Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 146 ürün | 21-40    Sıralama
 
Hüsniye Canbay Tatar
Nisan 2018
16.20 TL
Sepete Ekle
   
Ne kadar da çok değişimden söz ederiz! Lâkin ne kadar değiştiğimiz üzerine ne kadar da az söz ederiz! Her şeyin değiştiğini biliriz de payımıza düşeni ihmal ederiz. Kendi elimizle değiştirdiğimiz...
 
 
Martha C. Nussbaum
Nisan 2018
23.15 TL
Sepete Ekle
   
2011 yılında Norveç'te gerçekleştirilen ve 77 masum insanın ölümüyle sonuçlanan kanlı terör saldırıları bazı gazeteler ve televizyonlar tarafından ilk anda köktendinci Müslümanlarla...
 
 
Martin Luther
Mart 2018
8.33 TL
Sepete Ekle
   
Martin Luther (1483-1546): Reform'un temellerini atan Alman ilahiyatçı, besteci, rahip ve keşiş. Orta halli bir ailenin çocuğudur. Önce Magdeburg Latin okulunda, daha sonra Erfurt...
 
 
Selime Çınar
Şubat 2018
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile amaçlanan; vicdan kavramını Îslamî gelenekler üzerinden işleyerek, kavramın bu geleneklerdeki karşılığını saptamaktır. Bu durum bizim, literal olarak vicdanın geçip geçmemesine...
 
 
Hasan Kayıklık
Ocak 2018
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsanın duygusal, düşünsel, sosyal, kültürel, ekonomik… hayatının bütün alan, boyut ve salınımlarını etkileyen dinsel değişim ve din değiştirme konusu bu kitapta, ana eksen psikolojik olmak üzere...
 
 
Temel Kacır
Ocak 2018
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Sınırı açık ve net olarak ifade edilen nisaplarla ilgili klasik dönemde herhangi bir tartışmanın ortaya çıkmadığı aksine bunlarla ilgili farklı yorumların modern dönemde yapıldığı görülmektedir....
 
 
Asife Ünal
Ocak 2018
22.87 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, yaşayan dünya dinlerinin kadın algılarında kutsal metinlerin ne derece etkili olduğunu, diğer bir deyişle bugünkü algının ne kadarının kutsal metinlere dayandığını tespit etmek amacıyla...
 
 
Ömer Demir
Aralık 2017
43.33 TL
Sepete Ekle
   
İslam, insana estetik bir benlik ve öz zenginliği kazandıracak, ilişkilerini düzenleyip yönetecek birçok estetik malzeme verir. Bu anlamda din eğitiminin öğrenen açısından güzelleşme çabası, öğreten...
 
 
İslam Özkan
Ekim 2017
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde İslam aleminde ki tartışmalardan hareketle farklı bir düşünme biçiminin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini araştırmanın önemi yadsınamaz. Bu bağlamda kitap, Hasan Hanefi,...
 
 
Asaf Hüseyin
Ekim 2017
14.81 TL
Sepete Ekle
   
Asaf Hüseyin, ağırlıklı olarak söyleşilerinden oluşan İslami Uyanış Fikri adlı eserinde İslam dünyasının mevcut durumundan hareketle sorulara nasıl çözüm bulabileceğimizi cevaplamaya çalışıyor....
 
 
Duygu Turan
Eylül 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Din ve müzik yaratılıştan itibaren varlığını sürdüren iki kavramdır. Hemen hemen dünya üzerindeki ilahi ve mahalli tüm dinlerin bir müziğinden bahsetmek mümkündür. Dinlerin ve dini müziğin...
 
 
Mircea Eliade
Eylül 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Mircea Eliade bir kere daha derin bilgisini ve sentez yapma konusundaki gücünü ortaya koyarak dünyadaki dinlerin anlamlarını ve tarihlerini aydınlatmayı amaçlıyor. Bunun için de dinsel tecrübeyi...
 
 
Abdul Azim Islahi
Eylül 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
10/16. yüzyıldaki İslam iktisat düşüncesi ve kurumlarının incelendiği çalışma temel olarak İslam'ın merkezî bölgeleri üzerinde hüküm sürmüş olan yönetimlerin iktisadi kurumlarıdır. İslam...
 
 
Kelly James Clark
Ağustos 2017
25.93 TL
Sepete Ekle
   
Bugün dünyadaki hiçbir ülke hoşgörüsüzlükten muaf değil. İsrail, Filistin, Kuzey İrlanda, Sudan, Balkanlar, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Kafkaslar dini inanış farklılıkları yüzünden kasıp kavrulan...
 
 
Osman Şimşek
Ağustos 2017
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Tevhidi Düşüncenin, toplum yapısında medeniyet kurucu yönü ve "içtimai sistem" oluşturucu vasfı, ilimler ve insan düşüncesi boyutlarıyla ele alınmaktadır. Tevhidi Düşünce ilmi...
 
 
Karen Armstrong
Haziran 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu olağanüstü kitabın önemi geniş kapsamlı görüşleri kadar ayrıntılarında yatmakta… Köktendincilik zorla kontrol altına alınamaz. Eğer yenilgiye uğratılmak isteniyorsa öncelikle anlaşılmak...
 
 
Nuri Kahveci
Mart 2017
14.81 TL
Sepete Ekle
   
Aile beklenen fonksiyonunu tam olarak yerine getirebilmesi için İslam aile hukukunda yer alan ailenin kuruluş öncesi, kuruluş aşaması ve devamı sürecine ilişkin delilleri ve bunlardan istinbat...
 
 
Erdoğan Aydın
Mart 2017
26.00 TL
Sepete Ekle
   
İslamiyet'in "âdil", "fakiri gözeten", "ekonomik kriz üretmeyen", "emeği yücelten" ve "üretimi geliştiren" bir sistem öngördüğünü, dolayısıyla yaşanagelen ağır adaletsizliğe karşı en uygun...
 
 
Selim Özarslan
Şubat 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Kelâm (teoloji), Allah, insan ve kâinat arasındaki ilişkiyi irdeleyen, âlemde olup biten tüm olgu ve olayları Allah ile irtibatlandırıp ilişkilendiren insanî bir ilimdir. Yine Kelâm, ilahî...
 
 
Cevat Özyurt, Ejder Okumuş
Ocak 2017
48.15 TL
Sepete Ekle
   
Çağdaş sosyal teoride din olgusu ve din düşüncesinin ana hatlarını yansıtmayı amaçlayan bu kitap, 1930'lardan günümüze kadar din alanında kuramsal katkıda bulunan felsefeci, sosyolog, psikolog ve...
 
 
 146 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020