Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:1
Yasal Mevzuat – Organizasyon – Fonlar
Eylül 2017 / 2. Baskı / 448 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunabilmesi, taşınabilmesi ve alınabilmesi için 2 ayrı kitap olarak yayınlanmıştır.

Konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip olan, müfettişlik, banka müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uluslararası şirketlere danışmanlık yapan ve üniversitelerimizde finans ve bankacılık ile ilgili dersler ve konferanslar veren yazarlarımız tarafından, yaklaşık üçyüz yerli ve yabancı kaynak taraması yapılarak en güncel ve gerekli olan bilgilerin kitapta yer alması sağlanmıştır.

Birinci baskısı planlanan süreden önce tükenen bu kitap, meslek yüksek okulları ve fakültelerimizin temel ve ileri düzey bankacılık eğitimlerindeki bilgi gereksinimlerini en güncel bilgi ve verilerle karşılayacaktır. Anlatılan konuların daha kolay anlaşılması için, kitabın birinci cildinde 82 tablo ve 263 adet bölüm sonu sorusuna yer verilmiştir. Ayrıca, banka ve finans kurumu çalışanlarının da birçok mesleki konuda faydalanabileceği önemli bir referans kitap niteliğindedir.

İki ayrı ciltten oluşan bu eserin birinci cildinde bankaların kuruluşu, faaliyetleri ve organizasyon yapıları, ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi, bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanları kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. İkinci ciltte ise bankacılık ürün ve hizmetleri, bankalarda kredi onay süreci, kredilerin sınıflandırılması, yeniden yapılandırma ve risk yönetimi, fiyatlandırma ve faiz hesaplama yöntemleri, bankacılıkta insan kaynakları uygulaması ve nihayet Türk Bankacılık Sistemi'nin genel değerlendirmesi, tüm yönleri ile ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Bankaların Kuruluşu ve Faaliyet Konuları
Bankaların Türleri ve Ekonomideki Temel İşlevleri
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bankacılık Faaliyetlerinin Yasal Çerçevesi
Bankacılıkla İlgili MTO Düzenlemeleri
Bankaların Organizasyon Yapıları
Bankaların Fon Kaynakları
Bankaların Fon Kullanım Alanları
Barkod: 9789750244490
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  17
GİRİŞ  19
BÖLÜM 1
BANKACILIĞIN TANIMI VE TÜRLERİ, BANKALARIN KURULUŞU,
FAALİYET KONULARI VE EKONOMİDEKİ TEMEL İŞLEVLERİ
1.1 Banka ve Bankacılık  23
1.2 Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Kısa Tarihçesi  24
1.2.1 Dünyada Bankacılığın Kısa Tarihçesi  24
1.2.2 Türkiye’de Bankacılığın Kısa Tarihçesi  27
1.2.2.1 Cumhuriyet Öncesi Dönem  28
1.2.2.2 Liberasyon Öncesi Cumhuriyet Dönemi  29
1.2.2.3 Liberasyon ve Küreselleşme Dönemi  31
1.3 Genel Olarak Banka Türleri  35
1.3.1 Merkez Bankası  36
1.3.2 Kalkınma Bankaları  41
1.3.2.1 İller Bankası  42
1.3.2.2 Türkiye Kalkınma Bankası  43
1.3.2.3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  44
1.3.2.4 Türkiye İhracat Kredi Bankası  45
1.3.3 Kamu Bankacılığı ve Diğer Kamu Bankaları  46
1.3.4 Yatırım Bankaları  47
1.3.4.1 Takasbank  49
1.3.4.2 Diğer Özel Sermayeli Yatırım Bankaları  51
1.3.5 Katılım Bankaları  51
1.3.6 Mevduat Bankaları  54
1.3.7 Yabancı Sermayeli Bankalar  55
1.3.8 Uluslararası Bankacılık, Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölge Bankacılığı  56
1.3.8.1 Uluslararası Bankacılık  57
1.3.8.2 Kıyı Bankacılığı  64
1.3.8.3 Serbest Bölge Bankacılığı  68
1.4. Bankaların Kuruluşu  71
1.5 Bankaların Faaliyet Konuları  75
1.6. Bankaların Ekonomideki Temel İşlevleri  76
BÖLÜM 2
BANKACILIK FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEN VE
DENETLEYEN YASAL ÇERÇEVE
2.1 Bankacılık Faaliyetlerinin Tabi Olduğu Ulusal Düzenlemeler  85
2.1.1 Bankacılık Kanunu  86
