Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku
Ekim 2017 / 2. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 22.00 TL
İndirimli: 14.90 TL (%33)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül 2019 25.00 TL -     Sepete Ekle
 1. Ekim 2015 16.00 TL 9.90 TL (%39)Sepete Ekle
   

Siyasi partiler ve seçim hukuku, anayasa hukuku ve siyaset biliminin kesişme alanında konumlanmıştır. Özel ve ayrı bir bilimsel alan olma yolunda ilerleyen gelişim çizgisi sergilemektedir. Değişik yönlerden iç içe geçmiş siyasi partiler ve seçim hukukunu birlikte ele almak ve düşünmek her bakımdan daha anlamlı görünmektedir. Siyasi partiler ve seçim hukukunun kendine özgü yönlerini bütünüyle kavrayan disiplinler arası yaklaşımlara dayalı araştırmalar, literatüre önemli katkılarda bulunabilir.

Bu çalışmada, siyasi partiler ve seçim hukuku bütün yönleriyle ele alınmıştır. Tartışmalı konular ve başlıklar tüm boyutlarıyla irdelenmiştir. Bu kapsamda, yeri geldikçe karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararları ışığında uygulama örnekleri ile fiili işleyişin aydınlığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Yazarın, oldukça kapsamlı ve geniş bir alanı sadece taramakla yetinmeyip, çarpıcı saptamalar ve çözüm önerileriyle farklı bir kitap sunma çabası hayli dikkat çekicidir.

Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku isimli bu çalışma, ders kitabı niteliğinin yanı sıra, yalın ve sade dili, akıcı anlatımıyla bütün ilgililere ve genel okuyucuya hitap edebilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
1982 Anayasası'na Göre Siyasi Partiler
Seçim Hukuku
Barkod: 9789750245343
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
1982 ANAYASASI’NA GÖRE
SİYASİ PARTİLER
I. ANAYASAL KONUM  17
II. SİYASİ PARTİ KAVRAMI, PARTİ SİSTEMLERİ VE SINIFLANDIRMA SORUNU  21
A. Siyasi Parti Kavramı ve Gelişimi  21
1. Kavram  21
2. Siyasi Parti Faaliyetlerinin Çerçevesi ve Temel İşlevleri  25
B. Siyasi Partilerin Sınıflandırılması  30
1. Yapılarına Göre Kadro/Kitle partileri  31
2. İşlevlerine Göre Bireysel temsil /sosyal bütünleşme partileri  32
3. Diğer Bazı Kıstaslara Göre  32
a. Hepsini Yakala Partileri(Toplayıcı Parti)  34
b. Kartel Partileri  34
c. Geçici Partiler (Hülle Partisi ve Yedek Parti)  37
C. Parti Sistemleri  41
D. "Partisiz Demokrasi" Tezleri  44
III. SİYASİ PARTİLER HUKUKU  48
A. Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği  50
B. Siyasi Parti Kuruluşu ve Üyelik  54
C. Siyasi Partilerin Teşkilatlanması ve Organları  58
1. Siyasi Partilerin Taşra Teşkilatları  61
a. Belde ve Köy/Mahalle  61
b. İlçe Teşkilatı  61
c. İl Teşkilatı  62
2. Siyasi Partilerin Merkez Teşkilatı  62
a. Büyük Kongre  63
b. Genel Başkan  66
c. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu  67
d. Merkez Disiplin Kurulu  68
3. Siyasi Parti Grupları  69
4. Yan Kuruluşlar  73
D. Siyasi Partiler Bakımından Yasaklar ve Sınırlar  74
1. Amaçlar ve Faaliyetlerle İlgili Yasaklar  74
2. Parti Teşkilatlanmasına İlişkin Yasaklar  75
E. Siyasi Partilerin Kapatılması  77
F. Propaganda (Siyasi Partilerin Kitle–İletişim Araçlarından
Yararlanması)  85
G. Siyasi Partilerin Finansmanı ve Mali Denetimi  87
H. ‘Parti İçi Demokrasi’ ve Aday Belirleme Yöntemleri  98
1. Önseçim  103
2. Merkez Yoklaması  107
3. Teşkilat Yoklaması  108
4. Kontenjan Adaylığı  108
I. Türkiye’de Siyasi Partilerin Kronik/Güncel Sorunları  109
