Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kartlı Ödeme Sistemlerinde Kartın Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk
Şubat 2019 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 97.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kartın kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk bahsini "Özel Hukuk" boyutuyla ele alan bu çalışmada, uygulamada sıklıkla karşılaşılan kartın üçüncü kişilerce veya sistem taraflarınca kötüye kullanılmasından kaynaklanan zararı kimin / kimlerin üstlenmesi gerektiği konusu ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, kartlı sistemler genel olarak tanıtıldıktan sonra, sistem tarafları arasındaki hukuki ilişkiler ve tarafların uymak durumunda oldukları özen yükümlülükleri incelenmiştir. Çalışmanın odak noktasını oluşturan ve kuramsal çerçevesinin şekillendiği ikinci ve üçüncü bölümde, kartın kötüye kullanılmasından doğan sorumluluk bahsi üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm özelinde, kartın üçüncü kişilerce kötüye kullanılması rizikosu, hazırlar arasında - mesafeli olarak gerçekleşen [Mail- Telefon Order (MOTO)] işlemler özelinde ve AB hukukundaki son gelişmeler dikkate alınarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Buna karşılık üçüncü bölümde, kartın sistem taraflarınca kötüye kullanılması meselesi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümü ise kartın kötüye kullanılmasından kaynaklanan uyuşmazlıklardaki temel usul hukuku sorunlarına ayrılmıştır.

Konu Başlıkları
Kartlı Ödeme Sistemlerine İlişkin Temel Hukuki Düzenlemelerin Tanıtılması, Sistem Tarafları Arasındaki Hukuki İlişkiler Ve Kötüye Kullanımların Önlenmesi İçin Öngörülen Yükümlülükler
Kartın Üçüncü Kişilerce Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk
Kartın Ödeme Sistemi Taraflarınca Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk
Kartın Kötüye Kullanılmasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Usûl Hukuku Bakımından Özellik Gösteren Durumlar
Barkod: 9789750253362
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
GİRİŞ
I. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Amacı  23
II. Araştırmanın Tasarımı ve Kuramsal Çerçevenin Tasarımdaki Yeri  24
Birinci Bölüm
KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN
TEMEL HUKUKİ DÜZENLEMELERİN TANITILMASI,
SİSTEM TARAFLARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER VE KÖTÜYE KULLANIMLARIN ÖNLENMESİ İÇİN
ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
§1. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ DÜZENLEMELERİN TANITILMASI  27
I. Türk Hukukunda  27
A. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu İle Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik  27
B. Kart Kavramı ve Kartlı Sistemde Yer Alan Süjeler  29
II. Alman Hukukunda  35
A. AB Ödeme Hizmetleri Yönergesi ve Yönerge’nin Alman Hukukuna Uyarlanması  35
B. Yönerge’de Geçen Ödeme Aracı Kavramı ve Konumuz Bakımından Önemi  38
§2. KATILIMCILARIN SAYISINA GÖRE KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ  42
I. Ön Açıklamalar  42
II. İki Taraflı Sistem  43
III. Üç Taraflı Sistem  45
IV. Takasa Dayalı Sistem  49
§3. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNDE TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER  53
I. Kartlı Ödeme Sistemlerinin Havale Temeline Dayanması  53
II. Kartlı Ödeme Sistemlerinde Taraflar Arasındaki Takaslaşmaların Cari Hesap Üzerinden Gerçekleşmesi  56
III. Taraflar Arasındaki Münferit Hukuki İlişkiler (Özellikle Karşılık ve İfa İlişkisindeki Durum)  59
A. Ön Açıklamalar  59
B. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki Hukuki İlişki (Karşılık İlişkisi)  62
1. Taraflar Arasında İş görme (Vekâlet) Temeline Dayalı Bir İlişki Bulunması  62
2. Taraflar Arasındaki İlişkinin Vekâlet Temeline Dayanmasının Hukuki Sonuçları  66
a. Hamilin Vekâlet Sözleşmesi Kapsamında Kart Kuruluşuna Ödeme Talimatı Vermesi  66
b. Hamilin Kural Olarak Vermiş Olduğu Ödeme Talimatını Geri Alamaması  68
aa. Alman Hukukunda  68
bb. Türk Hukukunda  71
3. Bedel İlişkisinden Kaynaklanan Eksikliklerin Karşılık İlişkisinde İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Meselesi  74
C. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki Hukuki İlişki (İfa İlişkisi)  76
1. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  76
a. Üye İşyeri Sözleşmesinin Soyut Borç Vaadi Temeline Dayanması  76
b. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Taraflarca Belirlenebilmesi  80
2. Üye İşyeri Sözleşmesinin Karakteristik Özellikleri ve Sözleşme Taraflarının Asli Yükümlülükleri  82
3. Bedel ve Karşılık İlişkisindeki Eksikliklerin İfa İlişkisinde İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Meselesi  85
a. Temel Kural: Kart Kuruluşunun Bedel ve Karşılık İlişkisindeki Eksiklikleri Üye İşyerine Karşı İleri Sürememesi  85
