Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Bütçe Sistemi ve Bütçe Denetimi
Kavram – Mevzuat – Uygulama
Ağustos 2016 / 2. Baskı / 199 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım 2013 15.50 TL 11.90 TL (%24)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. baskısını yapan eserde; bütçe kavramı, fonksiyonları, bütçe hukukuna egemen olan ilkeler ve bugüne kadar uygulanmış olan bütçe sistemlerine yer verilmiş olup, ardından bütçe çeşitleri de ele alınarak, bütçe süreci analiz edilmiştir. Eserde, kamu bütçesi üzerinde gerçekleştirilen mali kontrol ve denetim faaliyetleri, güncel gelişmeler ışığında ve anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeler de dikkate alınarak, açık ve anlaşılabilir bir dille açıklanmış, bütçe denetiminin anlamı, önemi ve türleri, gerek teorik gerekse de uygulamadaki şekliyle analiz edilmiştir.

Eser, bir yandan uygulamacıların bütçe denetimi ile ilgili bilgileri tek bir kitapta bulmalarına imkân sağlamakta diğer yandan da müfredatlarında bütçe derslerine yer veren üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik yardımcı kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Bütçe Kavramı ve Fonksiyonları
Bütçe İlkeleri ve Bütçe Sistemleri
Kamu Bütçesinde Bütçe Süreci
Bütçenin Mali Kontrol ve Denetimi
İç Kontrol, Ön Mali Kontrol ve İç Denetim
Dış Denetim ve Yasama Denetimi
Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Bütçelerinin Denetimi
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Bütçelerinin Denetimi
Barkod: 9789750238383
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 199
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm  
BÜTÇE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR  
1.1. BÜTÇE KAVRAMI VE FONKSİYONLARI  19
1.1.1. Bütçe Kavramı  19
1.1.2. Bütçenin Fonksiyonları  19
1.1.2.1. Bütçenin Klasik (Geleneksel) Fonksiyonları  20
1.1.2.1.1. Bütçenin Siyasi Fonksiyonu  20
1.1.2.1.2. Bütçenin Hukuki Fonksiyonu  20
1.1.2.1.3. Bütçenin Ekonomik ve Mali Fonksiyonu  21
1.1.2.1.4. Bütçenin Denetim Fonksiyonu  22
1.1.2.2. Bütçenin Çağdaş Fonksiyonları  22
1.1.2.2.1. Ekonomik İstikrar ve Konjonktür Fonksiyonu  22
1.1.2.2.2. Gelir Dağılımını Düzenleme ve Kaynak Tahsisi Fonksiyonu  23
1.1.2.2.3. Bütçenin Yönetim Aracı Olma Fonksiyonu  23
1.1.2.2.4. Bütçenin Planlama Fonksiyonu  24
İkinci Bölüm  
BÜTÇE İLKELERİ VE BÜTÇE SİSTEMLERİ  
2.1. BÜTÇE İLKELERİ  25
2.1.1. Önceden Yetki İlkesi (Bütçe Hakkı)  25
2.1.2. Denklik İlkesi  25
2.1.3. Teklik İlkesi  26
2.1.4. Genellik İlkesi  26
2.1.5. Tahsis (Ayrım) İlkesi  26
2.1.6. Tasarruf İlkesi  27
2.1.7. Açıklık İlkesi  27
2.1.8. Yıllık Olma ilkesi  27
2.1.9. Doğruluk İlkesi  27
2.1.10. Mali Saydamlık İlkesi  28
2.1.11. Hesap Verebilirlik İlkesi  28
2.2. BÜTÇE SİSTEMLERİ  28
2.2.1. Geleneksel (Klasik) Bütçe Sistemleri  29
2.2.2. Modern Bütçe Sistemleri  30
2.2.2.1. Performans Bütçe Sistemi  30
2.2.2.2. Performans Esaslı Bütçe Sistemi  31
2.2.2.3. Program Bütçe Sistemi  34
2.2.2.4. Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi  34
2.2.2.5. Torba Bütçe Sistemi  35
2.2.2.6. Planlama – Programlama Bütçe Sistemi  35
Üçüncü Bölüm  
BÜTÇE TARİHİ VE 5018 SAYILI KANUN  
3.1. TÜRK BÜTÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  37
3.2. 5018 SAYILI KANUN’UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER  39
3.2.1. Kapsam Yönünden Yenilikler  40
