Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşverenin İş Kazası Sonrası Tazminat ve Rücu Ödemeleri
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 159 Syf.
Fiyatı: 31.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İş kazası sonucunda sigortalının bedensel zarara uğraması ya da ölmesi durumunda sigortalı ve hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi yardımı, iş göremezlik ödeneği, cenaze ödeneği, ölüm geliri gibi yardımlar yapılmakta ayrıca sigortalı ya da hak sahipleri işverenden maddi tazminat niteliğinde cenaze gideri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, tedavi yardımı, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı ödemeleri iş kazasının oluşumunda kusuru ya da kastı var ise işverene rücu edebilmektedir. Sosyal Güvelik Kurumunun yaptığı ödemeleri işverene rücu etmesiyle birlikte bazı durumlarda işçiye maddi tazminat olarak mükerrer ödemeler yapılabilmekte ve işveren aynı nitelikteki tazminatı hem Sosyal Güvenlik Kurumuna hem de işçi yakınlarına ödemek durumunda kalabilmektedir.

Bu çalışmada inceleme konusu alanla ilgili temel hukuki kavramların ne anlama geldiği açıklanarak iş kazası, iş kazası sonrasında sigortalı ve hak sahiplerinin işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı hakları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işverene karşı açacağı rücu davası ve işverenin işçi yakınlarına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumlulukları incelenecektir.

İş kazası sonrası ortaya çıkan Sigortalı – Sosyal Güvenlik Kurumu – İşveren arasındaki üçlü ilişki Sosyal Güvenlik Hukukunu, Borçlar Hukukunu, İş Hukukunu ve kısmen de Sigorta Hukukunu içerisine alan karmaşık bir yapıya sahiptir.