b. İstisna: Kart Kuruluşunun Havaleden Kaynaklanan Savunma Araçlarını Üye İşyerine Karşı İleri Sürebilmesi ve Hakkın Kötüye Kullanıldığı İtirazına Dayanabilmesi  86
aa. Kart Kuruluşunun Havaleden Kaynaklanan Savunma Araçlarını İleri Sürebilmesi  86
bb. Kart Kuruluşunun Hakkın Kötüye Kullanıldığı İtirazına Dayanabilmesi  88
§4. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNDE KÖTÜYE KULLANIMLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER  92
I. Özen Yükümlülükleri İle Kötüye Kullanım Sorumluluğu Arasındaki Doğal Bağlantı  92
II. Külfet – Yükümlülük Sorunsalı  94
III. Kanunda ve Münferit Sözleşmelerde Düzenlenen Yükümlülükler  95
A. Kart Kuruluşunun Yükümlülükleri  95
1. Kartın Bizzat Hamile Teslim Edilmesini Sağlamak ve Kart Kullanımına İlişkin Rizikolar Hakkında Hamili Bilgilendirmek  95
2. Blokaj Bildirimleri için Kesintisiz Hizmet Sunulması ve Kartın Bloke Edilmesi  97
3. Kayıt Altına Alınan Blokaj Bildirimlerinin Saklanması ve Talep Üzerine Hamile İbraz Edilmesi  100
4. Kartlı Ödeme Sisteminin Güvenliğinin Sağlanması  102
5. Hamilinin Talebi Olmaksızın Kart Gönderilmemesi  106
6. Kötüye Kullanım Şüphesi Doğduğunda Durumun Kart Hamili Aracılığıyla Soruşturulması  109
B. Kart Hamilinin Yükümlülükleri  110
1. Ön Açıklamalar  110
2. Kartın Arka Yüzünün İmzalanması  110
3. Kartın Özenli Bir Şekilde Saklanması  112
a. Kavram ve Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı  112
b. Kartı Saklama Yükümlülüğü Bakımından Özellik Gösteren Durumlar  115
aa. Kartın Evde Saklanması  115
bb. Kartın İşyerinde Saklanması  116
cc. Kartın Motorlu Taşıtlarda Saklanması  117
4. PIN’in Güvenli Bir Şekilde Korunması  118
a. Yükümlülüğün İçeriği  118
b. Başka Bir Yere Not Edilen PIN Bilgisinin Güvenli Bir Şekilde Korunması  120
c. PIN’in Başkalarıyla Paylaşılmaması  123
d. PIN’in Gizlice Gözetlenmesine Engel Olunması  124
5. Blokaj Bildiriminde Bulunulması  126
6. Kart Kuruluşunca Düzenlenen Hesap Özetinin Kontrol Edilmesi  130
C. Üye İşyerinin Yükümlülükleri  132
İkinci Bölüm
KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE
KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN
HUKUKİ SORUMLULUK
§5. KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASINA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN TİPİK DURUMLAR  139
I. Ön Açıklamalar  139
II. Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanılarak Kart Çıkartılması  140
III. Kartın veya Kart Verilerinin Üçüncü Kişilerce Ele Geçirilmesi  141
A. Kartın Üçüncü Kişilerce Ele Geçirilmesi  141
B. Kart Verilerinin Üçüncü Kişilerce Ele Geçirilmesi  143
1. Kopyalama Yöntemi (Skimming)  143
2. Oltalama Yöntemi (Phishing)  148
3. Site Trafiğini Yönlendirme Yöntemi (Pharming)  150
IV. PIN’in Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi  151
A. Kart Hamilinin PIN’i Girerken Gizlice Gözetlenmesi  151
B. PIN Algoritmasının Çözümlenmesi  152
C. PIN’in Deneme Yanılma Yöntemiyle Bulunması  154
D. Dolandırıcıların Hamili Aldatarak PIN Bilgisini Öğrenmesi  155
V. Aradaki Adam Saldırılarıyla POS’un Manipüle Edilmesi  155
§6. HAZIRLAR ARASINDAKİ İŞLEMLERDE KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  156
I. “Kötüye Kullanım” Kavramı ve Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılmasında Gözetilen Esaslar  156
II. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  161
A. Otorizasyonsuz Ödemeler ve Otorizasyonsuz Ödeme Rizikosunu Kural Olarak Kart Kuruluşunun Taşıması  161
1. Otorizasyonsuz Ödeme Kavramı ve Otorizasyonsuz Ödemelerde Geçerli Bir Temsil İlişkisinden Bahsedilememesi  161
2. Otorizasyonsuz Ödeme Rizikosunu Kural Olarak Kart Kuruluşunun Taşıması  167
B. Otorizasyonsuz Ödemelere Hukuki Görünüşe Dayanan Temsil Yetkilerinin Uygulanabilirliği  172
1. Ön Açıklamalar  172
2. Katlanma Temsil Yetkisinin Uygulanabilirliği  174
3. İhmal Temsil Yetkisinin Uygulanabilirliği  176
4. Beyaza İmza Kuralının Uygulanabilirliği  179
C. Kart Hamilinin BKKKK m. 12 Kapsamında Sorumlu Tutulması  182
1. BKKKK m. 12 Kuralının Tanıtılması  182
2. BKKKK m. 12 Kuralının Nispi Emredici Niteliği  185
3. Hamilin Sınırlı Sorumlu Tutulması (BKKKK m. 12/I c. 1)  188
a. Ön Açıklamalar  188
b. Sınırlı Sorumluluk için Aranan Koşullar  190
aa. Ödeme Aracının Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi  190
aaa. Kartın Kaybolması, Çalınması veya Başka Herhangi Bir Şekilde Elden Çıkması  191
bbb. Gizli Kodun Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi  194
bb. Sınırlı Sorumluluğunun Kusura Bağlı Olmaması  198
aaa. Kartın Kaybolması, Çalınması veya Herhangi Bir Şekilde Elden Çıkması Durumunda  198
bbb. Gizli Kodun Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi Durumunda  200
cc. Ödeme Aracının Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi ile Kart Kuruluşunun Uğradığı Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması  206
dd. Blokaj Bildiriminin Zamanında veya Hafif İhmale Dayanan Bir Gecikmeyle Yapılmış Olması  207
