Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme
Ocak 2006 / 1. Baskı / 1488 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   
Konu Başlıkları
5399 Sayılı Kanun ve Değişik 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümleri Gözetilerek ve Emsal Yargıtay Kararları ile Açıklamalı: Evlatlık İlişkisinin Kurulabilmesi İçin Gereken Koşullar
Evlat Edinmenin Esasa İlişkin Koşulları
Küçüklerin Evlat Edinmesinde Esasa İlişkin Koşullar
Erginlerin Veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Esasa İlişkin Koşullar
Evlat Edinmenin Şekle İlişkin Koşulları
Mahkemeye Başvurunun İncelenmesi ve Karar Verilmesi
Evlat Edinmenin Sonuçları
Evlat Edinmenin Kendiliğinden Sona Ermesi ve Yokluğu
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları
Barkod: 9781111129101
Yayın Tarihi: Ocak 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1488
Yayınevi: Günaydın Hukuk Yayınları
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

Murat Aydoğdu
Doç. Dr. Murat AYDOĞDU–1;1;AKADEMİK CV –1;1;BAŞLICA ESERLERİ


İ L E T İ Ş İ M :
Yazışma Adresi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuzçeşmeler Kampusü–1;1; Buca 35160
İzmir/TÜRKİYE
Tel : (90) (232) 301 03 11
Cep Tel : 0535 742 38 54
Faks : (90) (232) 420 18 32
E–1;1;Posta : maydogdu1970@gmail.com / murat.aydogdu@deu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası:
://kisi.deu.edu.tr/murat.aydogdu/

I–1;1;AKADEMİK CV
1970 İzmir doğumlu olan, 1993 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden üçüncülük derecesiyle mezun olan Murat AYDOĞDU, 1995 yılı sonunda aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu.
AYDOĞDU, 1994 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Kapıdan Satışlar” konulu yüksek lisans teziyle 1997 yılında tamamladı. 1998 yılında yayımladığı teziyle, 1999 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından resen aday gösterilerek, eser dalında “3. Türkiye Tüketici Ödülü” aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman DEMİREL tarafından ödülü takdim edildi.
AYDOĞDU, 1999 yılında başladığı doktora eğitimini “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlâtlık İlişkisinin Kurulması” konulu doktora teziyle 2004 yılında tamamladı. Tezine eklemeler yaparak, 2006 yılında “Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme” olarak yayımladı.
2006 yılında Medeni Hukuk Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmış, Şubat 2011 tarihinde Doçent olmuştur.
Almanya’da, 1997–1;1;1998 yılları arasında Münster şehrinde on ay, 2001–1;1;2002 yılları arasında Mannheim şehrinde on ay ve 2007 yılında Osnabrück şehrinde 3 ay olmak üzere bilimsel faaliyetlerde bulunmuştur.

Temel Çalışma Alanları
Temel çalışma alanları Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olup, bu alanlar içinde de özellikle Tüketici Hukuku ve Aile Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.
Yabancı Dil : Almanca (iyi düzeyde) ve Fransızca (temel seviyede).
II–1;1;DOÇ.DR.MURAT AYDOĞDU–1;1;BAŞLICA ESERLERİ

A. Kitaplar / Tezler
A.1. Kitaplar

1. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 6.bası, İzmir 2015 (Prof.Dr.Nevzat KOÇ ve Y.Doç.Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
2. Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2015.
3. Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2.Baskı, Ankara 2014 (Y.Doç.Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte),
4. Tüketici Kılavuzu –1;1; Hukuk Rehberi, İstanbul 2014.
5. Türk Borçlar Hukuku'nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku'nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.
6. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Özel Borç İlişkileri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Gözönüne Alınarak Şema ve Tablolarla Açıklamalı Özel Borç İlişkileri Ders Kitabı, 5.bası, İzmir 2014 (Prof.Dr.Nevzat KOÇ ve Y.Doç.Dr. Nalan KAHVECİ ile birlikte).
7. Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemeler, 2. Baskı, Ankara 2014 (Y.Doç.Dr.Serkan AYAN ile birlikte).
8. Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, İzmir 2013 (Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte),
9. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri, Ana İlkeler, 2. Baskı, İzmir 2013 (Zevkliler, Aydın/Ertaş, Şeref/Havutcu, Ayşe/Cumalıoğlu, Emre ile birlikte).
10. Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara 2013.
11. Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler, Ankara 2010.
12. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2014, Genişletilmiş 5. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ve Dr.Nalan KAHVECİ ile birlikte).
13. Borçlar Özel Hukuku–1;1;Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir 2011, Genişletilmiş 4. Baskı (Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte).
14. Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, Genişletilmiş 3. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte).
15. Tüketicinin Korunması Hukuku, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yargıtay Kararları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2001, Genişletilmiş 2. Baskı (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ile birlikte)
16. Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998 (Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER ve Yrd.Doç.Dr. Hasan PETEK ile birlikte),
17. İçtihatlı –1;1; Notlu Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İlgili Mevzuat ve Sözlük, İzmir 1997 (Prof.Dr. Şeref ERTAŞ ve Prof.Dr. Nevzat KOÇ ile birlikte),

