Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teori ve Uygulamada
Uluslararası Hukuk – I
Eylül 2019 / 5. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 42.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Eylül 2017 39.50 TL 14.90 TL (%63)Sepete Ekle
 3. Haziran 2015 27.50 TL 9.90 TL (%64)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
42.00 TL
+

 

 

47.00 TL
=

 

 

89.00 TL
69.90 TL
Sepete Ekle
 

Uluslararası hukuk sisteminin dinamik yapısı içerisinde olağan kabul edilen yeni sorunlar veya uyuşmazlıklara çözüm bulunması mevzusu, hem ulusal hukuk hem de uluslararası hukuk düzenlemeleri ve uygulamaları ile aşılmaya çalışılmaktadır.

Uluslararası hukuku, teori ve uygulaması ile birlikte ele alan Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-I adlı çalışma, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde son yıllardaki en son gelişme ve olayları içerecek şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve önemli ölçüde güncellenmiştir.

Bu anlamda, beşinci basıda, ortaya çıkan yeni gelişmelerle ilgili bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası yargı kararları ve bu anlamdaki uygulamalara yer verilmiştir. Özellikle, uluslararası hukuk-ulusal hukuk ilişkisi temelinde, 16 Nisan 2017'deki referandum ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği kapsamında 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri neticesinde hem hukuki hem de fiili olarak Türkiye'de Parlamenter Sistem sona ermiş, onun yerine yeni bir Hükümet Sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ihdas edilmiştir. Andlaşmaların yapılması, onaylanması, yürürlüğü ve yayımlanması anlamında çok önemli değişiklikleri gündeme getiren yeni sisteme ve bu yöndeki uygulamalara geniş bir yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Hukuk Sistemi ve Uluslararası Toplum
Uluslararası Hukukun Kaynakları
Andlaşmalar Hukuku
Uluslararası Hukuk – Ulusal Hukuk
Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma
Ülke
Yetki
Barkod: 9789750256059
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Üçüncü Basıda Yenilikler  9
Dördüncü Basıda Yenilikler  11
Beşinci Basıda Yenilikler  12
İçindekiler  13
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ VE ULUSLARARASI TOPLUM  23
I. GİRİŞ  23
II. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI  24
III. ULUSLARARASI HUKUKTA TERİM SORUNU  25
IV. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  27
A. Uluslararası Hukukun Doğuşu – İlk Yıllar  27
B. Uluslararası Hukuka İlişkin Klasik Yaklaşımlar: Tabii (Doğal) Hukuk ve Pozitivist Hukuk Görüşü  29
C. Uluslararası Hukuka İlişkin Modern Yaklaşımlar: Realist ve Liberal Görüşler  32
V. ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜ VE ÖNEMİ  34
VI. ULUSLARARASI HUKUKUN KAPSAMI  36
VII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK DALLARINDAN AYRIMI  38
A. Devletler Hususi Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Özel Hukuk) – Uluslararası Hukuk  38
B. Avrupa Birliği Hukuku – Uluslararası Hukuk  39
C. Transnasyonal (Ulusötesi, Milliötesi) Hukuk – Uluslararası Hukuk  41
D. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk  42
VIII. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNE YÖNELİK TEMEL ELEŞTİRİLER  42
