Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teori ve Uygulamalı
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları
Ocak 2020 / 1. Baskı / 616 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 159.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Haksız yakalama, gözaltı, tutuklama, arama, elkoyma koruma tedbirleri ne şekilde ortaya çıkabilir? Yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına bozma hallerinde tazminat istenebilir mi?

Davalar ne şekilde ve hangi sürede açılır? Harca tabi midir? Görevli ve yetkili mahkeme hangisidir? Kimler dava açabilir? Velayet, vesayet altındakilerin, mirasçıların ve yabancıların durumu nedir?

Mahkeme hangi delilleri celp etmelidir? Yoksun kalınan gelir, terör tazminatı, huzur hakkı, tahliye için ödenen nakdi kefaletin faizi, esas ceza dosyasında ödenen adli para cezası ve avukatlık ücreti, haksız elkonulan araca ilişkin otopark ücreti, araçtaki değer kaybı ve çürüme bedeli, yoksun kalınan kazanç, ek ders ücreti, cezaevinde yapılan giderler, bahşişler, maaş taltifi, işçilik alacakları, oyak nema kaybı, tayın bedeli, maaş fark faizi, uçuş tazminatı, rütbe, terfi ve yurtdışı görev maaş farkları, konut ön birikim fonundan kaynaklanan kayıplar ve manevi zararlar talep edilebilir mi?

Zararı ispat yükü kimdedir? Zararın tespitinde hangi tarih esas alınır? Faiz talep edilebilir mi? Islah mümkün müdür? Taleple bağlılık kuralı geçerli midir?

Hangi hallerde görevsizlik, yetkisizlik, dilekçenin reddi, davanın reddi ve kabulü kararı verilebilir? Taraflar lehine hükmedilecek vekalet ücreti esasları nelerdir? İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru şartları nedir?

Ödenen tazminatın geri alınması ve rücu şartları nedir? Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davasında sorun arz eden durumlar nelerdir?

Sorularının cevaplarını bu kitapta bulabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Tazminat İstenebilecek ve İstenemeyecek Haller
Tazminat Yargılaması
Emsal Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Barkod: 9789750258381
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 616
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİNİN KAVRAMSAL İNCELEMESİ,
TARİHSEL GELİŞİM, KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ ESASI
I. KORUMA TEDBİRLERİ  23
A. Kavramsal İnceleme  23
B. Amaçsal İnceleme  24
C. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  24
1. Zorlama  24
2. Araç Olma  25
3. Geçici Olma (Süreyle Sınırlılık)  25
D. Koruma Tedbirlerinin Önşartları  26
1. Suç Şüphesinin Bulunması  27
2. Kanunilik  27
3. Haklı Görünüş  27
4. Gecikmezlik  28
5. Ölçülülük  29
II. ULUSLARARASI BELGELER VE ULUSAL BELGELERLE TARİHSEL GELİŞİM  30
A. Uluslararası Belgeler  30
1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  30
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  30
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları  31
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları  33
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı  35
2. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi  37
a. Genel Olarak  37
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  38
c. Haksız Gözaltına Alınan veya Tutuklananın Tazminat Hakkı  38
B. Ulusal Belgeler  39
1. 12 Şubat 1339 Tarihli Kanun  39
2. 1956 Tarihli Kanun Teklifi (Sebük Tasarısı)  39
3. 1961 Anayasası  40
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  40
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları  41
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları  41
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı  42
4. 466 Numaralı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun  43
a. Genel Olarak  43
b. 466 Numaralı Kanundaki Tazminatın Niteliği  44
c. Tazminat Nedenleri  44
d. Tazminatın Kapsamı  46
e. Başvuru Usulü ve Yargılama  46
f. Tazminatın Geri Alınması ve İhtiyati Haciz  47
g. Tazminat İstenemeyecek Durumlar  47
h. Yargılama Gideri  48
i. Zaman Bakımından Uygulama  48
5. 1982 Anayasası  48
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  48
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları  49
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları  49
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı  50
6. 5271 Numaralı Ceza Muhakemesi Kanunu  51
III. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ  52
A. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Devletin Tazminat Sorumluluğu Hakkındaki Teoriler  52
1. Genel Olarak  52
2. İstimlâk Teorisi  53
3. Risk Teorisi  53
4. Şibih Cürüm Teorisi  53
5. Hukuk Devleti İlkesi  53
6. Kusursuz Sorumluluk Teorisi  54
7. Hukuki Sorumluluk Teorisi  54
8. Organ Teorisi  54
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAKİ
