Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yabancılar Hukuku
(Temel Konular)
Eylül 2020 / 6. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
İndirimli: 47.70 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2019 42.00 TL 19.90 TL (%53)Sepete Ekle
 4. Ağustos 2018 31.50 TL 14.90 TL (%53)Sepete Ekle
 3. Kasım 2017 30.00 TL 9.90 TL (%67)Sepete Ekle
   

İnsanların göç ederek değil, yerleşik kalarak hayatlarını sürdürmeye yatkın olduğunu ileri süren sosyologlara ve demograflara (nüfus bilimci) ciddi bir itiraz olmadığı halde, günümüzde göçler geometrik bir artış içindeyse, uluslararası toplumun göçmenlere sıkça sorduğu "niçin geldin?" Sorusunun tuzağından kurtulup, "yurdunu neden terk ettin?" Sorusuna geçiş yaparak, göçün görünmeyen temel nedenlerine yoğunlaşmaktan başka çıkış yolu kalmamıştır.

Göçmenlerin, ülkelerinden ayrılmayla başlayan farklı hukuki düzenlemelere tabi olma sürecinde, hiç şüphesiz ilk akla gelen yabancılar hukukunun ilkeleridir. Söz konusu ilkeler, Türkiye gibi yoğun göç alan ülkeler bakımından daha çok önem kazanmaktadır. Tarihsel süreçte göç akınlarından en fazla etkilenen ve zengin göç deneyimi olan Türkiye, yabancılar hukukunun evrensel ilkeleri çerçevesinde yazılan ve 2013 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla, yabancılar hukuku alanındaki mevzuatını yenilemiştir. Bu gelişme, göç yönetiminde yeni bir dönemin de başlangıcıdır.

Çalışmada, Türk Yabancılar Hukuku, en güncel haliyle hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik olarak göç yönetimi perspektifinden ele alınmış, göç sorunlarının çözümüne ve yabancılara yönelik işlemlere derinlik kazandırılmıştır.

Konu Başlıkları
Göç ve Sınır Yönetimi
Yabancılar ve Hakları
Uluslararası Koruma (Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma)
Geçici Koruma
Uyum (Entegrasyon)
Taşınmaz (Gayrimenkul) Edinme
Yabancı Misyon Personeli
Yabancılara Yönelik Yaptırımlar
Kurumsal Yapı
Barkod: 9789750261640
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKU VE GÖÇ
1.1. YABANCILAR HUKUKU  19
1.1.1. Yabancı Kavramı  19
1.1.2. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  20
1.1.2.1. Uluslararası Hukuk  20
1.1.2.2. Vatandaşlık Hukuku  20
1.1.2.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  22
1.1.2.4. Milletlerarası Usul Hukuku  22
1.1.3. Yabancılar Hukukunun Kaynakları  23
1.1.3.1. İç Hukuk Kaynakları  23
1.1.3.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları  26
1.2. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ  28
1.2.1. Uluslararası Belgelerde Seyahat Özgürlüğü  28
1.2.2. Seyahat Özgürlüğünün Mutlak Bir İnsan Hakkına Dönüşmesi  29
1.2.3. Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması/Engellenmesi ve Egemenlik Gücü Dengesi  31
1.3. GENEL OLARAK GÖÇ KAVRAMI  33
1.4. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENLERİ  37
İkinci Bölüm
SINIR (HUDUT) KAPILARINDA KONTROL
2.1. SINIR KONTROLÜNÜN AMACI  41
2.2. KAPSAMLI VE EN ALT (MİNİMAL) KONTROLLER  42
2.2.1. En Alt (Minimal) Kontrol  43
2.2.2. Kapsamlı Kontrol  44
2.3. BİRİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  44
2.4. İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  46
2.4.1. Vize Koşulu ve Her Yüz Seksen Günde Doksan Gün Kuralı  46
2.4.1.1. Sınır Vizesi  51
2.4.1.2. Havalimanı Transit Vizesi  53
2.4.1.3. Diğer Vize Türleri  54
2.4.1.4. İkamet veya Çalışma İzinlerinin Vize Yerine Kabulü ile Zorunlu Pasaport Süresi  54
2.4.2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vize Muafiyeti  56
2.4.2.1. Talep Edilen Vize Süresinden Daha Uzun Pasaport Süresi Olmayanlar  61
2.4.2.2. Giriş Yasağı/Ön İzin Uygulaması  61
2.4.2.2.1. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülenler  67
2.4.2.2.2. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşıyanlar  69
2.4.2.2.3. Suçluların Geri Verilmesine Esas Olan Suç veya Suçlardan Sanık Olanlar ya da Hükümlü Bulunanlar  70
2.4.2.2.4. Kalacağı Süreyi Kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası Bulunmayanlar  71
2.4.2.2.5. Türkiye’ye Giriş, Türkiye’den Geçiş veya Türkiye’de Kalış Amacını Haklı Nedenlere Dayandıramayanlar  72
2.4.2.2.6. Kalacağı Sürede, Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olmayanlar  73
2.4.2.2.7. Borç ve Cezalarını Ödemeyi Kabul Etmeyenler  73
2.5. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLLERİNDE ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARA SAĞLANAN GÜVENCE  74
