Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Trafik Ceza Hukuku
Mart 2019 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 34.90 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Trafikte işlenen suçların pek çoğu taksirli suç şeklinde ortaya çıkmaktadır. Trafikte taksirle işlenen suçlar ise TCK'da ki taksirli suçların içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan trafik suçlarının kendi özellikleri göz önüne alınarak ayrıca değerlendirilmesi özellikle uygulamacılar açısından bir ihtiyaçtır. Bu bakımdan çalışmada trafikte işlenen suçlar trafik ceza hukuku özelinde incelenmiştir. Ayrıca trafik ceza hukukunun içerisinde trafikte işlenen kabahatler de incelenmektedir.

Bu çalışmada sadece maddî hukuk açısından trafikte işlenen kabahatler ve suçlar ele alınmakla kalmamış; aynı zamanda trafik suçlarının muhakemesi ve trafik ceza hukukunun geleceği olan sürücüsüz araçlar ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar da değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Kısım
Ceza Özel Hukuku: Trafikte İşlenen Suçlar
Ceza Genel Hukuku
Kabahatler Hukuku
Trafikte İşlenen Suçlara İlişkin Ceza Muhakemesi
Trafik Ceza Hukukunun Geleceği: Sürücüsüz Araçlar
Barkod: 9789750253898
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
GENEL KISIM
§ I. BİR SOSYOLOJİK OLGU OLARAK TRAFİK  21
§ II. CEZA HUKUKUNUN KARAYOLLARI TRAFİĞİNDEKİ ROLÜ  22
§ III. KRİMİNOLOJİK YÖNDEN TRAFİK SUÇLULUĞU  23
I. Genel Olarak Suçluluğu Açıklayan Teoriler  23
II. Karayolu Trafiğinde İşlenen Suçların Nedenleri  26
A. Kasten İşlenen Suçlar  26
B. Taksirle İşlenen Suçlar ve Kabahatler  27
C. Trafik Güvenliği Sistemi  29
§ IV. TRAFİK CEZA HUKUKUNDA KULLANILAN KAVRAMLAR  30
I. Karayoluna İlişkin Olanlar  30
II. Araçlara İlişkin Olanlar  32
III. Trafiğe Katılan Kişilere İlişkin Olanlar  35
IV. Karayolu Çevresine İlişkin Olanlar  35
V. Karayolundaki Eylemlere İlişkin Olanlar  36
VI. Taşımaya İlişkin Olanlar  37
VII. Trafik İşaretlerine İlişkin Olanlar  37
VIII. Belgelere İlişkin Olanlar  38
§ V. TRAFİK CEZA HUKUKU KAYNAKLARI  38
I. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)  38
II. Karayolları Trafik Yönetmeliği  39
III. Türk Ceza Kanunu  39
IV. Kabahatler Kanunu  40
İkinci Bölüm
CEZA ÖZEL HUKUKU
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLAR
§ I. KORUNAN HUKUKİ DEĞERE ETKİSİNE GÖRE SUÇLAR  41
I. Tehlike Suçu  41
A. Soyut Tehlike Suçu  41
B. Somut Tehlike Suçu  43
II. Zarar Suçu  44
III. Karma Nitelikli Tehlike Suçları  45
§ II. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (m.179)  46
I. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Kanuni Düzenleme  46
II. Maddede Yer Alan Suçların Unsurları  46
A. Ulaşımı Düzenleyen İşaretlere ve Teknik İşletim Sistemine Müdahale  46
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  46
2. Tipe Uygunluk Unsuru  47
a. Maddi Unsurlar  47
aa. Fail ve Mağdur  47
bb. Suçun Konusu  47
cc. Eylem  48
aaa. Hareket  48
bbb. Netice  49
ccc. Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet  50
b. Manevi Unsur  50
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  50
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  50
a. Teşebbüs  50
b. İştirak  51
c. İçtima  51
5. Yaptırım ve Muhakeme  51
B. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk Etme  52
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  52
2. Tipe Uygunluk Unsuru  52
a. Maddi Unsurlar  52
aa. Fail ve Mağdur  52
bb. Suçun Konusu  52
cc. Eylem  52
aaa. Hareket  52
bbb. Netice  54
b. Manevi Unsur  54
3. Hukuka Aykırılık  55
