Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fransızca–Türkçe Karşılaştırmalı Yöntemle
Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu
Manuel pratique pour l'emploi des prépositions et des conjonctions
Mart 2020 / 4. Baskı / 464 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türkiye'de alanda tek olan bu kitapta amaç, Fransızcada temelden ileri düzeye kadar cümle kuruluş biçimlerini öğrenmek ve bu dilde seviyesini geliştirmek isteyenlere yardımcı olmaktır. Fransızcada düşüncelerini anlatma, cümle kurma ve çeviri yapma sürecinde güçlüklerle karşılaşanlar için vazgeçilmez ve sürekli bir başvuru kitabı niteliğindedir.

Türkçe-Fransızca Karşılaştırmalı olarak hazırlanan Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (Manuel pour l'emploie des préposition et des conjonctions ) adlı çalışma, Fransızca öğrenenler için zorluk oluşturan İlgeç ve Bağlaçların cümle içerisinde nasıl kullanıldığını örneklerle incelemektedir. Bu örnekler; roman, öykü, gazete, dergi ve bilimsel kitaplardan özenle seçilmiştir. Yaklaşık 40155 örnek cümle ve Fransızcada en sık kullanılan 583 ilgeç ve bağlaç Türkçeye çevirileriyle birlikte verilmiştir.

Bu kitap, özellikle Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Eğitimi ve Fransız Dili ve Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmasının yanı sıra, çeşitli özel ve devlet kurumlarının sınavları ve Yabancı Dil Sınavına hazırlananlara da (YDS, YÖKDİL, ÖSYM Yabancı Dil Sınavı (YDT) büyük kolaylıklar sağlayacak ve Fransızcadaki seviyelerini önemli ölçüde artıracaktır.

583 İlgeç ve Bağlaç - 41185 Örnek Cümle ile Desteklenmiştir.


Konu Başlıkları
İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Yöntemi
Bütün Fransızca Bağlaçların Türkçedeki Karşılıkları
Her Bağlaç için Birçok Örnek
Her Bağlaç için Deyimler ve Türkçeye Çevirisi
583 İlgeç ve Bağlacın Tümce İçerisinde Kullanımı
Alıştırmaların Türkçeye Çevirisi
Fransızcada Tümce Kuruluşu
Temel Tümce Bilgisi
İleri Düzeyde Tümce Bilgisi
Anlatım Dilbilgisi
Yeni Sözcükler Öğrenme
Tümce Kuruluşunu Öğrenme
Barkod: 9789750259746
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 464
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  27
–BİRİNCİ BÖLÜM–
AUX ABORDS DE : –in çevresinde.  31
À L’ABRI DE : Korunmuş, masun, uzak, güvenlikte, korunmuş durumda, bir şeye karşı korunarak, –e sığınarak, –e güvenerek.  32
EN L’ABSENCE DE : –in yokluğunda, biri olmadığında, biri orada yokken  33
ABSENT DE : Birinden, bir şeyden uzakta, ayrı.  33
ABSTRACTION FAITE DE : –bir yana bırakılırsa, –hariç, –in dışında  33
SANS ACCEPTION DE : –ayrımı yapmaksızın, –ayrılığı gözetmeksizin  34
EN ACCORD AVEC : –ile uyumlu.  35
PAR L’ACTION DE : –in hareketiyle.  35
SOUS L’ACTION DE : –in etkisiyle.  35
ADÉQUAT À : –e uygun.  36
ADJACENT À: : –e bitişik, –in yakınında.  36
À L’ADRESSE DE : Birisini hedef tutarak, –e hitaben.  37
AFIN DE : –için, –sin diye, –mesi için.  37
À JOUR : Güncel, güncelleştirilmiş.  38
À L’ÂGE DE : Yaşında, döneminde.  38
À L’AIDE DE : Yardımıyla, –ile.  39
AVEC L’AIDE DE : –in yardımıyla, –ile.  39
AUX ALENTOURS DE : –in civarında, –in yöresinde, –in yakınlarında.  40
PAR AMITIÉ POUR : –e duyulan dostluktan ötürü.  40
EN AMONT D : (Akarsu hakkında) akıntı yukarı, yukarısında, üstünde, üst tarafında.  41
PAR AMOUR POUR : –e duyulan sevgiden ötürü.  41
POUR L’AMOUR DE : –in başı için, –in aşkına.  42
SOUS L’ANGLE DE : –açısından, –bakımından.  42
À L’APOGÉE DE : v–en yüksek noktasında, doruğunda.  43
SOUS L’APPARENCE DE : –bahanesiyle, –görünüşü altında, –iyor diye.  43
À L’APPROCHE DE : Yaklaştıkça, yaklaşmasıyla.  44
AUX APPROCHES DE : –yöresinde, –yakınlarında, –civarında.  44
APPROPRIÉ À: : –e uygun.  44
À L’APPUI DE : –e dayanarak, –i desteklemek için, delil olarak, –in ispatı için  45
APRÈ : –den sonra, –arkasından, –ardından, –dikten sonra, –miş olduktan sonra.  45
D’APRÈS : –e göre, –göre, –tarzında, –e bakarak, –i örnek tutarak, –den sonraki, –ertesi.  47
EN ARRIÈRE DE : –in gerisine, –in gerisinde, –in arkasına,–in arkasında, –in sonunda, –in çok gerisinde.  48
À L’ARRIVÉE DE : Geldiğinde.  48
À L’ASPECT DE : Bakılırsa, bakınca, görünce.  49
SOUS L’ASPECT DE : –bakımından, –açısından.  49
UNE ASSIETTE DE : Bir tabak, bir tabak dolusu.  49
HORS DE L’ATTEINTE DE : –in yetişemeyeceği yerde, –in varamayacağı yerde.  50
DANS L’ATTENTE DE : Beklerken, ümidiyle, –i bekleyerek.  50
À L’ATTENTION DE : –in dikkatine.  51
ATTENTIF : –e dikkat eden, –meye dikkat eden, özen gösteren.  51
AU–DELÀ : –in ötesinde, –in dışında.  52
AUPRÈS DE : –yanında, –yakınında, –yakınından, –yanına, –yakınına, –yakında, –nisbetle  52
SOUS LES AUSPICES DE : –in himayesinde, –in yardımıyle, –in desteğiyle, –in kayırmasıyla, –in koruyuculuğunda.  53
AUTOUR DE : Etrafında, –in yöresinde, –in çevresinde, –yakınında, hemen hemen  53
TOUT AUTOUR DE : etrafında, her tarafında, –in etrafına.  55
EN AVAL DE : Denize döküldüğü tarafa yakın, aşağısında, aşağı tarafta, Irmağın denize döküldüğü tarafa yakın.  55
AVANT DE : –den önce.  55
EN AVANT DE : –in önünde.  56
À L’AVANTAGE DE : –lehine, –lehinde.  56
D’AVEC : –den, –ile.  57
À L’AVENANT DE : Uygun olarak, –in gibi, –e göre, –e uygun.  57
DE L’AVEU DE : –söylendiğine –göre, –in tanıklığı üzerine, –in verdiği ifadeye göre, tanıklığında.  57
À L’AVIS DE : Fikrine göre, düşüncesine göre, kanısına göre.  58
AVIDE DE : –e susamış, –e göz koymuş, –de gözü olan, –meye meraklı, –meyi çok isteyen.  58
SUR L’AVIS DE : –kanısı üzerine.  59
IL Y A : –önce.  59
–İKİNCİ BÖLÜM–
UNE BANDE DE : Bir sürü, bir –çetesi.  63
À LA BARBE DE : –in gözü önünde, yüzüne karşı.  63
À BAS DE : –den aşağı.  64
AU BAS DE : –in altında, dibinde, –in altına, aşağısında.  64
DU HAUT EN BAS DE : –in hepsi, tepeden tırnağa.  64
EN BAS DE : –in aşağısında, –in altında.  65
À BASE DE : Esas maddesi –olan.  65
SUR LA BASE DE : –den yola çıkarak, –temeli üzerinden  66
AU PLUS BEAU DE : –in en güzel yerinde, –in en ilginç noktasında, –in en can alıcı noktasında.  66
BEAUCOUP DE : Çok, çok sayıda, birçok.  66
AU BÉNÉFICE DE : –in yararına, –in menfaatine.  67
POUR LE BIEN DE : –in yararına, –in iyiliği için.  68
À BORD DE : –de,–da.  68
AU BORD DE : –kıyısında.  69
DU BORD DE (ÊTRE~) : –den yana olmak, –ile aynı kanıda olmak, –ile aynı (düşüncede, kanıda) olmak.  69
EN BORDURE DE : –kenarında, –kıyısında, –sınırında.  70
À BOUT DE (ÊTRE : –si tükenmiş, –si kalmamış.  70
AU BOUT DE : –in sonunda, –in nihayetinde, –in bitiminde, –sonra.  71
UN BOUT DE : Biraz, bir parça, azıcık, ufacık.  72
UN BRIN DE : Azıcık, bir tutam.  72
UNE BROCHETTE DE : Bir sürü, bir takım.  72
AU BRUIT DE : –haberi üzerine.  73
DANS LE BUT DE : –amacıyla, –niyetiyle, –için.  73
–ÜÇÜNCÜ BÖLÜM–
EN CACHETTE DE : –den gizli olarak, –in haberi olmadan.  77
DANS LE CADRE DE : –dahilinde, –çerçevesinde.  77
PAR LE CANAL DE : –yoluyla, –aracıyla.  78
EN CAS DE : Takdirde, –halinde, olduğunda.  78
CAPABLE DE : –cek durumda, yapabilecek durumda.  79
UNE CASCADE DE : Bir sürü.  80
À CAUSE DE : –yüzünden, –den dolayı, –nedeniyle, –sebebiyle.  80
POUR CAUSE DE : –yüzünden, –nedeniyle, –dolayı.  81
CALÉ EN : –de kuvvetli, iyi.  82
AU CENTRE DE : –in merkezinde, –ortasında.  82
EN PLEIN CENTRE DE : –tam ortasında, –göbeğinde.  82
AU CHAPITRE DE, SUR LE CHAPITRE DE : –konusunda, –alanında.  83
À LA CHARGE DE : –in üstüne kalmak, –bakımı –e ait olmak.  83
À CHARGE DE : –koşuluyla, şartıyla.  83
CHARGÉ DE (ÊTRE~ : –ile görevli olmak, –ile dolu olmak, –mekten sorumlu olmak, –mekle görevli olmak.  84
AUX CHAUSSES DE : –in ardından, –in arkasından.  84
AU CHEVET DE : –baş ucunda.  85
DE CHEZ : –in evinden, –in bürosundan, –de, –da, ülkemizde, şehrimizde, köyümüzde, yöremizde.  85
AU CHOIX DE : –in canının istediği gibi, –in tercihine göre.  87
SOUS LE CIEL DE : –de.  87
AU CŒUR DE : –ortasında, –tam içinde.  87
AU COIN DE : Köşesinde, –karşısında, başında.  88
POUR COMBLE DE : Üstelik de, bu…yetmiyormuş gibi, –yetmiyormuş gibi bir de.  88
SOUS LE COMMANDEMENT DE : –in komutası altında.  89
AU COMMENCEMENT DE : –in başlangıcında, –in girişinde, –in başında  90
EN COMPAGNIE DE : –refakatinde, –beraberinde, –ile, –ile birlikte.  90
EN COMPARAISON DE, PAR COMPARAISON À : –nisbetle, –nisbeten, –e kıyasla, –ile karşılaştırıldığında.  91
EN COMPARAISON AVEC : –ile karşılaştırıldığında.  91
COMPARATIVEMENT À : –ile karşılaştırıldığında, –e kıyasla.  92
COMPLICE DE : –in suç ortağı.  92
À COMPTE DE : –in hesabına, masrafları –den olmak üzere.  93
À COMPTER DE : –den itibaren.  93
AU COMPTE DE, POUR LE COMPTE DE, SUR LE COMPTE DE : in hakkında, –in hesabına, –in adına.  93
EN CE QUI CONCERNE : –konusunda, –e gelince, –ile ilgili olarak.  94
DE CONCERT AVEC : –anlaşarak, –beraber, –birlikte.  95
JUSQU’À CONCURRENCE DE : –lik bir meblağa kadar, –miktara kadar, (para hakkında) falan miktara kadar.  95
SOUS LA CONDUITE DE : –in etkisiyle, –in kışkırtmasıyla, –in yönetiminde, –in kılavuzluğunda.  96
AUX CONFINS DE : –sınırında, –ucunda.  96
CONFORMÉMENT À : –e uygun, –üzere, –gereğince.  96
EN CONFORMITÉ DE : –e uygun olarak. (Eski)  97
EN CONFORMITÉ AVEC : –e uygun olarak.  97
CONJOINTEMENT AVEC : –ile birlikte.  98
AVEC LE CONSENTEMENT DE : –in rızasıyla, –in muvafakatıyle.  98
SANS LE CONSENTEMENT DE : –in rızası olmadan, –in muvafakatı olmadan.  98
EN CONSÉQUENCE DE : –e uygun olarak, –göre, –gereğince.  99
EN CONSIDÉRATION DE : –e nazaran, –in yanında, –e göre, –nazaran, –karşılaştırılırsa, –yüzünden, –ötürü,  99
PAR CONSIDÉRATION POUR : –e gösterilen saygıdan ötürü.  100
SANS CONSIDÉRATION DE : –e bakmadan, –e aldırmadan, –i göz önünde bulundurmadan.  100
AU CONTACTE DE : –temasında, –ile temas edince.  100
AU CONTRAIRE DE : –in tersine.  101
CONTRAIREMENT À : –in tersine, –e aykırı olarak.  101