2.6. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK KONTROLLERİNİN SONUÇLARI VE TAŞIYICILAR  75
2.6.1. Taşıyıcıların Yükümlülükleri  78
2.6.1.1. İdari Para Cezası Uygulaması  79
2.6.2. Kabul Edilemeyen Yolcularla İlgili Diğer Hususlar  80
Üçüncü Bölüm
İKAMET İZNİ
3.1. İKAMET, İKAMETGÂH VE İKAMET İZNİ KAVRAMLARI  83
3.2. İKAMET İZNİNİN GÖÇ HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ  83
3.3. İKAMET İZNİNDEN MUAF OLMA  84
3.4. İKAMET İZNİNDE VİZE MODELİ: YURT DIŞINDAN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  88
3.5. İSTİSNA KAPSAMINDA YURT İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  89
3.6. İKAMET İZNİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR  90
3.6.1. İkamet İzni Başvurularının Değerlendirmesi  98
3.6.2. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar ve İkamet İzni Belgesi  100
3.7. İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ  101
3.7.1. Kısa Dönem İkamet İzni  101
3.7.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni Verilmesine Esas Olan Gerekçeler  102
3.7.1.2. Kısa Dönem İkamet İzninde Aranan Şartlar  108
3.7.1.3. Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  109
3.7.2. Aile İkamet İzni  110
3.7.2.1. Aile İkamet İzninin Verilmesi ve Süresi  110
3.7.2.2. Birden Fazla Eşle Evliliklerde Aile İkamet İzni  111
3.7.2.3. Boşanma ve Ölüm Hallerinde Aile İkamet İzni  112
3.7.2.4. Aile İkamet İzni ve Destekleyici  112
3.7.2.5. Aile İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  114
3.7.2.6. Aile İkamet İzninde Anlaşmalı Evlilik Önlemi  114
3.7.3. Öğrenci İkamet İzni  116
3.7.3.1. Öğrenci İkamet İzninde Temel Hususlar  117
3.7.3.2. Öğrenci Yakınlarının İkamet İzni Talepleri  120
3.7.3.3. Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  120
3.7.4. Uzun Dönem İkamet İzni  120
3.7.4.1. Uzun Dönem İkamet İzninin Kapsamı ve Aranan Şartlar  121
3.7.4.2. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar  123
3.7.4.3. Uzun Dönem İkamet İzninin İptali  125
3.7.4.4. İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzninin Tekrar Verilmesi  125
3.7.5. İnsani İkamet İzni  126
3.7.5.1. İnsani İkamet İzni Kapsamında Olan Yabancılar  126
3.7.5.2. İnsani İkamet İzninin Özellikleri ve İznin İptali  129
3.7.6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  129
3.7.6.1. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni, Süresi ve Uzatılması  132
3.7.6.2. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin İptali  133
3.7.6.3. İnsan Ticareti Mağdurları Hakkında Öne Çıkan Hususlar  133
Dördüncü Bölüm
VATANSIZ KİŞİLER
4.1. VATANSIZLIK VE VATANSIZ KİŞİ  135
4.1.1. Saklı Nüfus  135
4.1.2. Türk Hukukunda Vatansızlık  137
4.2. VATANSIZLIĞIN TESPİTİ  139
4.3. VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ  141
4.3.1. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin iptali  141
4.3.2. Diğer Ülkelerde Vatansız Kişi Olarak İşlem Görenlerin Türkiye’ye Seyahati ve Türkiye’de İkameti  141
4.4. VATANSIZ KİŞİLERE SAĞLANAN HAKLAR VE KOLAYLIKLAR  142
Beşinci Bölüm
SINIR DIŞI
5.1. SINIR DIŞI KAVRAMI  145
5.2. SINIR DIŞI ETME KARARI  147
5.2.1. Sınır Dışı Kararı İçin Değerlendirme ve Yetkili Makam  149
5.2.2. Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği  150
5.2.3. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları  152
5.2.4. Sınır Dışı Etme Kararına Konu Olacak Yabancılar  155
5.2.5. Sınır Dışı Etme Kararı Kapsamına Alınmayacaklar  165
5.2.6. Sınır Dışı Etme İşleminde Kolaylaştırılmış Usul: Türkiye’yi Terke Davet  167
5.2.6.1. Terke Davet Edilmeyecek Yabancılar  169
5.2.6.2. Terke Davet Yönteminin Uygulanmasında Temel İlkeler  170
5.2.6.3. Sınır Dışı Etme İşleminde Gönüllü Dönüş  170
5.2.6.4. Terke Davet ve Gönüllü Dönüş Uygulamalarının Karşılaştırılması  174
5.2.7. Sınır Dışı İşleminde İdari Gözetim ve İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler  175
5.2.7.1. İdari Gözetim Kararının Unsurları  181
5.2.8. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi  185
5.2.8.1. Sınır Dışı Giderleri Bütçesi  186
Altıncı Bölüm
SINIR DIŞI ETME SÜRECİNDE ZORUNLU İKAMET TEDBİRİ
GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE BARINDIRMA
6.1. GENEL OLARAK GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  189
6.1.1. Merkezlerin Kuruluşu  190
6.1.2. Merkezlerin İşleyişinde Yönetsel İlkeler  190
6.1.3. Merkezlerin İşletilmesi  195