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. TAZMİNAT İSTENEBİLECEK KORUMA TEDBİRLERİ, TAZMİNATA NEDEN OLAN HÂLLER ve YARGI UYGULAMASI  57
A. Genel Olarak  57
B. Yakalama Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Yargı Uygulaması  58
1. Yakalama Koruma Tedbiri  58
a. Kavramsal İnceleme  58
b. Yakalamanın Türleri  60
c. Yakalamanın Şartları  60
d. Yakalanana Yakalanma Nedeni, Hakkındaki İsnadın ve Haklarının Anlatılması  66
e. Yakalamanın Bildirilmesi  69
f. Yakalama Üzerine Yapılacak İşlemler  72
g. Yakalama İşlemine Karşı Kanundaki Başvuru İmkânı  73
2. Tazminat Nedenleri  74
a. Genel Olarak  74
b. Kanunlardaki Koşullara Aykırı Olarak Yakalama Yapılması  74
c. Yakalanana Yakalanma Nedenlerinin ve Suçlamaların Açıklanmaması  84
d. Yakalamayı Bildirim Yükümlülüğünün İhlali  89
e. Yakalama İşlemine Karşı Başvuru Hakkının İhlali (Habeas Corpus Güvencesinin İhlali)  94
f. Yakalanan Kişi Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı veya Beraat Hükmü Verilmesi  96
3. Yakalama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  108
a. Yargıtay Kararları  108
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  111
C. Gözaltı Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları  112
1. Gözaltı Koruma Tedbiri  112
a. Kavramsal İnceleme  112
b. Gözaltı Koruma Tedbirinin Şartları  113
i. Genel Olarak  113
ii. Olağan Gözaltı Kararının Şartları  113
iii. Olağanüstü Gözaltı Kararının Şartları  115
c. Gözaltı Süresi  118
i. Genel Olarak  118
ii. Bireysel Suçlarda Gözaltı Süresi  119
iii. Toplu Suçlarda Gözaltı Süresi  121
d. Gözaltına Alınanın veya Gözaltı Süresi Uzatılanın Durumunun Bildirilmesi  124
e. Gözaltının Sona Ermesi  125
f. Gözaltı Koruma Tedbirinde Başvuru Yolu  126
2. Tazminat Nedenleri  128
a. Genel Olarak  128
b. Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkının İhlali  129
c. Mahkûm Olmalarına Rağmen, Hükümlünün Gözaltında Geçirdiği Sürelerin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması veya İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Adli Para Cezası Olması Nedeniyle Zorunlu Olarak Bu Cezayla Cezalandırılması  135
3. Gözaltı Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  137
a. Yargıtay Kararları  137
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  138
D. Tutuklama Koruma Tedbiri ve Tazminat Nedenleri  140
1. Tutuklama Koruma Tedbiri  140
a. Kavramsal İnceleme  140
b. Amaçsal İnceleme  141
c. Tutuklama Koruma Tedbiri Şartları  142
i. Genel Olarak  142
ii. Somut Delillerin Yarattığı Kuvvetli Şüphe Bulunmalıdır  142
iii. Tutuklama Nedenlerinde En Az Biri Bulunmalıdır  143
iv. Tutuklama Yasağı Bulunmamalıdır  148
v. Cumhuriyet Savcısının Gerekçeli Talebi ve Hâkim veya Mahkemenin Gerekçeli Kararı Bulunmalıdır  150
d. Tutuklulukta Süre  153
i. Genel Olarak  153
ii. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Düzenlenen Tutukluluk Süreleri  154
iii. “İsnada Bağlı Tutma” ve “Mahkûmiyet Sonrası Tutma” Kavramlarının Tutukluluk Sürelerine Etkisi  156
iv. Tutuklulukta Makul Süre  159
v. Birden Fazla Suç İsnadı Hâlinde Tutukluluk Süresi  162
e. Tutuklananın Durumunun Bildirilmesi  162
f. Tutuklama Kararına Karşı Kanun Yolu  163
g. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi  166
h. Tutuklunun Salıverilmesi  167
2. Tazminat Nedenleri  168
a. Genel Olarak  168
b. Şüpheli veya Sanığın Kanunda Belirtilen Şartlara Uyulmadan Tutuklanmasına veya Tutukluluğunun Devamına Karar Verilmesi  169
c. Şüpheli veya Sanığın Tutuklama Nedenlerini ve Suçlamaları Öğrenme Hakkının İhlali  173
d. Şüpheli veya Sanığın Kanuni Hakları Hatırlatılmadan ya da Hatırlatılan Bu Haklardan Yararlanma Talebi Yerine Getirilmeden Tutuklanması  175
e. Şüpheli veya Sanığın Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  177
f. Tutuklunun Makul Sürede Yargılama Makamı Önüne Çıkarılmaması veya Makul Sürede Tutuklu Hakkında Hüküm Verilmemesi  179
g. Tutuklama Kararına Karşı Şüpheli veya Sanığın Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Engellenmesi (Habeas Corpus Güvencesinin İhlali)  183
h. Tutuklanan Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi  185
ı. Tutuklu Olarak Geçirilen Sürelerin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması veya Tutuklananın Sadece Adli Para Cezasına Mahkûm Edilmesi  190
3. Tutuklama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  196
a. Yargıtay Kararları  196
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  198
E. Arama Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları  200
1. Arama Koruma Tedbiri  200
a. Kavramsal İnceleme  200
b. Aramanın Türleri  201
c. Aramanın Şartları  201
i. Makul Şüphe  202
ii. Hâkim Kararı ve Yetkili Merciin Yazılı Emri  203
d. Aramanın Zamanı  205