IX. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİ UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  45
A. Yaptırımlar ve Birleşmiş Milletler Sistemi  46
B. Yargı Yolu  48
C. Ulusal Hukuk Sistemleri  49
D. Devletler  51
E. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO’s)  51
X. ULUSLARARASI HUKUKUN GELECEĞİ  52
Tartışma Soruları  55
İkinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI  57
I. GİRİŞ  57
II. ULUSLARARASI ADALET DİVANI STATÜSÜ 38. MADDE DÜZENLEMESİ  59
III. ANDLAŞMALAR  62
IV. ULUSLARARASI ÖRF–ADET KURALLARI (YAPILAGELİŞ, TEAMÜL)  65
A. Örf–Adet Kuralının Tanımı  66
1. Maddi Unsur (Devlet Uygulamaları) (Objektif Unsur)  66
a. Maddi Unsura İlişkin Özel Durumlar  69
aa. Devlet Uygulamalarının Kapsamı  69
bb. Devlet Uygulamalarının Süresi  71
cc. Devlet Uygulamalarına Israrla Karşı Çıkan Devletlerin Hukuki Durumu (Israrlı Muhalif, Persistent Objector)  73
2. Manevi Unsur (Subjektif Unsur, Opinio Juris Sive Necessitatis)  76
B. Andlaşma Hükümlerinin Örf–Adet Kuralına Dönüşmesi  78
V. GENEL HUKUK İLKELERİ  79
A. Tabii (Doğal) Hukuk Görüşü  81
B. Hukuk Sistemlerinin Ortak Kural ve İlkeleri  81
C. Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri  83
D. Hakça İlkeler (Equity Principles)  84
VI. YARGI KARARLARI  87
VII. DOKTRİN  90
VIII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER KAYNAKLARI  91
A. Uluslararası Örgüt Kararları  91
1. Birleşmiş Milletler Kararları  92
a. Güvenlik Konseyi Kararları  92
b. Genel Kurul Kararları  92
2. Bölgesel Örgüt Kararları  94
B. Soft Law (Bağlayıcı Niteliği Olmayan Uluslararası Hukuk Metinleri)  95
C. Uluslararası Hukuk Komisyonu  97
D. Uluslararası Hukukun Buyruk Kuralları (Jus Cogens)  99
IX. SONUÇ  101
Tartışma Soruları  103
Üçüncü Bölüm ANDLAŞMALAR HUKUKU  105
I. GİRİŞ  105
II. ANDLAŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  106
III. ANDLAŞMA NEDİR?  107
A. Andlaşmanın Unsurları  108
1. İrade Beyanı  108
a. İrade Beyanının Şekli  109
b. En Az İki İrade Beyanının Olması  110
c. İrade Beyanlarının Hukuki Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  111
2. Uluslararası Hukuk Kişisi Olma  113
3. Uluslararası Hukuk Kurallarına Tabi Olma  114
B. Andlaşmalar Hukukunda Terim Sorunu  115
IV. ANDLAŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI  117
A. Uygulama Alanı Bakımından Sınıflandırma  117
B. Modern/Çağdaş Sınıflandırma  118
1. Sözlü Andlaşmalar – Yazılı Andlaşmalar  119
2. İki Taraflı Andlaşmalar – Çok Taraflı Andlaşmalar  119
3. Hukuk Kuralı Koyan Andlaşmalar – Akit Andlaşmalar  120
4. Doğrudan Etki Doğuran Andlaşmalar – Doğrudan Etki Doğurmayan Andlaşmalar  120
V. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI  124
A. Andlaşma Metninin Oluşturulması  124
B. Andlaşma Metninin Kabulü  126
C. Andlaşma Metninin Resmileştirilmesi  127
D. Andlaşma Metninin Bağlayıcılık Kazanması  129
1. İmza  130
2. Andlaşmayı Teşkil Eden Belgelerin Teatisi (Değiş–Tokuşu)  130
3. Onaylama  130
4. Kabul ve Tasvip  132
5. Katılma  132
E. Çekinceler  132
1. Genel Olarak Çekince Kavramı  132
2. Soykırım Sözleşmesi’ne Çekinceler Davası (Reservations Case)  135
3. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sistemi  136
F. Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi  138
G. Andlaşmaların Tescili ve Yayınlanması  139
VI. ANDLAŞMALARIN UYGULANMASI  140
A. Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesi  140
B. Geriye Yürümezlik İlkesi  142
C. Mülkilik İlkesi  142
D. Andlaşmaların Ardıllığı ve Çatışması  143
E. Andlaşmalar ve Üçüncü Devletler  143
VII. ANDLAŞMALARIN TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  145
VIII. ANDLAŞMALARIN YORUMLANMASI  146
A. Genel Yorum Kuralları  147
1. İyi Niyet İlkesi  147
2. Terimlerin Olağan Anlamına Uygun Yorumlama  148
B. Tamamlayıcı Yorum Kuralları/Araçları  149
C. İki veya Daha Fazla Dilde Akdedilen Andlaşmalar  150
IX. ANDLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ  150
A. İç Hukuk Düzenlemelerine Aykırılık  151
B. Hata  153
C. Hile ve Temsilcinin Ayartılması  154
D. Tehdit (Zorlama, Baskı)  154
E. Jus Cogens (Emredici, Buyruk) Kurallar  156
F. Andlaşmanın Geçersizliğini İleri Sürme Usulü ve Geçersizliğin Sonuçları  156
X. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ASKIYA ALINMASI  157
A. Andlaşmanın Rıza ile Sona Ermesi  157
B. Andlaşmanın Ağır İhlali  158
C. Sonraki İmkansızlık  160
D. Andlaşmanın Yapıldığı Şartlarda Köklü Değişiklikler Olması  161
E. Diplomatik veya Konsolosluk İlişkilerinin Kesilmesi  163
F. Andlaşmanın Sona Ermesi veya Andlaşma Hükümlerinin Askıya Alınmasının Hukuki Sonuçları  163
XI. ANDLAŞMALARA DEVLETLERİN ARDIL OLMASI (HALEFİYET)  163
XII. SONUÇ  164
Tartışma Soruları  166
Dördüncü Bölüm ULUSLARARASI HUKUK – ULUSAL HUKUK  169
I. GİRİŞ  169
II. TEORİDE ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  170
A. Konu ile İlgili Teorik Yaklaşımlar  170
1. Tekçi (Monist) Görüş  170
2. İkici (Dualist) Görüş  172
B. Teorik Yaklaşımların Uluslararası Uygulamaya Yansıması  173
C. Teorik Yaklaşımlar Açısından Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirmesi  174
III. UYGULAMADA ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  179
A. Uluslararası Yargı Kuruluşları Tarafından Ulusal Hukuk Kurallarının Uygulanması  180
B. Uluslararası Hukuk Kurallarının Ulusal Yargı Organları Tarafından Uygulanması  182
1. Örf–Adet Hukuku ve Türk Hukuku Uygulaması  183
2. Andlaşmalar ve Türk Hukuku Uygulaması  185
a. Türk Hukukunda Andlaşmaların Sınıflandırılması  185
aa. Onaylanması İçin Kanunla Uygun Bulunması Gereken Andlaşmalar  186
bb. Onaylanması İçin Kanunla Uygun Bulunması Gerekmeyen Andlaşmalar  187
b. Andlaşmaların Hiyerarşi Bakımından Türk Hukukundaki Yeri  190
c. Türk Mahkeme Kararları  191
d. Diğer Devlet Uygulamalarına Örnekler  192
aa. Andlaşmalar ve Birleşik Krallık Uygulaması  192
bb. Andlaşmalar ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması  194
IV. SONUÇ  197
Tartışma Soruları  198
Beşinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ VE TANIMA  201
I. GİRİŞ  201
II. DEVLETLER  203
A. Devletin Unsurları  204
B. Egemenlik/Bağımsızlık Kavramına İstisnai Bazı Durumlar  208
1. Anayasal Sınırlamalar  208
2. Andlaşmadan Doğan Yükümlülükler  208
3. Yabancı Askeri Üslerin Varlığı  209
4. Uluslararası Örgütlere Üyelik  209
C. Self–determinasyon İlkesi ve Yeni Devlet Oluşumu  210
D. Kuvvet Kullanma ve Yeni Devlet Oluşumu  213
E. Devletlerin Sona Ermesi  216
F. Devletlerin Halefiyeti  218
III. DEVLET NİTELİĞİ OLMAYAN İNSAN TOPLULUKLARI  219
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  220
A. Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği ve Kapsamı  221
