Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:111 Mart 2013
(Kira Geliri Beyanname Düzenleme Rehberi Eki ilaveli)
 (Editör)
Mart 2013 / 1. Baskı / 397 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak yayımlanmakta olan Dergide yorumlar, mevzuatta tereddüt doğuran hususları aydınlatmak amacına yöneliktir. Derginin yayın kadrosunda her biri kendi alanlarında uzman olan maliyeciler, gümrükçüler, kambiyocular, hukukçular, akademisyenler, bürokratlar ve bilim adamları yer almaktadır.

Dergide incelenen hususlar ağırlıklı olarak vergi, iş ve sosyal sigorta, kambiyo, banka ve sermaye piyasası, gümrük, ticaret, teşvik, özelleştirme gibi konulardır. Bu ana konuları yakından ilgilendiren bir çok mevzuata ilişkin makalelere de dergide yer verilmektedir.

Dergide ayrıca, abonelerden gelen sorulara verilen cevapların yer aldığı “Sorular ve Yanıtlar”, Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuattan haberdar olmanız için hazırlanan “Resmi Gazete Özeti”, uygulamayı belirleyen güncel tarihli yüksek mahkeme kararları ve özelgelerin yer aldığı “Yargı Kararı ve Özelgeler” ile uygulamacıların her zaman kullandıkları önemli bilgilerin yer aldığı “Vergi ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler” bölümleri de istifadenize sunulmaktadır.

Dergide yer alan konular özellikle abonelerimizce sıkça sorulan sorular ve uygulamada ortaya çıkan problemler göz önüne alınarak seçilmektedir. Örneğin, İrsaliye Düzeni, Stopaj, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, KDV ile ilgili sorunlar, Yatırım Teşvikleri, Kambiyo, Özelleştirme, Borsa, Avrupa Topluluğu, Gümrük Kodları, Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku,Ticaret Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İçtihat uygulamaları gibi mali ve iktisadi hukuk alanlarının kapsamına giren bir çok konu uzman yazarlar tarafından dergide incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Nispî Orana Tabi Sözleşmeler Üzerinden Alınan Damga Vergisi İşlem Gerçekleşmediği Takdirde İade Alınabilir mi?, Ahmet EROL
Kaçakçılığa İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarında Uzlaşma Sorunu, Bünyamin ÇİTİL
Avrupa Birliği ve ABD’de Vergi Alanındaki Gelişmeler, Fazıl AYDIN
Limanlarda Terminal Hizmetleri, M. Meftun CANBEK
Konser veya Gösteri Amacıyla Türkiye’ye Gelen “Yabancı Sanatçıların” 2012 Yılında Elde Ettikleri Gelirlerde Vergilendirme ve Beyan Esasları, Levent BAŞAK
Limited Şirket Ortaklarının Şirket Hisselerini Devri Durumunda Amme Borçlarından Doğan Sorumlulukları, Samet GÜLEÇ
Kurumlar Vergisinin Doğuşunun Teori Açısından Ele Alınması ve Yeni KVK’nın Değerlendirilmesi Eyyüp İNCE
Meslek Mensuplarının Tarife Altı Hizmet Vermesinin Olası Sonuçları ve Çözüm Önerileri – 3, Abdulkadir ERTÜRK
Dondurma ve Kola Satan Firmaların Bayilerine Buzdolabı Vermesinin Vergisel Boyutu, Uğur UĞURLU
Taşeronlara Yaptırılan Servis Taşımacılığı Hizmetinde Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulaması, Ayhan YAMAN
Sayıştay Denetimlerinde Üniversite Personellerine Yapılan Ödemelerde Tespit Edilen Yanlışlıklar ve Çözüm Önerileri – 2, Ömer DEMİRDAŞ
Yevmiye Defterinin Arka Sayfasına Yapılan Muhasebe Kayıtlarının Vergi Kanunları ve TTK Açısından İncelenmesi, İsmail Hakkı GÜNEŞ
Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması, Süleyman TURAN
Matrah Artırımı Hangi Durumlarda Etkilenir?, Mustafa ALPASLAN – Eda KAYA
Bedelsiz Hizmet İfası Bağış ve Yardım Olarak Değerlendirilebilir mi ve Vadeli Çek ile Yapılan Bağış ve Yardım Hangi Dönem Kazancından İndirilecektir?, Güray ÖĞREDİK
Çalışanlara Hisse Verilmesi (Stock Options) Kapsamında Sağlanan Menfaatlerin Vergilendirilmesi, Emrah ÇELİK
Havalimanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi İşlerinde KDV İstisnası, Murat Derya MUTLU
Gıda Bankacılığı Sisteminin Mükelleflere Sağladığı Vergisel Avantajlar, Mine DOĞAN
Dayanışma Aidatı, Hamit TİRYAKİ
Yeni 6356 Sayılı Kanunun Eski 2822 Sayılı Kanuna Göre Grev ve Lokavt Yönünden Getirdiği Değişiklikler, Raşit ULUBEY
Özürlü Teşvikinden Yararlanılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Eyüp Sabri DEMİRCİ
İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi Verilmesi ve İşin Konsorsiyum veya İş Ortaklıkları Yoluyla Yapılması, Faruk YÜKSEL
E–Bildirge Programında Yapılan Değişiklikler, Murat ARAZ
Yetim Aylığı Alanlar EK–5. Madde Kapsamında Sigortalı Olabilirler mi? Olabilirlerse Almakta Oldukları Aylıklar Kesilir mi?, Ali SAĞIR
Örneklerle Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranlarının Hesaplanması, Bünyamin ESEN
İşverenler Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Sigorta Primi Esas Kazancına Dahil Edilir mi?, Gökhan BEDİR
İşverenin Yükümlü Olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ve Bu Hizmetlerin Devlet Tarafından Desteklenmesi, Özer DEMİRDİZEN
Kayıt Dışı Çalışan İşçinin İş Kazasına Uğramasının Sonuçları, Süleyman ŞEN
Bağımsız Denetime Tabi Olanlar, Tahir ERDEM
Altın Piyasası ve Mevzuatı, Raif BAKOVA
Anonim Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunda Hangi Hususlara Yer Verilmelidir?, Soner ALTAŞ
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketlerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Esaslar, Yavuz AKBULAK
Açılış ve Kapanış Onayı Yaptırılmayan Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olamaması, Mustafa YAVUZ
Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler, Erdal NACAR
Enerji Firmalarına Yeni Bir Pazar: Kamu İhaleleri, H. Bahadır BARÇIN
Tasfiye Sürecine Girmeyen Gayrifaal Mükelleflerin Ticaret Sicilinden Silinmesi ve Mükellefiyet Kaydına Resen Son Verilmesi, Neşe DURMUŞ
Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Geliyor, Orhan ERGÜN – Elif TUNCER ÖZDEMİR
Royalti ve Lisans Ödemeleri Yıl Sonunda Beyan Edilebilir mi?, Hakan UÇAK
Hazine Taşınmazlarının Doğrudan Satılabildiği Durumlar, Hasan GÜL
Çalışanlara Sağlanan Faydaların Türkiye Muhasebe Standardı 19 Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Süleyman YÜKÇÜ – Emre KAPLANOĞLU
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Sorunların Örgütsel ve Davranışsal Boyutu, Gülşah ATAĞAN
2012 Yılı Mesken ve İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı, İmdat TÜRKAY
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Barkod: 9781111161606
Yayın Tarihi: Mart 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 397
Yayınevi: Lebib Yalkın Yayınları
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

M. Verda Yalkın Soymen
Kasım 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ekim 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
M. Verda Yalkın Soymen
Ağustos 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020