ee. Hukuka Aykırı Kullanımların Blokaj Bildiriminden Önceki 24 Saat İçinde Gerçekleşmiş Olması  208
aaa. 24 Saatlik Süre Sınırının Türk Hukukuna Özgü Oluşu  208
bbb. Birinci İhtimal: Kötüye Kullanımın Üzerinden 24 Saat Geçmeden Bildirimin Yapılmış Olması  212
ccc. İkinci İhtimal: Kötüye Kullanımın Üzerinden 24 Saat Geçtikten Sonra Bildirimin Yapılmış Olması  212
4. Hamilin Sınırsız Sorumlu Tutulması (BKKKK m. 12/I c. 2)  215
a. Ön Açıklamalar  215
b. Sınırsız Sorumluluk İçin Aranan Temel Şart: Hukuka Aykırı Kullanımın Hamilin Kastına veya Ağır İhmaline Dayanması  216
aa. “Kast” ve “Ağır İhmal” Kavramları  216
bb. Hukuka Aykırı Kullanımın Hamilin Kastına Dayanması  218
cc. Hukuka Aykırı Kullanımın Hamilin Ağır İhmaline Dayanması  219
aaa. Ön Açıklamalar  219
bbb. Kartı Özenli Bir Şekilde Saklama veya PIN’i Güvenli Bir Şekilde Koruma Konusunda Hamilin Ağır İhmalinin Bulunması  220
ccc. PIN’in Gizlice Gözetlenmesine Engel Olma Konusunda Hamilin Ağır İhmalinin Bulunması  225
ddd. Blokaj Bildiriminde Bulunma Konusunda Hamilin Ağır İhmalinin Bulunması  226
c. Kart Kuruluşunun Ortak Kusurunun Sınırsız Sorumluluğa Olan Etkisi  230
D. Kart Hamilinin BKKKK m. 12 Kapsamında Sorumlu Tutulamayacağı Haller  234
1. Ödeme Aracı Hamile Ulaşmadan Önce Rizikonun Gerçekleşmiş Olması  234
2. Blokaj Bildiriminden Sonra Rizikonun Gerçekleşmiş Olması  236
3. Kötüye Kullanıma Neden Olan Olayın Olağanüstü ve Öngörülemez Nitelikte Olması  239
4. Alman Hukukunda Getirilen Yeni Bir Sorumsuzluk Hali: Ödemenin Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması Olmadan Otorize Edilmiş Olması  240
III. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  246
A. Kural Yokluğu  246
B. Otorizasyonsuz Ödemelerde Kart Kuruluşunun Rizikoyu Taşıması ve Kart Kuruluşunun Genel İşlem Koşulları Aracılığıyla Rizikoyu Üye İşyerine Yıkma Çabaları  247
1. Otorizasyonsuz Ödemelerde Prensip Olarak Kart Kuruluşunun Rizikoyu Taşıması  247
2. Kart Kuruluşunun Rizikoyu Üye İşyerine Yıkma Çabaları  250
a. Soyut Borç İkrarını Devre Dışı Bırakmaya Yönelik Klozlar  250
b. Üye İşyeri Sözleşmeleri ile Ters İbraz Klozlarının Kararlaştırılması  250
C. Otorizasyonsuz Ödemeler Nedeniyle Üye İşyerinin Sorumlu Tutulması  254
1. Ön Açıklamalar  254
2. Kimlik Tespitinin Usulüne Uygun Bir Şekilde Yapılmamış Olması  255
a. İmzalı Kullanımda Hukuki Durum  255
b. Gizli Kod Kullanımında Hukuki Durum  256
3. Ödemenin Sahte Kartla Yapılmış Olması  257
4. İşyeri Limitini (Floor Limit) Aşan Ödemelerde Provizyon / Otorizasyon Alınmamış Olması  260
§7. MO/TO İŞLEMLERİNDE KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  263
I. MO/TO İşlemlerinin Tanıtılması  263
A. Kavram  263
B. Teknik İşleyiş Hakkında Genel Bilgiler, Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkilerin Tesisi ve Hazırlar Arasındaki İşlemlerle Olan Farklılıklar  265
1. Teknik İşleyiş ve Hukuki İlişkilerin Tesisi  265
2. Hazırlar Arasındaki İşlemlerle Olan Farklılıklar  267
II. MO/TO İşlemlerinde Kötüye Kullanım Rizikosunun Sistem Tarafları Arasında Paylaştırılması  269
A. Ön Açıklamalar  269
B. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  272
1. Otorizasyonsuz Ödemelerden Dolayı Kural Olarak Kart Kuruluşunun Sorumlu Tutulması  272
2. Otorizasyonsuz Ödemelerden Dolayı Hamilin Sorumlu Tutulması  274
a. Yalnızca Kart Bilgileri Kullanılarak Gerçekleşen İşlemlerde Sorumluluk  274
aa. Alman Hukukunda  274
aaa. İlk Revizyon Dönemi  274
bbb. İkinci Revizyon Dönemi  276
bb. Türk Hukukunda  278
aaa. BKKKK m. 12 Kuralının MO/TO İşlemlerine Uygulanıp Uygulanamayacağı Meselesi  278
bbb. BKKKK m. 12’nin Uygulanmasının Kabul Edilmesinin Sonuçları  279
aaaa. Hamilin Zarardan Sınırlı Olarak Sorumlu Tutulması  279
bbbb. Hamilin Zarardan Sınırsız Olarak Sorumlu Tutulması  281
b. Kart Bilgileriyle Birlikte Güvenli Ödeme Yöntemleri Kullanılarak Gerçekleşen İşlemlerde Sorumluluk  283
aa. 3D Secure (Üç Boyutlu Güvenlik) Platformunun Tanıtılması ve 3D Secure ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  283
aaa. 3D Secure Platformunun Tanıtılması  283
bbb. 3D Secure ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  288
bb. BKM Express Uygulaması Özelinde Dijital Cüzdanların Tanıtılması ve BKM Express ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  293
aaa. BKM Express Uygulamasının Tanıtılması  293
bbb. BKM Express ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  295
cc. Sanal Kart Uygulamaları ve Sanal Kartla Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  297
C. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  298
1. Rizikoyu Prensipte Kimin Üstleneceği Konusunun Tartışmalı Olması  298
2. Alman Hukukundaki Tartışmalar  299
a. Federal Mahkemenin 16.04.2002 Tarihli Manifesto Niteliğindeki Kararı  299
b. Federal Mahkeme Kararının Öğretiyi İkiye Bölmesi  302
aa. Kötüye Kullanım Rizikosunu Yalnızca Üye İşyerinin Taşıması Gerektiğini Savunan Görüşler  302
