Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yönetici Asistanlığı
(Yönetici Sekreterliği)
Eylül 2018 / 5. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2017 32.50 TL 19.90 TL (%39)Sepete Ekle
 3. Eylül 2013 37.00 TL 24.90 TL (%33)Sepete Ekle
   

Sosyal sistemlerde yaşanan değişime paralel olarak örgütsel sistemlerde de değişime uyum sağlama, değişimi yönetme, hatta değişimin öncüsü olmaya ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç her şeyden önce bir zihniyet değişimini, örgütsel değişimi ve yenileşmeyi gerektirir. Örgütsel yenileşme örgütün fiziksel ve zihinsel yapısıyla ilgilidir. Örgütün amaç, yapı, işlev ve süreçlerine ilişkin eskimeyi ortadan kaldırmak ve örgütsel dinamizm sağlamak amacıyla yapılacak bir yenileşmede örgütün fiziksel ve zihinsel yapısını yeniden inşa etmede "Yönetici Asistanları"na önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Bu çalışmada örgütsel verimlilik ve etkinliğin sağlanabilmesi için, proaktif (etkisel) yaklaşmalar göstermede yönetici asistanlarının görev ve sorumlulukları çağdaş gelişmeler ve yeni beceriler çerçevesinde incelendi. Eserde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin örgütsel alanda kullanımıyla birlikte ortaya çıkan "beceri ve nitelik açığını" ortadan kaldırmak, temel bir amaç olarak ele alındı. Kitap bu yaklaşımıyla Yönetici Asistanlığı, Yönetici Sekreterliği gibi dersleri alan öğrencilere ve uygulamacılara güncel ve zengin içeriği ile önemli katkı sunacaktır.

Konu Başlıkları
Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi
Bilgi Çağında Yönetim ve Yönetici Sekreterliği
Yönetici Sekreterinin Özellikleri
Yönetici Sekreterliği Beceri ve Yetenekleri
Yönetici Sekreterinin Örgütsel Görevleri
Yönetici Sekreterinin İnsanı Tanıma ve Yönetme Becerisi
Yönetici Sekreterliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetici Sekreterliği ve Örgütsel Davranış Yönetimi
Yönetici Sekreterliği Moral ve Motivasyon Yönetimi
Yönetici Sekreterliğinde Verimlilik ve Etkinlik Yönetimi
Yönetici Sekreterliğinde İletişim ve Halkla İlişkiler
Yönetici Sekreterliğinde Sunu Teknikleri
Yönetici Sekreterliğinde İtibar ve İmaj Yönetimi
Barkod: 9789750251078
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 14x21
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
BİLGİ ÇAĞI ÖRGÜTLERİ VE YÖNETİMİ
A. BİLGİ ÇAĞI ÖRGÜTLERİ  17
1. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  17
2. Bilgi Çağı Örgütlerinin Yönetimi  19
3. Bilgi Çağı Örgütlerinin Yönetiminde Yönetici Asistanının Rolü  20
4. Bilgi Çağı Örgütlerinin Hammaddesi Olan Bilgi ve Bilginin Yönetimi  21
5. Yönetici Asistanı İçin Gerekli Bilgi Türleri  23
6. Bilgi Teknolojilerinin Yönetimi  24
İkinci Bölüm
BİLGİ ÇAĞINDA YÖNETİM VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
A. BİLGİ ÇAĞINDA YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK  27
1. Yönetim Nedir?  28
2. Yönetimin Fonksiyonları Nelerdir?  30
B. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI/ SEKRETERLİĞİ MESLEĞİ  33
1. Yönetici Asistanı Kimdir?  34
2. Yönetici Sekreteri ve Yönetici Asistanı  35
3. Çağdaş Yönetici Asistanı Profili  37
4. Örgütlerde Unvan ve Yönetici Sekreterliği Unvanı  40
5. Yönetici Asistanının Örgütsel Kademedeki Yeri  42
6. Kurmay Bir Yönetici Olarak Yönetici Asistanı  44
7. Yönetici Asistanı ve Komuta–Kurmay İlişkileri  47
Üçüncü Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANININ ÖZELLİKLERİ
A. YÖNETİCİ ASİSTANININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ  49
1. Yönetici Asistanlığının On Emri  49
2. Yönetici Asistanının Kalite Boyutları  51
3. Yönetici Asistanının Kişisel Yetkinlikleri  53
4. Yönetici Asistanının Duyuşsal ve Bilişsel Özellikleri  56
5. Yönetici Asistanlığı ve Düşünce Mimarlığı  58
6. Yönetici Asistanının Mesleki Yetkinlikleri  59
7. Yönetici Asistanlığı ve Duygusal Zekâ  62