EN CONTRASTE AVEC : –in tersine, –e karşıt olarak, –ile çelişik.  102
À CONTRE–COURANT DE : –in tersine, –e aykırı olarak.  102
EN CONTRE–HAUT DE : –in yukarısında, –in üst tarafında.  103
EN CONTREPARTIE DE : –karşılık olarak, bilmukabele, –in karşılığında.  103
À LA CONVENANCE DE : –in beğenisine uygun, –in keyfine göre.  104
À LA CORNE DE : –in köşesinde, –in ucunda.  104
EN CORRÉLATION AVEC (ÊTRE~) : –ile ilişkili, –ile bağıntılı, –ile ilgili olarak, –e uyarak.  104
À CÔTÉ DE : –in yanında, –in yakınında, –e bakarak, –ile karşılaştırıldığında, –e kıyasla, –in dışında, –den uzaklaşarak.  104
DU CÔTÉ DE : –tarafında, –civarında, –den yana, –in yönüne, –tarafından, tarafına, –yönünde, –yakınında, –bakımından, –in yönünden.  105
SOUS COULEUR DE : –bahanesiyle, –görünüşü altında, –iyor diye.  107
À COUP DE : Vura vura, tekrarlaya tekrarlaya, bolca başvurarak, çok kullanarak –ile, –in yardımıyla.  107
SOUS LE COUP DE : –tesiri altında, –etkisi altında, –etkisiyle, –tehditi altında.  108
UN COUPLE DE : Bir çift.  108
UNE COUR DE : Bir sürü.  109
DANS LE COURANT DE : –içinde, –süresi içinde, –süresince.  109
AU COURANT DE (ÊTRE~) : İyice bilmek, haberi olmak, –den haberi olmak.  110
AU COURS DE, EN COURS DE, DANS LE COURS DE : –esnasında, –süresinde, –sırasında, –boyunca.  110
SELON LES COUTÛMES DE : –in geleneklerine göre.  111
À COUVERT DE : –den uzak, –den masun, korunarak.  111
SOUS LE COUVERT DE : –örtüsü altında, –maskesi altında, –perdesi altında, –sorumluluğu altında, –garantisi altında.  111
CURIEUX DE : –e meraklı, –meye meraklı.  112
CRAINTE DE, DANS LA CRAINTE DE : –korkusuyla, –den çekindiğinden, –korkusu içinde.  113
DE CRAINTE DE : –korkusuyla, –kaygısıyla, –diye.  113
PAR CRAINTE DE : –korkusuyla, –kaygısıyla, –diye.  114
–DÖRDÜNCÜ BÖLÜM–
AU DAM DE, AU GRAND DAM DE : –in zararına.  117
À DATER DE : –den itibaren.  117
AU DÉBUT DE : Başlangıcında, –in başlangıcında.  118
LE DÉBUT DE : –in başı, başlangıcı.  118
AU–DEÇÀ DE : –berisinde (Eski).  118
EN DEÇÀ DE : –berisinde, –altında, –in berisinde.  119
AU–DEDANS DE : –içinde, –in içinde.  119
EN DEDANS DE : –in içinde, –in içine.  120
À DÉFAUT DE : Yoksa, eksikse, bulunmazsa, bulunmadığı için, olmadığında, olmadığından, –yerine, olmadığı için, –bulunmadığından.  120
PAR DÉFÉRENCE POUR : –e olan saygıdan ötürü, –e duyulan saygıdan ötürü.  121
AU DEHORS DE : –in dışında.  121
EN DEHORS DE : Dışında, ayrı olarak, –in dışında.  122
EN DEHORS : Dışarıya, dışarıya doğru, bunun dışında, bundan başka, bundan fazla olarak.  122
AU–DELÀ DE : –in ötesine, –in ötesinde, –in dışında.  122
À LA DEMANDE DE, SUR LA DEMANDE DE : –in isteği üzerine.  123
SOUS LA DÉPENDANCE DE : –in buyruğu altında, –e bağımlı olarak.  124
AUX DÉPENS DE : –in hesabına, –in sırtından, –in zararına, –zararına.  124
EN DÉPIT DE : –e karşın, –e rağmen.  125
N’EN DÉPLAISE À : –e karşın, –e rağmen.  125
DE DERRIÈRE, PAR–DERRIÈRE : –in arkasından.  126
AU DÉSAVANTAGE DE : –in aleyhine, –in zararına.  126
DANS LE DESSEIN DE : –mek niyetiyle, –mek amacıyla.  127
À DESSEIN DE : –mek niyetiyle, –mek amacıyla.  127
AU–DESSOUS DE : –in altında, –in aşağısında.  127
DE DESSOUS, PAR–DESSOU : Altta, altında, alttaki, altından.  128
AU–DESSUS DE : –in üstünde, –üstünde, –den üstün, –den yukarı, –den çok.  129
DE DESSUS, PAR–DESSUS : Üstte, üstünde, üstünden, üstteki.  129
À DESTINATION DE : –e doğru, –yönüne doğru, –e gidecek.  130
DESTINÉ À : –e ayrılmış, –e tahsis edilmiş, –e yönelik, için hazırlanmış.  130
AU DÉTRIMENT DE : –in zararına, –in aleyhine.  131
AU–DEVANT DE : –i karşılamaya, karşısına, karşı, karşılamaya.  131
DE DEVANT : Önünden.  131
PAR–DEVANT : –önünde, –katında, –karşısında, –huzurunda.  132
PAR–DEVERS (DE) : Katında, –önünde, –huzurunda, huzuruna.  132
À LA DIFFÉRENCE DE : –in tersine, –den başka türlü, –den farklı olarak.  132
DIFFÉREMMENT DE : –den farklı olarak.  133
DIGNE DE : –e değer, –e yaraşır, –e layık.  133
À LA DILIGENCE DE : –in isteği üzerine.  134
À LA DIMENSION DE : –ölçüsünde, –e göre.  134
AU DIRE DE, SELON LE DIRE DE : –in dediğine göre, –in söylediğine bakılırsa, sözlerine göre, dediklerine göre, düşüncelerine göre, –in söylediğine göre.  135
DISTANT DE, AVEC : –den uzakta,–e karşı mesafeli, –e karşı soğuk.  135
DANS LA DIRECTION DE, EN DIRECTION DE : –yönünde, –yönüne, –e giden.  136
SOUS LA DIRECTION DE : –in danışmanlığı altında, –in yönetimi altında.  136
À LA DISCRÉTION DE : –in keyfine havale ederek, –in keyfine bağlı, –in insafına bağlı, –in insafına kalmış.  137
À LA DISPOSITION D : –e bağlı olmak, –in elinin altında, –in emrine amade.  137
UNE DIZAINE DE : On kadar.  138
À UN DOIGT DE, À DEUX DOIGTS DE : –çok yakınında, –pek yakınından.  138
DANS LE DOMAINE DE : –konusunda, –alanında.  138
ÉTANT DONNÉ : Dolayısıyla, yüzünden, –den dolayı, –sebebiyle.  139
À DOS DE : –in sırtında.  140
À DROITE DE : –in sağına, –in sağında.  140
PENDANT (TOUTE) LA DURÉE DE. : –süresi boyunca, –süresince.  140
–BEŞİNCİ BÖLÜM–
À L’ÉCART DE : –in uzağında, –den uzakta.  143
EN ÉCHANGE DE : –in karşılığında, –e karşılık olarak.  143
À L’ÉCHELLE DE : –çapında.  144
À L’ÉCOLE DE : –okulunda, –yanında, –yolunda.  145
À L’EFFET DE : –tesiriyle, –mek amacıyla, –mek için.  145
SOUS L’EFFET DE : –in etkisiyle, –in etkisi altında.  146
À L’ÉGAL DE : –derecesinde, kadar, aynı ölçüde.  146
À L’ÉGALITÉ DE : –ler eşit olduğunda.  146
À L’ÉGARD DE : –e karşı, –hakkında, –e göre, –in karşısında, –ile ilgili olarak, –in konusunda.  147
EU ÉGARD À : –bakımından, –e nazaran, –itibariyle, –i göz önünde bulundurarak, –i düşünerek,  148
PAR ÉGARD POUR : –i göz önünde bulundurarak, –i düşünerek, birine duyulan saygıdan ötürü, bir şeye duyulan saygıdan ötürü.  148
SANS ÉGARD POUR : –e aldırmadan, –i dinlemeden, demeden, hiç hesaba katmadan.  149
SOUS L’ÉGIDE DE : –in desteği ile, –in himayeleri ile, –in koruyuculuğunda.  149
SOUS L’EMPIRE DE : –in etkisiyle.  150
SOUS L’EMPRISE DE : –etkisiyle, –etkisi altında.  150
À L’ENCONTRE DE : –in tersine, zıt yönde, aksi istikamette, –in tersine.  150
À L’ENDROIT DE : –in hakkında, –için, –e doğru, –hakkında, –konusunda, –e karşı.  151
À L’ENTOUR DE : –in çevresinde, –in civarında, –in etrafında, –in yanında, yöresinde.  152
D’ENTRE : –arasında.  152
À L’ENTRÉE DE : –in başlangıcında, –in girişinde.  152
PAR L’ENTREMISE DE : –in aracılığıyla, –in sayesinde.  153
À L’ENVIE DE : –ile yarışırcasına.  153
AUX ENVIRONS DE : –civarında, –yakınlarında, –sularında, –e doğru, –sırasında, –sıralarında.  154
DANS LES ENVIRONS DE : –civarında, –yakınlarında, –sularında, –e doğru.  155
À L’ÉPOQUE DE : –devirde, –devrinde, –döneminde, –zamanında.  155
À L’ÉPREUVE DE : –e karşı dayanıklı, mukavemet edebilecek durumda.  155
UNE ESPÈCE DE : –gibi bir şey, –gibilerden bir şey.  156
DANS L’ESPOIR DE, AVEC L’ESPOIR DE : –umuduyla.  156
DANS UN ESPRIT DE : –niyetiyle, –düşüncesiyle, –amacıyla, için  156
EN ETAT DE : –cek durumda, yapabilecek durumda.  157
HORS D’ETAT DE (ÊTRE~) : –cek durumda değil, –cek durumda olmamak.  158
SOUS L’ÉTENDART DE : –bayrağı altında, –komutası altında, –yanında, –safında.  158
EXCEPTÉ PAR : –in dışında, –hariç, –mek hariç.  159
À L’EXCEPTION DE : –in dışında, hariç, –den başka.  160
À L’EXCLUSION DE : –hariç olmak üzere, –den başka, –in dışında, –hariç.  161
À L’EXEMPLE DE : –örneğe göre, –gibi, –örneği.  161
EN EXPIATION DE : –in kefareti olarak, –in karşılığı olarak, –in bedeli olarak.  162
EXPERT EN, DANS, À : –de usta, –de uzman, –mekte uzman.  162
À L’EXPIRATION DE : –in bitiminde, –sona erdiğinde.  163
EXPRÈS POUR, TOUT EXPRÈS POUR : –mek niyetiyle, özellikle –mek için, kasıtlı olarak.  163
À L’EXTÉRIEUR DE : –in dışında.  164
–ALTINCI BÖLÜM–
FACE À: : –e karşı, yüzü –e karşı, –in karşısında.  167
À LA FACE DE : –e karşı, –in gözü önünde, –in yüzüne karşı.  167
EN FACE DE : –in karşısında, –in önünde, –in yanında.  168
À LA FAÇON DE : –gibi, –tarzında.  168
DE FAÇON À : –cek şekilde, –cek biçimde.  169
DE FAÇON : –şekilde, –biçimde.  170
UNE FAÇON DE : Bir çeşit, bir tür, –gibi bir şey.  170
C’EN EST FAIT DE : –bitti, mahvoldu, yandı, çuvalladı.  170
DU FAIT DE : –yüzünden, –den dolayı, –sonunda, neticesinde, –sebebiyle.  171
EN FAIT DE : –konusunda, –hususunda.  171
FAUTE DE : –olmadığından, bulunmadığından, –olmadığı için, –bulunmadığı için, –eksik olduğundan, yokluğu nedeniyle, yokluğu sebebiyle.  172
À LA FAVEUR DE : –in sayesinde, –den yararlanarak.  172
EN FAVEUR DE : –göz önünde tutularak, –in hatırı sayılarak, –den yana, –in lehine, –in lehinde.  173
AU FIL DE : –boyunca.  174
À LA FIN DE : –in sonunda, –in bitiminde.  174
À SEULE FIN DE, À SEULES FINS DE : Tek –amacıyla, sırf falan şey için, falan amaç için.  175
EN FIN DE : –in sonunda, –in son demlerinde.  175
À FLEUR DE : –hizasında, –yüzeyinde.  176
SUR LA FOI DE : –tanıklığı üzerine, –in söylediklerine dayanarak, –in söylediklerine bakarak, şahadeti üzerine.  176
EN FONCTION DE : –e göre, –in değişikliklerine uyarak, değişikliklere uyarak, –in değişikliğine uyarak  177
AU FOND DE : –in dibinde.  177
À FORCE DE : –ile, –in sayesinde, –mek koşuluyla, –yapa yapa, –ede ede.  178
EN FORME DE : –biçiminde, –şeklinde.  179
SOUS FORME DE : –şeklinde, –halinde.  179
SOUS LA FORME DE : –rolünde, –görünümünde, –şeklinde.  180
AU FORT DE : –en şiddetli anında, –in tam ortasında, –en hararetli anında, –en civcivli anında, –en ateşli anında.  180
UNE FOULE DE : Bir sürü, bir yığın.  180
AUX FRAIS DE : Masrafları –e ait olmak üzere.  181
FRANC DE, FRANCHE DE : –den bağışık, –den muaf.  182
AU FUR ET À MESURE DE : –oranında, –ölçüsünde.  182
–YEDİNCİ BÖLÜM–
EN GAGE DE : –nişanesi olarak, –hatırası olarak, –in anısı olarak.  185
SOUS LA GARANTIE DE : –in garantisi altında, –in güvencesi altında.  185
