Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Haziran 2018 / 17. Baskı / 1680 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 16. Ocak 2016 249.00 TL 149.90 TL (%40)Sepete Ekle
   

Okuyucularımızın Kitapla İlgili Görüşleri:

- "4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununu bir sarraf titizliğiyle açıkladığını fark ettiğim bu kitaptan idare olarak önemli ölçüde istifade ettiğimizi söyleyebilirim. Bu vesileyle kitabın müellifi Sayın Doğanyiğit'i tebrik ederken eserini tüm belediyelere tavsiye ediyorum."
Mehmet ÖZHASEKİ / Çevre ve Şehircilik Bakanı

- "Gönderme nezaketinde bulunduğunuz Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kitabınızı memnuniyetle almış bulunmaktayım. Bu nedenle sizi gönülden kutlar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim."
M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Başkanı

"DAB İdaresi olarak kurulduğumuz günden bu tarafa mali hukukun duayen ismi Sadettin Doğanyiğit ve eserleri bizim için vazgeçilmez bir ekol olmuştur."
Adnan DEMİR, DAP İdaresi Başkanı

"Sayın Üstadımın bu ustalık eserini tüm Maliye Bakanlığı teşkilatına bir başucu ihale kitabı olarak tavsiye ediyorum."
Ayşe ŞİMŞEK / Maliye Bakanlığı /Merkez Saymanlık Müdürlüğü/ Saymanlık Müdürü

- "Hızlı değişen kamu ihale mevzuatında günceli yakalayarak 17. baskıya ulaşan bu titiz çalışma, ihale mevzuatında başucu kitabı olarak önemli bir boşluğu dolduruyor."
Kazım ÖZKAN / Kamu İhale Kurumu E. Başkanı

"İhale ve Sözleşme Hukuku kitabınızla birlikte Açıklamalı Sorun Çözümlü Kamu İhale kitabınızdan ve diğer belediye kitaplarınızdan ben ve ekip arkadaşlarım büyük kazanımlar sağladık, teşekkürü borç bilirim."
Mustafa ALLAR, Belediye Başkanı

"Kamu alımları mevzuatındaki son gelişmeleri de içeren Eser, uygulayıcılara kritik konularda önemli açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Sn. Doğanyiğit, ayrıca denetimleri sırasında ODTÜ'ye mali mevzuat konusunda önemli katkılarda bulunmuştur."
Ersin TATLI/ ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı

- "Açıklamalı ve sorun çözümlü olarak hazırlanan Sadettin Doğanyiğit'in Kamu İhale Kitabını gerek ihale isteklileri gerekse idareler açısından oldukça faydalı bir eser olarak görüyor, ilgililere tavsiye ediyorum."
V. Arif ŞİMŞEK / Kamu İhale Kurulu E. Üyesi

- "Titiz bir çalışmanın sonucu olan değerli eserin araştırmacılar için iyi bir kaynak oluşturduğu, bu nedenle kamu ihale hukuku tatbikatı itibariyle fevkalade önemli bir eser olarak görüyorum."
Cengiz ERGEN / E. Yargıtay Hakimi / TESKOMB Baş Danışmanı

- "Değerli meslektaşımın bu eseri, kamu ihaleleri ve sözleşme hukuku konusunda ihtiyaç duyulan büyük bir boşluğu doyurucu bilgi ve akıcı üslubuyla doldurmuştur."
İrfan GÜVENDİ / Tarım Kredi Kooperatifleri E. Genel Müdürü

- "Uygulamalı bir rehber niteliği taşıyan ve harcama yetkisinin planlanan süreçte ihalesini sonuçlandırmasında önemli katkıları olan kitabınız, uzun zamandır aradığımız bir kaynak olarak karşıma çıktı."
Sait ÖZDİL / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / Bakanlık Müfettişi

Konu Başlıkları
İhale Öncesi Yapılması Gereken İş ve İşlemler
İdarelerin Birleşerek Toplu Olarak İhaleye Çıkma Esasları
İdare ve İsteklilerin Ekap Üzerinden Gerçekleştirecekleri İşler
Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespit Esasları
İş Artışı ve Yeni Fiyat Belirlenmesi
Tüm Yönleriyle İş Deneyim Belgeleri
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ve Fiyat Dışı Unsur Uygulaması
Teklif Hazırlama ve Yeterlik Alma
Örnek Akış Şemalarıyla İhale Süreci
Komisyonun Teklif Değerlendirme Aşamaları
Taşeron Personel İşlemleri
Örneklerle Fiyat Farkı Uygulamaları
Kabul İşlemleri ve Yapı Denetimi
Yeni Sistemde Hakediş Düzenlenmesi
İtirazen Şikayet ve Yargısal İnceleme
Yargı ve Kurul Uyuşmazlık Kararları Özetleri
İş Ortaklıkları, Konsorsiyumlar ve Alt Yükleniciler
Kat Karşılığı İnşaat İşleri ve Finansal Kiralama
İhale Akıl Cetveli
İhale Sistemini İlgilendiren Tüm Mali Mevzuat (CD)
Barkod: 9789750248580
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  17
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1680
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazarın Özgeçmişi  7
Onyedinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  73
Birinci Kitap
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  83
1.B. AÇIKLAMA  83
1.B.1. Kamu Hukuku Kavramı  83
1.B.2. Kamu Denetimi Kavramı  84
1.B.3. Kamu Kaynağı  85
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  85
2.B. AÇIKLAMA  86
2.B.1. Kanun Kapsamı Dışındaki İşlemler  92
a. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri  92
b. İdareler Arası Kaynak Aktarımları  92
c. İdarelerin Kendilerine Bağlı Döner Sermayelerden Yapacakları Alımlar  93
d. İdarelerin Bankalar Aracılığı ile Yapacakları Fatura Tahsilat İşleri  93
2.B.2. İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Tutarların Kesintisi  93
2.B.3. Enerji Verimliliği Kanunu İstisnası  93
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  94
2.C.1. Kapsam Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu  94
a. İdareye Bağlı Dernekler, Vakıflar, Tüzel Kişiler  94
1. Türkiye Kızılay Derneği  94
2. Türk Hava Kurumu  95
3. Çevre Koruma Vakıfları  95
4. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı  95
b. Özel Kanunla Kurulmuş ve Kendilerine Kamu Görevi Verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar  96
1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  96
2. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  97
3. Sosyal Tesisler  98
4. Mahalli İdare Birlikleri  98
5. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri  99
6. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler  100
7. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi  100
8. Bedeli Velilerce Karşılanan Servis Hizmetleri ve Şartlı Bağışlar  101
9. Karayolu Bakım Hizmetleri ve Risk Transferi Yapılmasına Yönelik İhaleler  101
2.D. YARGI KARARLARI  101
2.D.1. İhale Kanununa Tabi Kurumlarca Bu Kanun Hükümleri Dışında Yapılan Alımların Durumu  101
2.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  102
2.E.1. Kanun Kapsamındaki İhalenin Kanun Kapsamı Dışında Yapılmasının Sonuçları  102
2.E.2. Üniversite Döner Sermayelerinin İdareden Bağımsız Sayılamayacağı  102
2.E.3. İdarenin Gelir Teminine İlişkin İhalesi  103
2.E.4. Kapsam Dışı İhale İçin İtiraz Başvurusu  103
2.E.5. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri  103
3.A. KANUN METNİ (İstisnalar)  103
3.B. AÇIKLAMA  106
3.B.1. İstisnalar Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu  115
a. Tarım İşletmesi Müdürlükleri  115
b. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  115
c. Üniversitelerin Ulusal AR–GE Projeleri İstisna Kapsamında mı?  116
d. Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı  116
3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  116
3.C.1. İstisna Kapsamındaki İhalelerin Doküman ve İlanları EKAP’ta Hazırlanacak mı?  116
3.C.2. İstisna Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Hangi Belgeler Aranacak?  117
3.C.3. Su, Doğalgaz Gibi Tekel Niteliği Bulunan Mal ve Hizmetlerin Temini  119
3.C.4. Belediye Şirketlerinin 3/g Alımları  120
3.C.5. İhtiyaçların Üretim Yapan Okulların Döner Sermayelerden Karşılanması  120
3.C.6. Elektrik Alımları İçin İhale Açılması  121
3.D. YARGI KARARLAR  122
3.D.1. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü?  122
3.D.2. (B) Bendi Kapsamında Yapılan İhaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek?  122
3.D.3. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Sözleşmelerden KİK Payı Kesilmesi Mümkün müdür?  123
3.D.4. İstisna Kapsamında Olup Olmadığının Kurulca İncelenerek Tespiti  123
3.D.5. Açık İhale ile Yapılmış İstisna Kapsamındaki İhaleyi Kurul İnceleyebilir mi?  124
3.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  124
3.E.1. Kamu İhale Kanununa Tabi Olmayan İlaç Alımı  124
3.E.2. Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Düzenlenmesi ve Yürütülmesi  125
3.E.3. İstisna Kapsamındaki İhale İşlemlerine Karşı Şikayet Yolu  125
3.F. İLGİLİ MEVZUAT  125
3.F.1. İstisna Kapsamındaki Kurumların İhale Yönetmelikleri  125
3.F.2. Tanık Koruma Kanununun İlgili Hükmü  128
3.F.3. 6831 Sayılı Orman Kanununun 40’ıncı Maddesi  129
3.F.4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/E Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  129
3.F.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik ve Ofisin Ana Statüsü  129
4.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  130
4.B. AÇIKLAMA  132
4.B.1. İhale Mevzuatı ile İlgili Bazı Tanımlar  141
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  144
4.C.1. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri Hizmet Kapsamında Değerlendirilebilir mi?  144
4.C.2. İhale Yetkilisinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?  145
4.C.3. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler  145
4.C.4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hangi Kapsamda İhale Edilecek?  145
4.C.5. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi  146
4.C.6. Harcama Yetkisinin Destek Hizmetlerine Devri Mümkün müdür?  146
4.C.7. Harcama Yetkilisi Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Giderlere Nasıl Onay Verir?  148
4.C.8. Hizmet Tanımında İsmen Sayılmayan İşler  148
4.D. YARGI KARARLARI  149
4.D.1. İhale Yetkilisi Yetki Devri Sınırlarına Uyulmaması  149
4.D.2. Faaliyet Alanında İnşaat Yapım İşi Olan Firma Doğalgaz Dönüşüm İşi İhalesine Girebilir mi?  149
4.D.3. Yapım Kapsamındaki Şahıs Firmalarının Faaliyet Alanları  150
4.D.4. Şirket Faaliyet Konusunun İhale Konusu İle Uyuşmaması  150
4.D.5. İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterilmesinin Tevsiki  151
4.D.6. Yeni Ticaret Kanunu Gereği Her Tür İhaleye İştirak Mümkün mü?  151
4.D.7. Ticaret Mevzuatında Ultra Vires (Yetki Aşımı) İlkesinin Kaldırılmasının Etkisi  152
4.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  152
4.E.1. İsteklilerin Faaliyet Konuları Kapsamında Düşülen Duraksama  152
4.E.2. Şirket Faaliyet Konularının Tespiti  153
4.E.3. TTK Hükmü Karşısında Kimler İstekli Olabilir?  153
4.E.4. İhale Yetkilisinin Tercih Hakkı  154
4.F. İLGİLİ MEVZUAT  154
4.F.1. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ  154
a. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi  155
b. Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri  155
c. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri  156
d. Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri  157
e. Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri  158
f. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri  158
g. Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri  158
h. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi  159
ı. Harcama Yetkisinin Devri  159
i. Diğer Hususlar  159
4.F.2. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Kavramlarının Açıklanması  160
a. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi  160
b. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi  161
5.A. KANUN METNİ (Temel İlkeler)  162
5.B. AÇIKLAMA  163
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  165
5.C.1. Ödenek Miktarının Tespitinde KDV’nin Durumu  165
5.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerindeki Temel İlkeler  165
5.C.3. Temel İhale İlkeleri  165
5.C.4. İhale İlke ve Kurallarına Uyulmamasının Doğuracağı Sonuçlar  166
5.D. YARGI KARARLARI  168
5.D.1. Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptalinde Ölçü  168
5.D.2. Değerlendirme Sonucu Tek Kalan Firmaya İhale Verilmesi  168
5.D.3. İhalede Rekabetin Oluşmasının Engellenmesi  168
5.D.4. Kaynakların Verimli Kullanılmasına İlişkin Düzenleme  169
5.D.5. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gereği İhalenin İptali  169
5.D.6. Bölünemezlik İlkesinin İhlali  169
5.D.7. Kaynakların Verimli Kullanılmadığının Ölçütü Nedir?  170
5.D.8. Akaryakıt Alımında Eşit Muamele İlkesine Uyulmaması  170
5.D.9. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesine Aykırılık  170
5.D.10. Teklifler Arası Farkın Yüksek Olması  170
5.D.11. Takdir Yetkisinin Rekabeti Engelleyici Şekilde Kullanılması  171
5.D.12. Otel Odası Konfirme Belgesi İstenmesi Rekabete Aykırı mıdır?  171
5.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  172
5.E.1. Mal Teslim Süresinin Kısa Tutulması Rekabete Aykırı mıdır?  172
5.E.2. Doküman Satın Alanlar ile Geçerli Teklif Arasındaki Orantısızlık  172
5.E.3. Yaklaşık Maliyete Yakın Teklife İhale Verilmesi Temel İlkelere Aykırılık Oluşturur mu?  172
5.E.4. İdarenin Arızanın Giderim Süresini Çalışma Süresi Kaybı Olarak Görmemesi  173
5.E.5. Eşit Muamele İlkesine Aykırılık  173
5.E.6. Yeterliğin Belirlenmesinin Rekabete Aykırı Olması  173
5.E.7. Rekabeti Engelleyici Tercih Sebebi Belirlenmesi  173
5.E.8. Kiralama Yoluyla Araç Temininin Önünün Tıkanması  174
5.E.9. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İstenmesi  174
5.E.10. İlkelere Aykırılığın Doğuracağı Sonuç  174
5.E.11. Tüm Malzemenin Aynı Marka Olması Şartının Aranması  174
5.E.12. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hakların Kiralanması  175
5.E.13. İşi Yapamayacak Nitelikteki İsteklilerin İhaleye Katılmalarının Sağlanması  175
5.E.14. Yerli ve Yabancı İstekliler Açısından Farklı Teslim Sürelerinin Öngörülmesi  175
5.E.15. Benzer İş Tanımının Tek Sözleşmeye Bağlı Olarak Birden Fazla Hizmeti Kapsayacak Şekilde Yapılması  176
5.F. İLGİLİ MEVZUAT  176
5.F.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  176
6.A. KANUN METNİ (İhale Komisyonu)  176
6.B. AÇIKLAMA  177
6.B.1. İhale Komisyonunun Ekap’ta Tanımlanması  179
6.B.2. Komisyon Üyelerinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görevlendirilmesi Mümkün müdür?  179
6.B.3. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Oluşturulan İhale Komisyonları  179
6.B.4. Tüm Üyelerin İşin Uzmanı Olduğu İhaleler  180
6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  180
6.C.1. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi?  180
a. Konunun 2886 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  180
b. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi  181
c. Devlet Memurları Kanun Hükümleri  181
d. Konunun 4734 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  181
6.C.2. Mali ve Özlük Hakları Yönüyle İhale Komisyonları  182
6.D. YARGI KARARLARI  183
6.D.1. İhale Komisyon Üyelerinin Kusurları Sonucu Doğan Hazine Zararı  183
6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  183
6.E.1. Demostrasyonu İhale Komisyonu Yerine Bilirkişi Yapabilir mi?  183
6.E.2. Farklı Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Üzerine Karar Verilmesi Mümkün müdür?  183
6.E.3. İhale Yetkilisi, Komisyona Yeniden Değerlendirme İçin Talimat Verebilir mi?  184
6.E.4. Yönetim Kurulu Yetkisinin Genel Müdürce Kullanılması  184
6.E.5. İhale Yetkilisinin Görevlendirmediği Komisyon Üyesinin Durumu  185
6.E.6. Bilgisayar Alım İhale Komisyonunda Bir Uzmanın Yer Almış Olması  185
6.E.7. Komisyona Mali İşler Dairesi Başkanının Yerine Yedek Üyenin Değil Yardımcısının Katılması  185
6.E.8. İhale Yetkilisinin Komisyona Talimat Vermesi  185
6.E.9. İhalede Yedek Komisyon Üyeleri Yerine Atanan Yeni Üyelerin Görev Alması  186
6.E.10. Komisyonda Görevlendirilmemiş Kişilerin Varlığı  186
6.E.11. Yeterli Sayıda Olmayan İhale Komisyonunun Yaptığı İşlemler  186
6.E.12. İhale Komisyonu Zarfların Açılması ve Tekliflerin Açıklanması Aşamasını Erteleyebilir mi?  186
7.A. KANUN METNİ (İhale İşlem Dosyası)  187
7.B. AÇIKLAMA  187
7.B.1. İhale Onay Belgesi  188
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  190
7.C.1. İlan Öncesi EKAP Üzerinden Yapılacak İşlemler  190
a. İhtiyaç raporunun hazırlanması ve İKN alınması  190
b. İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması  190
c. Ön yeterlik ve ihale ilanlarının hazırlanması ve Kamu İhale Bültenine ilişkin hususlar  191
7.C.2. İhale Dokümanında Kalem Bazında Pursantaj (İlerleme Yüzdesi) Verilmesi Yaklaşık Maliyetin İfşası Anlamana Gelir mi?  191
7.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  193
7.D.1. İhale İşlem Dosyasının Eksik Olması  193
7.D.2. Dokümanda ve İlanda Farklı Belirlemeler Yapılması  193
7.D.3. Onay Belgesinde Kullanılabilir Ödenek Tutarının Belirtilmemiş Olması  193
8.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler)  193
8.B. AÇIKLAMA  194
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  195
8.C.1. İdarelerin Tabi Oldukları Eşik Değerler  195
8.C.2. Eşik Değerlere Göre İhalelerin Yabancı İsteklilere Açılması  195
8.C.3. 4734 Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem ile Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo  196
9.A. KANUN METNİ (Yaklaşık Maliyet)  197
9.B. AÇIKLAMA  197
9.B.1. Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi  198
9.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi  199
a. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler  200
b. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti  200
c. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması  201
d. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi  201
9.B.3. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti  202
a. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması  202
b. Proje Zorunluluğu  202
c. Mahal Listesi Hazırlanması  202
ç. Metraj Listelerinin Hazırlanması  202
d. Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması  202
e. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler  202
9.B.4. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti  203
9.B.5. İstekliye Metraj ve Kalem Bazında Pursantaj Oranları Verilebilir mi?  203
9.B.6. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Bir Örnek  205
9.B.7. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hatalı Belirlenmesinin Ödemeye Etkileri  206
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  208
9.C.1. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi İşi, Üçüncü Kişilere İhale Edilebilir mi?  208
9.C.2. Yaklaşık Maliyetin Tespitinde Diğer İdare Elemanlarından Yararlanılabilir mi?  208
9.C.3. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği Prensibinden Ne Anlaşılması Gerekir?  209
9.C.4. Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları  209
9.C.5. İhalenin Ruhu: Yaklaşık Maliyetin Gizliliği  210
9.C.6. Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Oluşmasını Etkileyen Diğer Hususlar  215
9.D. YARGI KARARLARI  216
9.D.1. Araçların Kat Edecekleri Azami Mesafenin Hesaplanmaması  216
9.D.2. Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti  216
9.D.3. Yaklaşık Maliyete İşyeri Hekim Ücretinin Konulmaması  216
9.D.4. Yaklaşık Maliyetin Kart Ücreti Dikkate Alınmadan Belirlenmesi  217
9.D.5. Fazla Mesai Ücretinin İhaleye Şartnamedeki Düzenlemelere Aykırı Olması  217
9.D.6. Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsurların Kullanımı Yaklaşık Maliyetin İfşası Anlamına Gelir mi?  218
9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  218
9.E.1. Araç Maliyetinin Yaklaşık Maliyete Dâhil Edilmemesi  218
9.E.2. Sınır Değere Yakın Teklif Verilmesi  219
9.E.3. Hizmet İhalesinde Kar Oranının Yüzde 25 Belirlenebilir mi?  219
9.E.4. Makinelerin Arızalanması Durumundaki Tamir Masraflarının Yaklaşık Maliyete Dahil Edilmesi Gerekir mi?  219
9.E.5. Yaklaşık Maliyet Cetvelindeki Birim Fiyatlar ile İlandakilerin Uyuşmaması  220
9.E.6. Asgari Ücretin Güncellenmesi Yeni Bir Yaklaşık Maliyet Belirlemesi Sayılır mı?  220
9.E.7. Zeyilname ile Yaklaşık Maliyetin Artması  220
9.E.8. Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamındaki Proforma Faturalara Dayalı Olarak Yaklaşık Maliyet Tespiti  221
9.E.9. Giyim Malzemeleri Konusundaki Belirsizlik  221
9.E.10. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği İlkesinin İhlali  221
9.E.11. Yaklaşık Maliyetin Kar Hariç Tutarına Eşit Teklifler  222
9.F. İLGİLİ MEVZUAT  222
9.F.1. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespitine İlişkin Uygulama Genelgesi  222
