Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6428 Sayılı Kanuna Göre Kamu Özel İşbirliği Kavramı ve Yeni Bir Model
Yap – Kirala – Devret
Temmuz 2016 / 1. Baskı / 150 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ülkemizde yeni bir finansman modeli olan kamu özel ortaklığı bu kitabın temelini ve konusunu oluşturmaktadır. Kamu özel ortaklığı alanında bir çok çalışma yer almakla birlikte yeni modellerle ilgili çalışmanın azlığı dikkat çekmiştir. Bu nedenle kitapta genel olarak kamu özel ortaklığı tanıtılmış ve çalışmanın devamında ise kamu özel ortaklığı bağlamında yeni bir model olan yap-kirala-devret modeli anlatılmıştır. Yap-kirala-devret alt modelli kamu özel ortaklığı modelinin çatısını sağlık alanın¬da uygulanan kamu özel ortaklığı oluşturmaktadır. Kitap kamu ihale uzmanı perspektifinden kaleme alınmış olup bilhassa kamu özel ortaklığı modelleri¬ne ilgi duyanlar için faydalı bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Kamu Özel Ortaklığı
Kamu Özel Ortaklığının Tanımlanması
Kamu Özel Ortaklığının Hukuksal Niteliği ve Ülkemizdeki Mevzuat Çalışmaları
Kamu Özel Ortaklığına İhtiyaç Duyulan Nedenler
Kamu İhale Kurumunun ve Kalkınma Bakanlığının (DPT) KÖO'ya İlişkin Çalışmaları
Ülkemizde Kamu Özel Ortaklığı ile Yapılan İşler Hakkında Genel Bilgiler
KÖO'ya Duyulan İhtiyaç, Modelin Sağladığı Faydalar ve Olası Riskler
Yeni Bir Modelin Doğuşu: Yap–Kirala–Devret
Ülkemizde Sağlık Hizmeti
Kamu Özel Ortaklığı Bağlamında Sağlık Sektörü
Ülkemizde Sağlıkta KÖO Sözleşmelerinin Hukuki Dayanağı, Kapsamı, Süreci ve Aşamaları
Barkod: 9789750238314
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 150
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  15
Kısaltmalar  17
I. BÖLÜM
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
I. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞININ TANIMLANMASI  21
A. Tanım ve Kavramsal Çerçeve  21
B. Kamu Özel Ortaklığının Tarihsel Gelişimi  24
C. Genel Olarak Kamu Hizmeti Kavramı ve Kamu Hizmetlerinin Gördürülme Usulleri  28
1. Kamu Hizmetlerinin Gördürülme Usulleri  29
a. Emanet Usulü  29
b. Müşterek Emanet Usulü  29
c. İltizam Usulü  29
d. İmtiyaz Usulü  29
D. Kamu Özel Ortaklığının Genel Özellikleri  31
1. Özel Sektör Katılımı  31
2. Risk  31
3. Uzun Vadeli Sözleşme  33
4. Klasik Alım Yöntemi Olmayışı  33
5. Yaygın Kullanım  34
E. Kamu Özel Ortaklığının Tarafları  34
1. Kamu İdareleri  34
2. Proje Şirketi  35
3. Finansal Kurumlar  35
4. Sigorta Şirketleri  36
5. Danışmanlar ve Uzmanlar  36
F. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Başarısı İçin Ön Koşullar  37
1. Politik Destek ve İstikrar  37
2. İyi Analiz Edilmiş Bir Devlet Stratejisinin Oluşturulması  37
3. Yasal Mevzuat Çalışmaları  38
4. Kurumsal Alt Yapı Çalışmaları  38
II. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞININ HUKUKSAL NİTELİĞİ, ÜLKEMİZDEKİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI VE GENEL OLARAK ÜLKEMİZDE UYGULANAN KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI  40
A. Genel Olarak  40
B. Kamu Özel Ortaklığının Hukuksal Dayanağı  41
1. Anayasal Dayanak  42
2. Yasal Dayanaklar  43
3. Diğer Yasal Dayanaklar  45
C. Kamu Özel Ortaklığının Benzer Kavramlardan Ayrılması  46
1. Kamu Hizmeti İmtiyaz Usulünden Farkı  46
2. Emanet ve Müşterek Emanet Usulünden Farkı  47
3. Yap–İşlet–Devret Modelinden Farkı  48
