Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
(Yargıtay Kararları, Bilirkişi Raporları ve Dilekçe Örnekleri)
Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksunluk (Ciltli)
Yoksun Kalınan Nedir? Nasıl Değerlendirilmeli? (Araştırma, Eleştiri, Öneriler)
Ağustos 2016 / 2. Baskı / 675 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 166.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, bugüne kadar yazılanların ve bilinenlerin tekrarı olmayıp, uzun yıllar süren kapsamlı ve yoğun araştırmaların ürünüdür. Yazar, yıllarca bilirkişi olarak incelediği dosyalardan derlediği somut olayları konularına göre bölümlendirerek araştırmalarının alt yapısını oluşturmuş; buna koşut olarak elli yıldan bu yana destek tazminatı konusunda verilmiş Yargıtay kararlarından seçmeler yaparak, sürekli ve tutarlı olanlarını bir araya getirerek, gereksiz sözlerden arındırıp özünü yakalayarak, bunları da konularına göre bölümlere ayırmış; bu derlemelerle birlikte geçmişten bugüne öğretide destekten yoksun kalma tazminatı konusunda yazılan ve söylenenleri, birbirinden farklı görüş ve yorumları incelemiş;

Konu insan yaşamı ve yaşama hakkı olduğu için, araştırmalarını hukukun dışına taşırarak toplum bilimlerinin çeşitli dallarından yararlanmaya çalışmış; bu bağlamda aile yapılarını, kişiler arası ilişkileri, zaman içinde toplumun değişimlerini, yaşam biçimlerini, ölümle sonuçlanan çeşitli olayları incelemiş; olayların yazılı ve görsel yayın organlarında veriliş biçimlerini, toplumun tepkilerini gözlemlemiş; bütün bunları yaptıktan sonra, ölüm sonucu destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili yazılarını yazmaya başlamıştır.

İşte bu kitap, uzun yıllar süren çeşitli araştırmaların ürünü ve yıllarca bölüm bölüm kaleme alınan yazıların bir toplamıdır.

Kitapta aranan pek çok şeyin yanıtı bulunacaktır: Kimlerin destek olabileceği, kimlerin destekten yoksun kalmış sayılacağı, yoksun kalınanın ne olduğu, tazminatın unsurlarının neler olduğu, nasıl ve hangi ölçülere göre hesaplanacağı olabildiğince açık, yalın ve kolay anlaşılır biçimde anlatılmaya çalışılmıştır.

Destek tazminatı konusunda açılan bir davada taraflar, avukatlar ve yargıçlar, aradıkları Yargıtay kararlarını, konularına ayrılmış olarak topluca bir arada görebilecekler; dilerlerse ilgili bölümleri alıntılayıp, fotokopilerini çekip mahkeme dosyalarına koyarak duraksamalarını giderecek; ihtiyaçları olan bilgilere ulaşabileceklerdir.

Ayrıca her olayın yasal dayanaklarını, yasa maddelerini, maddelerin uygulanış biçimlerini ve bunlara ilişkin Yargıtay kararlarını kolayca öğrenebileceklerdir.

Konu Başlıkları
Ölüm Nedeniyle Tazminat
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuksal Niteliği
Destek ve Desteklik
Destekten Yoksunluk
Destekten Yoksunluk Süreleri
Destek Dönemleri
Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Destek Payları
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Parasal Değerlendirmesi
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirimler
Kusur İndirimi
Dul Eşin Evlenme Şansı İndirimi
Yetiştirme Giderlerinin İndirimi
Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık ve Gelirleri
Dava Öncesi Yetersiz Ödemelerin Tazminattan İndirimi
Hatır Taşıması Nedeniyle İndirim
Ölüm ve Destekten Yoksunluk Nedeniyle Tazminat Davaları
Görev ve Yetki
Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Zamanaşımı
Tazminat Davalarında Faiz Uygulaması
Barkod: 9789750238192
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 675
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İkinci Baskıya Önsöz  v
İlk Baskı Sunuş Yazısı  ix
Birinci Bölüm  
ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT  
I. GENEL OLARAK  1
1. Öldürülen Kişinin Yakınlarının Tazminat İsteme Hakları  1
2. Yaşam Gerçekleri ve İnsanın Doğası Gözardı Edilmemelidir  4
a. Yanlış Görüşler  4
b. Yaşam Gerçekleri  8
3. Ülkemizin Toplum Yapısı ve Yaşam Biçimleri  10
II. ÖLÜMÜN YOL AÇTIĞI ZARAR KAVRAMI  11
1. Genel Olarak Zarar Kavramı (Yerleşik Görüş)  11
2. Ölümün Yol Açtığı Zarar Nedir ve Kimlerin Zararıdır?  12
3. Yargıtay Kararlarına Göre Destekten Yoksun Kalanların Zararı  13
III. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR  16
IV. TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN KAZANIMLAR  17
İkinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HUKUKSAL NİTELİĞİ  
I. YASA HÜKMÜ  21
II. DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARININ, ÖLENDEN GEÇMEYEN BAĞIMSIZ BİR HAK OLMASI  24
III. BAĞIMSIZ BİR HAK OLMASININ SONUÇLARI  25
1. Ölenin Sağlığında Yaptığı Sözleşmeler, Borçlanmalar, Bazı Hak ve Alacaklardan Vazgeçmiş Bulunması, Destekten Yoksun Kalanları Bağlamaz  25
2. Mirasın Reddedilmesi, Tazminat İsteme Hakkını Ortadan Kaldırmaz  25
3. Terekenin Borca Batık Olması Destek Tazminatı İstenmesine Engel Değildir  25
4. Destek Tazminatına, Ölenin Borçlarından Dolayı "Haciz" Konulamaz  26
5. Tazminat Alacakları "İflas Masasına" Kaydedilemez  26
6. Tazminattan Veraset ve İntikal Vergisi alınmaz.  26
7. Ölenin Vergi Borçlarından Dolayı Tazminata Haciz Konulamaz  26
8. Desteğin Sağlığında Yaptığı "Sorumsuzluk" Anlaşmaları, Destekten Yoksun Kalanları Bağlamaz  26
9. Bağımsızlığın Bir Sonucu Olarak, Önce Yaralanıp, Daha Sonra Ölen Desteğin, Bedensel Zararı Nedeniyle Aldığı Tazminatın, Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmesi İstenemez  27
10. Önce Yaralanma Sonra Ölüm Olayının "Mirasçılar" Yönünden Değerlendirilmesi  28
IV. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KONUSUNDA ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VE BUNLARIN ELEŞTİRİSİ  31
1. “Bakım Gücü – Bakım İhtiyacı” Kavramları Görece, Belirsiz, Yanıltıcıdır; Yaşam Gerçeklerine ve Yargıtay'ın Yerleşik Kararlarına Aykırıdır  32
2. Destekten Yoksunluğun Bir “Yansıma Zarar” Olarak Nitelenmesi Yanlıştır  35
3. Malvarlığı Zararı Olarak Nitelemenin Yanlışlığı Ve Sakıncaları  38
4. Malvarlığı Nitelemesine Bağlı “Fark Kuramı” da Yanıltıcıdır  41
5. Ölümün, Yakınlara “Yarar” Sağlayacağı Görüşü De Son Derece Katı ve Maddeci Bir Anlayıştır  42
6. Ölenden Kalan Miras ve Miras Geliri Nedeniyle Tazminat İstenemeyeceği Görüşü de Yanlıştır. Çünkü Haksız Eylemin Yol Açtığı Yoksunluk İle Yasal Bir Hak Olan Miras Arasında “Nedensellik Bağı” Kurulamaz  42
7. Ölen Kişinin Primlerini Ödeyerek Kendisine ve Yakınlarına Sağladığı Sigorta Güvencelerinin Tazminattan İndirileceği Görüşü de Yanlıştır  44
8. Sosyal Güvenlik Kurumlarının Ölüm Dalından Bağladığı Aylıklar da İndirim Konusu Olamaz  44
9. Destekten Yoksun Kalan Kişinin Çalışıyor Olması veya Çalışmaya Başlamasının Davanın Reddi Sonucunu Doğuracağı ya da Tazminattan İndirim Nedeni Olacağı veya Tazminatın Çalışmaya Başladığı Tarihe Kadar Hesaplanacağı Görüşlerinin Tümü Haksız, İnsafsız ve Hukuka Aykırıdır  46
Üçüncü Bölüm  
DESTEK VE DESTEKLİK  
I. TANIMLAR  47
1. Destek  47
2. Desteklik  47
3. Destekliği Gerçekleştirme Biçimleri  49
II. DESTEK SAĞLAMA BİÇİMLERİ  50
1. Parasal Desteklik  50
2. Yardım ve Hizmet Ederek Desteklik  50
3. Değişik Biçimlerde Desteklik  54
III. KİMLER DESTEK OLABİLİR  54
IV. EŞLERİN BİRBİRLERİNE DESTEKLİĞİ  54
1. Evlilik Süresince Yaşam Boyu Desteklik  54
2. Nikâhsız Eşlerin Birbirlerine Destekliği  58
3. Evlilik Hazırlığı İçindeki Nişanlıların Destekliği  60
V. ANA VE BABALARIN ÇOCUKLARINA DESTEKLİĞİ  61
1. Genel Kural  61
2. İleri Derecede Sakat ve Beyin Özürlü Çocuklar  61
3. Evlenmemiş Kızlar  61
4. Evlâtlık  62
5. Üvey Çocuklar  62
6. Baba Evine Sığınmış Dul Kadınlar  62
7. Yetişkin ve Evli Çocukların Destek Tazminatı İsteyebilecekleri Ayrık Durumlar  63
8. Anne ve Baba Torunlarının Desteği Olabilirler mi?  64
VI. KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA DESTEKLİĞİ  65
1. Çocuk Kavramı  65
2. Çocukların Ana ve Babalarına Destekliği  65
3. Küçük Çocukların Destekliği Konusunda Yanlış, Haksız ve Yaşam Gerçeklerine Aykırı Uygulamalar  66
4. Küçük Çocuklar Ana ve Babalarına Nasıl Destek Olurlar  68
a. Çocukların ev İşlerine Katılımı  68
b. Çocukların Çalışarak Aile Bütçesine Katkı Sağlamaları  69
5. Çocukların Ana Babalarına Destekliği "Varsayımlara" Değil, Yaşam Gerçeklerine Dayandırılmalıdır  71
6. Çalışan Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler  74
VII. YETİŞKİN ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA DESTEKLİĞİ  75