2.1.2 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  101
2.1.3 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  106
2.1.4 Türk Ticaret Kanunu  114
2.1.5 Çek Kanunu  130
2.1.6 Türk Borçlar Kanunu  136
2.1.7 Türk Medeni Kanunu  148
2.1.8 Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini Kanunu  159
2.1.9 Vergi Kanunları ve Fon Yönetmelikleri  161
2.1.9.1 Vergi Usul Kanunu  162
2.1.9.2 Kurumlar Vergisi Kanunu  164
2.1.9.3 Gelir Vergisi Kanunu  166
2.1.9.4 Gider Vergileri Kanunu  167
2.1.9.5 Damga Vergisi Kanunu  168
2.1.9.6 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  169
2.1.9.7 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  171
2.1.10 İcra ve İflas Kanunu  172
2.1.11 Sermaye Piyasası Kanunu  187
2.1.12 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  195
2.1.13 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun  199
2.1.14 Dış Ticaret Mevzuatı  201
2.1.14.1 Kambiyo Mevzuatı  202
2.1.14.1.1 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu  203
2.1.14.1.2 TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar  203
2.1.14.1.4 Hazine Müsteşarlığı 2008–32/34 Sayılı Tebliğ  210
2.1.14.1.5 TCMB I–M Sayılı Genelge  213
2.1.14.2 İhracat Mevzuatı  217
2.1.14.2.1 İhracat Rejimi Kararı  218
2.1.14.2.2 İhracatı Teşvik Kararı  219
2.1.14.2.3 İhracat Yönetmeliği  221
2.1.14.2.4 Hazine Müsteşarlığı İhracat Genelgesi  224
2.1.14.3 İthalat Mevzuatı  226
2.1.14.3.1 İthalat Rejimi Kararı  227
2.1.14.3.2 İthalat Yönetmeliği  228
2.1.14.3.3 Hazine Müsteşarlığı İthalat Genelgesi  229
2.2 Bankacılık Faaliyetlerinin Tabi Olduğu Uluslararası Düzenlemeler  231
2.2.1 BIS ve BASEL Standartları  231
2.2.1.1 Bank for International Settlements – BIS  231
2.2.1.2 Basel Sermaye Yeterliliği Standartları  232
2.2.1.2.1 Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi  233
2.2.1.2.2 Basel I Standartları  234
2.2.1.2.3 Basel II Standartları  235
2.2.1.2.4 Basel–III Standartları  241
2.2.1.6 Türk Bankacılık Sisteminde Basel Standartlarının Uygulanması ve Denetimi  243
2.2.2 Kara Para ve Terörün Finansmanı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler  244
2.2.2.1 Viyana Konvansiyonu  245
2.2.2.2 Palermo Konvansiyonu  246
2.2.2.3 Strasbourg Konvansiyonu  248
2.2.2.4 Varşova Sözleşmesi  250
2.2.2.5 Mali Eylem Görev Gücü  250
2.2.2.6 Avrupa Konseyi Direktifleri  253
2.2.3 Milletlerarası Ticaret Odası Düzenlemeleri  255
2.2.3.1 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri  256
2.2.3.1.2 Akreditifli Ödeme  256
2.2.3.1.2.1 Cayılabilir ve Cayılamaz Akreditif  257
2.2.3.1.2.2 Teyitli ve Teyitsiz Akreditif  258
2.2.3.1.2.3 Rotatif Akreditif  258
2.2.3.1.2.4 Kırmızı Şartlı ve Yeşil Şartlı Akreditif  258
2.2.3.1.2.5 Karşılıklı Akreditif  259
2.2.3.1.2.6 Devredilebilir Akreditif  259
2.2.3.1.2.7 Teminat Akreditifi  259
2.2.3.1.2.8 Yetki Mektubu  261
2.2.3.1.2.9 Vadesiz ve Vadeli Akreditif  261
2.2.3.1.2.10 Yurtiçi Akreditif  262
2.2.3.1.3 Vesaik Mukabili Ödeme  262
2.2.3.1.4 Mal Mukabili Ödeme  262
2.2.3.1.5 Kabul Kredili Ödeme  263
2.2.3.1.5.1 Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  264
2.2.3.1.5.2 Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  264
2.2.3.1.5.3 Kabul Kredili Akreditif  264
2.2.3.1.6 Karşılıklı Ticaret  265
2.2.3.1.6.1 Takas  265
2.2.3.1.6.2 Kliring  266
2.2.3.1.6.3 Karşı Alım  266
2.2.3.1.6.4 Dengeleme  266
2.2.3.1.6.5 Geri Alım  267
2.2.3.1.6.6 Üçlü Ticaret  267
2.2.3.1.6.7 Offset Ticaret  267
2.2.3.1.6.7.1 Dolaysız Offset  268
2.2.3.1.6.7.2 Dolaylı Offset  268
2.2.3.1.7 Konsinye Satış  268
2.2.3.1.8 Mahsuben Ödeme  269
2.2.3.2 Tahsiller İçin Birörnek Kurallar  269
2.2.3.3 Sözleşme Garantileri İçin Birörnek Kurallar  271