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  55
a. Teşebbüs  55
b. İştirak  55
c. İçtima  55
5. Yaptırım ve Muhakeme  55
C. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Sevk Etme Suçu  56
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  56
2. Tipe Uygunluk Unsuru  56
a. Maddi Unsurlar  56
aa. Fail ve Mağdur  56
bb. Suçun Konusu  56
cc. Eylem  56
aaa. Hareket  56
bbb. Netice  58
b. Manevi Unsur  59
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  59
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  59
a. Teşebbüs  59
b. İştirak  59
c. İçtima  59
5. Yaptırım ve Muhakeme  59
§ III. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 180)  60
I. Genel Olarak  60
II. Suçun Unsurları  60
A. Fail ve Mağdur  60
B. Tipe Uygunluk Unsuru  61
1. Maddi Unsurlar  61
a. Taksirli Suçta Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali  61
b. Tehlike Neticesi  62
2. Manevi Unsur: Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilir Olması  63
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  63
a. Teşebbüs  63
b. İştirak  64
c. İçtima  64
§ IV. KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI  64
§ V. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  64
I. Suçla Korunan Hukukî Değer  64
II. Tipe Uygunluk Unsuru  65
A. Maddî Unsur  65
1. Fail  65
2. Mağdur  65
3. Suçun Konusu  66
4. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı)  66
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali  66
aa. Genel Olarak  66
bb. Objektif Özen Yükümlülüğünü Sınırlandıran Bir Unsur Olarak Güven İlkesi  68
b. Netice  71
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet  71
B. Manevî Unsur  71
1. Manevî Unsur İçerisinde Taksir  71
2. Basit Taksir– Bilinçli Taksir Ayrımı  72
3. Taksirin Tespiti  73
a. Hızlı Araç Kullanımı ve Hız Yarışına İlişkin Örnekler  73
aa. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Berlin’deki Hız Yarışı” Kararı  73
bb. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Gelfingen’deki Hız Yarışı” Kararı  76
cc. Yargıtay’ın Hız Yarışı Kararı  78
b. Alkollü Araç Kullanımına İlişkin Örnekler  80
c. Hızlı– Alkollü ve Sürücü Ehliyetsiz Araç Kullanımına İlişkin Örnekler  83
d. Karayolundaki Kontrol Yükümlülüğünü İhlal Eden Personele İlişkin Örnekler  84
e. Yayaların Gerçekleştirdiği Eylemlere İlişkin Örnekler  85
f. Diğer Özen Yükümlülüğü İhlallerine İlişkin Örnekler  86
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  87
A. Genel Olarak  87
B. İlgilinin Rızası ve Mağdurun Kendisini Tehlikeye Soktuğu Haller  87
IV. Kusurluluk  89
A. Genel Olarak  89
B. Kusur Yeteneği ve Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (ALIC)  90
C. Mazeret Sebepleri  91
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m. 22/ 6)  92
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu  92
B. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  94
VI. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  96
A. Teşebbüs  96
B. İştirak  96
C. İçtima  98
VII. Yaptırım  98
A. Uygulanacak Ceza  98
B. Uygulanacak Güvenlik Tedbiri  99
C. Cezanın Belirlenmesi  100
1. Genel Olarak  100
2. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Trafik Kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve Asli Kusur Sayılan Haller  100
§ VI. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  104
I. Suçla Korunan Hukukî Değer  104
II. Tipe Uygunluk Unsuru  104
A. Maddî Unsur  104
1. Fail– Mağdur  104
2. Suçun Konusu  104
3. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı)  104
