Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuki ve Mali Yönden
İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu
Mayıs 2016 / 3. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İIK m. 179 gereği, iflasın ertelenmesi, ancak bir sermaye şirketi veya kooperatifi idare ve temsille görevli kişiler veya bir alacaklı tarafından, borca batıktık sebebiyle iflasın talep edilmiş olması halinde, yine aynı kişilerce, şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ihtimalinin bulunduğu durumlarda, iflasın gerçekleşmesini önlemesi amacıyla talep edilebilecek geçici bir hukuki korumadır.

İflasın ertelenmesi ile borca batık durumda olan şirket, erteleme süresi içinde, maddi anlamda iyileştirmeyi sağlayacak olan yöntem ve tedbirlerle şirketin mali durumunu iyileştirmeye çalışacaktır. İflasın ertelenmesinde bu nedenle iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olması büyük önem taşımaktadır.

İflasın ertelenmesi talebinin gündeme gelebilmesi şartlarından biri de şirketin borca batık halde bulunup bulunmadığıdır. Borca batık durumda olmayan şirket hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi mümkün değildir. Borca batıktık ise borca batıktık bilançosu ile anlaşılacaktır.

Borca batıktık bilançosunun aktifinde, bilançonun düzenlendiği tarihteki gerçek satış fiyatları yer almalı; pasifinde ise, yıllık bilançonun pasifinde yer alan tüm kalemler değil, ödenmesi gereken gerçek şirket borçlarına yer verilmelidir. Bu çalışma tüm bu sorularınıza cevap olabilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
İflasın Ertelenmesinin Benzer Kurumlardan Farkı
İflasın Ertelenmesinin Şartları
İflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri
İflasın Ertelenmesinin Sona Ermesi
Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanması
Rayiç Değer Tespiti
Özellikli Durumlar
Örnek Uygulamalar
Barkod: 9789750237584
Yayın Tarihi: Mayıs 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  11
Kısaltmalar  19
Giriş  21
I. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TARİHÇESİ, TANIMI,  
HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI, ÖNEMİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKI  
I. İFLASIN ERTELENMESİNİN TARİHÇESİ  23
A. Genel Olarak  23
B. İsviçre Hukukunda İflasın Ertelenmesi  24
C. Türk Hukukunda İflasın Ertelenmesi  27
II. İFLASIN ERTELENMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  34
A. Tanımı  34
B. Hukuki Niteliği  36
1. İflasın Ertelenmesinin Bağımsız Bir Dava Olduğu Görüşü  36
2. İflasın Ertelenmesinin Çekişmesiz Yargı Faaliyeti Olduğu Görüşü  38
3. İflasın Ertelenmesinin Hadise Olduğu Görüşü  40
4. İflasın Ertelenmesinin Kendine Özgü Bir Hukuki Koruma Olduğu Görüşü  42
III. İFLASIN ERTELENMESİNİN AMACI VE ÖNEMİ  45
IV. İFLASIN ERTELENMESİNİN BENZER KURUMLARDAN FARKI  46
A. Konkordatodan Farkı  46
1. Adi Konkordatodan Farkı  46
2. İflastan Sonra Konkordatodan Farkı  49
3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatodan Farkı  50
B. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmadan Farkı  51
II. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI  
I. SERMAYE ŞİRKETİ YA DA KOOPERATİFİN BORCA BATIK DURUMDA BULUNMASI  55
A. Borca Batıklık Kavramı ve Tanımı  55
B. Borca Batıklık Bilançosu  58
C. Borca Batıklık Kavramının Ödemeden Aciz Hale Düşme ve Ödemelerin Tatili Kavramlarından Farkı  61
II. BORCA BATIKLIK DURUMUNUN MAHKEMEYE BİLDİRİLMESİ  63
A. Borca Batıklık Bildiriminin Amacı ve Yöntemi  64
