Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İflasın Ertelenmesinde
Borca Batıklık, Rayiç Değer Tespiti ve İyileştirme Projesi
Kasım 2016 / 1. Baskı / 197 Syf.
Fiyatı: 18.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ekonomik yaşamda çeşitli nedenlerle şirketlerin krize girmesi sıkça rastlanan, neredeyse kaçınılmaz bir durumdur. Bir şirketin iyi zamanları olduğu gibi, kötü zamanları da olacaktır. Kötü duruma düşen şirketlerin bir kısmı durumlarını düzeltebilirken, bir kısmı hayatlarını sürdüremeyerek yok olmaktadır. İflasın ertelenmesinin iki temel koşulu borca batıklık ve iyileşme ümidinin olmasıdır.

Yaklaşık 30 yıllık iş hayatında çeşitli özel banka ve şirketlerde müfettiş, finans müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev alan halen perakende sektöründeki bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak görevine devam etmekte olan yazar, kitapta esas olarak borca batıklık, rayiç değer tespiti, iyileşme ümidi ve iyileştirme projesi üzerine durmuştur.

Bir taraftan meselenin hukuksal boyutu ortaya konulmaya çalışılmış, diğer yandan işletmecilik ve kriz yönetimi açısından yapılması gerekenlere değinilmiştir. Rayiç değer tespitine ilişkin kriterler, iyileştirme projesinin yasal, yöntem ve içerik açısından özelliklerine yer verilmiş olması, eseri benzerlerinden farklılaştıran yenilikler olarak öne çıkmaktadır.

Konu Başlıkları
İşletmecilik Açısından Kriz ve İflas
İflasın Ertelenmesi Kurumu
İflasın Ertelenmesinin Yasal Koşulları
Borca Batıklık Bilançosu
Rayiç Değer Tespiti
İyileşme Ümidi
Mahkemeye Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler
İflasın Ertelenmesinin Sonuçları
İflasın Ertelenmesinin Uzatılması
Yasal Açıdan İyileştirme Projesinin Özellikleri
Yöntem Açısından İyileştirme Projesinin Özellikleri
İçerik Açısından İyileştirme Projesinin Özellikleri
Barkod: 9789750239915
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 197
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İFLASIN ERTELENMESİ
1. İFLASIN ERTELENMESİNİN İKTİSADİ BOYUTU  15
1.1. Kriz ve İflas  15
1.2. İflasın Ertelenmesinin İktisadi Mantığı  31
2. DOĞRUDAN İFLAS  35
2.1. İflas  35
2.2. Doğrudan İflas  35
3. İFLASIN ERTELENMESİ VE KOŞULLARI  37
3.1. İflasın Ertelenmesi Kurumu  37
3.2. İflasın Ertelenmesinin Koşulları  41
3.2.1. Borçlunun Sermaye Şirketi veya Kooperatif Olması  41
3.2.2. Şirketin Borçlarının Aktifinden Fazla Olması (Borca Batıklık)  42
3.2.2.1. Borca Batıklık Tanımı  42
3.2.2.2. Rayiç Değerin Hesaplanması ve Rayiç Değer Tespit Kriterleri  44
3.2.3. Borca Batıklık Bildirimi ve Borca Batıklık Bilançosunun Mahkemeye Verilmesi  60
3.2.4. İflasın Mahkemeden Talep Edilmesi  60
3.2.5. Borca Batıklığın Mahkemece Resen Tespit Edilmesi  60
3.2.6. İflasın Ertelenmesinin Mahkemeden Talep Edilmesi  61