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali  104
b. Netice  106
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet  107
d. Nitelikli Haller  107
aa. Genel Olarak  107
bb. TCK m. 89/ 2’deki Nitelikli Haller  109
cc. TCK m. 89/ 3’teki Nitelikli Haller  110
dd. TCK m. 89/ 4’teki Nitelikli Hal  111
B. Manevî Unsur  112
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  116
IV. Kusurluluk  117
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m. 22/ 6)  117
VI. İçtima  118
VII. Yaptırım  118
A. Uygulanacak Ceza ve Güvenlik Tedbiri  118
B. Cezanın Belirlenmesi  120
1. Genel Olarak  120
2. Nitelikli Haller Bakımından  122
§ VII. İHMAL SURETİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 83)  122
I. Suçla Korunan Hukukî Yarar  122
II. Tipe Uygunluk Unsuru  123
A. Maddî Unsur  123
1. Fail– Mağdur  123
2. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı)  123
a. Hareket: Kişinin Yükümlü Olduğu İcraî Davranışı Yerine Getirmemiş Olması  123
b. Netice  127
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet  127
B. Manevî Unsur  127
1. İhmalî Hareketin Ölüm Neticesine Yönelik Kasten Gerçekleştirilmiş Olması Gerekir  127
2. Failin Gerçekleştirmekle Yükümlü Olduğu Yardım Mağdurun Ölümüne Engel Olmaya Elverişli Olmalıdır  129
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  131
IV. Kusurluluk  133
V. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  133
A. Teşebbüs  133
B. İştirak  135
C. İçtima  135
§ VIII. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇU
(TCK m. 98)  136
§ IX. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU
(TCK m. 206)  139
§ X. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 268)  142
Üçüncü Bölüm
CEZA GENEL HUKUKU
§ I. TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞLANTISI SORUNU  145
I. Nedensellik Bağlantısı  145
A. Genel Olarak  145
B. Şart Teorisi (Şartların Eşitliği Teorisi)  145
C. Uygun Sebep Teorisi  146
D. Değerlendirme  148
II. Objektif İsnadiyet Teorisi  149
A. Genel Olarak  149
B. Objektif İsnadiyet Kriterleri  150
1. Genel Olarak  150
2. Riskin Hukuken Önemli Derecede Yükseltilmiş Olması  151
3. Neticenin Normun Koruma Alanı Dışında Gerçekleşmiş Olması  152
4. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinde Eksiklik Bulunmaması  153
5. Neticeye Failin Hükmedebilir Olması (Hükmedebilirlik)  154
a. Atipik Nedensel Gelişmenin Söz Konusu Olması  155
b. Mağdur veya Üçüncü Kişinin Neticeye Neden Olması  156
aa. Genel Olarak  156
bb. Mağdurun veya Mağdurdaki Hastalıkların Neticeye Neden Olması  157
cc. Üçüncü Kişinin Hareketinin Neticeye Neden Olması  161
aaa. Üçüncü Kişinin Kasıtlı Hareketi  161
bbb. Üçüncü Kişinin Taksirli Hareketi  162
dd. Değerlendirme  163
aaa. Mağdurun Hareketi Bakımından  163
bbb. Üçüncü Kişinin Hareketi Bakımından  166
§ II. SUÇLARIN İÇTİMAI SORUNU  168
I. Yargıtay Uygulaması  168
II. Görüşümüz  170
Dördüncü Bölüm
KABAHATLER HUKUKU
§ I. İDARİ PARA CEZASI  175
I. İdari Para Cezası ve Adli Para Cezası Ayrımı  175
II. Kusur ve Cezaların Şahsiliği Prensiplerinin İdari Para Cezası Sorumluluğuna Etkisi  177
III. İdari Para Cezalarının Ödenmesi  180
IV. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  181
V. Şirket Araçlarına Trafik Cezası Uygulanması  181
VI. Trafik Cezası Uygulanmasında “Kişiye Özel” Uygulamalar  181
§ II. SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI  182
§ III. ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMA  185
§ IV. TRAFİK KAZALARINA KARIŞANLAR İLE İLGİLİ KABAHATLER  187
§ V. SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAKSIZIN ARAÇ KULLANIMI  188
