıkça Bilgi Verme  136
4.2.2.2. İçeriğini Öğrenme İmkânının Sağlama  140
4.2.2.3. Kabul Etme  140
4.2.2.4. İlişkilendirme Anlaşması  148
4.2.3. Şaşırtıcı Şartlar  156
4.3. İÇERİK DENETİMİ  160
4.3.1. Genel Olarak  160
4.3.2. İçerik Denetiminin Unsurları  168
4.3.2.1. Çıkar İhlali İle Ölçüsüz Derecede Mağduriyete Yol Açılmış Olmalı  168
4.3.2.2. Risk Aktarımı Ölçülü ve Zorunlu Olmalı  170
4.3.2.3. Sözleşme İle Ne Tür Mal veya Hizmet Sağlanmak İstenildiği Belirtilmeli  171
4.3.2.4. Edim İle Karşı Edim Arasında Denge Olmalı  172
4.3.3. Denetim Ölçütü  176
4.3.4. Sözleşmenin Dengesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Bozulması  180
4.3.5. Denetim Dışında Kalan Genel İşlem Şartları  182
4.3.6. İçerik Denetiminin Sonuçları  184
5. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ YORUMU  191
Üçüncü Bölüm
GENEL İŞLEM ŞARTLARININ
HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
6. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  203
6.1. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  203
6.1.1. Genel Olarak Yazılmamış Sayılma  203
6.1.2. Yazılmamış Sayılmanın Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler Dikkate Alınarak Diğer Geçersizlik Türleri İle Karşılaştırılması  216
6.1.2.1. Yazılmamış Sayılma İle “Yokluk” Kavramının Karşılaştırılması  217
6.1.2.2. Yazılmamış Sayılma İle “Kesin Hükümsüzlük” Kavramının Karşılaştırılması  226
6.1.2.3. Yazılmamış Sayılmanın Kendine Özgü Bir Yaptırım Türü Olup Olmadığına İlişkin Değerlendirme  235
6.1.2.4. Yazılmamış Sayılmanın Niteliğine İlişkin Değerlendirmemiz  241
6.1.3. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi  242
6.1.3.1. Genel Olarak  242
6.1.3.2. Diğer Genel İşlem Şartlarının Geçerliliğine Etkisi  247
6.1.3.3. Genel İşlem Şartları İçeren Sözleşmeye Etkisi  250
6.1.3.4. Yazılmamış Sayılan Genel İşlem Şartlarının Yerinin Doldurulması (Sözleşme Boşluklarının Giderilmesi)  253
6.1.3.5. TBK. m. 27/II c.2 Hükmünün Özel Olarak İncelenmesi  256
7. DEĞİŞTİRME YASAĞI  263
8. SONUÇ  275
Kaynakça  283
Kavramlar Dizini  29
 


Arif Burhanettin Kocaman
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
177.00 TL
İndirimli: 132.90 TL (%24)
Sepete Ekle
Bengisu Önder
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Takdim  5
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER Takdim  7
Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU Takdim  11
Önsöz  13
Teşekkür  15
Özet  17
Kısaltmalar Listesi  23
1. GİRİŞ  27
1.1. KONUYA GENEL BİR BAKIŞ  27
1.2. ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARI  28
1.3. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  30
1.3.1. Genel Olarak  30
1.3.2. Genel İşlem Şartlarının Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişimi  31
1.3.3. Genel İşlem Şartlarının Türk Hukuku’ndaki Gelişimi  41
1.3.3.1. Genel Olarak  41
1.3.3.2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önceki Uygulama  41
1.3.3.2.1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önce Yürürlük Denetimi  46
1.3.3.2.2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önce Genel İşlem Şartlarının Yorumlanması  49
1.3.3.2.3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Önce İçerik Denetimi  52
1.3.3.3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan Sonraki Uygulama  66
1.4. USULİ SÖZLEŞMELER VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI  67
1.4.1. Yetki Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları  68
1.4.2. Delil Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları  72
1.4.3. Tahkim Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları  73
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
GENEL İŞLEM ŞARTLARI
2. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  81
2.1. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ TANIMI VE TARAFLARI  81
2.1.1. Genel İşlem Şartlarının Tanımı  81
2.1.2. Genel İşlem Şartlarının Tarafları  88