6.1.4. Merkezlerin Yönetimi ve Merkez Müdürünün Görevleri  196
6.1.5. Merkezlerin Güvenliği  198
6.1.6. Merkezlerde Verilecek Hizmetler ve Merkez Giderleri  198
6.1.7. Merkezlerin Denetimi  199
6.1.8. Merkezlerin Yönetilmesinde İşbirliği  199
Yedinci Bölüm
ULUSLARARASI KORUMA
7.1. ULUSLARARASI KORUMA KAVRAMI  201
7.2. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU  202
7.2.1. Başvurunun Temel Esasları ve Zorunlu Adımlar  202
7.2.1.1. Bizzat Başvuru  204
7.2.1.2. Başvurularda Özel İhtiyaç Sahiplerinin (refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiler) Gözetilmesi  204
7.2.1.3. Başvuruda İdari Gözetimin Gerekliliğini Belirleme  206
7.2.1.4. Ayrıntılı Beyan İsteme  209
7.2.1.5. Mülakat Tarihi Belirleme  210
7.2.1.6. Sağlık Kontrolü  210
7.2.1.7. Bilgilendirme ve Tercümanlık  210
7.2.1.8. Başvurunun Kabul Edilemezliğinin Kesinleştirilmesi  210
7.2.1.9. Hızlandırılmış değerlendirme  212
7.2.1.10. Uluslararası Korumanın Dışında Tutulma  214
7.2.1.11. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi  217
7.3. BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİNİ İFADE ETME, İDARENİN GERÇEĞİ BULMA FAALİYETİ: MÜLAKAT  218
7.3.1. Genel Olarak Mülakat Kavramı  218
7.3.2. YUKK’ta Mülakat  219
7.3.2.1. Mülakat İşlemine İlişkin Teknik Bilgiler  220
7.3.2.2. Mülakatın Tamamlanması ve Karar  221
7.3.3. Uluslararası Koruma Talebinin Karara Bağlanması  221
7.3.3.1. Uluslararası Koruma Talebiyle İlgili Süreçte Alınan Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu  222
7.3.4. Başvuru Sahiplerine Tanınan Haklar  223
7.3.4.1. Yoksulluk ve İhtiyaç Saptaması  227
7.3.5. Başvuru Sahiplerinin Yükümlülükleri  227
7.4. ULUSLARARASI KORUMAYA GEÇİŞ: MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜLERİ  229
7.4.1. Mülteci Statüsü  229
7.4.2. Şartlı Mülteci  230
7.4.3. Mülteci ve Şartlı Mülteci Tanımlarının Detayları  231
7.4.4. 1951 Sözleşmesi’nin Omurgası: Beş Temel Gerekçe ve Katlanan Sorunlar  232
7.4.5. İkincil Koruma Statüsü  234
7.4.6. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi  235
7.4.7. Mülteci, Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Hakları  235
7.4.8. Statü Sahiplerinin Yükümlülükleri  236
7.4.9. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  237
Sekizinci Bölüm
GEÇİCİ KORUMA
8.1. GENEL OLARAK GEÇİCİ KORUMA (TARİHSEL GELİŞİM)  241
8.1.1 Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma  242
8.1.2. Türk Hukukunda Geçici Koruma  245
8.2. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANACAK YABANCILAR  247
8.2.1 Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacaklar  248
8.3. GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI VE İÇERİĞİ  250
8.4. GEÇİCİ KORUMA KARARIYLA ÜLKEYE KABUL  251
8.4.1. Sınır Kapısı ve Sınır Geçiş Yeri Uygulaması  251
8.4.2. Sınır Geçişlerinde Belge İbrazı  251
8.4.3. Güvenlik Riski Taşıyanlar  252
8.4.4. Kişilerin Üzerlerinde ve Eşyalarında Arama  252
8.4.5. Silahtan Arındırma ve Sivillerden Ayrı Tutma  253
8.5. SEVK MERKEZİ İŞLEMLERİ  253
8.6. GEÇİCİ KORUNANLARA SAĞLANAN HİZMETLER  255
8.6.1. Geçici Koruma Kimlik Belgesi  255
8.6.2. Geçici Barınma Merkezlerine Sevk  255
8.6.3. Sağlık Hizmeti  256
8.6.4. Eğitim Hizmeti  257
8.6.5. Çalışma İzni  258
8.6.6. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar  258
8.6.7. Tercümanlık  260
8.7. GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLAN YABANCILARIN SORUMLULUKLARI  260
8.8. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ  260
8.9. GEÇİCİ KORUNANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE’DEN AYRILMALARI  262
8.10. GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ  263
8.10.1. Geçici Koruma Kararının Kaldırılması  263
8.10.2. Geçici Korumanın Bireysel Olarak Sona Ermesi veya İptali  263
8.10.3. Geçici Korumanın Sona Ermesinin Sonuçları  264
8.11. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA DURDURULMASI  264
8.12. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DESTEK VE SORUMLULUK PAYLAŞIM ÇAĞRISI  265
8.13. SURİYE’DEN GELENLERE ÖZGÜ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  266
Dokuzuncu Bölüm
ÇALIŞMA İZNİ
9.1. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI  267
9.1.1. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Çalışma Hakkı  267
9.1.2. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Belgelerinde Çalışma Hakkı  270
9.1.3. İç Hukukta Yabancıların Çalışma Hakkı ve Özgürlüğü  272
