Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması
Şubat 2019 / 1. Baskı / 192 Syf.
Fiyatı: 54.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeler, bireylerin yaşamlarını kolaylaştırırken gözetlenme potansiyelinin artması nedeniyle gizliliklerini korumayı zorlaştırmaktadır. Bankacılık, sigortacılık, sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, telekomünikasyon, ulaşım, turizm, pazarlama, bilişim ve güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumları ve işletmeler, birçok kişisel veriyi verdikleri hizmetler gereği bünyelerinde barındırmakta ve kişilerle ilgili artan bir şekilde veri dosyaları inşa etmektedir. Bunun sonucunda kişisel verilerin ilgili ilgisiz herkesin kolayca erişimine açık hâle gelmesi, kişisel verilerin sadece ulusal değil; uluslararası düzeyde de korunması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada, Anayasa'da teminat altına alınan kişisel verilerin korunması hakkı, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar dikkate alınarak incelenmiş ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlenen suçlar ele alınmıştır. Böylece kişisel verilerin korunmasının öneminin ve sınırlarının ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Kişisel Verilerle İlgili Temel Kavramlar ve Kişisel Verilerin Korunmasında Uyulması Gereken İlkeler
Kişisel Verilerle İlgili 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenen Suçlar
Barkod: 9789750253461
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA
UYULMASI GEREKEN İLKELER
1.1. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  21
1.1.1. Kişisel Veri Kavramı  21
1.1.2. Kişisel Veri Kavramının Unsurları  25
1.1.2.1. Veri  25
1.1.2.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Bir Kişi  28
1.1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi  37
1.1.4. Hassas Kişisel Veri  39
1.1.4.1. Kapsamı  39
1.1.4.2. Hassas Kişisel Veri Çeşitleri  41
1.1.4.3. Hassas Kişisel Verileri İşleme Yasağının İstisnaları  44
1.1.5. Veri Süjesi/İlgili Kişi  46
1.1.6. Veri Sorumlusu  46
1.1.7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  46
1.1.7.1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Tarihî Gelişimi  46
1.1.7.1.1. Erken Dönemler  47
1.1.7.1.2. Bilgi Toplumu Dönemi  47
1.1.7.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağını Açıklayan Görüşler  50
1.1.7.2.1. Mülkiyet Hakkı  50
1.1.7.2.2. Fikrî Mülkiyet Hakkı  51
1.1.7.2.3. Enformasyonel Self Determinasyon Hakkı  52
1.1.7.2.4. Kişilik Hakkı  53
1.1.7.2.4.1. Özel Hayatın Gizliliği  54
1.1.7.2.4.2. Mahremiyet  68
1.1.7.3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Sınırları  70
1.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA UYULMASI GEREKEN İLKELER  75
1.2.1. Hukuka Uygun Olma  75
1.2.2. Dürüstlük Kuralına Uygun Olma  76
1.2.3. Amaca Bağlı Olma  77
1.2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması  80
1.2.5. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olması (Unutulma Hakkı)  82
1.2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Ölçülü Olma  88
1.2.7. Kişisel Verilerin Aleni Olarak İşlenmesi  90
1.2.8. İlgili Kişilerin Bilgilendirilmesi  91
1.2.9. İlgili Kişilerin Bilgi Edinmesi  92
1.2.10. Veri Güvenliği  95
İkinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ
5237 SAYILI TCK’DA DÜZENLENEN SUÇLAR
2.1. GENEL OLARAK  99
2.2. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU (TCK m. 135)  99
2.2.1. Genel Bilgiler  99
2.2.2. Korunan Hukuki Değer  100
2.2.3. Suçun Unsurları  101
2.2.3.1. Maddi Unsurlar  101
2.2.3.1.1. Fiil  101
2.1.3.1.2. Fail  106
2.2.3.1.3. Mağdur  107
2.2.3.1.4. Konu  107
2.2.3.1.5. Nitelikli Hâller  108
2.2.3.2. Manevi Unsur  111