B. Borca Batıklık Bildiriminin Şekli Unsurları  66
C. Borca Batıklık Bildiriminin Geri Alınamaması  68
D. Hukuki ve Cezai Sorumluluk  68
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme  70
F. İflasın Ertelenmesi Talep Edilen Mahkeme Tarafından Borca Batıklığın Tespiti  72
III. İFLASIN ERTELENMESİNİN TALEP EDİLMESİ  74
A. Sermaye Şirketi veya Kooperatifin İflasın Ertelenmesi Talebi  74
B. İflasın Ertelenmesi Talebinin İhtiyariliği  79
C. İflasın Ertelenmesini Talep Etmeye Yetkili Olanlar  80
1. İdare ve Temsille Vazifelendirilmiş Kimseler  80
2. Alacaklılar  82
3. Tasfiye Memurlarının Talepte Bulunması  83
4. İflasın Ertelenmesini Talep Edemeyecek Olanlar  84
D. İflasın Ertelenmesi Talebinin Süresi  86
E. İflasın Ertelenmesi Talebinin İncelenmesi  88
F. İflasın Ertelenmesi Talebinin İlanı  92
G. İflasın Ertelenmesiyle Birlikte İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunulması  95
IV. İYİLEŞTİRME PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE MAHKEMEYE SUNULMASI  99
A. İyileştirme Projesinin Niteliği  99
B. İyileştirme Projesinin Özellikleri  100
1. Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Olduğu Tedbir ve Yöntemler Açıkça Belirtilmelidir  100
2. İyileştirme Projesi Ciddi, İnandırıcı ve Objektif Olmalıdır  102
3. İyileştirme Projesine Dayanak Teşkil Eden Bilgi ve Belgeler Mahkemeye Sunulmalıdır.  104
V. FEVKALADE MÜHLETTEN YARARLANILMAMIŞ OLMASI  105
VI. ERTELEME MASRAFLARININ YATIRILMASI  106
III. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI  
I. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ VERİLMESİ  109
II. İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLAN EDİLMESİ  111
III. MUHAFAZA TEDBİRLERİNE HÜKMEDİLMESİ  112
A. Genel Olarak  112
B. Defter Tutulması  116
C. Kararın Şirketin Tasarruflarına Etkisi  117
D. Diğer Erteleme Tedbirleri  119
E. İflasın Ertelenmesinde Uygulanamayacak Tedbirler  121
F. Kayyım Atanması  124
1. Kayyımın Hukuki Niteliği  124
2. Kayyım Olabilmenin Şartları  126
3. Kayyımın Görev ve Yetkileri  127
4. Kayyımın Ücreti  130
5. Kayyımın Sorumluluğu  131
a. Hukuki Sorumluluğu  131
b. Cezai Sorumluluğu  134
6. Kayyımın Benzer Organlarla Karşılaştırılması  134
a. Konkordato Komiseri İle Karşılaştırılması  134
b. Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi İle Karşılaştırılması  137
c. İflas İdaresi ile Karşılaştırılması  138
d. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Tasfiye Memurları ile Karşılaştırılması  139
IV. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İLANI  140
V. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ SÜRESİ  141
VI. İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA KANUN YOLLARI  143
IV. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ VE  
İFLASIN ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ  
I. İCRA TAKİPLERİNE ETKİSİ  148
A. Takiplerin Durması  148
B. Yeni Takip Yapma Yasağı  154
C. Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar Bakımından Takiplere Etkisi  155
D. İmtiyazlı Alacaklara İlişkin Takibe Etkisi  157
II. ŞİRKET ORGANLARINA ETKİSİ  159
III. SÖZLEŞMELERE ETKİSİ  160
A. Kira Sözleşmesine Etkisi  160
B. Kefalet Sözleşmesine Etkisi  162
C. Bağışlama Taahhüdüne Etkisi  164
D. Satım Sözleşmesine Etkisi  165
E. Vekalet Sözleşmesine Etkisi  167
IV. DAVALARA ETKİSİ  168
A. İflas Davasına Etkisi  168
B. İtirazın İptali Davasına Etkisi  169
V. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE ETKİSİ  170