e. Aramanın Yapılabileceği Alanlar  205
i. Üstte Arama  205
ii. Eşyada Arama  206
iii. Konutta Arama  206
iv. Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama  207
v. Avukat Bürolarında Arama  208
f. Arama Kararında/Emrinde Bulunması Gereken Hususlar  208
g. Arama Kararının ve Emrinin İnfazı  209
2. Tazminat Nedenleri  210
a. Genel Olarak  210
b. Aramanın Açıkça Hukuka Aykırı Olması  211
c. Aramanın Ölçüsüz Olarak Gerçekleştirilmesi  212
3. Arama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  213
a. Yargıtay Kararları  213
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  218
F. Elkoyma Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları  223
1. Elkoyma Koruma Tedbiri  223
a. Kavramsal İnceleme  223
b. Elkoymanın Kapsamı  223
c. Elkoymanın Türleri  224
i. Basit Elkoyma  224
ii. Postada Elkoyma  225
iii. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  226
iv. Avukat Bürolarında Elkoyma  229
v. Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoyma  229
vi. Şirkete Kayyım Tayini  230
d. Elkoyma Kararı  233
e. Elkoyma Kararına Karşı Kanun Yolu  234
f. Elkonulan Eşyanın İadesi  234
g. Elkonulan Hakkında Alınması Gereken Tedbirler  235
2. Tazminat Nedenleri  235
a. Genel Olarak  235
b. Koşulları Oluşmadan Elkoyma  237
c. Elkonulanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması (Elkonulanı Koruma Yükümlülüğünün İhlali)  244
d. Elkonulanın Amaç Dışı Kullanılması (Elkonulanı Amaç Dışı Kullanma Yasağının İhlali)  244
e. Elkonulanın Makul Sürede İade Edilmemesi (Elkonulanı Makul Sürede İade Yükümlülüğünün İhlali)  245
3. Elkoyma Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  248
a. Yargıtay Kararları  248
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  261
G. Yargılamanın Yenilenmesi Neticesinde Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararları Verilmesi Nedeniyle Tazminat  265
H. Kanun Yararına Bozma Neticesinde Beraat Kararı Verilmesi Nedeniyle Tazminat  266
II. TAZMİNAT İSTENEMEYECEK DURUMLAR  267
A. Genel Olarak  267
B. Şartlar  267
1. Kişinin, Kanuna Aykırı Olarak Yakalanmamış veya Tutuklanmamış Olması  267
2. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 144’üncü Maddesinin 1’inci Fıkrasının b ila e Bendindeki Durumların Gerçekleşmesi  268
a. Tazminata Hak Kazanmadığı Hâlde Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Düzenlemeler Getiren Kanun Gereği, Durumları Tazminat İstemeye Uygun Hale Dönüşenler  270
b. Genel veya Özel Af, Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma Gibi Nedenlerle Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Davanın Düşmesine Karar Verilenler veya Kamu Davası Geçici Olarak Durdurulan, Kamu Davası Ertelenen veya Kamu Davası Düşürülenler  271
c. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Sebebiyle Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilenler  278
d. Adli Makamlar Huzurunda Gerçek Dışı Beyanla Suç İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirerek Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olan Kişiler  283
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGILAMASI
I. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGILAMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMADA UYGULANACAK HUKUK  291
II. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE HARÇ  293
A. Dava Açma Şekli  293
B. Dava Açma Süresi  293
1. Hukuki Nitelik  293
2. Üç Aylık ve Bir Yıllık Süreler  294
3. Tazminat Hakkının Bildirilmemesi Hâlinde Süre  308
4. Asıl Davanın Sonucuna Bağlı veya Asıl Davanın Sonucundan Etkilenen Talepler Açısından Dava Açma Süresi  313
C. Harç  316
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  316
A. Görevli Mahkeme  316
B. Yetkili Mahkeme  322
IV. DAVANIN TARAFLARI  335
A. Davacı  335
1. Genel Durum  335
2. Özel Durum  343
a. Velayet Altındakilerin Konumu  343
b. Vesayet Altındakilerin Konumu  344
c. Mirasçıların Konumu  345
d. Yabancıların Konumu  348
B. Davalı  349
V. ÖN İNCELEME  350
A. Genel Olarak  350
B. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetersiz Bulunması  351
C. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yeterli Bulunması  354
VI. TAHKİKAT  357
A. Her Türlü Araştırmanın Yapılması Gerekliliği  357
B. Davanın Konusu – Tazminatın Kapsamı  384
1. Tazminat Sorumluluğunun Esası  384
2. Tazmine Esas Zararlar ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Tazmini Talep Edilebilecek Zararlar  385
a. Zarar Kavramı ve Zarar Kavramına İlişkin Ayrımlar  385
b. Maddi Zarar  388
i. Maddi Zararın Hesaplanmasına İlişkin İlkeler  391
(1) Genel Olarak  391
(2) Zararı İspat Yükü  391
(3) Zararın Hesabında Esas Alınacak Tarih  393
(4) Zarar Miktarına Faiz Eklenmesi  395
(5) Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme/İndirilecek Değerler)  406