À LA GARDE DE : –ihtimamına, –muhafazasına.  185
SOUS LA GARDE DE : –muhafazasında.  186
À GAUCHE DE : –in soluna, –in solunda.  186
LA GÉNÉRALITÉ DE : –in çoğunluğu, –in çoğu, –in geneli.  186
UN GENRE DE : Bir çeşit, bir tür.  187
DE TOUT GENRE : Her çeşit, her tür.  187
SELON LE GOÛT DE : –in zevkine göre.  188
GRÂCE À : –in sayesinde.  188
AU GRÉ DE : –e uyarak, tabi olarak, –göre, –in arzusuna göre, –in keyfine göre, isteğine uygun, zevkine uygun.  189
CONTRE LE GRÉ DE : –e karşın, –in isteğinin tersine.  190
UN GROUPE DE : Bir grup.  191
EN GUISE DE : –in yerine, –olarak.  191
–SEKİZİNCİ BÖLÜM–
EN HAINE DE : Kiniyle, nefretiyle, –e kızdığı için, –e karşı tiksintisinden dolayı.  195
EN HARMONIE AVEC : –ile uyumlu.  195
AU HASARD DE : Bahasına, tesadüfe bağlı olarak, gelişi güzel.  195
EN HAUT DE, AU HAUT DE : –in başında, –yukarısında, –tepesinde, –üstünde, –başında, –tepesine, –üstüne.  196
DU HAUT EN BAS : –in hepsi, –tepeden tırnağa.  197
À LA HAUTEUR DE : –düzeyinde, –seviyesinde, –düzeyine, (deniz) –hizasında, –paralelinde, –enleminde, –karşısında, –yakınında, –yanında.  197
HABILE À, DANS : –mekte usta, –de çok becerikli.  198
HOSTILE À : –e karşı düşman, –e muhalif.  198
HISTOIRE DE : –si için, –amacıyla.  199
EN HOMMAGE DE : –in belirtisi olarak.  199
EN HOMMAGE À : –in anısına.  200
EN L’HONNEUR DE : –in şerefine, –in onuruna.  200
HORS DE : Dışında, dışına.  201
–DOKUZUNCU BÖLÜM–
À L’IMITATION DE : –örneği üzerine, –gibi, taklit ederek, –e bakarak, bir şeyi taklit ederek, bir kimseyi taklit ederek  205
À L’AUBE DE : in başında, –in başlangıcında.  205
INCAPABLE DE : –meyecek durumda, yapamayacak durumda.  205
SUIVANT L’IMPORTANCE DE : –öneme göre, –in önemine göre.  206
INDÉPENDAMMENT DE : –den ayrı olarak, ayrıca, –den başka, –e hiç aldırmaksızın, –e bakmadan.  206
SOUS L’INFLUENCE DE : –in etkisi altında, –etkisiyle.  207
SUR L’INITIATIVE DE, À L’INITIATIVE DE : –in önerisiyle, –in girişimiyle, –in önayak olmasıyla, –in isteği üzerine.  207
SOUS L’INSPIRATION DE : –in etkisiyle, –in telkiniyle, –in teşvikiyle.  208
À L’INSTAR DE : –takliden, –tarzında, –gibi, –örneği.  208
À L’INSTIGATION DE, SUR L’INSTIGATION DE : –in kışkırtmasıyla, –in ayartmasıyla.  209
À L’INSU DE : Bilgisi dışında, –in haberi olmadan, –in bilgisi olmadan.  209
À L’INTENTION DE : –nin şerefine, –in faydasına, için, –in onuruna, –in yararına, bir kimseyi kastederek, –e hitaben, –e yönelik.  210
DANS L’INTENTION DE : –niyetiyle, –amacıyla.  211
CONTRE L’INTÉRÊT DE : –in aleyhine.  212
DANS L’INTÉRÊT DE : –in lehine.  212
À L’INTÉRIEUR DE : –in içinde, –içerisinde, –içine, –in içerisine.  213
DE L’INTERIEUR, PAR L’INTERIEUR : İçerden, içerden biri olarak.  213
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE : Aracılığıyla, –yoluyla, –vasıtasıyla, aracıyla.  214
À L’INTERSECTION DE : –in kesiştiği yerde, –in kavşak noktasında.  214
DANS L’INTERVALLE DE : –zarfında, –süresinde, –içerisinde.  215
À L’INVERSE DE : –in tersine, –in aksine.  215
À L’INVITATION DE, SUR L’INVITATION DE : –in çağrısı üzerine, –in ricası üzerine.  216
IMPATIENT DE : – mekte sabırsız, –mek için sabırsız, –meyi çok isteyen.  216
À L’ISSUE DE : –in sonunda, –kapanışında, –den çıkarken, çıkarken, –çıkışta.  217
–ONUNCU BÖLÜM–
PAR JEU : Keyf için, zevk için.  221
À LA JONCTION DE : –in birleştiği yerde, –in kavuştuğu yerde.  221
JUSQU’À : –e kadar, –e değin.  221
JOINT À : –e ekli, –e eklenmiş.  222
AU LARGE DE : –açıklarında.  223
AU LENDEMAIN DE : –in ertesi günü, –den hemen sonra.  223
AU LIEU DE : –yerde, –yerine, –mek yerine, –adına, –cek yere, –ceğine.  224
À UNE LIEUE DE : –den pek uzakta.  225
EN LIEU ET PLACE DE : –yerine, –in adına.  225
LENT À : –mekte ağır, –mesi geç.  226
BIEN LOIN DE, LOIN DE : –mekten çok uzak, –mek şöyle dursun.  226
LOIN DE : –den uzakta, –in uzağında.  227
NON LOIN DE : –e yakın, –in yanında.  228
PAS LOIN DE : Aşağı yukarı, neredeyse, yaklaşık olarak.  228
AU LONG DE, LE LONG DE, TOUT LE LONG DE : –boyunca, –süresince.  229
À LA LONGUEUR DE : Tüm –boyu, bütün.  229
LORS DE : –sırasında, –esnasında.  230
À LA LOUANGE DE : –için, –in onuruna.  230
À L’OUVERTURE DE : –in açılışında.  231
À LA LUEUR DE : –ışığında.  231
À LA LUMIÈRE DE : –yardımıyla, –aracılığıyla, –ışığı altında, –ışığında.  232
EN LUTTE AVEC : –ile rekabet, –ile rekabette.  232
–ONBİRİNCİ BÖLÜM–
DE LA MAIN DE : –tarafından.  235
AUX MAINS DE : –in eline, –in elinde.  235
ENTRE LES MAINS DE : –in elinde.  236
MALGRÉ : –e karşın, –e rağmen, rağmen, istemediği halde, –e aldırmayarak, –e bakmayarak.  236
À LA MANIÈRE DE : –nın tarzında, –gibi.  237
DE MANIÈRE À : –cek şekilde, –cek biçimde, –mek için, amacıyla.  238
EN MANIÈRE DE : –gibi, olarak, –biçiminde, –görünümünde.  239
PAR MANIÈRE DE : –görünümünde, –biçiminde.  239
MANQUE DE : –eksikliği dolayısıyla, –yokluğundan, –olmadığı için, –eksik olduğundan.  240
PAR MANQUE DE : Yokluğundan, –eksikliğinden, –olmadığından.  240
EN MARGE DE : –in dışında, –den uzak, –e karışmadan.  241
UNE MASSE DE : –sürüsü, –kitlesi  241
EN MATIÈRE DE : –konusunda, –alanında.  242
À MÊME : Düpedüz, doğrudan doğruya.  243
À MÊME DE : –cek durumda, güçte, halde.  244
EN MÉMOIRE DE, À LA MÉMOIRE DE : –in hatırasına, –in anısına, –i anmak için.  244
SOUS LE MENACE DE : –in baskısı altında.  245
AU MEPRIS DE : Önemsemeksizin, saymaksızın, –i küçümseyerek, –e karşın, –e aykırı olarak, –i çiğneyerek, –e aldırmadan.  245
À LA MERCI DE (ÊTRE~) : Kaderi –in elinde, bütünüyle –e bağlı olmak, yazgısı –in elinde olmak, –in elinde oyuncak olmak, birinin keyfine bağlı, birinin insafına bağlı, birinin etkisi alanında.  246
À LA MESURE DE : –nisbetle, –oranla, –e denk, yakışır, –uygun, –in çapında, –dengi, –ile orantılı  247
EN MESURE DE : –cek durumda, –cek yetenekte, –cek güçte.  248
AU MIEUX DE : –e uygun şekilde, –in en iyi noktasında, –in iyi durumunda, en iyi durumda.  248
AU MILIEU DE : –ortasında, –arasında.  249
AU BEAU MILIEU DE, EN PLEIN MILIEU DE : –in tam ortasında, –en hararetli anında.  250
À LA MODE DE : –tarzında, –usülü, –adetince, –geleneğine uygun.  250
AU MOIS DE : –ayında.  251
LA MOITIÉ DE : –in yarısı, –in kısmı.  251
AU MOMENT DE : –anında, –esnasında, –sırasında, –dığı esnada.  251
AU MOMENT DE : –diği anda, –ken, –mek üzere, –mesine kıl payı kalmış.  252
AU MOYEN DE : –vasıtasıyla, –ile, aracılığıyla, yardımıyla.  252
PAR LE MOYEN DE : –vasıtasıyla, –yoluyla, kanalıyla, aracılığıyla.  253
UNE MULTITUDE DE : Birçok, bir sürü.  253
–ONİKİNCİ BÖLÜM–
DE NATURE À : –cek şekilde.  257
NÉCESSAIRE À, NÉCESSAIRE POUR : –e gerekli, –için gerekli  257
NÉFASTE À : –e dokuncalı, –e zararlı.  258
NET DE : –den bağışık, –den muaf, –den kurtulmuş, –den aklanmış  258
SOUS LE NEZ DE : –in gözü önünde, açıkça.  259
AU NIVEAU DE : –in seviyesinde, –in düzeyinde, –in hizasında.  259
AU NOM DE : –adına, –in namına  260
SOUS LE NOM DE : –ismindeki.  260
AU NOMBRE DE, DU NOMBRE DE : –arasında, toplam olarak, sayısında, –kadar, miktarında, tane  261
UN GRAND NOMBRE DE : Pek çok, bir sürü.  261
BON NOMBRE DE : Pek çok.  262
UNE NUÉE DE : Bir yığın, bir sürü  262
–ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM–
L’OBJET DE (FAIRE~), (ÊTRE~) : –in konusu olmak, konu teşkil etmek, yol açmak.  265
À L’OCCASION DE : –vesilesiyle, –dolayısıyla.  265
OBLIGÉ DE : –mek zorunda, –meye zorunlu.  266
OCCUPÉ À : –ile meşgul, –mekle meşgul.  267
À L’OMBRE DE : –sayesinde, –gölgesinde, –himayesinde, –in koruması altında, bir şeye karşı korunarak, –in yanı başında, –pek yakınında.  268
DANS L’OMBRE DE : –in gölgesinde.  268
SOUS L’OMBRE DE : –görüşü altında, –perdesi altında, –bahanesiyle.  269
À L’OPPOSÉ DE : –in aksine, –in tersine, –e karşı, –e aykırı.  269
PAR OPPOSITION À : –in tersine.  269
PAR ORDRE DE : –sırasına göre, –sırasıyla.  270
DANS L’ORDRE DE : –sırasına göre, –sırasıyla.  271
ORIGINAIRE DE : –li,–de doğmuş, –kökenli.  271
EN OUTRE DE : –den başka, aykırı olarak.  272
OUVERT À : –e açık.  272
–ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM–
UN PAQUET DE : Bir yığın (canlılar için), bir paket.  277
DE PAR : –adına.  277
DANS LES PARAGES DE : –yakınında, –yöresinde.  278
SANS PARLER DE : –den ayrı olarak, –den başka, –i hesaba katmadan, –in dışında.  278
DE LA PART DE : –tarafından, –in adına.  278
À PART : –den başka, –in dışında, –bir yana.  279
EN PARTANCE POUR : –e doğru kalkmakta olan, –e hareket eden.  280
UNE PARTIE DE : –in bir kısmı, –in bir bölümü, –den bir parça.  280
À PARTIR DE : –den sonra, –den itibaren, –den başlayarak, –den, –e dayalı, –kaynaklı.  281
À PAS DE : –adımıyla.  282
À DEUX PAS DE : –in çok yakınında, –den iki adım ötede.  282
SUR LES PAS DE : –in izinde.  282
SUR LE PASSAGE DE : –in yolu üstünde, –in geçtiği yerde.  283
SOUS LE PATRONAGE DE : –in koruması altında, –in himayesi altında.  283
SOUS PEINE DE : Cezası–dir, yoksa –cezası uygulanır.  284
AU PÉRIL DE, AUX PÉRILS DE : Pahasına.  285
À LA PERSPECTIVE DE : –diye, –düşüncesiyle.  285
PEU DE : Az, az miktarda.  286
LE PEU DE : Az.  286
UN PEUPLE DE : Bir sürü, bir yığın.  287
DE PEUR DE, PAR PEUR DE : –korkusuyla, –ir diye, korkusundan, –den çekindiğinden.  287
AU PIED DE : –in eteğinde.  289
SUR LE PIED DE, SUR UN PIED DE : –in olanaklarıyla, –in sayesinde, –in sağladığı olanaklarla.  289
SUR (UN) PIED D’ÉGALITÉ : Eşit koşullar içinde, eşit olarak.  289
À LA PLACE DE : –in yerine.  290
SUR LE PLAN DE : –alanında, –konusunda, –bakımından, açıdan.  290
PLEIN DE : –ile dolu, çok, pek çok.  291
EN PLEIN SUR, EN PLEIN DANS : tam –e, –de  291
LA PLUPART DE : –in çoğu, –in çoğunluğu.  292
PLUS DE : –den daha fazla.  293
EN PLUS DE : –in dışında, –den başka.  293
PLUTÔT DE, PLUTÔT QUE DE : –den daha iyidir, –mektense.  293