2.2.3.4 Uluslararası Teminat Akreditifi Uygulamaları  272
2.2.3.5 Akreditiflere İlişkin Kurallar  274
2.2.3.5.1 UCP 600  275
2.2.3.5.2 E–UCP 600 (Sürüm: 1.1)  276
2.2.3.6 Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları  277
2.2.3.7 Uluslararası Teslim Şekilleri  278
2.2.3.7.1 “E” Terimi  279
2.2.3.7.1.1 Exworks – EXW  279
2.2.3.7.2 “F” Terimi  279
2.2.3.7.2.1 Free Carrier – FCA  279
2.2.3.7.2.2 Free Alongside Ship – FAS  280
2.2.3.7.2.3 Free on Board – FOB  280
2.2.3.7.3 “C” Terimi  280
2.2.3.7.3.1 Cost and Freight – CFR  280
2.2.3.7.3.2 Cost Insurance and Freight – CIF  281
2.2.3.7.3.3 Carriage Paid To – CPT  281
2.2.3.7.3.4 Carriage and Insurance Paid To – CIP  281
2.2.3.7.4 “D” Terimi  281
2.2.3.7.4.1 Delivered at Terminal – DAT  281
2.2.3.7.4.2 Delivered at Place – DAP  282
2.2.3.7.4.3 Delivered Duty Paid – DDP  282
2.2.3.8 Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kurallar  282
2.2.3.9 Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar  284
2.3 Bankacılık Faaliyetlerini Düzenleyen ve Denetleyen Kuruluşlar  286
2.3.1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK  287
2.3.2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu – TMSF  288
2.3.3 Sermaye Piyasası Kurulu – SPK  289
2.3.4 Mali Suçlar Araştırma Kurulu – MASAK  291
2.3.5 Kuruluş Birlikleri  292
2.3.6 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – TCMB  293
2.3.7 Bankaların İç Denetim Organları  293
2.3.7.1 Denetim Komitesi  293
2.3.7.2 İç Sistemler  295
2.3.8 Bağımsız Denetim Kuruluşları  296
2.3.9 Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları  297
BÖLÜM 3
BANKALARIN ORGANİZASYON YAPILARI
3.1 Genel Kurul  308
3.2 Yönetim Kurulu  309
3.3 İcra Kurulu  311
3.4 Denetim Komitesi  312
3.5 Kurumsal Yönetim Komitesi  312
3.6 Kredi Komitesi  313
3.7 İç Sistemler Komitesi  315
3.8 Genel Müdürlük  315
3.9 Operasyon Merkezleri  317
3.10 Grup Yönetimleri ve Bölge Müdürlükleri  317
3.11 Şubeler  319
3.12 Alternatif Dağıtım Kanalları  321
3.12.1 Self Servis Bankacılık Terminalleri  322
3.12.2 Üye İşyerleri  323
3.12.3 İnternet Bankacılığı  325
3.12.4 Telefon Bankacılığı (Çağrı Merkezleri)  327
3.12.5 Mobil Telefon Bankacılığı  329
3.12.5.1 Wap Şubesi  329
3.12.5.2 Cep Şubesi  330
BÖLÜM 4
BANKALARIN FON KAYNAKLARI
4.1 Öz Kaynaklar  336
4.2 Yabancı Kaynaklar  338
4.2.1 Mevduat ve Türleri  338
4.2.1.1 Vadelerine Göre Mevduat Türleri  340
4.2.1.1.1 Vadesiz Mevduat  340
4.2.1.1.2 Vadeli Mevduat  341
4.2.1.1.3 Kırık Vadeli Mevduat  342
4.2.1.1.4 İhbarlı Mevduat  342
4.2.1.1.5 Birikimli Mevduat  343
4.2.1.2 Hesap Sahibine Göre Mevduat Türleri  343
4.2.1.2.1 Tasarruf Mevduatı  344
4.2.1.2.2 Ticari Mevduat  345
4.2.1.2.3 Resmi Mevduat  345
4.2.1.2.4 Bankalararası Mevduat  346
4.2.1.2.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı  347
4.2.1.3 Para Cinsine Göre Mevduat Türleri  347
4.2.1.3.1 Türk Parası Mevduat  347
4.2.1.3.2 Yabancı Para Mevduat (Döviz Tevdiat)  348
4.2.2 Tahvil ve Bono İhracı  348
4.2.2.1 Tahvil İhracı  350
4.2.2.1.1 Paya Dönüştürülebilir Tahviller  352
4.2.2.1.2 Değiştirilebilir Tahviller  353
4.2.2.2 Bono İhracı  354
4.2.2.2.1 Finansman Bonoları  355
4.2.2.2.2 Kıymetli Maden Bonoları  355
4.2.3 Yapılandırılmış Finansman  356
4.2.3.1 Seküritizasyon  357
4.2.3.1.1 Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  357
4.2.3.1.2 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler  358
4.2.3.1.3 Teminatlı Borç Yükümlülükleri  359
4.2.3.1.4 Kredi Bağlantılı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  359
4.2.3.1.5 Hisse Senedine Dayalı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  360
4.2.3.1.6 Anapara Korumalı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  360