3.2.7. İyileşme Ümidinin Olması  61
3.2.8. İyileştirme Projesi Hazırlanması ve Mahkemeye Sunulması  66
3.2.9. Alacaklıların Durumunun Daha Kötüleşmemesi  76
3.2.10. Masrafların Peşin Olarak Mahkeme Veznesine Yatırılmış Olması  80
3.2.11. Olağanüstü Süreden Yararlanılmamış Olması  80
3.2.12. Şirketin/Kooperatifin Mahkemece İflasın Ertelenmesine Layık Görülmesi  80
3.3. İflasın Ertelenmesinin Yargı Süreci  82
4. İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ EKİNDE MAHKEMEYE SUNULMASI GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER  86
4.1. İflas Beyanı  88
4.2. Yönetim Kurulu Kararı  88
4.3. Borca Batıklık Bilançosu  88
4.4. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasına Esas Bilgi ve Belgeler  89
4.5. Son Üç Yıla İlişkin Bilanço ve Gelir Tabloları  90
4.6. Detaylı Mizan ve Açıklama  90
4.7. Bağımsız Denetim Raporları  91
4.8. Vergi ve SGK Beyannameleri ve Ödeme Makbuzları  91
4.9. Şirket Hakkında Tanıtıcı Belgeler  91
4.10. Şirket Organizasyon Şeması  91
4.11. Borçlar Tablosu  92
4.12. Alacaklar Tablosu  93
4.13. Alınmış Teminatlar Tablosu  93
4.14. Verilmiş Teminatlar Tablosu  94
4.15. Şirketin ve Hakim Ortakların Verdiği Kefaletler Tablosu  94
4.16. Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmeler Listesi  94
4.17. Şirketin Taraf Olduğu Davalar Listesi  95
4.18. Şirket Aleyhine Başlatılmış Yasal Takipler Listesi  95
4.19. Stok Durum Tablosu  95
4.20. Başarı ve Ödüller Listesi  96
4.21. Durum Analiz Raporu  96
4.21. İyileştirme Projesi  99
4.21.1. İyileşme Kavramı  100
4.21.2. Proje Kavramı  101
4.21.3. İyileştirme Projesine Mahkemenin Müdahale Edememesi  104
5. İFLASIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI  105
5.1. Takip Yasağı  105
5.2. Kayyım Atanması  110
5.2.1. Kayyım Atanmasının Gerekçesi  114
5.2.2. Kayyımın Görev ve Yetkileri  115
5.3. Malvarlığının Muhafazası  118
5.4. İflasın Ertelenmesinin Uzatılması  119
5.4.1. Uzatmanın Gerekçesi  119
5.4.2. Uzatmanın Koşulları  121
İkinci Bölüm
İYİLEŞTİRME PROJESİ
1. YASAL AÇIDAN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ  125
1.1. Ciddi ve İnandırıcı Olmak Koşulu  125
1.1.1. Kavramların Tanımı  125
1.1.2. İyileştirme Projesinin Somut Verilere Dayanması  127
1.1.3. İyileştirme Projesinde Yer Alan Hususların Belgelendirilmesi  132
1.1.4. İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi  133
1.1.5. Kesin İspatın Aranmaması  137
1.1.6. Amacın Tasfiye Olmaması  138
1.1.7. Alacaklıların Durumunun Kötüleşmemesi  140
1.2. Nesnel ve Gerçek Kaynakları ve Önlemleri Göstermek Koşulu  141
1.3. Erteleme Süresince Tüm İşletme Giderlerinin ve Çalışma Sermayesinin Nasıl Karşılanacağının Gösterilmesi Koşulu  148
1.4. Gerekli Bilgi ve Belgeleri İçermek Koşulu  149
2. YÖNTEM AÇISINDAN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ  150