9.1.4. Çalışma Alanındaki Sınırlamalar  274
9.2. ÇALIŞMA İZNİNE İLİŞKİN İLKELER  275
9.2.1. Çalışma İzninde Yetki ve Yükümlülük  275
9.2.2. Çalışma İzni Türleri  276
9.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  276
9.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  276
9.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  276
9.2.2.4. Turkuaz Kart  277
9.2.3. Çalışma İzni Muafiyeti  278
9.2.4. Çalışma İzni Başvurusu ve Değerlendirilmesi  279
9.2.4.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması  279
9.2.4.2. Ön İzin  280
9.2.4.3. Çalışma İzni Başvurusunun Reddi  280
9.2.5. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin İptali  282
9.2.6. Uluslararası Koruma Kapsamında Olanlar  283
9.2.6.1. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Olanlar ile Şartlı Mülteciler  283
9.2.6.2. Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahipleri  286
9.2.6.3. Geçici Koruma Kapsamında Olanlar  287
9.2.7. İstisna Kapsamında Çalışma İzni Verilebilecek Yabancılar  288
9.2.8. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı  289
9.2.9. Yabancı Öğrenciler  290
9.2.10. Mavi Kart Sahipleri  291
9.3. ÇALIŞMA İZNİ ALMADAN ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA  292
Onuncu Bölüm
UYUM (ENTEGRASYON)
10.1. TEMEL KAVRAMLAR  293
10.1.1. Entegrasyon  293
10.1.2. Asimilasyon  294
10.1.3. Çok kültürlülük  295
10.2. UYUM FAAİYETLERİNDE HEDEF KİTLE  295
10.3. TÜRK GÖÇ HUKUKUNDA UYUM (ENTEGRASYON)  297
10.3.1. Tarihsel Arka Plan  297
10.3.2. YUKK ve Uyum (Entegrasyon)  299
10.2.1. Uyum Faaliyetlerinde Ortak Akıl  300
10.2.2. Uyum Faaliyetlerinde Temel Konular  301
10.2.3. BM Küresel Göç Mutabakatında Uyum (Entegrasyon)  302
Onbirinci Bölüm
YABANCILARIN TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) EDİNİMİ
11.1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ EDİNME HAKKI  305
11.2. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DAYANAKLAR VE ÜLKE ÖRNEKLERİ  305
11.2.1. ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Galler, İrlanda, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Meksika, Slovakya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan  308
11.4. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ VE YASAL DAYANAKLAR  317
11.4.1. Tapu Kanunu  318
11.4.2. Miras Yoluyla Taşınmaz Edinme  322
11.4.3. Mülk Edinmede Değerleme Raporu  323
11.4.4. Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım Arazisi edinmesi  324
11.4.5. Yabancıların Özel Güvenlik Bölgelerinde Taşınmaz Edinimi  324
11.4.6. Taşınmaz Edinmede Taşınmazın Niteliği  324
11.4.7. Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanlar (başvuru sahibi) ile Uluslararası Koruma Statüsü Alan Yabancıların Durumu  324
11.4.8. Tapu İşlemleri  325
11.5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN OLASI SORULARA YANITLAR  327
Onikinci Bölüm
DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK HUKUKUNA
TABİ YABANCILAR
12.1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLER  331
12.1.1. Sürekli Diplomatik Temsilcilerinin Görevleri  334
12.1.2. Ülkeye kabul  335
12.1.3. Ülkeye Giriş  336
12.1.4. İkamet İzninden Muafiyet  336
12.1.5. Kimlik Kartı ve İlk Başvuru  337
12.1.5.1. Kimlik Kartlarının İşlevi  337
12.1.5.2. Kimlik Kartlarında Ayırıcı Özellikler  338
12.1.5.3. Kimlik Kartından İkamet İznine Geçiş  339
12.1.5.4. Kimlik Kartı Süresinin İkamet İzni Süresi Yönünden Karşılığı  340
12.1.6. Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar  340
12.2. KONSOLOSLUK İLİŞKİSİ  342
12.2.1. Konsoloslıuk Personelinin Göreve Başlaması  342
12.2.2. Konsolosluk Görevleri  343
12.2.3. Ülkeye Giriş  344
12.2.4. İkamet İzninden Muafiyet  344
12.2.5. Dokunulmazlık ve Bağışıklık  344
12.3. GÖREVİN SONA ERMESİ: GERİ ÇAĞIRMA, ÖLÜM, ÜLKEDE İSTENMEME (PERSONA NON GRATA)  345
12.3.1. İstenmeyen Kişi (Persona Non Grata) İlanının Sınır Dışı Etme Kararı ve İşlemleri Yönünden Değerlendirilmesi  345
Onüçüncü Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI İLE
DİĞER BİREYSEL İDARİ YAPTIRIMLAR
13.1. İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRMEYEN BİREYSEL YAPTIRIMLAR  347
13.2. İDARİ PARA CEZALARI  353
13.2.1. İdari Para Cezalarının Uygulanmasındaki Usuller  357
13.3. İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARIN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDEKİ İŞLEVİ  358
Ondördüncü Bölüm
