Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 53 ürün | 21-40    Sıralama
 
İlke Göçmen
Mart 2015
115.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma, ana hatlarıyla, konu hakkında üç tür sonuca işaret etmektedir. Birincisi, genel olarak insan hakları, özel olarak da AİHS kaynaklı yükümlülükler ile genel olarak göç alanının, özel olarak...
 
 
Yavuz Selim Değerli
Ocak 2015
44.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan haklarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ortaya çıktığı yıllardan bu yana; geçirdiği değişim, insan haklarının önemine dönük gün geçtikçe artan farkındalık ve bu farkındalığın...
 
 
Erdal Dayıoğlu
Ocak 2015
53.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine geçişi ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci doğrultusunda gerçekleştirilen değişiklikler, ülkemizde yabancıların taşınmaz mal edinimi konusunda da...
 
 
Nisan Kuyucu
Haziran 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Uluslararası hukukta kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık türlerinden birisi olarak kabul edilir. AİHS'nin 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağı, eşitlik ilkesinin bir görünümü...
 
 
Sadi Vakkas Gözlügöl
Mayıs 2014
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa İnsan Hakları Hukuku. Avrupa ve kısmen Asya bölgesinde 47 devlet bakımından supranasyonal düzeyde yürürlükte bulunmaktadır. Avrupa Konseyi 14 nolu Protokolü ile Avrupa Birliği Lizbon...
 
 
Hüseyin Bilgin
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
HSYK'nın yeniden yapılanmasına paralel olarak hakim ve savcıların eğitimine büyük bir önem verilmiştir. Hakim ve savcıların eğitimi kapsamında yurt içinde ve yurt dışında birçok eğitim imkanı...
 
 
Musa Sağlam, Hasan Tuna Göksu
Ocak 2014
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) konuyla ilgili genel yaklaşımı kısa ve öz olarak belirtilmiş. Bu nokta da Avrupa Konseyi / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yayınlanan -Kabul...
 
 
Ersan Şen
Ekim 2013
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; "Anayasa", "Ceza ve İnfaz", "Ceza Yargılaması", "Güncel", "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi", "Kişi Hak ve Hürriyetleri" ve "Polis" üst başlıkları altında ve yedi bölüm halinde birçok...
 
 
Sibel İnceoğlu
Mart 2013
32.41 TL
Sepete Ekle
   
Adil yargılanma hakkı batı hukuk sistemlerinin ayrılmaz parçalarından birini oluşturmaktadır. Hukuk devleti kavramının en önemli parçası, bireylerin temel haklarının korunması ile ilgilidir. Bugün bu...
 
 
O. Serkan Gülfidan
Şubat 2013
16.20 TL
Sepete Ekle
   
"Okuyucunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistematiğine ve bu Sözleşme dahilinde içtihatla şekillenen ifade özgürlüğü hakkına ilişkin genel malumata sahip olduğu ön kabulüyle kaleme alınmış olan bu...
 
 
Osman Doğru, Atilla Nalbant
Ekim 2012
119.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) içtihatlarını hakimlere, savcılara, avukatlara, diğer hukukçulara ve öğrencilere tanıtmak ve hem...
 
 
Fazıl Altınordu
Ağustos 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmada; Ayrımcılık Yasağı'nın kabul edilmesine kadar, eşitlik ilkesinin öncelikle Avrupa'da ki düşünce sistemlerinde yer alması daha sonra da ulusal ve uluslar arası belgelerde yer verilme...
 
 
Faruk Bilir
Nisan 2012
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurular karşısında, Mahkemenin yargılama yetkisi incelenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin inceleme ve...
 
 
Thomas Hammarberg
Ocak 2012
38.50 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde insan hakları, hiçbir zaman olmadığı kadar kabul görüyor ve özellikle Avrupa'nın siyasi retoriğinde şiddetle destekleniyor; ancak somut gerçeklikte, Avrupa da dahil, her yerde ihlal...
 
 
Mehmet Özcan
Ocak 2012
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Avrupa Birliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda uzun süre ikircikli bir tavır içinde gel-gitler yaşamış bir Birlik'tir. Özellikle 1990 sonrası Birliği bağlayan bir temel haklar...
 
 
Serdar Özersin, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
07. 11. 1982 tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar...
 
 
M. Sezgin Tanrıkulu
Ocak 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Bir hak veya özgürlüğe bir hukuk düzeni içinde yer verip vermemek siyasi bir sorundur. Hukuk düzeni içinde tanınmış bir hak veya özgürlüğü belirli bir olayda dar veya geniş yorumlamak ve uygulamak...
 
 
Gamze Gümüşkaya
Eylül 2010
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Vergilendirme süreci boyunca vergi ödevlisinin mülkiyet hakkına müdahalelerde bulunulur. Bu durum, vergi borcu–alacağı ilişkisinin akçalı niteliğinin bir sonucudur. Gerek verginin tarhı, gerekse...
 
 
Nuray Ekşi
Ağustos 2010
23.15 TL
Sepete Ekle
   
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde, mülteci ve sığınmacılar tarafından Türkiye aleyhine açılan davalarda verilen kararlar üç ayrı kitapta toplanmıştır. İlk olarak, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...
 
 
Nuray Ekşi
Mayıs 2010
23.15 TL
Sepete Ekle
   
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, sığınmacılar tarafından Türkiye aleyhine açılan dört ayrı davayı aynı gün karara bağlamıştır. ... (B)u kitabımızda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından...
 
 
 53 ürün | 21-40 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020