UNE POIGNÉE DE : Bir avuç, bir tutam.  294
AU POINT DE : Tam sırasında, –cek derecede, öyleki, o derece ki.  295
SUR LE POINT DE : –mek üzere iken, –mek üzere.  295
AU POINT DE VUE DE, DU POINT DE VUE DE : –bakımından, açısından.  295
À LA PORTE DE, AUX PORTES DE : –in pek yakınında, –in kapısının önünde, eşiğinde.  297
À (LA) PORTÉE DE : –seviyesinde, –menzilinde, –in erimi içinde, –in erişebileceği, –in anlayabileceği düzeyde, –in elinin erişebileceği yerde.  297
HORS DE PORTE DE, HORS DE LA PORTE DE : –in menzili dışında, –in erimi dışında, –in erişemeyeceği yerde, –in göremeyeceği yerde, –in anlayamayacağı düzeyde, –in elinin erişemeyeceği yerde.  298
EN POSSESSION DE : –in sahibi, –in elinde, –e sahip, –cek durumda.  299
POUR CE QUI EST DE : –konusunda, –e gelince, –alanında.  300
DE PRÉFÉRENCE À, PAR PRÉFÉRENCE À : –den daha çok, –den ise.  300
AU PRÉJUDICE DE : –in zararına, –in aleyhine, –e aykırı.  301
SANS PRÉJUDICE DE: : Vazgeçmeden, –el çekmeden, –den başka, –den aykırı olarak, –e zarar vermeden.  302
PRÈS DE : –in yakınında, –mek üzere olmak, aşağı yukarı, hemen hemen, –kadar  302
DANS LA PRÉSENCE DE : –in varlığında, olduğunda, –in huzurunda.  304
EN PRÉSENCE DE : –ile yüzyüze, –e karşı, –in yanında, –in huzurunda, –in karşısında, –önünde.  304
SOUS LA PRESSION DE : –in baskısı altında, –in zorlamasıyla.  305
SOUS (LE) PRÉTEXTE DE : Bahane ederek, bahanesiyle, –diye.  305
EN PRÉVISION DE : –ihtimalini düşünerek, –olasılığına karşı, –olacağını düşünerek.  306
À PRIX DE : –karşılığında, için.  307
AU PRIX DE : –karşılığında, –pahasına, –nispetle.  307
POUR PRIX DE : –pahasına, –ödül olarak.  308
AU PROFIT DE : –in yararına, –in menfaatine.  308
À PROPORTION DE : –ile orantılı olarak.  309
EN PROPORTION DE : –nisbetiyle, –e oranla, –oranında; –e göre, –e nazaran, –göre, –ile kıyaslandığında, –in yanında.  309
PROPORTIONNELLEMENT À : –e oranla, –e kıyasla, –ile orantılı olarak.  310
À PROPOS DE : –konusunda, –hakkında, ilgili olarak, bir konu ile ilgili olarak, bir kişi hakkında, dolayısıyla.  310
AU PRORATA DE : –nisbetinde, –oranında, herkesin alacaklı olduğu oranda.  311
SOUS LA PROTECTION DE : –in koruması altında, –in himayesinde.  311
EN PROVENANCE DE : –den gelen.  312
À PROXIMITÉ DE : –e yakın, –in civarında, –in yakınında.  312
–ONBEŞİNCİ BÖLÜM–
EN QUALITÉ DE, EN SA QUALITÉ DE : sıfatıyle, –olarak, –olmak sıfatıytla.  315
QUANT À : –e gelince, –e kalırsa, ise, –hakkında, –konusunda, –mek konusunda, –mek konusuna gelince.  315
QUANTITÉ DE, UNE QUANTITÉ DE : Birçok, bir sürü, çok sayıda.  316
UNE GRANDE QUANTITÉ DE : Çok büyük miktarda, çok büyük sayıda.  317
LES TROIS QUARTS DE : Hemen hemen, her zaman, ekseriye, çok kere, –in dörtte üçü, –in büyük bir kısmı.  318
QUELQUE’UN DE : –biri  318
(IL EST) QUESTION DE : –söz konusudur.  319
EN QUÊTE DE : –in ardında, –in peşinde.  319
QUITTE À : –mek pahasına da olsa, –pahasına, –se bile, –mek koşuluyla, –mek olasılığı da var.  320
DE QUOI : –cek şey.  321
–ONALTINCI BÖLÜM–
À RAISON DE : –fiyatına, –karşılığında, –kadarlık, –kadar, –miktarında, –oranında, –nispetle, –göre, –kıyasla.  325
EN RAISON DE : –nedeniyle, –sebebiyle, –den dolayı, –oranında, –kadar.  325
PAR RAISON DE, POUR RAISON DE : Yüzünden.  326
AU RANG DE : –arasında, –arasına, –sırasına, –sırasında.  327
PAR RANG DE : –sırasıyla, –sırasına göre.  328
UNE RANGÉE DE : Bir dizi, bir sıra.  328
EN RAPPORT AVEC : –ilgisiyle, –ilgili olarak, ilgili, orantılı olarak, –e uygun, –ile orantılı.  329
PAR RAPPORT À : Karşılaştırdıkça, nisbet edildikçe, –e oranla, –e nazaran, –e göre, –e bakarak, –nispetle.  329
SOUS LE RAPPORT DE : –bakımından.  329
À RAS DE, AU RAS DE : –seviyesinde, –hizasında, –çok yakınından.  330
À REBOURS DE, AU REBOURS DE : –e aykırı olarak, –in tersine, aksine, –in zıddına.  330
À LA RECHERCHE DE : –in ardından, –in arkasından, –in peşinden.  331
EN RECOMPENSE DE : ödül olarak, –in karşılığı olarak, –e karşılık olarak.  331
EN RECONNAISSANCE DE : –e minnettarlık duygusuyla.  332
AU REÇU DE : –alınınca, –alındığında.  332
AU REGARD DE : –in karşılığında, –ile karşılaştırılınca, –bakımından, –mukayese edildiğinde, –karşılaştırıldığında.  333
EN REGARD DE : –ile karşılaştırıldığında, –e kıyasla, karşı karşıya, –karşısında, –ile karşılaştırılınca.  334
RELATIVEMENT À : –nisbetle, –e oranla, –e göre, –ile ilgili olarak.  334
EN REMPLACEMENT DE : –in yerine.  334
À GRAND RENFORT DE : Birçok –yardımıyla, büyük miktarda –yardımıyla, bol sayıda, bol miktarda.  335
EN REPONSE À : –e cevap olarak, –e karşılık olarak, –e yanıt olarak.  335
À LA REQUÊTE DE, SUR LA REQUÊTE DE : –in isteği üzerine, –in dileği üzerine.  335
À LA RESCOUSSE DE : –in yardımına.  336
À LA RÉSERVE DE : –in dışında, hariç, –den başka (Eski).  336
DU RESSORT DE : –in sahasına ait, –in yetkisi dahilinde, –in yetkisi içinde.  337
EN RETARD SUR (ÊTRE ~) : –den geri kalmak, –in gerisinde kalmak.  337
DE RETOUR À : –e dönüşte, –e döndüğünde.  338
EN RETOUR DE : –karşılık olarak, bilmukabele, –in karşılığında.  338
AU RISQUE DE : –tehlikesi pahasına, –tehlikesini göze alarak, –pahasına.  339
EN COURANT LE RISQUE DE : –meyi göze alarak.  339
EN RIVALITÉ AVEC : –ile rekabet, ile rekabette.  340
–ONYEDİNCİ BÖLÜM–
À LA SANTÉ DE : –in sağlığına.  343
SAUF À : –se bile, –se de.  343
AU SEIN DE : –ortasında, –içinde, –bağrında, –sinesinde.  344
UN SEMBLANT DE : –gibi bir şey, –e benzer bir şey  344
À L’ÉGARD DE : –e karşı, –e göre, –in karşısında, –ile ilgili olarak.  345
AU SEUIL DE : –in başlangıcında.  346
EN SIGNE DE : –işareti olarak, –belirtisi olarak.  346
SOUS LE SIGNE DE : (Yıldız falcılığında) etkisi altında.  346
EN SITUATION DE (ÊTRE~) : –cek durumda (olmak).  347
EN SOCIÉTÉ DE : –refakatinde, –topluluğunda.  347
AU SOMMET DE : –tepesinde, –zirvesinde.  347
DE SORTE À : –cek biçimde.  348
UNE SORTE DE : –e benzer, bir çeşit, bir tür.  348
TOUTES SORTES DE, DE TOUTES SORTES : Her türlü, her çeşit.  349
À LA SORTIE DE : –den çıkarken, –den çıktıktan sonra, –in çıkışında, –in çıkış yerinde, –çıkışta.  349
AU SORTIR DE : –den çıkarken, –in çıkışında, –çıkıldığı sırada, –çıkınca, –çıkar çıkmaz.  350
EN SOUVENIR DE : –in anısı olarak, –den bir anı olarak.  350
AU SU DE : –in bilgisi altında, haberi olarak, –in gözü önünde.  351
AU SUD DE : –in güneyinde.  351
AU NORD DE : –in kuzeyinde.  351
À LA SUITE DE : –sonucunda, arkasında, –ardından, –sonunda, –arkasından.  351
PAR SUITE DE : –sonunda, –sonucu olarak, –yüzünden, –nedeniyle, –sonucu.  352
AU SUJET DE : –hakkında, –dair, –konusunda.  353
POUR SURCROIT DE : –yetmiyormuş gibi, üstelik, –tam olsun diye, sanki.  354
À LA SURFACE DE : –in yüzeyinde, –yüzünde.  354
EN SUS DE : –üzerine, üstelik, –den başka, –ötesinde.  354
–ONSEKİZİNCİ BÖLÜM–
À LA TAILLE DE, DE LA TAILLE DE : –çapında, –oranında, –e göre.  357
TANT QU’À : –ceğine, –cek yere.  357
UN TAS DE : Bir yığın.  357
AU TAUX DE : –lik faiz oranı ile, –faiz ile.  358
UNE TEINTE DE : –den hafif bir iz, azıcık bir –havası (Mec.)  358
EN TÉMOIGNAGE DE : –in belirtisi olarak, –in kanıtı olarak.  358
AU TÉMOIGNAGE DE : –söylediğine göre, –in tanıklığı üzerine, –in verdiği ifadeye göre.  359
LE TEMPS DE : –mek zamanı, –mek zamana.  359
DU TEMPS DE, AU TEMPS DE : –zamanında, –çağında, –günlerinde, –döneminde.  360
EN TEMPS DE : Zamanında.  360
AU TERME DE : –in sonunda, –in bitiminde.  360
AUX TERMES DE : –e göre, –uyarınca.  361
EN TERMES DE : –dilinde.  361
À LA TÊTE DE : –in başında, –in önünde, –in başına.  362
EN TÊTE DE : –in başında.  362
UN TIERS DE : –in üçte biri.  363
À TITRE, À TITRE DE : –sıfatıyla, –olarak.  364
À TRAVERS : –in arasında, –in arasından.  365
AU TRAVERS DE : –in ortasından, –ortasında, –arasından.  365
EN TRAVERS DE : Bir uçtan öbür uca.  366
UN TRÉSOR DE : Büyük bir –kaynağı, büyük bir –pınarı. (Mec.).  366
UNE TROUPE DE : Bir sürü, bir… topluğu, bir…kalabalığı.  366
UN TROUPEAU DE : Bir –sürüsü.  367
AUX TROUSSES DE : –in ardında, –in ardından, –in arkasında, –in arkasından, –in peşinde, –in peşinden.  368
PAR LE TRUCHEMENT DE : –aracılığıyla, –yoluyla, –vasıtasıyla.  368
–ONDOKUZUNCU BÖLÜM–
À USAGE, À USAGE DE : –kullanmaya özgü, –olarak kullanılacak olan.  371
À L’USAGE DE : Kullanmağa özgü, –e yönelik, –e seslenen, –e seslenmek amacını güden, –e ayrılan, tahsis edilen.  371
À LA VEILLE DE : –in arifesinde, –in eşiğinde, –e çok yakın, –mek üzere.  372
EN VERTU DE : –gereğince, –gereği, –uyarınca, –adına.  372
VIS–À–VIS DE : –in karşısında, karşı karşıya, –e göre, –e oranla, –ile karşılaştırıldığında, –e karşı, –in konusunda.  373
DU VIVANT DE : –in sağlığında.  374
SOUS LE VOCABLE DE : –in adı altında, –in koruması altında (Kilise adamı ile ilgili olarak kullanılır)  374
EN VOIE DE : –mek yolunda, –mek üzere.  375
PAR VOIE DE, PAR LA VOIE DE : –yoluyla.  375
AU VOISINAGE DE : –yakınında, –yöresinde, –çevresinde, –yakınlarında.  376
SOUS LE VOILE DE : –perdesi altında, –örtüsü altında (Mec.).  376
PAR LA VOIX DE : –sesiyle, –yoluyla.  376
CONTRE LA VOLONTÉ DE : –in isteğinin aksine, –in arzusunun aksine.  377
SELON LA VOLONTÉ DE : –in isteğine göre, –in arzusuna göre.  377
AU VU DE : –in gözü önünde.  378
AU VU ET AU SU DE : –in gözü önünde.  378
À LA VUE DE : –in gözü önünde, –görününce, –göründüğünde.  379
EN VUE DE : –amacıyla, –için, ereğiyle, niyetiyle, –göründüğünde.  379
AUX YEUX DE : –in gözünde, –e göre, –e nazaran.  380
POUR LES BEAUX YEUX DE : –in güzel hatırı için, –in güzel sözleri için.  380
SOUS LES YEUX DE : –in gözü önünde, –in gözetiminde, –in gözü altında.  381
Fansızca–Türkçe Sözlük ve Genel Alfabetik Dizin  383
Türkçe–Fransızca Sözlük  401
Kaynakça  461
 


İlhami Sığırcı
Mart 2020
72.00 TL
Sepete Ekle
Muzaffer Kaya
Mart 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Kıran ...