9.F.2. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  222
9.F.3. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  222
10.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları)  222
10.B. AÇIKLAMA  225
10.B.1. Yeterliğin Belirlenmesinde İdarelerce Uyulması Gereken Usul ve Esaslar  227
a. Mal Alım İhaleleri  227
b. Yapım İşleri İhaleleri  228
c. Hizmet İşleri İhaleleri  229
10.B.2. Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler  231
a. Mal Alım İhaleleri  231
b. Yapım İşleri İhaleleri  234
c. Hizmet İşleri İhaleleri  235
10.B.3. Yeterlik Belgelerinin İdareye Sunulma Şekli  237
10.B.4. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Değerlendirilmesi  242
10.B.5. Kesinleşmiş Vergi Borcunun Değerlendirilmesi  245
10.B.6. Mesleki Faaliyetten Dolayı Yargı Kararıyla Hüküm Giyme (10/e)  246
10.B.7. İsteklilerin Kamu İhalelerine Girmesini Engelleyen Meslek ve İş Ahlakına Aykırı Davranışlar  248
10.B.8. Elektronik Ortamda SSK Prim Borcu Yoktur Sorgulaması  251
a. Uygulama İçin Başvuru Nasıl Yapılacak?  252
b. İsteklinin Kesinleşmemiş Prim Borçlarının Bulunması Durumunda e–Borcu Yoktur Uygulaması  252
c. Gerçek veya Tüzel Kişi İsteklilerin Ortaklıktan Kaynaklanan Borçlarının Olması Durumunda Uygulama  253
d. Borcunu Ödemeyen Kurumların Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin SSK’ya Karşı Sorumlulukları  253
e. Primine Esas Aylık Kazanç Alt Sınırının Altındaki Borçlu Bulunulmasında Uygulama  254
f. Ödemelerin Emanet veya Tasfiye Edilecek Hesaplara İşlenmiş Olması Halinde Uygulama  254
g. Borcu Yoktur Yazısının Bizzat Başvuru Suretiyle Alınması  254
10.B.9. İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olunmadığını Gösteren Belgelerin Sözleşmeden Önce Sunulamaması  254
10.B.10. Mal Alımı İhalelerinde İsteklinin İlgili Malı Teklif Etmeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler  256
10.B.11. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi  258
10.C. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ  259
10.C.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler  259
10.C.2. İhale İsteklisinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri  261
10.C.3. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler  266
10.C.4. Ekonomik ve Mali Yeterliğin Son 3 Yıla Ait Belgelerin Ortalaması ile Sağlanamaması  271
10.D. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ  272
10.D.1. Aday veya İsteklinin Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler  272
10.D.2. İş Deneyimini Gösteren Belgeler  273
10.D.3. Yapım ve Hizmet İhalesinde Personel Durumuna İlişkin Belgeler  279
10.D.4. Makine, Teçhizat, Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ile Kapasite Raporu  279
10.D.5. Yapım İşleri İhalelerinde Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi  283
10.D.6. Hizmet İşleri İhalelerinde Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler  283
10.D.7. Mal Alımı İhalelerinde Diğer Belgeler ve Kataloglar  284
10.D.8. Mal Alımlarında Yetkili Satıcılık veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler  288
10.D.9. Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile Yedek Parça Sağlanması  288
10.D.10. Yapım İşleri İhalelerinde İhaleye katılmak İçin İstenecek Belgeler  289
10.D.11. Mal Alım İhalelerinde İhaleye Katılım İçin İstenecek Belgeler  291
10.D.12. Hizmet Alımı İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin İstenecek Belgeler  298
10.D.13. Mal Alımı İhalelerinde Kalite ve Standart ile Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Belgelerin İstenmesindeki Özel Durumlar  301
10.D.14. Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesine İlişkin Açıklamalar  303
10.E. İŞ DENEYİM BELGESİ ALMA KOŞULLARI  304
10.E.1. İş Deneyim ve Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini Düzenleyecek Birimler  304
10.E.2. Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Belge Düzenleyecek Merciiler  308
10.E.3. İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları  309
10.E.4. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri İçin Başvuru  315
10.E.5. Hizmet İhalelerinde Belge Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyiminin Tevsiki  317
10.E.6. İş Deneyim Tutarının Tespiti  318
10.E.7. Mal Alımlarında Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi  320
10.E.8. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi  321
10.E.9. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi  324
10.E.10. Eskiden Alınmış İş Deneyim Belgelerinin Kullanılması  326
10.E.11. İşyeri Görme Belgesi  328
10.E.12. İş Deneyim Belgesi İstenmeyecek Hizmet Alımı İhaleleri  328
10.E.13. Aşırı Düşük teklif Sorgulamasında İstenecek Analizlerin Formatı  329
10.E.14. Kendi Adına Yapım İşi Yapan Müteahhide İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir mi?  332
10.E.15. İş Deneyim Belgesine Sahip Ortağının Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılması, Ölümü veya İflası Durumu  333
10.E.16. İş Deneyim Belgelerinin Görevde İken Kullanılması Mümkün müdür?  336
10.E.17. İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi  336
10.E.18. Ekap’a Bilgi Amaçlı Kaydı Yapılacak İş Bitirme Belgeleri  337
10.G. YARGI KARARLARI  337
10.G.1. Proje Müşterisinin İmzasının Yer Almaması Yabancı Ülke İş Bitirme Belgesi Geçerli Midir?  337
10.G.2. Akredite Laboratuar Yapılması İşine Dair İş Deneyim Belgesi  338
10.G.3. Yabancı Firmanın Ankara Şubesi Oda Kaydı İle İhaleye Girilir mi?  338
10.G.4. Özelliği Olan Askeri İşler  339
10.G.5. İlçe Tipi İdari Binaların İl Tipi İdari Binalardan Daha Alt Grupta Değerlendirilmesi  340
10.G.6. Gıda Sicil Belgesi İstenmesi  341
10.G.7. Benzer İşin İhale Konusu İş ile Birebir Aynı Olması  341
10.G.8. Benzer İş Belirlemesinin Rekabeti Daraltıcı Şekilde Yapılması  342
10.G.9. Hizmet İhalesinde Genişletici ve Kapsamlı Bir Benzer İş Tanımı Yapılmaması  342
10.G.10. Kendi Malı Olması Durumu Demirbaş Eşya Defteri İle Tevsik Edilir mi?  343
10.G.11. Eski Şirket Müdürünce İhaleye Teklif Vermek Üzere Vekil Tayin Edilen Kişinin Yaptığı Hukuki İşlemler Şirketi Bağlar mı?  344
10.G.12. Yurt Dışı İş Deneyim Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi  344
10.G.13. Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretiminin Benzer İşi Nedir?  344
10.G.14. Madencilik Sektöründe “Her Türlü” Lafzı Kullanılarak Düzenlenen İş Bitirme Belgesi ile Kömür Yıkattırılması İhalesine Teklif Verilebilir mi?  345
10.G.15. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışların İspat Şartı  346
10.G.16. İş Deneyime Esas Sözleşme Bedelinin Tespitinde İmza Tarihi mi İşlem Tarihi mi Esas Alınır?  346
10.G.17. Ticaret Sicil Gazetesinin Tüzel Kişiliğin Ortakları, Kurucuları ile Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Göstermesi Yeterli midir?  347
10.G.18. Hibe Desteği Doğrultusunda Gerçekleştirilen İşe İş Deneyim Verilir mi?  347
10.G.19. Yurt Dışı İş Deneyim Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Mümkün müdür?  347
10.G.20. Aynî Bedel Karşılığı Alınan İş Bitirme Belgesi Geçerli midir?  348
10.G.21. İş Deneyim Belgesinin Mevzuata Uygun Düzenlenmemesi  348
10.G.22. Sözleşmesindeki Özel Hüküm Nedeniyle Süre Uzatımı ile Yapılan İşler İşin İş Bitirme Belgesi Toplu Düzenlenebilir mi?  348
10.G.23. Fazla mesai ile artabilecek üretim miktarı kapasiteyi etkiler mi?  349
10.G.24. Düşük Oranda Yapılan Nefaset Kesintisi 10/f Kapsamında İhale Yasağı Gerektirir mi?  350
10.H. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  350
10.H.1. Vergi Borçlusu İsteklinin Teminatı Gelir Kaydedilir mi?  350
10.H.2. İş Bitirme Yasal Dayanağı Olmayan İş Artışı Dâhil Edilerek Düzenlenebilir mi?  350
10.H.3. Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyimin Tevsiki  351
10.H.4. İhalede Kat Karşılığı İnşaat İş Deneyiminin Kullanılması Mümkün müdür?  351
10.H.5. Kömür Üretimi İhalesinde Özel Sektör İş Deneyiminin Tevsiki Nasıl Yapılır?  351
10.H.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Düzenlenen İş Bitirme Geçerli midir?  352
10.H.7. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Uyumluluk Belgesi  352
10.H.8. İş Deneyimin Tevsiki İçin Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Sunulabilir mi?  353
10.H.9. Araç Ruhsat ve Uygunluk Belgelerinin Teklif Aşamasında İstenmesi  353
10.H.10. Devam Eden İşler İş Deneyim Olarak Gösterilebilir mi?  353
10.H.11. Yanıltıcı Bilgi İçeren İş Deneyim Belgesi  353
10.H.12. İş Bitirme Tutanağı İş Bitirme Belgesi Mahiyetinde midir?  354
10.H.13. Belge Yerine Belgeyi Almaya Hak Kazandığını Bildiren Bir Yazının Sunulması  354
10.H.14. Buz Pisti Yapım İşi Terminal İnşası İşine Benzer midir?  355
10.H.15. İhale Tarihinden Önceki Bir Dönemde Karara Bağlanan İşlem 10/f Kapsamında mıdır?  355
10.H.16. İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge  355
10.H.17. Yetkili Satıcılık Belgesi Olması Koşuluna Aykırılık  356
10.H.18. Mesleki Faaliyetten Dolayı Hükümlü Olunmadığının İspatı  356
10.H.19. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun (F) Bendi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün müdür?  356
10.H.20. Dernek Statüsünde Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir mi?  357
10.H.21. Belgeye “Aslı Gibidir” İbaresi Düşülmesi Belgelerin Asıl Olma Niteliğini Ortadan Kaldırır mı?  357
10.H.22. Birden Fazla Gruba Atıf Yapılarak Benzer İş Belirlemesinin Yapılması  358
10.H.23. Yapım Müteahhidi ve Fenni Mesulün Aynı Kişide Birleşmesi Durumunda İş Denetleme Belgesi Düzenlenebilir mi?  358
10.H.24. SSK Sigortalı Hizmet Belgesi Prim Borcu Olmadığına Dair Belge Olarak Kabul Edilebilir mi?  358
10.H.25. Teklif Edilen Marka Cihaza Ait CE Belgesinin Temin Edilememesi  358
10.H.26. Yeterlik Kriterleri Arasında Sayılmayan Belgenin Teknik Şartnamede İstenmesi  359
10.H.27. Gerçeğe Aykırı İş Bitirme Belgesi İçin Suç Duyurusu  359
10.H.28. Numune İstenilmesine İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadan Başvuru Sahibinin Numunesinin Uygun Bulunmaması  359
10.H.29. İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Koşulu  360
10.H.30. ‘’Aslı İdarece Görülmüştür’’ İbaresi ile İmzalanmış Belge  360
10.H.31. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyet  360
10.H.32. Yemek Pişirme İşi ile İştirak Eden Bir Fabrika ile Sözleşme Yapıldığına Dair Belgenin İstenilmesi  360
10.H.33. Şartnamede İş Deneyim Oranının Belirlenmemesi  361
10.H.34. İş ve Meslek Ahlakına Aykırılığın Tespiti  361
10.H.35. İstenen İş Deneyiminde İşin Kısımları İçin de Ayrı Bir Oran Belirlenmesi  361
10.H.36. Başka Ortaklıklarda Sahip Oldukları Ortaklık Oranına İlişkin Beyanda Bulunmayan İstekli  361
10.H.37. Sistemin Laboratuarda Demostrasyonunun Yapılması  362
10.H.38. Kendi Firmalarındaki Ortakların Hisselerini Gösteren Ortaklık Hisse Beyanı  362
10.H.39. Toplam Ciro Başka Ülkede Faaliyet Gösteren İstekli Şirketi ile Birlikte Karşılanabilir mi?  362
10.H.40. İstenen Deneyimi Karşılamayan Teknik Personel Beyannamesi  363
10.H.41. Firma ile Müteahhit Arasında Yazılı Sözleşmenin Bulunmaması  363
10.H.42. Yetkili Olmayan Kişinin Verdiği Teklifin Geçerliliği Var mıdır?  363
10.H.43. Mevzuata Aykırı Düzenlenen İş Bitirme Belgesinin İptali Gerekeceği  363
10.H.44. Rekabet İlkesine Aykırı Belge İstenmesi  364
10.H.45. Benzer İş Kapsamında Çöp Nakli ve Şehrin Süpürülmesi Hizmetinin Beraberce Aranması  364
10.I. İLGİLİ MEVZUAT  364
10.I.1. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Talep Edilemeyeceğine İlişkin Bayındırlık Genelgesi  364
10.l.2. Kesinleşmiş Vergi Borcu ve Diğer Hususlara İlişkin Kik Duyurusu  365
11.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılamayacak Olanlar)  366
11.B. AÇIKLAMA  367
11.B.1. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması  369
11.B.2. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu  369
11.B.3. Olağanüstü Hal Kapsamındaki Düzenlemeler  369
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  370
11.C.1. Danışmanlık Hizmetinde Görev Alan Yüklenicilerin Durumu  370
11.C.2. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı  370
11.C.3. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri  371
11.C.4. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu  372
11.C.5. İdare Bünyesindeki Şirketler İlgili İdarenin İhalesine Katılabilir mi?  373
11.C.6. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi?  374
11.C.7. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  376
11.C.8. Evlilik Bağı ile Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma ile Sona Erer mi?  376
11.C.9. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu  377
11.D. YARGI KARARLARI  378
11.D.1. Şirkette Yüzde 2 Pay Sahibi Memurun Ayrıldığı Kurum Açısından İhale Yasağı  378
11.D.2. Merkezin Sunması Gereken Belgeyi Şirketin Şubesi Sunabilir mi?  379
11.D.3. Faturalara Konu İşlerin Tamamen Yapım İşine İlişkin Olmaması  380
11.D.4. Hangi Hallerde Kendi Malı Olması Şartı Getirilebilir?  381
11.D.5. Terör Örgütleriyle İltisak veya İrtibatın Tespiti  381
11.D.6. Ülkemiz İle Bir Anlaşması Bulunmayan Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Belgelerin Sunulması  382
11.D.7. Geçici Teminatın İrat Kaydına İlişkin Lehe Düzenlemenin Uygulanması  382
11.D.8. Bölge Müdürlüğünden Ayrılan Kişinin Genel Müdürlüğün Açtığı İhaleye Teklif Verebilir mi?  383
11.D.9. İhale Tarihi İtibariyle Yapı Denetçisi Sıfatıyla Çalışmaya Devam Eden Kişi İhaleye Teklif Verebilir mi?  383
11.D.10. Geçici Teminatın Gelir Kaydında Sınır Nedir?  384
11.D.11. Geçici Teminatın Fazla Verildiği Durumlarda İrad Kaydı Gerekirse Hangi Miktar Üzerinden Yapılır?  385
11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  385
11.E.1. Şirkette Hissesi Bulunan Kamu Görevlisinin İhale Günü İtibariyle Hisse Devri Yapmış Olması  385
11.E.2. Belediye Başkan Yardımcısının Eşinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi?  386
11.E.3. Şirketin Yüzde 50 Hissesine Sahip Olan Şirket Müdürünün Yasaklı Olması  386
11.E.4. Terör Örgütlerine İltisakı Yahut Bunlarla İrtibatı Olan İsteklilerin Tespiti  387
11.E.5. İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolü Yapılması Zorunlu mudur?  387
10.E.6. Ayrıldığı Kurumdaki Görev ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Konularda İhaleye Girilmesi  387
11.E.7. Mahkemece Hükmün Açıklanmasının İhale Gününden Sonraya Bırakılması  389
11.E.8. Vekaleten Teklif Veren Şahsın İhale Yasaklısı Olması  389
11.E.9. Kamu Davasının Açıldığı Tarihten Sonra Hisse Devrinin Gerçekleşmesi  389
11.E.10. İstekli Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Olduğu Kişinin İhaleyi Yapan İdarenin İhale İşlemlerini Hazırlayan Kişilerden Olması  390
11.E.11. Kamu Davalı Müdürü Olan Şirket İhaleye Girebilir mi?  390
11.F. İLGİLİ MEVZUAT  390
11.F.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeler)  390
11.F.2. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  391
12.A. KANUN METNİ (Şartnameler)  391
12.B. AÇIKLAMA  392
12.B.1. Teknik Şartnamelerin Hazırlanarak Ekap’a Yüklenmesi  392
12.B.2. Teknik Şartname Hazırlanırken Uyulması Gereken Genel Kurallar  393
12.B.3. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması İlkeleri  395
12.B.4. Hizmet Alım İhale Şartnameleri Hazırlarken İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  398
12.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları  402
12.B.6. Çerçeve İhalelerinde İhale Dokümanı, Şartname ve Sözleşme Düzenleme Esasları  409
12.B.7. Akaryakıt Alımı İhalelerine İlişkin Hususlar  411
12.B.8. Mal Alımlarında Kısmi Teklif Uygulaması  412
12.B.9. Yapım İhalelerinde Kısmi Kabul Öngörülmesi Halinde Şartname Düzenlemesi  413
12.B.10. Özel Güvenlik Hizmet Alımı Şartnamelerinin Hazırlanması  414
12.B.11. Mal Alımlarında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar  415
12.B.12. Kamuda Araç Kiralama İhalelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  415
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  421
12.C.1. Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtilebilmesinin Koşulu Nedir?  421
12.C.2. İsteklilerden Deneyime İlişkin Referans İstenebilir mi?  421
12.C.3. İhale Dokümanın CD Ortamında Dağıtılması ve Güvenliğinin Sağlanması  422
12.C.4. Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini İhaleleri  423
12.C.5. İdare, Şartnamede Firma Elemanının İşten Uzaklaştırılmasına Yönelik Düzenleme Yapabilir mi?  424
12.C.6. İşyeri Görme Belgesine İlişkin Düzenleme Yapılabilir mi?  424
12.C.7. İhtiyaç Duyulan Araç ve Malzemelerin Yüklenicilere Aldırılması  425
12.C.8. Hizmet Alımlarında İşin Süresi, İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi  425
12.C.9. Personel İstihdamına İlişkin Hizmet İhalelerinde Çalışanların Kıdem Tazminatını Kim karşılayacak?  426
12.C.10. Şartnamelerde Kalite Yönetim Sistem Belgesi İstenebilir mi?  428
12.C.11. Şartnamelere Ürünle İlgili Olarak Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlanmış Olma Şarta Aranabilir mi?  429
12.C.12. Mahkeme Kararları Işığında Teknik Şartnamelerin Hazırlanması  430
12.C.13. Çalışanlara Çeşitli Adlarla Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi  435
12.D. YARGI KARARLARI  436
12.D.1. Teknik Şartnameye Uygunluğun Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Denetlenmesi  436
12.D.2. İhaleye sadece asfalt üretimi yapan isteklilerin katılımının sağlanması  437
12.D.3. Tek Bir Markayı İşaret Etmemekle Birlikte Sınırlayıcı Şartname Hükmü İhale İptal Nedeni midir?  438
12.D.4. Telsiz Giderleri Genel Giderlerin İçinde midir?  438
12.D.5. Alınacak Cihazın İleri Teknoloji Ürünü Olması Rekabete Engeller mi?  439
12.D.6. Cihazın Teknik Şartnamedeki Hususları Sağlayıp Sağlamadığının Uzman Görüşüyle Belirlenmesi  439
12.D.7. Yüzde 66 Oranında Kendi Malı Olma Şartı İstenmesi  440
12.D.8. İhale Süresinin 5 Yıllık Dilimler Halinde Uzatılabileceğine İlişkin Hüküm  440
12.D.9. Rekabetin Engellenip Engellenmediğinin Tespiti İçin Yapılması Gereken  441
12.D.10. Markaların bütün modellerinin ihaleye iştirak etmesi gerekli midir?  441
12.D.11. Teknik Şartnamelerin İdare İhtiyaçları Gözetilerek Belirlenmesi  441
12.D.12. Birim Fiyatlı Yapım İşlerinde Puanlama Öngörülmesi Mümkün müdür?  442
12.D.13. Kriterlerin Tamamının Katalog Üzerinde İşaretlenmemesi Eleme Nedeni Midir?  443
12.D.14. Taşıt Kartı Sunmayan İsteklilerin Teklifleri Değerlendirilme Dışı Bırakılır mı?  443
12.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  444
12.E.1. Zorunlu Trafik Sigortası, Araç Muayene Gideri, Lastik Gideri İçin Açıklama Yapılmaması  444
12.E.2. Temel Atma Tören Giderlerinin Yükleniciye Karşılatılması Mümkün müdür?  444
12.E.3. Mahal Listesi Eki Krokinin Dokümanda Bulunmaması  444
12.E.4. İhalede EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası İstenmesi  445
12.E.5. İdare Asfalt Plentinin Kurulacağı Yeri Belirleyebilir mi?  445
12.E.6. Sürücülerin Fazla Çalıştırılması Durumu  445
12.E.7. Muhtemel Sarf Malzemelerinin Yüklenici Tarafından Hazır Bulundurulmasının İstenmesi  445
12.E.8. Teknik Şartnamenin Belirli Üretici Firmaları İşaret Etmesi  446
12.E.9. Garanti Süresinin Bitiminden Sonra Yedek Parça İçin Sabit Fiyat İstemi  446
12.E.10. Kamera Sistemi İhalesinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İstenir mi?  446
12.E.11. Hizmet İhalelerinde Kapasite Raporu Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenebilir Mi?  447
12.E.12. Ceza Kesintisine İlişkin Düzenleme  447
12.E.13. Asgari Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesinde Ölçü Nedir?  447
12.E.14. Dezenfektan Alımına İlişkin Teknik Şartname Uygulaması  448
12.E.15. Gıda ve Tarımsal Ürünlerin Yerli Malı Olarak Değerlendirilmesi  448
12.E.16. Personel Dahil Her Yaş Grubuna Ait Öğün Sayısının Ayrıca Belirlenmemesi  448
12.E.17. Teknik Şartnamede Atıf Yapılan Protokolün Dokümanda Yer Almaması  449
12.E.18. Yemeklerde Kullanılan Girdi Gramajları Farklı İse Cetvel Nasıl Düzenlenir?  449
12.E.19. Benzer İş Tanımının İhale Konusu İşin Adıyla Aynı Nitelikte Belirlenmesi  450