3.2.2. Çok Yıllı Bütçe Uygulamasına Geçiş  41
3.2.3. Performans Esaslı Bütçe Tekniğine Geçiş  41
3.2.4. Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Geçiş  42
3.2.5. Modern Bütçe İlkelerine Geçiş  42
3.2.6. Stratejik Planlama Esasına Geçiş  43
3.2.7. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine Geçiş  43
Dördüncü Bölüm  
KAMU BÜTÇESİNDE BÜTÇE SÜRECİ  
4.1. GENEL AÇIKLAMA  45
4.2. 5018 SAYILI KANUN’A GÖRE BÜTÇE ÇEŞİTLERİ  45
4.2.1. Merkezi Yönetim Bütçesi  46
4.2.1.1. Genel Bütçe  46
4.2.1.2. Özel Bütçe  47
4.2.1.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri  47
4.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri  48
4.2.3. Mahalli İdarelerin Bütçeleri  48
4.3. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI  49
4.3.1. Bütçe Hazırlığında Yürütme Organının Önemi  50
4.3.2. Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık Süreci  51
4.3.2.1. Bütçenin Gelir ve Giderlerinin Hazırlanması  52
4.3.2.2. Bütçe Tasarısının Hazırlanması ve Sunulması  57
4.4. BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI  59
4.5. BÜTÇENİN UYGULANMASI  61
4.5.1. Gelirlerin Toplanması  61
4.5.1.1. Vergiyi Doğuran Olay  62
4.5.1.2. Verginin Tarhı  64
4.5.1.3. Verginin Tebliği  64
4.5.1.4. Verginin Tahakkuku  65
4.5.1.5. Verginin Tahsili  66
4.5.2. Giderlerin Gerçekleşme Aşamaları  66
4.5.2.1. Giderlerin Taahhüdü (Yüklenilmesi)  66
4.5.2.2. Giderlerin Tahakkuku (Gerçekleştirilmesi)  67
4.5.2.3. Giderlerin Verile (Ödeme) Emrine Bağlanması  67
4.5.2.4. Giderlerin Ödenmesi  67
4.5.3. Hazine İşlemleri  68
4.5.3.1. Yer Bakımından Hazine İşlemleri  68
4.5.3.2. Zaman Bakımından Hazine İşlemleri  69
4.5.4. Bütçenin Kapatılması  69
4.5.4.1. Egzersiz Yöntemi (Hesap Dönemi Yöntemi)  69
4.5.4.2. Jestiyon Yöntemi (Yönetim Dönemi Yöntemi)  70
Beşinci Bölüm  
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE  
KONTROL KANUNU’NA GÖRE  
BÜTÇENİN MALİ KONTROL VE DENETİMİ  
5.1. GENEL AÇIKLAMA  73
5.2. DENETİM VE KONTROL KAVRAMI  74
5.2.1. Denetim Kavramının Tanımı ve Önemi  74
5.2.2. Kontrol Kavramının Tanımı ve Önemi  76
5.2.3. Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklılıklar  77
5.3. BÜTÇE KONTROL VE DENETİMİ  78
5.3.1. Bütçe Kontrolü ve Bütçe Denetimi Kavramı  78
5.3.2. Bütçe Kontrolünün ve Bütçe Denetiminin Önemi  79
5.4. TÜRK BÜTÇE SİSTEMİNDE BÜTÇE KONTROL VE DENETİM TÜRLERİ  80
5.5. İDARİ (YÖNETSEL) DENETİM  81
5.5.1. İç Kontrol  82
5.5.1.1. İç Kontrol Kavramı  82
5.5.1.2. İç Kontrolün Tarihsel Gelişimi  85
5.5.1.3. İç Kontrolün Amacı ve Önemi  86
5.5.1.4. İç Kontrolün Unsurları  88
5.5.1.5. İç Kontrol Sürecinde Görevli ve Sorumlu Memurlar  91
5.5.1.5.1. Merkezi Uyumlaştırma Birimi  91
5.5.1.5.2. Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu  92
5.5.1.5.3. Bakan  94
5.5.1.5.4. Üst Yönetici  94
5.5.1.5.5. Harcama Yetkilisi  94
5.5.1.5.6. Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi  95
5.5.1.5.7. Muhasebe Yetkilisi  95
5.5.1.5.8. Gerçekleştirme Görevlisi  96
5.5.1.5.9. İç Denetçiler  96
5.5.1.5.10. Dış Denetçiler  96
5.5.1.6. İç Kontrolün Yapısı ve İşleyişi  96
5.5.1.7. İç Kontrol Standartları  98
5.5.1.8. İç Kontrolün Sınıflandırılması  99
5.5.2. Ön Mali Kontrol (Harcama Öncesi Mali Kontrol)  99
5.5.2.1. Tanımı ve Önemi  100
5.5.2.2. Ön Mali Kontrolün Kapsamı  101
5.5.2.3. Ön Mali Kontrol Süreci  102
5.5.2.3.1. Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol  102
