Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamalı
Ceza Davalarında Hüküm Kurma Esasları
ve Hükmün Bozdurulması
Ekim 2006 / 1. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 35.00 TL (%23)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
Konu Başlıkları
Yeni Türk Ceza Kanunu ve Diğer Ceza Kanunlarına Göre Örnekli Ceza Belirlenmesi
Duruşma Tutanakları ve Hüküm Üzerinde İnceleme Sonucu Bozma Sebepleri
Lehe Kanun Belirlenmesi
Yargıtayın Yeni Kararları (Sistematik)
Adli Sicil Kaydının Silinmesi
Barkod: 9789750203152
Yayın Tarihi: Ekim 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Giriş  21
Birinci Bölüm
CEZA HÜKMÜNÜN BOZDURULMASI
I. DURUŞMA TUTANAKLARININ İNCELENMESİ  27
1. Duruşma Tutanağının Kapsamı  27
Başlık  27
Görüldü Kaydı  28
İddia Makamının Boş Bırakılması  28
2. Duruşma Tutanaklarında İmza Eksikliği  29
İmza  29
İmza Tamamlatılması  29
Görevsiz Mahkeme Tutanakları  30
Hakimin Ölümü  30
Emeklilik  31
Nakil  31
Keşif Tutanakları  31
Talimat  31
Hükme Etkisi Olmayan Tutanaklar  32
3. Duruşma Tutanaklarının Kopyalı ya da Önceden Çoğaltılmış Olup Olmadığı  32
Kopyalı Tutanaklar  32
Çoğaltılmış Keşif Tutanakları  32
Fotokopi Tutanaklar  33
Keşif Kopyalı Tutanaklar  33
4. Duruşmanın Başlamasına İlişkin Kurallara Uyulup Uyulmadığı  33
Kişisel ve Ekonomik Durum  34
Sorgu  34
Talimat İfadelerinin İddianame Okunmadan Alınması  35
İstinabe Sorgusunun Yüklenen Suça Uygunluğu  35
İstinabe İfadesinde Sanığa Sorulması  36
5. Belge, Rapor, Yazı vs. Okunmasında Kurallara Uyulması  36
Nüfus ve Adli Sicil Kayıtları  37
6. Tanık İfadelerinin Yasaya Uygun Alınması  37
Çekinme Hakkının Hatırlatılması  38
Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenmesi  38
Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkiler Giderilmelidir  38
Tanıklara Yemin Verilmesi  39
Tek Görgü Tanığının Dinlenme Zorunluluğu  40
7. Duruşma Oturumlarının Aleni ve Kapalı Yapılması  40
Duruşmanın Açık Yapılması  40
Zorunlu Kapalılık  41
Bozmadan Sonra Duruşma Şekli  41
8. Müdafi Tayininde Usulsüzlük (Savsama) Yapılıp Yapılmadığı  41
Zorunlu Müdafii Tayini  41
Müdafiin Temsilde Sakıncası Olup Olmadığı  42
Müdafiinin Vekillikten Çekilmesi  42
Sanıkların Menfaatleri Arasında Çatışmanın Varlığı  43
Sanığa Avukat Tutma Olanağının Verilmemiş Olması  44
Müdafiye Savunma İçin Süre Verilmesi  44
Zorunlu Müdafiye Savunma İçin Süre Verilmesi  45
Zorunlu Müdafi Bulundurulmadan Hüküm Verilmesi  45
Yeniden Yargılamada Sanığın Duruşmada Hazır Bulundurulmaması  45
Zorunlu Müdafi Tayini, Savunma Hakkının Kısıtlanması  46
9. Ek Savunma Hakkı Verilmiş midir?  46
Hukuki Nitelikte Değişiklik  46
Değişen Suç Vasfı  46
Açılmamış Bir Davadan Dolayı Ek Savunma  47
Ek İddianame Yerine Ek Savunma Verilmesi  47
Birbirine Dönüşmesi İmkansız Suçlarda Ek Savunma  47
Cezanın Teselsül Nedeniyle Arttırılması  47
Madde ve Fıkranın Değişmesi  48
Ek Savunmaya Gerek Olmayan Durum  48
10. Son Sözün Sanığa Verilmesi Unutulmuş mudur?  49
Sanığa Hükümden Önce Son Sözü Sorulması  49
Bozmadan Sonra da Son Söz Hazır Sanığa Verilmelidir  49
Bozmadan Sonra Lehe/Aleyhe Olsa da Sanığa Duruşma Günü Mutlaka Bildirilmelidir  50
11. Kamu Davasına Katılma  50
Katılma Talebindeki Bulunabilme Şartı  50
Katılma Zamanı Yasaya Uygun mudur?  51
Katılma Talebinde Şahsi Hakka Hükmedilmiş mi?  51
Katılma Kararının Hukuki Değerini Yitirip Yitirmediği Yönüyle İncelenmelidir  51
Katılmayı İsteyip İstemediği Şikayetçiden Sorulmalıdır  51
Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığı ya da Katılmanın Belli Süre İçinde Açılmış
Davada Vaki Olup Olmadığına Bakılmalıdır 
 51
12. Uzlaşma Usulü  52
Şikayete Tabi Suçlarda Uzlaşma Yapılmadan mı Dava Açılmıştır  52
Sanığın Yaşının Küçüklüğü, Uzlaşma Kapsamına Giren Suç Olduğuna Dikkat
Edilmiş midir? 
 53
II. GENEL OLARAK HÜKÜM ÜZERİNDE İNCELEME  53
1. Hükmün Açıklanması  53
Hüküm Fıkrası (Kısa Karar) Duruşma Tutanağına Yöntemince Geçirilip
Geçirilmediği İncelenmelidir 
 53
2. Cezanın Belirlenmesi  54
Uygulanan Kanun Maddesi, Suçun Nitelendirilmesine Uygun mu?  55
Arttırma ve Eksiltme Maddelerinin Uygulanışında Yanlışlık Yapılmış mıdır?  55
Ceza Belirlenirken Tertip ve Sıra Yasaya Uygun Şekilde Yapılmış mıdır?  56
Ceza Süresinin Hesaplanmasında Hata Yapılıp Yapılmadığına Dikkat Etmelidir.  56
Süreli Hapis Cezasının Sonuç Cezanın 30 Yılı Geçemeyeceği Gözetilmiş midir?  57
3. Adli Para Cezasının Belirlenmesi  58
Adli Para Cezasının Hesaplanma Şekli Yasaya Uygun Yapılmış mıdır?  58
Taksitlendirme veya Mehil Kuralında Hata Yapılmış mıdır?  59
Adli Para Cezasının Belirlenmesinde “Küsuratların” Hükümde Gösterilmemiş
Olmasına Dikkat Edilmiş midir? 