§ VI. HIZ SINIRININ AŞILMASI  189
§ VII. TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ (KTK m.116)  192
§ VIII. CEZA PUANI UYGULAMASI  194
§ IX. İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURULACAK KANUNYOLLARI  194
I. Adli Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolları  194
A. Sulh Ceza Mahkemesine Başvuru (Kabahatler Kanunu m. 27)  194
1. Genel Olarak  194
2. Başvurunun İncelenmesi  195
3. Başvuru Üzerine Verilecek Kararlar  196
B. İtiraz (Kabahatler Kanunu m. 29)  198
II. İdarî Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolu  199
III. Adlî Yargı İle İdarî Yargı Arasında Ortaya Çıkan Görev Uyuşmazlığı  199
Beşinci Bölüm
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN
CEZA MUHAKEMESİ
§ I. SORUŞTURMA EVRESİ  201
I. Delillerin Toplanması  201
A. Olay Yeri İnceleme  201
B. Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Tespiti  203
C. Trafikte Önleme Araması  204
II. Deliller  206
A. Görüntü Kaydeden Cihazlardan Elde Edilen Kayıtlar  206
1. Hakim Tarafından Görüntülerin İncelenmesi  206
2. Kayıtların Hukuki Dayanağı Sorunu  207
3. Görüntülerin Delil Değeri  208
B. Trafik Kaza Tespit Tutanağı  212
1. Düzenlenmesi  212
2. Delil Değeri  213
3. İtiraz  215
III. Trafik Bilirkişiliği  215
§ II. KOVUŞTURMA EVRESİ  217
I. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  217
II. İspat Sorunu  218
A. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi  218
B. Nedensellik Bağlantısının İspatı  220
III. Ceza Mahkemesinin Hükmünün Özel Hukuk Yargılamasına Etkisi  221
IV. Elkoyma ve Müsadere  222
A. Elkoyma  222
B. Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Taşıtlar  223
C. Müsadere  224
D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlarda Kullanılan Taşıtların Müsaderesi  229
Altıncı Bölüm
TRAFİK CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ:
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR
§ I. KAVRAM  231
§ II. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR VE CEZAİ SORUMLULUK  234
I. Genel Olarak  234
II. Aracın (Robotun) Kendisinin Cezai Sorumluluğu  236
A. Cezai Sorumluluğun Genel Gereklilikleri  236
B. Kast ve Taksirin Alternatifleri  238
III. Aracın Sahibinin veya İşleticisinin Cezai Sorumluluğu  240
IV. Üretici Firmanın, Sahibinin veya Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu  242
§ III. DEĞERLENDİRME  245
Kaynakça  249
Kavramlar Dizini  261
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
GENEL KISIM
§ I. BİR SOSYOLOJİK OLGU OLARAK TRAFİK  21
§ II. CEZA HUKUKUNUN KARAYOLLARI TRAFİĞİNDEKİ ROLÜ  22
§ III. KRİMİNOLOJİK YÖNDEN TRAFİK SUÇLULUĞU  23
I. Genel Olarak Suçluluğu Açıklayan Teoriler  23
II. Karayolu Trafiğinde İşlenen Suçların Nedenleri  26
A. Kasten İşlenen Suçlar  26
B. Taksirle İşlenen Suçlar ve Kabahatler  27
C. Trafik Güvenliği Sistemi  29
§ IV. TRAFİK CEZA HUKUKUNDA KULLANILAN KAVRAMLAR  30
I. Karayoluna İlişkin Olanlar  30
II. Araçlara İlişkin Olanlar  32
III. Trafiğe Katılan Kişilere İlişkin Olanlar  35
IV. Karayolu Çevresine İlişkin Olanlar  35
V. Karayolundaki Eylemlere İlişkin Olanlar  36
VI. Taşımaya İlişkin Olanlar  37
VII. Trafik İşaretlerine İlişkin Olanlar  37
VIII. Belgelere İlişkin Olanlar  38
§ V. TRAFİK CEZA HUKUKU KAYNAKLARI  38
I. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)  38
II. Karayolları Trafik Yönetmeliği  39
III. Türk Ceza Kanunu  39
IV. Kabahatler Kanunu  40
İkinci Bölüm
CEZA ÖZEL HUKUKU
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLAR
§ I. KORUNAN HUKUKİ DEĞERE ETKİSİNE GÖRE SUÇLAR  41