4. Ortak Girişim Usulünden Farkı  49
5. Geleneksel Tedarik Projelerinden Farkı  49
6. Özelleştirme Usulünden Farkı  50
7. Eser Sözleşmelerinden Farkı  51
II. BÖLÜM
ÜLKEMİZDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINA İLİŞKİN
MEVZUAT ÇALIŞMALARI VE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINA
İHTİYAÇ DUYULAN NEDENLER
I. KAMU İHALE KURUMUNUN VE KALKINMA BAKANLIĞININ (DPT) KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINA İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI  55
A. Kalkınma Bakanlığı (DPT) Tarafından Hazırlanan Kanun Tasarısı  56
1. İhale Usulleri  57
2. Şikâyetlerin İncelenmesi  58
3. Merkezi Kamu Özel Ortaklığı Birimi  59
B. Kamu İhale Kurumu Tarafından Hazırlanan Kanun Tasarısı  60
1. İhale Usulleri  62
2. Şikayetlerin İncelenmesi  62
3. Yeterlik Sistemi  62
II. ÜLKEMİZDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI İLE YAPILAN İŞLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  64
A. Genel Bilgiler  64
B. İstanbul Yeni Havalimanı Projesi  69
C. Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi  69
III. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARINA DUYULAN İHTİYAÇLAR, MODELİN SAĞLADIĞI FAYDALAR VE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINDA KARŞILAŞILABİLECEK ZARARLAR  71
A. Kamu Özel Ortaklığına Duyulan İhtiyaç  71
1. Finansman Sorunu  71
2. Hantal ve Bürokratik Oligarşiye Sahip Devlet Anlayışı  72
3. Değişen Dünya Konjonktürü  72
B. Kamu Özel Ortaklığının Yararları  73
1. Risk ve Sorumluluk Paylaşımı  73
2. Kamu Hizmeti Yatırımlarının Hızlanması ve Rasyonel Hizmet Dağılımı  74
3. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Siyasi Müdahalenin Azaltılması  75
4. Daha Güçlü Bir Kamu Yönetimi  75
C. Kamu Özel Ortaklığında Karşılaşılabilecek Zararlar ve Riskler  76
1. Ekonomik Zarar ve Sorunlar  76
2. Hukuki Sorunlar  78
3. İdari Kapasitenin Yetersizliği  79
III. BÖLÜM
YENİ BİR MODELİN DOĞUŞU: YAP–KİRALA–DEVRET
I. ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETİ  83
A. Sağlık Hizmetinin Tanımlanması  83
B. Ülkemizde Sağlık Hizmetinin Durumu  85
II. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA SAĞLIK SEKTÖRÜ  88
A. Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığına İlişkin Mevzuat  88
B. Kamu Özel Ortaklığı Modelinde Sağlıkta Örgütlenme  91
1. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  91
2. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı  93
3. Kamu Özel Ortaklığı Kapsamında Sağlık Kampüsleri  94
a. Sağlık Kampüsleri Hakkındaki Olumlu Görüşler  97
b. Sağlık Kampüsleri Hakkındaki Olumsuz Görüşler  98
III. ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, KAPSAMI, SÖZLEŞME SÜRECİ VE AŞAMALARI  99
A. Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Hukuki Dayanağı  99
B. Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Kapsamı  101
1. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Bağlamında Kamu Özel Ortaklığının Kapsamı  101
2. Yürürlükte Bulunan Mevzuat Bağlamında Kamu Özel Ortaklığının Kapsamı  102
3. Kullanılan Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Adı ve Modelin İşleyişi  103
C. Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti  105
1. Sağlık Alanında Yapılan Sözleşmelerin İdari–Özel Hukuk Sözleşmesi Olup Olmadığı Tartışmaları  105
2. Üst Hakkı Meselesi  107
D. Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Süreci  110