5.5.2.3.2. Mali Hizmetler Birimlerinde Ön Mali Kontrol  103
5.5.2.3.3. Ön Mali Kontrolde Görevler Ayrılığı İlkesi  108
5.5.3. İç Denetim  108
5.5.3.1. Tanımı ve Önemi  109
5.5.3.2. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi  111
5.5.3.3. İç Denetimin Amaç ve Kapsamı  113
5.5.3.4. İç Denetimin Faaliyet Alanı  114
5.5.3.5. İç Denetim Standartları  115
5.5.3.6. İç Denetimin İç Kontrolle İlişkisi  118
5.5.3.7. İç Denetimin Dış Denetimle İlişkisi  119
5.5.3.8. İç Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  120
5.5.3.9. İç Denetçilerin Nitelikleri, Atanması ve Görevlerinin Sona Ermesi  123
5.5.3.10. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Görevleri ve Yetkileri  125
5.6. DIŞ DENETİM  127
5.6.1. Tanımı ve Önemi  128
5.6.2. Dış Denetimin Amaç ve Kapsamı  130
5.6.3. Dış Denetimin İlke ve Özellikleri  131
5.6.4. Dış Denetimde Sayıştay  132
5.6.5. Sayıştayın Tarihsel Gelişimi  134
5.6.6. Sayıştayın Görev, Yetki ve Fonksiyonları  135
5.6.7. Sayıştayın Denetim Alanı  138
5.6.8. Sayıştayın Raporlama Faaliyetleri ve Genel Uygunluk Bildirimi  139
5.7. YASAMA DENETİMİ  144
5.7.1. Tanımı ve Önemi  145
5.7.2. Faaliyet Raporları Üzerinde Yapılacak Denetimler  147
5.7.3. Kesin Hesap Kanun Tasarısı Üzerinde Yapılacak Denetimler  148
5.7.3.1. Kesin Hesap Kanunu ve Hukuki Niteliği  149
5.7.3.2. Kesin Hesap Kanunu’nun Hukuksal Dayanakları  150
5.7.3.3. Kesin Hesap Kanunu’nun Hazırlanması ve Görüşülmesi  150
5.7.3.4. Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Kabulü ve Reddedilmesi  152
5.7.4. Diğer Yasama Denetimleri  153
5.7.4.1. Soru  153
5.7.4.2. Genel Görüşme  154
5.7.4.3. Meclis Araştırması  155
5.7.4.4. Meclis Soruşturması  156
5.7.4.5. Gensoru  157
5.7.4.6. Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) Denetimi  159
5.8. MAHALLİ İDARELERİN, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ VE  
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BÜTÇELERİNİN DENETİMİ  161
5.8.1. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  162
5.8.2. Sosyal Güvenlik Kurumları  167
5.8.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  169
Genel Değerlendirme ve Sonuç  173
Ekler  177
Kaynakça  185
Dizin  197
 


Ahmet Ayanoğlu
1986 yılında İstanbul–Fatih’te doğmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Akabinde Maliye Bakanlığı’nın 2009 yılında açmış olduğu sınavı kazanarak Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Müfettişi olarak göreve başlamıştır. Halen bu görevi sürdürmekte olan Ahmet AYANOĞLU, Müfettişlik görevinin yanı sıra Vergi Denetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Marmara Grup Başkanlığında ‘‘Başkan Yardımcısı’’ olarak görev yapmakta, diğer yandan da vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilen vergi ve cezalarla ilgili olarak, vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında meydana gelen vergisel uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeksizin anlaşma yoluyla çözülmesini ve kamu alacağının kısa sürede hazineye intikalini sağlayan Uzlaşma Komisyonlarında ‘‘Başkan’’ sıfatıyla görev yapmaktadır. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bilim Dalı’nda ‘‘Yüksek Lisans’’ eğitimini tamamlayan Ahmet AYANOĞLU, hâlihazırda İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe–Denetim Bilim Dalı’nda ‘‘Doktora’’ çalışmasına devam etmektedir.