GÖÇ YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14.1. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ  361
14.1.1. Görev, Yetki ve Personel  363
14.1.2. Göç Kurulu  364
14.2. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (GENEL MÜDÜRLÜK DIŞINDAKİ İL VE İLÇE YAPILANMASI)  365
14.2.1. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  366
14.2.1.1. İl Göç İdaresi Müdürlerinin Görevleri  368
14.2.2. İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  369
14.2.2.1. İlçe Göç İdaresi Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  370
14.2.3. İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli  371
14.2.3.1. İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları  371
14.2.4. İl ve İlçe Müdürlükleriyle İlgili Diğer Hususlar  371
14.3. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLÂTI  372
Kaynakça  373
Kavram Dizini  379
 


Bülent Çiçekli
Ağustos 2014
26.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%43)
Sepete Ekle
Prof. Dr. Rona Aybay
Kasım 2010
25.93 TL
İndirimli: 23.34 TL (%9)
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
İbrahim Kaya
Eylül 2020
89.00 TL
İndirimli: 80.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKU VE GÖÇ
1.1. YABANCILAR HUKUKU  19
1.1.1. Yabancı Kavramı  19
1.1.2. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  20
1.1.2.1. Uluslararası Hukuk  20
1.1.2.2. Vatandaşlık Hukuku  20
1.1.2.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  22
1.1.2.4. Milletlerarası Usul Hukuku  22
1.1.3. Yabancılar Hukukunun Kaynakları  23
1.1.3.1. İç Hukuk Kaynakları  23
1.1.3.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları  26
1.2. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ  28
1.2.1. Uluslararası Belgelerde Seyahat Özgürlüğü  28
1.2.2. Seyahat Özgürlüğünün Mutlak Bir İnsan Hakkına Dönüşmesi  29
1.2.3. Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması/Engellenmesi ve Egemenlik Gücü Dengesi  31
1.3. GENEL OLARAK GÖÇ KAVRAMI  33
1.4. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENLERİ  37
İkinci Bölüm
SINIR (HUDUT) KAPILARINDA KONTROL
2.1. SINIR KONTROLÜNÜN AMACI  41
2.2. KAPSAMLI VE EN ALT (MİNİMAL) KONTROLLER  42
2.2.1. En Alt (Minimal) Kontrol  43
2.2.2. Kapsamlı Kontrol  44
2.3. BİRİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  44
2.4. İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  46
2.4.1. Vize Koşulu ve Her Yüz Seksen Günde Doksan Gün Kuralı  46
2.4.1.1. Sınır Vizesi  51
2.4.1.2. Havalimanı Transit Vizesi  53
2.4.1.3. Diğer Vize Türleri  54
2.4.1.4. İkamet veya Çalışma İzinlerinin Vize Yerine Kabulü ile Zorunlu Pasaport Süresi  54
2.4.2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vize Muafiyeti  56
2.4.2.1. Talep Edilen Vize Süresinden Daha Uzun Pasaport Süresi Olmayanlar  61
2.4.2.2. Giriş Yasağı/Ön İzin Uygulaması  61
2.4.2.2.1. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülenler  67
2.4.2.2.2. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşıyanlar  69
2.4.2.2.3. Suçluların Geri Verilmesine Esas Olan Suç veya Suçlardan Sanık Olanlar ya da Hükümlü Bulunanlar  70
2.4.2.2.4. Kalacağı Süreyi Kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası Bulunmayanlar  71
2.4.2.2.5. Türkiye’ye Giriş, Türkiye’den Geçiş veya Türkiye’de Kalış Amacını Haklı Nedenlere Dayandıramayanlar  72
2.4.2.2.6. Kalacağı Sürede, Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olmayanlar  73
2.4.2.2.7. Borç ve Cezalarını Ödemeyi Kabul Etmeyenler  73
2.5. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLLERİNDE ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARA SAĞLANAN GÜVENCE  74
2.6. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK KONTROLLERİNİN SONUÇLARI VE TAŞIYICILAR  75
2.6.1. Taşıyıcıların Yükümlülükleri  78
2.6.1.1. İdari Para Cezası Uygulaması  79
2.6.2. Kabul Edilemeyen Yolcularla İlgili Diğer Hususlar  80
Üçüncü Bölüm
İKAMET İZNİ
3.1. İKAMET, İKAMETGÂH VE İKAMET İZNİ KAVRAMLARI  83
3.2. İKAMET İZNİNİN GÖÇ HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ  83
3.3. İKAMET İZNİNDEN MUAF OLMA  84
3.4. İKAMET İZNİNDE VİZE MODELİ: YURT DIŞINDAN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  88
3.5. İSTİSNA KAPSAMINDA YURT İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  89
3.6. İKAMET İZNİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR  90
3.6.1. İkamet İzni Başvurularının Değerlendirmesi  98
3.6.2. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar ve İkamet İzni Belgesi  100