bb. Kötüye Kullanım Rizikosunun Kart Kuruluşu ile Üye İşyeri Arasında Paylaşılması Gerektiğini Savunan Görüşler  305
c. Revizyondan Sonra Tartışmaların Devam Etmesi  307
3. Türk Hukuku Bakımından Sorunun Ele Alınması  309
a. Salt Kart Bilgileri Kullanılarak Gerçekleşen İşlemlerde Sorumluluk  309
aa. Rizikoyu Kural Olarak Kart Kuruluşuna Yıkma Gerekliliği  309
bb. BKKKK m. 32’deki İspat Kuralının Yorumlanması ve Kuralın Riziko Dağılımına Olan Etkisi  311
b. Üye İşyeri Sözleşmelerinde 3D Secure veya Benzeri Bir Güvenlik Platformunun Zorunlu Tutulması Durumunda Sorumluluk  314
§8. EK KARTLA GERÇEKLEŞEN HARCAMALARDAN VE KÖTÜYE KULLANIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  315
I. Ek Kart Kavramı ve Konumuz Bakımından Önemi  315
II. Ek Kartla Gerçekleşen Harcamalar ve Otorizasyonsuz Ödemeler Sebebiyle Asıl Kart Hamilinin Sorumlu Tutulması  319
III. Ek Kartla Gerçekleşen Harcamalar ve Otorizasyonsuz Ödemeler Sebebiyle Ek Kart Hamilinin Sorumlu Tutulması  325
IV. Asıl Kartla veya Diğer Ek Kartlarla Gerçekleşen Harcamalar ve Otorizasyonsuz Ödemeler Sebebiyle Ek Kart Hamilinin Sorumlu Tutulamaması  327
§9. KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASI DURUMUNDA HAMİLİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ OLANAKLAR VE OTORİZASYONSUZ ÖDEMELERİN HAMİLİN HESABINA İADE EDİLMESİ  330
I. Kötüye Kullanım Durumunda Hamilin Başvurabileceği Hukuki Olanaklar  330
A. BKKKK M. 11 Çerçevesinde Hamilin Hesap Özetine İtiraz Etmesi ve Genel Hükümlere Göre Dava Açması  330
B. Uluslararası Kurallar Çerçevesinde Hamilin Harcama İtirazında Bulunması ve Ters İbraz (Chargeback) Sürecini Başlatması  331
II. Otorizasyonsuz Ödemelerin Hamilin Hesabına İade Edilmesi  336
A. İadenin Yapılmasında Hangi Hükümlerin Dikkate Alınacağı Sorunu  336
B. İade Prosedürü ve Hamilin Hak Kaybının Önlenmesi  337
Üçüncü Bölüm
KARTIN ÖDEME SİSTEMİ TARAFLARINCA
KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN
HUKUKİ SORUMLULUK
§10. KARTIN KART HAMİLİ TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  343
I. Hamilin Kartı Edinirken Kimliğiyle veya Mali Durumuyla İlgili Usulsüz Beyanlarda Bulunması  343
II. Hamilin Kartı Bilerek Limitini Aşacak Şekilde Kullanması  345
III. Hamilin Gerçeğe Aykırı Olarak Blokaj Bildiriminde Bulunması ve Harcama İtirazını İleri Sürmesi  347
IV. Hamilin Kartını Kötüye Kullanım Amacıyla Başkalarıyla Paylaşması  348
V. Hamilin Üye İşyeri İle Anlaşarak Kartı Kötüye Kullanması  349
§11. KARTIN ÜYE İŞYERİ TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  351
I. Ön Açıklamalar  351
II. Üye İşyerinin Hamilin Bilgilerini Kullanarak Sahte Kart Üretmesi ve Harcama Belgesini Tahrif Etmesi  353
III. Üye İşyerinin İşlem Bedelini Aşacak veya Mükerrer Olacak Şekilde Kartı POS Terminalinden Okutması  354
§12. KARTIN KART KURULUŞU TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  355
Dördüncü Bölüm
KARTIN KÖTÜYE KULLANILMASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA USÛL HUKUKU BAKIMINDAN
ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR
§13. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  359
I. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme  359
A. Tüketici Kart Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görev ve Yetki  359
B. Firma Kart Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görev ve Yetki  364
II. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme  365
§14. İSPAT YÜKÜNÜ KİMİN TAŞIYACAĞI MESELESİ  366
I. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki Uyuşmazlıklarda İspat Yükünün Belirlenmesi  366
A. Temel Prensip: İspat Yükünü Kart Kuruluşunun Taşıması  366
B. Ödeme İşleminin Teknik Olarak Hatasız Bir Şekilde Gerçekleştiğinin İspatı  369
C. Otorizasyonsuz Ödemenin Hamilin Kusurundan Kaynaklandığının İspatı  372
1. Kart Kuruluşunun Hamilin Kastını veya Ağır İhmalini İspatlaması  372
2. Kart Kuruluşunun İlk Görünüş İspatına İlişkin Kolaylıktan Faydalanması  375
a. İlk Görünüş İspatının Tanıtılması  375
b. İlk Görünüş İspatı için Aranan Koşullar  378
aa. Tipik Olay Akışının Bulunması  378
bb. Orijinal Kartın Gizli Kodla Birlikte Kullanılmış Olması  380
cc. Kart Kuruluşunun Sistem Güvenliğine İlişkin Önlemleri Almış Olması  383
c. İlk Görünüş İspatının Hamil Tarafından Çürütülmesine Yönelik Çabalar  384
aa. Hamilin Kartın Kaybolduğu veya Çalındığı İddiasını Öne Sürmesi  384
bb. Hamilin Kartı Saklamada ve Gizli Kodu Güvenli bir Şekilde Korumada İhmalinin Bulunmadığını Öne Sürmesi  385
cc. Hamilin PIN’i Girerken Gizlice Gözetlendiğini Öne Sürmesi  385
dd. Hamilin Yetersiz Güvenlik Önlemlerini ve Manipülatif Saldırıları Öne Sürmesi  388
ee. Hamilin İçerden Gerçekleşen Saldırıları (Innentäterattacke) Öne Sürmesi  389
d. Ara Sonuç  391
II. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki Uyuşmazlıklarda İspat Yükünün Belirlenmesi  391
Sonuç  395
Kaynakça  419
 


Ramazan Sayar ...