ii. Maddi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin İlkeler  410
(1) Genel Olarak  410
(2) Zararın Üst Sınır Olması  410
(3) Maddi Zararın Tazmin Şekli  413
iii. Yargı Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Talep Edilebilecek ve Edilemeyecek Zarar Türleri  415
(1) Yoksun Kalınan Gelirin Tazmini Talep Edilebilir  415
(2) Terör Tazminatının Talebi Mümkündür  436
(3) Huzur Hakkı Talep Edilebilir  437
(4) Tahliye İçin Ödenen Nakdi Kefaletin Yasal Faizi Talep Edilebilir  438
(5) Esas Ceza Dosyasında Ödenen Adli Para Cezasının İadesi Talep Edilebilir  440
(6) Esas Ceza Dosyasında Ödenen Avukatlık Ücreti Talep Edilebilir  440
(7) Haksız Elkonulan Araca İlişkin Otopark Ücreti Talep Edilebilir  449
(8) Haksız Elkonulan Araca İlişkin Vergi ve Gecikme Zamları Talep Edilebilir  452
(9) Haksız Elkonulan Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Talep Edilebilir  453
(10) Haksız Elkonulan Araçta Meydana Gelen Çürüme Nedeniyle Yapılan Onarım Bedeli Talep Edilebilir  453
(11) Haksız Elkonulan Araçtan Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Talep Edilebilir  454
(12) Haksız Elkonulan Hisse Senedinin Değerinde Meydana Gelen Değişiklik Talep Edilemez  457
(13) Ek Ders Ücreti Talep Edilemez  458
(14) Cezaevinde Yapılan Giderler Talep Edilemez  461
(15) Bahşişler Talep Edilemez  463
(16) Maaş Taltifi Talep Edilemez  463
(17) İşçilik Alacakları Talep Edilemez  463
(18) Oyak Nema Kaybı Talep Edilemez  466
(19) 2155 Numaralı Kanun ve İlgili Yönetmeliğe Göre Ödenen Tayın (Yemek Yardımı) Bedeli Talep Edilemez  467
(20) Daha Sonra Davacıya Ödenen Maaş Farkı Faizi İstenemez  469
(21) Özel Bilirkişi Ücreti ve Noter Masrafı Talep Edilemez  469
(22) Uçuş Tazminatı Talep Edilemez  469
(23) Rütbe, Terfi ve Yurt Dışı Görevi Maaş Farkları Talep Edilemez  470
(24) Konut Ön Birikim Fonundan Kaynaklanan Kayıplar Talep Edilemez  471
(25) Cezaevinde Kullanılan Sağlık Cihazı Bedeli Talep Edilemez  472
c. Manevi Zarar  478
i. Manevi Zarar Kavramı, Unsurları ve Yönelik Olduğu Varlık Açısından Manevi Zarar  478
ii. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği  485
iii. Manevi Zararları İspat  487
iv. Manevi Tazminatın Hesaplanması  487
v. Mahkeme Kararı  490
vi. Maddi Tazminata İlişkin İlkelerin Uygulanabilirliği  490
C. Taleple Bağlılık Kuralı  498
1. Genel Olarak  498
2. Kuralın Uygulanmayacağı Hâller  499
D. Islah  504
1. Genel Olarak  504
2. Islahın Yapılması  505
3. Islahın Çeşitleri  506
4. Islahın Konusu  507
VII. DURUŞMA VE KARAR  511
A. Kararın Duruşmada Verilmesi Zorunluluğu ve Karar Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  511
B. Verilebilecek Karar Türleri  522
1. Görevsizlik Kararı  522
2. Yetkisizlik Kararı  525
3. Dilekçenin Reddi Kararı  525
4. Davanın Kabulü Kararı  529
5. Davanın Reddi Kararı  530
a. Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmaması Nedeniyle  530
b. İdari Makamlara Başvurulmaması Nedeniyle  530
c. Görevli Mahkemenin Hukuk Mahkemeleri Olması Nedeniyle  532
d. Vekilin Açtığı Davaya Asilin Muvafakat Etmemesi Nedeniyle  532
e. Kesin Hüküm veya Derdestlik Nedeniyle  533
f. Davanın Süresinde Açılmamış Olması Nedeniyle  534
g. Sübuta İlişkin Şartların Gerçekleşmemesi Nedeniyle  539
h. Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle  542
i. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolunda Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle  543
j. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolunda Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle  544
k. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığınca Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle  544
l. TCK'nın 191. Maddesi Gereğince Denetimli Serbestlik Süresi Sonunda Karar Verilmemesi Nedeniyle  545
m. 6352 Numaralı Kanun’un Geçici 1/1–B. Maddesi Gereğince Ertelenen Kovuşturmanın Sonuçlanmaması Nedeniyle  545
VIII. YARGILAMA GİDERİ  546
A. Vekâlet Ücreti  546
1. Genel Olarak  546
2. Davacı Lehine Vekâlet Ücreti  549
3. Davalı Lehine Vekâlet Ücreti  555
IX. KANUN YOLLARI  561
A. İtiraz  561
B. İstinaf  562
C. Temyiz  567
1. CUMK’a Göre Durum  567
2. CMK’ya Göre Durum  578
X. İCRA AŞAMASI  580
A. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata İlişkin Kabul Hükmünün Kesinleşmiş Olması  580
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Hükmedilen Tazminat için İdareye Başvurulması  581
Dördüncü Bölüm
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI RÜCU EDİLMESİ VE
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASINDA SORUN ARZ EDEN DURUMLAR
I. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI  583
A. Genel Olarak  583
B. Tazminatın Geri Alınmasını Gerektiren Hâller  583
C. Tazminatın Geri Alınması Usulü  585
II. TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİ  585
A. Genel Olarak  585
B. Müfteriye ve Yalancı Tanığa  586
C. Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Eden Hâkim ve Cumhuriyet Savcısına Rücu  587
III. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA SORUN ARZ EDEN DURUMLAR  589
A. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci Maddesi Uyarınca, Ancak Suç Soruşturması veya Kovuşturması Nedeniyle Tazminata Hükmedilebileceği Sorunu  589
B. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci Maddesinde Sayılmayan Koruma Tedbirleri Açısından Tazminatın Bu Madde Kapsamda Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu  591
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasının Bireysel Başvuru Açısından Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olup Olmadığı Sorunu  595
D. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Durumunda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Sorunu  596
Sonuç  599
Kaynaklar  603
Kavramlar Dizini  613
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİNİN KAVRAMSAL İNCELEMESİ,
TARİHSEL GELİŞİM, KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ ESASI
I. KORUMA TEDBİRLERİ  23
A. Kavramsal İnceleme  23
B. Amaçsal İnceleme  24
C. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri  24
1. Zorlama  24
2. Araç Olma  25
3. Geçici Olma (Süreyle Sınırlılık)  25
D. Koruma Tedbirlerinin Önşartları  26
1. Suç Şüphesinin Bulunması  27
2. Kanunilik  27
3. Haklı Görünüş  27
4. Gecikmezlik  28
5. Ölçülülük  29
II. ULUSLARARASI BELGELER VE ULUSAL BELGELERLE TARİHSEL GELİŞİM  30
A. Uluslararası Belgeler  30
1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  30
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  30
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları  31
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları  33
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı  35
2. Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi  37
a. Genel Olarak  37
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  38
c. Haksız Gözaltına Alınan veya Tutuklananın Tazminat Hakkı  38
B. Ulusal Belgeler  39
1. 12 Şubat 1339 Tarihli Kanun  39
2. 1956 Tarihli Kanun Teklifi (Sebük Tasarısı)  39
3. 1961 Anayasası  40
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  40
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları  41
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları  41
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı  42
4. 466 Numaralı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun  43
a. Genel Olarak  43
b. 466 Numaralı Kanundaki Tazminatın Niteliği  44
c. Tazminat Nedenleri  44
d. Tazminatın Kapsamı  46
e. Başvuru Usulü ve Yargılama  46
f. Tazminatın Geri Alınması ve İhtiyati Haciz  47
g. Tazminat İstenemeyecek Durumlar  47
h. Yargılama Gideri  48
i. Zaman Bakımından Uygulama  48
5. 1982 Anayasası  48
a. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı  48
b. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğine Müdahale ve Sınırları  49
c. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Hakları  49
d. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Sınırlanan Kişinin Tazminat Hakkı  50
6. 5271 Numaralı Ceza Muhakemesi Kanunu  51
III. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ  52
A. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Devletin Tazminat Sorumluluğu Hakkındaki Teoriler  52
1. Genel Olarak  52
2. İstimlâk Teorisi  53
3. Risk Teorisi  53
4. Şibih Cürüm Teorisi  53
5. Hukuk Devleti İlkesi  53
6. Kusursuz Sorumluluk Teorisi  54
7. Hukuki Sorumluluk Teorisi  54
8. Organ Teorisi  54
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAKİ
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. TAZMİNAT İSTENEBİLECEK KORUMA TEDBİRLERİ, TAZMİNATA NEDEN OLAN HÂLLER ve YARGI UYGULAMASI  57
A. Genel Olarak  57
B. Yakalama Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Yargı Uygulaması  58
1. Yakalama Koruma Tedbiri  58
a. Kavramsal İnceleme  58
b. Yakalamanın Türleri  60
c. Yakalamanın Şartları  60
d. Yakalanana Yakalanma Nedeni, Hakkındaki İsnadın ve Haklarının Anlatılması  66
e. Yakalamanın Bildirilmesi  69
f. Yakalama Üzerine Yapılacak İşlemler  72
g. Yakalama İşlemine Karşı Kanundaki Başvuru İmkânı  73
2. Tazminat Nedenleri  74
a. Genel Olarak  74
b. Kanunlardaki Koşullara Aykırı Olarak Yakalama Yapılması  74
c. Yakalanana Yakalanma Nedenlerinin ve Suçlamaların Açıklanmaması  84
d. Yakalamayı Bildirim Yükümlülüğünün İhlali  89
e. Yakalama İşlemine Karşı Başvuru Hakkının İhlali (Habeas Corpus Güvencesinin İhlali)  94
f. Yakalanan Kişi Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı veya Beraat Hükmü Verilmesi  96