1. Her Zaman, Her Durumda ve Her Biçimde Ana Babaya Desteklik  75
2. Yargıtay Görüşleri  76
a. Ana Babanın Varlıklı Olmaları Destek Tazminatı İstemelerine Engel Değildir  76
b. Ana Baba, İhtiyaçları Olmasa Dahi Destek Tazminatı İsteyebilirler  77
c. Desteklik Mutlaka Para Veya Maddi Katkı Şeklinde Olmaz. Yardım ve Hizmet Ederek de Destek Olunabilir  77
ç. Yetişkin Çocukların, Arada Bir Ziyareti, Her Türlü Hastalık Ve Sıkıntılarında Yardıma Koşmaları, Ana Ve Babalarının Desteği Sayılmaları İçin Yeterlidir  77
d. Yetişkin Bir Evlâdın Hiç Destek Olmayacağı Kabul Edilemez  78
e. Ana ve Babanın Çocukları Kaç Tane Olursa Olsun, Her Çocuğun Destekliği Ayrıdır  78
f. Ana ve Babanın Gelecekleri Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Güvence Altına Alınmış Olsa Bile, Çocuklarına Muhtaç Olmayacakları Söylenemez  78
3. İş Kazalarına Bakan Özel Daire'nin, Yargıtay'ın Yukarda Açıklanan Yerleşik ve İlkeleşmiş Kararlarına ve Yasalara Aykırı Haksız Uygulamaları  78
a. Destek Tazminatının, Sosyal Güvenlik Yasasıyla İlişkilendirilmesinin Yanlışlığı  79
b. Yanlış ve Haksız Uygulamalardan Örnekler  82
c. Yanlış ve Haksız Uygulamalara İlişkin Özel Daire Kararları  84
d. Özel Daire'nin yukarıdaki Kararları Yerleşik İçtihada Aykırıdır  84
e. Özel Daire Kararlarının Yanlış ve Haksız Olduğuna İlişkin İki Yargıtay Üyesinin Karşıoy Yazıları  86
4. Sonuç Olarak, Yetişkin Çocuklar, Ana ve Babalarına Her Durumda, Her Koşulda, Çeşitli Biçimlerde Destek Olurlar  87
VIII. KARDEŞLERİN DESTEKLİĞİ  88
1. Kardeşin Kardeşe Destekliği İçin Nafaka Yükümlüsü Olmak Koşul Değildir  88
2. Önemli Olan Eylemli ve Düzenli Yardım İlişkisinin Varlığıdır  89
3. Kardeşlerin Destekliğine İlişkin Yaşamdan Kesitler  89
4. Küçük Yaşta Ölen Çocukların, İlerde Kardeşlerine Destek Olacağı İleri Sürülemez  91
5. Kardeşlerin Nafaka Yükümlülüğü  92
IX. DEĞİŞİK DESTEK TİPLERİ  93
1. Yakın Akrabaların Destekliği  93
2. Aynı Evi ve Aynı Yaşamı Paylaşanların Birbirlerine Destekliği  94
Dördüncü Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUNLUK  
I. TANIM  95
II. DESTEKTEN YOKSUNLUKTA “YOKSUN KALINAN” NEDİR?  96
1. Yoksun Kalınan, Ölenin Malvarlığı Değil, Bedensel ve Düşünsel Etkinliğiyle Yarattığı Ekonomik Değerdir  97
2. Bir İşi ve Kazancı Olmayan Kişilerin "Yardım ve Hizmet Ederek" Sağladığı Desteklikten Yoksun Kalınması  101
3. Ev Kadınlarının Ev Hizmetlerinden Yoksun Kalınması  104
4. Yaşlı ve Emekli Erkeklerin Destekliğinden Yoksun Kalınması  106
5. Anne ve Babanın, Çocuklarının Yardım ve Hizmetinden Yoksun Kalmaları  108
6. Nafaka Alacağından Yoksun Kalınması  115
7. Ölenin Düzenli Yardımından Yoksun Kalınması  116
III. DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR  116
1. Kadının Kocasının Desteğinden Yoksun Kalması  117
2. Nikâhsız Kadının Destekten Yoksun Kalması  119
3. Nişanlı Kadının Destekten Yoksun Kalması  120
4. Kocanın Karısının Desteğinden Yoksun Kalması  121
5. Çocukların Ana ve Babalarının Desteğinden Yoksun Kalmaları  121
6. Ceninin Destekten Yoksunluğu  123
7. Çok Özel Durumlarda Torunların Destekten Yoksun Kalmaları  125
8. Anne ve Babanın, Çocuklarının Desteğinden Yoksun Kalmaları  125
9. Üvey Ana veya Üvey Babanın Destekten Yoksun Kalmaları  127
10. Kardeşlerin Destekten Yoksunluğu  128
Beşinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  
I. GENEL OLARAK  131
II. YAŞAM SÜRELERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ  131
1. Yaşam Tabloları  131
2. Kurumlar Arası Yöntem Farklılıklarının Sonuçları  135
3. Yaşam (Zarar) Sürelerini Belirleme Tarihi  138
III. DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  139
1. Eşlerin Birbirlerine Destekliğinde Süreler  139
2. Çocukların Destekten Yoksunluk Süreleri  141
3. Ana Babaların Destekten Yoksunluk Süreleri  143
4. Kardeşlerin Destekten Yoksunluk Süreleri  144
Altıncı Bölüm  
DESTEK DÖNEMLERİ  
I. AKTİF DÖNEM – PASİF DÖNEM AYRIMI  145
II. ÇALIŞMA YAŞI (İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI)  146
1. Tanımlar ve Kavramlar  146
2. Yargıtay Kararlarında “Çalışma Yaşı–İşgörebilirlik Çağı” Tanımları  146
III. YASALARDA ÇALIŞMA YAŞI  147
1. Genel Olarak  147
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası  149
3. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası  149
4. Sosyal Güvenlik Yasalarında Emeklilik Yaşı  150
5. İş Yasalarında Çalışma Yaşı  151
IV. TAZMİNAT DAVALARINDA ÇALIŞMA YAŞI  152
1. Genel Olarak  152
2. Çalışma Yaşı (Aktif Dönem) Başlangıcı  153
3. Çalışma Yaşı (Aktif Dönem) Sonu  155
4. Çalışma Yaşı (Aktif Dönem) Sonu Nasıl Belirlenebilir  156
5. Çalışma Yaşı (Aktivite) Tabloları  158
6. Bizim Benimsediğimiz Araştırma Yöntemi  159
Yedinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARI  
I. PAYLAR NASIL BELİRLENMELİDİR  161
1. Kişilerin Birbirlerine Destekliği, Mirasçılıktan Bağımsız Olduğu İçin, Destek Payları İle Miras Payları Birbiriyle Karıştırılmamalıdır  161
2. Destek Paylarının, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gelir Bağlama Oranlarına Göre Belirlenmesi Doğru Değildir  162
3. Yardım ve Hizmet Ederek Destekliğin Ölçüsü, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gelir Bağlama Oranlarıyla Belirlenemez  165
4. Destek Payını Belirlemede En Doğru Yöntem, Ölenin Kazançlarının Tamamı (100) Kabûl Edilerek Paylaştırma Yapılmasıdır  166
5. Destek Paylarını Belirlemede, Ailenin Zorunlu Giderleri Türünden Ayrıntılara Girmeye Hiç Gerek Yoktur  167
6. Özetlersek  167
II. DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  167
1. Yöntem ve Ölçü Ne Olursa Olsun, Her Tür Hesaplama “Varsayıma Dayalı” Olacaktır  167
2. Birlikte Yaşayanlar Arasında Paylaştırma Diye Bir Şey Yoktur  168
3. Ancak, Tazminat Hesabı İçin Bir Paylaştırma Ölçüsü Bulmak Zorunludur  169
4. Destek Paylarına İlişkin Yargıtay’ın Yerleşik Kararları Yoktur  169
5. Desteğin Kazançlarının %70’i Üzerinden Paylaştırma Nereden Çıkmıştır?  170
6. Paylaştırma Tabloları  171
7. Paylaştırmaya İlişkin En Doğru Görüşler  171
III. DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  172
1. Desteğin Kazançlarından Ne Kadarının Paylaştırılacağı Konusu  172
2. Destek Payları Belirlenirken, Dava Açmamış Olanların Paylarının Gözönünde Bulundurulacağına İlişkin Yargıtay Kararları  173
3. Destekten Çıkanların Payları, Kalanların Paylarına Eklenecektir  174
4. Genç Yaşta Ölen Desteğin, İlerde Evlenip Eş ve Çocuklara Sahip Olma Olasılığı, Anne ve Babanın Tazminatı Hesaplanırken Gözönünde Bulundurulmalı mıdır?  175
IV. DESTEK TİPLERİNE GÖRE PAYLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ  176
1. Çocuksuz Eş  177
2. Eş ve Çocuklar  178
3. Eş, Çocuklar, Anne–Baba  179
4. Bekâr Olarak Ölen Çocuğun Ana Babaya Destekliğinde Destek Payları  182
Sekizinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ  
PARASAL DEĞERLENDİRMESİ  
I. GENEL OLARAK  183
II. TAZMİNAT HESABINA ESAS KAZANÇLAR  186
1. Kazanç Kavramı  186
2. Tazminat Hukukunda Kazanç  188
3. Kazanç Kaybı Kavramı  188
4. Kazanç Türleri  189
a. Gerçek Kazançlar  189
b. Varsayımsal Kazanç  190
c. Benzer (Eşdeğer) Kazançlar  191
d. Yabancı Para Türünden Kazançlar  192
e. Yasa Dışı ve Ahlaka Aykırı Kazançlar  194
f. Kayıt Dışı (Vergisiz) Kazançlar  195
III. KAZANÇLARIN ARAŞTIRILMASI  197
1. Kazanç Araştırmasının Önemi  197
2. Araştırılacak Olan Desteğin Kazançlarıdır  198
3. Desteğin Araştırılması Gereken Kazançları  199
IV. KAZANÇ KANITLAMA VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  203
1. Desteğin İşi, Mesleği ve Kazancı Hakkında Bilgi ve Belge Verilmesi  203
2. Mahkeme Kanalıyla Araştırma Yapılması  203
3. Yapılan İş ve Meslekle İlgili Belge ve Bilgilerin Değerlendirilmesi  204
4. Yapılan İş ve Mesleğin Araştırılmasına İlişkin Yargıtay Kararları  205
5. Meslek Kuruluşlarından "Eşdeğer Kazançların" Sorulması  207
6. Meslek Kuruluşlarından Kazançların Sorulmasına İlişkin Yargıtay Kararları  208
7. Kamu Görevlilerinin Kazançları Hakkında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bilgi İstenmesi  212
8. Kazançlar Konusunda Tanık Dinlenmesi  213
9. Yargıtay Kararlarına Göre Tanık Anlatımlarının Değeri  214
V. KAZANÇ BELİRLEME DÖNEMLERİ  217
1. Olay Gününden Hüküm Gününe En Yakın Güne Kadar "Eşdeğer" Kazançların Belirlenmesi Gereği  217
2. İşlemiş – İşleyecek Kazançlar Ayrımı  218
3. İşlemiş – İşleyecek Dönem Ayrımı Konusunda Yargıtay Kararlarından Örnekler  221