B. Bir Evrensel Uluslararası Örgüt Örneği: Birleşmiş Milletler  223
1. Birleşmiş Milletler’in Amaçları ve İlkeleri  224
2. Birleşmiş Milletler’e Üyelik  225
3. Birleşmiş Milletler’in Ana Organları  227
V. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER  234
A. Gerçek Kişiler  234
B. Tüzel Kişiler  236
1. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları  237
2. Çok–Uluslu/Ulus–Ötesi Şirketler  239
VI. TANIMA  240
A. Tanımanın Hukuki Niteliği  241
B. Tanıma Türleri  242
1. De Jure–De Facto Tanıma  242
2. Açık–Örtülü/Kapalı Tanıma  243
3. Şartlı – Şartsız Tanıma  244
4. Otomatik Tanıma  245
C. Tanımanın Hüküm ve Sonuçları  245
VII. SONUÇ  246
Tartışma Soruları  247
Altıncı Bölüm ÜLKE  249
I. GİRİŞ  249
II. ÜLKE TÜRLERİ  250
A. Sahipli Ülke  250
B. Özel Statülü Ülke  251
C. Sahipsiz Ülke  251
D. Sahip Olunamayan Ülke  251
III. SINIRLAR  252
IV. ÜLKE KAZANIM YOLLARI  254
A. İşgal  254
B. Zamanaşımı  259
C. Fetih ve İlhak  260
D. Keşif  261
E. Devir ve Andlaşma  261
F. Arazi Oluşumu  262
G. Yargı Kararları  263
H. Uti Possidetis İlkesi  263
V. HİÇ BİR DEVLETİN EGEMENLİĞİ ALTINDA OLMAYAN YERLER (RES COMMUNIS, COMMON HERITAGE OF MANKIND VEYA İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI)  265
A. Antarktika  265
B. Kuzey Kutbu  266
C. Uzay  267
VI. SONUÇ  270
Tartışma Soruları  271
Yedinci Bölüm YETKİ  273
I. GİRİŞ  273
II. BOZKURT–LOTUS İLKELERİ  273
A. Düzenleme Yetkisi  274
B. Uygulama Yetkisi  274
III. HUKUKİ YETKİ–CEZAİ YETKİ AYRIMI  275
IV. YETKİNİN DOKTRİNEL ANALİZİ  276
A. Ülkesellik (Mülkilik) İlkesi  276
B. Vatandaşlık İlkesi  278
C. Koruma İlkesi  279
D. Evrensellik İlkesi  280
E. Pasif Vatandaşlık İlkesi  283
V. SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ  284
VI. ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI İHLAL EDİLEREK SORUMLULARIN ELE GEÇİRİLMESİ  286
VII. DEVLETİN UYGULAMA YETKİSİNİN İSTİSNALARI  287
A. Devlet Dokunulmazlığı  287
1. Devlet Dokunulmazlığının Hukuki Dayanakları  291
a. Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesi  291
b. Yargı Yetkisinden Feragat  291
c. Uyuşmazlığın Yabancı Devlet Unsuru Taşıması  292
d. Yargı Kararını Uygulamanın Zorluğu  292
e. Uluslararası Nezaket  293
2. Mutlak (Tam) Dokunulmazlık–Sınırlı (Nisbi–Kısmi) Dokunulmazlık?  293
a. Hukuk Davalarında Yargı Bağışıklığı  294
b. Ceza Davalarında Yargı Bağışıklığı  299
3. İcrai Dokunulmazlık  300
a.Devletin Kişi veya Temsilcilerinin Dokunulmazlığı  300
b.Devlet Mallarının Dokunulmazlığı  301
4. Türk Hukuk Uygulamasında Devlet Dokunulmazlığı  305
B. Diplomatik ve Konsolosluk Dokunulmazlığı  306
1. Diplomatik Dokunulmazlık  308
a. Diplomatik Dokunulmazlığın Varlığına İlişkin Görüşler  308
aa. Temsil Görüşü  308
bb. Ülkesellik Görüşü  308
cc. Görevinin Gereği Olma (İşlevsellik) Görüşü  308
b. Diplomasi Temsilcilerinin Görevleri  309
c. Diplomatik Dokunulmazlığın Kapsamı  309
d. Mallara Yönelik Dokunulmazlığın Kapsamı  311
e. Haberleşme Serbestisi  312
f. Vergi ve Gümrük Ayrıcalığı  313
g. Türk Hukuk Uygulamasında Diplomatik Dokunulmazlık  313
2. Konsolosluk Dokunulmazlığı  313
a. Türk Hukuk Uygulamasında Konsolosluk Dokunulmazlığı  315
C. Uluslararası Örgütlerin Dokunulmazlığı  315
VIII. SONUÇ  316
Tartışma Soruları  317
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  331
 


İbrahim Kaya ...