3. Yakalama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  108
a. Yargıtay Kararları  108
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  111
C. Gözaltı Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları  112
1. Gözaltı Koruma Tedbiri  112
a. Kavramsal İnceleme  112
b. Gözaltı Koruma Tedbirinin Şartları  113
i. Genel Olarak  113
ii. Olağan Gözaltı Kararının Şartları  113
iii. Olağanüstü Gözaltı Kararının Şartları  115
c. Gözaltı Süresi  118
i. Genel Olarak  118
ii. Bireysel Suçlarda Gözaltı Süresi  119
iii. Toplu Suçlarda Gözaltı Süresi  121
d. Gözaltına Alınanın veya Gözaltı Süresi Uzatılanın Durumunun Bildirilmesi  124
e. Gözaltının Sona Ermesi  125
f. Gözaltı Koruma Tedbirinde Başvuru Yolu  126
2. Tazminat Nedenleri  128
a. Genel Olarak  128
b. Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkının İhlali  129
c. Mahkûm Olmalarına Rağmen, Hükümlünün Gözaltında Geçirdiği Sürelerin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması veya İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece Adli Para Cezası Olması Nedeniyle Zorunlu Olarak Bu Cezayla Cezalandırılması  135
3. Gözaltı Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  137
a. Yargıtay Kararları  137
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  138
D. Tutuklama Koruma Tedbiri ve Tazminat Nedenleri  140
1. Tutuklama Koruma Tedbiri  140
a. Kavramsal İnceleme  140
b. Amaçsal İnceleme  141
c. Tutuklama Koruma Tedbiri Şartları  142
i. Genel Olarak  142
ii. Somut Delillerin Yarattığı Kuvvetli Şüphe Bulunmalıdır  142
iii. Tutuklama Nedenlerinde En Az Biri Bulunmalıdır  143
iv. Tutuklama Yasağı Bulunmamalıdır  148
v. Cumhuriyet Savcısının Gerekçeli Talebi ve Hâkim veya Mahkemenin Gerekçeli Kararı Bulunmalıdır  150
d. Tutuklulukta Süre  153
i. Genel Olarak  153
ii. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Düzenlenen Tutukluluk Süreleri  154
iii. “İsnada Bağlı Tutma” ve “Mahkûmiyet Sonrası Tutma” Kavramlarının Tutukluluk Sürelerine Etkisi  156
iv. Tutuklulukta Makul Süre  159
v. Birden Fazla Suç İsnadı Hâlinde Tutukluluk Süresi  162
e. Tutuklananın Durumunun Bildirilmesi  162
f. Tutuklama Kararına Karşı Kanun Yolu  163
g. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi  166
h. Tutuklunun Salıverilmesi  167
2. Tazminat Nedenleri  168
a. Genel Olarak  168
b. Şüpheli veya Sanığın Kanunda Belirtilen Şartlara Uyulmadan Tutuklanmasına veya Tutukluluğunun Devamına Karar Verilmesi  169
c. Şüpheli veya Sanığın Tutuklama Nedenlerini ve Suçlamaları Öğrenme Hakkının İhlali  173
d. Şüpheli veya Sanığın Kanuni Hakları Hatırlatılmadan ya da Hatırlatılan Bu Haklardan Yararlanma Talebi Yerine Getirilmeden Tutuklanması  175
e. Şüpheli veya Sanığın Tutuklandığının Yakınlarına Bildirilmemesi  177
f. Tutuklunun Makul Sürede Yargılama Makamı Önüne Çıkarılmaması veya Makul Sürede Tutuklu Hakkında Hüküm Verilmemesi  179
g. Tutuklama Kararına Karşı Şüpheli veya Sanığın Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Engellenmesi (Habeas Corpus Güvencesinin İhlali)  183
h. Tutuklanan Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi  185
ı. Tutuklu Olarak Geçirilen Sürelerin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması veya Tutuklananın Sadece Adli Para Cezasına Mahkûm Edilmesi  190
3. Tutuklama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  196
a. Yargıtay Kararları  196
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  198
E. Arama Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları  200
1. Arama Koruma Tedbiri  200
a. Kavramsal İnceleme  200
b. Aramanın Türleri  201
c. Aramanın Şartları  201
i. Makul Şüphe  202
ii. Hâkim Kararı ve Yetkili Merciin Yazılı Emri  203
d. Aramanın Zamanı  205
e. Aramanın Yapılabileceği Alanlar  205
i. Üstte Arama  205
ii. Eşyada Arama  206
iii. Konutta Arama  206
iv. Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama  207
v. Avukat Bürolarında Arama  208
f. Arama Kararında/Emrinde Bulunması Gereken Hususlar  208
g. Arama Kararının ve Emrinin İnfazı  209
2. Tazminat Nedenleri  210
a. Genel Olarak  210
b. Aramanın Açıkça Hukuka Aykırı Olması  211
c. Aramanın Ölçüsüz Olarak Gerçekleştirilmesi  212
3. Arama Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  213
a. Yargıtay Kararları  213
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  218
F. Elkoyma Koruma Tedbiri, Tazminat Nedenleri ve Mahkeme Kararları  223
1. Elkoyma Koruma Tedbiri  223
a. Kavramsal İnceleme  223
b. Elkoymanın Kapsamı  223
c. Elkoymanın Türleri  224
i. Basit Elkoyma  224
ii. Postada Elkoyma  225
iii. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  226
iv. Avukat Bürolarında Elkoyma  229
v. Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Elkoyma  229
vi. Şirkete Kayyım Tayini  230