I. Tehlike Suçu  41
A. Soyut Tehlike Suçu  41
B. Somut Tehlike Suçu  43
II. Zarar Suçu  44
III. Karma Nitelikli Tehlike Suçları  45
§ II. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (m.179)  46
I. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Kanuni Düzenleme  46
II. Maddede Yer Alan Suçların Unsurları  46
A. Ulaşımı Düzenleyen İşaretlere ve Teknik İşletim Sistemine Müdahale  46
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  46
2. Tipe Uygunluk Unsuru  47
a. Maddi Unsurlar  47
aa. Fail ve Mağdur  47
bb. Suçun Konusu  47
cc. Eylem  48
aaa. Hareket  48
bbb. Netice  49
ccc. Nedensellik Bağlantısı ve Objektif İsnadiyet  50
b. Manevi Unsur  50
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  50
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  50
a. Teşebbüs  50
b. İştirak  51
c. İçtima  51
5. Yaptırım ve Muhakeme  51
B. Ulaşım Araçlarını Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk Etme  52
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  52
2. Tipe Uygunluk Unsuru  52
a. Maddi Unsurlar  52
aa. Fail ve Mağdur  52
bb. Suçun Konusu  52
cc. Eylem  52
aaa. Hareket  52
bbb. Netice  54
b. Manevi Unsur  54
3. Hukuka Aykırılık  55
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  55
a. Teşebbüs  55
b. İştirak  55
c. İçtima  55
5. Yaptırım ve Muhakeme  55
C. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Sevk Etme Suçu  56
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  56
2. Tipe Uygunluk Unsuru  56
a. Maddi Unsurlar  56
aa. Fail ve Mağdur  56
bb. Suçun Konusu  56
cc. Eylem  56
aaa. Hareket  56
bbb. Netice  58
b. Manevi Unsur  59
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  59
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  59
a. Teşebbüs  59
b. İştirak  59
c. İçtima  59
5. Yaptırım ve Muhakeme  59
§ III. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 180)  60
I. Genel Olarak  60
II. Suçun Unsurları  60
A. Fail ve Mağdur  60
B. Tipe Uygunluk Unsuru  61
1. Maddi Unsurlar  61
a. Taksirli Suçta Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali  61
b. Tehlike Neticesi  62
2. Manevi Unsur: Neticenin Sübjektif Olarak Öngörülebilir Olması  63
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  63
a. Teşebbüs  63
b. İştirak  64
c. İçtima  64
§ IV. KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI  64
§ V. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  64
I. Suçla Korunan Hukukî Değer  64
II. Tipe Uygunluk Unsuru  65
A. Maddî Unsur  65
1. Fail  65
2. Mağdur  65
3. Suçun Konusu  66
4. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı)  66
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali  66
aa. Genel Olarak  66
bb. Objektif Özen Yükümlülüğünü Sınırlandıran Bir Unsur Olarak Güven İlkesi  68
b. Netice  71
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet  71
B. Manevî Unsur  71
1. Manevî Unsur İçerisinde Taksir  71
2. Basit Taksir– Bilinçli Taksir Ayrımı  72
3. Taksirin Tespiti  73
a. Hızlı Araç Kullanımı ve Hız Yarışına İlişkin Örnekler  73
aa. Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Berlin’deki Hız Yarışı” Kararı  73
bb. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nin “Gelfingen’deki Hız Yarışı” Kararı  76
cc. Yargıtay’ın Hız Yarışı Kararı  78
b. Alkollü Araç Kullanımına İlişkin Örnekler  80
c. Hızlı– Alkollü ve Sürücü Ehliyetsiz Araç Kullanımına İlişkin Örnekler  83
d. Karayolundaki Kontrol Yükümlülüğünü İhlal Eden Personele İlişkin Örnekler  84
e. Yayaların Gerçekleştirdiği Eylemlere İlişkin Örnekler  85
f. Diğer Özen Yükümlülüğü İhlallerine İlişkin Örnekler  86