1. Sürecin Genel İşleyişi  110
2. Sözleşmenin Yapılması  112
a. Sözleşmenin Tarafları  112
b. İhale İlanı  113
c. Özel Ortağın Seçimi ve İhale Aşaması  114
d. Yeterlik Kuralları  118
e. Aşırı Düşük Teklifler Konusu  119
3. Sözleşme Süresi  120
4. Hazine Garantisi  121
5. Sözleşmenin Uygulanması  123
a. İdarece Yapılan Ödemeler  123
b. Sorumluluk  125
c. Sözleşmenin Devri ve Tadili  128
E. Uyuşmazlık Konularında Yargı Organlarının Sağlıkta Uygulanan Kamu Özel Ortaklığına İlişkin Hukuki Bakış Açısı  129
1. Ankara Etlik Sağlık Kampüsü  129
2. Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü  131
3. Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü  134
4. Açılan Davalar ve Mahkemelerce Verilen Kararlar Neticesinde Genel Değerlendirme  135
Sonuç ve Öneriler  139
Kaynakça  147
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  15
Kısaltmalar  17
I. BÖLÜM
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
I. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞININ TANIMLANMASI  21
A. Tanım ve Kavramsal Çerçeve  21
B. Kamu Özel Ortaklığının Tarihsel Gelişimi  24
C. Genel Olarak Kamu Hizmeti Kavramı ve Kamu Hizmetlerinin Gördürülme Usulleri  28
1. Kamu Hizmetlerinin Gördürülme Usulleri  29
a. Emanet Usulü  29
b. Müşterek Emanet Usulü  29
c. İltizam Usulü  29
d. İmtiyaz Usulü  29
D. Kamu Özel Ortaklığının Genel Özellikleri  31
1. Özel Sektör Katılımı  31
2. Risk  31
3. Uzun Vadeli Sözleşme  33
4. Klasik Alım Yöntemi Olmayışı  33
5. Yaygın Kullanım  34
E. Kamu Özel Ortaklığının Tarafları  34
1. Kamu İdareleri  34
2. Proje Şirketi  35
3. Finansal Kurumlar  35
4. Sigorta Şirketleri  36
5. Danışmanlar ve Uzmanlar  36
F. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Başarısı İçin Ön Koşullar  37
1. Politik Destek ve İstikrar  37
2. İyi Analiz Edilmiş Bir Devlet Stratejisinin Oluşturulması  37
3. Yasal Mevzuat Çalışmaları  38
4. Kurumsal Alt Yapı Çalışmaları  38
II. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞININ HUKUKSAL NİTELİĞİ, ÜLKEMİZDEKİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI VE GENEL OLARAK ÜLKEMİZDE UYGULANAN KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI  40
A. Genel Olarak  40
B. Kamu Özel Ortaklığının Hukuksal Dayanağı  41
1. Anayasal Dayanak  42
2. Yasal Dayanaklar  43
3. Diğer Yasal Dayanaklar  45
C. Kamu Özel Ortaklığının Benzer Kavramlardan Ayrılması  46
1. Kamu Hizmeti İmtiyaz Usulünden Farkı  46
2. Emanet ve Müşterek Emanet Usulünden Farkı  47
3. Yap–İşlet–Devret Modelinden Farkı  48
4. Ortak Girişim Usulünden Farkı  49
5. Geleneksel Tedarik Projelerinden Farkı  49
6. Özelleştirme Usulünden Farkı  50
7. Eser Sözleşmelerinden Farkı  51
II. BÖLÜM
ÜLKEMİZDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINA İLİŞKİN
MEVZUAT ÇALIŞMALARI VE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINA
İHTİYAÇ DUYULAN NEDENLER
I. KAMU İHALE KURUMUNUN VE KALKINMA BAKANLIĞININ (DPT) KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINA İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMALARI  55
A. Kalkınma Bakanlığı (DPT) Tarafından Hazırlanan Kanun Tasarısı  56
1. İhale Usulleri  57
2. Şikâyetlerin İncelenmesi  58
3. Merkezi Kamu Özel Ortaklığı Birimi  59
B. Kamu İhale Kurumu Tarafından Hazırlanan Kanun Tasarısı  60
1. İhale Usulleri  62
2. Şikayetlerin İncelenmesi  62
3. Yeterlik Sistemi  62
II. ÜLKEMİZDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI İLE YAPILAN İŞLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  64
A. Genel Bilgiler  64
B. İstanbul Yeni Havalimanı Projesi  69
C. Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi  69
III. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARINA DUYULAN İHTİYAÇLAR, MODELİN SAĞLADIĞI FAYDALAR VE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞINDA KARŞILAŞILABİLECEK ZARARLAR  71
A. Kamu Özel Ortaklığına Duyulan İhtiyaç  71
1. Finansman Sorunu  71
2. Hantal ve Bürokratik Oligarşiye Sahip Devlet Anlayışı  72
3. Değişen Dünya Konjonktürü  72
B. Kamu Özel Ortaklığının Yararları  73
1. Risk ve Sorumluluk Paylaşımı  73
2. Kamu Hizmeti Yatırımlarının Hızlanması ve Rasyonel Hizmet Dağılımı  74
3. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Siyasi Müdahalenin Azaltılması  75
4. Daha Güçlü Bir Kamu Yönetimi  75
C. Kamu Özel Ortaklığında Karşılaşılabilecek Zararlar ve Riskler  76
1. Ekonomik Zarar ve Sorunlar  76
2. Hukuki Sorunlar  78
3. İdari Kapasitenin Yetersizliği  79
III. BÖLÜM
YENİ BİR MODELİN DOĞUŞU: YAP–KİRALA–DEVRET
I. ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETİ  83
A. Sağlık Hizmetinin Tanımlanması  83
B. Ülkemizde Sağlık Hizmetinin Durumu  85
II. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA SAĞLIK SEKTÖRÜ  88
A. Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığına İlişkin Mevzuat  88
B. Kamu Özel Ortaklığı Modelinde Sağlıkta Örgütlenme  91
1. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü  91
2. Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı  93
3. Kamu Özel Ortaklığı Kapsamında Sağlık Kampüsleri  94
a. Sağlık Kampüsleri Hakkındaki Olumlu Görüşler  97
b. Sağlık Kampüsleri Hakkındaki Olumsuz Görüşler  98
III. ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, KAPSAMI, SÖZLEŞME SÜRECİ VE AŞAMALARI  99
A. Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Hukuki Dayanağı  99
B. Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Kapsamı  101
1. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Bağlamında Kamu Özel Ortaklığının Kapsamı  101
2. Yürürlükte Bulunan Mevzuat Bağlamında Kamu Özel Ortaklığının Kapsamı  102
3. Kullanılan Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Adı ve Modelin İşleyişi  103
C. Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Hukuki Mahiyeti  105
1. Sağlık Alanında Yapılan Sözleşmelerin İdari–Özel Hukuk Sözleşmesi Olup Olmadığı Tartışmaları  105
2. Üst Hakkı Meselesi  107
D. Kamu Özel Ortaklığı Sözleşmelerinin Süreci  110
1. Sürecin Genel İşleyişi  110
2. Sözleşmenin Yapılması  112
a. Sözleşmenin Tarafları  112
b. İhale İlanı  113
c. Özel Ortağın Seçimi ve İhale Aşaması  114
d. Yeterlik Kuralları  118
e. Aşırı Düşük Teklifler Konusu  119
3. Sözleşme Süresi  120
4. Hazine Garantisi  121
5. Sözleşmenin Uygulanması  123
a. İdarece Yapılan Ödemeler  123
b. Sorumluluk  125
c. Sözleşmenin Devri ve Tadili  128
E. Uyuşmazlık Konularında Yargı Organlarının Sağlıkta Uygulanan Kamu Özel Ortaklığına İlişkin Hukuki Bakış Açısı  129
1. Ankara Etlik Sağlık Kampüsü  129
2. Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü  131
3. Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü  134
4. Açılan Davalar ve Mahkemelerce Verilen Kararlar Neticesinde Genel Değerlendirme  135
Sonuç ve Öneriler  139
Kaynakça  147
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020