Haziran 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Aksar
Eylül 2019
47.00 TL
Sepete Ekle
Durmuş Tezcan ...
Şubat 2019
69.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Üçüncü Basıda Yenilikler  9
Dördüncü Basıda Yenilikler  11
Beşinci Basıda Yenilikler  12
İçindekiler  13
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ VE ULUSLARARASI TOPLUM  23
I. GİRİŞ  23
II. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI  24
III. ULUSLARARASI HUKUKTA TERİM SORUNU  25
IV. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  27
A. Uluslararası Hukukun Doğuşu – İlk Yıllar  27
B. Uluslararası Hukuka İlişkin Klasik Yaklaşımlar: Tabii (Doğal) Hukuk ve Pozitivist Hukuk Görüşü  29
C. Uluslararası Hukuka İlişkin Modern Yaklaşımlar: Realist ve Liberal Görüşler  32
V. ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜ VE ÖNEMİ  34
VI. ULUSLARARASI HUKUKUN KAPSAMI  36
VII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK DALLARINDAN AYRIMI  38
A. Devletler Hususi Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Özel Hukuk) – Uluslararası Hukuk  38
B. Avrupa Birliği Hukuku – Uluslararası Hukuk  39
C. Transnasyonal (Ulusötesi, Milliötesi) Hukuk – Uluslararası Hukuk  41
D. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk  42
VIII. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNE YÖNELİK TEMEL ELEŞTİRİLER  42
IX. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİ UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  45
A. Yaptırımlar ve Birleşmiş Milletler Sistemi  46
B. Yargı Yolu  48
C. Ulusal Hukuk Sistemleri  49
D. Devletler  51
E. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO’s)  51
X. ULUSLARARASI HUKUKUN GELECEĞİ  52
Tartışma Soruları  55
İkinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI  57
I. GİRİŞ  57
II. ULUSLARARASI ADALET DİVANI STATÜSÜ 38. MADDE DÜZENLEMESİ  59
III. ANDLAŞMALAR  62
IV. ULUSLARARASI ÖRF–ADET KURALLARI (YAPILAGELİŞ, TEAMÜL)  65
A. Örf–Adet Kuralının Tanımı  66
1. Maddi Unsur (Devlet Uygulamaları) (Objektif Unsur)  66
a. Maddi Unsura İlişkin Özel Durumlar  69
aa. Devlet Uygulamalarının Kapsamı  69
bb. Devlet Uygulamalarının Süresi  71
cc. Devlet Uygulamalarına Israrla Karşı Çıkan Devletlerin Hukuki Durumu (Israrlı Muhalif, Persistent Objector)  73
2. Manevi Unsur (Subjektif Unsur, Opinio Juris Sive Necessitatis)  76
B. Andlaşma Hükümlerinin Örf–Adet Kuralına Dönüşmesi  78
V. GENEL HUKUK İLKELERİ  79
A. Tabii (Doğal) Hukuk Görüşü  81
B. Hukuk Sistemlerinin Ortak Kural ve İlkeleri  81
C. Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri  83
D. Hakça İlkeler (Equity Principles)  84
VI. YARGI KARARLARI  87
VII. DOKTRİN  90
VIII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER KAYNAKLARI  91
A. Uluslararası Örgüt Kararları  91
1. Birleşmiş Milletler Kararları  92
a. Güvenlik Konseyi Kararları  92