7.1. Yönetici Asistanlarında Duygusal Zekâ Boyutları  63
7.2. Yönetici Asistanı İçin Duygusal Zekânın Önemi  64
8. Yönetici Asistanlığı ve İş Zekâsı  66
9. Yönetici Asistanının İş Yaşamı Doyumu ve Kalitesi  67
10. Yönetici Asistanının Hizmet Kalitesi Faktörleri  69
B. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA MESLEKİ ÖZELLİKLER  71
1. Yönetici Asistanının Mesleki Özellikleri  71
Dördüncü Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BECERİ VE YETENEKLERİ
A. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA BECERİ VE YETENEKLER  75
1. Yönetici Asistanlığında Beceri Türleri  75
2. Yönetici Asistanının İnsan İlişkileri Becerisi  79
3. İleri Yönetici Asistanlığı Becerileri  81
4. Yönetici Asistanlığı Yetenekleri  83
B. YÖNETİCİ SEKRETERİNİN/ASİSTANININ YARATICILIK YETENEĞİ  85
1. Yaratıcılık Gerekleri ve Unsurları  86
2. Yaratıcılık Engelleri  87
3. Yaratıcılık Yöntemleri  89
C. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA MESLEKİ BİLGİ ALANLARI  90
1. Yabancı Dil Bilmek  91
2. Protokol Kurallarını Bilmek  92
3. Ofis Otomasyonunu Sistemlerini Bilmek  92
4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgisi  93
5. Yönetici Asistanlığında Başarı Faktörleri  93
6. Yönetici Asistanlığında Başarı Tuzakları ve Yönetimi  94
Beşinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANININ ÖRGÜTSEL GÖREVLERİ
A. YÖNETİCİ SEKRETERİNİN/ASİSTANININ GÖREVLERİ  97
1. Yönetici Asistanının Örgütsel Görev ve Sorumlulukları  98
2. Yönetsel Eskimişlik Sorunu  100
2.1. Yönetsel Eskimişliğin Kişisel Nedenleri  101
2.2. Yönetsel Eskimişliğin (Entropinin) Örgütsel Nedenleri  102
3. Yönetici Asistanı ve Örgütsel Yenileşme  104
3.1 Örgütsel Yenileşme ve İlgili Kavramlar  105
3.2. Yönetici Asistanı ve Örgütsel Değerler  107
4. Yönetici Asistanı ve Yenileşme Yönetimi  108
4.1. Yenileşmenin Örgütsel Engelleri  109
4.2. Yenileşmenin İşgören Engeli  111
5. Yenileşmeye Direnme Nedenleri  112
6. Değişim ve Yönetimi  115
7. İş Planı Hazırlama  116
7.1. İş Planlarının Şekil Yönü  117
7.2. İş Planında Etkinlik Faktörleri  119
7.3. İş Planında Analiz Türleri  121
Altıncı Bölüm
YÖNETİCİ SEKRETERİNİN İNSANI TANIMA VE YÖNETME BECERİSİ
A. İNSANI TANIMA ve YÖNETME  125
1. İnsanı Tanımak Neden Gereklidir?  125
2. İnsanın Ölçülebilen Nitelikleri  127
3. Kişiliğin Temel Özellikleri  129
B. İNSANI TANIMA TEKNİKLERİ  130
1. Asistanın Kendini Tanıması  131
2. Zor İnsanları Tanıma Becerisi  132
3. Zor İnsanları Yönetme Becerisi  135
4. Çevreyi Tanıma Teknikleri  138
Yedinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
A. ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  141
1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Hedefleri  141
2. Bilgi Çağı Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi  143
3. Yönetici Asistanı ve İnsan Kaynakları Yönetimi  144
4. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkinlik Faktörleri  145
5. Geleceğin İnsan Kaynakları Yetkinlikleri  146
6. Örgütte İnsan İlişkilerinin Temelleri  149
7. Yönetici Asistanının İnsan İlişkilerine İlişkin Tutum ve Davranışları  150
8. Yönetici Asistanı ve Yönetici İlişkileri  153
9. Yönetici Asistanı ve İşgören Güçlendirme  155
9.1. Yetkilendirme ve Yetki Devri  156
10. Yönetici Asistanının Başarı Boyutları  157
11. İnsana Değer Vermenin Gücü  161
Sekizinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YÖNETİMİ
A. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ DAVRANIŞI  163
1. Örgütsel Davranış ve Yönetim  164
2. Çalışma ve Örgüt Psikolojisi  166
B. ÖRGÜTTE PSİKOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜ  168
1. Örgütte Psikolojik Sorunların Kaynakları  169
2. Örgüt İçi Güç Mücadeleleri  172
3. Örgütsel Sorunlarla Başa Çıkma Stratejileri  174
4. Örgütsel Sorun Çözme Teknikleri  176
5. Örgütlerde Sorun Çözmenin Aşamaları  178
6. İşin İnsancıllaştırılması  179
7. Örgütlerde Yönetim Etiği Oluşturmak  180