Vergi Raporu, Vergi Dünyası, Mali Çözüm, Yaklaşım, Diyalog ve Lebib Yalkın gibi çeşitli dergilerde vergi – muhasebe alanında yayımlanmış mesleki makaleleri, ‘‘Türk Bütçe Sistemi ve Bütçe Denetimi’’ adıyla yayımlanmış bir kitabı ve ayrıca ‘‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik’’, ‘‘Bağımsız Denetçilik’’, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ‘‘Türev Araçlar’’, ‘‘İleri Düzey Sermaye Piyasası Faaliyetleri (Düzey 3)’’, ‘‘Kredi Derecelendirme Uzmanlığı’’ ve ‘‘Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı’’ lisansları da bulunmakta olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm  
BÜTÇE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR  
1.1. BÜTÇE KAVRAMI VE FONKSİYONLARI  19
1.1.1. Bütçe Kavramı  19
1.1.2. Bütçenin Fonksiyonları  19
1.1.2.1. Bütçenin Klasik (Geleneksel) Fonksiyonları  20
1.1.2.1.1. Bütçenin Siyasi Fonksiyonu  20
1.1.2.1.2. Bütçenin Hukuki Fonksiyonu  20
1.1.2.1.3. Bütçenin Ekonomik ve Mali Fonksiyonu  21
1.1.2.1.4. Bütçenin Denetim Fonksiyonu  22
1.1.2.2. Bütçenin Çağdaş Fonksiyonları  22
1.1.2.2.1. Ekonomik İstikrar ve Konjonktür Fonksiyonu  22
1.1.2.2.2. Gelir Dağılımını Düzenleme ve Kaynak Tahsisi Fonksiyonu  23
1.1.2.2.3. Bütçenin Yönetim Aracı Olma Fonksiyonu  23
1.1.2.2.4. Bütçenin Planlama Fonksiyonu  24
İkinci Bölüm  
BÜTÇE İLKELERİ VE BÜTÇE SİSTEMLERİ  
2.1. BÜTÇE İLKELERİ  25
2.1.1. Önceden Yetki İlkesi (Bütçe Hakkı)  25
2.1.2. Denklik İlkesi  25
2.1.3. Teklik İlkesi  26
2.1.4. Genellik İlkesi  26
2.1.5. Tahsis (Ayrım) İlkesi  26
2.1.6. Tasarruf İlkesi  27
2.1.7. Açıklık İlkesi  27
2.1.8. Yıllık Olma ilkesi  27
2.1.9. Doğruluk İlkesi  27
2.1.10. Mali Saydamlık İlkesi  28
2.1.11. Hesap Verebilirlik İlkesi  28
2.2. BÜTÇE SİSTEMLERİ  28
2.2.1. Geleneksel (Klasik) Bütçe Sistemleri  29
2.2.2. Modern Bütçe Sistemleri  30
2.2.2.1. Performans Bütçe Sistemi  30
2.2.2.2. Performans Esaslı Bütçe Sistemi  31
2.2.2.3. Program Bütçe Sistemi  34
2.2.2.4. Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi  34
2.2.2.5. Torba Bütçe Sistemi  35
2.2.2.6. Planlama – Programlama Bütçe Sistemi  35
Üçüncü Bölüm  
BÜTÇE TARİHİ VE 5018 SAYILI KANUN  
3.1. TÜRK BÜTÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  37
3.2. 5018 SAYILI KANUN’UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER  39
3.2.1. Kapsam Yönünden Yenilikler  40
3.2.2. Çok Yıllı Bütçe Uygulamasına Geçiş  41
3.2.3. Performans Esaslı Bütçe Tekniğine Geçiş  41
3.2.4. Analitik Bütçe Sınıflandırmasına Geçiş  42
3.2.5. Modern Bütçe İlkelerine Geçiş  42
3.2.6. Stratejik Planlama Esasına Geçiş  43
3.2.7. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine Geçiş  43