Kasım 2018
46.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  27
–BİRİNCİ BÖLÜM–
AUX ABORDS DE : –in çevresinde.  31
À L’ABRI DE : Korunmuş, masun, uzak, güvenlikte, korunmuş durumda, bir şeye karşı korunarak, –e sığınarak, –e güvenerek.  32
EN L’ABSENCE DE : –in yokluğunda, biri olmadığında, biri orada yokken  33
ABSENT DE : Birinden, bir şeyden uzakta, ayrı.  33
ABSTRACTION FAITE DE : –bir yana bırakılırsa, –hariç, –in dışında  33
SANS ACCEPTION DE : –ayrımı yapmaksızın, –ayrılığı gözetmeksizin  34
EN ACCORD AVEC : –ile uyumlu.  35
PAR L’ACTION DE : –in hareketiyle.  35
SOUS L’ACTION DE : –in etkisiyle.  35
ADÉQUAT À : –e uygun.  36
ADJACENT À: : –e bitişik, –in yakınında.  36
À L’ADRESSE DE : Birisini hedef tutarak, –e hitaben.  37
AFIN DE : –için, –sin diye, –mesi için.  37
À JOUR : Güncel, güncelleştirilmiş.  38
À L’ÂGE DE : Yaşında, döneminde.  38
À L’AIDE DE : Yardımıyla, –ile.  39
AVEC L’AIDE DE : –in yardımıyla, –ile.  39
AUX ALENTOURS DE : –in civarında, –in yöresinde, –in yakınlarında.  40
PAR AMITIÉ POUR : –e duyulan dostluktan ötürü.  40
EN AMONT D : (Akarsu hakkında) akıntı yukarı, yukarısında, üstünde, üst tarafında.  41
PAR AMOUR POUR : –e duyulan sevgiden ötürü.  41
POUR L’AMOUR DE : –in başı için, –in aşkına.  42
SOUS L’ANGLE DE : –açısından, –bakımından.  42
À L’APOGÉE DE : v–en yüksek noktasında, doruğunda.  43
SOUS L’APPARENCE DE : –bahanesiyle, –görünüşü altında, –iyor diye.  43
À L’APPROCHE DE : Yaklaştıkça, yaklaşmasıyla.  44
AUX APPROCHES DE : –yöresinde, –yakınlarında, –civarında.  44
APPROPRIÉ À: : –e uygun.  44
À L’APPUI DE : –e dayanarak, –i desteklemek için, delil olarak, –in ispatı için  45
APRÈ : –den sonra, –arkasından, –ardından, –dikten sonra, –miş olduktan sonra.  45
D’APRÈS : –e göre, –göre, –tarzında, –e bakarak, –i örnek tutarak, –den sonraki, –ertesi.  47
EN ARRIÈRE DE : –in gerisine, –in gerisinde, –in arkasına,–in arkasında, –in sonunda, –in çok gerisinde.  48
À L’ARRIVÉE DE : Geldiğinde.  48
À L’ASPECT DE : Bakılırsa, bakınca, görünce.  49
SOUS L’ASPECT DE : –bakımından, –açısından.  49
UNE ASSIETTE DE : Bir tabak, bir tabak dolusu.  49
HORS DE L’ATTEINTE DE : –in yetişemeyeceği yerde, –in varamayacağı yerde.  50
DANS L’ATTENTE DE : Beklerken, ümidiyle, –i bekleyerek.  50
À L’ATTENTION DE : –in dikkatine.  51
ATTENTIF : –e dikkat eden, –meye dikkat eden, özen gösteren.  51
AU–DELÀ : –in ötesinde, –in dışında.  52
AUPRÈS DE : –yanında, –yakınında, –yakınından, –yanına, –yakınına, –yakında, –nisbetle  52
SOUS LES AUSPICES DE : –in himayesinde, –in yardımıyle, –in desteğiyle, –in kayırmasıyla, –in koruyuculuğunda.  53
AUTOUR DE : Etrafında, –in yöresinde, –in çevresinde, –yakınında, hemen hemen  53
TOUT AUTOUR DE : etrafında, her tarafında, –in etrafına.  55
EN AVAL DE : Denize döküldüğü tarafa yakın, aşağısında, aşağı tarafta, Irmağın denize döküldüğü tarafa yakın.  55
AVANT DE : –den önce.  55
EN AVANT DE : –in önünde.  56
À L’AVANTAGE DE : –lehine, –lehinde.  56
D’AVEC : –den, –ile.  57
À L’AVENANT DE : Uygun olarak, –in gibi, –e göre, –e uygun.  57
DE L’AVEU DE : –söylendiğine –göre, –in tanıklığı üzerine, –in verdiği ifadeye göre, tanıklığında.  57
À L’AVIS DE : Fikrine göre, düşüncesine göre, kanısına göre.  58
AVIDE DE : –e susamış, –e göz koymuş, –de gözü olan, –meye meraklı, –meyi çok isteyen.  58
SUR L’AVIS DE : –kanısı üzerine.  59
IL Y A : –önce.  59
–İKİNCİ BÖLÜM–
UNE BANDE DE : Bir sürü, bir –çetesi.  63
À LA BARBE DE : –in gözü önünde, yüzüne karşı.  63
À BAS DE : –den aşağı.  64
AU BAS DE : –in altında, dibinde, –in altına, aşağısında.  64
DU HAUT EN BAS DE : –in hepsi, tepeden tırnağa.  64
EN BAS DE : –in aşağısında, –in altında.  65
À BASE DE : Esas maddesi –olan.  65
SUR LA BASE DE : –den yola çıkarak, –temeli üzerinden  66
AU PLUS BEAU DE : –in en güzel yerinde, –in en ilginç noktasında, –in en can alıcı noktasında.  66
BEAUCOUP DE : Çok, çok sayıda, birçok.  66
AU BÉNÉFICE DE : –in yararına, –in menfaatine.  67
POUR LE BIEN DE : –in yararına, –in iyiliği için.  68
À BORD DE : –de,–da.  68
AU BORD DE : –kıyısında.  69
DU BORD DE (ÊTRE~) : –den yana olmak, –ile aynı kanıda olmak, –ile aynı (düşüncede, kanıda) olmak.  69
EN BORDURE DE : –kenarında, –kıyısında, –sınırında.  70
À BOUT DE (ÊTRE : –si tükenmiş, –si kalmamış.  70
AU BOUT DE : –in sonunda, –in nihayetinde, –in bitiminde, –sonra.  71
UN BOUT DE : Biraz, bir parça, azıcık, ufacık.  72
UN BRIN DE : Azıcık, bir tutam.  72
UNE BROCHETTE DE : Bir sürü, bir takım.  72
AU BRUIT DE : –haberi üzerine.  73
DANS LE BUT DE : –amacıyla, –niyetiyle, –için.  73
–ÜÇÜNCÜ BÖLÜM–
EN CACHETTE DE : –den gizli olarak, –in haberi olmadan.  77
DANS LE CADRE DE : –dahilinde, –çerçevesinde.  77
PAR LE CANAL DE : –yoluyla, –aracıyla.  78
EN CAS DE : Takdirde, –halinde, olduğunda.  78
CAPABLE DE : –cek durumda, yapabilecek durumda.  79
UNE CASCADE DE : Bir sürü.  80
À CAUSE DE : –yüzünden, –den dolayı, –nedeniyle, –sebebiyle.  80
POUR CAUSE DE : –yüzünden, –nedeniyle, –dolayı.  81
CALÉ EN : –de kuvvetli, iyi.  82
AU CENTRE DE : –in merkezinde, –ortasında.  82
EN PLEIN CENTRE DE : –tam ortasında, –göbeğinde.  82
AU CHAPITRE DE, SUR LE CHAPITRE DE : –konusunda, –alanında.  83
À LA CHARGE DE : –in üstüne kalmak, –bakımı –e ait olmak.  83
À CHARGE DE : –koşuluyla, şartıyla.  83
CHARGÉ DE (ÊTRE~ : –ile görevli olmak, –ile dolu olmak, –mekten sorumlu olmak, –mekle görevli olmak.  84
AUX CHAUSSES DE : –in ardından, –in arkasından.  84
AU CHEVET DE : –baş ucunda.  85
DE CHEZ : –in evinden, –in bürosundan, –de, –da, ülkemizde, şehrimizde, köyümüzde, yöremizde.  85
AU CHOIX DE : –in canının istediği gibi, –in tercihine göre.  87
SOUS LE CIEL DE : –de.  87
AU CŒUR DE : –ortasında, –tam içinde.  87
AU COIN DE : Köşesinde, –karşısında, başında.  88
POUR COMBLE DE : Üstelik de, bu…yetmiyormuş gibi, –yetmiyormuş gibi bir de.  88
SOUS LE COMMANDEMENT DE : –in komutası altında.  89
AU COMMENCEMENT DE : –in başlangıcında, –in girişinde, –in başında  90
EN COMPAGNIE DE : –refakatinde, –beraberinde, –ile, –ile birlikte.  90
EN COMPARAISON DE, PAR COMPARAISON À : –nisbetle, –nisbeten, –e kıyasla, –ile karşılaştırıldığında.  91
EN COMPARAISON AVEC : –ile karşılaştırıldığında.  91
COMPARATIVEMENT À : –ile karşılaştırıldığında, –e kıyasla.  92
COMPLICE DE : –in suç ortağı.  92
À COMPTE DE : –in hesabına, masrafları –den olmak üzere.  93
À COMPTER DE : –den itibaren.  93
AU COMPTE DE, POUR LE COMPTE DE, SUR LE COMPTE DE : in hakkında, –in hesabına, –in adına.  93
EN CE QUI CONCERNE : –konusunda, –e gelince, –ile ilgili olarak.  94
DE CONCERT AVEC : –anlaşarak, –beraber, –birlikte.  95
JUSQU’À CONCURRENCE DE : –lik bir meblağa kadar, –miktara kadar, (para hakkında) falan miktara kadar.  95
SOUS LA CONDUITE DE : –in etkisiyle, –in kışkırtmasıyla, –in yönetiminde, –in kılavuzluğunda.  96
AUX CONFINS DE : –sınırında, –ucunda.  96
CONFORMÉMENT À : –e uygun, –üzere, –gereğince.  96
EN CONFORMITÉ DE : –e uygun olarak. (Eski)  97
EN CONFORMITÉ AVEC : –e uygun olarak.  97
CONJOINTEMENT AVEC : –ile birlikte.  98
AVEC LE CONSENTEMENT DE : –in rızasıyla, –in muvafakatıyle.  98
SANS LE CONSENTEMENT DE : –in rızası olmadan, –in muvafakatı olmadan.  98
EN CONSÉQUENCE DE : –e uygun olarak, –göre, –gereğince.  99
EN CONSIDÉRATION DE : –e nazaran, –in yanında, –e göre, –nazaran, –karşılaştırılırsa, –yüzünden, –ötürü,  99
PAR CONSIDÉRATION POUR : –e gösterilen saygıdan ötürü.  100
SANS CONSIDÉRATION DE : –e bakmadan, –e aldırmadan, –i göz önünde bulundurmadan.  100
AU CONTACTE DE : –temasında, –ile temas edince.  100
AU CONTRAIRE DE : –in tersine.  101
CONTRAIREMENT À : –in tersine, –e aykırı olarak.  101
EN CONTRASTE AVEC : –in tersine, –e karşıt olarak, –ile çelişik.  102
À CONTRE–COURANT DE : –in tersine, –e aykırı olarak.  102
EN CONTRE–HAUT DE : –in yukarısında, –in üst tarafında.  103
EN CONTREPARTIE DE : –karşılık olarak, bilmukabele, –in karşılığında.  103
À LA CONVENANCE DE : –in beğenisine uygun, –in keyfine göre.  104
À LA CORNE DE : –in köşesinde, –in ucunda.  104
EN CORRÉLATION AVEC (ÊTRE~) : –ile ilişkili, –ile bağıntılı, –ile ilgili olarak, –e uyarak.  104
À CÔTÉ DE : –in yanında, –in yakınında, –e bakarak, –ile karşılaştırıldığında, –e kıyasla, –in dışında, –den uzaklaşarak.  104
DU CÔTÉ DE : –tarafında, –civarında, –den yana, –in yönüne, –tarafından, tarafına, –yönünde, –yakınında, –bakımından, –in yönünden.  105
SOUS COULEUR DE : –bahanesiyle, –görünüşü altında, –iyor diye.  107
À COUP DE : Vura vura, tekrarlaya tekrarlaya, bolca başvurarak, çok kullanarak –ile, –in yardımıyla.  107
SOUS LE COUP DE : –tesiri altında, –etkisi altında, –etkisiyle, –tehditi altında.  108
UN COUPLE DE : Bir çift.  108
UNE COUR DE : Bir sürü.  109
DANS LE COURANT DE : –içinde, –süresi içinde, –süresince.  109
AU COURANT DE (ÊTRE~) : İyice bilmek, haberi olmak, –den haberi olmak.  110
AU COURS DE, EN COURS DE, DANS LE COURS DE : –esnasında, –süresinde, –sırasında, –boyunca.  110
SELON LES COUTÛMES DE : –in geleneklerine göre.  111
À COUVERT DE : –den uzak, –den masun, korunarak.  111
SOUS LE COUVERT DE : –örtüsü altında, –maskesi altında, –perdesi altında, –sorumluluğu altında, –garantisi altında.  111
CURIEUX DE : –e meraklı, –meye meraklı.  112