b. Genel Kurul Kararları  92
2. Bölgesel Örgüt Kararları  94
B. Soft Law (Bağlayıcı Niteliği Olmayan Uluslararası Hukuk Metinleri)  95
C. Uluslararası Hukuk Komisyonu  97
D. Uluslararası Hukukun Buyruk Kuralları (Jus Cogens)  99
IX. SONUÇ  101
Tartışma Soruları  103
Üçüncü Bölüm ANDLAŞMALAR HUKUKU  105
I. GİRİŞ  105
II. ANDLAŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  106
III. ANDLAŞMA NEDİR?  107
A. Andlaşmanın Unsurları  108
1. İrade Beyanı  108
a. İrade Beyanının Şekli  109
b. En Az İki İrade Beyanının Olması  110
c. İrade Beyanlarının Hukuki Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  111
2. Uluslararası Hukuk Kişisi Olma  113
3. Uluslararası Hukuk Kurallarına Tabi Olma  114
B. Andlaşmalar Hukukunda Terim Sorunu  115
IV. ANDLAŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI  117
A. Uygulama Alanı Bakımından Sınıflandırma  117
B. Modern/Çağdaş Sınıflandırma  118
1. Sözlü Andlaşmalar – Yazılı Andlaşmalar  119
2. İki Taraflı Andlaşmalar – Çok Taraflı Andlaşmalar  119
3. Hukuk Kuralı Koyan Andlaşmalar – Akit Andlaşmalar  120
4. Doğrudan Etki Doğuran Andlaşmalar – Doğrudan Etki Doğurmayan Andlaşmalar  120
V. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI  124
A. Andlaşma Metninin Oluşturulması  124
B. Andlaşma Metninin Kabulü  126
C. Andlaşma Metninin Resmileştirilmesi  127
D. Andlaşma Metninin Bağlayıcılık Kazanması  129
1. İmza  130
2. Andlaşmayı Teşkil Eden Belgelerin Teatisi (Değiş–Tokuşu)  130
3. Onaylama  130
4. Kabul ve Tasvip  132
5. Katılma  132
E. Çekinceler  132
1. Genel Olarak Çekince Kavramı  132
2. Soykırım Sözleşmesi’ne Çekinceler Davası (Reservations Case)  135
3. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sistemi  136
F. Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi  138
G. Andlaşmaların Tescili ve Yayınlanması  139
VI. ANDLAŞMALARIN UYGULANMASI  140
A. Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesi  140
B. Geriye Yürümezlik İlkesi  142
C. Mülkilik İlkesi  142
D. Andlaşmaların Ardıllığı ve Çatışması  143
E. Andlaşmalar ve Üçüncü Devletler  143
VII. ANDLAŞMALARIN TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  145
VIII. ANDLAŞMALARIN YORUMLANMASI  146
A. Genel Yorum Kuralları  147
1. İyi Niyet İlkesi  147
2. Terimlerin Olağan Anlamına Uygun Yorumlama  148
B. Tamamlayıcı Yorum Kuralları/Araçları  149
C. İki veya Daha Fazla Dilde Akdedilen Andlaşmalar  150
IX. ANDLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ  150
A. İç Hukuk Düzenlemelerine Aykırılık  151
B. Hata  153
C. Hile ve Temsilcinin Ayartılması  154
D. Tehdit (Zorlama, Baskı)  154
E. Jus Cogens (Emredici, Buyruk) Kurallar  156
F. Andlaşmanın Geçersizliğini İleri Sürme Usulü ve Geçersizliğin Sonuçları  156
X. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ASKIYA ALINMASI  157
A. Andlaşmanın Rıza ile Sona Ermesi  157