2.2.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  113
2.2.3.3.1 Hukuka Uygunluk Nedenleri  115
2.2.3.3.1.1. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  115
2.2.3.3.1.2. Hakkın Kullanılması  118
2.2.3.3.1.3. İlgilinin Rızası  119
2.2.3.3.1.4. Kişilerin Hayati Çıkarlarının Korunması İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2–b)  122
2.2.3.3.1.5. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2–c)  122
2.2.3.3.1.6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK
m. 5/2–ç)  123
2.2.3.3.1.7. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması (KVKK m. 5/2–d)  123
2.2.3.3.1.8. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2–e)  124
2.2.3.3.1.9. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2–f)  124
2.2.3.3.1.10. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Veriler Hakkında Hukuka Uygunluk Sebebi (KVKK
m. 6/3)  124
2.2.3.3.1.11. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Hâller (KVKK m. 28)  125
2.2.4. Kusurluluk  126
2.2.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  128
2.2.5.1. Teşebbüs  128
2.2.5.2. İştirak  128
2.2.5.3. İçtima  128
2.2.6. Yaptırım  134
2.2.7. Muhakemeye İlişkin Kurallar  135
2.3. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ, YAYILMASI VEYA ELE GEÇİRİLMESİ SUÇU (TCK m. 136)  136
2.3.1. Genel Bilgiler  136
2.3.2. Korunan Hukuki Değer  136
2.3.3. Suçun Unsurları  137
2.3.3.1. Maddi Unsurlar  137
2.3.3.1.1. Fiil  137
2.3.3.1.2. Fail  141
2.3.3.1.3. Mağdur  141
2.3.3.1.4. Konu  142
2.3.3.1.5. Nitelikli Hâller  143
2.3.3.2. Manevi Unsur  144
2.3.3.3. Hukuka Aykırılık  145
2.3.3.3.1 Hukuka Uygunluk Nedenleri  145
2.3.4. Kusurluluk  146
2.3.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  147
2.3.5.1. Teşebbüs  147
2.3.5.2. İştirak  148
2.3.5.3. İçtima  148
2.3.6. Yaptırım  150
2.3.7. Muhakemeye İlişkin Kurallar  151
2.4. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 138)  152
2.4.1. Genel Bilgiler  152
2.4.2. Korunan Hukuki Değer  153
2.4.3. Suçun Unsurları  154
2.4.3.1. Maddi Unsurlar  154
2.4.3.1.1. Fiil  154
2.4.3.1.2. Fail  158
2.4.3.1.3. Mağdur  161
2.4.3.1.4. Konu  161
2.4.3.1.5. Nitelikli Hâller  161
2.4.3.2. Manevi Unsur  163
2.4.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  164
2.4.4. Kusurluluk  165
2.4.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  166
2.4.5.1. Teşebbüs  166
2.4.5.2. İştirak  167
2.4.5.3. İçtima  167
2.4.6. Yaptırım  168
2.4.7. Muhakemeye İlişkin Kurallar  169
Sonuç  171
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  191
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA
UYULMASI GEREKEN İLKELER
1.1. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  21
1.1.1. Kişisel Veri Kavramı  21
1.1.2. Kişisel Veri Kavramının Unsurları  25
1.1.2.1. Veri  25
1.1.2.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Bir Kişi  28
1.1.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi  37
1.1.4. Hassas Kişisel Veri  39
1.1.4.1. Kapsamı  39
1.1.4.2. Hassas Kişisel Veri Çeşitleri  41
1.1.4.3. Hassas Kişisel Verileri İşleme Yasağının İstisnaları  44
1.1.5. Veri Süjesi/İlgili Kişi  46
1.1.6. Veri Sorumlusu  46
1.1.7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  46
1.1.7.1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Tarihî Gelişimi  46
1.1.7.1.1. Erken Dönemler  47
1.1.7.1.2. Bilgi Toplumu Dönemi  47
1.1.7.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağını Açıklayan Görüşler  50
1.1.7.2.1. Mülkiyet Hakkı  50
1.1.7.2.2. Fikrî Mülkiyet Hakkı  51
1.1.7.2.3. Enformasyonel Self Determinasyon Hakkı  52
1.1.7.2.4. Kişilik Hakkı  53
1.1.7.2.4.1. Özel Hayatın Gizliliği  54
1.1.7.2.4.2. Mahremiyet  68