 60
Kısa Süreli Hapis, Uzun Süreli Taksirli Suçlardan Verilmiş Hapis Cezasının Adli Para
Cezasına Çevrilmesinde Yasaya Uygun Davranılmış mıdır? 
 61
Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Yolunda Bir Talep Varsa Mahkeme
Olumlu/Olumsuz Bir Karar Vermek Zorundadır 
 62
4. Diğer Kanunlardaki Para Cezalarının Arttırılması ve Usulü  62
Özel Kanunlardaki Adli Para Cezalarının Hesaplanmasında Yanılgıya Düşülmüş müdür?  62
5. Önödeme  64
Önödemeye Tabi Suçlarda Para Cezasının Miktarı Doğru Olarak Hesaplanmış mıdır?  64
A. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktarları (Alt Sınır ve
Paraya Çevirme) 
 64
a. 01.01.2000 – 31.12.2000 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda;  64
b. 01.01.2001 – 31.12.2001 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktarları
(Alt Sınır ve Paraya Çevirme) 
 65
c. 01.01.2002 – 31.12.2002 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktarlarının
Hesaplanmış Sonucu 
 65
d. 01.01.2003 – 31.12.2003 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
e. 01.01.2004 – 31.12.2004 Arasında İşlenen Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
f. 01.01.2005 – 17.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
g. 18.05.2005 – 31.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
B. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Suçlar İçin Önödeme Miktarı  65
a. 5237 s. YTCK. da Yer Alan Suçlar Yönüyle  65
b. Özel Ceza Yasalarda Yer Alan Suçlar Yönüyle  66
6. Yıllara Gere Hesaplanmış Para Cezalarının Alt Sınırını Gösteren Miktarlar  66
A. Tablo  66
1. 01.08.1999 – 31.12.1999 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  66
2. 01.01.2000 – 31.12.2000 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  66
3. 01.01.2001 – 31.12.2001 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  66
4. 01.01.2002 – 31.12.2002 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlar Nedeniyle  66
5. 01.01.2003 – 31.12.2003 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
6. 01.01.2004 – 31.12.2004 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
7. 01.01.2005 – 17.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
8. 18.05.2005 – 31.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
9. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş YTCK’ya Giren Suçlar İçin  67
10. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Özel Yasalardaki Suçlar İçin  67
B. Yeniden Değerleme Oranları – Çevirme – Değerler Listesi  68
2. 765 s. TCK. m. 19 Gereğince (Ağır) Para Cezalarında Alt/Üst Sınır  68
3. 765 s. TCK. m. 24’e Göre (Hafif) Para Cezalarında Alt/Üst Sınır  69
4. 647 SK. m. 4/1 ile Paraya Çevirme Miktarları  69
5. 765 s. TCK. m. 522 Uygulamasında Değerler  70
6. Gümrük Kaçakçılığında 7.CD’nin Değerleri  70
7. Mahsup  70
Mahsup Konusunda Hükümde Açıklık Bulunmaması Hükmün Sırf Bu Nedenle
Bozulmasını Gerektirmez. 
 70
Hükümde Mahsuptan Sonra Kalan Cezanın Asıl ve Sonuç Ceza Olarak Gösterilmesi
Suretiyle Yanılgıya Düşülmüş müdür? 
 71
Hükümde, Tutukluluk Süresinin Tayin Edilen Para Cezasından Günlüğü Belirlenerek
İndirilmesi Şeklinde Bir Karar mı Verilmiştir? 
 71
Hapis Cezası Paraya Çevrildikten Sonra Mahsup Yapılması Gerekirken, Hapisten Tutukluluk Süresi Düşülüp Kalan Sürenin Paraya Çevrilmesinin Yanlış Olduğu Unutulmamalıdır.  71
Mahsupta Çıkabilecek Sorunların Çözüm Biçimlerini Bellemek Gerekir.  71
Mahsupta Sıra Kuralına Uyulmuş mudur?  73
8. Erteleme  73
Ertelemenin Koşulları Olmadığı Halde Ceza Ertelenmiş midir?  74
Adli Para Cezası Hükmedildiği Halde Bu Ceza Ertelenmiş midir?  74
Birden Fazla Suçtan Verilen Hapis Cezalarının Toplam Sonucunun Erteleme Sınırını
Aştığı Gerekçesiyle Erteleme İstemi Red mi Edilmiştir? 
 74
Hükümde Hapis Cezası Yanında Ayrıca Adli Para Cezasının Varlığı Gerekçe Edilerek
Erteleme İstemi Red mi Edilmiştir? 
 74
Evvelce İşlenen Taksirli Suçtan Verilen Cezanın 3 Aydan Fazla Hapis Cezası
Olduğundan Söz Ederek Erteleme İstemi Red mi Edilmiştir? 
 74
Evvelce İşlenen Suç Dolayısıyla Verilen 3 Aylık Hapis Cezasının, Yeni İşlenen Suçun
İşlenme Tarihinden Önce Kesinleşmiş Olmasına Dikkat Edilmiş midir? 
 75
Erteleme İsteminin Reddi Kararına “Failin Geçmişteki Hali ve Suç İşleme
Hususundaki Eğilimine Göre Bir Daha Suç İşlemeyeceği Hakkında Kanaat
Getirilmediğinden” Şeklinde Gerekçemi Yazılmıştır? 
 75
Erteleme Konusunda İstem Varsa Mahkemece Bu Konuda Olumlu/Olumsuz
Bir Karar Verilmiş midir? 