3.7. İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ  101
3.7.1. Kısa Dönem İkamet İzni  101
3.7.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni Verilmesine Esas Olan Gerekçeler  102
3.7.1.2. Kısa Dönem İkamet İzninde Aranan Şartlar  108
3.7.1.3. Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  109
3.7.2. Aile İkamet İzni  110
3.7.2.1. Aile İkamet İzninin Verilmesi ve Süresi  110
3.7.2.2. Birden Fazla Eşle Evliliklerde Aile İkamet İzni  111
3.7.2.3. Boşanma ve Ölüm Hallerinde Aile İkamet İzni  112
3.7.2.4. Aile İkamet İzni ve Destekleyici  112
3.7.2.5. Aile İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  114
3.7.2.6. Aile İkamet İzninde Anlaşmalı Evlilik Önlemi  114
3.7.3. Öğrenci İkamet İzni  116
3.7.3.1. Öğrenci İkamet İzninde Temel Hususlar  117
3.7.3.2. Öğrenci Yakınlarının İkamet İzni Talepleri  120
3.7.3.3. Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  120
3.7.4. Uzun Dönem İkamet İzni  120
3.7.4.1. Uzun Dönem İkamet İzninin Kapsamı ve Aranan Şartlar  121
3.7.4.2. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar  123
3.7.4.3. Uzun Dönem İkamet İzninin İptali  125
3.7.4.4. İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzninin Tekrar Verilmesi  125
3.7.5. İnsani İkamet İzni  126
3.7.5.1. İnsani İkamet İzni Kapsamında Olan Yabancılar  126
3.7.5.2. İnsani İkamet İzninin Özellikleri ve İznin İptali  129
3.7.6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  129
3.7.6.1. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni, Süresi ve Uzatılması  132
3.7.6.2. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin İptali  133
3.7.6.3. İnsan Ticareti Mağdurları Hakkında Öne Çıkan Hususlar  133
Dördüncü Bölüm
VATANSIZ KİŞİLER
4.1. VATANSIZLIK VE VATANSIZ KİŞİ  135
4.1.1. Saklı Nüfus  135
4.1.2. Türk Hukukunda Vatansızlık  137
4.2. VATANSIZLIĞIN TESPİTİ  139
4.3. VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ  141
4.3.1. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin iptali  141
4.3.2. Diğer Ülkelerde Vatansız Kişi Olarak İşlem Görenlerin Türkiye’ye Seyahati ve Türkiye’de İkameti  141
4.4. VATANSIZ KİŞİLERE SAĞLANAN HAKLAR VE KOLAYLIKLAR  142
Beşinci Bölüm
SINIR DIŞI
5.1. SINIR DIŞI KAVRAMI  145
5.2. SINIR DIŞI ETME KARARI  147
5.2.1. Sınır Dışı Kararı İçin Değerlendirme ve Yetkili Makam  149
5.2.2. Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği  150
5.2.3. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları  152
5.2.4. Sınır Dışı Etme Kararına Konu Olacak Yabancılar  155
5.2.5. Sınır Dışı Etme Kararı Kapsamına Alınmayacaklar  165
5.2.6. Sınır Dışı Etme İşleminde Kolaylaştırılmış Usul: Türkiye’yi Terke Davet  167
5.2.6.1. Terke Davet Edilmeyecek Yabancılar  169
5.2.6.2. Terke Davet Yönteminin Uygulanmasında Temel İlkeler  170
5.2.6.3. Sınır Dışı Etme İşleminde Gönüllü Dönüş  170
5.2.6.4. Terke Davet ve Gönüllü Dönüş Uygulamalarının Karşılaştırılması  174
5.2.7. Sınır Dışı İşleminde İdari Gözetim ve İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler  175
5.2.7.1. İdari Gözetim Kararının Unsurları  181
5.2.8. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi  185
5.2.8.1. Sınır Dışı Giderleri Bütçesi  186
Altıncı Bölüm
SINIR DIŞI ETME SÜRECİNDE ZORUNLU İKAMET TEDBİRİ
GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE BARINDIRMA
6.1. GENEL OLARAK GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  189
6.1.1. Merkezlerin Kuruluşu  190
6.1.2. Merkezlerin İşleyişinde Yönetsel İlkeler  190
6.1.3. Merkezlerin İşletilmesi  195
6.1.4. Merkezlerin Yönetimi ve Merkez Müdürünün Görevleri  196
6.1.5. Merkezlerin Güvenliği  198
6.1.6. Merkezlerde Verilecek Hizmetler ve Merkez Giderleri  198
6.1.7. Merkezlerin Denetimi  199
6.1.8. Merkezlerin Yönetilmesinde İşbirliği  199
Yedinci Bölüm
ULUSLARARASI KORUMA
7.1. ULUSLARARASI KORUMA KAVRAMI  201
7.2. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU  202
7.2.1. Başvurunun Temel Esasları ve Zorunlu Adımlar  202
7.2.1.1. Bizzat Başvuru  204
7.2.1.2. Başvurularda Özel İhtiyaç Sahiplerinin (refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiler) Gözetilmesi  204
7.2.1.3. Başvuruda İdari Gözetimin Gerekliliğini Belirleme  206
7.2.1.4. Ayrıntılı Beyan İsteme  209
7.2.1.5. Mülakat Tarihi Belirleme  210
7.2.1.6. Sağlık Kontrolü  210
7.2.1.7. Bilgilendirme ve Tercümanlık  210
7.2.1.8. Başvurunun Kabul Edilemezliğinin Kesinleştirilmesi  210