B. Andlaşmanın Ağır İhlali  158
C. Sonraki İmkansızlık  160
D. Andlaşmanın Yapıldığı Şartlarda Köklü Değişiklikler Olması  161
E. Diplomatik veya Konsolosluk İlişkilerinin Kesilmesi  163
F. Andlaşmanın Sona Ermesi veya Andlaşma Hükümlerinin Askıya Alınmasının Hukuki Sonuçları  163
XI. ANDLAŞMALARA DEVLETLERİN ARDIL OLMASI (HALEFİYET)  163
XII. SONUÇ  164
Tartışma Soruları  166
Dördüncü Bölüm ULUSLARARASI HUKUK – ULUSAL HUKUK  169
I. GİRİŞ  169
II. TEORİDE ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  170
A. Konu ile İlgili Teorik Yaklaşımlar  170
1. Tekçi (Monist) Görüş  170
2. İkici (Dualist) Görüş  172
B. Teorik Yaklaşımların Uluslararası Uygulamaya Yansıması  173
C. Teorik Yaklaşımlar Açısından Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirmesi  174
III. UYGULAMADA ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  179
A. Uluslararası Yargı Kuruluşları Tarafından Ulusal Hukuk Kurallarının Uygulanması  180
B. Uluslararası Hukuk Kurallarının Ulusal Yargı Organları Tarafından Uygulanması  182
1. Örf–Adet Hukuku ve Türk Hukuku Uygulaması  183
2. Andlaşmalar ve Türk Hukuku Uygulaması  185
a. Türk Hukukunda Andlaşmaların Sınıflandırılması  185
aa. Onaylanması İçin Kanunla Uygun Bulunması Gereken Andlaşmalar  186
bb. Onaylanması İçin Kanunla Uygun Bulunması Gerekmeyen Andlaşmalar  187
b. Andlaşmaların Hiyerarşi Bakımından Türk Hukukundaki Yeri  190
c. Türk Mahkeme Kararları  191
d. Diğer Devlet Uygulamalarına Örnekler  192
aa. Andlaşmalar ve Birleşik Krallık Uygulaması  192
bb. Andlaşmalar ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması  194
IV. SONUÇ  197
Tartışma Soruları  198
Beşinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ VE TANIMA  201
I. GİRİŞ  201
II. DEVLETLER  203
A. Devletin Unsurları  204
B. Egemenlik/Bağımsızlık Kavramına İstisnai Bazı Durumlar  208
1. Anayasal Sınırlamalar  208
2. Andlaşmadan Doğan Yükümlülükler  208
3. Yabancı Askeri Üslerin Varlığı  209
4. Uluslararası Örgütlere Üyelik  209
C. Self–determinasyon İlkesi ve Yeni Devlet Oluşumu  210
D. Kuvvet Kullanma ve Yeni Devlet Oluşumu  213
E. Devletlerin Sona Ermesi  216
F. Devletlerin Halefiyeti  218
III. DEVLET NİTELİĞİ OLMAYAN İNSAN TOPLULUKLARI  219
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  220
A. Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği ve Kapsamı  221
B. Bir Evrensel Uluslararası Örgüt Örneği: Birleşmiş Milletler  223
1. Birleşmiş Milletler’in Amaçları ve İlkeleri  224
2. Birleşmiş Milletler’e Üyelik  225
3. Birleşmiş Milletler’in Ana Organları  227
V. GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER  234
A. Gerçek Kişiler  234
B. Tüzel Kişiler  236
1. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları  237
2. Çok–Uluslu/Ulus–Ötesi Şirketler  239
VI. TANIMA  240
A. Tanımanın Hukuki Niteliği  241
B. Tanıma Türleri  242
1. De Jure–De Facto Tanıma  242