 75
Erteleme Gerekçesi Çelişik midir?  75
Faillerin Erteleme İstemleri Aynı Gerekçe ile Toptan Red mi Edilmiştir?  76
Erteleme Talebinin Reddi Kararında Gerekçe Yeterli midir?  76
Birden Fazla Suçun Yargılamaya Konu Edilip Verilen Hapis Cezalardan Bazısı Ertelenip Bazısı Ertelenmemiş midir?  76
Erteleme Kararında Denetim Süresinin Belirlenmemesi Yasaya Aykırı Olduğu Düşünülmüş müdür?  76
Cezası Ertelenen Fail Hakkında Ayrıca Belli Hakları Kullanmaktan Men Etmeye
Yönelik Hükmetme İçin Mevcut Yasal Düzenlemeye Riayet Edilmiş midir? 
 77
Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verildiği Halde Hüküm Ertelenerek
Kovuşturulmuş mudur? 
 77
9. Suçun Nitelendirilmesi ve Kanun Maddesiyle Uyumu  78
Suçun Kapsadığı Şartlar Araştırılmadan mı Kanun Maddesiyle Uygulama Yapılmıştır?  78
10. Lehe Yasa Uygulaması  78
Lehe Yasa Uygulaması Yerinde ve Yöntemince Yapılmış mıdır?  78
11. Gerekçe  80
Hükmün Gerekçeyi İçermemesi Kesin Bir Bozma Sebebidir.  80
Hüküm Bozma Üzerine Kurulup da, Gerekçe İlk Hükme Yollama Yapılarak mı
Yazılmıştır? 
 81
Matbu Hale Getirilen Hükmün Boşluklarına Gerekçenin Yazılmış Olup Olmadığına
Dikkat Etmelidir. 
 81
Karşı Oyda Gerekçe Gösterilmesi Hükmüne Uyulmuş mudur?  82
Mahkumiyet Hükmünde C. Savcısının Esas Hakkındaki Görüşü Yazılmış mıdır?  82
Hükmün İçeriği Yasaya Uygun Gerekçede Gösterilmiş midir?  83
12. Kanun Yolu, Süresi, Mercii ve Şekilleri  83
Kararlarda Gösterilecek Kanun Yoluna İlişkin Hususların Varlığı Aranmalıdır  83
13. Tekerrür Uygulaması  83
Yargılaması Yapılan Suç Nedeniyle Yasada Sadece Adli Para Cezası Belirlendiği
Halde, Tekerrürle Ceza Arttırılarak mı Hükmedilmiştir? 
 83
Failin Yargılandığı Sonraki Suçtan Verilen Cezanın Hapis Olması Durumunda
Tekerrür Uygulamasında Yanılgıya Düşülmüş müdür? 
 84
Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülük Sadece Hapis Cezası İse Uygulama İsabetli Yapılmış mıdır?  84
Tekerrüre Esas Alınan Evvelki Hükümlülükte Hapis Cezasıyla Birlikte Verilmiş
Para Cezasının Varlığı Halinde Tekerrür Uygulaması İsabetli Yapılmış mıdır? 
 84
Mükerrir Hükümlü Hakkında Lehe Kanun Uygulaması ile Denetimli Serbestlik Süresi
Belirlenmesinde Yanılgı Var mıdır? 
 85
14. Hükmün Diğer Yönlerden İncelenmesi  85
Suç Sabit Olmasına Rağmen Beraat Kararı mı Verilmiştir?  85
Suç Unsurları Oluştuğu Halde Beraat Kararımı Verilmiştir?  86
Suç Unsuru Oluşmadığı Halde Mahkumiyet Kararı mı Verilmiştir?  86
İdari İşlem Eksikliği Olan Bir Fiilin Suç Oluşturduğu Kabul Edilerek Mahkumiyet
Kararı mı Verilmiştir? 
 87
Fiillerin Niteliğine Göre İdari Para Cezası ve Cezanın Bulunmaması Halinde Uygun
Karar Verilmiş midir? 
 88
Uzlaşmada Esas Alınan Suçun Suç Tarihinde Şikayete Tabi Suç Olmasına Dikkat
Edilmiş midir? 
 88
14. Dava Zamanaşımı  89
Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Yönüyle Lehe Olarak Dava Zamanaşımı
Oluşmuş mudur? 
 89
Zamanaşımını Kesen/Kesmeyen Nedenler İsabetle Değerlendirilmiş midir?  91
Birden Ziyade Kesme Nedeni Varsa Uzamış Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden
İtibaren Başlatılmasına Dikkat Edilmiş midir? 
 91
Zamanaşımı Süresinin Başlangıcında Yanılgıya Düşülmüş müdür?  92
Dava Zamanaşımı Varken, Failler Hakkında Beraat Kararı mı Verilmiştir?  92
Sorgu Tarihi ile Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçip
Geçmediğine Dikkat Edilmiş midir? 