2.1.2.1. Genel İşlem Şartlarını Düzenleyen Taraf (Kullanan)  88
2.1.2.2. Sözleşmenin Karşı Tarafı (Kendisine Genel İşlem Şartları Dayatılan Taraf)  90
2.2. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ UNSURLARI  92
2.2.1. Genel İşlem Şartlarının Bir Sözleşmenin Şartlarını Oluşturması  92
2.2.2. Bir Sözleşmenin Kurulmasından Önce Tek Yanlı Olarak Düzenlenmiş Olması  94
2.2.3. Birden Fazla Sözleşme İlişkisinde Kullanılmak Amacıyla Düzenlenmiş Olması  96
2.2.4. Sözleşmede Genel İşlem Şartlarını Kullanma İsteği Olan Tarafın, Bu Şartları, Sözleşmenin Diğer Tarafına, Sözleşmeye Dâhil Etmek Amacıyla, Müzakereye Kapalı Olarak Sunmuş Olması  101
2.3. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ BENZER HUKUKÎ KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  108
2.3.1. Genel Olarak  108
2.3.2. Genel İşlem Şartlarına Duyulan İhtiyaç  109
2.3.3. Klasik Sözleşme Modelinin Genel İşlem Şartları Kavramı Sayesinde Ortaya Çıkan Standart Sözleşmeler İle Karşılaştırılması  110
2.3.4. Genel İşlem Şartları İle Diğer Sözleşme Modellerinin Karşılaştırılması  112
3. GENEL İŞLEM ŞARTLARI İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELERİN UYGULAMA ALANI  117
3.1. GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN TEMEL KANUNİ DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELERİN UYGULAMA ALANI  117
3.2. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI  118
3.3. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI  121
İkinci Bölüm
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GENEL İŞLEM
ŞARTLARININ DENETLENMESİ VE YORUMU
4. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETLENMESİ  131
4.1. GENEL OLARAK  131
4.2. YÜRÜRLÜK DENETİMİ  134
4.2.1. Genel Olarak  134
4.2.2. Yürürlük Denetiminin Unsurları  136
4.2.2.1. Açıkça Bilgi Verme  136
4.2.2.2. İçeriğini Öğrenme İmkânının Sağlama  140
4.2.2.3. Kabul Etme  140
4.2.2.4. İlişkilendirme Anlaşması  148
4.2.3. Şaşırtıcı Şartlar  156
4.3. İÇERİK DENETİMİ  160
4.3.1. Genel Olarak  160
4.3.2. İçerik Denetiminin Unsurları  168
4.3.2.1. Çıkar İhlali İle Ölçüsüz Derecede Mağduriyete Yol Açılmış Olmalı  168
4.3.2.2. Risk Aktarımı Ölçülü ve Zorunlu Olmalı  170
4.3.2.3. Sözleşme İle Ne Tür Mal veya Hizmet Sağlanmak İstenildiği Belirtilmeli  171
4.3.2.4. Edim İle Karşı Edim Arasında Denge Olmalı  172
4.3.3. Denetim Ölçütü  176
4.3.4. Sözleşmenin Dengesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Bozulması  180
4.3.5. Denetim Dışında Kalan Genel İşlem Şartları  182
4.3.6. İçerik Denetiminin Sonuçları  184
5. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ YORUMU  191
Üçüncü Bölüm
GENEL İŞLEM ŞARTLARININ
HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
6. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  203
6.1. GENEL İŞLEM ŞARTLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  203
6.1.1. Genel Olarak Yazılmamış Sayılma  203
6.1.2. Yazılmamış Sayılmanın Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler Dikkate Alınarak Diğer Geçersizlik Türleri İle Karşılaştırılması  216
6.1.2.1. Yazılmamış Sayılma İle “Yokluk” Kavramının Karşılaştırılması  217
6.1.2.2. Yazılmamış Sayılma İle “Kesin Hükümsüzlük” Kavramının Karşılaştırılması  226
6.1.2.3. Yazılmamış Sayılmanın Kendine Özgü Bir Yaptırım Türü Olup Olmadığına İlişkin Değerlendirme  235
6.1.2.4. Yazılmamış Sayılmanın Niteliğine İlişkin Değerlendirmemiz  241
6.1.3. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi  242
6.1.3.1. Genel Olarak  242
6.1.3.2. Diğer Genel İşlem Şartlarının Geçerliliğine Etkisi  247
6.1.3.3. Genel İşlem Şartları İçeren Sözleşmeye Etkisi  250
6.1.3.4. Yazılmamış Sayılan Genel İşlem Şartlarının Yerinin Doldurulması (Sözleşme Boşluklarının Giderilmesi)  253
6.1.3.5. TBK. m. 27/II c.2 Hükmünün Özel Olarak İncelenmesi  256
7. DEĞİŞTİRME YASAĞI  263
8. SONUÇ  275
Kaynakça  283
Kavramlar Dizini  29
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020