4.2.3.2 Kredi Türevleri  361
4.2.4 Para ve Sermaye Piyasalarından Sağlanan Diğer Fonlar  362
4.2.4.1 Organize Piyasalardan Sağlanan Fonlar  362
4.2.4.1.1 TCMB Piyasalarından Sağlanan Fonlar  363
4.2.4.1.1.1 Açık Piyasa İşlemleri  363
4.2.4.1.1.2 TCMB Bankalararası Para Piyasası  365
4.2.4.1.1.3 TCMB Reeskont Penceresi  368
4.2.4.1.1.4 TCMB Likidite Desteği Kredisi  369
4.2.4.1.2 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasından Sağlanan Fonlar  370
4.2.4.1.2.1 Kesin Alım Satım Pazarı  370
4.2.4.1.2.2 Repo – Ters Repo Pazarı  371
4.2.4.1.2.3 Bankalararası Repo – Ters Repo Pazarı  371
4.2.4.1.2.4 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı  371
4.2.4.1.2.5 Pay Senedi Repo Pazarı  372
4.2.4.1.2.6 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı  372
4.2.4.1.2.7 Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı  372
4.2.4.1.2.8 Uluslararası Tahvil Pazarı  373
4.2.4.1.2.9 Para Piyasası  373
4.2.4.1.3 Takasbank Para Piyasasından Sağlanan Fonlar  373
4.2.4.2 İkincil Piyasalardan Sağlanan Fonlar  374
4.2.4.2.1 Bankalararası TL Piyasası  375
4.2.4.2.2 Bankalararası Tahvil Piyasası  375
4.2.4.2.3 Bankalararası Repo Piyasası  376
4.2.4.2.4 Bankalararası Döviz Piyasası  376
4.2.5 Türk Eximbank Kredileri  377
4.2.6 Uluslararası Piyasalardan Sağlanan Fonlar  378
4.2.6.1 Sendikasyon Kredileri  379
4.2.6.2 Seküritizasyon Kredileri  380
4.2.6.3 Uluslararası Menkul Kıymet İhracı  380
4.2.6.3.1 Yabancı Sermaye Piyasalarında Doğrudan Satış  381
4.2.6.3.2 Uluslararası Sendikasyon Kanalıyla Tekli Satış  381
4.2.6.3.3 Uluslararası Sendikasyon Kanalıyla İkili Satış  381
4.2.6.3.4 Euro Menkul Kıymet İhracı  381
4.2.6.3.5 Global Satış  382
4.2.6.4 Depo Sertifikaları  383
BÖLÜM 5
BANKALARIN FON KULLANIM ALANLARI
5.1 Dönen Değerler  389
5.1.1 Kasa  389
5.1.2 Efektif Deposu  390
5.1.3 Yoldaki Paralar (TP/YP)  390
5.1.4 Satın Alınan Çekler (YP)  390
5.1.5 Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (TP/YP)  390
5.1.6 Kıymetli Madenler (YP)  391
5.1.7 TCMB (TP/YP)  391
5.1.8 Bankalar (TP/YP)  391
5.1.9 Yurtdışı Merkez ve Şubeler (TP)  391
5.1.10 Menkul Değerler (TP/YP)  391
5.1.11 Para Piyasalarında Kullandırılan Fonlar (TP/YP)  392
5.1.11.1 TCMB Açık Piyasa İşlemleri / Ters Repo Uygulamaları  393
5.1.11.2 TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda Kullandırılan Fonlar  394
5.1.11.3 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda Kullandırılan Fonlar  395
5.1.11.4 Takasbank Para Piyasası’nda Kullandırılan Fonlar  397
5.1.11.5 İkincil Piyasalarda Kullandırılan Fonlar  397
5.2 Krediler  398
5.2.1 Vadelerine Göre Kredi Türleri  398
5.2.1.1 Kısa Vadeli Krediler  399
5.2.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler  399
5.2.2 Kullanım Amacına Göre Kredi Türleri  399
5.2.2.1 Bireysel Krediler  400
5.2.2.2 Ticari Krediler  400
5.2.3 Kullandırım Şekline Göre Kredi Türleri  401
5.2.3.1 Nakit Krediler  401
5.2.3.2 Nakit Dışı (Gayri nakit) Krediler  402
5.2.4 Para Cinsine Göre Kredi Türleri  402
5.2.4.1 Türk Parası Krediler  403
5.2.4.2 Yabancı Para Krediler (Döviz Kredileri)  403
5.2.4.3 Dövize Endeksli Krediler  403
5.2.5 Alınan Teminat Türüne göre Krediler  403
5.2.5.1 Teminatsız (Açık) Krediler  404
5.2.5.2 Kefalet Karşılığı Krediler  404
5.2.5.3 Maddi Teminatlı Krediler  405
5.2.5.3.1 Nakit Blokajı  406
5.2.5.3.2 Mevduat Rehini  407
5.2.5.3.3 Menkul Kıymet Rehini  407
5.2.5.3.4 Taşınır Rehini  408
5.2.5.3.5 Taşınmaz Rehini  409
5.2.5.3.6 Gemi İpoteği  410
5.2.5.3.7 Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini  411
5.2.6 Kaynağına Güre Kredi Türleri  411
5.2.6.1 Banka Kaynaklı Krediler  412
5.2.6.2 TCMB Kaynaklı Krediler  412