VI. TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRET UYGULANMASI  222
1. Yasal Düzenleme  222
2. Asgari Ücretlerin Uygulanacağı Yer ve Durumlar  223
3. Asgari Ücretlerin Uygulanmasında Temel İlkeler  223
4. Asgari Ücretlerin Uygulanma Yer ve Biçimleri  224
5. Asgari Ücret Karşılaştırma Yöntemiyle Kazanç Belirleme  224
VII. MESLEKLERE GÖRE KAZANÇ BELİRLEME  226
1. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Kişilerin Kazançlarının Belirlenmesi  226
2. Bağımsız Çalışanların, İşadamlarının, Tüccarların, Serbest Meslek Sahiplerinin Tazminat Hesabına Esas Kazançlarının Belirlenmesi  230
3. Şirket Ortaklarının, İşyeri, İşletme ve Çiftlik Sahiplerinin Tazminat Hesabına Esas Kazançları  234
4. Devlet Memurlarının Tazminat Hesabına Esas Kazançları Nasıl Belirlenmeli  235
5. Üniversite, Yüksek Okul, Meslek Okulu Öğrencilerinin, Okullarını Bitirdiklerinde Alabilecekleri Ücretlere Göre Tazminat Hesaplanması Gereği  236
VIII. MESLEK DIŞI DESTEKLİKTE PARASAL ÖLÇÜ  239
1. Yardım ve Hizmet Ederek Desteklikte Parasal Ölçü  239
2. Ev Hizmetlerinde Parasal Ölçü  240
3. Yaşlı Erkeklerin Eşlerine Yardım ve Hizmet Ederek Destekliğinde Parasal Ölçü  241
4. Pasif Dönem Zarar Hesabının Parasal Ölçüsü  241
Dokuzuncu Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI  
I. KONUYA GİRİŞ  243
1. İnsan Zararlarının Gideriminde Temel Ölçü  243
2. Hesap Başlangıcı ve Hesaplama Dönemleri  243
II. TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  244
1. Genel Açıklama  244
2. Kurumlar Arası Farklılık  245
3. Kurumlar Arası Yöntem Farklılıklarının Sonuçları  245
4. Yöntem Farklılıkları Nasıl Ortadan Kaldırılabilir  247
5. Yargı’da Geçmişten Bugüne Hesaplama Yöntemleri  247
a. Ortalama Kazanç ve Sabit Rant Yöntemi (%5 Artırım ve İskonto Değerli Dönem)  247
b. Ortalama Kazanç ve Sabit Rant Yöntemi (%10 Artırım ve İskonto Değerli Dönem)  249
c. Progressif Rant Hesabı Dönemi  251
6. Yargıda Açılan Davalarda Halen Uygulanması Zorunlu Hesap Formülü  253
III. HESAP UNSURLARININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ  254
1. Hukuka Aykırı Olay, Kusur ve Sorumluluk  254
a. Zarar Sorumlularının Belirlenmesi  255
b. Kusur ve Sorumluluk Derecelerinin Saptanması  255
c. Kusur ve Sorumluluklar Nasıl Belirlenmeli  255
d. Zarar Görenin Kusura Katılımı Yoksa, Sorumlular Arasındaki Kusur Oranlarının Ayrıntılarıyla Belirlenmesi Gerekmez  256
e. Olay Türlerine Göre Kusur ve Sorumluluklar  256
2. Desteğin Kimliği, Kişiliği ve Destekliği Konusunda Hukuksal Değerlendirmeler  257
3. Destekten Yoksun Kalanlar Hakkında Hukuksal Değerlendirmeler  259
4. Destek Paylarının Belirlenmesi  260
5. Tazminatın Parasal Unsuru  261
6. Hesap Unsurlarının Hukuksal Değerlendirmesinden Sonraki Aşama  262
IV. HESAPLAMAYA ESAS KAZANÇLARIN BELİRLENMESİ  263
1. İşlemiş Aktif Dönem Kazançları  263
2. İşleyecek Aktif Dönem Kazançları  263
3. Aktif Dönem Zarar Hesabına Esas Kazançların Toplanması  264
4. Pasif Dönem Zarar Hesabına Esas Parasal Ölçünün Belirlenmesi  264
V. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  264
Onuncu Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN İNDİRİMLER  
I. GENEL OLARAK  269
II. TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLMEZ  269
1. Miras ve Miras Gelirleri Tazminattan İndirilmez  269
2. Şirket Ortaklık ve Kâr Payları Tazminattan İndirilmez  271
3. SGK'nın Ölüm Sigortasından Bağladığı "Aylıklar" Tazminattan İndirilmez  271
4. SGK'nın Kaza Sigortasından Bağladığı "Gelirlerin" İndirimi Sınırlıdır  272
5. Kamu Görevlerinin Neden Oldukları İş Kazalarında, Hak Sahiplerine Bağlanan SGK. Gelirleri Tazminattan İndirilmez  273
6. İş Kazasında Kusuru Bulunan Haksahiplerine Rücu Edilemeyeceği İçin, Bağlanan Gelirler Tazminattan İndirilmez  273
7. Olay İş Kazası Değilse, SGK. Gelirlerinin İndirimi Söz Konusu Olmaz  273
8. Yaşam ve Ferdi Kaza Sigortalarından Alınan Paralar Tazminattan İndirilmez  275
9. Zorunlu Koltuk Sigortasından Ölen "Yolcunun" Mirasçılarına Ödenen Tazminat, Destekten Yoksun Kalma Tazimatından İndirilmez  275
III. TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLİR  276
Onbirinci Bölüm  
KUSUR İNDİRİMİ  
1. Desteğin Kusuru  277
2. Desteğin Kusura Katılımı (Birlikte Kusur)  277
Onikinci Bölüm  
DUL EŞİN EVLENME ŞANSI İNDİRİMİ  
1. Yeniden Evlenme Olasılığının Tazminat Davasına Etkisi  279
2. Yeniden Evlenme Olasılığının Araştırılması ve İndirim Oranının Belirlenmesi  280
3. Yargıtay Kararlarında, Yeniden Evlenme Olasılıklarının Nasıl Araştırılacağına İlişkin Açıklamalar  283
4. Yargıtay Kararlarına Göre Araştırma ve Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır  287
5. Dul Eşin Yeniden Evlenme Şansı Hangi Tarihe Göre Belirlenmelidir  288
6. Yeniden Evlenme Durumunda Tazminatın Hesaplanması  290
7. Hüküm Tarihinden Sonra Evlenme Durumunda Geri Verme Söz Konusu Olamaz  292
8. Dava Sonuçlanmadan Evlenip Boşanmada Tazminatın Hesaplanması  293
9. İkinci Evliliğin, Öncekinin Yaşam Düzeyini Sağlayamaması Durumunda, Aradaki Farkın İstenebileceğine İlişkin Görüşler  294
10. Yargıtay’ın, Nikâhsız Eşin Evlenme Şansının Daha Yüksek Olacağına İlişkin Kararları, Ülke Gerçeklerine Aykırıdır  296
11. Yargıtay Kararlarında Değerlendirme Belirsizlikleri  300
12. Yeniden Evlenmeler ve Toplum Sınıfları Konusunda Gözlemlerimiz  302
13. Bize Göre, Yeniden Evlenme Olasılıkları Hangi Ölçülere Göre ve Nasıl Belirlenmelidir  306
Onüçüncü Bölüm  
YETİŞTİRME GİDERLERİNİN İNDİRİMİ  
1. Küçük Çocukların Destekliği Konusunda Yanlış, Haksız ve Yaşam Gerçeklerine Aykırı Uygulamalar ve "Yetiştirme Giderlerinin" Tazminattan İndirimi Konusu  309
2. Yetiştirme Giderleri Konusunda Görüşlerimiz  310
3. Yetiştirme Giderlerinin İndirilmesi Gerektiğini İleri Sürenlerin Görüşleri  312
4. İndirim Gerekeceğine İlişkin Görüşlerin Eleştirisi  313
5. İndirimi Gerekli Bulanlar, Çocuğun Maliyetini de Hesaba Katmalıdırlar  315
6. İndirim Gerekmeyeceğine İlişkin Görüşler  316
a. Çocuğun Bedensel Yardımı Gözetilerek, Tazminattan İndirim Yapılmamalıdır  316
b. Bakım ve Yetiştirme Masraflarının İndirilmesi Halinde Bu Tazminat, Yoksun Kalınan Yardımın Tam Karşılığı Olamaz  316
c. Yetiştirme Giderleri, Ahlâki Bir Borcun Yerine Getirilmesi Olduğundan, İndirim Yapılamaz  317
d. İndirim Gerekmeyeceğine İlişkin Bir Yargıtay Üyesinin Karşıoy Yazısı  317
e. İndirim Gerekmeyeceğine İlişkin Bir Başka Yargıtay Üyesinin Karşıoy Yazısı  319
f. Yargıtay Onursal Üyesi Çetin Aşçıoğlu’nun Görüşleri  321
7. Hangi Koşullarda "Yetiştirme Giderleri" İndirimi Yapılmalıdır  323
8. İndirim Nasıl Yapılmalıdır  323
Ondördüncü Bölüm  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK VE GELİRLERİ  
I. TANIMLAR  327
1. Sosyal Güvenlik Kurumu Yardımları  327
2. "Gelir" ve "Aylık" Kavramları  327
II. ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANAN "AYLIKLAR"  328
1. SGK'nın "Ölüm Sigortası"ndan Bağladığı "Aylıklar" Tazminattan İndirilmez  328
2. Yargıtay Kararları  329
III. KAZA SİGORTASINDAN BAĞLANAN "GELİRLER"İN İNDİRİMİ  332
1. SGK'nın Kaza Sigortasından Bağladığı Gelirlerin İndiriminin Koşulları  332
2. İndirim Tutarları  333
3. Tazminattan İndirilecek "Peşin Değer" Nasıl Hesaplanmaktadır  333
IV. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA BAĞLANAN "GELİRLERİN" İNDİRİMİ  339
1. Bağımsız Çalışanlar  339
2. Bağımsız Çalışanların Haksahiplerine Kurum'un Sağladığı Yardımlar  339
3. Bağımsız Çalışanların Haksahiplerine "Gelir" Bağlanmasının Koşulları  339
4. Bağımsız Çalışanın Ölümü Kesin "İş Kazası" İse ve Haksahiplerine "Gelir" Bağlanmışsa, Tazminattan İndirilecek Miktar  340
V. OLAY "İŞ KAZASI" DEĞİLSE, İNDİRİMİ SÖZ KONUSU OLMAZ  341
VI. KAZA SİGORTASINDAN İNDİRİLMEYECEK "GELİRLER"  342
1. Kamu Görevlilerinin Neden Oldukları İş Kazalarında, Hak Sahiplerine Bağlanan SGK. Gelirleri Tazminattan İndirilmez  342
2. İş Kazasında Kusuru Bulunan Haksahiplerine Rücu Edilemeyeceği İçin, Bağlanan Gelirler Tazminattan İndirilmez  342
Onbeşinci Bölüm  
DAVA ÖNCESİ YETERSİZ ÖDEMELERİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ  
I. YETERSİZ ÖDEMELER  343
1. Dava Öncesi Ödemeler  343
2. Yetersiz ve Ölçüsüz Anlaşmalar  343
3. Yetersiz Anlaşmaların İptali İsteminde Yöntem  344
4. Yetersizliğin ve Ölçüsüzlüğün Araştırılması ve Kanıtlanması Yöntemi  345
5. İbranamelerin Hukuksal Niteliği  346