CRAINTE DE, DANS LA CRAINTE DE : –korkusuyla, –den çekindiğinden, –korkusu içinde.  113
DE CRAINTE DE : –korkusuyla, –kaygısıyla, –diye.  113
PAR CRAINTE DE : –korkusuyla, –kaygısıyla, –diye.  114
–DÖRDÜNCÜ BÖLÜM–
AU DAM DE, AU GRAND DAM DE : –in zararına.  117
À DATER DE : –den itibaren.  117
AU DÉBUT DE : Başlangıcında, –in başlangıcında.  118
LE DÉBUT DE : –in başı, başlangıcı.  118
AU–DEÇÀ DE : –berisinde (Eski).  118
EN DEÇÀ DE : –berisinde, –altında, –in berisinde.  119
AU–DEDANS DE : –içinde, –in içinde.  119
EN DEDANS DE : –in içinde, –in içine.  120
À DÉFAUT DE : Yoksa, eksikse, bulunmazsa, bulunmadığı için, olmadığında, olmadığından, –yerine, olmadığı için, –bulunmadığından.  120
PAR DÉFÉRENCE POUR : –e olan saygıdan ötürü, –e duyulan saygıdan ötürü.  121
AU DEHORS DE : –in dışında.  121
EN DEHORS DE : Dışında, ayrı olarak, –in dışında.  122
EN DEHORS : Dışarıya, dışarıya doğru, bunun dışında, bundan başka, bundan fazla olarak.  122
AU–DELÀ DE : –in ötesine, –in ötesinde, –in dışında.  122
À LA DEMANDE DE, SUR LA DEMANDE DE : –in isteği üzerine.  123
SOUS LA DÉPENDANCE DE : –in buyruğu altında, –e bağımlı olarak.  124
AUX DÉPENS DE : –in hesabına, –in sırtından, –in zararına, –zararına.  124
EN DÉPIT DE : –e karşın, –e rağmen.  125
N’EN DÉPLAISE À : –e karşın, –e rağmen.  125
DE DERRIÈRE, PAR–DERRIÈRE : –in arkasından.  126
AU DÉSAVANTAGE DE : –in aleyhine, –in zararına.  126
DANS LE DESSEIN DE : –mek niyetiyle, –mek amacıyla.  127
À DESSEIN DE : –mek niyetiyle, –mek amacıyla.  127
AU–DESSOUS DE : –in altında, –in aşağısında.  127
DE DESSOUS, PAR–DESSOU : Altta, altında, alttaki, altından.  128
AU–DESSUS DE : –in üstünde, –üstünde, –den üstün, –den yukarı, –den çok.  129
DE DESSUS, PAR–DESSUS : Üstte, üstünde, üstünden, üstteki.  129
À DESTINATION DE : –e doğru, –yönüne doğru, –e gidecek.  130
DESTINÉ À : –e ayrılmış, –e tahsis edilmiş, –e yönelik, için hazırlanmış.  130
AU DÉTRIMENT DE : –in zararına, –in aleyhine.  131
AU–DEVANT DE : –i karşılamaya, karşısına, karşı, karşılamaya.  131
DE DEVANT : Önünden.  131
PAR–DEVANT : –önünde, –katında, –karşısında, –huzurunda.  132
PAR–DEVERS (DE) : Katında, –önünde, –huzurunda, huzuruna.  132
À LA DIFFÉRENCE DE : –in tersine, –den başka türlü, –den farklı olarak.  132
DIFFÉREMMENT DE : –den farklı olarak.  133
DIGNE DE : –e değer, –e yaraşır, –e layık.  133
À LA DILIGENCE DE : –in isteği üzerine.  134
À LA DIMENSION DE : –ölçüsünde, –e göre.  134
AU DIRE DE, SELON LE DIRE DE : –in dediğine göre, –in söylediğine bakılırsa, sözlerine göre, dediklerine göre, düşüncelerine göre, –in söylediğine göre.  135
DISTANT DE, AVEC : –den uzakta,–e karşı mesafeli, –e karşı soğuk.  135
DANS LA DIRECTION DE, EN DIRECTION DE : –yönünde, –yönüne, –e giden.  136
SOUS LA DIRECTION DE : –in danışmanlığı altında, –in yönetimi altında.  136
À LA DISCRÉTION DE : –in keyfine havale ederek, –in keyfine bağlı, –in insafına bağlı, –in insafına kalmış.  137
À LA DISPOSITION D : –e bağlı olmak, –in elinin altında, –in emrine amade.  137
UNE DIZAINE DE : On kadar.  138
À UN DOIGT DE, À DEUX DOIGTS DE : –çok yakınında, –pek yakınından.  138
DANS LE DOMAINE DE : –konusunda, –alanında.  138
ÉTANT DONNÉ : Dolayısıyla, yüzünden, –den dolayı, –sebebiyle.  139
À DOS DE : –in sırtında.  140
À DROITE DE : –in sağına, –in sağında.  140
PENDANT (TOUTE) LA DURÉE DE. : –süresi boyunca, –süresince.  140
–BEŞİNCİ BÖLÜM–
À L’ÉCART DE : –in uzağında, –den uzakta.  143
EN ÉCHANGE DE : –in karşılığında, –e karşılık olarak.  143
À L’ÉCHELLE DE : –çapında.  144
À L’ÉCOLE DE : –okulunda, –yanında, –yolunda.  145
À L’EFFET DE : –tesiriyle, –mek amacıyla, –mek için.  145
SOUS L’EFFET DE : –in etkisiyle, –in etkisi altında.  146
À L’ÉGAL DE : –derecesinde, kadar, aynı ölçüde.  146
À L’ÉGALITÉ DE : –ler eşit olduğunda.  146
À L’ÉGARD DE : –e karşı, –hakkında, –e göre, –in karşısında, –ile ilgili olarak, –in konusunda.  147
EU ÉGARD À : –bakımından, –e nazaran, –itibariyle, –i göz önünde bulundurarak, –i düşünerek,  148
PAR ÉGARD POUR : –i göz önünde bulundurarak, –i düşünerek, birine duyulan saygıdan ötürü, bir şeye duyulan saygıdan ötürü.  148
SANS ÉGARD POUR : –e aldırmadan, –i dinlemeden, demeden, hiç hesaba katmadan.  149
SOUS L’ÉGIDE DE : –in desteği ile, –in himayeleri ile, –in koruyuculuğunda.  149
SOUS L’EMPIRE DE : –in etkisiyle.  150
SOUS L’EMPRISE DE : –etkisiyle, –etkisi altında.  150
À L’ENCONTRE DE : –in tersine, zıt yönde, aksi istikamette, –in tersine.  150
À L’ENDROIT DE : –in hakkında, –için, –e doğru, –hakkında, –konusunda, –e karşı.  151
À L’ENTOUR DE : –in çevresinde, –in civarında, –in etrafında, –in yanında, yöresinde.  152
D’ENTRE : –arasında.  152
À L’ENTRÉE DE : –in başlangıcında, –in girişinde.  152
PAR L’ENTREMISE DE : –in aracılığıyla, –in sayesinde.  153
À L’ENVIE DE : –ile yarışırcasına.  153
AUX ENVIRONS DE : –civarında, –yakınlarında, –sularında, –e doğru, –sırasında, –sıralarında.  154
DANS LES ENVIRONS DE : –civarında, –yakınlarında, –sularında, –e doğru.  155
À L’ÉPOQUE DE : –devirde, –devrinde, –döneminde, –zamanında.  155
À L’ÉPREUVE DE : –e karşı dayanıklı, mukavemet edebilecek durumda.  155
UNE ESPÈCE DE : –gibi bir şey, –gibilerden bir şey.  156
DANS L’ESPOIR DE, AVEC L’ESPOIR DE : –umuduyla.  156
DANS UN ESPRIT DE : –niyetiyle, –düşüncesiyle, –amacıyla, için  156
EN ETAT DE : –cek durumda, yapabilecek durumda.  157
HORS D’ETAT DE (ÊTRE~) : –cek durumda değil, –cek durumda olmamak.  158
SOUS L’ÉTENDART DE : –bayrağı altında, –komutası altında, –yanında, –safında.  158
EXCEPTÉ PAR : –in dışında, –hariç, –mek hariç.  159
À L’EXCEPTION DE : –in dışında, hariç, –den başka.  160
À L’EXCLUSION DE : –hariç olmak üzere, –den başka, –in dışında, –hariç.  161
À L’EXEMPLE DE : –örneğe göre, –gibi, –örneği.  161
EN EXPIATION DE : –in kefareti olarak, –in karşılığı olarak, –in bedeli olarak.  162
EXPERT EN, DANS, À : –de usta, –de uzman, –mekte uzman.  162
À L’EXPIRATION DE : –in bitiminde, –sona erdiğinde.  163
EXPRÈS POUR, TOUT EXPRÈS POUR : –mek niyetiyle, özellikle –mek için, kasıtlı olarak.  163
À L’EXTÉRIEUR DE : –in dışında.  164
–ALTINCI BÖLÜM–
FACE À: : –e karşı, yüzü –e karşı, –in karşısında.  167
À LA FACE DE : –e karşı, –in gözü önünde, –in yüzüne karşı.  167
EN FACE DE : –in karşısında, –in önünde, –in yanında.  168
À LA FAÇON DE : –gibi, –tarzında.  168
DE FAÇON À : –cek şekilde, –cek biçimde.  169
DE FAÇON : –şekilde, –biçimde.  170
UNE FAÇON DE : Bir çeşit, bir tür, –gibi bir şey.  170
C’EN EST FAIT DE : –bitti, mahvoldu, yandı, çuvalladı.  170
DU FAIT DE : –yüzünden, –den dolayı, –sonunda, neticesinde, –sebebiyle.  171
EN FAIT DE : –konusunda, –hususunda.  171
FAUTE DE : –olmadığından, bulunmadığından, –olmadığı için, –bulunmadığı için, –eksik olduğundan, yokluğu nedeniyle, yokluğu sebebiyle.  172
À LA FAVEUR DE : –in sayesinde, –den yararlanarak.  172
EN FAVEUR DE : –göz önünde tutularak, –in hatırı sayılarak, –den yana, –in lehine, –in lehinde.  173
AU FIL DE : –boyunca.  174
À LA FIN DE : –in sonunda, –in bitiminde.  174
À SEULE FIN DE, À SEULES FINS DE : Tek –amacıyla, sırf falan şey için, falan amaç için.  175
EN FIN DE : –in sonunda, –in son demlerinde.  175
À FLEUR DE : –hizasında, –yüzeyinde.  176
SUR LA FOI DE : –tanıklığı üzerine, –in söylediklerine dayanarak, –in söylediklerine bakarak, şahadeti üzerine.  176
EN FONCTION DE : –e göre, –in değişikliklerine uyarak, değişikliklere uyarak, –in değişikliğine uyarak  177
AU FOND DE : –in dibinde.  177
À FORCE DE : –ile, –in sayesinde, –mek koşuluyla, –yapa yapa, –ede ede.  178
EN FORME DE : –biçiminde, –şeklinde.  179
SOUS FORME DE : –şeklinde, –halinde.  179
SOUS LA FORME DE : –rolünde, –görünümünde, –şeklinde.  180
AU FORT DE : –en şiddetli anında, –in tam ortasında, –en hararetli anında, –en civcivli anında, –en ateşli anında.  180
UNE FOULE DE : Bir sürü, bir yığın.  180
AUX FRAIS DE : Masrafları –e ait olmak üzere.  181
FRANC DE, FRANCHE DE : –den bağışık, –den muaf.  182
AU FUR ET À MESURE DE : –oranında, –ölçüsünde.  182
–YEDİNCİ BÖLÜM–
EN GAGE DE : –nişanesi olarak, –hatırası olarak, –in anısı olarak.  185
SOUS LA GARANTIE DE : –in garantisi altında, –in güvencesi altında.  185
À LA GARDE DE : –ihtimamına, –muhafazasına.  185
SOUS LA GARDE DE : –muhafazasında.  186
À GAUCHE DE : –in soluna, –in solunda.  186
LA GÉNÉRALITÉ DE : –in çoğunluğu, –in çoğu, –in geneli.  186
UN GENRE DE : Bir çeşit, bir tür.  187
DE TOUT GENRE : Her çeşit, her tür.  187
SELON LE GOÛT DE : –in zevkine göre.  188
GRÂCE À : –in sayesinde.  188
AU GRÉ DE : –e uyarak, tabi olarak, –göre, –in arzusuna göre, –in keyfine göre, isteğine uygun, zevkine uygun.  189
CONTRE LE GRÉ DE : –e karşın, –in isteğinin tersine.  190
UN GROUPE DE : Bir grup.  191
EN GUISE DE : –in yerine, –olarak.  191
–SEKİZİNCİ BÖLÜM–
EN HAINE DE : Kiniyle, nefretiyle, –e kızdığı için, –e karşı tiksintisinden dolayı.  195
EN HARMONIE AVEC : –ile uyumlu.  195
AU HASARD DE : Bahasına, tesadüfe bağlı olarak, gelişi güzel.  195
EN HAUT DE, AU HAUT DE : –in başında, –yukarısında, –tepesinde, –üstünde, –başında, –tepesine, –üstüne.  196
DU HAUT EN BAS : –in hepsi, –tepeden tırnağa.  197