7.2.1.9. Hızlandırılmış değerlendirme  212
7.2.1.10. Uluslararası Korumanın Dışında Tutulma  214
7.2.1.11. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi  217
7.3. BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİNİ İFADE ETME, İDARENİN GERÇEĞİ BULMA FAALİYETİ: MÜLAKAT  218
7.3.1. Genel Olarak Mülakat Kavramı  218
7.3.2. YUKK’ta Mülakat  219
7.3.2.1. Mülakat İşlemine İlişkin Teknik Bilgiler  220
7.3.2.2. Mülakatın Tamamlanması ve Karar  221
7.3.3. Uluslararası Koruma Talebinin Karara Bağlanması  221
7.3.3.1. Uluslararası Koruma Talebiyle İlgili Süreçte Alınan Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu  222
7.3.4. Başvuru Sahiplerine Tanınan Haklar  223
7.3.4.1. Yoksulluk ve İhtiyaç Saptaması  227
7.3.5. Başvuru Sahiplerinin Yükümlülükleri  227
7.4. ULUSLARARASI KORUMAYA GEÇİŞ: MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜLERİ  229
7.4.1. Mülteci Statüsü  229
7.4.2. Şartlı Mülteci  230
7.4.3. Mülteci ve Şartlı Mülteci Tanımlarının Detayları  231
7.4.4. 1951 Sözleşmesi’nin Omurgası: Beş Temel Gerekçe ve Katlanan Sorunlar  232
7.4.5. İkincil Koruma Statüsü  234
7.4.6. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi  235
7.4.7. Mülteci, Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Hakları  235
7.4.8. Statü Sahiplerinin Yükümlülükleri  236
7.4.9. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  237
Sekizinci Bölüm
GEÇİCİ KORUMA
8.1. GENEL OLARAK GEÇİCİ KORUMA (TARİHSEL GELİŞİM)  241
8.1.1 Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma  242
8.1.2. Türk Hukukunda Geçici Koruma  245
8.2. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANACAK YABANCILAR  247
8.2.1 Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacaklar  248
8.3. GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI VE İÇERİĞİ  250
8.4. GEÇİCİ KORUMA KARARIYLA ÜLKEYE KABUL  251
8.4.1. Sınır Kapısı ve Sınır Geçiş Yeri Uygulaması  251
8.4.2. Sınır Geçişlerinde Belge İbrazı  251
8.4.3. Güvenlik Riski Taşıyanlar  252
8.4.4. Kişilerin Üzerlerinde ve Eşyalarında Arama  252
8.4.5. Silahtan Arındırma ve Sivillerden Ayrı Tutma  253
8.5. SEVK MERKEZİ İŞLEMLERİ  253
8.6. GEÇİCİ KORUNANLARA SAĞLANAN HİZMETLER  255
8.6.1. Geçici Koruma Kimlik Belgesi  255
8.6.2. Geçici Barınma Merkezlerine Sevk  255
8.6.3. Sağlık Hizmeti  256
8.6.4. Eğitim Hizmeti  257
8.6.5. Çalışma İzni  258
8.6.6. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar  258
8.6.7. Tercümanlık  260
8.7. GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLAN YABANCILARIN SORUMLULUKLARI  260
8.8. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ  260
8.9. GEÇİCİ KORUNANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE’DEN AYRILMALARI  262
8.10. GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ  263
8.10.1. Geçici Koruma Kararının Kaldırılması  263
8.10.2. Geçici Korumanın Bireysel Olarak Sona Ermesi veya İptali  263
8.10.3. Geçici Korumanın Sona Ermesinin Sonuçları  264
8.11. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA DURDURULMASI  264
8.12. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DESTEK VE SORUMLULUK PAYLAŞIM ÇAĞRISI  265
8.13. SURİYE’DEN GELENLERE ÖZGÜ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  266
Dokuzuncu Bölüm
ÇALIŞMA İZNİ
9.1. GENEL OLARAK ÇALIŞMA HAKKI  267
9.1.1. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü Belgelerinde Çalışma Hakkı  267
9.1.2. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Belgelerinde Çalışma Hakkı  270
9.1.3. İç Hukukta Yabancıların Çalışma Hakkı ve Özgürlüğü  272
9.1.4. Çalışma Alanındaki Sınırlamalar  274
9.2. ÇALIŞMA İZNİNE İLİŞKİN İLKELER  275
9.2.1. Çalışma İzninde Yetki ve Yükümlülük  275
9.2.2. Çalışma İzni Türleri  276
9.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  276
9.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  276
9.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  276
9.2.2.4. Turkuaz Kart  277
9.2.3. Çalışma İzni Muafiyeti  278
9.2.4. Çalışma İzni Başvurusu ve Değerlendirilmesi  279
9.2.4.1. Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması  279
9.2.4.2. Ön İzin  280
9.2.4.3. Çalışma İzni Başvurusunun Reddi  280
9.2.5. Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin İptali  282
9.2.6. Uluslararası Koruma Kapsamında Olanlar  283
9.2.6.1. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Olanlar ile Şartlı Mülteciler  283
9.2.6.2. Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahipleri  286