12.E.20. Gıda Rasyosunun Teknik Şartname’de Verilmemesi  451
12.E.21. İdari Şartname ile Davet Yazısı Arasındaki Çelişki  451
12.E.22. Şartnamede Demonstrasyon Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda Tereddüt  452
12.E.23. Hangi Ayın Sigorta Makbuzu Sunulur?  452
12.E.24. İstekli Adına Çalışacak Personel Hakkında İdarenin Tasarrufu Olabilir mi?  452
12.E.25. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalede Çalışacakların Ulaşım Maliyeti  452
12.E.26. Referans Getirilmesi Zorunluluğu  453
12.E.27. Teknik Şartnamenin Belli Bir Markayı Tarif Etmesi  453
12.E.28. Tek Bir Ürüne İşaret Eden Şartname Hükmü  454
12.E.29. Teklif Mektubu Eki Cetvelde Teklif Edilen Fiyatlar Üzerinden Hakediş Ödemesi Yapılabilir mi?  454
12.E.30. Verilecek Kumanya Miktarının Bilenmemesi Belirsizlik Oluşturur mu?  454
12.E.31. Kalite Yönetim Sistem Belgesinin İstenilmesi Durumunda Dokümandaki Düzenleme Nasıl Olur?  455
12.E.32. Yeterlik Kriteri Olarak Öngörülmeyen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması  455
12.E.33. Oran Olarak Değil Bedel Olarak Belirlenen Ceza Miktarları  455
12.F. İLGİLİ MEVZUAT  456
12.F.1. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller  456
12.F.2. Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar  458
12.F.3. Tıbbi Cihaz ve/veya Sarf Malzemesi Alımı Yapan İdarelere KİK Duyurusu  459
13.A. KANUN METNİ (İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile Ön İlan)  460
13.B. AÇIKLAMA  462
13.B.1. Ön İlan Müessesesi  463
13.B.2. Yabancı İsteklilere Açık CİF Teslimi Mal Alımları  465
13.B.3. İlanının Yapılış Şekline İlişkin Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar  465
a. İlanın ve İşin Yapıldığı Yerin Farklı Olması Durumu  465
b. Hükümet ve Belediye Binalarının İlân Tahtalarına Asılacak İlanlar  465
c. İlan Verilecek Gazetenin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar  466
13.B.4. İlana İlişkin Tablo  467
13.B.5. İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi  468
13.B.6. Kamu İhale Bülteninde Yayınlanacak İlanlar  468
13.B.7. İlanların EKAP Üzerinden Gönderilmesi  469
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  471
13.C.1. Tüm İlanlar Ayrıca Kamu İhale Platformunda İlan Edilir mi?  471
13.C.2. Çerçeve Anlaşma Kapsamındaki İhalelerde İlana İlişkin Genel Kurallar  471
13.C.3. İhale İptal İlanı  472
13.C.4. İhale Sonucunun EKAP Üzerinden Bildirilmesi  472
13.D. YARGI KARARLARI  472
13.D.1. İhalenin İlan Edilmemesinin Müeyyidesi  472
13.D.2. Resmi İlan Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödemede Bulunulması  473
13.D.3. Hatalı İlanlarda İvedilik ve Devlet Yararı Bulunması  473
13.D.4. Usulüne Uygun İlanı Yapılmamış İhalelerin Durumu  473
13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  473
13.E.1. Zeyilnamenin İlana Yansıyan Hususları İçin İlan Zorunluluğu  473
13.E.2. İlan Sürelerinin Kısaltılmasında Hatalı Uygulama  473
13.E.3. İlansız İhale Yapılması  474
13.E.4. Gazete İlanının Kısa Tutularak İdari Şartnameye Atıfta Bulunulması  474
13.E.5. Düzeltme İlanını Yapılmaması  474
13.E.6. İş Ortaklıklarında İş Deneyim Belgelerinde Aranacak Kriterlere Yer Verilmemesi İhalenin İptaline Gerektirir mi?  474
14.A. KANUN METNİ (Ortak Girişimler)  475
14.B. AÇIKLAMA  475
14.B.1. Ortak Girişim Tesis Süreci Nasıl İşler?  476
14.B.2. İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Anlaşması ve Sözleşmesinin İçeriği  477
14.B.3. İş Ortaklılarına Hakediş Ödemesi Nasıl Yapılır?  477
14.B.4. İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi  477
14.B.5. İş Ortaklıklarının KDV Karşısındaki Durumu Nedir?  478
14.B.6. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem  478
14.B.7. Ortak Girişimlerin Yeterliği  479
14.B.8. Ortak girişimlerde iş bitirme belgesi nasıl düzenlenir?  480
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  480
14.C.1. İş Ortaklığı Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?  480
14.C.2. Yapım İhalelerinde Konsorsiyum Teklifler  481
a. Konsorsiyumların Teklif Süreci Nasıl İşler?  481
b. Konsorsiyuma Ait Teklif Mektuplarının Şekli Nasıl Olacak?  482
c. Konsorsiyumlarda Bankalardan Temin Edilecek Belgeler  483
d. Konsorsiyumlarda İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler Nelerdir?  484
e. Konsorsiyumlarda Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler  484
f. Konsorsiyumlarda İş Deneyim Müessesesi  484
14.C.3. Ortak Girişim Yüklenimlerinde İş Deneyim Belgesi Ne Şekilde Düzenlenir?  484
14.C.4. Ortak Girişimin Özel Ortağının Sözleşme İmzalanmadan Önce Pilot Şirketi (Ortağı) Devralması Halinde Sözleşme İmzalanabilir mi?  484
14.C.5. Ortak Girişimlerde Ölüm, İflas ve Mahkûmiyet Halleri  486
14.C.6. Ortak Girişimde İş Hacminin Değerlendirilmesi  487
14.D. YARGI KARARLARI  488
14.D.1. İş Deneyim Belgesinin Hem Konsorsiyum Ortak Hem Alt Yüklenici Sıfatıyla Düzenlenmesi  488
14.D.2. Konsorsiyum Ortağın İhale Yasağının İptal Edilmesi  488
14.D.3. Ortak Girişimin Özel Ortağı İtirazen Şikayet Yetkisini Kullanabilir mi?  489
14.D.4. Ortak Girişimin Diğer Ortağı Tarafından İşlenen Yasak Fiil Şirketi Bağlar Mı?  489
14.D.5. İş Ortaklığının Yeterlik Kriteri Yönünden İncelenmesi  489
14.D.6. İş Ortaklığında Şikâyete Yetkili Ortak  490
14.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  490
14.E.1. Konsorsiyum Ortağın İş Deneyimi  490
14.E.2. İş Ortaklığında İş Deneyimin Tevsiki  490
14.E.3. Hizmet İhalesinde Konsorsiyumlar İçin Yapılan Benzer İş Tanımı  491
14.F. İLGİLİ MEVZUAT  491
14.F.1. Adi İş Ortaklığının Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ortağın Vergilendirilmesi  491
14.F.2. İş Ortaklığının Vergilendirilmesi  492
15.A. KANUN METNİ (Alt Yükleniciler)  493
15.B. AÇIKLAMA  493
15.B.1. Alt Yüklenici ile İlişkiler Konusunda İdarenin Yetkisi  494
15.B.2. Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Sorumlulukları  494
15.B.3. Yapım İhalelerinde İhaleyi Alan İş Ortaklığın Kendi Ortaklığı Alt Yüklenici Olabilir Mi?  495
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  496
15.C.1. Yapım İşleri Dışındaki İhalelerde Alt Yüklenici Kullanılabilir mi?  496
15.C.2. Mal Alım İhalelerinde Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu  496
15.C.3. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar?  496
15.C.4. Yapım İşlerinde Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Verilmesi Şartları  497
15.C.5. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi Durumu  500
15.C.6. Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesi Belirtilmeyerek Bu Konuda Genel Bir Beyan Verilmesi Yeterli midir?  500
15.C.7. Alt Yüklenicinin Çalıştırdığı Personelin Çevreye Verdiği Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu Var mıdır?  500
15.C.8. Hizmet ihalelerinde İş Bitirme Belgesi Verilmesi Koşulları  503
15.D. YARGI KARARLARI  503
15.D.1. Yeterlik Kriterlerinin Bu Niteliklere Haiz Olmayan Ancak Özel Ortak veya Alt Yükleniciden Karşılanması  503
15.D.2. Geçerli Bir Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenmelidir?  503
15.D.3. Kit Karşılığı Cihaz Kullanımı İhalesinde At Yüklenici Kullanımı Mümkün müdür?  504
15.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  504
15.E.1. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi  504
15.E.2. Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi  505
15.E.3. Kesinleşen İhale Kararının Yalnızca Pilot Ortağa Bildirilmesi  505
16.A. KANUN METNİ (İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi)  505
16.B. AÇIKLAMA  505
16.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  506
16.C.1. İdari İşlemlerin Tesis Tarihi İtibariyle Ortadan Kalkması  506
16.C.2. İhalenin İptali Halinde İdareden Hak Talep Edilebilir mi?  506
17.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil veya Davranışlar)  507
17.B. AÇIKLAMA  507
17.B.1. Yasak Fiil ve Davranışlara Uymayanlara Uygulanacak Müeyyideler  508
17.B.2. Bir İhaleyi İki Teklif Verilmesi  508
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  508
17.C.1. Bir İhaleye İki teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı İrad Kaydedilir mi?  508
17.D. YARGI KARARLARI  509
17.D.1. Belediye Taşınmazının İhalesiz Verilmesi  509
17.D.2. İhaleye Fesat Karıştırma ile Birlikte İrtikap Suçunun Birlikte Oluşması  509
17.D.3. İhaleye Girilmesinin Engellenmesi  509
17.D.4. Pilot Ortağın İhale Yasağı  510
17.D.5. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi  510
17.D.6. Sonradan Şeklen Keşif Özeti Hazırlanması  510
17.D.7. Hakkında Kamu Davası Açılanlar İçin Yargılama Sonu Kavramı Neyi İfade Eder?  511
17.D.8. Tehdit ve Baskı ile İhalenin Alınması  511
17.D.9. Suç Konusu Yerdeki Yapım İşinin İhalesi  512
17.D.10. Tehditle İhaleden Vazgeçirme  512
17.D.11. İhaleye Girmemesi İçin Mağdurun Zorlanması  512
17.D.12. İhaleye Girilmesinin Cürüm Yoluyla Engellenmesi  512
17.D.13. Görevin Kötüye Kullanımı  512
17.D.14. İmzanın Sahte Olması Belgeyi Sahte Hale Getirir mi?  513
17.D.15. Şartnameye Uygun Olmayan Malın Satın Alınması  513
17.D.16. Baskı ile İhaleden Vaz Geçirme Suçu  513
17.D.17. Belediye Başkanının Kendi Ortak Olduğu Şirkete İhale Vermesi  513
17.D.18. İhalenin Kısımlara Bölünerek Yapılması  513
17.D.19. Kamu Zararının Belirlenmesinde Kriter Ne Olmalıdır?  513
17.D.20. Davacı Şirketin Hukuki Durumunda Değişikliğe Yol Açmayan İşlem  514
17.D.21. Yasak Fiil ve Davranışın Sonuçları  514
17.D.22. Yasaklılık Sorgulama Modülü Dışında Adli Makamlarla Yazışma Yapılması Gerekir mi?  515
17.D.23. Kamu Görevlerinden Ayrılanların İhale Yasaklarının Çerçevesi Nedir?  515
17.D.24. Çalışma ve Sözleşme Hürriyetinin Ölçüsüz Şekilde Sınırlandırılması  516
17.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  517
17.E.1. Aynı İstekli Tarafından İki Teklif Verilmesi  517
17.E.2. 17/d Durumunda Teminat İrad Kaydedilir mi?  517
17.E.3. Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Şirket Müdürlerinin Aynı Olmaması  518
17.E.4. Her İki Şirketteki Baskın Ortağın Aynı Olması  518
17.E.5. Birden Fazla Teklif Verme Kapsamının Çerçevesi  519
17.E.6. Kuruşuna Kadar 23 İsteklinin de Aynı Teklifi Sunması  519
17.E.7. Aynı Adreste Başka Firmaların Faaliyet Göstermesi Mümkün müdür?  519
17.E.8. İhale Mevzuatı ile İlgisi Olmayan Kamu Davası  520
17.F. İLGİLİ MEVZUAT  520
17.F.1. İhaleye Fesat Karıştırma (5237 S. TCK)  520
17.F.2. Kamu Alım İhalelerindeki Danışıklı Hareketlerle Mücadele Klavuzu  521
18.A. KANUN METNİ (Uygulanacak İhale Usulleri)  521
18.B. AÇIKLAMA  521
18.B.1. Kamuda İhalesiz İş Görmenin Mali Boyutu  521
18.B.2. İhale Usulü Nasıl Belirlenecek?  525
18.B.3. İhale Onayının Alınması  526
18.B.4. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak İhale Usulü  526
18.B.5. Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin Özel Hususlar  526
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  531
18.C.1. Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri  531
18.C.2. Yıllara Sari Hizmet İhaleleri Belediyelerde Nasıl Uygulanacak?  531
a. Hangi Türdeki Belediye Hizmetleri Yılları Sari Olarak İhale Edilebilir?  532
b. Bu İhalelerde Yaklaşık Maliyet Nasıl Belirlenmelidir?  532
c. Yıllara Yaygın Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yeterlik Esasları Nelerdir?  533
d. İhale Tekliflerinin İhalenin Süresi ile Örtüşmesi Zorunluluğu  534
e. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır?  534
18.C.3. Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar  534
18.C.4. Birden Fazla Yıla Sari Mal ve Hizmet İhaleleri  535
18.C.5. Hizmet İhalesi Kapsamında İstihdam Edilen Taşeron Personel Banka Promosyonu Alabilir Mi?  535
18.C.6. Kat Karşılığı İnşaat İşleri İhaleleri  535
18.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  539
18.D.1. İhale Usulünün Belirtilmemesi Hususu  539
18.D.2. İhale Numarası İhale Günü Alınabilir mi?  540
18.E. İLGİLİ MEVZUAT  540
18.E.1. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  540
19.A. KANUN METNİ (Açık İhale Usulü)  540
19.B. AÇIKLAMA  540
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  541
19.C.1. Açık İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci  541
19.D. YARGI KARARLARI  543
19.D.1. Yabancı Firmalardan CİF Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir mi?  543
19.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  543
19.E.1. Numuneler Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucunda Uygunluk Belgesi Verilmesi  543
19.E.2. Belediyenin Sağlık Personeli İstihdam İhalesi  543
20.A. KANUN METNİ (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü)  543
20.B. AÇIKLAMA  544
20.B.1. Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri  545
20.B.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama Yönteminin Uygulanması  546
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  552
20.C.1. Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci  552
20.C.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?  553
20.C.3. Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler  554
20.C.4. Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  555
20.D. YARGI KARARLARI  556
20.D.1. Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesinin Ön Yeterlik Kapsamında İstenmesi  556
20.D.2. Belli İstekliler Usulü ile Yapılan İhalede Geriye Dönük İşlem Yapılması Mümkün müdür?  556
20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  557
20.E.1. Yeterlik Kriterlerinin Tespit Edilmemesi  557
21.A. KANUN METNİ (Pazarlık Usulü)  557
21.B. AÇIKLAMA  558
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  563
21.C.1. Pazarlık Usulünün Uygulanmasına İlişkin Şematik İhale Süreci  563
21.C.2. İlan Edilmeyen Pazarlık İhalelerine Ait Doküman EKAP’ta Görülebilir mi?  564
21.C.3. Pazarlık İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması  564
21.C.4. Pazarlık Usulü ile İhale Edilebilecek Yapım İşleri Nelerdir?  565
21.C.5. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanması Esasları  565
21.C.6. 21/(b),(c) ve (f) Kapsamındaki Mal Alım İhalelerinde Kesin Teminat Alınması ve Sözleşme İmzalanması  566
21.C.7. Sözleşme Yapılmayan Durumlarda Kanunun 10’uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) Bentlerinde Sayılanlardan Olmadığının Tevsiki Gerekir mi?  566
21.D. YARGI KARARLARI  567
21.D.1. Sel Felaketine Uğrama İhtimalinin Yüksek Olması Durumu  567
21.D.2. İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin Davet Edilmemesi Mevzuata Uygun mudur?  568
21.D.3. İhaleye Katılmak İstediği Halde Davet Edilmeyen İstekli Bulunması Karşısında İhalenin İptali Gerekir mi?  569
21.D.5. Açık İhalede Verilen Tekliflerin Şartnameye Uygun Olmaması 21–b Pazarlık İhalesine Gerekçe Oluşturur mu?  569
21.D.6. Dokümanı Satın Almak İsteyip de Kendisine Doküman Satılmayan İsteklilerin Şikâyet Hakkı Var mı?  571
21.D.7. İlan Edilmeyen 21/b İhalesinde Davet ve İhale Günü Arasında Süre Şartı Var Mı?  571
21.D.8. Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi 21/B Kapsamında İhale Edilir Mi?  572
21.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  573
21.E.1. “İdarece Öngörülmeyen Olay” İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir?  573
21.E.2. Üç Aylık İhtiyaç İçin Pazarlıkla (21–b) İhale Yapılması Mümkün müdür?  573
21.E.3. Altı Aylık Süre 21/B İçin Makul Bir Süre midir?  573
21.E.4. Şikayetçi Firmanın Pazarlığa Davet Edilmemesi  574
21.E.5. Aşırı Yağış Düşmesi, 21/b Uygulamasını Gerektirir mi?  574
21.E.6. Kanunun Aradığı Anlamda İvedi Durumun Olmaması  575
21.E.7. Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanmasının Ölçütü  575
21.E.8. Önceden Öngörülmeyen Olay  575
21.E.9. İptal Edilen Açık İhale Usulünde En Düşük Teklifi Veren İsteklinin Davet Edilmemesi  576
21.E.10. Pazarlık Uygulamasında Fiyat Görüşmesi Yapılmaması  576
21.E.11. Oniki Firmaya Davetiye Mektubu Gönderilmesi 21/B Uygulamasına Gerekçe Oluşturabilir mi?  577
21.E.12. Yıllık Kalorifer Yakıtı İhtiyacı Pazarlıkla Karşılanabilir mi?  577
21.E.13. Sel Felaketinden Zarar Gören Yolların Onarımı  577
21.E.14. Tek Teklif ile Sonuçlandırılan Pazarlık Uygulaması  578
21.E.15. Vaki Bebek Ölümleri ile Somutlaşan Can Kaybı Tehlikesini Önlemeye Matuf Hususlar  578
21.E.16. Yeni Açılacak Hastaneye Ait Cihazların İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi?  579
21.E.17. Hastanenin Bakım Onarım İşleri 21/b Kapsamında İhale Edilebilir mi?  579
21.E.18. Dünya Su Forumu Etkinliği Pazarlığa Konu olabilir mi?  579
21.E.19. Formula 1 Pisti Bağlantı Yolları İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi?  579
21.E.20. Su Baskını Riski Ani ve Beklenmeyen Bir Olay Olarak Değerlendirilebilir mi?  580
21.E.21. Ödeneğin Üniversite Bütçesine Aktarılması 21/b’ye Gerekçe Oluşturur mu?  580
22.A. KANUN METNİ (Doğrudan Temin)  580
22.B. AÇIKLAMA  582
22.B.1. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacak?  591
22.B.2. Doğrudan Teminde 22/D Dışındaki Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılır?  591
22.B.3. Kamu Sosyal Tesisleri İçin Yapılacak Alımlar  595
22.B.4. Sözleşmesi Bulunmayan Doğrudan Temin Yapım İşleri  595
22.B.5. Mahalli İdareler Personel İstihdamına İlişkin Hizmetleri Kendi Şirketinden Alırken Hangi Doğrudan Temin Yöntemini Kullanacaklardır?  596
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  597
22.C.1. Orman İşlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları  597
22.C.2. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?  598
22.C.3. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları  600
22.C.4. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme)  600
22.C.5. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması  601
22.C.6. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır?  603
22.C.7. Doğrudan Temin Kayıt Formu  603
22.C.8. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür?  603
22.C.9. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi?  604
22.C.10. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi?  604
22.C.11. Doğrudan Temin İle Yabancı İstekliden Döviz Cinsinden Alım Yapılabilir mı?  605
22.D. YARGI KARARLARI  608
22.D.1. Alımların Herhangi Bir Zorunluluk Olmamasına Rağmen Kısımlara Bölünmesi  608
22.D.2. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklık Kapsamı Nedir?  608
22.D.3. Doğrudan Temin Yöntemiyle Ödeme Yapılan İşler İle Fiilen Yapılan İşlerin Uyuşmaması  609
22.D.4. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması  609
22.D.5. Parasal Limitlerin Altında Kalmak İçin Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Edilmesi  609
22.D.6. Limiti Aşan Malzeme Alımı  610
22.D.7. Temsil Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin Alımları  610
22.D.8. İhalesiz Mal Alımı  610
22.D.9. Doğrudan Temin İşlerinde Fiyat Farkı Verilmesi Mümkün müdür?  610
22.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  611
22.E.1. Bilgisayar Yazılımının 22/b Kapsamında Tedariki  611
22.E.2. Sanat Eserlerinin Doğrudan Temin Kapsamında Yapılmasının Koşulu  611
22.E.3. Uyum ve Standardizasyonunun Sağlanması Zorunluluğu Nasıl Belirlenecek?  612
22.E.4. İlave Trafik Sinyalizasyon Malzemelerinin 22/C Kapsamında Yapılması  612
22.E.5. Doğrudan Temin Alımları Şikayete Konu Olabilir mi?  613
22.F. İLGİLİ MEVZUAT  613
22.F.1. 4353 Sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun  613
22.F.2. Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge  614
22.F.3. Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  614
23.A. KANUN METNİ (Tasarım Yarışmaları)  615
23.B. AÇIKLAMA  615
23.B.1. Tasarım Yarışmalarının İlanı  615
23.B.2. Tarafların Hak ve Sorumlulukları  616
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  617
23.C.1. Proje Yarışma Ödül Giderlerinin Ödenmesinde Aranacak Belgeler Nelerdir?  617
23.C.2. Satın Alımlar ve Yarışma Türleri  618
23.C.3. Yarışma Şartnamesine İşin Kontrol Hizmetleri de Dâhil edilebilir mi?  619
23.D. YARGI KARARLARI  619
23.D.1. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün müdür?  619
23.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  621
23.E.1. Tasarım Yarışmaları Şikâyete Konu Olabilir mi?  621
