Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında ve Türkiye'de Tutuklama
Mayıs 2010 / 1. Baskı / 195 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, kişi özgürlüğünün "tutuklama" ve "tutma" yolu ile askıya alınması incelenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 5. maddesi ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları, daha sonra ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türk Mahkemelerinin "tutukluluk" ile ilgili kararları incelenecektir.

Ayrıca kitaba, "haksız tutuklama tazminatı" ile ilgili bölümler hakkında bilgiler eklenmiştir. İHAM içtihatları incelenirken ise mümkün olduğunca fazla sayıda kakara atıfta bulunulmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
İHAS, Anayasa, CMK, PVSK ve ÇKK Uyarınca Tüm Tutma Halleri
İHAS'ın 5. Maddesi Hakkındaki İHAM Kararları
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
Bilgilendirme Hakkı
Tutulanı Koruyucu Haklar
Habeas Corpus
Barkod: 9789750212635
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 195
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Giriş  13
I. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI
A. İHAS’ın Özgürlük Karinesi ve İstisnaları  16
B. Bilgilendirilme Hakkı  24
C. Tutulanı Koruyucu Haklar  26
D. Tutmanın Yargısal Denetimi (Habeas Corpus)  29
E. Tazminat Hakkı  31
II. İHAM KARARLARINDA
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI
A. İHAM’ın Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkında Kabul Ettiği Genel Esaslar  33
1. “Kişi Özgürlüğü” Kavramının Yorumu  33
2. Devletlerin Özel Kişilerin İhlallerinden Dolayı Sorumluluğu  36
3. Tutmanın İç Hukuk ve İHAS’a Uygun Olma Zorunluluğu  36
4. İstisnaların Dar Yorumlanması  37
5. Kişi Özgürlüğünün, Kişinin Kendisine Karşı Dahi Korunması  38
6. Zaman Bakımından Uygulanabilirlik  41
7. Olağanüstü Haller  41
8. Gözaltı ve Tutma Kayıtlarının Bulunması Zorunluluğu  42
B. İHAM Kararlarında Özgürlük Karinesi ve İstisnaları  45
C. İHAM Kararlarında Kişinin Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkum Edilmesi  55
D. İHAM Kararlarında Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Amacı ile Tutma  60
E. İHAM Kararlarında Makul Şüphe Nedeni ile Tutma  62
F. İHAM Kararlarında Küçüklerin Tutulması  69
G. İHAM Kararlarında Kamu Sağlığı ve Düzenini Koruma Amacı ile Tutma  73
1. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Kişilerin Tutulması  73
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Olan Kişilerin Tutulması  75
3. Alkoliklerin veya Uyuşturucu Madde Bağımlısı Kişilerin Tutulması  80
4. Serseri Olarak Kabul Edilen Kişilerin Tutulması  82
H. İHAM Kararlarında İade Amacı ile Tutma  83
I. İHAM Kararlarında Bilgilendirilme Hakkı  87
J. İHAM Kararlarında Tutulanı Koruyucu Haklar  93
1. Koruyucu Hakların Uygulama Alanı  93
2. Soruşturma Aşamasında Yargıç Önüne Çıkarmadan Serbest Bırakma  94
3. Yargıç Önüne “Hemen” Çıkarma  95
4. “Yargıç veya Adli Görev Yapmaya Yasayla Yetkili Kılınmış Diğer Bir Görevli” Kavramı  98
5. Talep Olmaksızın Yargıç Önüne Çıkarma Zorunluluğu  101
6. “Makul Bir Süre İçerisinde Yargılanma” Hakkı  102
7. “Adli Kovuşturma Sırasında Serbest Bırakılma” Hakkı  106
a. İHAM’ın Zorunlu Tutuklama Yorumu  107
b. Tutukluluk ve Tutukluluğun Devamını Gerektiren Gerekçeler  107