Mayıs 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
Nevin İrem Görmez
Mayıs 2019
64.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
139.80 TL
İndirimli: 97.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
GİRİŞ
I. Araştırmanın Önemi, Yöntemi ve Amacı  23
II. Araştırmanın Tasarımı ve Kuramsal Çerçevenin Tasarımdaki Yeri  24
Birinci Bölüm
KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN
TEMEL HUKUKİ DÜZENLEMELERİN TANITILMASI,
SİSTEM TARAFLARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER VE KÖTÜYE KULLANIMLARIN ÖNLENMESİ İÇİN
ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
§1. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL HUKUKİ DÜZENLEMELERİN TANITILMASI  27
I. Türk Hukukunda  27
A. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu İle Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik  27
B. Kart Kavramı ve Kartlı Sistemde Yer Alan Süjeler  29
II. Alman Hukukunda  35
A. AB Ödeme Hizmetleri Yönergesi ve Yönerge’nin Alman Hukukuna Uyarlanması  35
B. Yönerge’de Geçen Ödeme Aracı Kavramı ve Konumuz Bakımından Önemi  38
§2. KATILIMCILARIN SAYISINA GÖRE KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ  42
I. Ön Açıklamalar  42
II. İki Taraflı Sistem  43
III. Üç Taraflı Sistem  45
IV. Takasa Dayalı Sistem  49
§3. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNDE TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER  53
I. Kartlı Ödeme Sistemlerinin Havale Temeline Dayanması  53
II. Kartlı Ödeme Sistemlerinde Taraflar Arasındaki Takaslaşmaların Cari Hesap Üzerinden Gerçekleşmesi  56
III. Taraflar Arasındaki Münferit Hukuki İlişkiler (Özellikle Karşılık ve İfa İlişkisindeki Durum)  59
A. Ön Açıklamalar  59
B. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki Hukuki İlişki (Karşılık İlişkisi)  62
1. Taraflar Arasında İş görme (Vekâlet) Temeline Dayalı Bir İlişki Bulunması  62
2. Taraflar Arasındaki İlişkinin Vekâlet Temeline Dayanmasının Hukuki Sonuçları  66
a. Hamilin Vekâlet Sözleşmesi Kapsamında Kart Kuruluşuna Ödeme Talimatı Vermesi  66
b. Hamilin Kural Olarak Vermiş Olduğu Ödeme Talimatını Geri Alamaması  68
aa. Alman Hukukunda  68
bb. Türk Hukukunda  71
3. Bedel İlişkisinden Kaynaklanan Eksikliklerin Karşılık İlişkisinde İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Meselesi  74
C. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki Hukuki İlişki (İfa İlişkisi)  76
1. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  76
a. Üye İşyeri Sözleşmesinin Soyut Borç Vaadi Temeline Dayanması  76
b. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliğinin Taraflarca Belirlenebilmesi  80
2. Üye İşyeri Sözleşmesinin Karakteristik Özellikleri ve Sözleşme Taraflarının Asli Yükümlülükleri  82
3. Bedel ve Karşılık İlişkisindeki Eksikliklerin İfa İlişkisinde İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Meselesi  85
a. Temel Kural: Kart Kuruluşunun Bedel ve Karşılık İlişkisindeki Eksiklikleri Üye İşyerine Karşı İleri Sürememesi  85
b. İstisna: Kart Kuruluşunun Havaleden Kaynaklanan Savunma Araçlarını Üye İşyerine Karşı İleri Sürebilmesi ve Hakkın Kötüye Kullanıldığı İtirazına Dayanabilmesi  86
aa. Kart Kuruluşunun Havaleden Kaynaklanan Savunma Araçlarını İleri Sürebilmesi  86
bb. Kart Kuruluşunun Hakkın Kötüye Kullanıldığı İtirazına Dayanabilmesi  88
§4. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNDE KÖTÜYE KULLANIMLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER  92
I. Özen Yükümlülükleri İle Kötüye Kullanım Sorumluluğu Arasındaki Doğal Bağlantı  92
II. Külfet – Yükümlülük Sorunsalı  94
III. Kanunda ve Münferit Sözleşmelerde Düzenlenen Yükümlülükler  95
A. Kart Kuruluşunun Yükümlülükleri  95
1. Kartın Bizzat Hamile Teslim Edilmesini Sağlamak ve Kart Kullanımına İlişkin Rizikolar Hakkında Hamili Bilgilendirmek  95
2. Blokaj Bildirimleri için Kesintisiz Hizmet Sunulması ve Kartın Bloke Edilmesi  97
3. Kayıt Altına Alınan Blokaj Bildirimlerinin Saklanması ve Talep Üzerine Hamile İbraz Edilmesi  100
4. Kartlı Ödeme Sisteminin Güvenliğinin Sağlanması  102
5. Hamilinin Talebi Olmaksızın Kart Gönderilmemesi  106
6. Kötüye Kullanım Şüphesi Doğduğunda Durumun Kart Hamili Aracılığıyla Soruşturulması  109
B. Kart Hamilinin Yükümlülükleri  110
1. Ön Açıklamalar  110
2. Kartın Arka Yüzünün İmzalanması  110
3. Kartın Özenli Bir Şekilde Saklanması  112
a. Kavram ve Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı  112