VI. İFLASIN ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ  171
A. Genel Olarak  171
B. İflasın Ertelenmesinin Sona Ereceği Haller  172
V. Bölüm  
RAYİÇ DEĞER TESPİTİ VE BORCA BATIKLIK  
BİLANÇOSUNUN HAZIRLANMASI  
I. MALİ BİLANÇO (KAYDİ DEĞER BİLANÇOSU)  175
A. Bilanço Kalemleri  177
B. Bilanço İlkeleri  179
1. Varlıklara İlişkin İlkeler  179
2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  181
3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler  181
C. Bilanço Türleri  182
1. Alışılmış Hesap Şekli (Hesap Tipi)  182
2. Rapor Şekli (Basit Rapor Tipi)  184
3. Değiştirilmiş Hesap Şekli  184
4. Finansal Durum Şekli (Analitik Rapor Tipi)  184
5. Diğer Sınıflandırma Türleri  184
II. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU  186
A. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanması Öncesi Çalışmalar  190
1. Hata ve Hile Tespiti Açısından Muhasebe Kontrolü  193
a. Hata Türleri  194
aa. Değerleme Hataları  195
ab. Gider ve Maliyet Artırıcı Harcamalarda Hatalar  197
ac. Tevkifat (Stopaj) Uygulamasında Karşılaşılan Hatalar  198
ad. Yıllara Sarı İnşaat ve Onarım İşlerinde Karşılaşılan Hatalar  198
ae. Muafiyet ve İstisna Uygulamalarına İlişkin Hatalar  199
af. Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamalarındaki Hatalar  199
ag. Diğer Hatalar  199
b. Hile ve Hile Türleri  200
ba. Hileli Finansal Raporlama  201
bb. Yevmiye Kayıtları ve Diğer Düzeltmeler  202
bc. Muhasebe Tahminleri  204
bd. Varlıkların Kötüye Kullanımına ilişkin Hileler  205
be. Hâsılatın Muhasebeleştirilmesine İlişkin Hileler  205
bf. Stoklara İlişkin Hileler  207
bg. Diğer Hileler  208
III. DEĞERLEME VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  210
A. Değerleme  210
1. Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme  212
a. Maliyet Bedeli  213
b. Borsa Rayici  215
c. Tasarruf Değeri  215
d. Mukayyet Değer  217
e. İtibari Değer  217
f. Rayiç Bedel  217
g. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti  219
h. Vergi Değeri  220
ı. Diğer Ölçüler  220
2. Türk Ticaret Kanunu'na göre Değerleme  221
IV. BİLANÇO KALEMLERİ İTİBARİYLE RAYİÇ DEĞER (SATIŞ DEĞERİ) TESPİTİ  230
A. Dönen Varlıklar  230
B. Duran Varlıklar  261
C. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  271
D. Dönem Ayırıcı Hesaplar  276
E. Tüm Hesaplar İtibariyle Rayiç Değerler Tablosu  278
V. ÖZELLİKLİ DURUMLAR  285
A. Finansal Kiralama Konusu Duran Varlıklar  285
B. Sermaye Şirketlerinin Birbirlerinin Borçlarına Kefaleti  286
VI. ÖRNEK UYGULAMALAR  288
A. Farmsan Salça Konserve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Örneği  288
1. Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Satış Değeri Üzerinden (Rayiç Değerlerle) Tespiti Konusunda Açıklama ve Değerlendirmeler  288
2. Teknik Bilirkişi Heyeti Tarafından Rayiç Değere İlişkin Belirlenen Hususlar  290
3. Kaydi Değer Bilançosu ile Mukayeseli Rayiç Değerler Esas Alınarak Oluşturulan Borca Batıklık Bilançosu  292
4. Ticari Alacaklar Konusu  297
B. MKA Gıda San. Dış Ticaret A.Ş. Örneği  300
1. MKA Gıda San. Dış Ticaret A.Ş.’nin Ticari Bilançosu – Şirketin Borca Batıklık Bilançosu  300
2. Teknik Bilirkişi Heyeti Tarafından Rayiç Değere İlişkin Belirlenen Hususlar  300
3. Kaydi Değer Bilançosu ile Mukayeseli Rayiç Değerler Esas Alınarak Oluşturulan Borca Batıklık Bilançosu  302
Sonuç  307
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  319
 


Prof. Dr. Sabri Burak Arzova