Dördüncü Bölüm  
KAMU BÜTÇESİNDE BÜTÇE SÜRECİ  
4.1. GENEL AÇIKLAMA  45
4.2. 5018 SAYILI KANUN’A GÖRE BÜTÇE ÇEŞİTLERİ  45
4.2.1. Merkezi Yönetim Bütçesi  46
4.2.1.1. Genel Bütçe  46
4.2.1.2. Özel Bütçe  47
4.2.1.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri  47
4.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri  48
4.2.3. Mahalli İdarelerin Bütçeleri  48
4.3. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI  49
4.3.1. Bütçe Hazırlığında Yürütme Organının Önemi  50
4.3.2. Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık Süreci  51
4.3.2.1. Bütçenin Gelir ve Giderlerinin Hazırlanması  52
4.3.2.2. Bütçe Tasarısının Hazırlanması ve Sunulması  57
4.4. BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI  59
4.5. BÜTÇENİN UYGULANMASI  61
4.5.1. Gelirlerin Toplanması  61
4.5.1.1. Vergiyi Doğuran Olay  62
4.5.1.2. Verginin Tarhı  64
4.5.1.3. Verginin Tebliği  64
4.5.1.4. Verginin Tahakkuku  65
4.5.1.5. Verginin Tahsili  66
4.5.2. Giderlerin Gerçekleşme Aşamaları  66
4.5.2.1. Giderlerin Taahhüdü (Yüklenilmesi)  66
4.5.2.2. Giderlerin Tahakkuku (Gerçekleştirilmesi)  67
4.5.2.3. Giderlerin Verile (Ödeme) Emrine Bağlanması  67
4.5.2.4. Giderlerin Ödenmesi  67
4.5.3. Hazine İşlemleri  68
4.5.3.1. Yer Bakımından Hazine İşlemleri  68
4.5.3.2. Zaman Bakımından Hazine İşlemleri  69
4.5.4. Bütçenin Kapatılması  69
4.5.4.1. Egzersiz Yöntemi (Hesap Dönemi Yöntemi)  69
4.5.4.2. Jestiyon Yöntemi (Yönetim Dönemi Yöntemi)  70
Beşinci Bölüm  
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE  
KONTROL KANUNU’NA GÖRE  
BÜTÇENİN MALİ KONTROL VE DENETİMİ  
5.1. GENEL AÇIKLAMA  73
5.2. DENETİM VE KONTROL KAVRAMI  74
5.2.1. Denetim Kavramının Tanımı ve Önemi  74
5.2.2. Kontrol Kavramının Tanımı ve Önemi  76
5.2.3. Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklılıklar  77
5.3. BÜTÇE KONTROL VE DENETİMİ  78
5.3.1. Bütçe Kontrolü ve Bütçe Denetimi Kavramı  78
5.3.2. Bütçe Kontrolünün ve Bütçe Denetiminin Önemi  79
5.4. TÜRK BÜTÇE SİSTEMİNDE BÜTÇE KONTROL VE DENETİM TÜRLERİ  80
5.5. İDARİ (YÖNETSEL) DENETİM  81
5.5.1. İç Kontrol  82
5.5.1.1. İç Kontrol Kavramı  82
5.5.1.2. İç Kontrolün Tarihsel Gelişimi  85
5.5.1.3. İç Kontrolün Amacı ve Önemi  86
5.5.1.4. İç Kontrolün Unsurları  88
5.5.1.5. İç Kontrol Sürecinde Görevli ve Sorumlu Memurlar  91
5.5.1.5.1. Merkezi Uyumlaştırma Birimi  91
5.5.1.5.2. Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu  92
5.5.1.5.3. Bakan  94
5.5.1.5.4. Üst Yönetici  94
5.5.1.5.5. Harcama Yetkilisi  94
5.5.1.5.6. Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi  95
5.5.1.5.7. Muhasebe Yetkilisi  95
5.5.1.5.8. Gerçekleştirme Görevlisi  96