2.1. İyileştirme Projesinin Yazılı olması  150
2.2. Düzgün bir Türkçe İle Yazılması  150
2.3. İyileştirme Projesinin Siyasi Mesajlar İçermemesi  152
2.4. Rakiplerin Suçlanmaması  152
2.5. İyileştirme Projesinin Kanunlara ve Ahlaka Uygun Olması  153
2.6. Sunumun Nitelikli ve Etkili Olması  153
2.7. Bilime, Tekniğe ve İşin Doğasına Uygun Olması  153
2.8. İyileştirme Projesinin Dinamik ve Değişime Açık Olması  154
2.9. Şarta Bağlı Olmaması  155
2.10. Açık veya Örtülü Bir Tasfiye Algısı Yaratmaması  155
2.11. İyileştirme Tedbirlerinin Şirketin İçinde Bulunduğu Krizin Ağırlığıyla Uyumlu Olması  156
2.12. Sistematik Bir Bütünlüğü Olması  156
2.13. İyileştirme Projesinin Belgelendirilmesi  158
2.14. Verilerin Güvenilir Kaynaklardan Sağlanması  158
2.15. Ayrıntılara Boğulmaması  158
2.16. İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasına Olanak Vermesi  159
2.17. Tedbirlerin Uygulanmasının Erteleme Süresi İçinde Olması  160
2.18. İyileştirme Projesinin Sadece Borca Batıklıktan Kurtulmaya Yönelik Olmaması  160
2.19. Uzmanlık Gerektiren Tedbirler İçin Uzman Görüşünün Bulunması  161
2.20. İyileştirme Projesinin Şirketin Kendi Dinamikleriyle Gerçekleştirebileceği Tedbirlerden Oluşması  162
2.21. Tedbirlerin Radikal Olması  163
2.22. Şirketin Hukuki ve İktisadi Bütünlüğünün Korunması  163
2.23. Projedeki Tedbirlerin Bizzat Borca Batık Şirkete Yönelik Olması  163
2.24. İyileştirme Tedbirlerinin Ekonomik Olması  164
3. İÇERİK AÇISINDAN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ  164
3.1. Sermayeye İlişkin İyileştirme Tedbirleri  165
3.1.1. Sermayenin Mevcut Hissedarlarca Nakden Artırılması  166
3.1.2. Sermayenin Ayni Sermaye Olarak Artırılması  167
3.1.3. Sermayenin Yeni Ortak Alınarak Nakden Artırılması  167
3.1.4. İyileştirme Tedbiri Sayılamayacak Sermaye Hareketleri  168
3.1.4.1. Sermayenin El Değiştirmesi  168
3.1.4.2. Ortak Alacaklarının Sermayeye Eklenmesi  168
3.1.4.3. Şarta Bağlı Sermaye Artışı  170
3.1.4.4. Ödenmemiş Sermaye Borcu  170
3.1.4.5. Sermayenin Ortaklardan Borç Alınarak Sağlanması  171
3.1.4.6. Şirketin Bölünmesi  171
3.1.4.7. Sermayenin Azaltılması  172
3.2. Borç Yönetimine İlişkin İyileştirme Tedbirleri  173
3.2.1. Ortaklara Olan Borçlar  173
3.2.2. Çalışanlara Olan Borçlar  173
3.2.3. Devlet Kurumlarına Olan Borçlar  174
3.2.4. Alıcılara (Müşterilere) Olan Borçlar  174
3.2.5. Finans Kurumlarına Olan Borçlar  174
3.2.5.1. Finans Kurumlarıyla Borç Yönetimini Etkileyen Faktörler  174
3.2.5.1.1. Finans Kurumlarının Statüleri  175
3.2.5.1.2. Alacakların Teminatlı Olması  175
3.2.5.1.3. Finansal İlişkinin Kalitesi  175
3.2.5.1.4. Genel Ekonomik Ortam  175
3.2.5.1.5. Finansal Borçların Büyüklüğü  176
3.2.5.2. Finans Kurumlarıyla Borç Yapılandırma Kriterleri  176
3.2.5.2.1. Yapılandırmaya Nakit Akış Tablosunun Esas Alınması  177
