Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 72 ürün | 21-40    Sıralama
 
John Stuart Mill
Ekim 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
...herhangi bir düşünce susmaya mahkûm edilse bile; bu düşünce, bizim kesin olarak bilebileceğimiz şeylere rağmen, doğru olabilir. Bunu kabul etmemek yanılmaz olduğumuzu zannetmektir. ...susturulan...
 
 
Michael A. Lebowitz
Şubat 2014
23.15 TL
Sepete Ekle
   
İşçi sınıfının politik iktisadı doğrudan doğruya kolektif işçinin toplumsal üretkenliğine ve işbirliğinin meyvelerini işçilerin ele geçirmelerini (sermaye devresinin her bir uğrağında ve esas...
 
 
Baki Yaşa Altınok
Aralık 2013
12.50 TL
Sepete Ekle
   
Her yaşanan çağın kendine özgü siyasal, sosyal, ekonomik, inançsal ve felsefî kuralları vardır. Buna Bedreddin’in içinde bulunduğu ortam, aldığı eğitim, yaşam tarzı ve coğrafî etkileşimi de eklenirse...
 
 
Atilla İnan
Ocak 2013
5.56 TL
Sepete Ekle
   
Okyanus Sözlüğüne göre Ahlak, toplum içinde insanların uymak zorunda bulundukları davranış kurallarıdır. Meydan Larousse'ye göre ahlak terimi, iyi vasıflar, güzel huylar, faziletler anlamını...
 
 
Louis Marin
Ocak 2013
26.00 TL
Sepete Ekle
   
İktidarın hangi imgesel karşılıklar üzerinden hayat bulduğunu kavramaya çalışıyor elinizdeki kitap. İktidar kavramına ilişkin bir temsil rejiminin varlık alanını, varlık sebeplerini, meşruiyet...
 
 
Hasan Aydın
Mayıs 2012
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu yapıtta, postmodern perspektifin bir ürünü olan ve son dönemlerin çok tartışılan eğitim akımı yapılandırmacılığa ilişkin felsefi çözümlemeler yer almaktadır. Felsefi bir temelde yapılandırılan...
 
 
Tahir Musa Ceylan
Ocak 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Ortak benlik içinde, kendi soyumuzca ve uzak başka soylarca geliştirilmiş yatkınlıklar bizlerden bağımsız biçimde yüzmekte ve zamanı geldiğinde yine bizden bağımsız içimize işlemektedir. Milyarlarca...
 
 
Steven Best
Aralık 2011
37.04 TL
Sepete Ekle
   
İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya çapında kurulan dehşet dengesinin sabitlediği politik konumların 1980' li yıllardan itibaren çözülüp dağılmasıyla birlikte bir ''yeni''...
 
 
G. W. Leibniz
Ekim 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Düşünce tarihinde, arkasında bıraktığı yazılı çalışmalar bakımından Leibniz kadar üretken bir başka zihne nadiren tesadüflerdir. İlginçtir ki yaşamını düşünmeye ve yazmaya adamış bu büyük dehanın...
 
 
Gill Hands
Haziran 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Marx Kilit Fikirler kitabı, bu büyük adamın devrimci düşüncesini size kısa sürede tanıtacak ve sınıf mücadelesinden diyalektik materyalizme kadar başlıca kavramlarda size kılavuzluk yapacaktır....
 
 
Adnan Güriz
Mart 2011
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Yaklaşık iki yüz yıldır üzerinde durulan feminizm akımı 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha fazla güçlenmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları kadınların çalışma hayatına aktif şekilde...
 
 
Craig Brandist
Mart 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Mihail Bahtin ve Bahtin Çevresi'ni teşkil eden diğer düşünürler, çağdaş edebiyat ve kültür kuramı ve dünyası üzerinde çok önemli bir etkiye sahip oldular. Bahtin romanı bir tür olarak inceleyen...
 
 
Aleksandr Şeptulin
Ocak 2011
22.22 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, maddeci diyalektiğin başlıca kategorilerini ve yasalarını ele alıyor. Diyalektiğin kategorilerinin ve yasalarının içeriğini ortaya koyarak, özgül felsefi bir kuram olarak diyalektik...
 
 
August Thalheimer
Ocak 2011
12.96 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, Ünlü Marksist siyasetçi ve kuramcı August Thalheimer'in 1927 yılında Moskova'daki Sun Yat-sen Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencilerine verdiği "Modern Dünya Görüşü" dersinin...
 
 
Jean François Kervégan
Ocak 2011
12.00 TL
Sepete Ekle
   
Nüfuz edilmesi güç olduğu düşünülse de, Hegel'in yapıtının çağdaş düşüncenin kilometre taşlarından biri olduğuna kuşku yok. Bu çalışma, Hegel düşüncesinin anahatlarını ve gelişimsel yapısını tüm...
 
 
Rıza Arslan
Aralık 2010
32.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Onur Bilge Kula
Eylül 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Alman filozof Weischedelin deyişiyle dünya tinini kişiliğinde somutlaştıran Hegelin yirmi ciltlik toplu yapıtları üzerine estetik–kuramsal irdeleme yapan Onur Bilge Kula, toplam üç cilt olarak...
 
 
Hakan Çörekçioğlu
Ağustos 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Hakan Çörekçioğlu’nun derlediği ve çevirdiği bu seçki, hem Kantçı eleştirel aklın politik boyutuyla hem de Kant’ın politika felsefesiyle ilgili tartışmaları içermektedir. Bu tartışmalar Kant...
 
 
Armağan Öztürk
Haziran 2010
25.46 TL
Sepete Ekle
   
Postyapısalcı metodoloji önemli ölçüde özne sorunu etrafında şekillendi. Postyapısalcılar yapısalcı düşünüşün öznenin önemini gizleyen bir anlamlandırma tarzına karşılık geldiği iddiasındaydılar....
 
 
Mehmet Murat Şahin, Ahmet Zeki Ünal
Mayıs 2010
18.00 TL
Sepete Ekle
   
Düşünce ve bilim dünyasında kavramların önemli bir yeri vardır. Kavramlar yaşamımızın farklı boyutlarını farklı zaman ve bağlamlarda ayırt etmekte ve tanımlamakta bize yardımcı olurlar. Bu süreçte...
 
 
 72 ürün | 21-40 
 1 2 3 4  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020