b. Kartı Saklama Yükümlülüğü Bakımından Özellik Gösteren Durumlar  115
aa. Kartın Evde Saklanması  115
bb. Kartın İşyerinde Saklanması  116
cc. Kartın Motorlu Taşıtlarda Saklanması  117
4. PIN’in Güvenli Bir Şekilde Korunması  118
a. Yükümlülüğün İçeriği  118
b. Başka Bir Yere Not Edilen PIN Bilgisinin Güvenli Bir Şekilde Korunması  120
c. PIN’in Başkalarıyla Paylaşılmaması  123
d. PIN’in Gizlice Gözetlenmesine Engel Olunması  124
5. Blokaj Bildiriminde Bulunulması  126
6. Kart Kuruluşunca Düzenlenen Hesap Özetinin Kontrol Edilmesi  130
C. Üye İşyerinin Yükümlülükleri  132
İkinci Bölüm
KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE
KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN
HUKUKİ SORUMLULUK
§5. KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASINA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN TİPİK DURUMLAR  139
I. Ön Açıklamalar  139
II. Başkasına Ait Kimlik Bilgileri Kullanılarak Kart Çıkartılması  140
III. Kartın veya Kart Verilerinin Üçüncü Kişilerce Ele Geçirilmesi  141
A. Kartın Üçüncü Kişilerce Ele Geçirilmesi  141
B. Kart Verilerinin Üçüncü Kişilerce Ele Geçirilmesi  143
1. Kopyalama Yöntemi (Skimming)  143
2. Oltalama Yöntemi (Phishing)  148
3. Site Trafiğini Yönlendirme Yöntemi (Pharming)  150
IV. PIN’in Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi  151
A. Kart Hamilinin PIN’i Girerken Gizlice Gözetlenmesi  151
B. PIN Algoritmasının Çözümlenmesi  152
C. PIN’in Deneme Yanılma Yöntemiyle Bulunması  154
D. Dolandırıcıların Hamili Aldatarak PIN Bilgisini Öğrenmesi  155
V. Aradaki Adam Saldırılarıyla POS’un Manipüle Edilmesi  155
§6. HAZIRLAR ARASINDAKİ İŞLEMLERDE KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  156
I. “Kötüye Kullanım” Kavramı ve Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılmasında Gözetilen Esaslar  156
II. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  161
A. Otorizasyonsuz Ödemeler ve Otorizasyonsuz Ödeme Rizikosunu Kural Olarak Kart Kuruluşunun Taşıması  161
1. Otorizasyonsuz Ödeme Kavramı ve Otorizasyonsuz Ödemelerde Geçerli Bir Temsil İlişkisinden Bahsedilememesi  161
2. Otorizasyonsuz Ödeme Rizikosunu Kural Olarak Kart Kuruluşunun Taşıması  167
B. Otorizasyonsuz Ödemelere Hukuki Görünüşe Dayanan Temsil Yetkilerinin Uygulanabilirliği  172
1. Ön Açıklamalar  172
2. Katlanma Temsil Yetkisinin Uygulanabilirliği  174
3. İhmal Temsil Yetkisinin Uygulanabilirliği  176
4. Beyaza İmza Kuralının Uygulanabilirliği  179
C. Kart Hamilinin BKKKK m. 12 Kapsamında Sorumlu Tutulması  182
1. BKKKK m. 12 Kuralının Tanıtılması  182
2. BKKKK m. 12 Kuralının Nispi Emredici Niteliği  185
3. Hamilin Sınırlı Sorumlu Tutulması (BKKKK m. 12/I c. 1)  188
a. Ön Açıklamalar  188
b. Sınırlı Sorumluluk için Aranan Koşullar  190
aa. Ödeme Aracının Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi  190
aaa. Kartın Kaybolması, Çalınması veya Başka Herhangi Bir Şekilde Elden Çıkması  191
bbb. Gizli Kodun Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi  194
bb. Sınırlı Sorumluluğunun Kusura Bağlı Olmaması  198
aaa. Kartın Kaybolması, Çalınması veya Herhangi Bir Şekilde Elden Çıkması Durumunda  198
bbb. Gizli Kodun Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi Durumunda  200
cc. Ödeme Aracının Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi ile Kart Kuruluşunun Uğradığı Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması  206
dd. Blokaj Bildiriminin Zamanında veya Hafif İhmale Dayanan Bir Gecikmeyle Yapılmış Olması  207
ee. Hukuka Aykırı Kullanımların Blokaj Bildiriminden Önceki 24 Saat İçinde Gerçekleşmiş Olması  208
aaa. 24 Saatlik Süre Sınırının Türk Hukukuna Özgü Oluşu  208
bbb. Birinci İhtimal: Kötüye Kullanımın Üzerinden 24 Saat Geçmeden Bildirimin Yapılmış Olması  212
ccc. İkinci İhtimal: Kötüye Kullanımın Üzerinden 24 Saat Geçtikten Sonra Bildirimin Yapılmış Olması  212
4. Hamilin Sınırsız Sorumlu Tutulması (BKKKK m. 12/I c. 2)  215
a. Ön Açıklamalar  215
b. Sınırsız Sorumluluk İçin Aranan Temel Şart: Hukuka Aykırı Kullanımın Hamilin Kastına veya Ağır İhmaline Dayanması  216
aa. “Kast” ve “Ağır İhmal” Kavramları  216
bb. Hukuka Aykırı Kullanımın Hamilin Kastına Dayanması  218
cc. Hukuka Aykırı Kullanımın Hamilin Ağır İhmaline Dayanması  219
aaa. Ön Açıklamalar  219
bbb. Kartı Özenli Bir Şekilde Saklama veya PIN’i Güvenli Bir Şekilde Koruma Konusunda Hamilin Ağır İhmalinin Bulunması  220
ccc. PIN’in Gizlice Gözetlenmesine Engel Olma Konusunda Hamilin Ağır İhmalinin Bulunması  225