S.Burak Arzova, İstanbul 1970 doğumludur. Orta ve Lise Öğrenimine Saint–1;1;1;1;1;1;Benoit Fransız Lisesinde tamamlayan Arzova,1994 Marmara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Mezunudur. 1994 Yılında Sosyal Bilimler MYO da göreve başlamış, 1996 yılında Yüksek Lisansını tamamlamış, 2000 Yılında da Doktor unvanını almıştır. 2002 yılında Yardımcı Doçentliğe yükseltilen Arzova, 2004 yılında girdiği Doçentlik Sınavı’nda başarılı olarak Doçent ünvanı almış ve 2009 yılında ise olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe – Finansman Ana Bilim Dalı’na profesör olarak atanmıştır.Fakültesi’nde İthalat İhracat Finans ve Gümrük Seminerleri ve çeşitli muhasebe dersleri yanında, Yeditepe Üniversitesi İİBF’de Fransızca olarak çeşitli dersler vermektedir. Gümrük, İthalat – İhracat İşlemleri ve İşleyişine ilişkin başta İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve GAP –1;1;1;1;1;1;GIDEM olmak üzere, İstanbul ve ülkemizin çeşitli şehirlerinde 100 den fazla seminer ve eğitim vermiş ve halen vermektedir.ARZOVA, SMMM ünvanıyla ticaret ve ceza mahkemelerinde bilirkişi olarak da görev yapmakta, değişik türden işletmelere yönetim danışmanlığı, proje geliştirme ve özellikli konularda bilimsel görüş sunma hizmetlerini vermektedir. 7 Ulusal Kitabı, 3 Uluslararası Kitapta ve 3 Ekonomi Raporunda bölüm yazarlığı yapmış olup çok sayıda bilimsel makale sahibidir.Ağustos 2011 yılından bu yana Bloomberg HT Televizyonunda Ekonomi Yorumculuğu yapmakta olup, MÜSİAD Ekonomi Danışma Kurulu Üyesidir. Fransızca ve İngilizceyi bilen Arzova, evli ve üç çocuk babasıdır.
Efrail Aydemir
Ocak 2016
46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
Sepete Ekle
Murat Şimşek
Kasım 2014
55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%28)
Sepete Ekle
Şakir Balcı
Mart 2010
74.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%46)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  11
Kısaltmalar  19
Giriş  21
I. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TARİHÇESİ, TANIMI,  
HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI, ÖNEMİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKI  
I. İFLASIN ERTELENMESİNİN TARİHÇESİ  23
A. Genel Olarak  23
B. İsviçre Hukukunda İflasın Ertelenmesi  24
C. Türk Hukukunda İflasın Ertelenmesi  27
II. İFLASIN ERTELENMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  34
A. Tanımı  34
B. Hukuki Niteliği  36
1. İflasın Ertelenmesinin Bağımsız Bir Dava Olduğu Görüşü  36
2. İflasın Ertelenmesinin Çekişmesiz Yargı Faaliyeti Olduğu Görüşü  38
3. İflasın Ertelenmesinin Hadise Olduğu Görüşü  40
4. İflasın Ertelenmesinin Kendine Özgü Bir Hukuki Koruma Olduğu Görüşü  42
III. İFLASIN ERTELENMESİNİN AMACI VE ÖNEMİ  45
IV. İFLASIN ERTELENMESİNİN BENZER KURUMLARDAN FARKI  46
A. Konkordatodan Farkı  46
1. Adi Konkordatodan Farkı  46
2. İflastan Sonra Konkordatodan Farkı  49
3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatodan Farkı  50
B. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmadan Farkı  51
II. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI  
I. SERMAYE ŞİRKETİ YA DA KOOPERATİFİN BORCA BATIK DURUMDA BULUNMASI  55
A. Borca Batıklık Kavramı ve Tanımı  55
B. Borca Batıklık Bilançosu  58
C. Borca Batıklık Kavramının Ödemeden Aciz Hale Düşme ve Ödemelerin Tatili Kavramlarından Farkı  61
II. BORCA BATIKLIK DURUMUNUN MAHKEMEYE BİLDİRİLMESİ  63
A. Borca Batıklık Bildiriminin Amacı ve Yöntemi  64