23.F. İLGİLİ MEVZUAT  621
23.F.1. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği (Kitap eki CD’de yer almaktadır)  621
24.A. KANUN METNİ (İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar)  623
24.B. AÇIKLAMA  623
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  624
24.C.1. Mal Alım İhalelerinde Yeterlilik Kapsamında İstenecek Belgelerin Şartnamede ve İlanda Belirtilmesi  624
24.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  625
24.D.1. İlanla Şartname Arasındaki Çelişki  625
24.D.2. Yerli İstekliye Açıklığın Belirtilmemesi  626
24.D.3. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususların İlanda Yer Verilmesi  626
24.D.4. İlanda Belirtilen Bir Hususa Şartnamede Yer Verilmemesi  626
24.D.5. Kanuna Aykırı İlan  627
24.D.6. Mesleği ve Teknik Yeterliğin İlanda Gösterilmemesi  627
24.D.7. İhale Usulünün İhale İlanında Belirtmemesi  627
24.D.8. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Ne Şekilde Belirleneceğine İlanda Yer Verilmemesi  627
24.D.9. İhale Saati ile Teklif Verme Saati Arasında Fark Olması  627
24.D.10. Sözleşme Türünün İlanda ve İdari Şartnamede Farklı Düzenlenmesi  627
24.D.11. İhale İlanında Bulunmayan Düzenleme  628
25.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar)  628
25.B. AÇIKLAMA  628
25.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  629
25.C.1. Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterlere İlan Metninde Yer Verilmemesi  629
26.A. KANUN METNİ (İlanın Uygun Olmaması)  629
26.B. AÇIKLAMA  630
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  630
26.C.1. Düzeltilme İlanı Nasıl Yapılır?  630
26.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Düzeltme İlanı  631
26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  631
26.D.1. Düzeltme İlanı Yapılmamasının Sonuca Etkili Olmaması  631
26.D.2. İlan Bedeli ve Adı Belirtilmemiş Benzeri Giderlerin Teklife Dahil Edilemeyeceği  632
27.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar)  632
27.B. AÇIKLAMA  634
27.B.1. İdari Şartnamelerin Hazırlanması  634
27.B.2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması ve EKAP’dan İndirilmesi  635
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  635
27.C.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği  635
27.C.2. Mal Alımlarında Teknik Şartnamenin İçeriği  635
27.C.3. Teknik Şartnameler İhale Yoluyla Hizmet Sunucularına Hazırlattırılabilir mi?  636
27.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  637
27.D.1. Hesap Özetinin Ciroya Eşdeğer Belge Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür?  637
27.D.2. İlaçlama Maliyetinin Belirsizliği İhalenin İptalini Gerektirir mi?  637
27.D.3. Dokümanda Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflara Yer Verilmediği İddiası  637
27.D.4. Başlangıç Günü Ayın İkinci Günü Olan Hizmet İhalesinde Teklif Sütunu  638
27.D.5. Dozimetri Sistemi İhalesine İlişkin Şartnamenin Hazırlanması  638
27.D.6. Sağlık Bakanlığı Genelgesine Aykırı Şartname Düzenlenmesi  639
28.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi)  639
28.B. AÇIKLAMA  640
28.B.1. EKAP’a Kayıtlı Olmayan 1.1.2015’ten İtibaren Doküman Satın Alamayacak  640
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  641
28.C.1. Dokümanın CD Ortamında Hazırlanması ve İdarelerce Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri  641
28.C.2. Dokümanın Satın Alınması ve e–imza ile İndirilmesi  641
28.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  642
28.D.1. Doküman Bedelinin Belirlenmesinde Makulün Sınırı Nedir?  642
28.D.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin İştirakçiye Teslim Edildiğinin Teyidi  643
29.A. KANUN METNİ (İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması)  643
29.B. AÇIKLAMA  644
29.B.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik ve Zeyilname Düzenlenmesi  644
a. Zeyilname Düzenlenmesi  644
b. Ek Süreye İhtiyaç Duyulması Hali  644
c. İdarece Yapılacak Açıklama  645
29.B.2. Dokümanda Değişiklik İşlemlerinin EKAP Üzerinden Yapılması  645
29.B.3. İhale Dokümanının Kesinleşme Günü  645
29.B.4. Zeyilname Düzeltme İlanını Gerektirir mi?  645
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  645
29.C.1. Şikayet Üzerine Zeyilname Uygulaması  645
29.C.2. Zeyilname İle Teknik Şartnamede Değişiklik Yapılması  646
29.D. YARGI KARARLARI  648
29.D.1. Zeyilname Yerine İstekliye Bilgi Verilmesi ile Yetinilmesi  648
29.D.2. Zeyilname ile Getirilen Değişikliklerin İhaleye Katılımı Engellemesi  648
29.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  649
29.E.1. İlanda Yer Alması Gereken Hususların Zeyilname ile Değiştirilmesi ve Düzeltme İlanı Yapılmaması İhaleyi Geçersiz Kılar mı?  649
29.E.2. Zeyilnamenin Rekabet ve Eşiklik Kuralını Zedelemesi  650
29.E.3. Zeyilname ile Yapılan Değişikliklerin Teklif Mektubuna Yansıtılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı?  650
29.E.4. Zeyilnamenin Doküman Satın Alana Bildirilmesi  650
29.E.5. Zeyilnamede Yeterli Süre Verilmemesi  651
29.E.6. İhale Saatinin Değiştirilmesinin Zeyilname Gerektirdiği  651
29.E.7. Dokümana İlişkin Tereddütlerin Giderilmesinin Yolu  651
29.E.8. Zeyilnamenin İhale Tarihinden Bir Gün Önce Yayımlanması  651
29.E.9. Zeyilnamenin Faks ile Bildirilmesi  651
29.E.10. Zeyilnamenin Eksik Yapılması  652
29.E.11. İlanda Bulunan Bir Hükmün Sonradan Değiştirilmesi Mümkün müdür?  652
29.E.12. Zeyilnamede Düzeltme İlanı Yapılmamasının Hükmü  653
29.E.13. Düzeltme İlanı Yerine Zeyilname Yapılması  653
30.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması)  653
30.B. AÇIKLAMA  654
30.B.1. Teklifin Dili ve Geçerlilik Süresi  654
30.B.2. Teklifte Geçerli Para Birimi  655
30.B.3. İsteklilerce Belgelerin Sunuluş Şekli  655
30.B.4. İhalenin Kısmi Teklife Açılması  656
1. Mal ve Hizmet İhalelerinde Kısmi Teklif Uygulanması  656
2. Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması  657
30.B.5. Alternatif Teklif Uygulamasının Detayları  659
30.B.6. İstekli Teklif Mektubu ile Neyi Taahhüt Eder?  660
30.B.7. Teklif Zarfı Nasıl Mühürlenir?  661
30.B.8. Tek Zarf Esası  661
30.B.9. Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati  661
30.B.10. Zarfın Şekil Şartları  661
30.B.11. İstekli Hangi Belgelerle Teklifini Sunacak?  662
30.B.12. Kamu İhale Uygulamalarında Şirketler Hukuku İşlemleri  663
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  666
30.C.1. Teklif Mektubunun Şekil ve İçerik Şartları Nasıl Olmalıdır?  666
30.C.2. Birim Fiyat Teklif Cetveli Örnekleri  667
30.C.3. İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi  669
30.C.4. Yapım İşlerinde Karma Teklif Alınabilir mi?  671
30.C.5. Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirketin İş Deneyimi, Cirosu Bilançoları Nasıl Bölüştürülecek?  672
30.D. YARGI KARARLARI  676
30.D.1. Kuruş Hanesinin Hatalı Yazılması Teklifi İhale Dışı Bırakır mı?  676
30.D.2. Teklif Cetvelinde Virgülden Sonra İki Hane Yazılması Mümkün müdür?  676
30.D.3. Teklif Mektuplarında Şekil Şartı  677
30.D.4. Teklif Mektubuna Rakamla ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması  677
30.D.5. Türkçe Dokümanın CD Ortamında Sunulması Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması  677
30.D.6. Teklifte TC Kimlik Numarasının Olmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı?  677
30.D.7. Yemek İhalesinde Asgari İşçilik Ücretinin Dönemsel Değişiklikleri Teklife Nasıl Yansıtılacak?  678
30.D.8. Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin Sunulmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı?  679
30.D.9. Bölünme Suretiyle İş Deneyimin Kullanımı  679
30.D.10. Teklif Verilmesine Engel Teşkil Etmeyecek Doküman Düzenlemesi  679
30.D.11. İsteklinin Oda Kayıt Sicil Belgesinin İncelenmesi  680
30.D.12. Hukuk Güvenliği ve Hukuk Normlarının Geriye Yürütülmemesi İlkesi  680
30.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  680
30.E.1. Değerlendirmenin Prime Rate Faiz Oranına Göre İndirgenmesi  680
30.E.2. Eğitime İlişkin Giderlerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Bir İş Kalemi Olarak Belirtilmemesi  681
30.E.3. Teklif Zarfı Üzerindeki İmza Eksikliğinin Tamamlatılması Mümkün müdür?  681
30.E.4. Teklif Zarfının Yapıştırılan Yerinin İmzasız Olması İhale Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi?  681
30.E.5. Kamyonetlere İlişkin Giderlerin Yükleniciye Ait Olması  682
30.E.6. Teklif Mektubuna “Dört Yeni Kuruş” Yazılması Gerekirken “Sıfır Dört Yeni Kuruş” Yazılması Teklifi Geçersiz Kılar mı?  682
30.E.7. Hatalı Teklif Mektubu Sunulması  683
30.E.8. Katalogların Türkçe Tercümelerinin Yeminli Tercüman Tarafından Yapılmaması  683
30.E.9. Kuruş Hanesinin Bulunmaması Eksiklik Sayılır mı?  683
30.E.10. Dokümanda Cihazların Teslim Yerlerinin Tam Olarak Belirtilmemesi  684
30.E.11. Teklif Zarfında Adres Olmamasının Hükmü  684
30.E.12. Teklifin Toplam Bedel Yerine Götürü Verilmesi  684
30.E.13. Açık Adres İfadesinden Anlaşılması Gereken  685
30.E.14. İhale Saati ile Son Teklif Verme Saatinin Farklı Belirlenmesi  685
30.E.15. Liman Yapımı İş Bitirmesi ile Kömür Üretimi İşine Teklif Verilebilir mi?  685
30.E.16. Doküman Ekinde İsteklilere Verilen Teklif Mektubunda Eksiklik  686
30.E.17. Cadde Adı ve Bina Numarası Belirtilmeyen Adres  686
30.E.18. İhale Dokümanı Satın Almayan Firmanın Teklif Vermesi Mümkün müdür?  686
30.E.19. Teklif Edilen Bedelin, Rakam ve Yazı ile Açıkça Yazılmaması  686
30.E.20. Teklifte İskonto Yapılması  687
30.E.21. İstanbul İlinde Tek İl Sağlık Müdürlüğü Bulunduğundan Zarfın Kabulü Gerekeceği  687
30.E.22. Belgelerin Komisyonca Tetkik Zorunluluğu Var mıdır?  687
30.E.23. Birim Fiyat Teklif Mektubunun Yanında Götürü Bedel Teklif Mektubu Verilmesi  687
30.E.24. İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Forma İsteklinin Adının Kaydedilmemesi  688
30.E.25. Kısmi Teklifin Grup Bazında Verilmesinin İstenmesi  688
30.E.26. Noter Tastikli Belgelerdeki İkinci Bir Şerh  688
30.E.27. Teklif Mektubu Ekinde Birim Fiyat Analizleri Eklenecek midir?  688
30.E.28. Tam ve Açık Olarak Yazılmamış Olsa da Adresin Amaca Uygun Olması  689
30.E.29. Teklif Zarfının Paket Biçiminde Sunulması Mümkün müdür?  689
30.E.30. İhale Kayıt Numarasının Bulunmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı?  689
30.E.31. Teklif Zarfı Açılmadan Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif  690
30.E.32. Zarfın Kapatılan Yerinin Mühürlenmemesi  690
30.E.33. Teklif Zarfı Üzerindeki Şekil Unsurlarının Önemi  690
30.E.34. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Ayrı Kalemler Biçiminde Doldurulmaması  691
30.E.35. Usulüne Uygun Kapatılmayan Zarfların Komisyonca Hiç Açılmaması  691
30.E.36. Şartnamede İki Ayrı Teklif Mektubu Verilmesi Koşulu Öngörülmesi  691
30.E.37. Çalışma Saatlerinin Sonradan Değiştirilmesi Halinde İhale Saati  692
30.E.38. İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunmanın Tevsiki  692
30.E.39. Yemeklerde Kullanılan Girdi Gramajları Farklı İse Cetvelin De Ayrı Olması Gerekir Mi?  692
31.A. KANUN METNİ (Başvuru Belgelerinin Sunulması)  694
31.B. AÇIKLAMA  694
31.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  694
31.C.1. Teklif Zarfının Üzerinde “Başvuru Zarfı” Yerine “Teklif Dosyası” Yazması Başvuruyu Değerlendirme Dışı Tutar mı?  694
31.C.2. Başvuru Zarfının Üzerinde İdarenin Adının Yanlış Yazılması  695
32.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Geçerlilik Süresi)  696
32.B. AÇIKLAMA  696
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  696
32.C.1. İhale Sürecinin Uzaması Sonucunda Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması  696
32.D.YARGI KARARLARI  696
32.D.1. Tekliflerin Geçerlik Süresi ile Teminatın Geçerlilik Süresinin Uyuşmaması  696
32.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  697
32.E.1. Tekliflerin Geçerlik Süresinin Uzatılmasında İdari Şartnamede Belirtilen Süre Aşılabilir mi?  697
32.E.2. Teklif Geçerlilik Süresinin Yazı ve Rakamla Yazılması  697
32.E.3. Teklif Geçerlilik Süresinin Sadece Rakam ile Yazılması  698
32.E.4. Teklif Geçerlik Süresini Karşılamayan Geçici Teminat Mektubu  698
32.E.5. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmaması  698
33.A. KANUN METNİ (Geçici Teminat)  698
33.B. AÇIKLAMA  698
33.B.1. Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Teminat Alınacak mı?  699
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  699
33.C.1. Ortak Girişimlerde Geçici Teminat Nasıl Verilir?  699
33.C.2. Geçici Teminatın Teslim Yeri  699
33.C.3. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi  699
33.C.4. Elektronik İhale Uygulamasında Geçici Teminatlar Nasıl Alınacak?  700
33.D. YARGI KARARLARI  700
33.D.1. Geçici Teminat Mektubundaki Eksiklik  700
33.D.2. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması  700
33.D.3. Teminat Mektubunda İşin Adının Eksik Yazılması  701
33.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  702
33.E.1. Geçici Teminatın Teklifi Karşılamaması  702
33.E.2. Geçici Teminatın Limit İçermesi  702
33.E.3. Teminat Mektubundaki Geçerlilik Süresinin Rakamla Yazılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı?  702
33.E.4. Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik  703
33.E.5. Teminat Geçerlilik Süresinin Yazı ile Yazılmaması  703
33. F. İLGİLİ MEVZUAT  703
33.F.1. Teminat Mektupları İçin Ödenen Komisyon, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna Edilir mi?  703
34.A. KANUN METNİ (Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler)  704
34.B. AÇIKLAMA  704
34.B.1. Kefalet Sigortası Kapsamında Düzenlenen Kefalet Senetleri Teminat Yerine Geçer Mi?  705
34.B.2. Teminat Olarak Teslim Edilen Nakit Dışındaki Değerler İçin Saymanlıklarca Yapılması Gereken İşlemler  707
34.B.3. Bütçe Emanetinde Kayıtlı Müteahhit Alacaklarının İhalelerde “Geçici Teminat” Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür?  708
34.B.4. Teminatların Değiştirilmesi Mümkün Müdür?  709
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  709
34.C.1. Geçici Teminatların İade Süreci  709
34.C.2. Yabancı Para Birimi Cinsinden Nakit Teminat Alınması  709
34.C.3. İhale Teminatlarına Haciz Uygulanmasında Yüklenici Bünyesinde Çalışan İşçilere Ait Ücretlerin Durumu  710
34.D. YARGI KARARLARI  712
34.D.1. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü  712
34.D.2. Mektubu Veren Bankanın Masrafları, Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir mi?  713
34.D.3. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi  713
34.D.4. İsteklinin Devlet Dairelerindeki Alacağının Teminat Gösterilmesi  713
34.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  713
34.E.1. Birinci Oturumun Ardından Birinci ve İkinci Avantajlı Dışındaki İsteklilerin Teminatları İade Edilir mi?  713
34.E.2. İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası ile Teminatın İadesi  714
35.A. KANUN METNİ (Teminat Mektupları)  714
35.B. AÇIKLAMA  714
35.B.1. Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları ve İpotek Senetlerinin Tasfiyesi Hakkında Yapılacak İşlemler  715
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  716
35.C.1. Teminat Mektuplarının Şekli  716
35.D.YARGI KARARLARI  717
35.D.1. Süresiz Teminat Mektubu İstemi  717
35.D.2. Banka Teminat Mektuplarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi  717
35.D.3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması  717
35.D.4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu  717
35.D.5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi  718
35.D.6. Teminat Mektubunun Sahte Olması  718
35.D.7. Teminat Mektupların Süresi  718
35.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  719
35.E.1. Süre Yönünden Standart Forma Uymayan Geçici Teminat Mektubunun Kabulü  719
35.E.2. Teminatla Banka ve Şube Limitine Yer Verilmesi  719
35.E.3. Teminat Mektubu Standart Forma Uymayan İstekliye Sözleşme İmzalanması  719
35.E.4. Kesin Teminat Mektubunda Geçerlilik Süresinin Bulunmaması  720
35.E.5. Teminat Mektubundaki Noksanlıklar  720
35.E.6. Standart Forma Uygun Olmayan Teminat Mektupları  720
35.E.7. Teklif Mektubu Geçerlik Süreleri  721
35.E.8. Teminat Mektubu Geçerlilik Tarihinin Sehven 10 Gün Sonra Belirlenmesi  721
35.F. İLGİLİ MEVZUAT  722
35.F.1. Kefalet Sigortası Genel Şartları  722
36.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Alınması ve Açılması)  727
36.B. AÇIKLAMA  727
36.B.1. Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi  728
36.B.2. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı  728
36.B.3. Elektronik İhalelerde Tekliflerin Açılması Süreci  729
36.B.4. İhale Komisyonunun EKAP Üzerinden Yapacağı İşlemler  730
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  733
36.C.1. Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi Mümkün müdür?  733
36.C.2. İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Belge İstenecek midir?  733
36.C.3. Şekil Şartlarına Uygun Olmayan Zarflar Nasıl İade Edilecek?  733
36.C.4. Kısmi Teklife Açık İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü  733
36.C.5. Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü  734
36.D. YARGI KARARLARI  734
36.D.1. Yeterlik Belgesini Sunmayan Firma Teklifi Değerlendirilir mi?  734
36.D.2. Teklif Mektubunun On Dakikalık Gecikme ile Verilmesi  735
36.D.3. Dokümanda Engelli İşçi Sayısı Belirtilmemiş İse Teklif Nasıl Hazırlanır?  735
36.D.4. Ortaklık Durum Belgesi'nin Sunulmaması Teklifi Geçersiz Yapar mı?  735
36.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  736
36.E.1. İlk Oturumda Aritmetik Hata Kontrolü Yapılır mı?  736
36.E.2. Tekliflerin Tüm İsteklilerin Önünde Açılmamasının Hükmü  736
36.E.3. İsteklilerin İhale Salonuna Alınmaması  737
36.E.4. Firma Kârı ve Amortisman Gideri İçin Ayrı Bir Sütun Açılması Mümkün müdür?  737
36.E.5. Birinci Oturumda En Avantajlı Teklif Belirlenir mi?  738
36.E.6. Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması  738
36.E.7. İdarenin Adresinin Detaylı Şekilde Yazılmaması  738
36.E.8. Tekliflerin Alınması ve Açıklanması Aşamasında Açıklama Keyfiyeti  739
36.E.9. Geçici Teminata İlişkin Belgenin Teklif Mektubu Kapsamında Sunulmaması  739
37.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi)  740
37.B. AÇIKLAMA  740
37.B.1. Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları  741
A. Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması  741
B. Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları (1. Oturum)  742
37.B.2. Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi  743
37.B.3. İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi  743
37.B.4. Bilgi ve Belge Tamamlatma Müessesesi  743
37.B.5. Tekliflerin Değerlendirmesi Kapsamında EKAP’a Girilmesi Gereken Hususlar  744
37.B.6. Elektronik İhalelerde Tekliflerin Değerlendirilmesi Süreci  745
37.B.7. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi  745
37.B.8. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Listenin Oluşturulması  745
37.B.9. Mal Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu  746
37.B.10. Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu  747
37.B.11. Aritmetik Hata ve Yuvarlama  749
37.B.12. İş Hacminin Değerlendirilmesinde Ortak Olduğu Girişime Ait İş Hacmi Değerlendirilir mi?  751
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  751
37.C.1. Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi  751
37.C.2. Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi  755
37.C.3. Mal Alımlarında İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi  758
37.C.4. Yapım İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesinde ve Değerlendirilmesinde Yaşanan Tereddütlü Hususlar  759
37.C.5. İş Ortaklığında İş Deneyimin Değerlendirilmesi  764
37.C.6. Yerli İstekli ve Yerli Malına Fiyat Avantajı  765
37.C.7. Yapım İhalelerinde Uygulanacak Benzer İş Düzenlemesi  766
37.C.8. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi Şartları  774
37.C.9. Hizmet İhalelerinde Benzer İşe İlişkin Hususlar  774
37.C.10. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik  775