aa. Makul Şüphe Nedeni ile Tutma  109
ab. Kaçma Şüphesi  109
ac. İsnat Edilen Suçun Ağırlığı  111
ad. Delil Durumu  111
ae. Sanığın Korunması Amacı  112
af. Suçun Tekrarlanmasının Önlenmesi  112
ag. Delillerin Karartılması Tehlikesi  113
ah. Kamu Düzeninin Korunması Amacı  113
ai. Tutukluluk Süresi  113
ba. Gerekçelerin Yeterli Açıklıkta Olmaması  114
c. Tutuklulukta Geçirilen Sürelerin Cezadan Düşülmesi  115
8. Teminata Bağlı Olarak Salıverme  115
9. İHAM Tarafından Kabul Edilen Diğer Koruyucu Haklar  116
K. İHAM Kararlarında Tutmanın Yargısal Denetimi  116
1. Denetimin Uygulama Alanı  117
2. “Mahkeme” Kavramı  118
3. Tutukluluğun Denetiminde Süreler  120
4. Yargısal Denetimde Koruyucu Haklar  122
L. İHAM Kararlarında Tazminat Hakkı  126
III. TÜRK HUKUKU’NDA TUTUKLAMA
A. 1982 Anayasası Uyarınca Tutuklama  129
B. CMK Uyarınca Tutuklama  133
1. Tutuklama Nedenleri  133
a. CMK Açısından  133
b. CMUK Açısından  143
2. Tutuklama Kararı  144
a. CMK Açısından  144
b. CMUK Açısından  148
3. Tutuklulukta Geçecek Süre  149
a. CMK Açısından  149
b. CMUK Açısından  151
4. Cumhuriyet Savcılarının Tutuklama Kararının Geri Alınması İstemi  151
a. CMK Açısından  151
b. CMUK Açısından  152
5. Salıverilme Talepleri  152
a. CMK Açısından  152
b. CMUK Açısından  153
6. Salıverilme Taleplerinde Usul  154
7. Salıverilenin Yükümlülükleri  154
8. Tutuklamanın Bildirilmesi  154
a. CMK Açısından  154
b. CMUK Açısından  156
9. Tutukluluğun İncelenmesi  156
a. CMK Açısından  156
b. CMUK Açısından  158
10. Tedbirlere Uymama  158
C. Türk Hukuku’nda Tutmanın Mümkün Kılındığı Diğer Kanunlar  159
1. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Uyarınca Tutma  159
2. Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Tutma  161
IV. TÜRK MAHKEMELERİ KARARLARININ İNCELENMESİ
A. Ulusal Mahkeme Kararlarının Araştırma Çerçevesinde İncelenmesi  163
B. Ulusal Mahkeme Kararları Hakkındaki Diğer Tespitler  168
Sonuç  175
Kaynakça  177
Çalışma İçinde Atıfta Bulunulan Kararlar Listesi  181
Araştırma Kapsamında Değerlendirilen Ulusal Mahkeme Kararları Listesi  189
Kavramlar Dizini  191
 


Murat Ceyhan
Ocak 2019
60.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Şubat 2020
227.40 TL
İndirimli: 179.90 TL (%20)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Giriş  13
I. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI
A. İHAS’ın Özgürlük Karinesi ve İstisnaları  16
B. Bilgilendirilme Hakkı  24
C. Tutulanı Koruyucu Haklar  26
D. Tutmanın Yargısal Denetimi (Habeas Corpus)  29
E. Tazminat Hakkı  31
II. İHAM KARARLARINDA
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI
A. İHAM’ın Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkında Kabul Ettiği Genel Esaslar  33
1. “Kişi Özgürlüğü” Kavramının Yorumu  33
2. Devletlerin Özel Kişilerin İhlallerinden Dolayı Sorumluluğu  36
3. Tutmanın İç Hukuk ve İHAS’a Uygun Olma Zorunluluğu  36
4. İstisnaların Dar Yorumlanması  37
5. Kişi Özgürlüğünün, Kişinin Kendisine Karşı Dahi Korunması  38
6. Zaman Bakımından Uygulanabilirlik  41
7. Olağanüstü Haller  41
8. Gözaltı ve Tutma Kayıtlarının Bulunması Zorunluluğu  42
B. İHAM Kararlarında Özgürlük Karinesi ve İstisnaları  45
C. İHAM Kararlarında Kişinin Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkum Edilmesi  55
D. İHAM Kararlarında Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Amacı ile Tutma  60