À LA HAUTEUR DE : –düzeyinde, –seviyesinde, –düzeyine, (deniz) –hizasında, –paralelinde, –enleminde, –karşısında, –yakınında, –yanında.  197
HABILE À, DANS : –mekte usta, –de çok becerikli.  198
HOSTILE À : –e karşı düşman, –e muhalif.  198
HISTOIRE DE : –si için, –amacıyla.  199
EN HOMMAGE DE : –in belirtisi olarak.  199
EN HOMMAGE À : –in anısına.  200
EN L’HONNEUR DE : –in şerefine, –in onuruna.  200
HORS DE : Dışında, dışına.  201
–DOKUZUNCU BÖLÜM–
À L’IMITATION DE : –örneği üzerine, –gibi, taklit ederek, –e bakarak, bir şeyi taklit ederek, bir kimseyi taklit ederek  205
À L’AUBE DE : in başında, –in başlangıcında.  205
INCAPABLE DE : –meyecek durumda, yapamayacak durumda.  205
SUIVANT L’IMPORTANCE DE : –öneme göre, –in önemine göre.  206
INDÉPENDAMMENT DE : –den ayrı olarak, ayrıca, –den başka, –e hiç aldırmaksızın, –e bakmadan.  206
SOUS L’INFLUENCE DE : –in etkisi altında, –etkisiyle.  207
SUR L’INITIATIVE DE, À L’INITIATIVE DE : –in önerisiyle, –in girişimiyle, –in önayak olmasıyla, –in isteği üzerine.  207
SOUS L’INSPIRATION DE : –in etkisiyle, –in telkiniyle, –in teşvikiyle.  208
À L’INSTAR DE : –takliden, –tarzında, –gibi, –örneği.  208
À L’INSTIGATION DE, SUR L’INSTIGATION DE : –in kışkırtmasıyla, –in ayartmasıyla.  209
À L’INSU DE : Bilgisi dışında, –in haberi olmadan, –in bilgisi olmadan.  209
À L’INTENTION DE : –nin şerefine, –in faydasına, için, –in onuruna, –in yararına, bir kimseyi kastederek, –e hitaben, –e yönelik.  210
DANS L’INTENTION DE : –niyetiyle, –amacıyla.  211
CONTRE L’INTÉRÊT DE : –in aleyhine.  212
DANS L’INTÉRÊT DE : –in lehine.  212
À L’INTÉRIEUR DE : –in içinde, –içerisinde, –içine, –in içerisine.  213
DE L’INTERIEUR, PAR L’INTERIEUR : İçerden, içerden biri olarak.  213
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE : Aracılığıyla, –yoluyla, –vasıtasıyla, aracıyla.  214
À L’INTERSECTION DE : –in kesiştiği yerde, –in kavşak noktasında.  214
DANS L’INTERVALLE DE : –zarfında, –süresinde, –içerisinde.  215
À L’INVERSE DE : –in tersine, –in aksine.  215
À L’INVITATION DE, SUR L’INVITATION DE : –in çağrısı üzerine, –in ricası üzerine.  216
IMPATIENT DE : – mekte sabırsız, –mek için sabırsız, –meyi çok isteyen.  216
À L’ISSUE DE : –in sonunda, –kapanışında, –den çıkarken, çıkarken, –çıkışta.  217
–ONUNCU BÖLÜM–
PAR JEU : Keyf için, zevk için.  221
À LA JONCTION DE : –in birleştiği yerde, –in kavuştuğu yerde.  221
JUSQU’À : –e kadar, –e değin.  221
JOINT À : –e ekli, –e eklenmiş.  222
AU LARGE DE : –açıklarında.  223
AU LENDEMAIN DE : –in ertesi günü, –den hemen sonra.  223
AU LIEU DE : –yerde, –yerine, –mek yerine, –adına, –cek yere, –ceğine.  224
À UNE LIEUE DE : –den pek uzakta.  225
EN LIEU ET PLACE DE : –yerine, –in adına.  225
LENT À : –mekte ağır, –mesi geç.  226
BIEN LOIN DE, LOIN DE : –mekten çok uzak, –mek şöyle dursun.  226
LOIN DE : –den uzakta, –in uzağında.  227
NON LOIN DE : –e yakın, –in yanında.  228
PAS LOIN DE : Aşağı yukarı, neredeyse, yaklaşık olarak.  228
AU LONG DE, LE LONG DE, TOUT LE LONG DE : –boyunca, –süresince.  229
À LA LONGUEUR DE : Tüm –boyu, bütün.  229
LORS DE : –sırasında, –esnasında.  230
À LA LOUANGE DE : –için, –in onuruna.  230
À L’OUVERTURE DE : –in açılışında.  231
À LA LUEUR DE : –ışığında.  231
À LA LUMIÈRE DE : –yardımıyla, –aracılığıyla, –ışığı altında, –ışığında.  232
EN LUTTE AVEC : –ile rekabet, –ile rekabette.  232
–ONBİRİNCİ BÖLÜM–
DE LA MAIN DE : –tarafından.  235
AUX MAINS DE : –in eline, –in elinde.  235
ENTRE LES MAINS DE : –in elinde.  236
MALGRÉ : –e karşın, –e rağmen, rağmen, istemediği halde, –e aldırmayarak, –e bakmayarak.  236
À LA MANIÈRE DE : –nın tarzında, –gibi.  237
DE MANIÈRE À : –cek şekilde, –cek biçimde, –mek için, amacıyla.  238
EN MANIÈRE DE : –gibi, olarak, –biçiminde, –görünümünde.  239
PAR MANIÈRE DE : –görünümünde, –biçiminde.  239
MANQUE DE : –eksikliği dolayısıyla, –yokluğundan, –olmadığı için, –eksik olduğundan.  240
PAR MANQUE DE : Yokluğundan, –eksikliğinden, –olmadığından.  240
EN MARGE DE : –in dışında, –den uzak, –e karışmadan.  241
UNE MASSE DE : –sürüsü, –kitlesi  241
EN MATIÈRE DE : –konusunda, –alanında.  242
À MÊME : Düpedüz, doğrudan doğruya.  243
À MÊME DE : –cek durumda, güçte, halde.  244
EN MÉMOIRE DE, À LA MÉMOIRE DE : –in hatırasına, –in anısına, –i anmak için.  244
SOUS LE MENACE DE : –in baskısı altında.  245
AU MEPRIS DE : Önemsemeksizin, saymaksızın, –i küçümseyerek, –e karşın, –e aykırı olarak, –i çiğneyerek, –e aldırmadan.  245
À LA MERCI DE (ÊTRE~) : Kaderi –in elinde, bütünüyle –e bağlı olmak, yazgısı –in elinde olmak, –in elinde oyuncak olmak, birinin keyfine bağlı, birinin insafına bağlı, birinin etkisi alanında.  246
À LA MESURE DE : –nisbetle, –oranla, –e denk, yakışır, –uygun, –in çapında, –dengi, –ile orantılı  247
EN MESURE DE : –cek durumda, –cek yetenekte, –cek güçte.  248
AU MIEUX DE : –e uygun şekilde, –in en iyi noktasında, –in iyi durumunda, en iyi durumda.  248
AU MILIEU DE : –ortasında, –arasında.  249
AU BEAU MILIEU DE, EN PLEIN MILIEU DE : –in tam ortasında, –en hararetli anında.  250
À LA MODE DE : –tarzında, –usülü, –adetince, –geleneğine uygun.  250
AU MOIS DE : –ayında.  251
LA MOITIÉ DE : –in yarısı, –in kısmı.  251
AU MOMENT DE : –anında, –esnasında, –sırasında, –dığı esnada.  251
AU MOMENT DE : –diği anda, –ken, –mek üzere, –mesine kıl payı kalmış.  252
AU MOYEN DE : –vasıtasıyla, –ile, aracılığıyla, yardımıyla.  252
PAR LE MOYEN DE : –vasıtasıyla, –yoluyla, kanalıyla, aracılığıyla.  253
UNE MULTITUDE DE : Birçok, bir sürü.  253
–ONİKİNCİ BÖLÜM–
DE NATURE À : –cek şekilde.  257
NÉCESSAIRE À, NÉCESSAIRE POUR : –e gerekli, –için gerekli  257
NÉFASTE À : –e dokuncalı, –e zararlı.  258
NET DE : –den bağışık, –den muaf, –den kurtulmuş, –den aklanmış  258
SOUS LE NEZ DE : –in gözü önünde, açıkça.  259
AU NIVEAU DE : –in seviyesinde, –in düzeyinde, –in hizasında.  259
AU NOM DE : –adına, –in namına  260
SOUS LE NOM DE : –ismindeki.  260
AU NOMBRE DE, DU NOMBRE DE : –arasında, toplam olarak, sayısında, –kadar, miktarında, tane  261
UN GRAND NOMBRE DE : Pek çok, bir sürü.  261
BON NOMBRE DE : Pek çok.  262
UNE NUÉE DE : Bir yığın, bir sürü  262
–ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM–
L’OBJET DE (FAIRE~), (ÊTRE~) : –in konusu olmak, konu teşkil etmek, yol açmak.  265
À L’OCCASION DE : –vesilesiyle, –dolayısıyla.  265
OBLIGÉ DE : –mek zorunda, –meye zorunlu.  266
OCCUPÉ À : –ile meşgul, –mekle meşgul.  267
À L’OMBRE DE : –sayesinde, –gölgesinde, –himayesinde, –in koruması altında, bir şeye karşı korunarak, –in yanı başında, –pek yakınında.  268
DANS L’OMBRE DE : –in gölgesinde.  268
SOUS L’OMBRE DE : –görüşü altında, –perdesi altında, –bahanesiyle.  269
À L’OPPOSÉ DE : –in aksine, –in tersine, –e karşı, –e aykırı.  269
PAR OPPOSITION À : –in tersine.  269
PAR ORDRE DE : –sırasına göre, –sırasıyla.  270
DANS L’ORDRE DE : –sırasına göre, –sırasıyla.  271
ORIGINAIRE DE : –li,–de doğmuş, –kökenli.  271
EN OUTRE DE : –den başka, aykırı olarak.  272
OUVERT À : –e açık.  272
–ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM–
UN PAQUET DE : Bir yığın (canlılar için), bir paket.  277
DE PAR : –adına.  277
DANS LES PARAGES DE : –yakınında, –yöresinde.  278
SANS PARLER DE : –den ayrı olarak, –den başka, –i hesaba katmadan, –in dışında.  278
DE LA PART DE : –tarafından, –in adına.  278
À PART : –den başka, –in dışında, –bir yana.  279
EN PARTANCE POUR : –e doğru kalkmakta olan, –e hareket eden.  280
UNE PARTIE DE : –in bir kısmı, –in bir bölümü, –den bir parça.  280
À PARTIR DE : –den sonra, –den itibaren, –den başlayarak, –den, –e dayalı, –kaynaklı.  281
À PAS DE : –adımıyla.  282
À DEUX PAS DE : –in çok yakınında, –den iki adım ötede.  282
SUR LES PAS DE : –in izinde.  282
SUR LE PASSAGE DE : –in yolu üstünde, –in geçtiği yerde.  283
SOUS LE PATRONAGE DE : –in koruması altında, –in himayesi altında.  283
SOUS PEINE DE : Cezası–dir, yoksa –cezası uygulanır.  284
AU PÉRIL DE, AUX PÉRILS DE : Pahasına.  285
À LA PERSPECTIVE DE : –diye, –düşüncesiyle.  285
PEU DE : Az, az miktarda.  286
LE PEU DE : Az.  286
UN PEUPLE DE : Bir sürü, bir yığın.  287
DE PEUR DE, PAR PEUR DE : –korkusuyla, –ir diye, korkusundan, –den çekindiğinden.  287
AU PIED DE : –in eteğinde.  289
SUR LE PIED DE, SUR UN PIED DE : –in olanaklarıyla, –in sayesinde, –in sağladığı olanaklarla.  289
SUR (UN) PIED D’ÉGALITÉ : Eşit koşullar içinde, eşit olarak.  289
À LA PLACE DE : –in yerine.  290
SUR LE PLAN DE : –alanında, –konusunda, –bakımından, açıdan.  290
PLEIN DE : –ile dolu, çok, pek çok.  291
EN PLEIN SUR, EN PLEIN DANS : tam –e, –de  291
LA PLUPART DE : –in çoğu, –in çoğunluğu.  292
PLUS DE : –den daha fazla.  293
EN PLUS DE : –in dışında, –den başka.  293
PLUTÔT DE, PLUTÔT QUE DE : –den daha iyidir, –mektense.  293
UNE POIGNÉE DE : Bir avuç, bir tutam.  294
AU POINT DE : Tam sırasında, –cek derecede, öyleki, o derece ki.  295
SUR LE POINT DE : –mek üzere iken, –mek üzere.  295
AU POINT DE VUE DE, DU POINT DE VUE DE : –bakımından, açısından.  295
À LA PORTE DE, AUX PORTES DE : –in pek yakınında, –in kapısının önünde, eşiğinde.  297
À (LA) PORTÉE DE : –seviyesinde, –menzilinde, –in erimi içinde, –in erişebileceği, –in anlayabileceği düzeyde, –in elinin erişebileceği yerde.  297