B. Borca Batıklık Bildiriminin Şekli Unsurları  66
C. Borca Batıklık Bildiriminin Geri Alınamaması  68
D. Hukuki ve Cezai Sorumluluk  68
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme  70
F. İflasın Ertelenmesi Talep Edilen Mahkeme Tarafından Borca Batıklığın Tespiti  72
III. İFLASIN ERTELENMESİNİN TALEP EDİLMESİ  74
A. Sermaye Şirketi veya Kooperatifin İflasın Ertelenmesi Talebi  74
B. İflasın Ertelenmesi Talebinin İhtiyariliği  79
C. İflasın Ertelenmesini Talep Etmeye Yetkili Olanlar  80
1. İdare ve Temsille Vazifelendirilmiş Kimseler  80
2. Alacaklılar  82
3. Tasfiye Memurlarının Talepte Bulunması  83
4. İflasın Ertelenmesini Talep Edemeyecek Olanlar  84
D. İflasın Ertelenmesi Talebinin Süresi  86
E. İflasın Ertelenmesi Talebinin İncelenmesi  88
F. İflasın Ertelenmesi Talebinin İlanı  92
G. İflasın Ertelenmesiyle Birlikte İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunulması  95
IV. İYİLEŞTİRME PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE MAHKEMEYE SUNULMASI  99
A. İyileştirme Projesinin Niteliği  99
B. İyileştirme Projesinin Özellikleri  100
1. Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Olduğu Tedbir ve Yöntemler Açıkça Belirtilmelidir  100
2. İyileştirme Projesi Ciddi, İnandırıcı ve Objektif Olmalıdır  102
3. İyileştirme Projesine Dayanak Teşkil Eden Bilgi ve Belgeler Mahkemeye Sunulmalıdır.  104
V. FEVKALADE MÜHLETTEN YARARLANILMAMIŞ OLMASI  105
VI. ERTELEME MASRAFLARININ YATIRILMASI  106
III. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI  
I. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ VERİLMESİ  109
II. İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İLAN EDİLMESİ  111
III. MUHAFAZA TEDBİRLERİNE HÜKMEDİLMESİ  112
A. Genel Olarak  112
B. Defter Tutulması  116
C. Kararın Şirketin Tasarruflarına Etkisi  117
D. Diğer Erteleme Tedbirleri  119
E. İflasın Ertelenmesinde Uygulanamayacak Tedbirler  121
F. Kayyım Atanması  124
1. Kayyımın Hukuki Niteliği  124
2. Kayyım Olabilmenin Şartları  126
3. Kayyımın Görev ve Yetkileri  127
4. Kayyımın Ücreti  130
5. Kayyımın Sorumluluğu  131
a. Hukuki Sorumluluğu  131
b. Cezai Sorumluluğu  134
6. Kayyımın Benzer Organlarla Karşılaştırılması  134
a. Konkordato Komiseri İle Karşılaştırılması  134
b. Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi İle Karşılaştırılması  137
c. İflas İdaresi ile Karşılaştırılması  138
d. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Tasfiye Memurları ile Karşılaştırılması  139
IV. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İLANI  140
V. İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ SÜRESİ  141
VI. İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA KANUN YOLLARI  143
IV. Bölüm  
İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ VE  
İFLASIN ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ  
I. İCRA TAKİPLERİNE ETKİSİ  148
A. Takiplerin Durması  148
B. Yeni Takip Yapma Yasağı  154
C. Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar Bakımından Takiplere Etkisi  155
D. İmtiyazlı Alacaklara İlişkin Takibe Etkisi  157
II. ŞİRKET ORGANLARINA ETKİSİ  159
III. SÖZLEŞMELERE ETKİSİ  160
A. Kira Sözleşmesine Etkisi  160
B. Kefalet Sözleşmesine Etkisi  162
C. Bağışlama Taahhüdüne Etkisi  164
D. Satım Sözleşmesine Etkisi  165
E. Vekalet Sözleşmesine Etkisi  167
IV. DAVALARA ETKİSİ  168
A. İflas Davasına Etkisi  168
B. İtirazın İptali Davasına Etkisi  169
V. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE ETKİSİ  170