6. İki Yıllık Hak Düşürücü Süre ve Sürenin Başlangıcı  347
II. YETERSİZ ÖDEMELERİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ  348
1. Ödemelerin Yetersizliğini Saptama Yöntemi  348
2. İndirimin Nasıl Yapılacağı Konusunda Görüşler ve Uygulanan Yöntemler  348
3. İndirim Konusunda Hukuk Genel Kurulu’nda İki Yöntemin Tartışılması  349
4. İndirim Konusunda Görüşümüz  350
5. Bir Güncelleme ve Tazminattan İndirim Örneği  351
Onaltıncı Bölüm  
HATIR TAŞIMASI NEDENİYLE İNDİRİM  
I. HATIR TAŞIMASI  353
1. Hatır Taşıması Nedir  353
2. Taşıyanın “Ekonomik Yararı" Varsa "Hatır Taşıması" Söz Konusu Olmaz  353
3. Aile Bireylerinin Taşınması "Hatır Taşıması" Değildir  354
4. Hatır İçin de Olsa Taraflar Arasında “Yolcu Taşıma” İlişkisi Kurulmuştur  355
II. HATIR TAŞIMASI NEDENİYLE TAZMİNATTAN İNDİRİM  355
1. İndirim Yapılması Niçin İstenmektedir?  355
2. İndirim Zorunlu Mudur?  357
3. İndirimin Ölçüsü Nedir?  357
4. Hatır İndiriminden, Ancak Hatır İçin Taşıyan Yararlanabilir  358
III. HATIR TAŞIMASI VE KUSURA KATILIM NEDENİYLE İNDİRİM  359
1. Hatır Taşıması ve Kusura Katılımın Birlikte Değerlendirilmesi  359
2. Kusura Katılımda İndirim Oranı Ne Olacaktır?  359
3. Yargıtay Kararları  360
4. Başka Kusura Katılım Nedenleri  361
Onyedinci Bölüm  
ÖLÜM VE DESTEKTEN YOKSUNLUK NEDENİYLE  
TAZMİNAT DAVALARI  
I. DAVACILAR  363
1. Genel Olarak  363
2. Destek Tazminatı İle Birlikte Manevi Tazminat İsteyebilecek Olanlar  364
3. Yalnızca Manevi Tazminat İsteyebilecek Olanlar  366
4. Ölüm Nedeniyle "Davacı" Olabilecek "Üçüncü Kişiler"  368
II. DAVALILAR  371
1. Genel Olarak  371
2. Sorumluluklar  372
3. Sorumluluk Türlerini Bilmenin Yararları  375
4. Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davalarında Davalılar  375
5. Yolcu Taşımada Davalılar  378
6. Güvence Hesabı Hangi Durumlarda Dava Edilebilir  380
7. İş Kazalarında Davalılar  382
8. Hastanelerin ve Hekimlerin Sorumluluğunda Dava Edilecek Kişiler  384
9. Öldüren Binalar, Yapılar ve Davalılar  387
10. Ürün Zararları ve Davalılar  389
11. Devletin Ölümlerden Sorumluluğu  390
III. DAVA KONULARI  393
1. Dava Konusu Olarak Destek Tazminatı  394
2. Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İstenmesi  395
3. Ölüm Öncesi Tedavi Giderleri ve Güç Kaybı Tazminatı  396
4. Cenaze Giderleri  399
IV. DAVA AÇILMASI  403
1. Ön Hazırlık  403
2. Ne Tür Dava Açılacağı Hakkında  404
3. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  405
4. Belirsiz Alacak Davası Hangi Durumlarda ve Nasıl Açılacaktır  406
5. Belirsiz Alacak Davasında "Manevi Tazminat" İstenmesi  409
6. Manevi Tazminat İçin Ortak Bir Ölçü Bulunabilir mi?  410
V. DAVA DİLEKÇESİ  416
1. Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır  416
2. Dilekçeler Konusunda Uyarılar  416
3. Dava Dilekçesine Belgelerin Eklenmesi  417
4. Dilekçelerde "Konu" Başlıklarına Bir Örnek  418
5. Bir Dilekçe Örneği  419
VI. KANITLAR  421
1. Gerekli Olan ve Her Olay İçin Ortak Kanıtlar  421
2. Gerekli Olmayan Belge ve Bilgiler  422
3. Mahkemece İlgili Yerlerden İstenecek Belgeler  424
4. Delil Bildirme Yükümlülüğü  424
5. Delillerin Bildirilmesinde Üç Aşama  426
6. Delillerin Bildirilme Süresi ve Biçimi  428
7. Delil Listeleri  429
8. Delil Listelerine Uygulamadan Somut Örnekler  430
VII. TANIK DİNLENMESİ  433
1. Genel Olarak  433
2. Tanık Gösterilmesi  434
3. Tanık Dinlenmesi  434
4. Avukatların ve Tarafların Tanığa Doğrudan Soru Yöneltebilmeleri  436
5. Tanık Anlatımlarının Değerlendirilmesi  436
Onsekizinci Bölüm  
GÖREV VE YETKİ  
I. GÖREVLİ MAHKEME  439
1. Genel Olarak  439
2. Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  440
3. İş Kazalarında Görevli Mahkeme, İş Mahkemeleridir  441
4. Trafik Kazası Sonucu Ölüm ve Bedensel Zararlarda Görevli Mahkeme  445
5. Yolcu Taşımada Görevli Mahkeme Ticaret Mahkemeleridir  448
6. Hekim ve Hastane Sorumluluklarında Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevlidir  449
7. Bina, Yapı ve İşletmelerden Kaynaklanan Ölümlerde Görevli Mahkeme  449
8. Ürünlerden Kaynaklanan Ölümlerde Görevli Mahkeme  449
9. Ayıplı Hizmet İle İnsana Verilen Zararlar Birbirine Karıştırılmamalıdır  451
10. Devlete ve Kamu Kurumlarına Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Mahkemeler  451
a. İdari Yargı'nın Görevli Olduğu Davalar  452
b. Devlet ve Kamu Kurumlarının Taşıtlarının Karıştığı Kazalarda Görevli Mahkeme  453
c. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kurulan Devlet ve Kamu Tüzel Kişilerine Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkemeler  453
d. Karayolları İdaresi'nin Sorumluluğunda Farklı Düzenleme  454
II. YETKİLİ MAHKEME  455
1. Genel Yetkili Mahkeme  455
2. Yerleşim Yerleri İle İlgili Diğer Maddeler  455
3. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki  455
4. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  456
5. Yolcu Taşımada Yetkili Mahkeme  457
6. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki  457
7. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki  457
8. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  458
III. SİGORTA ANLAŞMAZLIKLARINDA TAHKİM YOLU  460
1. Sigortacılıkta Tahkim Nedir  460
2. Tanımlar  461
3. Sigorta Tahkim Komisyonu'na Hangi Durumlarda Başvurulur  461
4. Komisyona Nasıl Başvurulur  462
5. Başvurunun "Raportör" Tarafından İncelenmesi  462
6. Uyuşmazlığın Hakemlerce İncelenmesi  463
7. Kararlara İtiraz Yolu  463
8. Temyiz Yolu ve Temyiz Edilemeyen Kararlar  464
Ondokuzuncu Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA  
TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  
I. GENEL AÇIKLAMA  465
II. HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMI  465
1. Genel Hüküm Niteliği  465
2. Süreler  465
a. Olağan Süre  466
b. Ek (Kesin) Süre  466
c. Olağan Dışı Süre (Ceza Zamanaşımı Süresi)  466
3. Zamanaşımının Başlangıcı  467
a. Tazminat Sorumlularının Öğrenilmesi  468
b. Zararın Öğrenilmesi  469
c. Zararın Dava Edilebilir Nitelik Kazanması Koşulu  469
4. Zamanaşımının Kesilmesi  470
III. SÖZLEŞMELERDE ZAMANAŞIMI  471
1. On Yıllık Süre  471
2. Beş Yıllık Süre  471
IV. SORUMLULUK TÜRLERİNE GÖRE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  472
1. Trafik Kazalarında Zamanaşımı  472
2. Yolcu Taşımada Zamanaşımı  473
3. Zorunlu Sigortalara Başvurularda Zamanaşımı Süreleri  475
a. Trafik Sigortasında Zamanaşımı  476
b. Karayolu Taşıma Sigortasında Zamanaşımı  476
c. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zamanaşımı  477
d. Güvence Hesabına Başvurularda Zamanaşımı  477
4. Bina ve Yapılardan Sorumluluklarda Zamanaşımı Süreleri  478
5. Tehlikeli İşletmelerden Sorumlulukta Zamanaşımı  478
6. Satın Alınan veya Yükleniciye Yaptırılan Binaların Çökmesi ve Yıkılması Sonucu Ölüm ve Bedensel Zararlarda Zamanaşımı  480
7. İş Kazalarında Zamanaşımı  481
8. Hekimin ve Hastanenin Sorumluluğuna Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri  481
9. İdari Yargı'da Dava Açma Süresi ve Zamanaşımı  483
a. Dava Açma Süresi  483
b. Zamanaşımı Süresi  484
c. İdari Yargı’da Zamanaşımı ve Dava Açma Süresine İlişkin Görüşler  484
10. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kurumlarına Göre Açılacak Davalarda Zamanaşımı  485
Yirminci Bölüm  
TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ UYGULAMASI  
I. TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ İSTENMESİ  487
II. FAİZ TÜRLERİ  487
1. Yasal Faiz  487
2. Ticari Faiz  488
III. FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ  491
1. Ayrı Bir “Faiz Davası” Açılmasının Nedenleri  491
2. Ayrı Bir Dava İle Faiz İsteme Koşulu  491
3. Faiz Davasının Açılma Biçimi  491
3. Dava Konusu Edilen “Birikmiş Faiz” Kapitale Dönüşmüş Olmakla, Mahkemece Hüküm Altına Alınırken Ayrıca Faize Hükmedilir  492
IV. FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  492
1. Faiz ve Zamanaşımı  492
2. Faizlerde Zamanaşımına İlişkin Sorunlar  493
3. Faiz Davalarında Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  493
4. Faiz Davalarında Zamanaşımı Sürelerinin Örneklerle Açıklanması  495
EKLER  
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KONULARINA GÖRE
(SEÇİLMİŞ VE ÖZETLENMİŞ) YARGITAY KARARLARI  499
 ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUNLUK RAPOR ÖRNEKLERİ  575
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  603
 TABLOLAR  655
Yargıtay Kararları Arama Dizini  676
 


Sera Reyhani Yüksel ...