 93
Dava Zamanaşımına İlişkin Yargıtay Kararları  9 3
III. USUL YÖNÜNDEN BOZMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI (Özet)  96
1. Duruşma Tutanağının Başlığı  96
2. İmza Eksikliği  97
3. Sanığın Sorgusu  98
A. İddianame veya Görevsizlik Kararının Okunmaması  98
B. Hakların Bildirilmesi  99
4. Nüfus ve Adli Sicil Kayıtlarının Celbi ve Okunması  100
5. Hükme Dayanak Diğer Belgelerin Okunması  101
6. Çağrı Kağıdı ve Duruşma Tarihi – Savunma Hakkının Kısıtlanması, İstinabe  101
7. Tanıklık  104
8. Bilirkişilik  105
9. Keşif  106
10. Davaya Katılma  107
11. Ek Savunma  108
12. Duruşmanın Açık/Kapalı Yapılması  108
13. Son Söz  109
14. Hüküm  110
A. Duruşmanın Bitirilmesi  110
B. Hükmün Konusu  111
C. Hüküm Fıkrası  112
D. Hükmün Gerekçesi  113
E. Gerekçeli Hükmün Başlığı  114
15. Mahsup  115
16. Yargılama Giderleri  116
A. Vekalet Ücretinin Aidiyeti  116
B. Hükümde Gösterilmesi  117
17. Önödeme  117
18. Uzlaşma  118
19. Görev  120
20. Temyiz  1 22
A. Temyiz Olunabilecek Hükümler  122
B. Temyiz Süresi  123
C. Hükmün Temyiz Edilemezliği  124
D. Temyizde Hak Yokluğu  124
E. Duruşmalı İnceleme  125
F. Aleyhe Bozma – Kazanılmış Hak  126
21. Değişik Konuları İçeren Emsal Kararlardan Örnekler  126
A. Tanımlar  126
B. Kusurluluk  126
C. Kusurluluğu Kaldıran Sebepler  127
D. Ceza Verilmesini Önleyen Sebepler  128
E. Haksız Tahrik  129
F. Takdiri İndirim Sebepleri  129
G. Davayı Düşüren Sebepler  130
H. Kovuşturma Engelleri  131
I. İddianame  131
İ. Ceza Kararnamesi  132
K. Müsadere  133
L. Maddi Hatalar  138
M. Yeni Yargıtay Kararları (Ceza/Karışık)  138
N. Yeni Yargıtay Kararları (Usul/Karışık)  160
İkinci Bölüm
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ
Pratik Anlatım (Yargıtay Kararlarına Göre)
I. FAİLİN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRAN YASANIN GEÇMİŞE UYGULANMAYACAĞI  195
II. ÖNCEKİ/SONRAKİ YASALARIN KARMA UYGULANMAYACAĞI  195
III. SONUÇLARIN, İNFAZA YÖNELİK MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  195
IV. KARŞILAŞTIRMANIN YARGI DENETİMİNE OLANAK VERMESİ GEREĞİ  196
V. TEMEL CEZA MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İLE YETİNİLMEMESİ
GEREKTİĞİ
 
 196
VI. KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMDE UYARLAMA  197
VII. YUKARI SINIRI AZ OLAN CEZA MADDESİ LEHEDİR  200
VIII. LEHE KANUN UYGULAMASI VE DAVA ZAMANAŞIMI  200
IX. UYARLAMADA DAVA ZAMANAŞIMININ NAZARA ALINMAYACAĞI  201
X. UYARLAMA DAVALARININ DURUŞMALI YAPILIP YAPILMAYACAĞI  202
XI. UYARLAMA DAVALARINDA SUÇ ÖĞELERİNİN FARKLILIĞI  203
XII. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  206
XIII. ÖRNEKLİ UYGULAMA  252
Üçüncü Bölüm
SUÇLAR VE CEZALAR (UYGULAMALI)
I. YENİ TÜRK CEZA KANUNU YÖNÜYLE  25 9
1. Adam Öldürmek (Olası Kast/Doğrudan Kast)  259
2. Gerçekleştirilmek İstenen Suç Yanında Başka Suçlarında Oluşması
(Olası Kast/Fikri İçtima) 
 261
3. Adam Öldürme  26 3
4. Kasten Öldürme – Nitelikli Öldürme  264
5. Adam Öldürme – Olası Kast  267
7. Adam Öldürme – Doğrudan Kasıt – Kastın Yenilenmesi  268
8. Adam Öldürme – Fikri İçtima  269
9. Adam Öldürme – Fikri İçtima  271
10. Birden Çok Kişinin Öldürülmesi – İçtima  273
11. Aynı ve Tek Eylemle İşlenmiş Suçta Kastı Bölerek Hüküm Kurma  276
12. Taksirle Ölüme Sebebiyet (Bilinçli Taksir)  278
13. Kasten Yaralama – Aynı Fiilden Tekrar Yargılama  279
14. Kasten Yaralama Sonucu Oluşan Ölüm  281
15. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (Kemik Kırılması)  283
16. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi  284
17. Kesici Silah (Bıçak) ve Künt Cisim (taş) ile Adam Yaralama Fikri İçtima  286
18. Rüşvet – İrtikap – Resmi Evrakta Sahtecilik  314
19. Zimmet  318
20. Bonoda Sahtecilik – Zincirleme Suç ve Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma  320
21. Muhtelif Kişilere Sahte Bono Düzenleyip Vermek – Davaların Ayrı Yerdeki Mahkemelerce Hükme Bağlanmış Olması – Zincirleme Suçun Cezasıyla
Yetinilmesi Gereği 
 322
22. Eroin Nakletmek – Hüküm Kurma  324
23. Uyuşturucu Madde Satışı – Ölüme Sebebiyet – İlliyet Bağı  326
24. Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak  328
25. Hırsızlık – Etkin Pişmanlık  330
26. Yargı Görevi Yapanı Etkileme – Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs  331
27. Tedbirsizlik Sonucu İnfilak ve Yaralanma  334
28. Görevi İhmal – Taksirle Ölüme Sebebiyet - İlliyet  335
29. Görevi Kötüye Kullanma – Suçu Bildirmeme  336
30. Tekerrür Uygulaması (Sonuç Ceza Adli Para Olarak Hükmedilmişse)  338
33. Erteleme – İçtima – ETCK/YTCK Yönüyle  339
34. İmar Kirliliği – Kaçak Bina  341
II. ÖZEL CEZA KANUNLARI YÖNÜYLE  343
1. (Gümrük Vergisi Ödemeden Yurda Otomobil Getirmek)  343
2. Gümrük Kaçakçılığı – Müsadere – İade  344
3. İçki Kaçakçılığı – Lehe Kanun Uygulaması  345
4. Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Yapılan Yanlışlıklar  34 7