HORS DE PORTE DE, HORS DE LA PORTE DE : –in menzili dışında, –in erimi dışında, –in erişemeyeceği yerde, –in göremeyeceği yerde, –in anlayamayacağı düzeyde, –in elinin erişemeyeceği yerde.  298
EN POSSESSION DE : –in sahibi, –in elinde, –e sahip, –cek durumda.  299
POUR CE QUI EST DE : –konusunda, –e gelince, –alanında.  300
DE PRÉFÉRENCE À, PAR PRÉFÉRENCE À : –den daha çok, –den ise.  300
AU PRÉJUDICE DE : –in zararına, –in aleyhine, –e aykırı.  301
SANS PRÉJUDICE DE: : Vazgeçmeden, –el çekmeden, –den başka, –den aykırı olarak, –e zarar vermeden.  302
PRÈS DE : –in yakınında, –mek üzere olmak, aşağı yukarı, hemen hemen, –kadar  302
DANS LA PRÉSENCE DE : –in varlığında, olduğunda, –in huzurunda.  304
EN PRÉSENCE DE : –ile yüzyüze, –e karşı, –in yanında, –in huzurunda, –in karşısında, –önünde.  304
SOUS LA PRESSION DE : –in baskısı altında, –in zorlamasıyla.  305
SOUS (LE) PRÉTEXTE DE : Bahane ederek, bahanesiyle, –diye.  305
EN PRÉVISION DE : –ihtimalini düşünerek, –olasılığına karşı, –olacağını düşünerek.  306
À PRIX DE : –karşılığında, için.  307
AU PRIX DE : –karşılığında, –pahasına, –nispetle.  307
POUR PRIX DE : –pahasına, –ödül olarak.  308
AU PROFIT DE : –in yararına, –in menfaatine.  308
À PROPORTION DE : –ile orantılı olarak.  309
EN PROPORTION DE : –nisbetiyle, –e oranla, –oranında; –e göre, –e nazaran, –göre, –ile kıyaslandığında, –in yanında.  309
PROPORTIONNELLEMENT À : –e oranla, –e kıyasla, –ile orantılı olarak.  310
À PROPOS DE : –konusunda, –hakkında, ilgili olarak, bir konu ile ilgili olarak, bir kişi hakkında, dolayısıyla.  310
AU PRORATA DE : –nisbetinde, –oranında, herkesin alacaklı olduğu oranda.  311
SOUS LA PROTECTION DE : –in koruması altında, –in himayesinde.  311
EN PROVENANCE DE : –den gelen.  312
À PROXIMITÉ DE : –e yakın, –in civarında, –in yakınında.  312
–ONBEŞİNCİ BÖLÜM–
EN QUALITÉ DE, EN SA QUALITÉ DE : sıfatıyle, –olarak, –olmak sıfatıytla.  315
QUANT À : –e gelince, –e kalırsa, ise, –hakkında, –konusunda, –mek konusunda, –mek konusuna gelince.  315
QUANTITÉ DE, UNE QUANTITÉ DE : Birçok, bir sürü, çok sayıda.  316
UNE GRANDE QUANTITÉ DE : Çok büyük miktarda, çok büyük sayıda.  317
LES TROIS QUARTS DE : Hemen hemen, her zaman, ekseriye, çok kere, –in dörtte üçü, –in büyük bir kısmı.  318
QUELQUE’UN DE : –biri  318
(IL EST) QUESTION DE : –söz konusudur.  319
EN QUÊTE DE : –in ardında, –in peşinde.  319
QUITTE À : –mek pahasına da olsa, –pahasına, –se bile, –mek koşuluyla, –mek olasılığı da var.  320
DE QUOI : –cek şey.  321
–ONALTINCI BÖLÜM–
À RAISON DE : –fiyatına, –karşılığında, –kadarlık, –kadar, –miktarında, –oranında, –nispetle, –göre, –kıyasla.  325
EN RAISON DE : –nedeniyle, –sebebiyle, –den dolayı, –oranında, –kadar.  325
PAR RAISON DE, POUR RAISON DE : Yüzünden.  326
AU RANG DE : –arasında, –arasına, –sırasına, –sırasında.  327
PAR RANG DE : –sırasıyla, –sırasına göre.  328
UNE RANGÉE DE : Bir dizi, bir sıra.  328
EN RAPPORT AVEC : –ilgisiyle, –ilgili olarak, ilgili, orantılı olarak, –e uygun, –ile orantılı.  329
PAR RAPPORT À : Karşılaştırdıkça, nisbet edildikçe, –e oranla, –e nazaran, –e göre, –e bakarak, –nispetle.  329
SOUS LE RAPPORT DE : –bakımından.  329
À RAS DE, AU RAS DE : –seviyesinde, –hizasında, –çok yakınından.  330
À REBOURS DE, AU REBOURS DE : –e aykırı olarak, –in tersine, aksine, –in zıddına.  330
À LA RECHERCHE DE : –in ardından, –in arkasından, –in peşinden.  331
EN RECOMPENSE DE : ödül olarak, –in karşılığı olarak, –e karşılık olarak.  331
EN RECONNAISSANCE DE : –e minnettarlık duygusuyla.  332
AU REÇU DE : –alınınca, –alındığında.  332
AU REGARD DE : –in karşılığında, –ile karşılaştırılınca, –bakımından, –mukayese edildiğinde, –karşılaştırıldığında.  333
EN REGARD DE : –ile karşılaştırıldığında, –e kıyasla, karşı karşıya, –karşısında, –ile karşılaştırılınca.  334
RELATIVEMENT À : –nisbetle, –e oranla, –e göre, –ile ilgili olarak.  334
EN REMPLACEMENT DE : –in yerine.  334
À GRAND RENFORT DE : Birçok –yardımıyla, büyük miktarda –yardımıyla, bol sayıda, bol miktarda.  335
EN REPONSE À : –e cevap olarak, –e karşılık olarak, –e yanıt olarak.  335
À LA REQUÊTE DE, SUR LA REQUÊTE DE : –in isteği üzerine, –in dileği üzerine.  335
À LA RESCOUSSE DE : –in yardımına.  336
À LA RÉSERVE DE : –in dışında, hariç, –den başka (Eski).  336
DU RESSORT DE : –in sahasına ait, –in yetkisi dahilinde, –in yetkisi içinde.  337
EN RETARD SUR (ÊTRE ~) : –den geri kalmak, –in gerisinde kalmak.  337
DE RETOUR À : –e dönüşte, –e döndüğünde.  338
EN RETOUR DE : –karşılık olarak, bilmukabele, –in karşılığında.  338
AU RISQUE DE : –tehlikesi pahasına, –tehlikesini göze alarak, –pahasına.  339
EN COURANT LE RISQUE DE : –meyi göze alarak.  339
EN RIVALITÉ AVEC : –ile rekabet, ile rekabette.  340
–ONYEDİNCİ BÖLÜM–
À LA SANTÉ DE : –in sağlığına.  343
SAUF À : –se bile, –se de.  343
AU SEIN DE : –ortasında, –içinde, –bağrında, –sinesinde.  344
UN SEMBLANT DE : –gibi bir şey, –e benzer bir şey  344
À L’ÉGARD DE : –e karşı, –e göre, –in karşısında, –ile ilgili olarak.  345
AU SEUIL DE : –in başlangıcında.  346
EN SIGNE DE : –işareti olarak, –belirtisi olarak.  346
SOUS LE SIGNE DE : (Yıldız falcılığında) etkisi altında.  346
EN SITUATION DE (ÊTRE~) : –cek durumda (olmak).  347
EN SOCIÉTÉ DE : –refakatinde, –topluluğunda.  347
AU SOMMET DE : –tepesinde, –zirvesinde.  347
DE SORTE À : –cek biçimde.  348
UNE SORTE DE : –e benzer, bir çeşit, bir tür.  348
TOUTES SORTES DE, DE TOUTES SORTES : Her türlü, her çeşit.  349
À LA SORTIE DE : –den çıkarken, –den çıktıktan sonra, –in çıkışında, –in çıkış yerinde, –çıkışta.  349
AU SORTIR DE : –den çıkarken, –in çıkışında, –çıkıldığı sırada, –çıkınca, –çıkar çıkmaz.  350
EN SOUVENIR DE : –in anısı olarak, –den bir anı olarak.  350
AU SU DE : –in bilgisi altında, haberi olarak, –in gözü önünde.  351
AU SUD DE : –in güneyinde.  351
AU NORD DE : –in kuzeyinde.  351
À LA SUITE DE : –sonucunda, arkasında, –ardından, –sonunda, –arkasından.  351
PAR SUITE DE : –sonunda, –sonucu olarak, –yüzünden, –nedeniyle, –sonucu.  352
AU SUJET DE : –hakkında, –dair, –konusunda.  353
POUR SURCROIT DE : –yetmiyormuş gibi, üstelik, –tam olsun diye, sanki.  354
À LA SURFACE DE : –in yüzeyinde, –yüzünde.  354
EN SUS DE : –üzerine, üstelik, –den başka, –ötesinde.  354
–ONSEKİZİNCİ BÖLÜM–
À LA TAILLE DE, DE LA TAILLE DE : –çapında, –oranında, –e göre.  357
TANT QU’À : –ceğine, –cek yere.  357
UN TAS DE : Bir yığın.  357
AU TAUX DE : –lik faiz oranı ile, –faiz ile.  358
UNE TEINTE DE : –den hafif bir iz, azıcık bir –havası (Mec.)  358
EN TÉMOIGNAGE DE : –in belirtisi olarak, –in kanıtı olarak.  358
AU TÉMOIGNAGE DE : –söylediğine göre, –in tanıklığı üzerine, –in verdiği ifadeye göre.  359
LE TEMPS DE : –mek zamanı, –mek zamana.  359
DU TEMPS DE, AU TEMPS DE : –zamanında, –çağında, –günlerinde, –döneminde.  360
EN TEMPS DE : Zamanında.  360
AU TERME DE : –in sonunda, –in bitiminde.  360
AUX TERMES DE : –e göre, –uyarınca.  361
EN TERMES DE : –dilinde.  361
À LA TÊTE DE : –in başında, –in önünde, –in başına.  362
EN TÊTE DE : –in başında.  362
UN TIERS DE : –in üçte biri.  363
À TITRE, À TITRE DE : –sıfatıyla, –olarak.  364
À TRAVERS : –in arasında, –in arasından.  365
AU TRAVERS DE : –in ortasından, –ortasında, –arasından.  365
EN TRAVERS DE : Bir uçtan öbür uca.  366
UN TRÉSOR DE : Büyük bir –kaynağı, büyük bir –pınarı. (Mec.).  366
UNE TROUPE DE : Bir sürü, bir… topluğu, bir…kalabalığı.  366
UN TROUPEAU DE : Bir –sürüsü.  367
AUX TROUSSES DE : –in ardında, –in ardından, –in arkasında, –in arkasından, –in peşinde, –in peşinden.  368
PAR LE TRUCHEMENT DE : –aracılığıyla, –yoluyla, –vasıtasıyla.  368
–ONDOKUZUNCU BÖLÜM–
À USAGE, À USAGE DE : –kullanmaya özgü, –olarak kullanılacak olan.  371
À L’USAGE DE : Kullanmağa özgü, –e yönelik, –e seslenen, –e seslenmek amacını güden, –e ayrılan, tahsis edilen.  371
À LA VEILLE DE : –in arifesinde, –in eşiğinde, –e çok yakın, –mek üzere.  372
EN VERTU DE : –gereğince, –gereği, –uyarınca, –adına.  372
VIS–À–VIS DE : –in karşısında, karşı karşıya, –e göre, –e oranla, –ile karşılaştırıldığında, –e karşı, –in konusunda.  373
DU VIVANT DE : –in sağlığında.  374
SOUS LE VOCABLE DE : –in adı altında, –in koruması altında (Kilise adamı ile ilgili olarak kullanılır)  374
EN VOIE DE : –mek yolunda, –mek üzere.  375
PAR VOIE DE, PAR LA VOIE DE : –yoluyla.  375
AU VOISINAGE DE : –yakınında, –yöresinde, –çevresinde, –yakınlarında.  376
SOUS LE VOILE DE : –perdesi altında, –örtüsü altında (Mec.).  376
PAR LA VOIX DE : –sesiyle, –yoluyla.  376
CONTRE LA VOLONTÉ DE : –in isteğinin aksine, –in arzusunun aksine.  377
SELON LA VOLONTÉ DE : –in isteğine göre, –in arzusuna göre.  377
AU VU DE : –in gözü önünde.  378
AU VU ET AU SU DE : –in gözü önünde.  378
À LA VUE DE : –in gözü önünde, –görününce, –göründüğünde.  379
EN VUE DE : –amacıyla, –için, ereğiyle, niyetiyle, –göründüğünde.  379
AUX YEUX DE : –in gözünde, –e göre, –e nazaran.  380
POUR LES BEAUX YEUX DE : –in güzel hatırı için, –in güzel sözleri için.  380
SOUS LES YEUX DE : –in gözü önünde, –in gözetiminde, –in gözü altında.  381
Fansızca–Türkçe Sözlük ve Genel Alfabetik Dizin  383
Türkçe–Fransızca Sözlük  401
Kaynakça  461
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020