Konu Başlıkları
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Rücu Davaları
Tazminattan İndirilecek Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri
Barkod: 9789750254727
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 159
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
1. SOSYAL DEVLET VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  15
2. SORUMLULUK HUKUKU  20
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞ KAZASI HALİNDE SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNİN
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARI
1. GENEL OLARAK  23
2. KISA VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ VE İŞ KAZA SONRASINDA SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER  26
2.1. Genel Olarak Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri  26
2.2. Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Sigortalılar  28
2.3. İş Kazası  30
2.4. İş Kazası Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumunun Sigortalıya Yaptığı Ödemeler  32
2.4.1. Genel Olarak  32
2.4.2. Sigortalıya ya da Hak Sahiplerine Sağlanan Haklar  35
2.4.2.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  37
2.4.2.1.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödendiği Dönemde İşçinin Ücreti  39
2.4.2.2. Sürekli İş Göremezlik Geliri  43
2.4.2.3. Kız Çocuklarına Verilen Evlenme Ödeneği  45
2.4.2.4. Cenaze Giderleri  46
2.4.2.5. Hak Sahiplerine Ölüm Geliri Bağlanması  47
3. İŞ KAZASI SONRASINDA UZUN VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ  50
3.1. Genel Olarak Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri  50
3.2. Ölüm Sigortası  54
3.3. Malûllük Sigortası  59
4. İŞ KAZASI SONRASINDA TEDAVİ YARDIMI  63
4.1. Genel Sağlık Sigortasında Sorumluluk  69
4.1.1. İşverenin Sorumluluğu  69
4.1.2. Sigortalının Sorumluluğu  71
4.1.3. Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İŞ KAZASI SONRASINDA SİGORTALININ YA DA
HAK SAHİPLERİNİN İŞVERENDEN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR
1. GENEL OLARAK İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALMA BORCU  73
2. İŞVERENİN İŞ KAZASI SORUMLULUĞU  78
2.1. İş Kazası uyarınca Sözleşmesel Sorumluluk ve Haksız Fiil Sorumluluğu İlkesi  81
3. İŞ KAZASI SONRASI MADDİ TAZMİNAT  89
3.1. Genel Olarak  89
3.2. İş kazası Ölümle Sonuçlanmamışsa  92
3.3. İş kazası Ölümle Sonuçlanmışsa  103
4. İŞ KAZASI SONRASI MANEVİ TAZMİNAT  116
5. İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER  119
5.1. Davacı ve Davalılar  119
5.2. Arabulucuya Başvurma Şartı  122
5.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  123
5.4. Peşin Harç Miktarı  125
6. İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  125
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN AÇILAN
RÜCU DAVALARI
1. GENEL OLARAK  127
2. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  129
2.1. Genel Olarak  129
2.2. İşverene Rücu Edilebilen Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri  135
2.2.1. Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinden Yapılan Ödemeler  135
2.2.2. Uzun Vadeli Sigorta Hükümlerinden Yapılan Ödemeler  138
2.2.3. Genel Sağlık Sigortasından Yapılan Ödemeler  140
2.3. Sigortalının Süresinde Bildirilmemesinden Dolayı İşverenin Sorumluluğu  144
BEŞİNCİ BÖLÜM:
SİGORTALI YA DA HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KARŞILAYAMADIĞI ZARARLARA İLİŞKİN
İŞVERENİN SORUMLULUĞU  147
Kaynakça  155
Kavram Dizini  157
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
1. SOSYAL DEVLET VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  15
2. SORUMLULUK HUKUKU  20
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞ KAZASI HALİNDE SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNİN
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARI
1. GENEL OLARAK  23
2. KISA VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ VE İŞ KAZA SONRASINDA SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER  26
2.1. Genel Olarak Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri  26
2.2. Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Sigortalılar  28
2.3. İş Kazası  30
2.4. İş Kazası Sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumunun Sigortalıya Yaptığı Ödemeler  32
2.4.1. Genel Olarak  32
2.4.2. Sigortalıya ya da Hak Sahiplerine Sağlanan Haklar  35
2.4.2.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği  37
2.4.2.1.1. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödendiği Dönemde İşçinin Ücreti  39
2.4.2.2. Sürekli İş Göremezlik Geliri  43
2.4.2.3. Kız Çocuklarına Verilen Evlenme Ödeneği  45
2.4.2.4. Cenaze Giderleri  46
2.4.2.5. Hak Sahiplerine Ölüm Geliri Bağlanması  47
3. İŞ KAZASI SONRASINDA UZUN VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ  50
3.1. Genel Olarak Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri  50
3.2. Ölüm Sigortası  54
3.3. Malûllük Sigortası  59
4. İŞ KAZASI SONRASINDA TEDAVİ YARDIMI  63
4.1. Genel Sağlık Sigortasında Sorumluluk  69
4.1.1. İşverenin Sorumluluğu  69
4.1.2. Sigortalının Sorumluluğu  71
4.1.3. Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İŞ KAZASI SONRASINDA SİGORTALININ YA DA
HAK SAHİPLERİNİN İŞVERENDEN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR
1. GENEL OLARAK İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALMA BORCU  73
2. İŞVERENİN İŞ KAZASI SORUMLULUĞU  78
2.1. İş Kazası uyarınca Sözleşmesel Sorumluluk ve Haksız Fiil Sorumluluğu İlkesi  81
3. İŞ KAZASI SONRASI MADDİ TAZMİNAT  89
3.1. Genel Olarak  89
3.2. İş kazası Ölümle Sonuçlanmamışsa  92
3.3. İş kazası Ölümle Sonuçlanmışsa  103
4. İŞ KAZASI SONRASI MANEVİ TAZMİNAT  116
5. İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER  119
5.1. Davacı ve Davalılar  119
5.2. Arabulucuya Başvurma Şartı  122
5.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  123
5.4. Peşin Harç Miktarı  125
6. İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  125
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN AÇILAN
RÜCU DAVALARI
1. GENEL OLARAK  127
2. İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI  129
2.1. Genel Olarak  129
2.2. İşverene Rücu Edilebilen Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri  135
2.2.1. Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinden Yapılan Ödemeler  135
2.2.2. Uzun Vadeli Sigorta Hükümlerinden Yapılan Ödemeler  138
2.2.3. Genel Sağlık Sigortasından Yapılan Ödemeler  140
2.3. Sigortalının Süresinde Bildirilmemesinden Dolayı İşverenin Sorumluluğu  144
BEŞİNCİ BÖLÜM:
SİGORTALI YA DA HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KARŞILAYAMADIĞI ZARARLARA İLİŞKİN
İŞVERENİN SORUMLULUĞU  147
Kaynakça  155
Kavram Dizini  157
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020