5.2.6.3 Türk Eximbank Kaynaklı Krediler  412
5.2.6.4 Yurtdışı Kaynaklı Krediler  413
5.2.6.4.1 Dünya Bankası Grubu Kaynaklı Krediler  413
5.2.6.4.1.1 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası  414
5.2.6.4.1.2 Uluslararası Finans Kurumu  415
5.2.6.4.1.3 Uluslararası Kalkınma Birliği  417
5.2.6.4.1.4 Çok Taraflı Yatırım Garantisi Ajansı  417
5.2.6.4.1.5 Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi  417
5.2.6.4.2 Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Krediler  418
5.2.6.4.3 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler  419
5.2.6.4.4 İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler  421
5.2.6.4.5 ECA Kredileri  422
5.2.7 Takipteki Krediler  424
5.3 Zorunlu Karşılıklar  425
5.4 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar  426
5.5 Menkuller  426
5.6 Maddi Duran Varlıklar (Gayrimenkuller)  427
5.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  427
5.8 Diğer Aktifler  427
Kaynakça  431
Kavramlar Dizini  439
Özgeçmişler  449
 


Gürkan Uysal
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Sadi Uzunoğlu
Nisan 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Serkan Yılmaz Kandır
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  17
GİRİŞ  19
BÖLÜM 1
BANKACILIĞIN TANIMI VE TÜRLERİ, BANKALARIN KURULUŞU,
FAALİYET KONULARI VE EKONOMİDEKİ TEMEL İŞLEVLERİ
1.1 Banka ve Bankacılık  23
1.2 Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın Kısa Tarihçesi  24
1.2.1 Dünyada Bankacılığın Kısa Tarihçesi  24
1.2.2 Türkiye’de Bankacılığın Kısa Tarihçesi  27
1.2.2.1 Cumhuriyet Öncesi Dönem  28
1.2.2.2 Liberasyon Öncesi Cumhuriyet Dönemi  29
1.2.2.3 Liberasyon ve Küreselleşme Dönemi  31
1.3 Genel Olarak Banka Türleri  35
1.3.1 Merkez Bankası  36
1.3.2 Kalkınma Bankaları  41
1.3.2.1 İller Bankası  42
1.3.2.2 Türkiye Kalkınma Bankası  43
1.3.2.3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  44
1.3.2.4 Türkiye İhracat Kredi Bankası  45
1.3.3 Kamu Bankacılığı ve Diğer Kamu Bankaları  46
1.3.4 Yatırım Bankaları  47
1.3.4.1 Takasbank  49
1.3.4.2 Diğer Özel Sermayeli Yatırım Bankaları  51
1.3.5 Katılım Bankaları  51
1.3.6 Mevduat Bankaları  54
1.3.7 Yabancı Sermayeli Bankalar  55
1.3.8 Uluslararası Bankacılık, Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölge Bankacılığı  56
1.3.8.1 Uluslararası Bankacılık  57
1.3.8.2 Kıyı Bankacılığı  64
1.3.8.3 Serbest Bölge Bankacılığı  68
1.4. Bankaların Kuruluşu  71
1.5 Bankaların Faaliyet Konuları  75
1.6. Bankaların Ekonomideki Temel İşlevleri  76
BÖLÜM 2
BANKACILIK FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEN VE
DENETLEYEN YASAL ÇERÇEVE
2.1 Bankacılık Faaliyetlerinin Tabi Olduğu Ulusal Düzenlemeler  85
2.1.1 Bankacılık Kanunu  86
2.1.2 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  101
2.1.3 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  106
2.1.4 Türk Ticaret Kanunu  114
2.1.5 Çek Kanunu  130
2.1.6 Türk Borçlar Kanunu  136
2.1.7 Türk Medeni Kanunu  148
2.1.8 Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini Kanunu  159
2.1.9 Vergi Kanunları ve Fon Yönetmelikleri  161
2.1.9.1 Vergi Usul Kanunu  162
2.1.9.2 Kurumlar Vergisi Kanunu  164
2.1.9.3 Gelir Vergisi Kanunu  166
2.1.9.4 Gider Vergileri Kanunu  167
2.1.9.5 Damga Vergisi Kanunu  168
2.1.9.6 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  169
2.1.9.7 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  171
2.1.10 İcra ve İflas Kanunu  172
2.1.11 Sermaye Piyasası Kanunu  187
2.1.12 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  195
2.1.13 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun  199
2.1.14 Dış Ticaret Mevzuatı  201
2.1.14.1 Kambiyo Mevzuatı  202
2.1.14.1.1 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu  203