3.2.5.2.2. Yapılandırmanın Bütüncül Olması  178
3.2.5.2.3. İlişkilerin Devamlılığı  178
3.2.5.2.4. Borç Yapılandırmasının Bir Tasfiye Niteliği Taşımaması  179
3.2.5.2.5. Borç Yapılandırmasının Mevcut Duruma Göre İyileşme Sağlaması  179
3.2.5.2.6. Yapılandırma Takviminin İyileştirme Takvimine Uygun Olması  180
3.2.6. Satıcılara Olan Borçlar  180
3.3. Gelirlerin ve Giderlerin Yönetimine İlişkin İyileştirme Tedbirleri  184
3.3.1. Giderlerin Azaltılması  184
3.3.1.1. Personel Giderlerinin Azaltılması  184
3.3.1.2. Üretim Maliyetlerinin Azaltılması  185
3.3.1.3. Diğer Giderlerin Azaltılması  186
3.3.2. Gelirlerin Artırılması  186
3.3.2.1. Ürün Portföyünün Sadeleştirilmesi  186
3.3.2.2. Satış ve Dağıtım Kanallarının Etkinleştirilmesi  187
3.3.2.3. Rekabetçi Fiyat Politikası  187
3.3.2.4. Alacakların Tahsilinin Hızlandırılması  187
Kaynakça  189
Kavramlar Dizini  193
 


İsmail Ercan
Mayıs 2020
275.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Karakoç
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Sümeyra Deveci
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İFLASIN ERTELENMESİ
1. İFLASIN ERTELENMESİNİN İKTİSADİ BOYUTU  15
1.1. Kriz ve İflas  15
1.2. İflasın Ertelenmesinin İktisadi Mantığı  31
2. DOĞRUDAN İFLAS  35
2.1. İflas  35
2.2. Doğrudan İflas  35
3. İFLASIN ERTELENMESİ VE KOŞULLARI  37
3.1. İflasın Ertelenmesi Kurumu  37
3.2. İflasın Ertelenmesinin Koşulları  41
3.2.1. Borçlunun Sermaye Şirketi veya Kooperatif Olması  41
3.2.2. Şirketin Borçlarının Aktifinden Fazla Olması (Borca Batıklık)  42
3.2.2.1. Borca Batıklık Tanımı  42
3.2.2.2. Rayiç Değerin Hesaplanması ve Rayiç Değer Tespit Kriterleri  44
3.2.3. Borca Batıklık Bildirimi ve Borca Batıklık Bilançosunun Mahkemeye Verilmesi  60
3.2.4. İflasın Mahkemeden Talep Edilmesi  60
3.2.5. Borca Batıklığın Mahkemece Resen Tespit Edilmesi  60
3.2.6. İflasın Ertelenmesinin Mahkemeden Talep Edilmesi  61
3.2.7. İyileşme Ümidinin Olması  61
3.2.8. İyileştirme Projesi Hazırlanması ve Mahkemeye Sunulması  66
3.2.9. Alacaklıların Durumunun Daha Kötüleşmemesi  76
3.2.10. Masrafların Peşin Olarak Mahkeme Veznesine Yatırılmış Olması  80
3.2.11. Olağanüstü Süreden Yararlanılmamış Olması  80
3.2.12. Şirketin/Kooperatifin Mahkemece İflasın Ertelenmesine Layık Görülmesi  80
3.3. İflasın Ertelenmesinin Yargı Süreci  82
4. İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ EKİNDE MAHKEMEYE SUNULMASI GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER  86
4.1. İflas Beyanı  88
4.2. Yönetim Kurulu Kararı  88
4.3. Borca Batıklık Bilançosu  88
4.4. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasına Esas Bilgi ve Belgeler  89
4.5. Son Üç Yıla İlişkin Bilanço ve Gelir Tabloları  90
4.6. Detaylı Mizan ve Açıklama  90
4.7. Bağımsız Denetim Raporları  91
4.8. Vergi ve SGK Beyannameleri ve Ödeme Makbuzları  91