5.5.1.5.9. İç Denetçiler  96
5.5.1.5.10. Dış Denetçiler  96
5.5.1.6. İç Kontrolün Yapısı ve İşleyişi  96
5.5.1.7. İç Kontrol Standartları  98
5.5.1.8. İç Kontrolün Sınıflandırılması  99
5.5.2. Ön Mali Kontrol (Harcama Öncesi Mali Kontrol)  99
5.5.2.1. Tanımı ve Önemi  100
5.5.2.2. Ön Mali Kontrolün Kapsamı  101
5.5.2.3. Ön Mali Kontrol Süreci  102
5.5.2.3.1. Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol  102
5.5.2.3.2. Mali Hizmetler Birimlerinde Ön Mali Kontrol  103
5.5.2.3.3. Ön Mali Kontrolde Görevler Ayrılığı İlkesi  108
5.5.3. İç Denetim  108
5.5.3.1. Tanımı ve Önemi  109
5.5.3.2. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi  111
5.5.3.3. İç Denetimin Amaç ve Kapsamı  113
5.5.3.4. İç Denetimin Faaliyet Alanı  114
5.5.3.5. İç Denetim Standartları  115
5.5.3.6. İç Denetimin İç Kontrolle İlişkisi  118
5.5.3.7. İç Denetimin Dış Denetimle İlişkisi  119
5.5.3.8. İç Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  120
5.5.3.9. İç Denetçilerin Nitelikleri, Atanması ve Görevlerinin Sona Ermesi  123
5.5.3.10. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Görevleri ve Yetkileri  125
5.6. DIŞ DENETİM  127
5.6.1. Tanımı ve Önemi  128
5.6.2. Dış Denetimin Amaç ve Kapsamı  130
5.6.3. Dış Denetimin İlke ve Özellikleri  131
5.6.4. Dış Denetimde Sayıştay  132
5.6.5. Sayıştayın Tarihsel Gelişimi  134
5.6.6. Sayıştayın Görev, Yetki ve Fonksiyonları  135
5.6.7. Sayıştayın Denetim Alanı  138
5.6.8. Sayıştayın Raporlama Faaliyetleri ve Genel Uygunluk Bildirimi  139
5.7. YASAMA DENETİMİ  144
5.7.1. Tanımı ve Önemi  145
5.7.2. Faaliyet Raporları Üzerinde Yapılacak Denetimler  147
5.7.3. Kesin Hesap Kanun Tasarısı Üzerinde Yapılacak Denetimler  148
5.7.3.1. Kesin Hesap Kanunu ve Hukuki Niteliği  149
5.7.3.2. Kesin Hesap Kanunu’nun Hukuksal Dayanakları  150
5.7.3.3. Kesin Hesap Kanunu’nun Hazırlanması ve Görüşülmesi  150
5.7.3.4. Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Kabulü ve Reddedilmesi  152
5.7.4. Diğer Yasama Denetimleri  153
5.7.4.1. Soru  153
5.7.4.2. Genel Görüşme  154
5.7.4.3. Meclis Araştırması  155
5.7.4.4. Meclis Soruşturması  156
5.7.4.5. Gensoru  157
5.7.4.6. Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsman) Denetimi  159
5.8. MAHALLİ İDARELERİN, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ VE  
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BÜTÇELERİNİN DENETİMİ  161
5.8.1. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  162
5.8.2. Sosyal Güvenlik Kurumları  167
5.8.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  169
Genel Değerlendirme ve Sonuç  173
Ekler  177
Kaynakça  185
Dizin  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020