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MORAL VE MOTİVASYON YÖNETİMİ
A. MORAL VE MOTİVASYON YÖNETİMİ  183
1. Yönetici Asistanı ve Motivasyon Yönetimi  183
2. Örgütlerde Motivasyon Araçları  185
3. Yönetici Asistanının Yönetsel Motivasyon Araçları  188
Onuncu Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
A. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞININ VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ  193
1. Yönetici Asistanının İş ve Ofis Verimliliği  193
2. Verimlilik Artırma Yöntemleri  194
2.1. Teknik Yaklaşımlar Yoluyla Verimliliği Artırma  195
2.2. Davranışsal Yöntemlerle Verimlilik Artırma  198
3. Örgütlerde Etkinlik ve Faktörleri  201
3.1. Etkinlik Türleri ve Etkinlik Sağlama Teknikleri  204
Onbirinci Bölüm
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
A. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE İLETİŞİM  207
1. Yönetici Asistanının İletişim Becerisi  208
2. Yönetici Asistanının Sözlü İletişim Becerisi  210
3. Güzel Konuşma Pratikleri  211
4. Bedenin Evrensel Dili  213
5. Yönetici Asistanının Yazılı İletişim Becerisi  217
6. Asistanın Örgütsel İletişimi  218
B. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE HALKLA İLİŞKİLER  219
1. Yönetici Sekreterliği ve Sosyal Girişimcilik  219
2. Kurumsal Halkla İlişkiler  221
3. Halkla İlişkilerin Amacı  222
4. Kurumsal Halkla İlişkilerin Önemi  223
5. Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları  225
6. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler  229
C. HALKLA İLİŞKİLERİN SANAL ORTAMDAKİ ARAÇLARI  231
1. Halkla İlişkilerde İnternet Kullanımı  231
1.1. World Wide Web(www)  233
1.2. ve HTML  234
1.3. Home Page  234
1.4. Elektronik Posta (E–mail)  235
1.5. Haber Grupları  236
1.6. Forumlar  237
Onikinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA SUNUM TEKNİKLERİ
A. SUNUM TEKNİKLERİ  239
1. Sunumu Etkin Kılan Faktörler  240
2. Yönetici Asistanının Sunum Yeteneği  243
3. Etkin Bir Sunum İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  247
4. Sunumda Beden Dilinin Önemi  250
B. SUNUMDA İZLENECEK AŞAMALAR  252
1. Sunu Analizi Yapmak  253
2. Sunum İçin Gerekli Verileri Toplamak ve Düzenlemek  254
3. Sunu Planı Hazırlamak  255
4. Sunu Metni Hazırlama Kuralları  255
5. Sunum Araçları  257
6. Sunu Metni Provası  259
7. Sunu Planlaması  260
7.1. Sunumun Amacını Belirlemek  261
7.2. Dinleyicilerin Beklentilerini Tespit Etmek  262
7.3. Dinleyici Profilini ve İhtiyaçlarını Belirlemek  263
7.4. Sunumun İçeriğini Belirlemek  264
7.5. Özgüven Kartları Hazırlamak  265
8. Sunum Süreci Yönetimi  266
8.1. Sunuma Başlama  267
8.2. Sunum Sırasında Dinleyiciyi Denetleme Yolları  268
8.3. Sahne Korkusunu Yenmek  271
8.4. Fiziksel Belirtilerle Baş Etme  272
8.5. Sunuyu Bitirme  272
8.6. Sunumun Dinleyici Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmek  273
C. SUNUM ÇEŞİTLERİ  274
1. Konferans  274
2. Panel  275
3. Forum  275
4. Sempozyum  276
5. Seminer  277
6. Açık Oturum  278
7. Münazara  279
8. Görüşme–Mülakat  281
9. Hitabet–Nutuk (Söylev)  282
10. Tebliğ (Bildiri)  284
Onüçüncü Bölüm
ÖRGÜTSEL İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİNDE ASİSTANIN ROLÜ
A. İTİBAR YÖNETİMİ  287
1. Yönetici Asistanının Kurumsal İtibar Yönetimi  288
2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  289
3. İtibarın Kurumsallaştırılması  291
4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  293
B. KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ  295
1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  295
2. Kişisel İmaj  297
3. Görsel Kimlik Yönetimi  297
4. Olumlu İmaj Oluşturmanın Yöntemleri  299
5. Yönetici Asistanının İmajını Güçlendiren Faktörler  300
6. Yönetici Asistanının Fiziksel İmajı  302
KAYNAKLAR  305
Dizin  319
 


Bekir Değirmenci
Mart 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
Dilaver Tengilimoğlu ...