37.C.11. En Düşük Teklifin Yaklaşık Maliyet Değerinden Yüksek Olması Durumu  776
37.C.12. Alt Yüklenicilerin İş Bitirme Belgesi Başvuruları  777
37.D. YARGI KARARLARI  777
37.D.1. Teklif Mektubunu Ayrı Bir Zarf İçerisinde Sunan İstekli Elenir mi?  777
37.D.2. Özel Sektörde Gerçekleştirilen Hizmet Deneyiminin Tevsiki  778
37.D.3. Bedel Yerine Paylaşım Oranları İçeren Sözleşmeye Dayalı İş Bitirme  778
37.D.4. İş Deneyim Belgesinin Bünyesindeki İşlerin Benzer İşle İlgili Bulunması  778
37.D.5. İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Kişi Olması  779
37.D.6. Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri Kapsamında Bitirilen İşler  779
37.D.7. Bilgi Tamamlama Kapsamında İş Bitirmenin Yeniden Düzenlemesi Mümkün müdür?  779
37.D.8. Tutanakların Dönemi Bilgi Tamamlama Kapsamında Tamamlatılabilir mi?  780
37.D.9. Yasaklama Kararı Ortadan Kalkan Firma Teklifi Değerlendirilebilir mi?  780
37.D.10. Teknik Şartnameye Aykırı Beyanda Bulunan Şirketin Demonstrasyon Aşamasında Ek Beyanda Bulunması Mümkün müdür?  781
37.D.11. Şirketin Ortaklarını Gösteren Ortaklık Yapısına İlişkin Belgelerin Sunulmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Tutar mı?  781
37.D.12. Para Birimi Yazılı Olmayan Teklifin Elenmesi  782
37.D.13. İhale Mevzuatının Ceza Hükümlerinde Kişilerin Lehine Olan Düzenlemeler Ne Şekilde Yararlandırılır?  782
37.D.14. Teklif ile Birlikte İstenen Açıklamanın Eksik Olması Bilgi Tamamlamana Girer mi?  783
37.D.15. Kuruş Hanesinin Sehven Hatalı Yazılması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı?  783
37.D.16. İş Deneyim Belgesinin Hatalı Düzenlenmesi İstekliyi İhale Dışı Bırakır mı?  784
37.D.17. İtiraz edilmemiş ise kesinleşen dokümana göre teklif verilmesi zorunlu mudur?  785
37.D.18. Teklifi İmzalamayan Şirket Müdürü Hakkında Yasaklılık Kararı Bulanması  786
37.D.19. Virgülden Sonra 3 Haneli Hazırlanan Miktarların Yuvarlanarak 2 Haneli Olarak İşlem Yapılması Aritmetik Hataya Girer mi?  786
37.D.20. Keşif Metraj Listesinin Teklife Eklenmemesi Eleme Nedeni midir?  787
37.D.21. Komisyonca Teklif Sıralamasını Değiştirmeyen Hatalar Yapılması  787
37.D.22. Belgede "Bilgi Eksikliği" Olarak Nitelendirilemeyecek Eksiklik Tamamlatılır Mı?  787
37.D.23. İnfisah Etmeyerek Faaliyetini Sürdüren Ana Şirketin İş Deneyim Belgesini Yavru Şirket Kullanabilir Mi?  788
37.D.24. Ekonomik ve Mali Yeterliğe Sahip İsteklinin Elenmesi  789
37.D.25. Adi Ortaklık Adına Düzenlenen İş Deneyimi Şirket Kullanabilir Mi?  789
37.D.26. Araçlara Ait Broşürlerin İnternet Çıktısını Sunan İsteklinin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılmaması  790
37.D.27. Örneğinden Suret Verme İşlemi İle Noterce Üretilen İş Bitirme Belgesi Geçerli Midir?  790
37.D.28. Herhangi Bir Bilgi Eksikliği İçermeyen Belgelere İlişkin Açıklama İstenilebilir Mi?  791
37.D.29. Ortaklık Durum Belgesi Şartı  791
37.D.30. Katalog Üzerinde İşaretleme Yapılmaması Elenme Gerekçesi Olur Mu?  792
37.D.31. Ayrıştırılmaksızın A–1 Grubu İşler Olarak Belirlenen Benzer İş Tanımına Uygunluk  792
37.D.32. Şirket Faaliyet Kapsamının Genişletilmesi  792
37.D.33. İptal Edilen İş Deneyim Belgesinin İhaleye Sunulması  793
37.D.34. Herhangi Bir Bilgi Eksikliği İçermeyen Bilanço İçin Açıklama İstenebilir Mi?  794
37.D.35. İş Hacmini Tevsik Eden Faturaların Ayrıntılı İncelenmemesi  794
37.D.36. Şirket Ortaklığı Konusundaki Tereddüt Bilgi Tamamlama Kapsamında Giderilebilir Mi?  795
37.D.37. Belgeyi Düzenleyen Yabancı Ülke Makamlarından Gerekli Bilgilerin Temin Edilememesi  795
37.D.38. Yeni Bir Belge Düzenlenmesi Gerekli Durumda Bilgi Eksikliği devreye Girer mi?  796
37.D.39. Apostil Tasdik Şerhi Düşülen Belgenin Doğruluğunda Tereddüt Var Mıdır?  796
37.D.40. Kendi Malı Olduğu Hususunun Hangi Aşamada Belgelendirilmesi Uygun Olur?  797
37.D.41. Düşük Teklif Veren İsteklinin Yersiz Elenmesi Kamu Zararı Doğurur mu?  797
37.E KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  798
37.E.1. Teklif Mektubu ile İlgili Açıklama İstenmesi Halinde Cevap Verilmemesi Teminatın İrad Kaydını Gerektirir mi?  798
37.E.2. Teklif Dosyası Kapsamında Sunulmayan Belgelerin Tamamlatılması Mümkün müdür?  798
37.E.3. Belge Aslı veya Aslına Uygunluğu Noterce Onaylanan Örnek Sunulmazsa Teklif Değerlendirme Dışı Tutulur mu?  799
37.E.4. İdarenin Metrajları İle İsteklilerin Metrajlarının Birebir Örtüşmesi Zorunlu mu?  799
37.E.5. YMM veya SMMM Yerine Serbest Muhasebeci Onaylı Gelir Tablosunun Tamamlatılması Mümkün müdür?  800
37.E.6. Tekliflerdeki Açık Olmayan Hususlara İlişkin İsteklilerden Yazılı Açıklama İstenilmesi  800
37.E.7. İş Deneyim Belgesindeki İmza Eksikliği Tamamlatılır mı?  801
37.E.8. Belgelerin Kimin Tarafından İmzalandığının Anlaşılamaması  801
37.E.9. “İbraz Edilenin Aynısı” Şeklinde İbare Olan Mezuniyet Belgesi Tamamlatılır mı?  801
37.E.10. İş Ortaklığında Özel Ortak Benzer İşe Ait Olmayan Bir Bitirme Sunabilir mi?  802
37.E.11. Cironun Tevsiki İçin Sunulması Gereken Faturaların Sunulmaması  802
37.E.12. Tadilat ve Dekorasyon İşi Yüklenicisi Bina Yapım İşine Girebilir mi?  803
37.E.13. Değerlendirme Aşamasında Demonstrasyon Talep Edilebilir mi?  803
37.E.14. Teklif Mektubundaki Eksik İfade İstekliyi Değerlendirme Dışı Tutar mı?  804
37.E.15. İş Bitirme Belgesinde Toplam Sözleşme Bedelinin Bulunmaması  804
37.E.16. İş Deneyim Belgesinin Tamamlatılması Mümkün müdür?  804
37.E.17. İş Deneyimini Gösteren Belgelerde Tereddüt Olması Durumunda Yapılması Gereken Nedir?  804
37.E.18. Büyük Ortağı İş Denetleme Belgesi Sahibi Olan Şirketin İş Deneyimi Nasıl Kullanılır?  805
37.E.19. Özel Sektöre Yapılan HES İnşaası İş Bitirmesini Kim Düzenler?  805
37.E.20. Bina İşi Yapan İsteklinin Karayolu İşleri İhalesine Girebilir mi?  806
37.E.21. Benzer İş Kapsamında Olmayan İşlerinin Belge Tutarından Çıkarılması Gerekir mi?  806
37.E.22. Tekliflerin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Halinde Komisyonun Takdir Yetkisi  807
37.E.23. Araştırma Hastanesi Acil Servis Genel Onarımı İşi B/III Grup İşler Olarak Belirlenen Benzer İş Tanımına Girer mi?  807
37.E.24. Onarım İş Bitirmesi ile Yapım İşine Girilebilir mi?  807
37.E.25. Çevre Temizlik İş Bitirmesi ile Yeşil Alan Tesis, Bakım ve Onarım İhalesine Girilebilir mi?  808
37.E.26. İş Denetleme Belgesinin Değerlendirilmesi  808
37.E.27. Onarım İş Bitirmesi ile Yapım İhalesine Teklif Verilmesi  809
37.E.28. Faaliyet İzin Belgesinde İsmi Geçen Ortağın Hisse Devri Yapması  809
37.E.29. Kesinleşen İhale Kararı Yazısının Gönderildiği Tarihte Teklif Geçerlik Süresinin Dolması Durumu  810
37.E.30. Ticaret Sicil Gazetesi veya İmza Sirkülerinin Sunulmaması Bilgi Eksikliğine Girer mi?  810
37.E.31. İstenen Numunelerin Süresinde Teslim Edilmemesi Teklifi Geçersiz Kılar mı?  811
37.E.32. Teklif Zarfı Üzerindeki Eksiklik Tamamlatılabilir mi?  811
37.E.33. İş Deneyim Belgesinin Düzeltilmesi  811
37.E.34. Sunulmayan Analizlere Dayanarak İsteklilerin Değerlendirme Dışı Bırakılması Mümkün müdür?  811
37.E.35. Demonstrasyon Neticesinin Olumlu Olmaması Cezai Tedbirlerin Uygulanmasını Engel midir?  812
37.E.36. Numune Değerlendirilmesinin Yapılma Zamanı  812
37.E.37. Sözleşme Süresi Bitmeyen İş İçin Düzenlenen İş Bitirme  812
37.E.38. Fatura Suretleri Üzerinde Bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaşesinde Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi Mümkün müdür?  813
37.E.39. İş Bitirme Belgesinin Teyidi  813
37.F. İLGİLİ MEVZUAT  814
37.F.1. Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirkete Ait Yeterlilik Kriterlerinin Durumu  814
38.A. KANUN METNİ (Aşırı Düşük Teklifler)  814
38.B. AÇIKLAMA  814
38.B.1. Zorunlu Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılması Gereken İhaleler  817
38.B.2. Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması  817
38.B.3. Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması  829
38.B.4. Yemek Alımına İlişkin Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması  834
38.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Nasıl Hesaplanır?  835
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  837
38.C.1. Mal Alımlarında Aşırı Düşük teklif Sorgulaması  837
38.D. YARGI KARARLARI  838
38.D.1. Aynı İmalatın Yapımı İçin Farklı Fiyatlar Teklif Edilmesi Durumu  838
38.D.2. Malzeme ve Montaj Bedelini Ayrı Ayrı Gösterecek Şekilde Açıklama Yapılması Mümkün müdür?  838
38.D.3. Açıklama İstenilmeyen Analiz Girdileri İçin 0,00 TL Bedel Gösterilmesi  839
38.D.4. İsteklinin Metrajı ile İdarenin Metrajı Birebir Aynı Olmak Zorunda mıdır?  839
38.D.5. Sunulan Analizdeki Miktarların İdare Analiz Formatına Uygun Olması  840
38.D.6. YMM Tarafından Tasdik Edilen Katener Araç Parkı Listesinin Şartnameyi Karşılamaması  840
38.D.7. Taş, Kırmataş ve Diğer Malzemelerin Sorgulanması  840
38.D.8. Teklif Tarihinde Hukuken Geçerli Olmayan Tarife Kullanılabilir mi?  841
38.D.9. Açıklama İstenmeyen İş Kalemlerine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Firmanın Elenmesi Mümkün müdür?  841
38.D.10. Aşırı Düşük Açıklamasının Zamanında Yapılmamasının Sonuçları  842
38.D.11. Alt Analizlerin İncelenmemesi  842
38.D.12. Son Geçici Vergi Dönemine Ait Olmayan Proforma Fatura  843
38.D.13. Malzeme Girdileri Dâhil Edilerek Düzenlenen Analizler  843
38.D.14. Yeni Teknolojiye Göre Üretilen İş Makinelerindeki Yakıt Sarfiyatları  844
38.D.15. Açıklama İstenilmeyen Kısım İçin Toplam Bir Bedel Belertilmesi Yeterli Midir?  844
38.D.16. Meslek Mensubunca Düzenlenen Belgedeki İbarede Tarih ve Sayının Bulunmaması  845
38.D.17. DSİ'nin Analizleriyle Kıyaslayarak Girdi Miktarlarının Düşürülmesi  845
38.D.18. Analizdeki Makine ve İşçilik Oranlarının Dayanaksız Şekilde Düşürülmesi  846
38.D.19. Firma Karına İlişkin Alt Sınır Belirlenmemesi  847
38.D.20. Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Konusunda İdarenin Takdiri  847
38.D.21. İhale Tebliğlerindeki Yürürlük Hükümlerine Uyulmamasının Sonuçları  848
38.D.23. Açıklama İstenilmeyen İş Kalemlerine İlişkin Sorgulama Yapılabilir mi?  848
38.D.23. Teklifte Önemli Olmayan Bileşenlerin Aşırı Düşük Olması Halinde Açıklama İstenecek mi?  849
38.D.24. Araç Kiralama İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Nasıl Yapılacak?  849
38.D.25. Oda Kaydı Bulunmayan Tedarikçiden Fiyat Teklifi Alınabilir mi?  850
38.D.26. Teklif Bedeli İle İhale Konusu İşin Maliyet Girdilerinin Karşılanması Noktasında Tezat Olması  851
38.D.27. Açıklama İstenilmeyen İş Kalemlerine İlişkin Olarak Sorgulama Yapılır Mı?  851
38.D.28. Aynı İmalatlar İçin Farklı Fiyatlar Teklif Edilmesi  852
38.D.29. Sınır Değerin Üzerindeki Teklifler İçin Sorgulama Yapılabilir mi?  852
38.D.30. Doğal Granit Döşeme Kaplama İmalatı Esaslı İşçilik Gerektirmekte midir?  853
38.D.31. Resmi Fiyattan Daha Düşük Fiyat İle Açıklamada Bulunulması  853
38.D.32. İnşaat Mahallinde İmal Edilen İş İçin Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapılabilir Mi?  854
38.D.33. Malzemenin Mutlaka Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenen Firmadan Temin Edilmesi Gerekli Midir?  854
38.D.34. Ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek var mıdır?  855
38.D.35. Aşırı Düşük Teklif Formatlarında Atıflara Yer Verilmesi  855
38.D.36. Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Yeniden İstenmesi  856
38.D.37. Mevzuatta Yeri Olmayan Açıklama Kalemlerinin Takdir Hakkı Çerçevesinde İstenilmesi Mümkün Müdür?  856
38.D.38. Ana Çiğ Girdi İbaresinden Anlaşılması Gereken  857
38.D.39. Fiyat Teklifi Sunularak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacak İşler  857
38.D.40. Yemeğin Pişirilmesinde Ana Çiğ Girdi Olarak Kullanılamayacak Ürünlerin Sorgulanması  858
38.D.41. Asgari İki Haftalık Örnek Menüye Yer Verilmemesi  859
38.D.42. Ana Girdilerden Makine Saat Ücreti, Kapsül ve Hazır Beton Harcına İlişkin İnceleme Yapılmaması  859
38.D.43. Açıklama Yazısında Taşıma Mesafesinin Fazla Hesaplanması  859
38.D.44. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmaması  860
38.D.45. Asgari İşçilik Ücretinin Altında Olmayan İşçilik Saati  860
38.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  861
38.E.1. Gıda Dışındaki Diğer Giderler İçin Açıklama Yapılmaması  861
38.E.2. İdarenin Metrajları ile İsteklilerin Metrajlarının Bire Bir Örtüşmesi Mümkün müdür?  861
38.E.3.Açıklama İstenecek ve İstenmeyecek Analiz Girdilerinin Gönderilmemesi  861
38.E.4. Silik TÜRMOB Kaşesi Tamamlatılabilir Mi?  862
38.E.5. İhale Tarihinden Sonraki Dönemi İlişkin Hal Fiyatlarının Esas Alınması Mümkün müdür?  863
38.E.6. Öğün Sayısının Ayrıntılı Belirlenmemesi  863
38.E.7. Toplam Maliyetin Yüzde 80 Oranının Altındaki İş Kalemlerinin Sorgulanması  863
38.E.8. Proforma Faturada ve Analizde Malzemenin Teknik Özelliklerine Yer Verilmemesi  864
38.E.9. Birim Fiyat Analizlerindeki İşçilik Miktarlarının Değiştirilmesi Mümkün müdür?  864
38.E.10. Önemli Maliyet Bileşenlerinin Hangi Kısımlar Bazında Hesaplandığının gösterilmemesi  865
38.E.11. Açıklamadaki Malzeme Miktarlarının Teknik Şartnameye Uygun Olmaması  865
38.E.12. Saatlik Asgari Ücretin Altında Olmayan Teklif Reddi Mümkün mü?  865
38.E.13. Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamındaki Bilgi Tamamlatılabilir mi?  866
38.E.14. Bina Yapım İhalesinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirmesi  866
38.E.15. Öğrenci Taşıma İhalesinde Sorgulama  867
38.E.16. Hangi İmalatların Analizleri Hazırlanması Gerekir?  868
38.E.17. Faturada Meslek Mensubu Tarafından Yazılması Gereken İbarenin Yer Almaması  868
38.E.18. Proforma Fatura Yerine Alış Faturası ile Açıklama Yapılabilir mi?  868
38.E.19. Yapım İhalesinde SGK Ödemeleri Önemli Bir Bileşen Oluşturur mu?  869
38.E.20. Proforma Faturalarda Malzeme ve Montaj Bedelinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerekli midir?  869
38.E.21. Metrajlar Arasındaki Farkların Makul Olması  869
38.E.22. Yemek Dışında Mutfak Ekipmanları İçin Açıklama Yapılmaması  870
38.E.23. Yemek İhalesinde Sorgulamaya Esas Kriterlerin Belirlenmemesi  871
38.E.24. Açıklama İstenecek ve İstenmeyecek Kalemlerin Gösterilmemesi  871
38.E.25. İsteklinin Kendisinin Oluşturduğu Örnek Menü Üzerinden Açıklama Yapması Mümkün müdür?  871
38.E.26. Mühendislik Hizmetlerinin Bedelsiz Yapılacağı Açıklaması  872
38.E.27. Yemek İhalesinde Elektrik ve Su Giderlerine İlişkin Bilge Sunulmaması  872
38.E.28. Yemek İhalesinde Taşıma Bedelinin Açıklanmaması  872
38.E.29. Bayındırlık Analizlerindeki İşçilik Ücretinin Düşük Alınması Mümkün müdür?  872
38.E.30. Birim Fiyatlı İhalede Açıklama İstenecek Analizlerin Belirtilmemesi  873
38.E.31. Amortismana İlişkin Belirtilen Maliyetlerin Nasıl Hesaplandırıldığının Belgelendirilmemesi  873
38.E.32. Tesisat Kalemlerinin Tevsiki  873
38.E.33. Negatif Kar ve Genel Gider Belirlemesi Yapılabilir mi?  873
38.E.34. Periyodik Bakım Sözleşmesinin Fiyat Teklifi Olarak Değerlendirilebilir mi?  874
38.E.35. Yapım ihalesinde tüm iş kalemleri sorgulanacak mıdır?  874
38.F. İLGİLİ MEVZUAT  875
38.F.1. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Düşülen Hatalı Durumlar  875
38.F.2. Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  875
39.A. KANUN METNİ (Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali)  875
39.B. AÇIKLAMA  875
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  876
39.C.1. İhalenin İptali Durumunda Bu Kararın İptali İçin KİK’e Gidilebilir mi?  876
39.D. YARGI KARARLARI  880
39.D.1. Teklifin İldeki Diğer İdare Alımlarına Göre Yüksek Olması İptal Gerekçesi Olur mu?  880
39.D.2. Somut Bir Belgeye Dayandırılamamış İhbar Üzerine İptal  880
39.D.3. İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali  881
39.D.4. Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Bulunması Nedeniyle İhalenin İptali  882
39.D.5. Yeterli Rekabetin Oluşmaması Sebebiyle İhalenin İptali  882
39.D.6. Rekabetin Engellendiği Yönündeki Şikayet Üzerine İhalenin İptali  883
39.D.7. İldeki Benzer İhalelere Kıyasla Tekliflerin Yüksek Olması İptal Gerekçesi Olur mu?  883
39.D.8. Yaklaşık Maliyetin Altında Tekliflerin Bulunması Halinde İhalenin İptali Mümkün müdür?  884
39.D.9. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması Talebine Cevap Verilmemesi İptal Gerekçesi midir?  885
39.D.10. İki Geçerli Teklifli İhalenin İptali Mümkün müdür?  885
39.D.11. İhale Dokümanları Arasında Uyumsuzluk Olduğu Gerekçesiyle İhalenin İptali  885
39.D.12. İhalenin İptal Kararı Üzerine Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Süreci Nasıl İşler?  886
39.D.13. Hangi İptal İhaleleri İçin KİK’e Gidilebilir?  887
39.D.14. İptalin İtiraz Üzerine Yapılıp Yapılmadığının Anlaşılamaması  887
39.D.15. Yapım İhalesinde Eşit Tekliflerin Çıkması İhale İptal Nedeni midir?  888
39.D.16. Rekabetin Oluşmaması Nedeniyle İhalenin İptali  888
39.D.17. Altı İstekliden Dördünün İkisinin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Halinde İhalenin İptali Mümkün müdür?  888
39.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  889
39.E.1. Sınır Değer Katsayısının 1,20 Alınması Gerektiği Halde 1,00 Olarak Belirlenmesi İhale İptal Nedeni midir?  889
39.E.2. İptal Kararının Şikayet ya da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmaması  889
39.E.3. İdarece İhalenin Kısmen İptali Mümkün müdür?  890
39.E.4. Tespit Edilen Proje Eksikliklerinin İşin Maliyetini Önemli Ölçüde Etkileyeceği Gerekçesiyle İhalenin İptali  890
39.E.5. İptal Durumunda İstekli İhale Sürecine İtiraz Edebilir mi?  890
39.E.6. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Tek Teklif İhale İptaline Gerekçe Oluşturur mu?  890
39.D.7. İptal Edilen İhale İçin Yargı Süreci Başlatılabilir mi?  891
39.E.8. İhale İptal Kararı Üzerine Başvuru Süresinin Geçmesi  891
39.E.9. Mali Yıl Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin İptal Edilmesi, İhale İptal Gerekçesi Olabilir mi?  891
39.E.10. İdare Lehine İkincil Mevzuat Düzenlemesi İptal Gerekçesi Olabilir mi?  892
40.A. KANUN METNİ (İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması)  892
40.B. AÇIKLAMA  893
40.B.1. Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  894
40.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  894
40.B.3. Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  895
40.B.4. Mal Alımlarında En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Rol Oynayan Fiyat Dışı Unsurlar  896
A. Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması  896
1. İşletme ve Bakım Maliyeti  896
2. Maliyet Etkinliği  896
3. Verimlilik  897
4. Kalite  897
5. Teknik Değer  897
6. Özel İlave Kriterler  897
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  897
C. Fiyat Dışı Unsurların Uygulandığı Bir İhalede Komisyon Kararı ve Şartname Örneği  903
D. Dizüstü (Taşınabilir) Bilgisayar İhalesi Teknik Şartname Örneği  908
40.B.5. Birim Fiyatlı Yapım İhalelerinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  910
40.B.6. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  914
40.B.7. Çerçeve İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması  914
40.B.8. Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar  915
40.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  917
40.C.1. İhale Kararında Belirtilmesi Gerekli Hususlar Nelerdir?  917
40.C.2. İhalenin Onaylanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?  917
40.C.3. Yasaklılık Teyidi Nasıl Alınır?  917
40.C.4. Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Teyit Belgesi Alınması Zorunlu mudur?  918
40.C.5. Haklarında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri  919
40.C.6. İhale Komisyonunun İşlem–Akış Kontrol Çizelgesi  919
40.C.7. İhale Komisyonunun İhaleyi İptal Yetkisi Var mıdır?  921
40.C.8. İhale Komisyonunca İhalenin İptali Halinde İhale Yetkilisi İptal Kararını İptal Edebilir mi?  922
40.C.9. Çeşitli Olayların Çözümünde Kullanılacak İhale Akıl Cetveli  923
40.D. YARGI KARARLARI  926
40.D.1. Birim Fiyatlı Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  926
40.D.2. İhale İptal Yetkisinin Kullanılmasındaki Kriter Ne Olmalıdır?  926