5. Ormanda Tarla Açmak – Zincirleme Suç  365
6. Yanmış Orman Alanında Yeniden Tarla Açmak  368
7. Pasaport Kanununa Aykırılık  369
8. Tasnif ve Tescile Tabi Etnografik Kültür Varlığını Haber Verme Zorunluluğu  370
9. Sustalı Bıçak – Suç Unsuru Yokluğu – Kelebek Bıçak  372
Dördüncü Bölüm
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ
I. GENEL OLARAK  375
II. 5352 S. YENİ ADLİ SİCİL KANUNUNA GÖRE  375
III. ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ  376
IV. SİLİNME İLE İLGİLİ YASA MADDELERİ  376
V. YARGITAY KARARLARI (ÖZET)  379
VIII. YERİNE GETİRME FİŞİNE GÖRE TESİS EDİLMİŞ ADLİ SİCİLDEKİ
TERİMLERİN ANLAMI
 
 380
IX. YETKİLİ MAHKEME  380
Kaynakça  381
Erhan GÜNAY’IN Yayınlanmış Eserleri  383
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Giriş  21
Birinci Bölüm
CEZA HÜKMÜNÜN BOZDURULMASI
I. DURUŞMA TUTANAKLARININ İNCELENMESİ  27
1. Duruşma Tutanağının Kapsamı  27
Başlık  27
Görüldü Kaydı  28
İddia Makamının Boş Bırakılması  28
2. Duruşma Tutanaklarında İmza Eksikliği  29
İmza  29
İmza Tamamlatılması  29
Görevsiz Mahkeme Tutanakları  30
Hakimin Ölümü  30
Emeklilik  31
Nakil  31
Keşif Tutanakları  31
Talimat  31
Hükme Etkisi Olmayan Tutanaklar  32
3. Duruşma Tutanaklarının Kopyalı ya da Önceden Çoğaltılmış Olup Olmadığı  32
Kopyalı Tutanaklar  32
Çoğaltılmış Keşif Tutanakları  32
Fotokopi Tutanaklar  33
Keşif Kopyalı Tutanaklar  33
4. Duruşmanın Başlamasına İlişkin Kurallara Uyulup Uyulmadığı  33
Kişisel ve Ekonomik Durum  34
Sorgu  34
Talimat İfadelerinin İddianame Okunmadan Alınması  35
İstinabe Sorgusunun Yüklenen Suça Uygunluğu  35
İstinabe İfadesinde Sanığa Sorulması  36
5. Belge, Rapor, Yazı vs. Okunmasında Kurallara Uyulması  36
Nüfus ve Adli Sicil Kayıtları  37
6. Tanık İfadelerinin Yasaya Uygun Alınması  37
Çekinme Hakkının Hatırlatılması  38
Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenmesi  38
Tanık Beyanları Arasındaki Çelişkiler Giderilmelidir  38
Tanıklara Yemin Verilmesi  39
Tek Görgü Tanığının Dinlenme Zorunluluğu  40
7. Duruşma Oturumlarının Aleni ve Kapalı Yapılması  40
Duruşmanın Açık Yapılması  40
Zorunlu Kapalılık  41
Bozmadan Sonra Duruşma Şekli  41
8. Müdafi Tayininde Usulsüzlük (Savsama) Yapılıp Yapılmadığı  41
Zorunlu Müdafii Tayini  41
Müdafiin Temsilde Sakıncası Olup Olmadığı  42
Müdafiinin Vekillikten Çekilmesi  42
Sanıkların Menfaatleri Arasında Çatışmanın Varlığı  43
Sanığa Avukat Tutma Olanağının Verilmemiş Olması  44
Müdafiye Savunma İçin Süre Verilmesi  44
Zorunlu Müdafiye Savunma İçin Süre Verilmesi  45
Zorunlu Müdafi Bulundurulmadan Hüküm Verilmesi  45
Yeniden Yargılamada Sanığın Duruşmada Hazır Bulundurulmaması  45
Zorunlu Müdafi Tayini, Savunma Hakkının Kısıtlanması  46
9. Ek Savunma Hakkı Verilmiş midir?  46
Hukuki Nitelikte Değişiklik  46
Değişen Suç Vasfı  46
Açılmamış Bir Davadan Dolayı Ek Savunma  47
Ek İddianame Yerine Ek Savunma Verilmesi  47
Birbirine Dönüşmesi İmkansız Suçlarda Ek Savunma  47
Cezanın Teselsül Nedeniyle Arttırılması  47
Madde ve Fıkranın Değişmesi  48
Ek Savunmaya Gerek Olmayan Durum  48
10. Son Sözün Sanığa Verilmesi Unutulmuş mudur?  49
Sanığa Hükümden Önce Son Sözü Sorulması  49
Bozmadan Sonra da Son Söz Hazır Sanığa Verilmelidir  49
Bozmadan Sonra Lehe/Aleyhe Olsa da Sanığa Duruşma Günü Mutlaka Bildirilmelidir  50
11. Kamu Davasına Katılma  50
Katılma Talebindeki Bulunabilme Şartı  50
Katılma Zamanı Yasaya Uygun mudur?  51
Katılma Talebinde Şahsi Hakka Hükmedilmiş mi?  51
Katılma Kararının Hukuki Değerini Yitirip Yitirmediği Yönüyle İncelenmelidir  51
Katılmayı İsteyip İstemediği Şikayetçiden Sorulmalıdır  51
Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığı ya da Katılmanın Belli Süre İçinde Açılmış
Davada Vaki Olup Olmadığına Bakılmalıdır 
 51
12. Uzlaşma Usulü  52
Şikayete Tabi Suçlarda Uzlaşma Yapılmadan mı Dava Açılmıştır  52
Sanığın Yaşının Küçüklüğü, Uzlaşma Kapsamına Giren Suç Olduğuna Dikkat
Edilmiş midir? 
 53
II. GENEL OLARAK HÜKÜM ÜZERİNDE İNCELEME  53
1. Hükmün Açıklanması  53
Hüküm Fıkrası (Kısa Karar) Duruşma Tutanağına Yöntemince Geçirilip
Geçirilmediği İncelenmelidir 
 53
2. Cezanın Belirlenmesi  54
Uygulanan Kanun Maddesi, Suçun Nitelendirilmesine Uygun mu?  55
Arttırma ve Eksiltme Maddelerinin Uygulanışında Yanlışlık Yapılmış mıdır?  55
Ceza Belirlenirken Tertip ve Sıra Yasaya Uygun Şekilde Yapılmış mıdır?  56
Ceza Süresinin Hesaplanmasında Hata Yapılıp Yapılmadığına Dikkat Etmelidir.  56
Süreli Hapis Cezasının Sonuç Cezanın 30 Yılı Geçemeyeceği Gözetilmiş midir?  57
3. Adli Para Cezasının Belirlenmesi  58
Adli Para Cezasının Hesaplanma Şekli Yasaya Uygun Yapılmış mıdır?  58
Taksitlendirme veya Mehil Kuralında Hata Yapılmış mıdır?  59
Adli Para Cezasının Belirlenmesinde “Küsuratların” Hükümde Gösterilmemiş
Olmasına Dikkat Edilmiş midir? 