Ağustos 2019
34.00 TL
Sepete Ekle
Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Reşat Eraksoy
Kasım 2018
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
BİLGİ ÇAĞI ÖRGÜTLERİ VE YÖNETİMİ
A. BİLGİ ÇAĞI ÖRGÜTLERİ  17
1. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  17
2. Bilgi Çağı Örgütlerinin Yönetimi  19
3. Bilgi Çağı Örgütlerinin Yönetiminde Yönetici Asistanının Rolü  20
4. Bilgi Çağı Örgütlerinin Hammaddesi Olan Bilgi ve Bilginin Yönetimi  21
5. Yönetici Asistanı İçin Gerekli Bilgi Türleri  23
6. Bilgi Teknolojilerinin Yönetimi  24
İkinci Bölüm
BİLGİ ÇAĞINDA YÖNETİM VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
A. BİLGİ ÇAĞINDA YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK  27
1. Yönetim Nedir?  28
2. Yönetimin Fonksiyonları Nelerdir?  30
B. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI/ SEKRETERLİĞİ MESLEĞİ  33
1. Yönetici Asistanı Kimdir?  34
2. Yönetici Sekreteri ve Yönetici Asistanı  35
3. Çağdaş Yönetici Asistanı Profili  37
4. Örgütlerde Unvan ve Yönetici Sekreterliği Unvanı  40
5. Yönetici Asistanının Örgütsel Kademedeki Yeri  42
6. Kurmay Bir Yönetici Olarak Yönetici Asistanı  44
7. Yönetici Asistanı ve Komuta–Kurmay İlişkileri  47
Üçüncü Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANININ ÖZELLİKLERİ
A. YÖNETİCİ ASİSTANININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ  49
1. Yönetici Asistanlığının On Emri  49
2. Yönetici Asistanının Kalite Boyutları  51
3. Yönetici Asistanının Kişisel Yetkinlikleri  53
4. Yönetici Asistanının Duyuşsal ve Bilişsel Özellikleri  56
5. Yönetici Asistanlığı ve Düşünce Mimarlığı  58
6. Yönetici Asistanının Mesleki Yetkinlikleri  59
7. Yönetici Asistanlığı ve Duygusal Zekâ  62
7.1. Yönetici Asistanlarında Duygusal Zekâ Boyutları  63
7.2. Yönetici Asistanı İçin Duygusal Zekânın Önemi  64
8. Yönetici Asistanlığı ve İş Zekâsı  66
9. Yönetici Asistanının İş Yaşamı Doyumu ve Kalitesi  67
10. Yönetici Asistanının Hizmet Kalitesi Faktörleri  69
B. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA MESLEKİ ÖZELLİKLER  71
1. Yönetici Asistanının Mesleki Özellikleri  71
Dördüncü Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BECERİ VE YETENEKLERİ
A. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA BECERİ VE YETENEKLER  75
1. Yönetici Asistanlığında Beceri Türleri  75
2. Yönetici Asistanının İnsan İlişkileri Becerisi  79
3. İleri Yönetici Asistanlığı Becerileri  81
4. Yönetici Asistanlığı Yetenekleri  83
B. YÖNETİCİ SEKRETERİNİN/ASİSTANININ YARATICILIK YETENEĞİ  85
1. Yaratıcılık Gerekleri ve Unsurları  86
2. Yaratıcılık Engelleri  87
3. Yaratıcılık Yöntemleri  89
C. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA MESLEKİ BİLGİ ALANLARI  90
1. Yabancı Dil Bilmek  91
2. Protokol Kurallarını Bilmek  92
3. Ofis Otomasyonunu Sistemlerini Bilmek  92
4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgisi  93
5. Yönetici Asistanlığında Başarı Faktörleri  93
6. Yönetici Asistanlığında Başarı Tuzakları ve Yönetimi  94
Beşinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANININ ÖRGÜTSEL GÖREVLERİ
A. YÖNETİCİ SEKRETERİNİN/ASİSTANININ GÖREVLERİ  97