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  87
A. Genel Olarak  87
B. İlgilinin Rızası ve Mağdurun Kendisini Tehlikeye Soktuğu Haller  87
IV. Kusurluluk  89
A. Genel Olarak  89
B. Kusur Yeteneği ve Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (ALIC)  90
C. Mazeret Sebepleri  91
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m. 22/ 6)  92
A. Hukuki Niteliğinin Tespiti Sorunu  92
B. Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar  94
VI. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  96
A. Teşebbüs  96
B. İştirak  96
C. İçtima  98
VII. Yaptırım  98
A. Uygulanacak Ceza  98
B. Uygulanacak Güvenlik Tedbiri  99
C. Cezanın Belirlenmesi  100
1. Genel Olarak  100
2. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Trafik Kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve Asli Kusur Sayılan Haller  100
§ VI. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  104
I. Suçla Korunan Hukukî Değer  104
II. Tipe Uygunluk Unsuru  104
A. Maddî Unsur  104
1. Fail– Mağdur  104
2. Suçun Konusu  104
3. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı)  104
a. Taksirli Suçlarda Hareket: Objektif Özen Yükümlülüğü İhlali  104
b. Netice  106
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet  107
d. Nitelikli Haller  107
aa. Genel Olarak  107
bb. TCK m. 89/ 2’deki Nitelikli Haller  109
cc. TCK m. 89/ 3’teki Nitelikli Haller  110
dd. TCK m. 89/ 4’teki Nitelikli Hal  111
B. Manevî Unsur  112
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  116
IV. Kusurluluk  117
V. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep (TCK m. 22/ 6)  117
VI. İçtima  118
VII. Yaptırım  118
A. Uygulanacak Ceza ve Güvenlik Tedbiri  118
B. Cezanın Belirlenmesi  120
1. Genel Olarak  120
2. Nitelikli Haller Bakımından  122
§ VII. İHMAL SURETİYLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 83)  122
I. Suçla Korunan Hukukî Yarar  122
II. Tipe Uygunluk Unsuru  123
A. Maddî Unsur  123
1. Fail– Mağdur  123
2. Eylem (Hareket– Netice– Nedensellik Bağlantısı)  123
a. Hareket: Kişinin Yükümlü Olduğu İcraî Davranışı Yerine Getirmemiş Olması  123
b. Netice  127
c. Nedensellik Bağlantısı– Objektif İsnadiyet  127
B. Manevî Unsur  127
1. İhmalî Hareketin Ölüm Neticesine Yönelik Kasten Gerçekleştirilmiş Olması Gerekir  127
2. Failin Gerçekleştirmekle Yükümlü Olduğu Yardım Mağdurun Ölümüne Engel Olmaya Elverişli Olmalıdır  129
III. Hukuka Aykırılık Unsuru  131
IV. Kusurluluk  133
V. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  133
A. Teşebbüs  133
B. İştirak  135
C. İçtima  135
§ VIII. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇU
(TCK m. 98)  136
§ IX. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU
(TCK m. 206)  139
§ X. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 268)  142
Üçüncü Bölüm
CEZA GENEL HUKUKU
§ I. TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞLANTISI SORUNU  145
I. Nedensellik Bağlantısı  145
A. Genel Olarak  145
B. Şart Teorisi (Şartların Eşitliği Teorisi)  145
C. Uygun Sebep Teorisi  146
D. Değerlendirme  148
II. Objektif İsnadiyet Teorisi  149
A. Genel Olarak  149
B. Objektif İsnadiyet Kriterleri  150
1. Genel Olarak  150
2. Riskin Hukuken Önemli Derecede Yükseltilmiş Olması  151
3. Neticenin Normun Koruma Alanı Dışında Gerçekleşmiş Olması  152
4. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinde Eksiklik Bulunmaması  153
5. Neticeye Failin Hükmedebilir Olması (Hükmedebilirlik)  154
a. Atipik Nedensel Gelişmenin Söz Konusu Olması  155
b. Mağdur veya Üçüncü Kişinin Neticeye Neden Olması  156