40.D.3. Aynı İhalenin İkinci Defa İptali  927
40.D.4. İhale Kararının Başka Bir Güne Bırakılması  927
40.D.5. İhaleyi İptal Edebilmesi İçin “Takdir Yetkisi” Çerçevesinde Makul Sebeplerin Olması  927
40.D.6. Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Belirlenememesi Nedeniyle İhalenin İptali  928
40.D.7. İstendiği Halde Belgenin Aslının Sunulmaması İhale İptal Gerekçesi Midir?  928
40.D.8. İhale iptal yetkisinin kullanılmasındaki kriter ne olmalıdır?  929
40.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  929
40.E.1. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklife İhale Verilebilir mi?  929
40.E.2. Fiyat Dışı Unsurların Kullanımında İdarenin Takdir Yetkisi  930
40.E.3. Teknik Şartnamenin İdare Şartnameyi Desteklememesi  930
40.E.4. Demonstrasyon Verileri Fiyat Dışı Unsur Olabilir mi?  931
40.E.5. Bilgisayarlı Tomografi Simülatör Ünitesi İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  931
40.E.6. Ücretsiz Bakım Onarım ve Garanti Süresi Fiyat Dışı Unsur Olur mu?  931
40.E.7. Fiyat Dışı Unsurların Orantısız Belirlenmesi  932
40.E.8. Otobüs Basamak Yüksekliğine İlişkin Puanlama Öngörülmesi  933
40.E.9. Nispi Ağırlık Puanları Nasıl Belirlenecek?  933
40.E.10. Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  933
40.E.11. Yeterlik Kriterlerinin Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenmesi Mümkün müdür?  934
40.E.12. Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Dissektör Alımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  935
40.E.13. Sonradan Fiyat Dışı Unsurlarla Alım Yapılması Mümkün müdür?  936
40.E.14. Röntgen Cihazında Batarya Özellikleri Fiyat Dışı Unsur Olabilir mi?  936
40.E.15. Kit Karşılığı Elisa Cihazı Kullanımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  937
40.E.16. İlaç Kaplı Stent Alımı İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  937
40.E.17. Arıza Durumunda Konvansiyonel Teknikle Tedaviye Devam Edebilme Özelliğine Puan Öngörülmesi  939
40.E.18. Kriterlerinden Birinin Sağlanmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı?  939
40.E.19. Dinamik IMRT ve Gerekli Yazılım Puanlamaya Konu Olabilir mi?  939
40.E.20. Fiyat Dışı Unsur Belirlemesinde Ürünlerin Ayrı Ayrı Öne Çıkan Özelliklerinin Dikkate Alınmaması  940
40.E.21. Yeterlik Kriterinin Fiyat Dışı Unsur Yapılması  940
40.E.22. İdareye Ücretsiz Verilmesi Gereken Konteynerlerin Özelliği Üzerine Fiyat Dışı Unsur Belirlemesi Yapılması  940
40.E.23. Klystron ile Çalışan Lineer Hızlandırıcılar Puanlamaya Konu Olabilir mi?  941
40.E.24. MLC Yaprak Sayısındaki Artış Sayısına Göre Kademeli Bir Puanlama Sistemi Belirlenmesi  941
40.E.25. Eşitlik Halinde Fiyat Dışı Unsurların Belirsiz Olması  941
40.E.26. Teknik Şartnamede Zorunlu Olarak Sağlanması Gereken Husus İçin Puanlama Yapılabilir mi?  942
40.E.27. Hesaplama Yöntemine İlişkin Düzenlemenin Yapılmaması  942
40.E.28. Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu?  943
40.E.29. Yazılım ve Donanım Bütününe Sahip Sistemlere Puan Verilmesi  943
40.E.30. Numune Sunulmaması  943
40.E.31. Fiyat Dışı Unsurların Birim Fiyatlı Tekliflerdeki Sapmanın Engellenmesi İçin Kullanılabilir mi?  944
40.E.32. Birim Fiyatlı Yapım İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması  945
40.E.33. Tip Sözleşmeye Aykırı Mücbir Sebep Belirlenebilir mi?  946
40.E.34. Teklifin Yapılabilirliği veya Etkili Teknoloji Kullanımı Şeklindeki Fiyat Dışı Unsur Düzenlemesi  947
41.A. KANUN METNİ (Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi)  950
41.B. AÇIKLAMA  950
41.B.1. İhale Komisyon Kararının İsteklilere Gönderilmesi  950
41.B.2. EKAP Üzerinden bildirim Nasıl Yapılır?  950
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  951
41.C.1. Bildirim ve Tebligat Esasları  951
41.D. YARGI KARARLARI  951
41.D.1. Elenme Nedenleri Arasında Yer Almayan Gerekçenin Sonradan Öne Sürülmesi  951
41.D.2. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?  952
41.D.3. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi?  952
41.D.4. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi  952
41.D.5. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir?  953
41.D.6. İptal Edilen Sözleşmeye Ait Damga Vergisi İade Edilir mi?  953
41.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  953
41.E.1. Tebligatın İsteklinin Ev Adresine Yapılması  953
41.E.2. Mahkeme Kararı Üzerine İhale Komisyonunca Yapılması Gereken  953
41.E.3. Kesinleşen İhale Kararı ile Birlikte Komisyon Kararının Ekte Gönderilmemesi İhalenin İptalini Gerektirir mi?  954
41.E.4. İhalenin İptal Gerekçesine İlişkin Yazının Gecikmesi  954
41.E.5. Tebliğ Edilen İhale Kararının İadesi  955
41.E.6. Sözleşme İmzalanmadığından Tebligat Sürecinin Kesintiye Uğraması  955
41.E.7. Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali  955
41.E.8. Farkına Varılmış Olması Gereken Tarihten Ne Anlaşılması Gerekir?  956
41.E.9. Elden Yapılan Tebligatın Varlığı  956
41.E.10. Faks Yoluyla Tebligat  956
41.E.11. Teklif Vermeye Yetkili Olmayan İstekliye Tebligat Yapılmamasının Hükmü  956
41.E.12. Bildirimde İhale Sonucunu Etkileyen Esasa Müessir Bir Hatanın Olmaması  956
42.A. KANUN METNİ (Sözleşmeye Davet)  957
42.B. AÇIKLAMA  957
42.B.1. Sözleşmeye Davet Süreci  957
42.B.2. İhale Kararının Alınmasından Sözleşme Yapılmasına Kadarki Sürenin Özeti  958
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  959
42.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması Mümkün müdür?  959
42.D. YARGI KARARLARI  959
42.D.1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu  959
42.D.2. Sözleşmeye Davet Üzerine Şikâyetin Mevcut Olmaması  959
42.D.3. Onama Keyfiyetinin Bildirim Şekli  960
42.D.4. On Günlük Sözleşme İmza Süresinin Başlangıç Tarihi  960
42.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  961
42.E.1. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmasında Şekil Şartı  961
42.E.2. Kesinleşen İhale Kararının Taraflara Bildirildiği Gün Sözleşmeye Davet Yazısının Gönderilmesi  961
42.E.3. Yasal Sürelere Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerliliği Var mıdır?  961
42.E.4. On Günlük Yasal Sürenin Başlama Tarihi Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün müdür?  962
42.E.5. Sözleşmeye Sehven Çağrılmanın Sonuçları  962
42.E.6. Sözleşme Günü Yasaklılığın Tespiti  962
43.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat)  963
43.B. AÇIKLAMA  963
43.B.1. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Kesin Teminat  963
43.B.2. Danışmanlık İhalelerinde Kesin Teminat  963
43.B.3. Kesin Teminat Olarak Teminat Mektubu Verilmesi  964
43.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  964
43.C.1. Sınır Değerin Altında İhale Verildiğinde Kesin Teminat Tutarı  964
43.C.2. Kesin Teminat Mektuplarının İadesi  964
43.D. YARGI KARARLARI  965
43.D.1. Kat Karşılığı İnşaat Yapımında Kesin Teminat  965
43.D.2. "Kesin Teminat Dışında Yeni Bir Teminat İstenmesi  965
43.D.3. Ödenecek Miktar Kadar Süresiz Teminat Mektubu İstenmesi  966
43.D.4. Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmasını Teminen Alınan Kesin Teminat  966
43.D.5. İdarenin Kesin Teminat Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırı  967
43.D.6. Yasal Teminat Dışında Alınan İlave Teminatın Gelir Kaydı  967
43.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  967
43.E.1. İhzarat Tutanağında Belirtilen Mal Bedeli Tutarı Kadar Kesin Teminat Alınması  967
43.E.2. Kesinleşmiş Alacaklar Teminat Olur mu?  967
44.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu)  967
44.B. AÇIKLAMA  968
44.B.1. Kısmi Teklife Açık İhalelerde İstekli Sözleşmeyi İmzalamaz İse Geçici Teminatın Tamamı mı Gelir Kaydedilir?  968
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  968
44.C.1. Sözleşmenin Yapılması Süreci ve Genel Yaptırım Hükümleri  968
44.C.2. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim  969
44.C.3. Taahhüt Altına Alınan Durumun Tevsik Edilememesi Halinde Yapılması Gereken  969
44.C.4. Yargı Kararıyla Üzerinde İhale Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumu  969
44.D. YARGI KARARLARI  971
44.D.1. İdarenin Sözleşme Yapmaya Zorlanması  971
44.D.2. İsteklinin Askere Alınması Yükümlülüğünü Etkiler mi?  972
44.D.3. İşçi Ücretlerine Yapılan Artışı Gerekçe Göstererek Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İsteklinin Durumu  972
44.D.4. Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Eden İstekliye Uygulanacak Müeyyidenin Sınırı  972
44.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  972
44.E.1. İkinci Teklif Sahibinin Meclis Üyesi Olması  972
44.E.2. İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlarda Bulunmadığı Koşuluna Uyulmadan Sözleşme İmzalanması  973
45.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu)  973
45.B. AÇIKLAMA  973
45.D. YARGI KARARLARI  974
45.D.1. Sözleşmenin Yasal Sürede Yapılmaması  974
45.D.2. İsteklinin Sözleşmeden Dönme Hakkı  974
45.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  974
45.E.1. İsteklinin Mağduriyetine Neden Olunması  974
46.A. KANUN METNİ (İhalenin Sözleşmeye Bağlanması)  975
46.B. AÇIKLAMA  975
46.B.1. Sözleşmenin İmzalanması Aşamaları  975
46.B.2. Sözleşmenin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar  975
46.B.3. Usule Uyulmadan Sözleşme İmzalanması Şikayeti Engeller mi?  976
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  977
46.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması  977
46.C.2. Bedeli Döviz Üzerinden Ödenmek Üzere Sözleşme İmzalanabilir mi?  977
46.C.3. Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi  977
46.C.4. Sözleşmeler Üzerinden Alınan Damga Vergisi, Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı?  978
46.D. YARGI KARARLARI  978
46.D.1. Sözleşmeye Konulan İmzanın Noterce Onanması  978
46.D.2. Sözleşmenin Geçerlilik Şartı  979
46.D.3. Sözleşmenin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması  979
46.D.4. Sayıştay’ca Tescili Mümkün Görülmeyen Sözleşmenin Uygulanması  979
46.D.5. Notere Onaylattırılmayan Sözleşmenin Geçerliliği  979
46.D.6. Sözleşmenin Yapılmasında Dürüstlük Kuralı  980
46.D.7. Sözleşmenin Yürürlük Şartı  980
46.D.8. Deprem Gören İllerde Girişilecek Yapım İşlerine İlişkin Sözleşmelerin Tescili  980
46.D.9. Sözleşmenin İmzalanması İle İlgili Sürelere Riayet Edilmemesi  981
46.D.10. Mevzuata Aykırı İhale Bile Olsa Şikâyet Başvuru Sürelerine Uyulması Gerektiği  981
46.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  982
46.E.1. İdari Şartnamenin Mevzuata Aykırı Olduğunun Sözleşme İmzalandıktan Sonra Anlaşılması  982
46.E.2. İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme  982
46.E.3. Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme İmzalanmasının Hükmü  982
46.E.4. İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması  982
46.E.5. Sözleşmenin Uygun Şekilde İmzalandıktan Sonra Kanuna Aykırılığın Tespiti  983
46.E.6. İki Teklif Alımlarının Toplamı İçin Tek Bir Sözleşme Yapılması  983
46.E.7. Mevzuatta Öngörülen Süre Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması  983
47.A. KANUN METNİ (İhale Sonucunun İlanı)  983
47.B. AÇIKLAMA  984
48.A.KANUN METNİ (Danışmanlık Hizmetleri)  984
48.B. AÇIKLAMA  984
48.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yöntem  985
48.B.2. Danışmanlık Hizmetleri ile İlgili Özel Tanımlar  985
48.B.3. Danışmanlık Hizmeti İhalelerinde İş Tanımının Hazırlanması  986
48.B.4. Danışmanlık İhalelerinde Yerli İstekli  987
48.B.5. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Bildirim ve Tebligat Esasları  987
48.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  988
48.C.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti  988
48.C.2. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti  989
48.C.3. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi  989
48.C.4. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanabilmesi Mümkün müdür?  990
48.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  990
48.D.1. Mera Parsellerinin Tescili İşinin Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında İhale Edilmemesi  990
49.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi)  991
49.B. AÇIKLAMA  991
49.B.1. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği  992
49.B.2. İhale Kaydı, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması  992
49.B.3. Mali Kapasite ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler Nelerdir?  993
49.B.4. Mali ve Teknik Tekliflerin Değerlendirilebilmesi İçin Verilmesi Gerekli Standart Formlar  994
49.B.5. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Belgelerin Sunuluş Şekli  995
49.B.6. Mali Kapasiteye İlişkin Belgeler  998
49.B.7. Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler  1002
49.B.8. İlan Süreleri ve Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar  1007
49.B.9. Danışmanlık İhalelerinde İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Müessesesi  1010
49.B.10. Ön Yeterlik Başvurularının Alınması ve Açılması  1010
49.B.11. Ön Yeterlik Değerlendirmesi  1011
49.B.12. İhaleye Davet Sürece  1012
49.B.13. Danışmanlık Hizmet Alımlarında Anahtar Teknik Personel ve Teknik Personel  1013
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1014
49.C.1. İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  1014
49.C.2. Belge Düzenleme Koşulları  1015
49.C.3. Belge İçin Başvuru  1017
49.C.4. İş Deneyim Tutarının Tespiti  1018
49.C.5. İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi  1019
49.C.6. İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyecek İşlerde İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve Bu Belgelerde Aranacak Kriterler  1021
49.C.7. İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi  1022
49.C.8. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi  1024
49.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1025
49.D.1. Sanat Eserlerinde Yüklenici Seçiminin Yarışmaya Konu Edilerek Yapılması  1025
49.D.2. Teknik Puanlamada Komisyon Üyelerinin Takdir Yetkisindeki Sınır Nedir?  1025
49.D.3. Saha Kontrollük Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi  1026
50.A. KANUN METNİ (İhaleye Davet)  1026
50.B. AÇIKLAMA  1027
50.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Teminatlar  1027
50.B.2. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Tekliflerin Sunulması  1028
50.B.3. Tekliflerin Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması  1028
51.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi)  1028
51.B. AÇIKLAMA  1029
51.B.1. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Nasıl Olmalıdır?  1029
51.B.2. Tekliflerin İdareye Sunulma Şekli ve Süreci  1029
51.B.3. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması Süreci  1030
52.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması)  1030
52.B. AÇIKLAMA  1032
52.B.1. Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi  1032
52.B.2. Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayılarının Belirlenmesi  1033
52.B.3. Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler  1034
52.B.4. Teknik Puanlama Nasıl Yapılacak?  1035
52.B.5. Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama  1036
52.B.6. Puanların Belirlenmesi, Görüşmeye Davet ve İhalenin Karara Bağlanması  1037
52.B.7. Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali  1038
52.B.8. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması  1038
52.B.9. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi  1038
52.B.10. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi  1039
52.B.11. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması  1039
52.B.12. İhale Sonucunun İlanı  1039
52.C. YARGI KARARLARI  1040
52.C.1. İhale ile Ortaya Çıkan Sonuç  1040
52.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1040
52.D.1. Teknik Değerlendirmeden Önce Mali Teklifin Açıklanması  1040
52.D.2. Danışmanlık İhalesinde Tekliflerin Değerlendirilmesi  1040
52.D.3. Danışmanlık İş Deneyiminde Özel Hizmet Asgari Şartının Değerlendirilmesi  1041
53.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumu)  1042
53.B. AÇIKLAMA  1049
53.B.1. Kurumun Görev ve Yetkileri  1049
53.B.2. Kamu İhale Kurulunun Oluşumu  1050
53.B.3. Kurula Atanacak Üyelerin Vasıfları  1051
53.B.4. Kurul Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınmalarına İlişkin Düzenleme  1051
53.B.5. Kamu İhale Kurumunun Genel Yönetim ve Temsili  1051
53.B.6. Kurul Üyelerinin Yemini  1051
53.B.7. Kurul Üyelerine Getirilen Yasaklar  1051
53.B.8. Kurum Üye ve Çalışanlarına Getirilen Gizli Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı  1052
53.B.9. Kurum Üye ve Personelinin Yargılanmaları ve Mal Beyanları  1052
53.B.10. Kamu İhale Kurulunun Çalışma Esasları  1052
53.B.11. Kurumun Gelir Kalemleri Nelerden Oluşmaktadır?  1053
53.B.12. Kurumun Bütçe ve Mali İşlemleri  1053
53.B.13. Kurum Payı ile İlgili Olarak İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  1054
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1054
53.C.1. İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  1054
53.C.2. İhale Sonuç Formlarının KİK’e Gönderilmesi  1055
53.D. YARGI KARARLARI  1056
53.D.1. Kurum Üyelerine Toplantı Gündeminin Zamanında Bildirilmemesi  1056
53.D.2. Başvuru Bedelinin Yatırılmaması Üzerine Şikayetin Reddi  1056
53.D.3. KİK Tebligatı Web Sayfası Üzerinden Yapabilir mi?  1057
53.D.4. Eksik Bilgi ve Belgelerin Kurumun ihale.gov.tr Adresinde Yayımlanması Zorunluluğu  1057
53.D.5. Şikâyet Başvurusu Bedelini Kurum Hesaplarına Yatırmak İçin Süre Verilmesi  1058
53.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1058
53.E.1. Kurulun İdari Denetim Sınırı  1058
53.E.2. İvedi ve Kamu Yararı Gerekleriyle İhale İşlemlerine Devam Kararı  1059
53.E.3. Konteynerlerin Ayrı Bir Set Olarak İhale Edilmesi Kararı Üzerindeki KİK İncelemesi  1059
54.A.KANUN METNİ (İhalelere Yönelik Başvurular)  1060
54.B. AÇIKLAMA  1061
54.B.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetki  1062
54.B.2. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar  1062
54.B.3. İtirazen Şikayetlerde Başvuru Teminatı Uygulaması  1063
54.B.4. Başvurular Üzerine İhaleyi Yapan İdare veya Kurum Tarafından Ne Tür Bir Karar Alınır  1064
54.B.5. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  1064
54.B.6. Başvuruların Yapılacağı Yerler ve Başvuruya İlişkin Diğer Hususlar  1065
54.B.7. Ortak Girişimlerde Şikayet Müessesesi  1066
54.B.8. Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Uygulaması  1066
54.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1067
54.C.1. Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerinde Şikayet Süreci  1067
54.C.2. İdareye ve KİK’ e Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçe Örnekleri  1069
54.D. YARGI KARARLARI  1073
54.D.1. İhale Mevzuatının Sık Sık Değişmesi Mazeret Oluşturur mu?  1073
54.D.2. Başvuru Yolunun ve Süresinin Yanlış Bildirilmesi Şikâyet Ehliyetinin Kullanılmasına Mani midir?  1074
54.D.3. Mevzuata Aykırı Bulunma Sebeplerinin Dilekçelerde Ayrıntılı Gösterilmemesi  1075
54.D.4. İhalenin İptaline İlişkin Bildirim Yazısı Üzerine Kaç Gün İçinde İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılır?  1076
54.D.5. Başvuru Bedelini Yatırmak İçin Şikayetçiye Süre Verilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?  1076
54.D.6. Şikâyet Sürecinde ‘Süre’ Yönünden Yaşanan Tereddüt  1077
54.D.7. Doküman İçin Yapılacak Şikâyet Sürecindeki Gecikmenin Sonuçları  1077
54.D.8. İkinci İhale Kararına İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?  1078
54.D.9. Şirket Temsilcisi Tarafından Bir Başkasına Verilen İhale Konularında Yetki İçermeyen Vekâletname İle KİK Başvurusu Yapılabilir Mi?  1078
54.D.10. Teklif Vermeyen Ancak Doküman Satın Alan İstekli Olabileceklerin Şikâyet Hakkı  1078
54.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1079
54.E.1. Kendinden Yüksek Fiyat Teklifi Veren İsteklinin Teklifine Yönelik Başvuruda Bulunulur mu?  1079
54.E.2. İhaleyi Kazanma İhtimali Bulunmayan İsteklinin Hak Kaybından Bahsedilebilir mi?  1080