1. Yönetici Asistanının Örgütsel Görev ve Sorumlulukları  98
2. Yönetsel Eskimişlik Sorunu  100
2.1. Yönetsel Eskimişliğin Kişisel Nedenleri  101
2.2. Yönetsel Eskimişliğin (Entropinin) Örgütsel Nedenleri  102
3. Yönetici Asistanı ve Örgütsel Yenileşme  104
3.1 Örgütsel Yenileşme ve İlgili Kavramlar  105
3.2. Yönetici Asistanı ve Örgütsel Değerler  107
4. Yönetici Asistanı ve Yenileşme Yönetimi  108
4.1. Yenileşmenin Örgütsel Engelleri  109
4.2. Yenileşmenin İşgören Engeli  111
5. Yenileşmeye Direnme Nedenleri  112
6. Değişim ve Yönetimi  115
7. İş Planı Hazırlama  116
7.1. İş Planlarının Şekil Yönü  117
7.2. İş Planında Etkinlik Faktörleri  119
7.3. İş Planında Analiz Türleri  121
Altıncı Bölüm
YÖNETİCİ SEKRETERİNİN İNSANI TANIMA VE YÖNETME BECERİSİ
A. İNSANI TANIMA ve YÖNETME  125
1. İnsanı Tanımak Neden Gereklidir?  125
2. İnsanın Ölçülebilen Nitelikleri  127
3. Kişiliğin Temel Özellikleri  129
B. İNSANI TANIMA TEKNİKLERİ  130
1. Asistanın Kendini Tanıması  131
2. Zor İnsanları Tanıma Becerisi  132
3. Zor İnsanları Yönetme Becerisi  135
4. Çevreyi Tanıma Teknikleri  138
Yedinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
A. ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  141
1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Hedefleri  141
2. Bilgi Çağı Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi  143
3. Yönetici Asistanı ve İnsan Kaynakları Yönetimi  144
4. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkinlik Faktörleri  145
5. Geleceğin İnsan Kaynakları Yetkinlikleri  146
6. Örgütte İnsan İlişkilerinin Temelleri  149
7. Yönetici Asistanının İnsan İlişkilerine İlişkin Tutum ve Davranışları  150
8. Yönetici Asistanı ve Yönetici İlişkileri  153
9. Yönetici Asistanı ve İşgören Güçlendirme  155
9.1. Yetkilendirme ve Yetki Devri  156
10. Yönetici Asistanının Başarı Boyutları  157
11. İnsana Değer Vermenin Gücü  161
Sekizinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YÖNETİMİ
A. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ DAVRANIŞI  163
1. Örgütsel Davranış ve Yönetim  164
2. Çalışma ve Örgüt Psikolojisi  166
B. ÖRGÜTTE PSİKOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜ  168
1. Örgütte Psikolojik Sorunların Kaynakları  169
2. Örgüt İçi Güç Mücadeleleri  172
3. Örgütsel Sorunlarla Başa Çıkma Stratejileri  174
4. Örgütsel Sorun Çözme Teknikleri  176
5. Örgütlerde Sorun Çözmenin Aşamaları  178
6. İşin İnsancıllaştırılması  179
7. Örgütlerde Yönetim Etiği Oluşturmak  180
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MORAL VE MOTİVASYON YÖNETİMİ
A. MORAL VE MOTİVASYON YÖNETİMİ  183
1. Yönetici Asistanı ve Motivasyon Yönetimi  183
2. Örgütlerde Motivasyon Araçları  185
3. Yönetici Asistanının Yönetsel Motivasyon Araçları  188
Onuncu Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
A. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞININ VERİMLİLİK VE ETKİNLİK YÖNETİMİ  193
1. Yönetici Asistanının İş ve Ofis Verimliliği  193
2. Verimlilik Artırma Yöntemleri  194
2.1. Teknik Yaklaşımlar Yoluyla Verimliliği Artırma  195
2.2. Davranışsal Yöntemlerle Verimlilik Artırma  198
3. Örgütlerde Etkinlik ve Faktörleri  201
