Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi
Mart 2017 / 1. Baskı / 157 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserimizde, kat karşılığı inşaat sözleşmelerini genel hatlarıyla inceledikten sonra yüklenicinin temerrüdü sebebiyle sona ermesi ile arsa sahibinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasının hukuki niteliklerini kapsamlı bir şekilde incelemeye çalıştık. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmeyen isimsiz bir sözleşme tipi olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü halinin uygulamada çok sık görülen bir durum olması ve bunun arsa sahibi açısından doğurduğu riskler bakımından bütün yönleriyle incelenmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Unsurları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Şekil Şartları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Tarafların Borçları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi
Barkod: 9789750242083
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 157
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz / Teşekkür  5
Özet  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Bölüm I  
GENEL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  
1. TANIM  20
2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI  24
2.1. Sözleşmenin Tarafları Arasında Anlaşma  24
2.2. Taşınmaz Bir Yapının İnşası ve Teslim Edilmesi  26
2.3. İnşaat Bedeli  26
3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL ŞARTLARI  28
4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  32
4.1. Karşılıklı ve İvazlı Sözleşme  33
4.2. İsimsiz Sözleşme  34
4.3. Çift Tipli Karma Sözleşme  36
4.4. Ani Edimli Sözleşme  37
5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  40
5.1. Bağımsız Bölüm (Kat) Yapma ve Teslim Borcu  40
5.2. İşe Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu  42
5.3. Özenle, Sadakatle ve Bizzat İş Yapma Borcu  42
5.4. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  44
6. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  46
6.1. Arsanın Yükleniciye Teslim Edilmesi  46
6.2. Yükleniciye Gerekli İşlemler İçin Vekâlet Verilmesi  46
6.3. Sözleşmede Kararlaştırılan Arsa Payının Yükleniciye Devri  47
6.3.1. Arsa Payının Devri için Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması  48
6.3.2. Sözleşmede Kararlaştırılan Payın Yükleniciye Sözleşme Yapıldıktan Sonra Devrilmesi  48
6.3.3. İnşaattaki Aşamaya Göre Devri  49
7. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEME  49
Bölüm II  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE  
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  
1. İFA KAVRAMI  51
2. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA GENEL OLARAK BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ  55
2.1. Borcun Muaccel Olması  56
2.2. Borcun İfasının Mümkün Olması  56
2.3. Alacaklının İhtarı  57
3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  59
3.1. Temerrüdün Gerçekleşme Şartları  63
3.1.1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Borcunun Muaccel Olması  64
3.1.2. Teslim Borcunun İfasının Mümkün Olması  66
3.1.3. İnşaatın Teslim Borcunun Yüklenici Tarafından İfa Edilmemesi  68
3.1.4. Arsa Sahibinin İhtarı  70
3.1.5. Yüklenicinin Temerrüde Düşmesine Engel Nedenlerin Olmaması  72
3.1.5.1. Yüklenicinin Eseri Teslim Etmesine Engel Haklı Sebeplerin Bulunması  72
3.1.5.2. Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında Erteleme Sözleşmesinin Bulunması  73
3.2. Yüklenicinin Kısmi Temerrüdü  74
3.3. Yüklenicinin Temerrüdü Durumunda Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları  76
3.3.1. Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Faizi Talebi  77
3.3.2. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Talebi  80
3.3.3. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararı İsteme Hakkı  82
3.4. Arsa Sahibinin Seçimlik Haklarının Kullanılmasında Uygun Ek Süre  87
3.4.1. Yükleniciye Uygun Ek Süre Verilmesi  87
3.4.2. Yükleniciye Ek Süre Verilmesine Gerek Olmayan Haller  89
Bölüm III  
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  
1. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  95
2. BORÇLU TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME  100
2.1. Sözleşmeden Dönme Kavramı ve Buna İlişkin Görüşler  100
2.2. Dönmenin Hukuki Sonuçlarına İlişkin Öne Sürülen Görüşler  105
2.2.1. Klasik Dönme Görüşü  105
2.2.2. Yasal Borç İlişkisi Görüşü  108
2.2.3. Dönüşüm (Yeni Dönme) Görüşü  109
3. SÖZLEŞMENİN FESHİ  112
4. SÖZLEŞMEDEN DÖNME DURUMUNDA ARSA SAHİBİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  116