54.E.3. Yaklaşık Maliyete İlişkin Şikayet Başvurusu En Geç Ne Zaman Yapılır?  1080
54.E.4. Baro Pulu Yapıştırılmayan Başvuru Dilekçesi  1080
54.E.5. Şikayet Üzerine Alınmayan İptal Kararını KİK İnceler mi?  1081
54.E.6. İdareye Şikayet Başvurusu Yapılmayan Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi?  1081
54.E.7. İstekli Kendi Üzerinde Bırakılmış Bir İhalenin İptalini İsteyebilir mi?  1081
54.E.8. Şikayet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususlar İtirazen Şikayet Başvurusuna Konu Edilebilir mi?  1082
55.A. KANUN METNİ (İdareye Şikayet Başvurusu)  1082
55.B. AÇIKLAMA  1083
55.B.1. İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar  1084
55.B.2. İdareye Yapılacak Şikayet Başvurularındaki Eksiklikler  1085
55.B.3. Başvurular Üzerine İdare Tarafından Alınacak Kararlar  1085
55.B.4. Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi  1086
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1086
55.C.1. İhalenin Kurul Kararı ile İptalinin Hukuki Sonuçları  1086
55.D. YARGI KARARLARI  1086
55.D.1. Kararın Tebliğinden İtibaren 10 Günlük Kuruma Başvuru Süresi Ne Zaman Sona Erer?  1086
55.D.2. Üzerinde ihale kalmayacak isteklinin şikayet başvurusunun incelenmesi  1087
55.D.3. İhale Dışı Bırakılma İşleminin Öğrenilme Tarihi İtirazen Şikâyet Dilekçesinde Belirtilmesi Gerekir mi?  1087
55.D.4. Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Veren İsteklinin İtiraz Hakkı Var mıdır?  1088
55.D.5. Çerçeve İhalelerinde Şikâyet Sürecinin İşleyişi Nasıldır?  1089
55.D.6. İdarenin Yanlış Yönlendirmesi Nedeniyle Sürenin Geçirilmesi  1090
55.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1090
55.E.1. Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetkinin Sınırı  1090
55.E.2. İdareye Başvuru Yapılmamış Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi?  1090
55.E.3. İdarenin Tek Taraflı İşlemle Şikayet Hakkını Kullanılmaz Hale Dönüştürmesi  1090
55.E.4. İdare Tarafından Görevlendirilen Raportörler Tarafından İşlem Tesisi  1090
55.E.5. Öngörülen Süreler Beklenmeden Sözleşmenin İmzalanması  1091
55.E.6. İdareye Başvuru Yolunun Tüketilmesi  1091
55.E.7. 15 Günlük Şikayet Süresinin Dolması Beklenmeden Sözleşme İmzalanması  1091
55.E.8. İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Konusunda Alınan Kararın KİK’ce İptali  1091
56.A. KANUN METNİ (Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu)  1092
56.B. AÇIKLAMA  1093
56.B.1. Ön İnceleme Konuları ve Bu Kapsamda Kurumca Yapılacak İşlemler  1094
56.B.2. Eksik Belgelerin Tamamlanması  1095
56.B.3. Kurum İnceleme Detayları  1095
56.B.4. Dinleme Toplantısı  1096
56.B.5. Şikayetin Avukat Aracılığıyla Yapılması  1096
56.B.6. Ortak Girişimde Özel Ortağın Şikayet Hakkı  1096
56.B.7. KİK’e Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar  1096
56.B.8. Şikayet Başvuruları Üzerine Kurum Tarafından Alınacak Karar  1097
56.B.9. KİK Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar  1098
56.B.10. Kararların Uygulanması  1098
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1098
56.C.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Üzerine İdarenin İhaleyi İptal Etmesi Halinde KİK’e Gidilebilir mi?  1098
56.C.2. Yazım Hatalarının Düzeltilmesi  1099
56.C.3. Bildirim ve Tebligat Esasları  1099
56.C.4. Kurulun Bilirkişilere Başvuru Uygulaması  1100
56.D. YARGI KARARLARI  1100
56.D.1. KİK’in Eksik İnceleme Yaparak Karar Vermesi  1100
56.D.2. Teklifi Reddedilen İsteklinin İtirazen Şikâyet Başvurusu  1100
56.D.3. İhaleye Teklif Vermeyen Değerlendirmeye İlişkin İtirazda Bulunabilir mi?  1101
56.D.4. Şikâyet Başvurusunun Usule Uygun Olmadığından Bahisle İşlemin İptali Mümkün Müdür?  1101
56.D.5. Hak Kaybı Açık Olmakla Birlikte İddiaların Eşit Muamele İlkesi Açısından veya İncelenmesi  1102
56.D.6. Kurul Dilekçenin Reddine İlişkin Karar Verebilir mi?  1102
56.D.7. Aynı İhale İçin İkinci Kez İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi?  1103
56.D.8. Eşit Muamele İlkesi Yönünden Yeniden İnceleme Talebi  1103
56.D.9. Kurumun Şekil Yönünden Reddetmesi Mümkün Olmayan Şikayeti İncelememesinin Sonuçları  1104
56.D.10. Başvuruların Son Gününe Kadar İtirazen Şikayet Başvuru Dosyasına Belge Eklenebilir mi?  1105
56.D.11. İhalenin İptali Durumunda İtirazen Şikayet Başvuru Süresi  1105
56.D.12. Şikâyet Süreci İşletilmeden İtirazen Şikayete Konu Edilen Husus İçin Yapılması Gereken nedir?  1106
56.D.13. İtirazen Şikâyet Başvurularının Şekil Yönünden Reddi Mümkün müdür?  1107
56.D.14. Hak Arama Yolu Olan İtirazen Şikayet Başvurusunun Genişletici Biçimde Yorumlanması Mümkün müdür?  1108
56.D.15. Zorunlu Başvuru Yoluna İlişkin Başvuru Süresinin ve Merciinin Gösterilmemesi  1108
56.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1108
56.E.1. İsteklinin Doküman İçin Şikayet Hakkı Var mıdır?  1108
56.E.2. Projeye İlişkin Kuruma Yapılan Başvurular  1109
56.E.3. Süreci Şikayet Konusu Yapılmayan İhalenin İptaline İlişkin İstem  1109
56.E.4. Dokümana İtiraz İçin Şikâyet Ehliyeti Ne Zaman Sona Erer?  1109
56.E.5. Şikâyet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusunda Konu Edilebilir mi?  1110
56.E.6. Denetim Mekanizmasını Harekete Geçiren Kişinin Şikayetinden Vazgeçmesi Denetim Sürecini Kaldırır mı?  1110
56.E.7. Somut Delillere Dayanmayan İhbar Mektubu  1111
56.E.8. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşler İçin Şikayet Süreci İşletilebilir mi?  1111
56.E.9. İhaleyi Alan İstekli Şikayet Başvurusunda Bulunabilir mi?  1111
56.E.10. İki İhale Hakkında Tek Dilekçe ile Şikayette Bulunulması  1111
54.E.11. KİK’e İtirazen Şikayet Başvurusunun Ön Koşulu  1112
56.E.12. KİK Düzeltici İşlemi Bildirmesine Rağmen İhalenin İptali Mümkün müdür?  1112
56.E.13. Şikayet ya da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmayan İhale İptal Kararları İçin KİK’e Gidilebilir mi?  1112
56.E.14. KİK’in İhale İptal Gerekçesi  1113
56.E.15. Şikayet İncelemesi Sonucunda Tek Firmanın Kalması İhalenin İptalini Gerektirir mi?  1113
56.E.16. İdareye Yapılan Şikâyet Başvurusunda Yer Almayan Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi?  1114
56.F. İLGİLİ MEVZUAT  1114
56.F.1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik  1114
56.F.2. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ  1114
57.A. KANUN METNİ (Yargısal İnceleme)  1114
57.B. AÇIKLAMA  1114
57.B.1. Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu  1114
57.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1115
57.C.1. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasındaki İdari Yargı Kararları  1115
57.C.2. KİK’in Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İptal Kararı Geri Alınmadığı Takdirde İstekli İdari Yargıya Gidebilir mi?  1115
57.D. YARGI KARARLARI  1116
57.D.1. Bilimsel Esaslara Dayanmayan Bilirkişi Raporuna İstinaden Karar Verilmesi  1116
57.D.2. İtirazen Şikayet Başvurusunun Mahkeme Tarafından Yönlendirilmesinde Başvuru Bedeli Nasıl Yatırılır?  1117
57.D.3. Yerel Mahkemece Verilen Davanın Reddine İlişkin Kararların Bozulması Üzerine İdarece İşlem Tesis Edilmesi Mümkün müdür?  1117
57.D.4. Şikayetin Mahkemece Tevdi Edilmesi Durumunda Sürenin Tespiti  1117
57.D.5. Şirket Yargılama Sırasında Davadan Feragat Edebilir mi?  1118
57.D.6. Davadan Kısmen veya Tamamen Vazgeçilmesi Mümkün müdür?  1118
57.D.7. İtirazen şikayetten Önce Doğrudan İdari Yargıya Yapılan Başvurularda Sürenin Geçirilmesi  1118
57.D.8. Mahkemenin Kik’e Tevdii Ettikleri Başvurularda Şekil Şartlarının Tamamlatılması İçin İlave Süre Verilmesi Gerekir mi?  1119
57.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1119
57.E.1. Konunun Yargıya Taşınabilme Kaygısı İptal Gerekçesi Olabilir mi?  1119
57.E.2. Yasaklama Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açılması  1120
57.E.3. İhalenin İptaline Karşı İdari Yargıda İdari İşlemin Unsurları Açısından Dava Açılması  1120
57.E.4. Şikayet Başvuru Süresi Geçirildikten Sonra Yargısal İncelemeye Gidilmesi  1120
57.E.5. Müeyyidelere İtiraz ve İnceleme Merciinin İdari Yargı Olacağı  1120
57.F. İLGİLİ MEVZUAT  1121
57.F.1. Savcılıklarca ve Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı İtiraz  1121
58.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)  1122
58.B. AÇIKLAMA  1123
58.B.1. Yasaklama Kararı Verilirken Uyulması Gereken Genel Kurallar  1124
58.B.2. Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışlar Nelerdir?  1125
58.B.3. Yasaklamanın Süresi ve Kapsamı  1125
58.B.4. Yasaklama Kararı Verilenlerin Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Durumu  1126
58.B.5. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar  1126
58.B.6. Çerçeve Anlaşmalarda İhale Yasağı Uygulaması  1127
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1127
58.C.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler  1127
58.C.2. Yasaklamanın Başlangıcı Hangi Tarihtir?  1130
58.C.3. İhale Süreci Devam Ederken Verilen Yasaklama Kararının Hükmü  1130
58.C.4. Yasaklama Kararlarının Kapsam ve İçeriği  1131
58.C.5. Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği  1132
58.C.6. Yasaklı Firmanın Ürününün Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi Mümkün müdür?  1132
58.C.7. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirketin Ortak veya Ortaklarının Durumu  1132
58.C.8. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem  1133
58.C.9. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı  1134
58.C.10. Teminatların Gelir Kaydedilmesi  1134
58.C.11. İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmesi  1134
58.D. YARGI KARARLARI  1134
58.D.1. Hakkında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Yeni Düzenleme Geriye Yürür mü?  1134
58.D.2. Belediye ve Özel İdareler Açısından İlgili veya Bağlı Bulunulan Bakanlık  1135
58.D.3. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yürütülmesinin Durdurulması  1135
58.D.4. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi  1135
58.D.5. İhaleye Katılmamış Olan İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin %88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında Yasaklama Kararı Verilir mi?  1135
58.D.6. Yasak Fiil ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi  1136
58.D.7. Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışın Tespit Tarihi  1137
58.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1137
58.E.1. İddianamede İsmi Bulunduğu İçin Teminatın İrad Kaydedilmesi Mümkün müdür?  1137
58.E.2. Yasaklama İşleminin Durdurulmasında Yargı Yolu  1138
58.E.3. İptal Edilen Bir İhaleden Dolayı Yasaklama Kararı Verilmesi  1138
58.E.4. Şirketi Temsile Yetkili Müdür Hakkında Kamu Davası Açılmış Olması Teklifi Değerlendirme Dışında Bırakır mı?  1138
58.E.5. Kamu Davası Açılan Ortakların İhaleye Katılması  1139
58.E.6. Orijinal İmzalar Model Alınarak Sahte İmzalı Evraklarla İhaleye Katılım  1139
58.E.7. Aynı İdare Tarafından Daha Önce Yapılan İhaleler İçin 58. Madde Uygulanabilir mi?  1139
58.E.8. Eksik Yasaklamanın Sonradan İncelenmesi  1140
58.E.9. Üniversiteler Doğrudan Yasaklama Verebilir mi?  1141
59.A. KANUN METNİ (İsteklilerin Ceza Sorumluluğu)  1141
59.B. AÇIKLAMA  1142
59.B.1. Ceza Kovuşturması Süreci  1142
59.B.2. Mahkeme Kararı ile Getirilen Geçici Yasaklama  1142
59.B.3. Kamu İhalelerine Katılmaktan Sürekli Yasaklama  1143
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1143
59.C.1. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu ile İlgili Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üzerine Düşen Görevler Nelerdir?  1143
59.C.2. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumlarının Değerlendirilmesi  1144
59.C.3. Şirket ile Vekil Arasında Kurulan Hukuki İlişki Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdürün Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Halinde Sona Erer mi?  1145
59.D. YARGI KARARLARI  1146
59.D.1. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır mı?  1146
59.D.2. Hakkında Kamu Davası Açılan Gerçek Kişinin Yarıdan Az Hissesine Ortak Olan Sermaye Şirketi Yargılama Sonuna Kadar İhaleye Girebilir mi?  1147
59.D.3. İhaleye Fesat Karıştırmaktan Dolayı Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin %50 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Şirketin İhale Yasağı Var mıdır?  1148
59.D.4. İhale Tarihinden Sonra Hakkında Kamu Davası Açılan İstekli Yasaklı Hale Gelir mi?  1148
59.D.5. Yasaklı Şirket Müdürünün Verdiği Vekâletname ile Yasaklı Olmayan Biri İhaleye Girebilir mi?  1149
59.D.6. Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Yüzde 50 Ortağı ve Temsile Yetkili Olduğu Şirket İhalelere Girebilir mi?  1150
59.D.7. Hakkında Kamu Davası Açıldığını Bilmeyen İsteklinin İhaleye Girmesi  1150
59.D.8. Kamu Davası Sonuçlanıncaya Kadar Hâkim Ortağın Payını Devretmesi Tüzel Kişilik İçin Getirilen Yasaklılık Durumunu Ortadan Kaldırır Mı?  1151
59.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1153
59.E.1. Beraatla Neticelenen Özel Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçu  1153
59.E.2. Kamu Davası Açılmadan Önce Hisselerin Devri  1153
59.E.3. Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket Müdürünün Sermayesinin Yarısından Azına Sahip Bulunduğu Sermaye Şirketinin İhalelere Katılması Mümkün müdür?  1154
59.E.4. Ortağı ve Yetkili Müdürü Hakkında Kamu Davası Açılan Şirketin İhale Dışı Bırakılması  1154
59.E.5. İhale Tarihi İtibariyle Kamu Davası Açılmayan İsteklinin Durumu  1155
59.E.6. Hakkında Kamu Davası Açılmış Olan Kişi Vekaletin İhaleye Teklif Verebilir mi?  1155
59.E.7. Bir İhaleye Dayanmayan Kamu Davası  1156
59.E.8. Hakkında Kamu Davası Açıldığının Sonradan Öğrenilmesi  1156
59.E.9. İhalede İki Ayrı Teklif Mektubu Sunulması  1157
60.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu)  1157
60.B. AÇIKLAMA  1157
60.B.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenlerin Durumu  1158
60.B.2. Müeyyide ve Sorumluluk Kapsamındaki Görevliler Kimlerdir?  1158
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1159
60.C.1. Müeyyidelerin Yasal Dayanakları Nelerdir?  1159
60.D. YARGI KARARLARI  1159
60.D.1. Görevlilerin Mali Sorumluluğu  1159
60.D.2. Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fazla Miktarda Alım Yapılması  1159
60.D.3. Görevi Nedeniyle Suç İşleyen Sanık Hakkında Soruşturma İzni  1159
60.D.4. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması  1160
60.D.5. Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluk Müessesesi  1160
60.D.6. Haklarında Soruşturma Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Bulunmayan İhale İşlemleri  1162
60.D.7. İhalesiz Araç Satın Alınması Mümkün müdür?  1163
60.D.8. Bazı Belgelerin Şartnamede Belirtilmesinin İhmal Edilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1164
60.D.9. Eşik Değerin Altında Kalmak Amacıyla İşleri Kısımlara Bölerek İhale Yapmaktan Kaçınmak Soruşturmayı Gerektirir mi?  1164
60.D.10. Usulsüz Akaryakıt Alımı Yapılması  1165
60.D.11. İşçi Statüsünde Çalışan Görevlinin İhale İşlemlerinden Ötürü Sorumluluğu Var mıdır?  1165
60.D.12. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhale Yapılması Gereken İşin Doğrudan Teminle Yapılması  1165
60.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1166
60.E.1. Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkelerinin İhlali  1166
60.E.2. Kamu Zararına Neden Olan İhale Komisyon Kararı  1166
61.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı)  1166
61.B. AÇIKLAMA  1166
61.B.1. Gizli Kalması Gereken Bilgiler  1167
61.B.2. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağına Uymayanlar İçin Öngörülen Müeyyideler  1167
62.A. KANUN METNİ (İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar)  1168
62.B. AÇIKLAMA  1170
62.B.1. Yıllara Sari İşlerde Ödenek Şartı  1170
62.B.2. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği  1171
62.B.3. İhale İlanlarındaki Önemli Noktalar  1172
62.B.4. Taşeron Düzenlemesi Nasıl İşleyecek?  1172
62.B.5. Yapım İhalelerinde Uygulama Projesi Koşulu  1178
62.B.6. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Aranacak Belgeler  1179
62.B.7. Yapım İşlerinde, İhale Öncesi İdarelerce Yapılması Gerekenler (Özet Şematik Gösterim)  1181
62.B.8. Yapım İşlerinde İhale Öncesi İdarelerce Uyulması Zorunlu Hususlar  1181
62.B.9. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları Nasıl Ödenecek?  1183
62.B.10. Personel İstihdamı Hizmet İhaleleri ve Taşeron Çalışanlar Hakkındaki Tereddütler  1183
62.B.11. Mahalli İdarelerin Şirketler Üzerinden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar  1186
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1186
62.C.1. Türkiye’de Yatırım Programı Hazırlama Süreci  1186
a. Türkiye’deki Yatırımcı Kamu Kuruluşları  1186
b. Yatırım Projelerinin Nitelikleri Açısından Sınıflandırılması  1187
c. Yatırım Projelerinin Planlanması (Mikro Planlama Evresi)  1187
d. Proje Döngüsü Yönetimi  1187
e. Kamu Yatırım Programının Yapısı  1188
f. Türkiye’de Kamu Yatırım Programının Hazırlanması Süreci  1189
62.C.2. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması  1190
a. Limit İçeren Maddeler  1190
b. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak?  1190
c. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler  1191
d. İzin Başvurusu Nasıl Yapılacak?  1191
e. Uygun Görüş İçin Gerekçeli Şekilde Doldurulmuş Başvuru Formu Örneği  1192
62.C.3. Birden Fazla Yılı Kapsayan ve Yatırım Niteliğinde Olan İşlere Ait İhalelerin Yapılma Zamanı  1193
62.C.4. Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı  1194
62.C.5. Mühendislik Diploması İçin Öngörülen İş Deneyim Müessesesi  1194
a. Mühendislik Diploması Yapım İhaleleri Dışındaki İhalelerde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi?  1195
b. Şartnameye Konulacak Hükümle Diploma ile Yapım İhalesine Girilmesi Engellenebilir mi?  1195
c. Diploma İçin Öngörülen İş Deneyimi Şirket Kullanabilir mi?  1196
d. Diploma Sahipleri İş Ortaklığı Kurarak Teklif Verebilirler mi?  1197
e. 15 Yıl Şartı Diplomalar İçin Geçerli midir?  1198
f. Meslek Odası Kaydı Bulunmayan Mimar ve Mühendislerin Durumu  1198
g. Mühendislik Diploması İş Yönetme ve Denetleme Belgesi ile Birlikte Kullanılabilir mi?  1198
h. Kamu Görevlisinin İş Bitirmesi veya Diploması Görevde İken Kullanılabilir mi?  1198
62.C.6. Mezuniyet Belgesi Sunulması Durumunda Mezuniyetten Sonra Geçen Süreye İlişkin Deneyimin Hesabı  1200
62.C.7. Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar  1201
62.D. YARGI KARARLARI  1203
62.D.1. Gürcistan Teknik Üniversitesi'nden Alınan Mühendislik Diploması İle İhaleye Girilebilir mi?  1203
62.D.2. Sağlık Personeli Tarafından Yürütülen Hizmetlerin İhale Yoluyla Gördürülmesi  1203
62.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1204
62.E.1. İmar İşlemlerini Tamamlamadan İhaleye Çıkılması  1204
62.E.2. Uygulama Projesi Bulunmadan Yapım İhalesine Çıkılır mı?  1204
62.E.3. Özel Ortağın Benzer İş Diploma Koşulunu Sağlamaması  1205
62.E.4. İş Deneyim Belgesi Olarak Diploma Yerine Mezuniyet Belgesi Sunulması Mümkün müdür?  1205
62.E.5. Memurun Pasif Olarak Geçirdiği Şirket Ortaklık Süresi  1205
62.E.6. Son Bir Yıldır Ortak Olma Şartının Sağlanmaması  1206
62.E.7. Belediye Hizmetlerinin Yıllara Sari Şekilde İhalesi  1206
62.F. İLGİLİ MEVZUAT  1206
62.F.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar  1206
62.F.2. Taşeron Personelin Belirlenmesi Kapsamında Yapılan KİK Duyurusu  1207
62.F.3. Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik  1209
63.A. KANUN METNİ (Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler)  1209
63.B. AÇIKLAMA  1210
63.B.1. Kamu Alımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı  1211
63.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kullanılacak Malzeme ve Ekipmanların Yerli Olması Şartı  1213
63.B.3. İhalelere Yerli İsteklilerin Katılımı İle Yerli Malına Fiyat Avantajı Uygulamasında Yaşanan Tereddütler  1214
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1215
63.C.1. Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması  1215
63.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1216