 60
Kısa Süreli Hapis, Uzun Süreli Taksirli Suçlardan Verilmiş Hapis Cezasının Adli Para
Cezasına Çevrilmesinde Yasaya Uygun Davranılmış mıdır? 
 61
Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Yolunda Bir Talep Varsa Mahkeme
Olumlu/Olumsuz Bir Karar Vermek Zorundadır 
 62
4. Diğer Kanunlardaki Para Cezalarının Arttırılması ve Usulü  62
Özel Kanunlardaki Adli Para Cezalarının Hesaplanmasında Yanılgıya Düşülmüş müdür?  62
5. Önödeme  64
Önödemeye Tabi Suçlarda Para Cezasının Miktarı Doğru Olarak Hesaplanmış mıdır?  64
A. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktarları (Alt Sınır ve
Paraya Çevirme) 
 64
a. 01.01.2000 – 31.12.2000 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda;  64
b. 01.01.2001 – 31.12.2001 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktarları
(Alt Sınır ve Paraya Çevirme) 
 65
c. 01.01.2002 – 31.12.2002 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktarlarının
Hesaplanmış Sonucu 
 65
d. 01.01.2003 – 31.12.2003 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
e. 01.01.2004 – 31.12.2004 Arasında İşlenen Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
f. 01.01.2005 – 17.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
g. 18.05.2005 – 31.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda Önödeme Miktar Sonucu  65
B. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Suçlar İçin Önödeme Miktarı  65
a. 5237 s. YTCK. da Yer Alan Suçlar Yönüyle  65
b. Özel Ceza Yasalarda Yer Alan Suçlar Yönüyle  66
6. Yıllara Gere Hesaplanmış Para Cezalarının Alt Sınırını Gösteren Miktarlar  66
A. Tablo  66
1. 01.08.1999 – 31.12.1999 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  66
2. 01.01.2000 – 31.12.2000 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  66
3. 01.01.2001 – 31.12.2001 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  66
4. 01.01.2002 – 31.12.2002 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlar Nedeniyle  66
5. 01.01.2003 – 31.12.2003 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
6. 01.01.2004 – 31.12.2004 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
7. 01.01.2005 – 17.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
8. 18.05.2005 – 31.05.2005 Tarihleri Arasında İşlenmiş Suçlar İçin  67
9. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş YTCK’ya Giren Suçlar İçin  67
10. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Özel Yasalardaki Suçlar İçin  67
B. Yeniden Değerleme Oranları – Çevirme – Değerler Listesi  68
2. 765 s. TCK. m. 19 Gereğince (Ağır) Para Cezalarında Alt/Üst Sınır  68
3. 765 s. TCK. m. 24’e Göre (Hafif) Para Cezalarında Alt/Üst Sınır  69
4. 647 SK. m. 4/1 ile Paraya Çevirme Miktarları  69
5. 765 s. TCK. m. 522 Uygulamasında Değerler  70
6. Gümrük Kaçakçılığında 7.CD’nin Değerleri  70
7. Mahsup  70
Mahsup Konusunda Hükümde Açıklık Bulunmaması Hükmün Sırf Bu Nedenle
Bozulmasını Gerektirmez. 
 70
Hükümde Mahsuptan Sonra Kalan Cezanın Asıl ve Sonuç Ceza Olarak Gösterilmesi
Suretiyle Yanılgıya Düşülmüş müdür? 
 71
Hükümde, Tutukluluk Süresinin Tayin Edilen Para Cezasından Günlüğü Belirlenerek
İndirilmesi Şeklinde Bir Karar mı Verilmiştir? 
 71
Hapis Cezası Paraya Çevrildikten Sonra Mahsup Yapılması Gerekirken, Hapisten Tutukluluk Süresi Düşülüp Kalan Sürenin Paraya Çevrilmesinin Yanlış Olduğu Unutulmamalıdır.  71
Mahsupta Çıkabilecek Sorunların Çözüm Biçimlerini Bellemek Gerekir.  71
Mahsupta Sıra Kuralına Uyulmuş mudur?  73
8. Erteleme  73
Ertelemenin Koşulları Olmadığı Halde Ceza Ertelenmiş midir?  74
Adli Para Cezası Hükmedildiği Halde Bu Ceza Ertelenmiş midir?  74
Birden Fazla Suçtan Verilen Hapis Cezalarının Toplam Sonucunun Erteleme Sınırını
Aştığı Gerekçesiyle Erteleme İstemi Red mi Edilmiştir? 
 74
Hükümde Hapis Cezası Yanında Ayrıca Adli Para Cezasının Varlığı Gerekçe Edilerek
Erteleme İstemi Red mi Edilmiştir? 
 74
Evvelce İşlenen Taksirli Suçtan Verilen Cezanın 3 Aydan Fazla Hapis Cezası
Olduğundan Söz Ederek Erteleme İstemi Red mi Edilmiştir? 
 74
Evvelce İşlenen Suç Dolayısıyla Verilen 3 Aylık Hapis Cezasının, Yeni İşlenen Suçun
İşlenme Tarihinden Önce Kesinleşmiş Olmasına Dikkat Edilmiş midir? 
 75
Erteleme İsteminin Reddi Kararına “Failin Geçmişteki Hali ve Suç İşleme
Hususundaki Eğilimine Göre Bir Daha Suç İşlemeyeceği Hakkında Kanaat
Getirilmediğinden” Şeklinde Gerekçemi Yazılmıştır? 
 75
Erteleme Konusunda İstem Varsa Mahkemece Bu Konuda Olumlu/Olumsuz
Bir Karar Verilmiş midir? 
 75
Erteleme Gerekçesi Çelişik midir?  75
Faillerin Erteleme İstemleri Aynı Gerekçe ile Toptan Red mi Edilmiştir?  76
Erteleme Talebinin Reddi Kararında Gerekçe Yeterli midir?  76
Birden Fazla Suçun Yargılamaya Konu Edilip Verilen Hapis Cezalardan Bazısı Ertelenip Bazısı Ertelenmemiş midir?  76
Erteleme Kararında Denetim Süresinin Belirlenmemesi Yasaya Aykırı Olduğu Düşünülmüş müdür?  76
Cezası Ertelenen Fail Hakkında Ayrıca Belli Hakları Kullanmaktan Men Etmeye
Yönelik Hükmetme İçin Mevcut Yasal Düzenlemeye Riayet Edilmiş midir? 