4.9. Şirket Hakkında Tanıtıcı Belgeler  91
4.10. Şirket Organizasyon Şeması  91
4.11. Borçlar Tablosu  92
4.12. Alacaklar Tablosu  93
4.13. Alınmış Teminatlar Tablosu  93
4.14. Verilmiş Teminatlar Tablosu  94
4.15. Şirketin ve Hakim Ortakların Verdiği Kefaletler Tablosu  94
4.16. Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmeler Listesi  94
4.17. Şirketin Taraf Olduğu Davalar Listesi  95
4.18. Şirket Aleyhine Başlatılmış Yasal Takipler Listesi  95
4.19. Stok Durum Tablosu  95
4.20. Başarı ve Ödüller Listesi  96
4.21. Durum Analiz Raporu  96
4.21. İyileştirme Projesi  99
4.21.1. İyileşme Kavramı  100
4.21.2. Proje Kavramı  101
4.21.3. İyileştirme Projesine Mahkemenin Müdahale Edememesi  104
5. İFLASIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI  105
5.1. Takip Yasağı  105
5.2. Kayyım Atanması  110
5.2.1. Kayyım Atanmasının Gerekçesi  114
5.2.2. Kayyımın Görev ve Yetkileri  115
5.3. Malvarlığının Muhafazası  118
5.4. İflasın Ertelenmesinin Uzatılması  119
5.4.1. Uzatmanın Gerekçesi  119
5.4.2. Uzatmanın Koşulları  121
İkinci Bölüm
İYİLEŞTİRME PROJESİ
1. YASAL AÇIDAN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ  125
1.1. Ciddi ve İnandırıcı Olmak Koşulu  125
1.1.1. Kavramların Tanımı  125
1.1.2. İyileştirme Projesinin Somut Verilere Dayanması  127
1.1.3. İyileştirme Projesinde Yer Alan Hususların Belgelendirilmesi  132
1.1.4. İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi  133
1.1.5. Kesin İspatın Aranmaması  137
1.1.6. Amacın Tasfiye Olmaması  138
1.1.7. Alacaklıların Durumunun Kötüleşmemesi  140
1.2. Nesnel ve Gerçek Kaynakları ve Önlemleri Göstermek Koşulu  141
1.3. Erteleme Süresince Tüm İşletme Giderlerinin ve Çalışma Sermayesinin Nasıl Karşılanacağının Gösterilmesi Koşulu  148
1.4. Gerekli Bilgi ve Belgeleri İçermek Koşulu  149
2. YÖNTEM AÇISINDAN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ  150
2.1. İyileştirme Projesinin Yazılı olması  150
2.2. Düzgün bir Türkçe İle Yazılması  150
2.3. İyileştirme Projesinin Siyasi Mesajlar İçermemesi  152
2.4. Rakiplerin Suçlanmaması  152
2.5. İyileştirme Projesinin Kanunlara ve Ahlaka Uygun Olması  153
2.6. Sunumun Nitelikli ve Etkili Olması  153
2.7. Bilime, Tekniğe ve İşin Doğasına Uygun Olması  153
2.8. İyileştirme Projesinin Dinamik ve Değişime Açık Olması  154
2.9. Şarta Bağlı Olmaması  155
2.10. Açık veya Örtülü Bir Tasfiye Algısı Yaratmaması  155
2.11. İyileştirme Tedbirlerinin Şirketin İçinde Bulunduğu Krizin Ağırlığıyla Uyumlu Olması  156
2.12. Sistematik Bir Bütünlüğü Olması  156
2.13. İyileştirme Projesinin Belgelendirilmesi  158
2.14. Verilerin Güvenilir Kaynaklardan Sağlanması  158
2.15. Ayrıntılara Boğulmaması  158
2.16. İflasın Ertelenmesinin Uzatılmasına Olanak Vermesi  159
2.17. Tedbirlerin Uygulanmasının Erteleme Süresi İçinde Olması  160