E. İHAM Kararlarında Makul Şüphe Nedeni ile Tutma  62
F. İHAM Kararlarında Küçüklerin Tutulması  69
G. İHAM Kararlarında Kamu Sağlığı ve Düzenini Koruma Amacı ile Tutma  73
1. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Kişilerin Tutulması  73
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Olan Kişilerin Tutulması  75
3. Alkoliklerin veya Uyuşturucu Madde Bağımlısı Kişilerin Tutulması  80
4. Serseri Olarak Kabul Edilen Kişilerin Tutulması  82
H. İHAM Kararlarında İade Amacı ile Tutma  83
I. İHAM Kararlarında Bilgilendirilme Hakkı  87
J. İHAM Kararlarında Tutulanı Koruyucu Haklar  93
1. Koruyucu Hakların Uygulama Alanı  93
2. Soruşturma Aşamasında Yargıç Önüne Çıkarmadan Serbest Bırakma  94
3. Yargıç Önüne “Hemen” Çıkarma  95
4. “Yargıç veya Adli Görev Yapmaya Yasayla Yetkili Kılınmış Diğer Bir Görevli” Kavramı  98
5. Talep Olmaksızın Yargıç Önüne Çıkarma Zorunluluğu  101
6. “Makul Bir Süre İçerisinde Yargılanma” Hakkı  102
7. “Adli Kovuşturma Sırasında Serbest Bırakılma” Hakkı  106
a. İHAM’ın Zorunlu Tutuklama Yorumu  107
b. Tutukluluk ve Tutukluluğun Devamını Gerektiren Gerekçeler  107
aa. Makul Şüphe Nedeni ile Tutma  109
ab. Kaçma Şüphesi  109
ac. İsnat Edilen Suçun Ağırlığı  111
ad. Delil Durumu  111
ae. Sanığın Korunması Amacı  112
af. Suçun Tekrarlanmasının Önlenmesi  112
ag. Delillerin Karartılması Tehlikesi  113
ah. Kamu Düzeninin Korunması Amacı  113
ai. Tutukluluk Süresi  113
ba. Gerekçelerin Yeterli Açıklıkta Olmaması  114
c. Tutuklulukta Geçirilen Sürelerin Cezadan Düşülmesi  115
8. Teminata Bağlı Olarak Salıverme  115
9. İHAM Tarafından Kabul Edilen Diğer Koruyucu Haklar  116
K. İHAM Kararlarında Tutmanın Yargısal Denetimi  116
1. Denetimin Uygulama Alanı  117
2. “Mahkeme” Kavramı  118
3. Tutukluluğun Denetiminde Süreler  120
4. Yargısal Denetimde Koruyucu Haklar  122
L. İHAM Kararlarında Tazminat Hakkı  126
III. TÜRK HUKUKU’NDA TUTUKLAMA
A. 1982 Anayasası Uyarınca Tutuklama  129
B. CMK Uyarınca Tutuklama  133
1. Tutuklama Nedenleri  133
a. CMK Açısından  133
b. CMUK Açısından  143
2. Tutuklama Kararı  144
a. CMK Açısından  144
b. CMUK Açısından  148
3. Tutuklulukta Geçecek Süre  149
a. CMK Açısından  149
b. CMUK Açısından  151
4. Cumhuriyet Savcılarının Tutuklama Kararının Geri Alınması İstemi  151
a. CMK Açısından  151
b. CMUK Açısından  152
5. Salıverilme Talepleri  152
a. CMK Açısından  152
b. CMUK Açısından  153
6. Salıverilme Taleplerinde Usul  154
7. Salıverilenin Yükümlülükleri  154
8. Tutuklamanın Bildirilmesi  154
a. CMK Açısından  154
b. CMUK Açısından  156
9. Tutukluluğun İncelenmesi  156
a. CMK Açısından  156
b. CMUK Açısından  158
10. Tedbirlere Uymama  158
C. Türk Hukuku’nda Tutmanın Mümkün Kılındığı Diğer Kanunlar  159
1. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Uyarınca Tutma  159
2. Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Tutma  161
IV. TÜRK MAHKEMELERİ KARARLARININ İNCELENMESİ
A. Ulusal Mahkeme Kararlarının Araştırma Çerçevesinde İncelenmesi  163
B. Ulusal Mahkeme Kararları Hakkındaki Diğer Tespitler  168
Sonuç  175
Kaynakça  177
Çalışma İçinde Atıfta Bulunulan Kararlar Listesi  181
Araştırma Kapsamında Değerlendirilen Ulusal Mahkeme Kararları Listesi  189
Kavramlar Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020