9.2.6.3. Geçici Koruma Kapsamında Olanlar  287
9.2.7. İstisna Kapsamında Çalışma İzni Verilebilecek Yabancılar  288
9.2.8. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı  289
9.2.9. Yabancı Öğrenciler  290
9.2.10. Mavi Kart Sahipleri  291
9.3. ÇALIŞMA İZNİ ALMADAN ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA  292
Onuncu Bölüm
UYUM (ENTEGRASYON)
10.1. TEMEL KAVRAMLAR  293
10.1.1. Entegrasyon  293
10.1.2. Asimilasyon  294
10.1.3. Çok kültürlülük  295
10.2. UYUM FAAİYETLERİNDE HEDEF KİTLE  295
10.3. TÜRK GÖÇ HUKUKUNDA UYUM (ENTEGRASYON)  297
10.3.1. Tarihsel Arka Plan  297
10.3.2. YUKK ve Uyum (Entegrasyon)  299
10.2.1. Uyum Faaliyetlerinde Ortak Akıl  300
10.2.2. Uyum Faaliyetlerinde Temel Konular  301
10.2.3. BM Küresel Göç Mutabakatında Uyum (Entegrasyon)  302
Onbirinci Bölüm
YABANCILARIN TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) EDİNİMİ
11.1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ EDİNME HAKKI  305
11.2. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DAYANAKLAR VE ÜLKE ÖRNEKLERİ  305
11.2.1. ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Galler, İrlanda, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Meksika, Slovakya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan  308
11.4. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİ VE YASAL DAYANAKLAR  317
11.4.1. Tapu Kanunu  318
11.4.2. Miras Yoluyla Taşınmaz Edinme  322
11.4.3. Mülk Edinmede Değerleme Raporu  323
11.4.4. Yabancı Gerçek Kişilerin Tarım Arazisi edinmesi  324
11.4.5. Yabancıların Özel Güvenlik Bölgelerinde Taşınmaz Edinimi  324
11.4.6. Taşınmaz Edinmede Taşınmazın Niteliği  324
11.4.7. Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunanlar (başvuru sahibi) ile Uluslararası Koruma Statüsü Alan Yabancıların Durumu  324
11.4.8. Tapu İşlemleri  325
11.5. TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN OLASI SORULARA YANITLAR  327
Onikinci Bölüm
DİPLOMATİK VE KONSOLOSLUK HUKUKUNA
TABİ YABANCILAR
12.1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLER  331
12.1.1. Sürekli Diplomatik Temsilcilerinin Görevleri  334
12.1.2. Ülkeye kabul  335
12.1.3. Ülkeye Giriş  336
12.1.4. İkamet İzninden Muafiyet  336
12.1.5. Kimlik Kartı ve İlk Başvuru  337
12.1.5.1. Kimlik Kartlarının İşlevi  337
12.1.5.2. Kimlik Kartlarında Ayırıcı Özellikler  338
12.1.5.3. Kimlik Kartından İkamet İznine Geçiş  339
12.1.5.4. Kimlik Kartı Süresinin İkamet İzni Süresi Yönünden Karşılığı  340
12.1.6. Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar  340
12.2. KONSOLOSLUK İLİŞKİSİ  342
12.2.1. Konsoloslıuk Personelinin Göreve Başlaması  342
12.2.2. Konsolosluk Görevleri  343
12.2.3. Ülkeye Giriş  344
12.2.4. İkamet İzninden Muafiyet  344
12.2.5. Dokunulmazlık ve Bağışıklık  344
12.3. GÖREVİN SONA ERMESİ: GERİ ÇAĞIRMA, ÖLÜM, ÜLKEDE İSTENMEME (PERSONA NON GRATA)  345
12.3.1. İstenmeyen Kişi (Persona Non Grata) İlanının Sınır Dışı Etme Kararı ve İşlemleri Yönünden Değerlendirilmesi  345
Onüçüncü Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI İLE
DİĞER BİREYSEL İDARİ YAPTIRIMLAR
13.1. İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRMEYEN BİREYSEL YAPTIRIMLAR  347
13.2. İDARİ PARA CEZALARI  353
13.2.1. İdari Para Cezalarının Uygulanmasındaki Usuller  357
13.3. İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARIN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDEKİ İŞLEVİ  358
Ondördüncü Bölüm
GÖÇ YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPI
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14.1. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ  361
14.1.1. Görev, Yetki ve Personel  363
14.1.2. Göç Kurulu  364
14.2. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (GENEL MÜDÜRLÜK DIŞINDAKİ İL VE İLÇE YAPILANMASI)  365
14.2.1. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  366
14.2.1.1. İl Göç İdaresi Müdürlerinin Görevleri  368
14.2.2. İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  369
14.2.2.1. İlçe Göç İdaresi Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  370
14.2.3. İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli  371
14.2.3.1. İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları  371
14.2.4. İl ve İlçe Müdürlükleriyle İlgili Diğer Hususlar  371
14.3. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLÂTI  372
Kaynakça  373
Kavram Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020