2.18. İyileştirme Projesinin Sadece Borca Batıklıktan Kurtulmaya Yönelik Olmaması  160
2.19. Uzmanlık Gerektiren Tedbirler İçin Uzman Görüşünün Bulunması  161
2.20. İyileştirme Projesinin Şirketin Kendi Dinamikleriyle Gerçekleştirebileceği Tedbirlerden Oluşması  162
2.21. Tedbirlerin Radikal Olması  163
2.22. Şirketin Hukuki ve İktisadi Bütünlüğünün Korunması  163
2.23. Projedeki Tedbirlerin Bizzat Borca Batık Şirkete Yönelik Olması  163
2.24. İyileştirme Tedbirlerinin Ekonomik Olması  164
3. İÇERİK AÇISINDAN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ  164
3.1. Sermayeye İlişkin İyileştirme Tedbirleri  165
3.1.1. Sermayenin Mevcut Hissedarlarca Nakden Artırılması  166
3.1.2. Sermayenin Ayni Sermaye Olarak Artırılması  167
3.1.3. Sermayenin Yeni Ortak Alınarak Nakden Artırılması  167
3.1.4. İyileştirme Tedbiri Sayılamayacak Sermaye Hareketleri  168
3.1.4.1. Sermayenin El Değiştirmesi  168
3.1.4.2. Ortak Alacaklarının Sermayeye Eklenmesi  168
3.1.4.3. Şarta Bağlı Sermaye Artışı  170
3.1.4.4. Ödenmemiş Sermaye Borcu  170
3.1.4.5. Sermayenin Ortaklardan Borç Alınarak Sağlanması  171
3.1.4.6. Şirketin Bölünmesi  171
3.1.4.7. Sermayenin Azaltılması  172
3.2. Borç Yönetimine İlişkin İyileştirme Tedbirleri  173
3.2.1. Ortaklara Olan Borçlar  173
3.2.2. Çalışanlara Olan Borçlar  173
3.2.3. Devlet Kurumlarına Olan Borçlar  174
3.2.4. Alıcılara (Müşterilere) Olan Borçlar  174
3.2.5. Finans Kurumlarına Olan Borçlar  174
3.2.5.1. Finans Kurumlarıyla Borç Yönetimini Etkileyen Faktörler  174
3.2.5.1.1. Finans Kurumlarının Statüleri  175
3.2.5.1.2. Alacakların Teminatlı Olması  175
3.2.5.1.3. Finansal İlişkinin Kalitesi  175
3.2.5.1.4. Genel Ekonomik Ortam  175
3.2.5.1.5. Finansal Borçların Büyüklüğü  176
3.2.5.2. Finans Kurumlarıyla Borç Yapılandırma Kriterleri  176
3.2.5.2.1. Yapılandırmaya Nakit Akış Tablosunun Esas Alınması  177
3.2.5.2.2. Yapılandırmanın Bütüncül Olması  178
3.2.5.2.3. İlişkilerin Devamlılığı  178
3.2.5.2.4. Borç Yapılandırmasının Bir Tasfiye Niteliği Taşımaması  179
3.2.5.2.5. Borç Yapılandırmasının Mevcut Duruma Göre İyileşme Sağlaması  179
3.2.5.2.6. Yapılandırma Takviminin İyileştirme Takvimine Uygun Olması  180
3.2.6. Satıcılara Olan Borçlar  180
3.3. Gelirlerin ve Giderlerin Yönetimine İlişkin İyileştirme Tedbirleri  184
3.3.1. Giderlerin Azaltılması  184
3.3.1.1. Personel Giderlerinin Azaltılması  184
3.3.1.2. Üretim Maliyetlerinin Azaltılması  185
3.3.1.3. Diğer Giderlerin Azaltılması  186
3.3.2. Gelirlerin Artırılması  186
3.3.2.1. Ürün Portföyünün Sadeleştirilmesi  186
3.3.2.2. Satış ve Dağıtım Kanallarının Etkinleştirilmesi  187
3.3.2.3. Rekabetçi Fiyat Politikası  187
3.3.2.4. Alacakların Tahsilinin Hızlandırılması  187
Kaynakça  189
Kavramlar Dizini  193
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020