A.2. Tezler

1. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin ve Nükleer Madde Taşıyanın Hukukî Sorumluluğu, Ankara 2009 (Doçentlik Yayını)
2. Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, Ankara 2009, Genişletilmiş 2. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek)
3. Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlât Edinme, İzmir 2006, 1. Baskı (Doktora Tezine Bilgi Eklenerek)
4. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Kapıdan Satışlar, İzmir 1998 (Yüksek Lisans Tezi)


B. Diğer Çalışmalar (Makaleler /Karar İncelemeleri /Çeviriler / Sempozyum Kitabında Yayınlanmış Tebliğler)

B.1. Makaleler
1. “6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI”, Hakem denetiminden geçen bu makale, Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, s.571–1;1;621.
2. “6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI” Hakem denetiminden geçen bu makale, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Yıl 2012, Sayı 2, Basım yılı 2013, s.1–1;1;50.
3. Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2010/1 (basım yılı 2011), Cilt 12, s.85–1;1;136. (://web.deu.edu.tr/hukuk/egitimogretim/dergi/icindekiler12–1;1;1.htm)
4. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) VE SÖZLEŞMELERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2007/1, Cilt 9, s.1–1;1;32.
5. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ (MORTGAGE) VE SÖZLEŞMELERİNİN TÜKETİCİ HUKUKUNA ETKİLERİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 2007/Özel Sayı, Cilt 9, s.553–1;1;632.
6. CEMAATLERE (AZINLIKLARA) AİT VAKIFLARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİSORUNUNDAKİ SON HUKUKİ DURUM, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl : 2008/1,Cilt III, s.197–1;1;253.
7. Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Olarak İbraname, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl : 2002/1, s.711–1;1;733.
8. Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması), Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.13–1;1;29.
9. Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Göre Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti, Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE Armağanı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl:2001, s.1–1;1;28.
10. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ayıplı Mal veya Hizmetlerde Tüketicinin Korunması, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 1997/4 s.28–1;1;81.
11. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip", Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU'na Armağan, Yıl 1997, s.319–1;1;347,
12. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız İcrada Yetki İtirazı, Manisa Barosu Dergisi, Yıl 1994, Sayı 50, s.21–1;1;24.

B.2. Tebliğler
1. Konut Finansman Sözleşmesi, Gediz Üniversitesi Tüketici Hukuku Sempozyumu, 20.12.2014 tarihli tebliğ.
2. Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler, 22.11.2014, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Tüketici Hukuku Enstitüsü, Üsküdar–1;1;İstanbul.
3. “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler”, İzmir Hukuk Merkezi, 23.01.2014 tarihli sunum.
4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin sekizincisi (19–1;1;20 ve 22–1;1;23 Kasım 2012 tarihli Sunumlar, Samsun) “Genel İşlem Koşulları Konulu Sunum” (://www.taa.gov.tr/359–1;1;borclar–1;1;kanunu–1;1;tanitim–1;1;seminerleri–1;1;samsun.html, e.t.9.5.2013)
5. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerleri”nin dokuzuncusu (03–1;1;04 ve 06–1;1;07 Aralık 2012 tarihleri arasındaki sunumlar) “Genel İşlem Koşulları ve 6101 Sayılı Yürürlük Kanunu” konulu sunum ://www.taa.gov.tr/368–1;1;borclar–1;1;kanunu–1;1;tanitim–1;1;seminerleri–1;1;hatay.html (e.t.9.5.2013)
6. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, NÜKLEER ENERJİNİN GELECEĞİ VE HUKUKİ SORUMLULUK PANELİ, Gazi Üniversitesi Hukuk Fak., 15 Aralık 2011.
7. Sivil Amaçlı Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Hukuki Yönleriyle Nükleer Enerjinin Dünü ve Bugünü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 06 Ekim 2011.
8. “Türk Borçlar Kanununda Faiz” –1;1;Marmara Üniversitesi Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu" 09.06.2011 (Tebliğ).
9. "Yasadışı Hayvan Ticareti” I.Hayvan Hakları Sempozyumu" Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak. 2010 (Tebliğ).
10. “TÜKETİCİ KREDİLERİ ve KREDİ KARTLARINDA YASAL AÇMAZLAR (Mortgage Kanunu ve Kredi Kartları Kanunları ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşılaştırması)", D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, BUCA, Mart 2007
11. "Evlat Edinmenin Koşulları ve Sonuçları", İzmir Barosu Konferansı, KONAK, Haziran 2006.
12. Karşılaştırmalı Hukukta Kartelleşme ve Tüketicinin Korunması", D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları, Ocak 2001.
Onur Kılıkçıer
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Kemale Leyla Aslan Bingöl
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle
Mustafa Dural ...
Ekim 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020