d. Elkoyma Kararı  233
e. Elkoyma Kararına Karşı Kanun Yolu  234
f. Elkonulan Eşyanın İadesi  234
g. Elkonulan Hakkında Alınması Gereken Tedbirler  235
2. Tazminat Nedenleri  235
a. Genel Olarak  235
b. Koşulları Oluşmadan Elkoyma  237
c. Elkonulanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması (Elkonulanı Koruma Yükümlülüğünün İhlali)  244
d. Elkonulanın Amaç Dışı Kullanılması (Elkonulanı Amaç Dışı Kullanma Yasağının İhlali)  244
e. Elkonulanın Makul Sürede İade Edilmemesi (Elkonulanı Makul Sürede İade Yükümlülüğünün İhlali)  245
3. Elkoyma Koruma Tedbirinde Tazminat Nedenlerine İlişkin Mahkeme Kararları  248
a. Yargıtay Kararları  248
b. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  261
G. Yargılamanın Yenilenmesi Neticesinde Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararları Verilmesi Nedeniyle Tazminat  265
H. Kanun Yararına Bozma Neticesinde Beraat Kararı Verilmesi Nedeniyle Tazminat  266
II. TAZMİNAT İSTENEMEYECEK DURUMLAR  267
A. Genel Olarak  267
B. Şartlar  267
1. Kişinin, Kanuna Aykırı Olarak Yakalanmamış veya Tutuklanmamış Olması  267
2. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 144’üncü Maddesinin 1’inci Fıkrasının b ila e Bendindeki Durumların Gerçekleşmesi  268
a. Tazminata Hak Kazanmadığı Hâlde Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Düzenlemeler Getiren Kanun Gereği, Durumları Tazminat İstemeye Uygun Hale Dönüşenler  270
b. Genel veya Özel Af, Şikâyetten Vazgeçme, Uzlaşma Gibi Nedenlerle Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Davanın Düşmesine Karar Verilenler veya Kamu Davası Geçici Olarak Durdurulan, Kamu Davası Ertelenen veya Kamu Davası Düşürülenler  271
c. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Sebebiyle Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilenler  278
d. Adli Makamlar Huzurunda Gerçek Dışı Beyanla Suç İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirerek Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olan Kişiler  283
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGILAMASI
I. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGILAMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGILAMADA UYGULANACAK HUKUK  291
II. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE HARÇ  293
A. Dava Açma Şekli  293
B. Dava Açma Süresi  293
1. Hukuki Nitelik  293
2. Üç Aylık ve Bir Yıllık Süreler  294
3. Tazminat Hakkının Bildirilmemesi Hâlinde Süre  308
4. Asıl Davanın Sonucuna Bağlı veya Asıl Davanın Sonucundan Etkilenen Talepler Açısından Dava Açma Süresi  313
C. Harç  316
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  316
A. Görevli Mahkeme  316
B. Yetkili Mahkeme  322
IV. DAVANIN TARAFLARI  335
A. Davacı  335
1. Genel Durum  335
2. Özel Durum  343
a. Velayet Altındakilerin Konumu  343
b. Vesayet Altındakilerin Konumu  344
c. Mirasçıların Konumu  345
d. Yabancıların Konumu  348
B. Davalı  349
V. ÖN İNCELEME  350
A. Genel Olarak  350
B. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yetersiz Bulunması  351
C. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Yeterli Bulunması  354
VI. TAHKİKAT  357
A. Her Türlü Araştırmanın Yapılması Gerekliliği  357
B. Davanın Konusu – Tazminatın Kapsamı  384
1. Tazminat Sorumluluğunun Esası  384
2. Tazmine Esas Zararlar ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Tazmini Talep Edilebilecek Zararlar  385
a. Zarar Kavramı ve Zarar Kavramına İlişkin Ayrımlar  385
b. Maddi Zarar  388
i. Maddi Zararın Hesaplanmasına İlişkin İlkeler  391
(1) Genel Olarak  391
(2) Zararı İspat Yükü  391
(3) Zararın Hesabında Esas Alınacak Tarih  393
(4) Zarar Miktarına Faiz Eklenmesi  395
(5) Zarardan Faydaların İndirilmesi (Denkleştirme/İndirilecek Değerler)  406
ii. Maddi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin İlkeler  410
(1) Genel Olarak  410
(2) Zararın Üst Sınır Olması  410
(3) Maddi Zararın Tazmin Şekli  413
iii. Yargı Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Talep Edilebilecek ve Edilemeyecek Zarar Türleri  415
(1) Yoksun Kalınan Gelirin Tazmini Talep Edilebilir  415
(2) Terör Tazminatının Talebi Mümkündür  436
(3) Huzur Hakkı Talep Edilebilir  437
(4) Tahliye İçin Ödenen Nakdi Kefaletin Yasal Faizi Talep Edilebilir  438
(5) Esas Ceza Dosyasında Ödenen Adli Para Cezasının İadesi Talep Edilebilir  440
(6) Esas Ceza Dosyasında Ödenen Avukatlık Ücreti Talep Edilebilir  440
(7) Haksız Elkonulan Araca İlişkin Otopark Ücreti Talep Edilebilir  449
(8) Haksız Elkonulan Araca İlişkin Vergi ve Gecikme Zamları Talep Edilebilir  452
(9) Haksız Elkonulan Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Talep Edilebilir  453
(10) Haksız Elkonulan Araçta Meydana Gelen Çürüme Nedeniyle Yapılan Onarım Bedeli Talep Edilebilir  453