3.1. Etkinlik Türleri ve Etkinlik Sağlama Teknikleri  204
Onbirinci Bölüm
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
A. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE İLETİŞİM  207
1. Yönetici Asistanının İletişim Becerisi  208
2. Yönetici Asistanının Sözlü İletişim Becerisi  210
3. Güzel Konuşma Pratikleri  211
4. Bedenin Evrensel Dili  213
5. Yönetici Asistanının Yazılı İletişim Becerisi  217
6. Asistanın Örgütsel İletişimi  218
B. YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE HALKLA İLİŞKİLER  219
1. Yönetici Sekreterliği ve Sosyal Girişimcilik  219
2. Kurumsal Halkla İlişkiler  221
3. Halkla İlişkilerin Amacı  222
4. Kurumsal Halkla İlişkilerin Önemi  223
5. Halkla İlişkiler Faaliyet Alanları  225
6. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler  229
C. HALKLA İLİŞKİLERİN SANAL ORTAMDAKİ ARAÇLARI  231
1. Halkla İlişkilerde İnternet Kullanımı  231
1.1. World Wide Web(www)  233
1.2. ve HTML  234
1.3. Home Page  234
1.4. Elektronik Posta (E–mail)  235
1.5. Haber Grupları  236
1.6. Forumlar  237
Onikinci Bölüm
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDA SUNUM TEKNİKLERİ
A. SUNUM TEKNİKLERİ  239
1. Sunumu Etkin Kılan Faktörler  240
2. Yönetici Asistanının Sunum Yeteneği  243
3. Etkin Bir Sunum İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  247
4. Sunumda Beden Dilinin Önemi  250
B. SUNUMDA İZLENECEK AŞAMALAR  252
1. Sunu Analizi Yapmak  253
2. Sunum İçin Gerekli Verileri Toplamak ve Düzenlemek  254
3. Sunu Planı Hazırlamak  255
4. Sunu Metni Hazırlama Kuralları  255
5. Sunum Araçları  257
6. Sunu Metni Provası  259
7. Sunu Planlaması  260
7.1. Sunumun Amacını Belirlemek  261
7.2. Dinleyicilerin Beklentilerini Tespit Etmek  262
7.3. Dinleyici Profilini ve İhtiyaçlarını Belirlemek  263
7.4. Sunumun İçeriğini Belirlemek  264
7.5. Özgüven Kartları Hazırlamak  265
8. Sunum Süreci Yönetimi  266
8.1. Sunuma Başlama  267
8.2. Sunum Sırasında Dinleyiciyi Denetleme Yolları  268
8.3. Sahne Korkusunu Yenmek  271
8.4. Fiziksel Belirtilerle Baş Etme  272
8.5. Sunuyu Bitirme  272
8.6. Sunumun Dinleyici Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmek  273
C. SUNUM ÇEŞİTLERİ  274
1. Konferans  274
2. Panel  275
3. Forum  275
4. Sempozyum  276
5. Seminer  277
6. Açık Oturum  278
7. Münazara  279
8. Görüşme–Mülakat  281
9. Hitabet–Nutuk (Söylev)  282
10. Tebliğ (Bildiri)  284
Onüçüncü Bölüm
ÖRGÜTSEL İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİNDE ASİSTANIN ROLÜ
A. İTİBAR YÖNETİMİ  287
1. Yönetici Asistanının Kurumsal İtibar Yönetimi  288
2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  289
3. İtibarın Kurumsallaştırılması  291
4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  293
B. KİŞİSEL VE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ  295
1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  295
2. Kişisel İmaj  297
3. Görsel Kimlik Yönetimi  297
4. Olumlu İmaj Oluşturmanın Yöntemleri  299
5. Yönetici Asistanının İmajını Güçlendiren Faktörler  300
6. Yönetici Asistanının Fiziksel İmajı  302
KAYNAKLAR  305
Dizin  319
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020