VI. İFLASIN ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ  171
A. Genel Olarak  171
B. İflasın Ertelenmesinin Sona Ereceği Haller  172
V. Bölüm  
RAYİÇ DEĞER TESPİTİ VE BORCA BATIKLIK  
BİLANÇOSUNUN HAZIRLANMASI  
I. MALİ BİLANÇO (KAYDİ DEĞER BİLANÇOSU)  175
A. Bilanço Kalemleri  177
B. Bilanço İlkeleri  179
1. Varlıklara İlişkin İlkeler  179
2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  181
3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler  181
C. Bilanço Türleri  182
1. Alışılmış Hesap Şekli (Hesap Tipi)  182
2. Rapor Şekli (Basit Rapor Tipi)  184
3. Değiştirilmiş Hesap Şekli  184
4. Finansal Durum Şekli (Analitik Rapor Tipi)  184
5. Diğer Sınıflandırma Türleri  184
II. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU  186
A. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanması Öncesi Çalışmalar  190
1. Hata ve Hile Tespiti Açısından Muhasebe Kontrolü  193
a. Hata Türleri  194
aa. Değerleme Hataları  195
ab. Gider ve Maliyet Artırıcı Harcamalarda Hatalar  197
ac. Tevkifat (Stopaj) Uygulamasında Karşılaşılan Hatalar  198
ad. Yıllara Sarı İnşaat ve Onarım İşlerinde Karşılaşılan Hatalar  198
ae. Muafiyet ve İstisna Uygulamalarına İlişkin Hatalar  199
af. Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulamalarındaki Hatalar  199
ag. Diğer Hatalar  199
b. Hile ve Hile Türleri  200
ba. Hileli Finansal Raporlama  201
bb. Yevmiye Kayıtları ve Diğer Düzeltmeler  202
bc. Muhasebe Tahminleri  204
bd. Varlıkların Kötüye Kullanımına ilişkin Hileler  205
be. Hâsılatın Muhasebeleştirilmesine İlişkin Hileler  205
bf. Stoklara İlişkin Hileler  207
bg. Diğer Hileler  208
III. DEĞERLEME VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  210
A. Değerleme  210
1. Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme  212
a. Maliyet Bedeli  213
b. Borsa Rayici  215
c. Tasarruf Değeri  215
d. Mukayyet Değer  217
e. İtibari Değer  217
f. Rayiç Bedel  217
g. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti  219
h. Vergi Değeri  220
ı. Diğer Ölçüler  220
2. Türk Ticaret Kanunu'na göre Değerleme  221
IV. BİLANÇO KALEMLERİ İTİBARİYLE RAYİÇ DEĞER (SATIŞ DEĞERİ) TESPİTİ  230
A. Dönen Varlıklar  230
B. Duran Varlıklar  261
C. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  271
D. Dönem Ayırıcı Hesaplar  276
E. Tüm Hesaplar İtibariyle Rayiç Değerler Tablosu  278
V. ÖZELLİKLİ DURUMLAR  285
A. Finansal Kiralama Konusu Duran Varlıklar  285
B. Sermaye Şirketlerinin Birbirlerinin Borçlarına Kefaleti  286
VI. ÖRNEK UYGULAMALAR  288
A. Farmsan Salça Konserve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Örneği  288
1. Şirketin Borca Batıklık Bilançosunun Satış Değeri Üzerinden (Rayiç Değerlerle) Tespiti Konusunda Açıklama ve Değerlendirmeler  288
2. Teknik Bilirkişi Heyeti Tarafından Rayiç Değere İlişkin Belirlenen Hususlar  290
3. Kaydi Değer Bilançosu ile Mukayeseli Rayiç Değerler Esas Alınarak Oluşturulan Borca Batıklık Bilançosu  292
4. Ticari Alacaklar Konusu  297
B. MKA Gıda San. Dış Ticaret A.Ş. Örneği  300
1. MKA Gıda San. Dış Ticaret A.Ş.’nin Ticari Bilançosu – Şirketin Borca Batıklık Bilançosu  300
2. Teknik Bilirkişi Heyeti Tarafından Rayiç Değere İlişkin Belirlenen Hususlar  300
3. Kaydi Değer Bilançosu ile Mukayeseli Rayiç Değerler Esas Alınarak Oluşturulan Borca Batıklık Bilançosu  302
Sonuç  307
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  319
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020