2.1.14.1.2 TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar  203
2.1.14.1.4 Hazine Müsteşarlığı 2008–32/34 Sayılı Tebliğ  210
2.1.14.1.5 TCMB I–M Sayılı Genelge  213
2.1.14.2 İhracat Mevzuatı  217
2.1.14.2.1 İhracat Rejimi Kararı  218
2.1.14.2.2 İhracatı Teşvik Kararı  219
2.1.14.2.3 İhracat Yönetmeliği  221
2.1.14.2.4 Hazine Müsteşarlığı İhracat Genelgesi  224
2.1.14.3 İthalat Mevzuatı  226
2.1.14.3.1 İthalat Rejimi Kararı  227
2.1.14.3.2 İthalat Yönetmeliği  228
2.1.14.3.3 Hazine Müsteşarlığı İthalat Genelgesi  229
2.2 Bankacılık Faaliyetlerinin Tabi Olduğu Uluslararası Düzenlemeler  231
2.2.1 BIS ve BASEL Standartları  231
2.2.1.1 Bank for International Settlements – BIS  231
2.2.1.2 Basel Sermaye Yeterliliği Standartları  232
2.2.1.2.1 Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi  233
2.2.1.2.2 Basel I Standartları  234
2.2.1.2.3 Basel II Standartları  235
2.2.1.2.4 Basel–III Standartları  241
2.2.1.6 Türk Bankacılık Sisteminde Basel Standartlarının Uygulanması ve Denetimi  243
2.2.2 Kara Para ve Terörün Finansmanı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler  244
2.2.2.1 Viyana Konvansiyonu  245
2.2.2.2 Palermo Konvansiyonu  246
2.2.2.3 Strasbourg Konvansiyonu  248
2.2.2.4 Varşova Sözleşmesi  250
2.2.2.5 Mali Eylem Görev Gücü  250
2.2.2.6 Avrupa Konseyi Direktifleri  253
2.2.3 Milletlerarası Ticaret Odası Düzenlemeleri  255
2.2.3.1 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri  256
2.2.3.1.2 Akreditifli Ödeme  256
2.2.3.1.2.1 Cayılabilir ve Cayılamaz Akreditif  257
2.2.3.1.2.2 Teyitli ve Teyitsiz Akreditif  258
2.2.3.1.2.3 Rotatif Akreditif  258
2.2.3.1.2.4 Kırmızı Şartlı ve Yeşil Şartlı Akreditif  258
2.2.3.1.2.5 Karşılıklı Akreditif  259
2.2.3.1.2.6 Devredilebilir Akreditif  259
2.2.3.1.2.7 Teminat Akreditifi  259
2.2.3.1.2.8 Yetki Mektubu  261
2.2.3.1.2.9 Vadesiz ve Vadeli Akreditif  261
2.2.3.1.2.10 Yurtiçi Akreditif  262
2.2.3.1.3 Vesaik Mukabili Ödeme  262
2.2.3.1.4 Mal Mukabili Ödeme  262
2.2.3.1.5 Kabul Kredili Ödeme  263
2.2.3.1.5.1 Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  264
2.2.3.1.5.2 Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  264
2.2.3.1.5.3 Kabul Kredili Akreditif  264
2.2.3.1.6 Karşılıklı Ticaret  265
2.2.3.1.6.1 Takas  265
2.2.3.1.6.2 Kliring  266
2.2.3.1.6.3 Karşı Alım  266
2.2.3.1.6.4 Dengeleme  266
2.2.3.1.6.5 Geri Alım  267
2.2.3.1.6.6 Üçlü Ticaret  267
2.2.3.1.6.7 Offset Ticaret  267
2.2.3.1.6.7.1 Dolaysız Offset  268
2.2.3.1.6.7.2 Dolaylı Offset  268
2.2.3.1.7 Konsinye Satış  268
2.2.3.1.8 Mahsuben Ödeme  269
2.2.3.2 Tahsiller İçin Birörnek Kurallar  269
2.2.3.3 Sözleşme Garantileri İçin Birörnek Kurallar  271
2.2.3.4 Uluslararası Teminat Akreditifi Uygulamaları  272
2.2.3.5 Akreditiflere İlişkin Kurallar  274
2.2.3.5.1 UCP 600  275
2.2.3.5.2 E–UCP 600 (Sürüm: 1.1)  276
2.2.3.6 Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları  277
2.2.3.7 Uluslararası Teslim Şekilleri  278
2.2.3.7.1 “E” Terimi  279
2.2.3.7.1.1 Exworks – EXW  279
2.2.3.7.2 “F” Terimi  279
2.2.3.7.2.1 Free Carrier – FCA  279
2.2.3.7.2.2 Free Alongside Ship – FAS  280
2.2.3.7.2.3 Free on Board – FOB  280
2.2.3.7.3 “C” Terimi  280
2.2.3.7.3.1 Cost and Freight – CFR  280
2.2.3.7.3.2 Cost Insurance and Freight – CIF  281
2.2.3.7.3.3 Carriage Paid To – CPT  281
2.2.3.7.3.4 Carriage and Insurance Paid To – CIP  281
2.2.3.7.4 “D” Terimi  281
2.2.3.7.4.1 Delivered at Terminal – DAT  281
2.2.3.7.4.2 Delivered at Place – DAP  282
2.2.3.7.4.3 Delivered Duty Paid – DDP  282
2.2.3.8 Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kurallar  282
2.2.3.9 Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar  284