2. Açık–Örtülü/Kapalı Tanıma  243
3. Şartlı – Şartsız Tanıma  244
4. Otomatik Tanıma  245
C. Tanımanın Hüküm ve Sonuçları  245
VII. SONUÇ  246
Tartışma Soruları  247
Altıncı Bölüm ÜLKE  249
I. GİRİŞ  249
II. ÜLKE TÜRLERİ  250
A. Sahipli Ülke  250
B. Özel Statülü Ülke  251
C. Sahipsiz Ülke  251
D. Sahip Olunamayan Ülke  251
III. SINIRLAR  252
IV. ÜLKE KAZANIM YOLLARI  254
A. İşgal  254
B. Zamanaşımı  259
C. Fetih ve İlhak  260
D. Keşif  261
E. Devir ve Andlaşma  261
F. Arazi Oluşumu  262
G. Yargı Kararları  263
H. Uti Possidetis İlkesi  263
V. HİÇ BİR DEVLETİN EGEMENLİĞİ ALTINDA OLMAYAN YERLER (RES COMMUNIS, COMMON HERITAGE OF MANKIND VEYA İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI)  265
A. Antarktika  265
B. Kuzey Kutbu  266
C. Uzay  267
VI. SONUÇ  270
Tartışma Soruları  271
Yedinci Bölüm YETKİ  273
I. GİRİŞ  273
II. BOZKURT–LOTUS İLKELERİ  273
A. Düzenleme Yetkisi  274
B. Uygulama Yetkisi  274
III. HUKUKİ YETKİ–CEZAİ YETKİ AYRIMI  275
IV. YETKİNİN DOKTRİNEL ANALİZİ  276
A. Ülkesellik (Mülkilik) İlkesi  276
B. Vatandaşlık İlkesi  278
C. Koruma İlkesi  279
D. Evrensellik İlkesi  280
E. Pasif Vatandaşlık İlkesi  283
V. SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ  284
VI. ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI İHLAL EDİLEREK SORUMLULARIN ELE GEÇİRİLMESİ  286
VII. DEVLETİN UYGULAMA YETKİSİNİN İSTİSNALARI  287
A. Devlet Dokunulmazlığı  287
1. Devlet Dokunulmazlığının Hukuki Dayanakları  291
a. Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesi  291
b. Yargı Yetkisinden Feragat  291
c. Uyuşmazlığın Yabancı Devlet Unsuru Taşıması  292
d. Yargı Kararını Uygulamanın Zorluğu  292
e. Uluslararası Nezaket  293
2. Mutlak (Tam) Dokunulmazlık–Sınırlı (Nisbi–Kısmi) Dokunulmazlık?  293
a. Hukuk Davalarında Yargı Bağışıklığı  294
b. Ceza Davalarında Yargı Bağışıklığı  299
3. İcrai Dokunulmazlık  300
a.Devletin Kişi veya Temsilcilerinin Dokunulmazlığı  300
b.Devlet Mallarının Dokunulmazlığı  301
4. Türk Hukuk Uygulamasında Devlet Dokunulmazlığı  305
B. Diplomatik ve Konsolosluk Dokunulmazlığı  306
1. Diplomatik Dokunulmazlık  308
a. Diplomatik Dokunulmazlığın Varlığına İlişkin Görüşler  308
aa. Temsil Görüşü  308
bb. Ülkesellik Görüşü  308
cc. Görevinin Gereği Olma (İşlevsellik) Görüşü  308
b. Diplomasi Temsilcilerinin Görevleri  309
c. Diplomatik Dokunulmazlığın Kapsamı  309
d. Mallara Yönelik Dokunulmazlığın Kapsamı  311
e. Haberleşme Serbestisi  312
f. Vergi ve Gümrük Ayrıcalığı  313
g. Türk Hukuk Uygulamasında Diplomatik Dokunulmazlık  313
2. Konsolosluk Dokunulmazlığı  313
a. Türk Hukuk Uygulamasında Konsolosluk Dokunulmazlığı  315
C. Uluslararası Örgütlerin Dokunulmazlığı  315
VIII. SONUÇ  316
Tartışma Soruları  317
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  331
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020