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İrem Apaydın
Nisan 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Özcan Günergök ...
Nisan 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İkinci Baskıya Önsöz  v
İlk Baskı Sunuş Yazısı  ix
Birinci Bölüm  
ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT  
I. GENEL OLARAK  1
1. Öldürülen Kişinin Yakınlarının Tazminat İsteme Hakları  1
2. Yaşam Gerçekleri ve İnsanın Doğası Gözardı Edilmemelidir  4
a. Yanlış Görüşler  4
b. Yaşam Gerçekleri  8
3. Ülkemizin Toplum Yapısı ve Yaşam Biçimleri  10
II. ÖLÜMÜN YOL AÇTIĞI ZARAR KAVRAMI  11
1. Genel Olarak Zarar Kavramı (Yerleşik Görüş)  11
2. Ölümün Yol Açtığı Zarar Nedir ve Kimlerin Zararıdır?  12
3. Yargıtay Kararlarına Göre Destekten Yoksun Kalanların Zararı  13
III. TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR  16
IV. TAZMİNAT HESABINA KATILMAYACAK OLAN KAZANIMLAR  17
İkinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HUKUKSAL NİTELİĞİ  
I. YASA HÜKMÜ  21
II. DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARININ, ÖLENDEN GEÇMEYEN BAĞIMSIZ BİR HAK OLMASI  24
III. BAĞIMSIZ BİR HAK OLMASININ SONUÇLARI  25
1. Ölenin Sağlığında Yaptığı Sözleşmeler, Borçlanmalar, Bazı Hak ve Alacaklardan Vazgeçmiş Bulunması, Destekten Yoksun Kalanları Bağlamaz  25
2. Mirasın Reddedilmesi, Tazminat İsteme Hakkını Ortadan Kaldırmaz  25
3. Terekenin Borca Batık Olması Destek Tazminatı İstenmesine Engel Değildir  25
4. Destek Tazminatına, Ölenin Borçlarından Dolayı "Haciz" Konulamaz  26
5. Tazminat Alacakları "İflas Masasına" Kaydedilemez  26
6. Tazminattan Veraset ve İntikal Vergisi alınmaz.  26
7. Ölenin Vergi Borçlarından Dolayı Tazminata Haciz Konulamaz  26
8. Desteğin Sağlığında Yaptığı "Sorumsuzluk" Anlaşmaları, Destekten Yoksun Kalanları Bağlamaz  26
9. Bağımsızlığın Bir Sonucu Olarak, Önce Yaralanıp, Daha Sonra Ölen Desteğin, Bedensel Zararı Nedeniyle Aldığı Tazminatın, Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmesi İstenemez  27
10. Önce Yaralanma Sonra Ölüm Olayının "Mirasçılar" Yönünden Değerlendirilmesi  28
IV. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KONUSUNDA ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER VE BUNLARIN ELEŞTİRİSİ  31
1. “Bakım Gücü – Bakım İhtiyacı” Kavramları Görece, Belirsiz, Yanıltıcıdır; Yaşam Gerçeklerine ve Yargıtay'ın Yerleşik Kararlarına Aykırıdır  32
2. Destekten Yoksunluğun Bir “Yansıma Zarar” Olarak Nitelenmesi Yanlıştır  35
3. Malvarlığı Zararı Olarak Nitelemenin Yanlışlığı Ve Sakıncaları  38
4. Malvarlığı Nitelemesine Bağlı “Fark Kuramı” da Yanıltıcıdır  41
5. Ölümün, Yakınlara “Yarar” Sağlayacağı Görüşü De Son Derece Katı ve Maddeci Bir Anlayıştır  42
6. Ölenden Kalan Miras ve Miras Geliri Nedeniyle Tazminat İstenemeyeceği Görüşü de Yanlıştır. Çünkü Haksız Eylemin Yol Açtığı Yoksunluk İle Yasal Bir Hak Olan Miras Arasında “Nedensellik Bağı” Kurulamaz  42
7. Ölen Kişinin Primlerini Ödeyerek Kendisine ve Yakınlarına Sağladığı Sigorta Güvencelerinin Tazminattan İndirileceği Görüşü de Yanlıştır  44
8. Sosyal Güvenlik Kurumlarının Ölüm Dalından Bağladığı Aylıklar da İndirim Konusu Olamaz  44
9. Destekten Yoksun Kalan Kişinin Çalışıyor Olması veya Çalışmaya Başlamasının Davanın Reddi Sonucunu Doğuracağı ya da Tazminattan İndirim Nedeni Olacağı veya Tazminatın Çalışmaya Başladığı Tarihe Kadar Hesaplanacağı Görüşlerinin Tümü Haksız, İnsafsız ve Hukuka Aykırıdır  46
Üçüncü Bölüm  
DESTEK VE DESTEKLİK  
I. TANIMLAR  47
1. Destek  47
2. Desteklik  47
3. Destekliği Gerçekleştirme Biçimleri  49
II. DESTEK SAĞLAMA BİÇİMLERİ  50
1. Parasal Desteklik  50
2. Yardım ve Hizmet Ederek Desteklik  50
3. Değişik Biçimlerde Desteklik  54
III. KİMLER DESTEK OLABİLİR  54
IV. EŞLERİN BİRBİRLERİNE DESTEKLİĞİ  54
1. Evlilik Süresince Yaşam Boyu Desteklik  54
2. Nikâhsız Eşlerin Birbirlerine Destekliği  58
3. Evlilik Hazırlığı İçindeki Nişanlıların Destekliği  60
V. ANA VE BABALARIN ÇOCUKLARINA DESTEKLİĞİ  61
1. Genel Kural  61
2. İleri Derecede Sakat ve Beyin Özürlü Çocuklar  61
3. Evlenmemiş Kızlar  61
4. Evlâtlık  62
5. Üvey Çocuklar  62
6. Baba Evine Sığınmış Dul Kadınlar  62
7. Yetişkin ve Evli Çocukların Destek Tazminatı İsteyebilecekleri Ayrık Durumlar  63
8. Anne ve Baba Torunlarının Desteği Olabilirler mi?  64
VI. KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA DESTEKLİĞİ  65
1. Çocuk Kavramı  65
2. Çocukların Ana ve Babalarına Destekliği  65
3. Küçük Çocukların Destekliği Konusunda Yanlış, Haksız ve Yaşam Gerçeklerine Aykırı Uygulamalar  66
4. Küçük Çocuklar Ana ve Babalarına Nasıl Destek Olurlar  68
a. Çocukların ev İşlerine Katılımı  68
b. Çocukların Çalışarak Aile Bütçesine Katkı Sağlamaları  69
5. Çocukların Ana Babalarına Destekliği "Varsayımlara" Değil, Yaşam Gerçeklerine Dayandırılmalıdır  71
6. Çalışan Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler  74
VII. YETİŞKİN ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA DESTEKLİĞİ  75
1. Her Zaman, Her Durumda ve Her Biçimde Ana Babaya Desteklik  75
2. Yargıtay Görüşleri  76
a. Ana Babanın Varlıklı Olmaları Destek Tazminatı İstemelerine Engel Değildir  76
b. Ana Baba, İhtiyaçları Olmasa Dahi Destek Tazminatı İsteyebilirler  77
c. Desteklik Mutlaka Para Veya Maddi Katkı Şeklinde Olmaz. Yardım ve Hizmet Ederek de Destek Olunabilir  77
ç. Yetişkin Çocukların, Arada Bir Ziyareti, Her Türlü Hastalık Ve Sıkıntılarında Yardıma Koşmaları, Ana Ve Babalarının Desteği Sayılmaları İçin Yeterlidir  77
d. Yetişkin Bir Evlâdın Hiç Destek Olmayacağı Kabul Edilemez  78
e. Ana ve Babanın Çocukları Kaç Tane Olursa Olsun, Her Çocuğun Destekliği Ayrıdır  78
f. Ana ve Babanın Gelecekleri Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Güvence Altına Alınmış Olsa Bile, Çocuklarına Muhtaç Olmayacakları Söylenemez  78
3. İş Kazalarına Bakan Özel Daire'nin, Yargıtay'ın Yukarda Açıklanan Yerleşik ve İlkeleşmiş Kararlarına ve Yasalara Aykırı Haksız Uygulamaları  78
a. Destek Tazminatının, Sosyal Güvenlik Yasasıyla İlişkilendirilmesinin Yanlışlığı  79
b. Yanlış ve Haksız Uygulamalardan Örnekler  82
c. Yanlış ve Haksız Uygulamalara İlişkin Özel Daire Kararları  84
d. Özel Daire'nin yukarıdaki Kararları Yerleşik İçtihada Aykırıdır  84
e. Özel Daire Kararlarının Yanlış ve Haksız Olduğuna İlişkin İki Yargıtay Üyesinin Karşıoy Yazıları  86
4. Sonuç Olarak, Yetişkin Çocuklar, Ana ve Babalarına Her Durumda, Her Koşulda, Çeşitli Biçimlerde Destek Olurlar  87
VIII. KARDEŞLERİN DESTEKLİĞİ  88
1. Kardeşin Kardeşe Destekliği İçin Nafaka Yükümlüsü Olmak Koşul Değildir  88
2. Önemli Olan Eylemli ve Düzenli Yardım İlişkisinin Varlığıdır  89
3. Kardeşlerin Destekliğine İlişkin Yaşamdan Kesitler  89
4. Küçük Yaşta Ölen Çocukların, İlerde Kardeşlerine Destek Olacağı İleri Sürülemez  91
5. Kardeşlerin Nafaka Yükümlülüğü  92
IX. DEĞİŞİK DESTEK TİPLERİ  93
1. Yakın Akrabaların Destekliği  93
2. Aynı Evi ve Aynı Yaşamı Paylaşanların Birbirlerine Destekliği  94
Dördüncü Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUNLUK  
I. TANIM  95
II. DESTEKTEN YOKSUNLUKTA “YOKSUN KALINAN” NEDİR?  96
1. Yoksun Kalınan, Ölenin Malvarlığı Değil, Bedensel ve Düşünsel Etkinliğiyle Yarattığı Ekonomik Değerdir  97
2. Bir İşi ve Kazancı Olmayan Kişilerin "Yardım ve Hizmet Ederek" Sağladığı Desteklikten Yoksun Kalınması  101
3. Ev Kadınlarının Ev Hizmetlerinden Yoksun Kalınması  104
4. Yaşlı ve Emekli Erkeklerin Destekliğinden Yoksun Kalınması  106
5. Anne ve Babanın, Çocuklarının Yardım ve Hizmetinden Yoksun Kalmaları  108