ddd. Blokaj Bildiriminde Bulunma Konusunda Hamilin Ağır İhmalinin Bulunması  226
c. Kart Kuruluşunun Ortak Kusurunun Sınırsız Sorumluluğa Olan Etkisi  230
D. Kart Hamilinin BKKKK m. 12 Kapsamında Sorumlu Tutulamayacağı Haller  234
1. Ödeme Aracı Hamile Ulaşmadan Önce Rizikonun Gerçekleşmiş Olması  234
2. Blokaj Bildiriminden Sonra Rizikonun Gerçekleşmiş Olması  236
3. Kötüye Kullanıma Neden Olan Olayın Olağanüstü ve Öngörülemez Nitelikte Olması  239
4. Alman Hukukunda Getirilen Yeni Bir Sorumsuzluk Hali: Ödemenin Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması Olmadan Otorize Edilmiş Olması  240
III. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  246
A. Kural Yokluğu  246
B. Otorizasyonsuz Ödemelerde Kart Kuruluşunun Rizikoyu Taşıması ve Kart Kuruluşunun Genel İşlem Koşulları Aracılığıyla Rizikoyu Üye İşyerine Yıkma Çabaları  247
1. Otorizasyonsuz Ödemelerde Prensip Olarak Kart Kuruluşunun Rizikoyu Taşıması  247
2. Kart Kuruluşunun Rizikoyu Üye İşyerine Yıkma Çabaları  250
a. Soyut Borç İkrarını Devre Dışı Bırakmaya Yönelik Klozlar  250
b. Üye İşyeri Sözleşmeleri ile Ters İbraz Klozlarının Kararlaştırılması  250
C. Otorizasyonsuz Ödemeler Nedeniyle Üye İşyerinin Sorumlu Tutulması  254
1. Ön Açıklamalar  254
2. Kimlik Tespitinin Usulüne Uygun Bir Şekilde Yapılmamış Olması  255
a. İmzalı Kullanımda Hukuki Durum  255
b. Gizli Kod Kullanımında Hukuki Durum  256
3. Ödemenin Sahte Kartla Yapılmış Olması  257
4. İşyeri Limitini (Floor Limit) Aşan Ödemelerde Provizyon / Otorizasyon Alınmamış Olması  260
§7. MO/TO İŞLEMLERİNDE KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  263
I. MO/TO İşlemlerinin Tanıtılması  263
A. Kavram  263
B. Teknik İşleyiş Hakkında Genel Bilgiler, Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkilerin Tesisi ve Hazırlar Arasındaki İşlemlerle Olan Farklılıklar  265
1. Teknik İşleyiş ve Hukuki İlişkilerin Tesisi  265
2. Hazırlar Arasındaki İşlemlerle Olan Farklılıklar  267
II. MO/TO İşlemlerinde Kötüye Kullanım Rizikosunun Sistem Tarafları Arasında Paylaştırılması  269
A. Ön Açıklamalar  269
B. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  272
1. Otorizasyonsuz Ödemelerden Dolayı Kural Olarak Kart Kuruluşunun Sorumlu Tutulması  272
2. Otorizasyonsuz Ödemelerden Dolayı Hamilin Sorumlu Tutulması  274
a. Yalnızca Kart Bilgileri Kullanılarak Gerçekleşen İşlemlerde Sorumluluk  274
aa. Alman Hukukunda  274
aaa. İlk Revizyon Dönemi  274
bbb. İkinci Revizyon Dönemi  276
bb. Türk Hukukunda  278
aaa. BKKKK m. 12 Kuralının MO/TO İşlemlerine Uygulanıp Uygulanamayacağı Meselesi  278
bbb. BKKKK m. 12’nin Uygulanmasının Kabul Edilmesinin Sonuçları  279
aaaa. Hamilin Zarardan Sınırlı Olarak Sorumlu Tutulması  279
bbbb. Hamilin Zarardan Sınırsız Olarak Sorumlu Tutulması  281
b. Kart Bilgileriyle Birlikte Güvenli Ödeme Yöntemleri Kullanılarak Gerçekleşen İşlemlerde Sorumluluk  283
aa. 3D Secure (Üç Boyutlu Güvenlik) Platformunun Tanıtılması ve 3D Secure ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  283
aaa. 3D Secure Platformunun Tanıtılması  283
bbb. 3D Secure ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  288
bb. BKM Express Uygulaması Özelinde Dijital Cüzdanların Tanıtılması ve BKM Express ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  293
aaa. BKM Express Uygulamasının Tanıtılması  293
bbb. BKM Express ile Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  295
cc. Sanal Kart Uygulamaları ve Sanal Kartla Gerçekleşen İşlemlerde Hamilin Sorumluluğu  297
C. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki İlişkide Kötüye Kullanım Rizikosunun Paylaştırılması  298
1. Rizikoyu Prensipte Kimin Üstleneceği Konusunun Tartışmalı Olması  298
2. Alman Hukukundaki Tartışmalar  299
a. Federal Mahkemenin 16.04.2002 Tarihli Manifesto Niteliğindeki Kararı  299
b. Federal Mahkeme Kararının Öğretiyi İkiye Bölmesi  302
aa. Kötüye Kullanım Rizikosunu Yalnızca Üye İşyerinin Taşıması Gerektiğini Savunan Görüşler  302
bb. Kötüye Kullanım Rizikosunun Kart Kuruluşu ile Üye İşyeri Arasında Paylaşılması Gerektiğini Savunan Görüşler  305
c. Revizyondan Sonra Tartışmaların Devam Etmesi  307
3. Türk Hukuku Bakımından Sorunun Ele Alınması  309
a. Salt Kart Bilgileri Kullanılarak Gerçekleşen İşlemlerde Sorumluluk  309
aa. Rizikoyu Kural Olarak Kart Kuruluşuna Yıkma Gerekliliği  309
bb. BKKKK m. 32’deki İspat Kuralının Yorumlanması ve Kuralın Riziko Dağılımına Olan Etkisi  311