 77
Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verildiği Halde Hüküm Ertelenerek
Kovuşturulmuş mudur? 
 77
9. Suçun Nitelendirilmesi ve Kanun Maddesiyle Uyumu  78
Suçun Kapsadığı Şartlar Araştırılmadan mı Kanun Maddesiyle Uygulama Yapılmıştır?  78
10. Lehe Yasa Uygulaması  78
Lehe Yasa Uygulaması Yerinde ve Yöntemince Yapılmış mıdır?  78
11. Gerekçe  80
Hükmün Gerekçeyi İçermemesi Kesin Bir Bozma Sebebidir.  80
Hüküm Bozma Üzerine Kurulup da, Gerekçe İlk Hükme Yollama Yapılarak mı
Yazılmıştır? 
 81
Matbu Hale Getirilen Hükmün Boşluklarına Gerekçenin Yazılmış Olup Olmadığına
Dikkat Etmelidir. 
 81
Karşı Oyda Gerekçe Gösterilmesi Hükmüne Uyulmuş mudur?  82
Mahkumiyet Hükmünde C. Savcısının Esas Hakkındaki Görüşü Yazılmış mıdır?  82
Hükmün İçeriği Yasaya Uygun Gerekçede Gösterilmiş midir?  83
12. Kanun Yolu, Süresi, Mercii ve Şekilleri  83
Kararlarda Gösterilecek Kanun Yoluna İlişkin Hususların Varlığı Aranmalıdır  83
13. Tekerrür Uygulaması  83
Yargılaması Yapılan Suç Nedeniyle Yasada Sadece Adli Para Cezası Belirlendiği
Halde, Tekerrürle Ceza Arttırılarak mı Hükmedilmiştir? 
 83
Failin Yargılandığı Sonraki Suçtan Verilen Cezanın Hapis Olması Durumunda
Tekerrür Uygulamasında Yanılgıya Düşülmüş müdür? 
 84
Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülük Sadece Hapis Cezası İse Uygulama İsabetli Yapılmış mıdır?  84
Tekerrüre Esas Alınan Evvelki Hükümlülükte Hapis Cezasıyla Birlikte Verilmiş
Para Cezasının Varlığı Halinde Tekerrür Uygulaması İsabetli Yapılmış mıdır? 
 84
Mükerrir Hükümlü Hakkında Lehe Kanun Uygulaması ile Denetimli Serbestlik Süresi
Belirlenmesinde Yanılgı Var mıdır? 
 85
14. Hükmün Diğer Yönlerden İncelenmesi  85
Suç Sabit Olmasına Rağmen Beraat Kararı mı Verilmiştir?  85
Suç Unsurları Oluştuğu Halde Beraat Kararımı Verilmiştir?  86
Suç Unsuru Oluşmadığı Halde Mahkumiyet Kararı mı Verilmiştir?  86
İdari İşlem Eksikliği Olan Bir Fiilin Suç Oluşturduğu Kabul Edilerek Mahkumiyet
Kararı mı Verilmiştir? 
 87
Fiillerin Niteliğine Göre İdari Para Cezası ve Cezanın Bulunmaması Halinde Uygun
Karar Verilmiş midir? 
 88
Uzlaşmada Esas Alınan Suçun Suç Tarihinde Şikayete Tabi Suç Olmasına Dikkat
Edilmiş midir? 
 88
14. Dava Zamanaşımı  89
Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Yönüyle Lehe Olarak Dava Zamanaşımı
Oluşmuş mudur? 
 89
Zamanaşımını Kesen/Kesmeyen Nedenler İsabetle Değerlendirilmiş midir?  91
Birden Ziyade Kesme Nedeni Varsa Uzamış Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden
İtibaren Başlatılmasına Dikkat Edilmiş midir? 
 91
Zamanaşımı Süresinin Başlangıcında Yanılgıya Düşülmüş müdür?  92
Dava Zamanaşımı Varken, Failler Hakkında Beraat Kararı mı Verilmiştir?  92
Sorgu Tarihi ile Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçip
Geçmediğine Dikkat Edilmiş midir? 