6. Nafaka Alacağından Yoksun Kalınması  115
7. Ölenin Düzenli Yardımından Yoksun Kalınması  116
III. DESTEKTEN YOKSUN KALANLAR  116
1. Kadının Kocasının Desteğinden Yoksun Kalması  117
2. Nikâhsız Kadının Destekten Yoksun Kalması  119
3. Nişanlı Kadının Destekten Yoksun Kalması  120
4. Kocanın Karısının Desteğinden Yoksun Kalması  121
5. Çocukların Ana ve Babalarının Desteğinden Yoksun Kalmaları  121
6. Ceninin Destekten Yoksunluğu  123
7. Çok Özel Durumlarda Torunların Destekten Yoksun Kalmaları  125
8. Anne ve Babanın, Çocuklarının Desteğinden Yoksun Kalmaları  125
9. Üvey Ana veya Üvey Babanın Destekten Yoksun Kalmaları  127
10. Kardeşlerin Destekten Yoksunluğu  128
Beşinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  
I. GENEL OLARAK  131
II. YAŞAM SÜRELERİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ  131
1. Yaşam Tabloları  131
2. Kurumlar Arası Yöntem Farklılıklarının Sonuçları  135
3. Yaşam (Zarar) Sürelerini Belirleme Tarihi  138
III. DESTEKTEN YOKSUNLUK SÜRELERİ  139
1. Eşlerin Birbirlerine Destekliğinde Süreler  139
2. Çocukların Destekten Yoksunluk Süreleri  141
3. Ana Babaların Destekten Yoksunluk Süreleri  143
4. Kardeşlerin Destekten Yoksunluk Süreleri  144
Altıncı Bölüm  
DESTEK DÖNEMLERİ  
I. AKTİF DÖNEM – PASİF DÖNEM AYRIMI  145
II. ÇALIŞMA YAŞI (İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI)  146
1. Tanımlar ve Kavramlar  146
2. Yargıtay Kararlarında “Çalışma Yaşı–İşgörebilirlik Çağı” Tanımları  146
III. YASALARDA ÇALIŞMA YAŞI  147
1. Genel Olarak  147
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası  149
3. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası  149
4. Sosyal Güvenlik Yasalarında Emeklilik Yaşı  150
5. İş Yasalarında Çalışma Yaşı  151
IV. TAZMİNAT DAVALARINDA ÇALIŞMA YAŞI  152
1. Genel Olarak  152
2. Çalışma Yaşı (Aktif Dönem) Başlangıcı  153
3. Çalışma Yaşı (Aktif Dönem) Sonu  155
4. Çalışma Yaşı (Aktif Dönem) Sonu Nasıl Belirlenebilir  156
5. Çalışma Yaşı (Aktivite) Tabloları  158
6. Bizim Benimsediğimiz Araştırma Yöntemi  159
Yedinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARI  
I. PAYLAR NASIL BELİRLENMELİDİR  161
1. Kişilerin Birbirlerine Destekliği, Mirasçılıktan Bağımsız Olduğu İçin, Destek Payları İle Miras Payları Birbiriyle Karıştırılmamalıdır  161
2. Destek Paylarının, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gelir Bağlama Oranlarına Göre Belirlenmesi Doğru Değildir  162
3. Yardım ve Hizmet Ederek Destekliğin Ölçüsü, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gelir Bağlama Oranlarıyla Belirlenemez  165
4. Destek Payını Belirlemede En Doğru Yöntem, Ölenin Kazançlarının Tamamı (100) Kabûl Edilerek Paylaştırma Yapılmasıdır  166
5. Destek Paylarını Belirlemede, Ailenin Zorunlu Giderleri Türünden Ayrıntılara Girmeye Hiç Gerek Yoktur  167
6. Özetlersek  167
II. DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  167
1. Yöntem ve Ölçü Ne Olursa Olsun, Her Tür Hesaplama “Varsayıma Dayalı” Olacaktır  167
2. Birlikte Yaşayanlar Arasında Paylaştırma Diye Bir Şey Yoktur  168
3. Ancak, Tazminat Hesabı İçin Bir Paylaştırma Ölçüsü Bulmak Zorunludur  169
4. Destek Paylarına İlişkin Yargıtay’ın Yerleşik Kararları Yoktur  169
5. Desteğin Kazançlarının %70’i Üzerinden Paylaştırma Nereden Çıkmıştır?  170
6. Paylaştırma Tabloları  171
7. Paylaştırmaya İlişkin En Doğru Görüşler  171
III. DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  172
1. Desteğin Kazançlarından Ne Kadarının Paylaştırılacağı Konusu  172
2. Destek Payları Belirlenirken, Dava Açmamış Olanların Paylarının Gözönünde Bulundurulacağına İlişkin Yargıtay Kararları  173
3. Destekten Çıkanların Payları, Kalanların Paylarına Eklenecektir  174
4. Genç Yaşta Ölen Desteğin, İlerde Evlenip Eş ve Çocuklara Sahip Olma Olasılığı, Anne ve Babanın Tazminatı Hesaplanırken Gözönünde Bulundurulmalı mıdır?  175
IV. DESTEK TİPLERİNE GÖRE PAYLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ  176
1. Çocuksuz Eş  177
2. Eş ve Çocuklar  178
3. Eş, Çocuklar, Anne–Baba  179
4. Bekâr Olarak Ölen Çocuğun Ana Babaya Destekliğinde Destek Payları  182
Sekizinci Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ  
PARASAL DEĞERLENDİRMESİ  
I. GENEL OLARAK  183
II. TAZMİNAT HESABINA ESAS KAZANÇLAR  186
1. Kazanç Kavramı  186
2. Tazminat Hukukunda Kazanç  188
3. Kazanç Kaybı Kavramı  188
4. Kazanç Türleri  189
a. Gerçek Kazançlar  189
b. Varsayımsal Kazanç  190
c. Benzer (Eşdeğer) Kazançlar  191
d. Yabancı Para Türünden Kazançlar  192
e. Yasa Dışı ve Ahlaka Aykırı Kazançlar  194
f. Kayıt Dışı (Vergisiz) Kazançlar  195
III. KAZANÇLARIN ARAŞTIRILMASI  197
1. Kazanç Araştırmasının Önemi  197
2. Araştırılacak Olan Desteğin Kazançlarıdır  198
3. Desteğin Araştırılması Gereken Kazançları  199
IV. KAZANÇ KANITLAMA VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  203
1. Desteğin İşi, Mesleği ve Kazancı Hakkında Bilgi ve Belge Verilmesi  203
2. Mahkeme Kanalıyla Araştırma Yapılması  203
3. Yapılan İş ve Meslekle İlgili Belge ve Bilgilerin Değerlendirilmesi  204
4. Yapılan İş ve Mesleğin Araştırılmasına İlişkin Yargıtay Kararları  205
5. Meslek Kuruluşlarından "Eşdeğer Kazançların" Sorulması  207
6. Meslek Kuruluşlarından Kazançların Sorulmasına İlişkin Yargıtay Kararları  208
7. Kamu Görevlilerinin Kazançları Hakkında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bilgi İstenmesi  212
8. Kazançlar Konusunda Tanık Dinlenmesi  213
9. Yargıtay Kararlarına Göre Tanık Anlatımlarının Değeri  214
V. KAZANÇ BELİRLEME DÖNEMLERİ  217
1. Olay Gününden Hüküm Gününe En Yakın Güne Kadar "Eşdeğer" Kazançların Belirlenmesi Gereği  217
2. İşlemiş – İşleyecek Kazançlar Ayrımı  218
3. İşlemiş – İşleyecek Dönem Ayrımı Konusunda Yargıtay Kararlarından Örnekler  221
VI. TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRET UYGULANMASI  222
1. Yasal Düzenleme  222
2. Asgari Ücretlerin Uygulanacağı Yer ve Durumlar  223
3. Asgari Ücretlerin Uygulanmasında Temel İlkeler  223
4. Asgari Ücretlerin Uygulanma Yer ve Biçimleri  224
5. Asgari Ücret Karşılaştırma Yöntemiyle Kazanç Belirleme  224
VII. MESLEKLERE GÖRE KAZANÇ BELİRLEME  226
1. Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Kişilerin Kazançlarının Belirlenmesi  226
2. Bağımsız Çalışanların, İşadamlarının, Tüccarların, Serbest Meslek Sahiplerinin Tazminat Hesabına Esas Kazançlarının Belirlenmesi  230
3. Şirket Ortaklarının, İşyeri, İşletme ve Çiftlik Sahiplerinin Tazminat Hesabına Esas Kazançları  234
4. Devlet Memurlarının Tazminat Hesabına Esas Kazançları Nasıl Belirlenmeli  235
5. Üniversite, Yüksek Okul, Meslek Okulu Öğrencilerinin, Okullarını Bitirdiklerinde Alabilecekleri Ücretlere Göre Tazminat Hesaplanması Gereği  236
VIII. MESLEK DIŞI DESTEKLİKTE PARASAL ÖLÇÜ  239
1. Yardım ve Hizmet Ederek Desteklikte Parasal Ölçü  239
2. Ev Hizmetlerinde Parasal Ölçü  240
3. Yaşlı Erkeklerin Eşlerine Yardım ve Hizmet Ederek Destekliğinde Parasal Ölçü  241
4. Pasif Dönem Zarar Hesabının Parasal Ölçüsü  241
Dokuzuncu Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI  
I. KONUYA GİRİŞ  243
1. İnsan Zararlarının Gideriminde Temel Ölçü  243
2. Hesap Başlangıcı ve Hesaplama Dönemleri  243
II. TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  244
1. Genel Açıklama  244
2. Kurumlar Arası Farklılık  245
3. Kurumlar Arası Yöntem Farklılıklarının Sonuçları  245
4. Yöntem Farklılıkları Nasıl Ortadan Kaldırılabilir  247
5. Yargı’da Geçmişten Bugüne Hesaplama Yöntemleri  247