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİM HUKUKU
I. SEÇİM HUKUKU KAVRAMI VE GELİŞİMİ  115
A. Kısa Tarihçe ve Kavramsal Çerçeve  115
B. Seçim Hukuku ve İlkeler  123
1. Genel Oy  126
2. Bireysel Oy İlkesi  127
3. Eşit Oy İlkesi  128
4. Serbest Oy İlkesi  129
5. Gizli Oy İlkesi  130
6. Açık Sayım ve Döküm İlkesi  131
7. Hukuki Güvence (Seçimlere Yargı Yönetimi ve Denetimi) İlkesi  131
a. Seçimlerin Yönetimi Modelleri  131
b. Seçimlerin Denetimi veya Uyuşmazlıkların Çözümü Modelleri  134
c. Seçme Hakkı (Seçmen Olma) Şartları  136
d. Seçim Hukukunun Kaynakları  138
e. Yüksek Seçim Kurulu ve Diğer Kurullar  142
aa. Yüksek Seçim Kurulu  142
bb. İl Seçim Kurulu  146
cc İlçe Seçim Kurulu  146
dd. Sandık Kurulu  147
ee. Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu  148
II. SEÇİM SİSTEMLERİ  148
A. Çoğunluk Sistemleri  152
1. Basit Çoğunluk (Tek Adlı Tek Turlu Çoğunluk) Sistemleri  152
2. İki Turlu Tek Adlı Çoğunluk Sistemleri  153
3. Listeli Çoğunluk (Blok Oy/ Parti Blok Oy) Sistemleri  154
4. Tercihli Oy (Tek Turlu Çoğunluk (Alternatif Oy) Sistemi  154
B. Nisbi (Orantılı) Temsil Sistemi  156
1. Tam Orantılı (Ülke Esası) Temsil Sistemleri  160
2. Yaklaştırmalı (Seçim Çevresi Esası) Orantılı Temsil Sistemleri  161
3. D’Hondt Sistemi  162
C. Karma Sistemler  163
D. Seçim Baraj1 (%10)  163
E. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Etkileri  169
1. Seçim Sisteminin Siyasi Partiler Üzerindeki Etkisi ve Parti İttifakları  171
2. Türkiye (Ülke Seçim Çevresi)Milletvekilliği Önerileri  173
F. Seçim Türlerine İlişkin Kavramlaştırmalar  175
1. Seçimin Başlangıcı (zamanlama) Bakımından  175
a. Normal Genel Seçim (Zamanında)  175
b. Seçimlerin Yenilenmesi (Erken Genel Seçim)  176
c. Ara Seçim  181
d. Seçimlerin Ertelenmesi  182
2. Seçim Sonuçları Bakımından  182
a. Kurucu Seçim  182
b. Kritik seçim  183
III. SEÇİM BİLİMİ VE ‘GERRYMANDERİNG’  183
A. Diğer Seçim Hileleri  187
B. Özel Oy Kullanma Şekilleri  189
C. Öteleme Mekanizması  191
D. Seçim Yasakları Rejimi  191
IV. PARLAMENTO SEÇİMLERİ  194
A. İllere ve Seçim Çevrelerine Göre Milletvekili Sayılarının
Hesaplanması  194
B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği  195
C. ‘İktidar Paradoksu’ ve ‘Oynaklık Katsayısı’  197
D. Referandum (Halkoylaması)  199
E. Cumhurbaşkanı Seçimi  200
V. TÜRKİYEDE SEÇİM HUKUKUNUN KRONİK /GÜNCEL SORUNLARI  202
GENEL DEĞERLENDİRME  209
Kaynakça  213
Kavram Dizini  221
 


R. Kutlu Korlu ...
Eylül 2019
23.50 TL
Sepete Ekle
Fatih Demir
Ağustos 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
Ferhat Kökyay
Temmuz 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Canan Coşkun
Haziran 2019
26.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
1982 ANAYASASI’NA GÖRE
SİYASİ PARTİLER
I. ANAYASAL KONUM  17
II. SİYASİ PARTİ KAVRAMI, PARTİ SİSTEMLERİ VE SINIFLANDIRMA SORUNU  21
A. Siyasi Parti Kavramı ve Gelişimi  21
1. Kavram  21
2. Siyasi Parti Faaliyetlerinin Çerçevesi ve Temel İşlevleri  25
B. Siyasi Partilerin Sınıflandırılması  30
1. Yapılarına Göre Kadro/Kitle partileri  31
2. İşlevlerine Göre Bireysel temsil /sosyal bütünleşme partileri  32
3. Diğer Bazı Kıstaslara Göre  32
a. Hepsini Yakala Partileri(Toplayıcı Parti)  34
b. Kartel Partileri  34
c. Geçici Partiler (Hülle Partisi ve Yedek Parti)  37
C. Parti Sistemleri  41
D. "Partisiz Demokrasi" Tezleri  44
III. SİYASİ PARTİLER HUKUKU  48
A. Siyasi Partilerin Hukuki Niteliği  50