2.3 Bankacılık Faaliyetlerini Düzenleyen ve Denetleyen Kuruluşlar  286
2.3.1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK  287
2.3.2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu – TMSF  288
2.3.3 Sermaye Piyasası Kurulu – SPK  289
2.3.4 Mali Suçlar Araştırma Kurulu – MASAK  291
2.3.5 Kuruluş Birlikleri  292
2.3.6 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – TCMB  293
2.3.7 Bankaların İç Denetim Organları  293
2.3.7.1 Denetim Komitesi  293
2.3.7.2 İç Sistemler  295
2.3.8 Bağımsız Denetim Kuruluşları  296
2.3.9 Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları  297
BÖLÜM 3
BANKALARIN ORGANİZASYON YAPILARI
3.1 Genel Kurul  308
3.2 Yönetim Kurulu  309
3.3 İcra Kurulu  311
3.4 Denetim Komitesi  312
3.5 Kurumsal Yönetim Komitesi  312
3.6 Kredi Komitesi  313
3.7 İç Sistemler Komitesi  315
3.8 Genel Müdürlük  315
3.9 Operasyon Merkezleri  317
3.10 Grup Yönetimleri ve Bölge Müdürlükleri  317
3.11 Şubeler  319
3.12 Alternatif Dağıtım Kanalları  321
3.12.1 Self Servis Bankacılık Terminalleri  322
3.12.2 Üye İşyerleri  323
3.12.3 İnternet Bankacılığı  325
3.12.4 Telefon Bankacılığı (Çağrı Merkezleri)  327
3.12.5 Mobil Telefon Bankacılığı  329
3.12.5.1 Wap Şubesi  329
3.12.5.2 Cep Şubesi  330
BÖLÜM 4
BANKALARIN FON KAYNAKLARI
4.1 Öz Kaynaklar  336
4.2 Yabancı Kaynaklar  338
4.2.1 Mevduat ve Türleri  338
4.2.1.1 Vadelerine Göre Mevduat Türleri  340
4.2.1.1.1 Vadesiz Mevduat  340
4.2.1.1.2 Vadeli Mevduat  341
4.2.1.1.3 Kırık Vadeli Mevduat  342
4.2.1.1.4 İhbarlı Mevduat  342
4.2.1.1.5 Birikimli Mevduat  343
4.2.1.2 Hesap Sahibine Göre Mevduat Türleri  343
4.2.1.2.1 Tasarruf Mevduatı  344
4.2.1.2.2 Ticari Mevduat  345
4.2.1.2.3 Resmi Mevduat  345
4.2.1.2.4 Bankalararası Mevduat  346
4.2.1.2.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı  347
4.2.1.3 Para Cinsine Göre Mevduat Türleri  347
4.2.1.3.1 Türk Parası Mevduat  347
4.2.1.3.2 Yabancı Para Mevduat (Döviz Tevdiat)  348
4.2.2 Tahvil ve Bono İhracı  348
4.2.2.1 Tahvil İhracı  350
4.2.2.1.1 Paya Dönüştürülebilir Tahviller  352
4.2.2.1.2 Değiştirilebilir Tahviller  353
4.2.2.2 Bono İhracı  354
4.2.2.2.1 Finansman Bonoları  355
4.2.2.2.2 Kıymetli Maden Bonoları  355
4.2.3 Yapılandırılmış Finansman  356
4.2.3.1 Seküritizasyon  357
4.2.3.1.1 Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  357
4.2.3.1.2 İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler  358
4.2.3.1.3 Teminatlı Borç Yükümlülükleri  359
4.2.3.1.4 Kredi Bağlantılı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  359
4.2.3.1.5 Hisse Senedine Dayalı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  360
4.2.3.1.6 Anapara Korumalı Yapılandırılmış Finansal Araçlar  360
4.2.3.2 Kredi Türevleri  361
4.2.4 Para ve Sermaye Piyasalarından Sağlanan Diğer Fonlar  362
4.2.4.1 Organize Piyasalardan Sağlanan Fonlar  362
4.2.4.1.1 TCMB Piyasalarından Sağlanan Fonlar  363
4.2.4.1.1.1 Açık Piyasa İşlemleri  363
4.2.4.1.1.2 TCMB Bankalararası Para Piyasası  365
4.2.4.1.1.3 TCMB Reeskont Penceresi  368
4.2.4.1.1.4 TCMB Likidite Desteği Kredisi  369
4.2.4.1.2 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasından Sağlanan Fonlar  370
4.2.4.1.2.1 Kesin Alım Satım Pazarı  370
4.2.4.1.2.2 Repo – Ters Repo Pazarı  371
4.2.4.1.2.3 Bankalararası Repo – Ters Repo Pazarı  371
4.2.4.1.2.4 Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı  371
4.2.4.1.2.5 Pay Senedi Repo Pazarı  372
4.2.4.1.2.6 Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı  372
4.2.4.1.2.7 Pazarlıklı Repo İşlemleri Pazarı  372
4.2.4.1.2.8 Uluslararası Tahvil Pazarı  373
4.2.4.1.2.9 Para Piyasası  373
4.2.4.1.3 Takasbank Para Piyasasından Sağlanan Fonlar  373
4.2.4.2 İkincil Piyasalardan Sağlanan Fonlar  374