4.1. İfa Edilmemiş Borçların Sona Ermesi  116
4.2. İfa Edilmiş Olan Edimlerin İadesi  117
4.2.1. Arsa Sahibinin İade Borcu  118
4.2.2. Yüklenicinin İade Borcu  123
5. MENFİ ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEME HAKKI  125
5.1. Menfi Zarar Kavramı  125
5.2. Menfi Zararın Kapsamı  128
5.3. Menfi Zararın İspatı  131
6. TEMERRÜT SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR  135
Sonuç  141
Kaynakça  149
Kavramlar Dizini  159
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz / Teşekkür  5
Özet  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Bölüm I  
GENEL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  
1. TANIM  20
2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI  24
2.1. Sözleşmenin Tarafları Arasında Anlaşma  24
2.2. Taşınmaz Bir Yapının İnşası ve Teslim Edilmesi  26
2.3. İnşaat Bedeli  26
3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL ŞARTLARI  28
4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  32
4.1. Karşılıklı ve İvazlı Sözleşme  33
4.2. İsimsiz Sözleşme  34
4.3. Çift Tipli Karma Sözleşme  36
4.4. Ani Edimli Sözleşme  37
5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  40
5.1. Bağımsız Bölüm (Kat) Yapma ve Teslim Borcu  40
5.2. İşe Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu  42
5.3. Özenle, Sadakatle ve Bizzat İş Yapma Borcu  42
5.4. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  44
6. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  46
6.1. Arsanın Yükleniciye Teslim Edilmesi  46
6.2. Yükleniciye Gerekli İşlemler İçin Vekâlet Verilmesi  46
6.3. Sözleşmede Kararlaştırılan Arsa Payının Yükleniciye Devri  47
6.3.1. Arsa Payının Devri için Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması  48
6.3.2. Sözleşmede Kararlaştırılan Payın Yükleniciye Sözleşme Yapıldıktan Sonra Devrilmesi  48
6.3.3. İnşaattaki Aşamaya Göre Devri  49
7. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEME  49
Bölüm II  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE  
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  
1. İFA KAVRAMI  51
2. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA GENEL OLARAK BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ  55
2.1. Borcun Muaccel Olması  56
2.2. Borcun İfasının Mümkün Olması  56
2.3. Alacaklının İhtarı  57
3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  59
3.1. Temerrüdün Gerçekleşme Şartları  63
3.1.1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Borcunun Muaccel Olması  64
3.1.2. Teslim Borcunun İfasının Mümkün Olması  66
3.1.3. İnşaatın Teslim Borcunun Yüklenici Tarafından İfa Edilmemesi  68
3.1.4. Arsa Sahibinin İhtarı  70
3.1.5. Yüklenicinin Temerrüde Düşmesine Engel Nedenlerin Olmaması  72
3.1.5.1. Yüklenicinin Eseri Teslim Etmesine Engel Haklı Sebeplerin Bulunması  72
3.1.5.2. Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında Erteleme Sözleşmesinin Bulunması  73
3.2. Yüklenicinin Kısmi Temerrüdü  74
3.3. Yüklenicinin Temerrüdü Durumunda Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları  76
3.3.1. Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Faizi Talebi  77
3.3.2. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Talebi  80
3.3.3. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararı İsteme Hakkı  82
3.4. Arsa Sahibinin Seçimlik Haklarının Kullanılmasında Uygun Ek Süre  87
3.4.1. Yükleniciye Uygun Ek Süre Verilmesi  87
3.4.2. Yükleniciye Ek Süre Verilmesine Gerek Olmayan Haller  89
Bölüm III  
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  
1. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  95
2. BORÇLU TEMERRÜDÜ SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME  100
2.1. Sözleşmeden Dönme Kavramı ve Buna İlişkin Görüşler  100
2.2. Dönmenin Hukuki Sonuçlarına İlişkin Öne Sürülen Görüşler  105
2.2.1. Klasik Dönme Görüşü  105
2.2.2. Yasal Borç İlişkisi Görüşü  108
2.2.3. Dönüşüm (Yeni Dönme) Görüşü  109
3. SÖZLEŞMENİN FESHİ  112
4. SÖZLEŞMEDEN DÖNME DURUMUNDA ARSA SAHİBİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  116
4.1. İfa Edilmemiş Borçların Sona Ermesi  116
4.2. İfa Edilmiş Olan Edimlerin İadesi  117
4.2.1. Arsa Sahibinin İade Borcu  118
4.2.2. Yüklenicinin İade Borcu  123
5. MENFİ ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEME HAKKI  125
5.1. Menfi Zarar Kavramı  125
5.2. Menfi Zararın Kapsamı  128
5.3. Menfi Zararın İspatı  131
6. TEMERRÜT SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR  135
Sonuç  141
Kaynakça  149
Kavramlar Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020