(11) Haksız Elkonulan Araçtan Dolayı Yoksun Kalınan Kazanç Talep Edilebilir  454
(12) Haksız Elkonulan Hisse Senedinin Değerinde Meydana Gelen Değişiklik Talep Edilemez  457
(13) Ek Ders Ücreti Talep Edilemez  458
(14) Cezaevinde Yapılan Giderler Talep Edilemez  461
(15) Bahşişler Talep Edilemez  463
(16) Maaş Taltifi Talep Edilemez  463
(17) İşçilik Alacakları Talep Edilemez  463
(18) Oyak Nema Kaybı Talep Edilemez  466
(19) 2155 Numaralı Kanun ve İlgili Yönetmeliğe Göre Ödenen Tayın (Yemek Yardımı) Bedeli Talep Edilemez  467
(20) Daha Sonra Davacıya Ödenen Maaş Farkı Faizi İstenemez  469
(21) Özel Bilirkişi Ücreti ve Noter Masrafı Talep Edilemez  469
(22) Uçuş Tazminatı Talep Edilemez  469
(23) Rütbe, Terfi ve Yurt Dışı Görevi Maaş Farkları Talep Edilemez  470
(24) Konut Ön Birikim Fonundan Kaynaklanan Kayıplar Talep Edilemez  471
(25) Cezaevinde Kullanılan Sağlık Cihazı Bedeli Talep Edilemez  472
c. Manevi Zarar  478
i. Manevi Zarar Kavramı, Unsurları ve Yönelik Olduğu Varlık Açısından Manevi Zarar  478
ii. Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği  485
iii. Manevi Zararları İspat  487
iv. Manevi Tazminatın Hesaplanması  487
v. Mahkeme Kararı  490
vi. Maddi Tazminata İlişkin İlkelerin Uygulanabilirliği  490
C. Taleple Bağlılık Kuralı  498
1. Genel Olarak  498
2. Kuralın Uygulanmayacağı Hâller  499
D. Islah  504
1. Genel Olarak  504
2. Islahın Yapılması  505
3. Islahın Çeşitleri  506
4. Islahın Konusu  507
VII. DURUŞMA VE KARAR  511
A. Kararın Duruşmada Verilmesi Zorunluluğu ve Karar Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  511
B. Verilebilecek Karar Türleri  522
1. Görevsizlik Kararı  522
2. Yetkisizlik Kararı  525
3. Dilekçenin Reddi Kararı  525
4. Davanın Kabulü Kararı  529
5. Davanın Reddi Kararı  530
a. Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmaması Nedeniyle  530
b. İdari Makamlara Başvurulmaması Nedeniyle  530
c. Görevli Mahkemenin Hukuk Mahkemeleri Olması Nedeniyle  532
d. Vekilin Açtığı Davaya Asilin Muvafakat Etmemesi Nedeniyle  532
e. Kesin Hüküm veya Derdestlik Nedeniyle  533
f. Davanın Süresinde Açılmamış Olması Nedeniyle  534
g. Sübuta İlişkin Şartların Gerçekleşmemesi Nedeniyle  539
h. Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle  542
i. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolunda Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle  543
j. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yolunda Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle  544
k. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığınca Tazminata Hükmedilmiş Olması Nedeniyle  544
l. TCK'nın 191. Maddesi Gereğince Denetimli Serbestlik Süresi Sonunda Karar Verilmemesi Nedeniyle  545
m. 6352 Numaralı Kanun’un Geçici 1/1–B. Maddesi Gereğince Ertelenen Kovuşturmanın Sonuçlanmaması Nedeniyle  545
VIII. YARGILAMA GİDERİ  546
A. Vekâlet Ücreti  546
1. Genel Olarak  546
2. Davacı Lehine Vekâlet Ücreti  549
3. Davalı Lehine Vekâlet Ücreti  555
IX. KANUN YOLLARI  561
A. İtiraz  561
B. İstinaf  562
C. Temyiz  567
1. CUMK’a Göre Durum  567
2. CMK’ya Göre Durum  578
X. İCRA AŞAMASI  580
A. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata İlişkin Kabul Hükmünün Kesinleşmiş Olması  580
B. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasında Hükmedilen Tazminat için İdareye Başvurulması  581
Dördüncü Bölüm
TAZMİNATIN GERİ ALINMASI RÜCU EDİLMESİ VE
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVASINDA SORUN ARZ EDEN DURUMLAR
I. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI  583
A. Genel Olarak  583
B. Tazminatın Geri Alınmasını Gerektiren Hâller  583
C. Tazminatın Geri Alınması Usulü  585
II. TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİ  585
A. Genel Olarak  585
B. Müfteriye ve Yalancı Tanığa  586
C. Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Eden Hâkim ve Cumhuriyet Savcısına Rücu  587
III. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA SORUN ARZ EDEN DURUMLAR  589
A. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci Maddesi Uyarınca, Ancak Suç Soruşturması veya Kovuşturması Nedeniyle Tazminata Hükmedilebileceği Sorunu  589
B. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci Maddesinde Sayılmayan Koruma Tedbirleri Açısından Tazminatın Bu Madde Kapsamda Talep Edilip Edilemeyeceği Sorunu  591
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasının Bireysel Başvuru Açısından Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olup Olmadığı Sorunu  595
D. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Durumunda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davasının Açılıp Açılamayacağı Sorunu  596
Sonuç  599
Kaynaklar  603
Kavramlar Dizini  613
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020