B. Siyasi Parti Kuruluşu ve Üyelik  54
C. Siyasi Partilerin Teşkilatlanması ve Organları  58
1. Siyasi Partilerin Taşra Teşkilatları  61
a. Belde ve Köy/Mahalle  61
b. İlçe Teşkilatı  61
c. İl Teşkilatı  62
2. Siyasi Partilerin Merkez Teşkilatı  62
a. Büyük Kongre  63
b. Genel Başkan  66
c. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu  67
d. Merkez Disiplin Kurulu  68
3. Siyasi Parti Grupları  69
4. Yan Kuruluşlar  73
D. Siyasi Partiler Bakımından Yasaklar ve Sınırlar  74
1. Amaçlar ve Faaliyetlerle İlgili Yasaklar  74
2. Parti Teşkilatlanmasına İlişkin Yasaklar  75
E. Siyasi Partilerin Kapatılması  77
F. Propaganda (Siyasi Partilerin Kitle–İletişim Araçlarından
Yararlanması)  85
G. Siyasi Partilerin Finansmanı ve Mali Denetimi  87
H. ‘Parti İçi Demokrasi’ ve Aday Belirleme Yöntemleri  98
1. Önseçim  103
2. Merkez Yoklaması  107
3. Teşkilat Yoklaması  108
4. Kontenjan Adaylığı  108
I. Türkiye’de Siyasi Partilerin Kronik/Güncel Sorunları  109
İKİNCİ BÖLÜM
SEÇİM HUKUKU
I. SEÇİM HUKUKU KAVRAMI VE GELİŞİMİ  115
A. Kısa Tarihçe ve Kavramsal Çerçeve  115
B. Seçim Hukuku ve İlkeler  123
1. Genel Oy  126
2. Bireysel Oy İlkesi  127
3. Eşit Oy İlkesi  128
4. Serbest Oy İlkesi  129
5. Gizli Oy İlkesi  130
6. Açık Sayım ve Döküm İlkesi  131
7. Hukuki Güvence (Seçimlere Yargı Yönetimi ve Denetimi) İlkesi  131
a. Seçimlerin Yönetimi Modelleri  131
b. Seçimlerin Denetimi veya Uyuşmazlıkların Çözümü Modelleri  134
c. Seçme Hakkı (Seçmen Olma) Şartları  136
d. Seçim Hukukunun Kaynakları  138
e. Yüksek Seçim Kurulu ve Diğer Kurullar  142
aa. Yüksek Seçim Kurulu  142
bb. İl Seçim Kurulu  146
cc İlçe Seçim Kurulu  146
dd. Sandık Kurulu  147
ee. Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu  148
II. SEÇİM SİSTEMLERİ  148
A. Çoğunluk Sistemleri  152
1. Basit Çoğunluk (Tek Adlı Tek Turlu Çoğunluk) Sistemleri  152
2. İki Turlu Tek Adlı Çoğunluk Sistemleri  153
3. Listeli Çoğunluk (Blok Oy/ Parti Blok Oy) Sistemleri  154
4. Tercihli Oy (Tek Turlu Çoğunluk (Alternatif Oy) Sistemi  154
B. Nisbi (Orantılı) Temsil Sistemi  156
1. Tam Orantılı (Ülke Esası) Temsil Sistemleri  160
2. Yaklaştırmalı (Seçim Çevresi Esası) Orantılı Temsil Sistemleri  161
3. D’Hondt Sistemi  162
C. Karma Sistemler  163
D. Seçim Baraj1 (%10)  163
E. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Etkileri  169
1. Seçim Sisteminin Siyasi Partiler Üzerindeki Etkisi ve Parti İttifakları  171
2. Türkiye (Ülke Seçim Çevresi)Milletvekilliği Önerileri  173
F. Seçim Türlerine İlişkin Kavramlaştırmalar  175
1. Seçimin Başlangıcı (zamanlama) Bakımından  175
a. Normal Genel Seçim (Zamanında)  175
b. Seçimlerin Yenilenmesi (Erken Genel Seçim)  176
c. Ara Seçim  181
d. Seçimlerin Ertelenmesi  182
2. Seçim Sonuçları Bakımından  182
a. Kurucu Seçim  182
b. Kritik seçim  183
III. SEÇİM BİLİMİ VE ‘GERRYMANDERİNG’  183
A. Diğer Seçim Hileleri  187
B. Özel Oy Kullanma Şekilleri  189
C. Öteleme Mekanizması  191
D. Seçim Yasakları Rejimi  191
IV. PARLAMENTO SEÇİMLERİ  194
A. İllere ve Seçim Çevrelerine Göre Milletvekili Sayılarının
Hesaplanması  194
B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği  195
C. ‘İktidar Paradoksu’ ve ‘Oynaklık Katsayısı’  197
D. Referandum (Halkoylaması)  199
E. Cumhurbaşkanı Seçimi  200
V. TÜRKİYEDE SEÇİM HUKUKUNUN KRONİK /GÜNCEL SORUNLARI  202
GENEL DEĞERLENDİRME  209
Kaynakça  213
Kavram Dizini  221
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019