a. Ortalama Kazanç ve Sabit Rant Yöntemi (%5 Artırım ve İskonto Değerli Dönem)  247
b. Ortalama Kazanç ve Sabit Rant Yöntemi (%10 Artırım ve İskonto Değerli Dönem)  249
c. Progressif Rant Hesabı Dönemi  251
6. Yargıda Açılan Davalarda Halen Uygulanması Zorunlu Hesap Formülü  253
III. HESAP UNSURLARININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ  254
1. Hukuka Aykırı Olay, Kusur ve Sorumluluk  254
a. Zarar Sorumlularının Belirlenmesi  255
b. Kusur ve Sorumluluk Derecelerinin Saptanması  255
c. Kusur ve Sorumluluklar Nasıl Belirlenmeli  255
d. Zarar Görenin Kusura Katılımı Yoksa, Sorumlular Arasındaki Kusur Oranlarının Ayrıntılarıyla Belirlenmesi Gerekmez  256
e. Olay Türlerine Göre Kusur ve Sorumluluklar  256
2. Desteğin Kimliği, Kişiliği ve Destekliği Konusunda Hukuksal Değerlendirmeler  257
3. Destekten Yoksun Kalanlar Hakkında Hukuksal Değerlendirmeler  259
4. Destek Paylarının Belirlenmesi  260
5. Tazminatın Parasal Unsuru  261
6. Hesap Unsurlarının Hukuksal Değerlendirmesinden Sonraki Aşama  262
IV. HESAPLAMAYA ESAS KAZANÇLARIN BELİRLENMESİ  263
1. İşlemiş Aktif Dönem Kazançları  263
2. İşleyecek Aktif Dönem Kazançları  263
3. Aktif Dönem Zarar Hesabına Esas Kazançların Toplanması  264
4. Pasif Dönem Zarar Hesabına Esas Parasal Ölçünün Belirlenmesi  264
V. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  264
Onuncu Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN İNDİRİMLER  
I. GENEL OLARAK  269
II. TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLMEZ  269
1. Miras ve Miras Gelirleri Tazminattan İndirilmez  269
2. Şirket Ortaklık ve Kâr Payları Tazminattan İndirilmez  271
3. SGK'nın Ölüm Sigortasından Bağladığı "Aylıklar" Tazminattan İndirilmez  271
4. SGK'nın Kaza Sigortasından Bağladığı "Gelirlerin" İndirimi Sınırlıdır  272
5. Kamu Görevlerinin Neden Oldukları İş Kazalarında, Hak Sahiplerine Bağlanan SGK. Gelirleri Tazminattan İndirilmez  273
6. İş Kazasında Kusuru Bulunan Haksahiplerine Rücu Edilemeyeceği İçin, Bağlanan Gelirler Tazminattan İndirilmez  273
7. Olay İş Kazası Değilse, SGK. Gelirlerinin İndirimi Söz Konusu Olmaz  273
8. Yaşam ve Ferdi Kaza Sigortalarından Alınan Paralar Tazminattan İndirilmez  275
9. Zorunlu Koltuk Sigortasından Ölen "Yolcunun" Mirasçılarına Ödenen Tazminat, Destekten Yoksun Kalma Tazimatından İndirilmez  275
III. TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLİR  276
Onbirinci Bölüm  
KUSUR İNDİRİMİ  
1. Desteğin Kusuru  277
2. Desteğin Kusura Katılımı (Birlikte Kusur)  277
Onikinci Bölüm  
DUL EŞİN EVLENME ŞANSI İNDİRİMİ  
1. Yeniden Evlenme Olasılığının Tazminat Davasına Etkisi  279
2. Yeniden Evlenme Olasılığının Araştırılması ve İndirim Oranının Belirlenmesi  280
3. Yargıtay Kararlarında, Yeniden Evlenme Olasılıklarının Nasıl Araştırılacağına İlişkin Açıklamalar  283
4. Yargıtay Kararlarına Göre Araştırma ve Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır  287
5. Dul Eşin Yeniden Evlenme Şansı Hangi Tarihe Göre Belirlenmelidir  288
6. Yeniden Evlenme Durumunda Tazminatın Hesaplanması  290
7. Hüküm Tarihinden Sonra Evlenme Durumunda Geri Verme Söz Konusu Olamaz  292
8. Dava Sonuçlanmadan Evlenip Boşanmada Tazminatın Hesaplanması  293
9. İkinci Evliliğin, Öncekinin Yaşam Düzeyini Sağlayamaması Durumunda, Aradaki Farkın İstenebileceğine İlişkin Görüşler  294
10. Yargıtay’ın, Nikâhsız Eşin Evlenme Şansının Daha Yüksek Olacağına İlişkin Kararları, Ülke Gerçeklerine Aykırıdır  296
11. Yargıtay Kararlarında Değerlendirme Belirsizlikleri  300
12. Yeniden Evlenmeler ve Toplum Sınıfları Konusunda Gözlemlerimiz  302
13. Bize Göre, Yeniden Evlenme Olasılıkları Hangi Ölçülere Göre ve Nasıl Belirlenmelidir  306
Onüçüncü Bölüm  
YETİŞTİRME GİDERLERİNİN İNDİRİMİ  
1. Küçük Çocukların Destekliği Konusunda Yanlış, Haksız ve Yaşam Gerçeklerine Aykırı Uygulamalar ve "Yetiştirme Giderlerinin" Tazminattan İndirimi Konusu  309
2. Yetiştirme Giderleri Konusunda Görüşlerimiz  310
3. Yetiştirme Giderlerinin İndirilmesi Gerektiğini İleri Sürenlerin Görüşleri  312
4. İndirim Gerekeceğine İlişkin Görüşlerin Eleştirisi  313
5. İndirimi Gerekli Bulanlar, Çocuğun Maliyetini de Hesaba Katmalıdırlar  315
6. İndirim Gerekmeyeceğine İlişkin Görüşler  316
a. Çocuğun Bedensel Yardımı Gözetilerek, Tazminattan İndirim Yapılmamalıdır  316
b. Bakım ve Yetiştirme Masraflarının İndirilmesi Halinde Bu Tazminat, Yoksun Kalınan Yardımın Tam Karşılığı Olamaz  316
c. Yetiştirme Giderleri, Ahlâki Bir Borcun Yerine Getirilmesi Olduğundan, İndirim Yapılamaz  317
d. İndirim Gerekmeyeceğine İlişkin Bir Yargıtay Üyesinin Karşıoy Yazısı  317
e. İndirim Gerekmeyeceğine İlişkin Bir Başka Yargıtay Üyesinin Karşıoy Yazısı  319
f. Yargıtay Onursal Üyesi Çetin Aşçıoğlu’nun Görüşleri  321
7. Hangi Koşullarda "Yetiştirme Giderleri" İndirimi Yapılmalıdır  323
8. İndirim Nasıl Yapılmalıdır  323
Ondördüncü Bölüm  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK VE GELİRLERİ  
I. TANIMLAR  327
1. Sosyal Güvenlik Kurumu Yardımları  327
2. "Gelir" ve "Aylık" Kavramları  327
II. ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANAN "AYLIKLAR"  328
1. SGK'nın "Ölüm Sigortası"ndan Bağladığı "Aylıklar" Tazminattan İndirilmez  328
2. Yargıtay Kararları  329
III. KAZA SİGORTASINDAN BAĞLANAN "GELİRLER"İN İNDİRİMİ  332
1. SGK'nın Kaza Sigortasından Bağladığı Gelirlerin İndiriminin Koşulları  332
2. İndirim Tutarları  333
3. Tazminattan İndirilecek "Peşin Değer" Nasıl Hesaplanmaktadır  333
IV. BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA BAĞLANAN "GELİRLERİN" İNDİRİMİ  339
1. Bağımsız Çalışanlar  339
2. Bağımsız Çalışanların Haksahiplerine Kurum'un Sağladığı Yardımlar  339
3. Bağımsız Çalışanların Haksahiplerine "Gelir" Bağlanmasının Koşulları  339
4. Bağımsız Çalışanın Ölümü Kesin "İş Kazası" İse ve Haksahiplerine "Gelir" Bağlanmışsa, Tazminattan İndirilecek Miktar  340
V. OLAY "İŞ KAZASI" DEĞİLSE, İNDİRİMİ SÖZ KONUSU OLMAZ  341
VI. KAZA SİGORTASINDAN İNDİRİLMEYECEK "GELİRLER"  342
1. Kamu Görevlilerinin Neden Oldukları İş Kazalarında, Hak Sahiplerine Bağlanan SGK. Gelirleri Tazminattan İndirilmez  342
2. İş Kazasında Kusuru Bulunan Haksahiplerine Rücu Edilemeyeceği İçin, Bağlanan Gelirler Tazminattan İndirilmez  342
Onbeşinci Bölüm  
DAVA ÖNCESİ YETERSİZ ÖDEMELERİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ  
I. YETERSİZ ÖDEMELER  343
1. Dava Öncesi Ödemeler  343
2. Yetersiz ve Ölçüsüz Anlaşmalar  343
3. Yetersiz Anlaşmaların İptali İsteminde Yöntem  344
4. Yetersizliğin ve Ölçüsüzlüğün Araştırılması ve Kanıtlanması Yöntemi  345
5. İbranamelerin Hukuksal Niteliği  346
6. İki Yıllık Hak Düşürücü Süre ve Sürenin Başlangıcı  347
II. YETERSİZ ÖDEMELERİN TAZMİNATTAN İNDİRİMİ  348
1. Ödemelerin Yetersizliğini Saptama Yöntemi  348
2. İndirimin Nasıl Yapılacağı Konusunda Görüşler ve Uygulanan Yöntemler  348
3. İndirim Konusunda Hukuk Genel Kurulu’nda İki Yöntemin Tartışılması  349
4. İndirim Konusunda Görüşümüz  350
5. Bir Güncelleme ve Tazminattan İndirim Örneği  351
Onaltıncı Bölüm  
HATIR TAŞIMASI NEDENİYLE İNDİRİM  
I. HATIR TAŞIMASI  353
1. Hatır Taşıması Nedir  353
2. Taşıyanın “Ekonomik Yararı" Varsa "Hatır Taşıması" Söz Konusu Olmaz  353
3. Aile Bireylerinin Taşınması "Hatır Taşıması" Değildir  354
4. Hatır İçin de Olsa Taraflar Arasında “Yolcu Taşıma” İlişkisi Kurulmuştur  355
II. HATIR TAŞIMASI NEDENİYLE TAZMİNATTAN İNDİRİM  355
1. İndirim Yapılması Niçin İstenmektedir?  355
2. İndirim Zorunlu Mudur?  357