aa. Genel Olarak  156
bb. Mağdurun veya Mağdurdaki Hastalıkların Neticeye Neden Olması  157
cc. Üçüncü Kişinin Hareketinin Neticeye Neden Olması  161
aaa. Üçüncü Kişinin Kasıtlı Hareketi  161
bbb. Üçüncü Kişinin Taksirli Hareketi  162
dd. Değerlendirme  163
aaa. Mağdurun Hareketi Bakımından  163
bbb. Üçüncü Kişinin Hareketi Bakımından  166
§ II. SUÇLARIN İÇTİMAI SORUNU  168
I. Yargıtay Uygulaması  168
II. Görüşümüz  170
Dördüncü Bölüm
KABAHATLER HUKUKU
§ I. İDARİ PARA CEZASI  175
I. İdari Para Cezası ve Adli Para Cezası Ayrımı  175
II. Kusur ve Cezaların Şahsiliği Prensiplerinin İdari Para Cezası Sorumluluğuna Etkisi  177
III. İdari Para Cezalarının Ödenmesi  180
IV. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  181
V. Şirket Araçlarına Trafik Cezası Uygulanması  181
VI. Trafik Cezası Uygulanmasında “Kişiye Özel” Uygulamalar  181
§ II. SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI  182
§ III. ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMA  185
§ IV. TRAFİK KAZALARINA KARIŞANLAR İLE İLGİLİ KABAHATLER  187
§ V. SÜRÜCÜ BELGESİ OLMAKSIZIN ARAÇ KULLANIMI  188
§ VI. HIZ SINIRININ AŞILMASI  189
§ VII. TESCİL PLAKASINA GÖRE TUTANAK DÜZENLENMESİ (KTK m.116)  192
§ VIII. CEZA PUANI UYGULAMASI  194
§ IX. İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURULACAK KANUNYOLLARI  194
I. Adli Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolları  194
A. Sulh Ceza Mahkemesine Başvuru (Kabahatler Kanunu m. 27)  194
1. Genel Olarak  194
2. Başvurunun İncelenmesi  195
3. Başvuru Üzerine Verilecek Kararlar  196
B. İtiraz (Kabahatler Kanunu m. 29)  198
II. İdarî Yargı Kolunda Başvurulacak Kanunyolu  199
III. Adlî Yargı İle İdarî Yargı Arasında Ortaya Çıkan Görev Uyuşmazlığı  199
Beşinci Bölüm
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN
CEZA MUHAKEMESİ
§ I. SORUŞTURMA EVRESİ  201
I. Delillerin Toplanması  201
A. Olay Yeri İnceleme  201
B. Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Tespiti  203
C. Trafikte Önleme Araması  204
II. Deliller  206
A. Görüntü Kaydeden Cihazlardan Elde Edilen Kayıtlar  206
1. Hakim Tarafından Görüntülerin İncelenmesi  206
2. Kayıtların Hukuki Dayanağı Sorunu  207
3. Görüntülerin Delil Değeri  208
B. Trafik Kaza Tespit Tutanağı  212
1. Düzenlenmesi  212
2. Delil Değeri  213
3. İtiraz  215
III. Trafik Bilirkişiliği  215
§ II. KOVUŞTURMA EVRESİ  217
I. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  217
II. İspat Sorunu  218
A. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi  218
B. Nedensellik Bağlantısının İspatı  220
III. Ceza Mahkemesinin Hükmünün Özel Hukuk Yargılamasına Etkisi  221
IV. Elkoyma ve Müsadere  222
A. Elkoyma  222
B. Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Taşıtlar  223
C. Müsadere  224
D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlarda Kullanılan Taşıtların Müsaderesi  229
Altıncı Bölüm
TRAFİK CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ:
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR
§ I. KAVRAM  231
§ II. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR VE CEZAİ SORUMLULUK  234
I. Genel Olarak  234
II. Aracın (Robotun) Kendisinin Cezai Sorumluluğu  236
A. Cezai Sorumluluğun Genel Gereklilikleri  236
B. Kast ve Taksirin Alternatifleri  238
III. Aracın Sahibinin veya İşleticisinin Cezai Sorumluluğu  240
IV. Üretici Firmanın, Sahibinin veya Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu  242
§ III. DEĞERLENDİRME  245
Kaynakça  249
Kavramlar Dizini  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020