 93
Dava Zamanaşımına İlişkin Yargıtay Kararları  9 3
III. USUL YÖNÜNDEN BOZMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI (Özet)  96
1. Duruşma Tutanağının Başlığı  96
2. İmza Eksikliği  97
3. Sanığın Sorgusu  98
A. İddianame veya Görevsizlik Kararının Okunmaması  98
B. Hakların Bildirilmesi  99
4. Nüfus ve Adli Sicil Kayıtlarının Celbi ve Okunması  100
5. Hükme Dayanak Diğer Belgelerin Okunması  101
6. Çağrı Kağıdı ve Duruşma Tarihi – Savunma Hakkının Kısıtlanması, İstinabe  101
7. Tanıklık  104
8. Bilirkişilik  105
9. Keşif  106
10. Davaya Katılma  107
11. Ek Savunma  108
12. Duruşmanın Açık/Kapalı Yapılması  108
13. Son Söz  109
14. Hüküm  110
A. Duruşmanın Bitirilmesi  110
B. Hükmün Konusu  111
C. Hüküm Fıkrası  112
D. Hükmün Gerekçesi  113
E. Gerekçeli Hükmün Başlığı  114
15. Mahsup  115
16. Yargılama Giderleri  116
A. Vekalet Ücretinin Aidiyeti  116
B. Hükümde Gösterilmesi  117
17. Önödeme  117
18. Uzlaşma  118
19. Görev  120
20. Temyiz  1 22
A. Temyiz Olunabilecek Hükümler  122
B. Temyiz Süresi  123
C. Hükmün Temyiz Edilemezliği  124
D. Temyizde Hak Yokluğu  124
E. Duruşmalı İnceleme  125
F. Aleyhe Bozma – Kazanılmış Hak  126
21. Değişik Konuları İçeren Emsal Kararlardan Örnekler  126
A. Tanımlar  126
B. Kusurluluk  126
C. Kusurluluğu Kaldıran Sebepler  127
D. Ceza Verilmesini Önleyen Sebepler  128
E. Haksız Tahrik  129
F. Takdiri İndirim Sebepleri  129
G. Davayı Düşüren Sebepler  130
H. Kovuşturma Engelleri  131
I. İddianame  131
İ. Ceza Kararnamesi  132
K. Müsadere  133
L. Maddi Hatalar  138
M. Yeni Yargıtay Kararları (Ceza/Karışık)  138
N. Yeni Yargıtay Kararları (Usul/Karışık)  160
İkinci Bölüm
LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ
Pratik Anlatım (Yargıtay Kararlarına Göre)
I. FAİLİN DURUMUNU AĞIRLAŞTIRAN YASANIN GEÇMİŞE UYGULANMAYACAĞI  195
II. ÖNCEKİ/SONRAKİ YASALARIN KARMA UYGULANMAYACAĞI  195
III. SONUÇLARIN, İNFAZA YÖNELİK MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  195
IV. KARŞILAŞTIRMANIN YARGI DENETİMİNE OLANAK VERMESİ GEREĞİ  196
V. TEMEL CEZA MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İLE YETİNİLMEMESİ
GEREKTİĞİ
 
 196
VI. KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMDE UYARLAMA  197
VII. YUKARI SINIRI AZ OLAN CEZA MADDESİ LEHEDİR  200
VIII. LEHE KANUN UYGULAMASI VE DAVA ZAMANAŞIMI  200
IX. UYARLAMADA DAVA ZAMANAŞIMININ NAZARA ALINMAYACAĞI  201
X. UYARLAMA DAVALARININ DURUŞMALI YAPILIP YAPILMAYACAĞI  202
XI. UYARLAMA DAVALARINDA SUÇ ÖĞELERİNİN FARKLILIĞI  203
XII. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  206
XIII. ÖRNEKLİ UYGULAMA  252
Üçüncü Bölüm
SUÇLAR VE CEZALAR (UYGULAMALI)
I. YENİ TÜRK CEZA KANUNU YÖNÜYLE  25 9
1. Adam Öldürmek (Olası Kast/Doğrudan Kast)  259
2. Gerçekleştirilmek İstenen Suç Yanında Başka Suçlarında Oluşması
(Olası Kast/Fikri İçtima) 
 261
3. Adam Öldürme  26 3
4. Kasten Öldürme – Nitelikli Öldürme  264
5. Adam Öldürme – Olası Kast  267
7. Adam Öldürme – Doğrudan Kasıt – Kastın Yenilenmesi  268
8. Adam Öldürme – Fikri İçtima  269
9. Adam Öldürme – Fikri İçtima  271
10. Birden Çok Kişinin Öldürülmesi – İçtima  273
11. Aynı ve Tek Eylemle İşlenmiş Suçta Kastı Bölerek Hüküm Kurma  276
12. Taksirle Ölüme Sebebiyet (Bilinçli Taksir)  278
13. Kasten Yaralama – Aynı Fiilden Tekrar Yargılama  279
14. Kasten Yaralama Sonucu Oluşan Ölüm  281
15. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (Kemik Kırılması)  283
16. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi  284
17. Kesici Silah (Bıçak) ve Künt Cisim (taş) ile Adam Yaralama Fikri İçtima  286
18. Rüşvet – İrtikap – Resmi Evrakta Sahtecilik  314
19. Zimmet  318
20. Bonoda Sahtecilik – Zincirleme Suç ve Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma  320
21. Muhtelif Kişilere Sahte Bono Düzenleyip Vermek – Davaların Ayrı Yerdeki Mahkemelerce Hükme Bağlanmış Olması – Zincirleme Suçun Cezasıyla
Yetinilmesi Gereği 
 322
22. Eroin Nakletmek – Hüküm Kurma  324
23. Uyuşturucu Madde Satışı – Ölüme Sebebiyet – İlliyet Bağı  326
24. Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak  328
25. Hırsızlık – Etkin Pişmanlık  330
26. Yargı Görevi Yapanı Etkileme – Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs  331
27. Tedbirsizlik Sonucu İnfilak ve Yaralanma  334
28. Görevi İhmal – Taksirle Ölüme Sebebiyet - İlliyet  335
29. Görevi Kötüye Kullanma – Suçu Bildirmeme  336
30. Tekerrür Uygulaması (Sonuç Ceza Adli Para Olarak Hükmedilmişse)  338
33. Erteleme – İçtima – ETCK/YTCK Yönüyle  339
34. İmar Kirliliği – Kaçak Bina  341
II. ÖZEL CEZA KANUNLARI YÖNÜYLE  343
1. (Gümrük Vergisi Ödemeden Yurda Otomobil Getirmek)  343
2. Gümrük Kaçakçılığı – Müsadere – İade  344
3. İçki Kaçakçılığı – Lehe Kanun Uygulaması  345
4. Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Yapılan Yanlışlıklar  34 7
5. Ormanda Tarla Açmak – Zincirleme Suç  365
6. Yanmış Orman Alanında Yeniden Tarla Açmak  368
7. Pasaport Kanununa Aykırılık  369
8. Tasnif ve Tescile Tabi Etnografik Kültür Varlığını Haber Verme Zorunluluğu  370
9. Sustalı Bıçak – Suç Unsuru Yokluğu – Kelebek Bıçak  372
Dördüncü Bölüm
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ
I. GENEL OLARAK  375
II. 5352 S. YENİ ADLİ SİCİL KANUNUNA GÖRE  375
III. ARŞİV KAYITLARININ SİLİNMESİ  376
IV. SİLİNME İLE İLGİLİ YASA MADDELERİ  376
V. YARGITAY KARARLARI (ÖZET)  379
VIII. YERİNE GETİRME FİŞİNE GÖRE TESİS EDİLMİŞ ADLİ SİCİLDEKİ
TERİMLERİN ANLAMI
 
 380
IX. YETKİLİ MAHKEME  380
Kaynakça  381
Erhan GÜNAY’IN Yayınlanmış Eserleri  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.