3. İndirimin Ölçüsü Nedir?  357
4. Hatır İndiriminden, Ancak Hatır İçin Taşıyan Yararlanabilir  358
III. HATIR TAŞIMASI VE KUSURA KATILIM NEDENİYLE İNDİRİM  359
1. Hatır Taşıması ve Kusura Katılımın Birlikte Değerlendirilmesi  359
2. Kusura Katılımda İndirim Oranı Ne Olacaktır?  359
3. Yargıtay Kararları  360
4. Başka Kusura Katılım Nedenleri  361
Onyedinci Bölüm  
ÖLÜM VE DESTEKTEN YOKSUNLUK NEDENİYLE  
TAZMİNAT DAVALARI  
I. DAVACILAR  363
1. Genel Olarak  363
2. Destek Tazminatı İle Birlikte Manevi Tazminat İsteyebilecek Olanlar  364
3. Yalnızca Manevi Tazminat İsteyebilecek Olanlar  366
4. Ölüm Nedeniyle "Davacı" Olabilecek "Üçüncü Kişiler"  368
II. DAVALILAR  371
1. Genel Olarak  371
2. Sorumluluklar  372
3. Sorumluluk Türlerini Bilmenin Yararları  375
4. Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davalarında Davalılar  375
5. Yolcu Taşımada Davalılar  378
6. Güvence Hesabı Hangi Durumlarda Dava Edilebilir  380
7. İş Kazalarında Davalılar  382
8. Hastanelerin ve Hekimlerin Sorumluluğunda Dava Edilecek Kişiler  384
9. Öldüren Binalar, Yapılar ve Davalılar  387
10. Ürün Zararları ve Davalılar  389
11. Devletin Ölümlerden Sorumluluğu  390
III. DAVA KONULARI  393
1. Dava Konusu Olarak Destek Tazminatı  394
2. Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İstenmesi  395
3. Ölüm Öncesi Tedavi Giderleri ve Güç Kaybı Tazminatı  396
4. Cenaze Giderleri  399
IV. DAVA AÇILMASI  403
1. Ön Hazırlık  403
2. Ne Tür Dava Açılacağı Hakkında  404
3. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  405
4. Belirsiz Alacak Davası Hangi Durumlarda ve Nasıl Açılacaktır  406
5. Belirsiz Alacak Davasında "Manevi Tazminat" İstenmesi  409
6. Manevi Tazminat İçin Ortak Bir Ölçü Bulunabilir mi?  410
V. DAVA DİLEKÇESİ  416
1. Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır  416
2. Dilekçeler Konusunda Uyarılar  416
3. Dava Dilekçesine Belgelerin Eklenmesi  417
4. Dilekçelerde "Konu" Başlıklarına Bir Örnek  418
5. Bir Dilekçe Örneği  419
VI. KANITLAR  421
1. Gerekli Olan ve Her Olay İçin Ortak Kanıtlar  421
2. Gerekli Olmayan Belge ve Bilgiler  422
3. Mahkemece İlgili Yerlerden İstenecek Belgeler  424
4. Delil Bildirme Yükümlülüğü  424
5. Delillerin Bildirilmesinde Üç Aşama  426
6. Delillerin Bildirilme Süresi ve Biçimi  428
7. Delil Listeleri  429
8. Delil Listelerine Uygulamadan Somut Örnekler  430
VII. TANIK DİNLENMESİ  433
1. Genel Olarak  433
2. Tanık Gösterilmesi  434
3. Tanık Dinlenmesi  434
4. Avukatların ve Tarafların Tanığa Doğrudan Soru Yöneltebilmeleri  436
5. Tanık Anlatımlarının Değerlendirilmesi  436
Onsekizinci Bölüm  
GÖREV VE YETKİ  
I. GÖREVLİ MAHKEME  439
1. Genel Olarak  439
2. Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  440
3. İş Kazalarında Görevli Mahkeme, İş Mahkemeleridir  441
4. Trafik Kazası Sonucu Ölüm ve Bedensel Zararlarda Görevli Mahkeme  445
5. Yolcu Taşımada Görevli Mahkeme Ticaret Mahkemeleridir  448
6. Hekim ve Hastane Sorumluluklarında Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevlidir  449
7. Bina, Yapı ve İşletmelerden Kaynaklanan Ölümlerde Görevli Mahkeme  449
8. Ürünlerden Kaynaklanan Ölümlerde Görevli Mahkeme  449
9. Ayıplı Hizmet İle İnsana Verilen Zararlar Birbirine Karıştırılmamalıdır  451
10. Devlete ve Kamu Kurumlarına Karşı Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Mahkemeler  451
a. İdari Yargı'nın Görevli Olduğu Davalar  452
b. Devlet ve Kamu Kurumlarının Taşıtlarının Karıştığı Kazalarda Görevli Mahkeme  453
c. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kurulan Devlet ve Kamu Tüzel Kişilerine Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkemeler  453
d. Karayolları İdaresi'nin Sorumluluğunda Farklı Düzenleme  454
II. YETKİLİ MAHKEME  455
1. Genel Yetkili Mahkeme  455
2. Yerleşim Yerleri İle İlgili Diğer Maddeler  455
3. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki  455
4. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  456
5. Yolcu Taşımada Yetkili Mahkeme  457
6. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki  457
7. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki  457
8. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  458
III. SİGORTA ANLAŞMAZLIKLARINDA TAHKİM YOLU  460
1. Sigortacılıkta Tahkim Nedir  460
2. Tanımlar  461
3. Sigorta Tahkim Komisyonu'na Hangi Durumlarda Başvurulur  461
4. Komisyona Nasıl Başvurulur  462
5. Başvurunun "Raportör" Tarafından İncelenmesi  462
6. Uyuşmazlığın Hakemlerce İncelenmesi  463
7. Kararlara İtiraz Yolu  463
8. Temyiz Yolu ve Temyiz Edilemeyen Kararlar  464
Ondokuzuncu Bölüm  
DESTEKTEN YOKSUN KALMA  
TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  
I. GENEL AÇIKLAMA  465
II. HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMI  465
1. Genel Hüküm Niteliği  465
2. Süreler  465
a. Olağan Süre  466
b. Ek (Kesin) Süre  466
c. Olağan Dışı Süre (Ceza Zamanaşımı Süresi)  466
3. Zamanaşımının Başlangıcı  467
a. Tazminat Sorumlularının Öğrenilmesi  468
b. Zararın Öğrenilmesi  469
c. Zararın Dava Edilebilir Nitelik Kazanması Koşulu  469
4. Zamanaşımının Kesilmesi  470
III. SÖZLEŞMELERDE ZAMANAŞIMI  471
1. On Yıllık Süre  471
2. Beş Yıllık Süre  471
IV. SORUMLULUK TÜRLERİNE GÖRE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  472
1. Trafik Kazalarında Zamanaşımı  472
2. Yolcu Taşımada Zamanaşımı  473
3. Zorunlu Sigortalara Başvurularda Zamanaşımı Süreleri  475
a. Trafik Sigortasında Zamanaşımı  476
b. Karayolu Taşıma Sigortasında Zamanaşımı  476
c. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zamanaşımı  477
d. Güvence Hesabına Başvurularda Zamanaşımı  477
4. Bina ve Yapılardan Sorumluluklarda Zamanaşımı Süreleri  478
5. Tehlikeli İşletmelerden Sorumlulukta Zamanaşımı  478
6. Satın Alınan veya Yükleniciye Yaptırılan Binaların Çökmesi ve Yıkılması Sonucu Ölüm ve Bedensel Zararlarda Zamanaşımı  480
7. İş Kazalarında Zamanaşımı  481
8. Hekimin ve Hastanenin Sorumluluğuna Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri  481
9. İdari Yargı'da Dava Açma Süresi ve Zamanaşımı  483
a. Dava Açma Süresi  483
b. Zamanaşımı Süresi  484
c. İdari Yargı’da Zamanaşımı ve Dava Açma Süresine İlişkin Görüşler  484
10. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kurumlarına Göre Açılacak Davalarda Zamanaşımı  485
Yirminci Bölüm  
TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ UYGULAMASI  
I. TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ İSTENMESİ  487
II. FAİZ TÜRLERİ  487
1. Yasal Faiz  487
2. Ticari Faiz  488
III. FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ  491
1. Ayrı Bir “Faiz Davası” Açılmasının Nedenleri  491
2. Ayrı Bir Dava İle Faiz İsteme Koşulu  491
3. Faiz Davasının Açılma Biçimi  491
3. Dava Konusu Edilen “Birikmiş Faiz” Kapitale Dönüşmüş Olmakla, Mahkemece Hüküm Altına Alınırken Ayrıca Faize Hükmedilir  492
IV. FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  492
1. Faiz ve Zamanaşımı  492
2. Faizlerde Zamanaşımına İlişkin Sorunlar  493
3. Faiz Davalarında Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  493
4. Faiz Davalarında Zamanaşımı Sürelerinin Örneklerle Açıklanması  495
EKLER  
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KONULARINA GÖRE
(SEÇİLMİŞ VE ÖZETLENMİŞ) YARGITAY KARARLARI  499
 ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUNLUK RAPOR ÖRNEKLERİ  575
  DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  603
 TABLOLAR  655
Yargıtay Kararları Arama Dizini  676
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020