4.2.4.2.1 Bankalararası TL Piyasası  375
4.2.4.2.2 Bankalararası Tahvil Piyasası  375
4.2.4.2.3 Bankalararası Repo Piyasası  376
4.2.4.2.4 Bankalararası Döviz Piyasası  376
4.2.5 Türk Eximbank Kredileri  377
4.2.6 Uluslararası Piyasalardan Sağlanan Fonlar  378
4.2.6.1 Sendikasyon Kredileri  379
4.2.6.2 Seküritizasyon Kredileri  380
4.2.6.3 Uluslararası Menkul Kıymet İhracı  380
4.2.6.3.1 Yabancı Sermaye Piyasalarında Doğrudan Satış  381
4.2.6.3.2 Uluslararası Sendikasyon Kanalıyla Tekli Satış  381
4.2.6.3.3 Uluslararası Sendikasyon Kanalıyla İkili Satış  381
4.2.6.3.4 Euro Menkul Kıymet İhracı  381
4.2.6.3.5 Global Satış  382
4.2.6.4 Depo Sertifikaları  383
BÖLÜM 5
BANKALARIN FON KULLANIM ALANLARI
5.1 Dönen Değerler  389
5.1.1 Kasa  389
5.1.2 Efektif Deposu  390
5.1.3 Yoldaki Paralar (TP/YP)  390
5.1.4 Satın Alınan Çekler (YP)  390
5.1.5 Vadesi Gelmiş Menkul Değerler (TP/YP)  390
5.1.6 Kıymetli Madenler (YP)  391
5.1.7 TCMB (TP/YP)  391
5.1.8 Bankalar (TP/YP)  391
5.1.9 Yurtdışı Merkez ve Şubeler (TP)  391
5.1.10 Menkul Değerler (TP/YP)  391
5.1.11 Para Piyasalarında Kullandırılan Fonlar (TP/YP)  392
5.1.11.1 TCMB Açık Piyasa İşlemleri / Ters Repo Uygulamaları  393
5.1.11.2 TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda Kullandırılan Fonlar  394
5.1.11.3 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda Kullandırılan Fonlar  395
5.1.11.4 Takasbank Para Piyasası’nda Kullandırılan Fonlar  397
5.1.11.5 İkincil Piyasalarda Kullandırılan Fonlar  397
5.2 Krediler  398
5.2.1 Vadelerine Göre Kredi Türleri  398
5.2.1.1 Kısa Vadeli Krediler  399
5.2.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler  399
5.2.2 Kullanım Amacına Göre Kredi Türleri  399
5.2.2.1 Bireysel Krediler  400
5.2.2.2 Ticari Krediler  400
5.2.3 Kullandırım Şekline Göre Kredi Türleri  401
5.2.3.1 Nakit Krediler  401
5.2.3.2 Nakit Dışı (Gayri nakit) Krediler  402
5.2.4 Para Cinsine Göre Kredi Türleri  402
5.2.4.1 Türk Parası Krediler  403
5.2.4.2 Yabancı Para Krediler (Döviz Kredileri)  403
5.2.4.3 Dövize Endeksli Krediler  403
5.2.5 Alınan Teminat Türüne göre Krediler  403
5.2.5.1 Teminatsız (Açık) Krediler  404
5.2.5.2 Kefalet Karşılığı Krediler  404
5.2.5.3 Maddi Teminatlı Krediler  405
5.2.5.3.1 Nakit Blokajı  406
5.2.5.3.2 Mevduat Rehini  407
5.2.5.3.3 Menkul Kıymet Rehini  407
5.2.5.3.4 Taşınır Rehini  408
5.2.5.3.5 Taşınmaz Rehini  409
5.2.5.3.6 Gemi İpoteği  410
5.2.5.3.7 Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini  411
5.2.6 Kaynağına Güre Kredi Türleri  411
5.2.6.1 Banka Kaynaklı Krediler  412
5.2.6.2 TCMB Kaynaklı Krediler  412
5.2.6.3 Türk Eximbank Kaynaklı Krediler  412
5.2.6.4 Yurtdışı Kaynaklı Krediler  413
5.2.6.4.1 Dünya Bankası Grubu Kaynaklı Krediler  413
5.2.6.4.1.1 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası  414
5.2.6.4.1.2 Uluslararası Finans Kurumu  415
5.2.6.4.1.3 Uluslararası Kalkınma Birliği  417
5.2.6.4.1.4 Çok Taraflı Yatırım Garantisi Ajansı  417
5.2.6.4.1.5 Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi  417
5.2.6.4.2 Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Krediler  418
5.2.6.4.3 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler  419
5.2.6.4.4 İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler  421
5.2.6.4.5 ECA Kredileri  422
5.2.7 Takipteki Krediler  424
5.3 Zorunlu Karşılıklar  425
5.4 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar  426
5.5 Menkuller  426
5.6 Maddi Duran Varlıklar (Gayrimenkuller)  427
5.7 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  427
5.8 Diğer Aktifler  427
Kaynakça  431
Kavramlar Dizini  439
Özgeçmişler  449
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020