63.D.1. Yerli İstekliye Açık İhalenin Yabancı İstekliye Bırakılması  1216
63.D.2. Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Üstünde İhalenin Yerli İstekli Dışındakilere Kapatılması  1216
63.D.3. Eşik Değerin Altındaki İhalede Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması  1217
63.D.4. Yabancı İsteklilere Açıklık Konusundaki Tutarsızlık  1217
63.D.5. İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması  1217
63.D.6. Eşik Değerin Üzerindeki İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması  1217
63.E. İLGİLİ MEVZUAT  1218
63.E.1. Yerli Malı Tebliği  1218
64.A. KANUN METNİ (Sürelerin Hesabı)  1218
64.B. AÇIKLAMA  1218
64.B.1. Türk Borçlar Kanununda Süreler  1218
65.A. KANUN METNİ (Bildirim ve Tebligat Esasları)  1218
65.B. AÇIKLAMA  1219
65.B.1. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Aşamasında İsteklinin Bilgilendirilmesine Dönük Düzenleme  1220
65.B.2. Tebliğ Eki Standart Formlarda Yapılan Değişiklik  1221
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1221
65.C.1. EKAP Üzerinden Bildirim  1221
65.C.2. Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ekap’a Kayıt İşlemleri  1222
65.D. YARGI KARARLARI  1222
65.D.1. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı  1222
65.D.2. Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması İhalenin Feshini Gerektirir mi?  1222
65.D.3. Adreste Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı  1223
65.D.4. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması  1223
65.D.5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi  1223
65.D.6. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması  1223
65.D.7. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?  1224
65.D.8. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir?  1224
65.D.9. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması  1224
65.D.10. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi  1224
65.D.11. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir?  1225
65.D.12. Azledilen Vekile Tebligat  1225
65.D.13. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü  1225
65.D.14. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın Sahte Olması  1226
66.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması)  1226
66.B. AÇIKLAMA  1226
67.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi)  1226
67.B. AÇIKLAMA  1226
67.B.1. Olağanüstü Durumlarda Güncelleme  1227
67.B.2. 2018 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar  1227
68.A. KANUN METNİ (Uygulanacak Hükümler)  1228
68.B. AÇIKLAMA  1228
68.B.1. 2886 Sayılı Kanun Uygulama Dışı Kalmış mıdır?  1228
68.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1229
68.C.1. Kanuna Tabi Kurumda Döner Sermayeler İhale Yönetmeliği ile Alım Yapılması  1229
EK M.1.A. KANUN METNİ (Elektronik Kamu Alımları Platformu)  1229
EK M.1.B. AÇIKLAMA  1230
EK.M.1.B.1. Elektronik Kamu Alımları Platformu Süreci Nasıl İşleyecek?  1230
EK.M.1.B.2. Elektronik İhale Süreci  1239
EK M.1.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1245
EK M.1.C.1. "Ekap" ile Doküman Arasında Uyumsuzluk Bulunması Durumu  1245
EK M.1.C.2. İdareye Başvuru Hakkının Kullanılmaması  1246
EK.M.1.D. İLGİLİ MEVZUAT  1247
EK.M.1.D.1. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği  1247
EK.M.1.D.2. Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ  1247
EK M.2.A. KANUN METNİ (Çerçeve Anlaşmalar)  1247
EK M.2.B. AÇIKLAMA  1248
EK M.3.A. KANUN METNİ  1254
EK M.3.B. AÇIKLAMA  1254
EK M.4.A. KANUN METNİ (Dinamik Alım Sistemi)  1254
EK M.4.B. AÇIKLAMA  1255
EK M.5.A. KANUN METNİ (Elektronik Eksiltme)  1256
EK M.5.B. AÇIKLAMA  1257
EK M.5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1258
EK M.5.C.1. EKAP Üzerinden Yapılacak İhalelerde Süreç Nasıl İşler?  1258
EK M.5.C.2. Elektronik Ortamda Teklif Alınan Beyan Usulü Nasıl Yürüyecek?  1259
EK M.6.A. KANUN METNİ (Finansal Kiralama)  1261
EK M.6.B. AÇIKLAMA  1261
EK M.7.A. KANUN METNİ (Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması)  1261
EK M.7. AÇIKLAMA  1261
EK M.8.A. KANUN METNİ (Uygun Görüş Alınması ve Görevlilerin Sorumlulukları)  1264
EK M.8.B. AÇIKLAMA  1265
EK M.9. KANUN METNİ (Kamu Alımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı)  1266
EK M.9. AÇIKLAMA  1267
EK M.10. KANUN METNİ (FATİH Projesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri)  1269
EK M.10.B. AÇIKLAMA  1269
G.M.1.A. KANUN METNİ (Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler)  1270
G.M.1.B. AÇIKLAMA  1270
G.M.2.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler)  1271
G.M.2.B. AÇIKLAMA  1271
G.M.2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1271
G.M.2.C.1. 01.01.2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu  1271
G.M.2.C.2. İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması Yöntemiyle 1/1/2003 Tarihinden Önce Protokole Bağlanmış veya Protokol Çalışmalarına Başlanmış Olan İşler  1272
G.M.3.A. KANUN METNİ (Güncelleme)  1272
G.M.3.B. AÇIKLAMA  1273
G.M.4.A. KANUN METNİ (İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller)  1273
G.M.4.B. AÇIKLAMA  1274
1. Savunma ve Güvenlik İhtiyaçları  1274
2. Yabancı Ülkelerden Yapılacak Alımlar  1275
3. AR–GE Projelerine İlişkin Alımlar  1275
4. DMO ve Bazı Kamu Kuruluşlarından Yapılacak Alımlar  1275
5. KİT’lerin Ticari ve Sınai Faaliyetleri Çerçevesindeki Mal ve Hizmet Alımları  1275
6. Teşhis ve Tedaviye Yönelik İlaç ve Hizmet Alımları  1276
7. Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösterenler  1276
G.M.5.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumunun Kurulması)  1276
G.M.5.B. AÇIKLAMA  1277
G.M.6.A. KANUN METNİ  1277
G.M.6.B. AÇIKLAMA  1278
G.M.7.A. KANUN METNİ  1278
G.M.7.B. AÇIKLAMA  1278
G.M.8.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler)  1279
G.M.8.B. AÇIKLAMA  1279
G.M.9.A. KANUN METNİ (Mevcut Görevlendirmeler)  1279
G.M.9.B. AÇIKLAMA  1279
G.M.10.A. KANUN METNİ (Kurul Başkan ve Üyelerinin Görev Süreleri)  1279
G.M.10.B. AÇIKLAMA  1280
G.M.11.A. KANUN METNİ  1280
G.M.11.B. AÇIKLAMA  1280
G.M.12.A. KANUN METNİ  1280
G.M.12.B. AÇIKLAMA  1280
G.M.13.A. KANUN METNİ  1281
G.M.13.B. AÇIKLAMA  1281
G.M.14.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler)  1282
G.M.14.B. AÇIKLAMA  1282
G.M.15.A. KANUN METNİ  1282
G.M.15.B. AÇIKLAMA  1283
G.M.16.A. KANUN METNİ  1283
G.M.16.B. AÇIKLAMA  1284
G.M.17. KANUN METNİ  1284
G.M.18. KANUN METNİ  1284
G.M.18. AÇIKLAMA  1284
G.M.19. KANUN METNİ  1285
G.M.19. AÇIKLAMA  1285
69.A. KANUN METNİ (Yürürlük)  1285
69.B. AÇIKLAMA  1285
70.A. KANUN METNİ (Yürütme)  1285
70.B. AÇIKLAMA  1285
E.M.1. KANUN METNİ  1285
E.M.1. AÇIKLAMA  1286
4761/20: KANUN METNİ (4761 Sayılı Kanunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi)  1286
4761/20: AÇIKLAMA  1286
4964/G.1. AÇIKLAMA  1287
İkinci Kitap
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  1291
1.B. AÇIKLAMA  1291
1.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1292
1.C.1. Genel Olarak Sözleşmeler  1292
1.C.2. Yapım Sözleşmeleri  1292
1.C.3. Yapım Sözleşmelerinde Yükleniciye Ait Giderler  1293
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  1294
2.B. AÇIKLAMA  1294
2.C. SÖZLEŞME İLE DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  1294
2.C.1. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler  1294
a. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları  1294
b. İdarenin Yükleniciye Karşı Sorumluluğu  1295
c. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Esaslar  1296
d. Yüklenicinin İşin Başında Bulunması Yükümlülüğü  1296
e. İşin Yürütülmesinde Gerekli Personel ve Araçların Temin Yükümlülüğü  1296
f. İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı  1297
g. Yüklenicinin Gizlilik Yükümlülüğü  1297
h. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar  1298
i. Yüklenicinin Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme Yükümlülüğü  1298
j. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Yükümlülüğü  1299
k. Yüklenici Tarafından Hazırlanacak Projelerin Teslimi  1299
l. Yüklenicinin Bakım ve Özen Borcu  1299
m. İşyerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü  1300
2.C.2. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler  1300
a. İdarenin İşyeri Teslim Yükümlülüğü  1300
b. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Yükümlülük  1301
c. Kamuya Ait Arazi ve Sahalardaki Ocakların Kullanım Esasları  1302
d. Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması Yükümlülüğü  1302
e. İş Programının Hazırlanması Yükümlülüğü  1302
f. Yüklenicinin İş Başında Bulunması Yükümlülüğü  1303
g. Gerekli Personel, Araç ve Tesisleri Temin Yükümlülüğü  1303
h. Mevcut Yapıların Yıkılıp İstiflenmesi Yükümlülüğü  1304
i. Çalıştırılan Personelin Uygunsuzluğu Halinde Yüklenicinin Yükümlülüğü  1304
j. İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü  1304
k. Yüklenicinin Yaptığı Binaların İş Bitiminde Satın Alınması  1305
l. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları  1305
m. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar  1306
2.C.3. Sözleşmenin Uygulanmasında Taraflar Arası İletişimin Şekli  1306
2.C.4. İdarenin Ücret Yükümlülüğü  1306
2.D. YARGI KARARLARI  1307
2.D.1. Geçersiz Sözleşme ile Alınan Malların Durumu  1307
2.D.2. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi  1307
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  1307
3.B. AÇIKLAMA  1307
3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1308
3.C.1. Sözleşmenin Başlıca Unsurları Nelerdir?  1308
4.A. KANUN METNİ (İlkeler)  1308
4.B. AÇIKLAMA  1308
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1309
4.C.1. Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Rızası Olmadan İş Süresinin Kısaltılması Mümkün müdür?  1309
4.C.2. 4735 Sayılı Kanuna Göre Akdedilen Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü?  1311
4.D. YARGI KARARLARI  1313
4.D.1. Sözleşmeye Aykırı Ödeme  1313
4.D.2. Sözleşmeden Dönme Hakkı  1313
4.D.3. Kendisinden Beklenen Dikkate ve Özeni Göstermeyen İdare  1313
5.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmeler)  1313
5.B. AÇIKLAMA  1313
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1314
5.C.1. Mutad Sözleşme İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir?  1314
5.C.2. Sözleşmesi Olmayan Doğrudan Temin İşleri  1315
5.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1316
5.D.1. Tip Sözleşmede Yer Alan Bazı Maddeleri İçermeyen Sözleşme Düzenlenmesi  1316
6.A. KANUN METNİ (Sözleşme Türleri)  1316
6.B. AÇIKLAMA  1317
6.B.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme  1317
6.B.2. Birim Fiyat Sözleşme  1317
6.B.3. Götürü Bedel Sözleşme  1318
6.B.4. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi  1318
6.B.5. Yapım İhalelerinde Karma Sözleşme Uygulaması  1318
6.B.6. Yapım İhalelerinde Projelerin Uygulanması  1319
6.B.7. Sözleşme Bedelinin Önceden Tam Olarak Belirlenemediği Durumlar  1319
6.B.8. Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar  1320
6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1320
6.C.1. Yapım İşlerinde Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti Nasıl Yapılacak?  1320
6.C.2. Döviz Cinsinden Sözleşme Akdi Mümkün müdür?  1321
6.D. YARGI KARARLARI  1321
6.D.1. Götürü Bedelli Eser Sözleşmesi  1321
6.D.2. Götürü Bedelde Eksik İşlerin Karşılığının Bulunması  1321
6.D.3. Eserin Tamamlanmasındaki Gerekli Tutarın Hesabı  1321
6.D.4. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Pursantaj Oranının Mahiyeti  1322
6.D.5. Yapı Ruhsatı Ücretini Kim Karşılar?  1322
6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1322
6.E.1. İki Teklif Alımlarının Toplam Tutarı İçin Bir Sözleşme Yapılması  1322
6.E.2. Teklif Mektubu Eki Cetvelde İdarece Doldurulması Gereken Kısımların Boş Bırakılması  1322
7.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar)  1323
7.B. AÇIKLAMA  1324
7.B.1. Hizmet ve Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması  1325
7.B.2. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları  1325
a. Çalışanların Özlük Hakları  1326
b. Çalışanların Sağlık ve Güvenliğine İlişkin Tedbirlerin Alınması  1327
c. Çalışanların Kazaya Uğramaları Durumu  1327
d. Çalışanların Beslenmesi  1327
7.B.3. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları  1328
a. Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma Şartları  1328
b. Çalışanların Sağlık ve Güvenliği  1329
c. Çalışanların Kazaya Uğramaları  1330
d. Çalışanların Yiyeceği ve İçeceği  1330
e. Yüklenicinin Çalıştırdığı Kişilerin Uygunsuzlukları  1330
7.B.4. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Şantiye Defteri Tutulması ve Malzeme Onayı Alınması  1330
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1331
7.C.1. Yapım İşlerinde Çalışılmayacak Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir mi?  1331
7.C.2. Sözleşmenin Yürütülmesinde Çalıştırılacak Teknik Personel  1332
7.C.3. Kefalet Sigortası Genel Şartları  1332
7.D. YARGI KARARLARI  1339
7.D.1. Mahal Listesi ve Teknik Şartnamelerin İçeriği  1339
7.D.2. Gecikme Halinde Alınacak Ceza  1339
7.D.3. Sözleşme İmzalandığında İfa İmkansızlığının Varlığı  1339
7.D.4. Sözleşmenin Butlanı  1340
7.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1340
7.E.1. Sözleşme Bedeli Belirsiz Sözleşme İmzalanması  1340
7.E.2. Sözleşme Tasarısına Aykırı Teklif  1340
7.E.3. Sözleşme Süresinin Ay Olarak Yazılması  1340
7.E.4. Fiyat Farkı Ödenmesi ile İşçilere Ait Sosyal Haklar Konusunda Çelişki  1341
7.E.5. Sözleşme Bedelinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Belirlenmemesi  1341
7.E.6. Götürü Akdedilen Hizmet Sözleşmesinde İş Artışı Öngörülmesi  1341
8.A. KANUN METNİ (Fiyat Farkı Verilebilmesi)  1342
8.B. AÇIKLAMA  1342
8.B.1. Yapım İşlerinde Yeni Dönem Fiyat Farkı Uygulaması  1344
8.B.2. Mal Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması  1350
8.B.3. Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması  1354
8.B.4. 29 Kasım 2013 tarihinden Önce İhale Edilen Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması  1358
8.B.5. 29 Kasım 2013 tarihinden Önce İhale Edilen Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması  1358
8.B.6. Kasım 2013 tarihinden Önce İhale Edilen Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması  1358
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1358
8.C.1. Personel Ücretleri ile İlgili Fiyat Farkı Hesabı  1358
8.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması  1359
8.C.3. EPDK Tarafından Fiyatları Yayımlanmayan Petrol ve LPG Ürünleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanması Mümkün müdür?  1359
8.C.4. Personel İstihdamına İlişkin Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı Nasıl Ödenir?  1360
8.C.5. Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı  1361
8.D. YARGI KARARLARI  1365
8.D.1. Hizmet İhalesinde Fiyat Farkı Katsayısının Hatalı Belirlenmesi  1365
8.D.2. Şartnamesinde Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Belirtilen İşte Akaryakıt Fiyat Farkı Ödenir mi?  1365
8.D.3. Özel Tüketim Vergisindeki Artışın Fiyat Farkına Etkisi  1365
8.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1365
8.E.1. Fiyat Farkı Katsayısının Hatalı Yazılması  1365
8.E.2. İş Artışı Nedeniyle Yeni Eleman Çalıştırılması  1366
8.E.3. Temizlik İhalesinde Fiyat Farkına Esas Sabit Katsayının İhale Dokümanında Gösterilmemesinin Doğuracağı Sonuç  1366
8.E.4. Fiyat Farkı Katsayıları Sonradan Değiştirilebilir mi?  1367
8.E.5. Fiyat Farkına İlişkin Düzenlemenin Teknik Şartnamede Yer Verilmesi  1367
8.E.6. Fiyat Farkıyla İlgili Mevzuata Aykırı Düzenlemenin İhaleye Etkisi  1367
8.E.7. Hizmetin Toplam Değeri İçindeki Oranının Hesaplanması  1368
8.E.8. Hizmeti Oluşturan Bileşenlerin Hizmetin Toplam Değeri İçindeki Oranının Hesaplanması  1369
8.F. İLGİLİ MEVZUAT  1369
8.F.1. Fiyat Farkına İlişkin Kararname ve Tebliğler  1369
8.F.2. Yİ–ÜFE Endeksi Yürürlüğe Girmesinden Sonra Fiyat Farkının Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin KİK Düzenleyici Kararı  1369
8.F.3. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik  1369
9.A. KANUN METNİ (İş ve İşyerinin Sigortalanması)  1369
9.B. AÇIKLAMA  1369
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1370
9.C.1. Sigortanın Tarihi  1370
9.C.2. İnşaat All Risk Sigortaları  1371
9.C.3. Hizmet İhalelerinde İş ve İşyerlerinin Sigortalanması  1373
9.C.4. Yapım Sözleşmelerinde İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması  1373
a. Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler  1373
b. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması  1374
9.C.5. Sigortalanması Mümkün Olmayan Risklerden Doğacak Sorumluluk  1375
9.D. YARGI KARARLARI  1376
9.D.1. Kazalardan Dolayı Sorumluluk  1376
9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1376
9.E.1. İş Yerinin Sigortalatılması İşleminin Yüklenicinin Sorumluluğuna Bırakılması Mümkün müdür?  1376
10.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebepler)  1377
10.B. AÇIKLAMA  1377
10.B.1. Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilme Şartları  1377
10.B.2. Kanuni Grev  1378
10.B.3. Teknik Dokümanların Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı  1378
10.B.4. Projelerin Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı  1378
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1379
10.C.1. Kamu İhale Kurumuna Mücbir Sebep Başvurusu Nasıl Yapılır?  1379
10.C.2. KİK’in Belirlediği Mücbir Sebep Halleri  1380
a. Dış Ticaret Rejim Değişiklikleri Mücbir Sebep Sayılır mı?  1380
b. Olumsuz Hava Koşulları Mücbir Sebep Olabilir mi?  1381
c. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri  1381
d. Öngörülmezlik ve Önlenemezlik Kriterlerinin Birlikte Oluşmadığı Haller  1381
e. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Öngörülemez ve Karşı Konulamaz Hallerin Oluşmadığı Durumlar  1381
f. Mutad Bakıma Dayalı Gecikmeler Mücbir Sebep Kabul Edilebilir mi?  1382
g. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Çalışılmayacak Dönem Mücbir Sebep Sayılır mı?  1382
h. Rutin Olarak Rastlanan Doğal Hava Koşulları  1382
i. Yeterli Miktarda 2009 Model Araç Üretilememesi veya Piyasaya Az Sayıda 2008 Model Araç Verilmesi  1382
h. Kırsal Motorinin Üretimden Kaldırılması  1383
10.C.2. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Süre Uzatımına İlişkin Esaslar  1383
10.C.3. Aşırı Fiyat Artışları ve Enflasyonist Baskılar Sözleşmenin Feshinde Mücbir Sebep Olabilir mi?  1384
10.C.4. Asgari Ücretin Beklenenden Yüksek Açıklanması Mücbir Sebep Olur Mu?  1387
10.D. YARGI KARARLARI  1389
10.D.1. Mücbir Sebeplerin Artırılması Mümkün müdür?  1389
10.D.2. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi  1389
10.D.3. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır mı?  1389
10.D.4. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı  1391
10.D.5. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı  1392
10.D.6. Kış Mevsiminde Yol Yapımı  1392
10.D.7. Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi Şartları  1392
10.D.8. Diğer İdarelerce Yapılması Gereken İşlerin Yapılmaması Süre Uzatımını Gerektirir mi?  1393
10.D.9. Toplumsal Olaylar Süre Uzatımı Gerekçesi Oluşturur mu?  1393
10.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI  1394
10.E.1. İdare Mücbir Sebep Halleri Belirleyebilir mi?  1394
11.A. KANUN METNİ (Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri)  1394
11.B. AÇIKLAMA  1394
11.B.1. Hizmet İhalelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri  1396
11.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kabul İşlemleri  1403
a. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu  1403
b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri  1403
c. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları  1403
d. Geçici Kabul Başvurusu  1403
e. Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi  1404
f. Geçici Kabul İtibar Tarihi  1404
g. Kesin Kabul Başvurusu  1404
h. Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi  1405