1.1.7.3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Sınırları  70
1.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA UYULMASI GEREKEN İLKELER  75
1.2.1. Hukuka Uygun Olma  75
1.2.2. Dürüstlük Kuralına Uygun Olma  76
1.2.3. Amaca Bağlı Olma  77
1.2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması  80
1.2.5. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olması (Unutulma Hakkı)  82
1.2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Ölçülü Olma  88
1.2.7. Kişisel Verilerin Aleni Olarak İşlenmesi  90
1.2.8. İlgili Kişilerin Bilgilendirilmesi  91
1.2.9. İlgili Kişilerin Bilgi Edinmesi  92
1.2.10. Veri Güvenliği  95
İkinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ
5237 SAYILI TCK’DA DÜZENLENEN SUÇLAR
2.1. GENEL OLARAK  99
2.2. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU (TCK m. 135)  99
2.2.1. Genel Bilgiler  99
2.2.2. Korunan Hukuki Değer  100
2.2.3. Suçun Unsurları  101
2.2.3.1. Maddi Unsurlar  101
2.2.3.1.1. Fiil  101
2.1.3.1.2. Fail  106
2.2.3.1.3. Mağdur  107
2.2.3.1.4. Konu  107
2.2.3.1.5. Nitelikli Hâller  108
2.2.3.2. Manevi Unsur  111
2.2.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  113
2.2.3.3.1 Hukuka Uygunluk Nedenleri  115
2.2.3.3.1.1. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  115
2.2.3.3.1.2. Hakkın Kullanılması  118
2.2.3.3.1.3. İlgilinin Rızası  119
2.2.3.3.1.4. Kişilerin Hayati Çıkarlarının Korunması İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2–b)  122
2.2.3.3.1.5. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Gerekli Olması (KVKK m. 5/2–c)  122
2.2.3.3.1.6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması (KVKK
m. 5/2–ç)  123
2.2.3.3.1.7. İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması (KVKK m. 5/2–d)  123
2.2.3.3.1.8. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2–e)  124
2.2.3.3.1.9. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2–f)  124
2.2.3.3.1.10. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Veriler Hakkında Hukuka Uygunluk Sebebi (KVKK
m. 6/3)  124
2.2.3.3.1.11. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Hâller (KVKK m. 28)  125
2.2.4. Kusurluluk  126
2.2.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  128
2.2.5.1. Teşebbüs  128
2.2.5.2. İştirak  128
2.2.5.3. İçtima  128
2.2.6. Yaptırım  134
2.2.7. Muhakemeye İlişkin Kurallar  135
2.3. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK VERİLMESİ, YAYILMASI VEYA ELE GEÇİRİLMESİ SUÇU (TCK m. 136)  136
2.3.1. Genel Bilgiler  136
2.3.2. Korunan Hukuki Değer  136
2.3.3. Suçun Unsurları  137
2.3.3.1. Maddi Unsurlar  137
2.3.3.1.1. Fiil  137
2.3.3.1.2. Fail  141
2.3.3.1.3. Mağdur  141
2.3.3.1.4. Konu  142
2.3.3.1.5. Nitelikli Hâller  143
2.3.3.2. Manevi Unsur  144
2.3.3.3. Hukuka Aykırılık  145
2.3.3.3.1 Hukuka Uygunluk Nedenleri  145
2.3.4. Kusurluluk  146
2.3.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  147
2.3.5.1. Teşebbüs  147
2.3.5.2. İştirak  148
2.3.5.3. İçtima  148
2.3.6. Yaptırım  150
2.3.7. Muhakemeye İlişkin Kurallar  151
2.4. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 138)  152
2.4.1. Genel Bilgiler  152
2.4.2. Korunan Hukuki Değer  153
2.4.3. Suçun Unsurları  154
2.4.3.1. Maddi Unsurlar  154
2.4.3.1.1. Fiil  154
2.4.3.1.2. Fail  158
2.4.3.1.3. Mağdur  161
2.4.3.1.4. Konu  161
2.4.3.1.5. Nitelikli Hâller  161
2.4.3.2. Manevi Unsur  163
2.4.3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  164
2.4.4. Kusurluluk  165
2.4.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  166
2.4.5.1. Teşebbüs  166
2.4.5.2. İştirak  167
2.4.5.3. İçtima  167
2.4.6. Yaptırım  168
2.4.7. Muhakemeye İlişkin Kurallar  169
Sonuç  171
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020