b. Üye İşyeri Sözleşmelerinde 3D Secure veya Benzeri Bir Güvenlik Platformunun Zorunlu Tutulması Durumunda Sorumluluk  314
§8. EK KARTLA GERÇEKLEŞEN HARCAMALARDAN VE KÖTÜYE KULLANIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  315
I. Ek Kart Kavramı ve Konumuz Bakımından Önemi  315
II. Ek Kartla Gerçekleşen Harcamalar ve Otorizasyonsuz Ödemeler Sebebiyle Asıl Kart Hamilinin Sorumlu Tutulması  319
III. Ek Kartla Gerçekleşen Harcamalar ve Otorizasyonsuz Ödemeler Sebebiyle Ek Kart Hamilinin Sorumlu Tutulması  325
IV. Asıl Kartla veya Diğer Ek Kartlarla Gerçekleşen Harcamalar ve Otorizasyonsuz Ödemeler Sebebiyle Ek Kart Hamilinin Sorumlu Tutulamaması  327
§9. KARTIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE KÖTÜYE KULLANILMASI DURUMUNDA HAMİLİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ OLANAKLAR VE OTORİZASYONSUZ ÖDEMELERİN HAMİLİN HESABINA İADE EDİLMESİ  330
I. Kötüye Kullanım Durumunda Hamilin Başvurabileceği Hukuki Olanaklar  330
A. BKKKK M. 11 Çerçevesinde Hamilin Hesap Özetine İtiraz Etmesi ve Genel Hükümlere Göre Dava Açması  330
B. Uluslararası Kurallar Çerçevesinde Hamilin Harcama İtirazında Bulunması ve Ters İbraz (Chargeback) Sürecini Başlatması  331
II. Otorizasyonsuz Ödemelerin Hamilin Hesabına İade Edilmesi  336
A. İadenin Yapılmasında Hangi Hükümlerin Dikkate Alınacağı Sorunu  336
B. İade Prosedürü ve Hamilin Hak Kaybının Önlenmesi  337
Üçüncü Bölüm
KARTIN ÖDEME SİSTEMİ TARAFLARINCA
KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN
HUKUKİ SORUMLULUK
§10. KARTIN KART HAMİLİ TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  343
I. Hamilin Kartı Edinirken Kimliğiyle veya Mali Durumuyla İlgili Usulsüz Beyanlarda Bulunması  343
II. Hamilin Kartı Bilerek Limitini Aşacak Şekilde Kullanması  345
III. Hamilin Gerçeğe Aykırı Olarak Blokaj Bildiriminde Bulunması ve Harcama İtirazını İleri Sürmesi  347
IV. Hamilin Kartını Kötüye Kullanım Amacıyla Başkalarıyla Paylaşması  348
V. Hamilin Üye İşyeri İle Anlaşarak Kartı Kötüye Kullanması  349
§11. KARTIN ÜYE İŞYERİ TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  351
I. Ön Açıklamalar  351
II. Üye İşyerinin Hamilin Bilgilerini Kullanarak Sahte Kart Üretmesi ve Harcama Belgesini Tahrif Etmesi  353
III. Üye İşyerinin İşlem Bedelini Aşacak veya Mükerrer Olacak Şekilde Kartı POS Terminalinden Okutması  354
§12. KARTIN KART KURULUŞU TARAFINDAN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  355
Dördüncü Bölüm
KARTIN KÖTÜYE KULLANILMASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA USÛL HUKUKU BAKIMINDAN
ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR
§13. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  359
I. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme  359
A. Tüketici Kart Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görev ve Yetki  359
B. Firma Kart Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görev ve Yetki  364
II. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme  365
§14. İSPAT YÜKÜNÜ KİMİN TAŞIYACAĞI MESELESİ  366
I. Kart Kuruluşu İle Kart Hamili Arasındaki Uyuşmazlıklarda İspat Yükünün Belirlenmesi  366
A. Temel Prensip: İspat Yükünü Kart Kuruluşunun Taşıması  366
B. Ödeme İşleminin Teknik Olarak Hatasız Bir Şekilde Gerçekleştiğinin İspatı  369
C. Otorizasyonsuz Ödemenin Hamilin Kusurundan Kaynaklandığının İspatı  372
1. Kart Kuruluşunun Hamilin Kastını veya Ağır İhmalini İspatlaması  372
2. Kart Kuruluşunun İlk Görünüş İspatına İlişkin Kolaylıktan Faydalanması  375
a. İlk Görünüş İspatının Tanıtılması  375
b. İlk Görünüş İspatı için Aranan Koşullar  378
aa. Tipik Olay Akışının Bulunması  378
bb. Orijinal Kartın Gizli Kodla Birlikte Kullanılmış Olması  380
cc. Kart Kuruluşunun Sistem Güvenliğine İlişkin Önlemleri Almış Olması  383
c. İlk Görünüş İspatının Hamil Tarafından Çürütülmesine Yönelik Çabalar  384
aa. Hamilin Kartın Kaybolduğu veya Çalındığı İddiasını Öne Sürmesi  384
bb. Hamilin Kartı Saklamada ve Gizli Kodu Güvenli bir Şekilde Korumada İhmalinin Bulunmadığını Öne Sürmesi  385
cc. Hamilin PIN’i Girerken Gizlice Gözetlendiğini Öne Sürmesi  385
dd. Hamilin Yetersiz Güvenlik Önlemlerini ve Manipülatif Saldırıları Öne Sürmesi  388
ee. Hamilin İçerden Gerçekleşen Saldırıları (Innentäterattacke) Öne Sürmesi  389
d. Ara Sonuç  391
II. Kart Kuruluşu İle Üye İşyeri Arasındaki Uyuşmazlıklarda İspat Yükünün Belirlenmesi  391
Sonuç  395
Kaynakça  419
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019