Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 53 ürün | 21-40    Sıralama
 
Emin Memiş
Mart 2015
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Yazar, genom sonrası evresine girme ve gıdalardaki gen değişikliği, ozon tabakası delinmesi ve sıcaklığın artması, kıyıların yağmalanması, post modernizmin doğaya baskısı, atom santralleri ve nükleer...
 
 
Nusret İlker Çolak
Şubat 2015
138.89 TL
Sepete Ekle
   
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinden gelen uygulama tecrübesinin akademik çalışmalarla birleşmesinin sonucu olan bu kitap, kültür ve tabiat varlıklarını...
 
 
Erhan Günay
Ocak 2015
55.50 TL
Sepete Ekle
   
Her türlü inşaat faaliyetinin ruhsata tabi olduğu düşüncesiyle belediyelerin her tespit tutanağını C. Savcılığına intikal ettirmesi sonucunda C. Savcısının da tutanak ve ekleriyle yetinerek bazen...
 
 
Yusuf Öztürk
Ocak 2015
216.00 TL
Sepete Ekle
   
Kültür ve tabiat varlıkları insanlığın geçmişi ile geleceğini birbirine bağlayan çok değerli tarihi, kültürel ve doğa hazineleridir. Kaybolmaları halinde yerine yenilerinin konması çok zaman mümkün...
 
 
Erhan Günay
Kasım 2014
64.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%53)
Sepete Ekle
   
Yazınsal ve görsel medyada hemen her gün; belediyelerde usulsüzlük / yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kollukça arama yapılıp belgelere el konulduğu haberleri giderek yoğunlaşmaktadır. Bu arada başta...
 
 
Richard L. Stroup
Kasım 2014
14.81 TL
Sepete Ekle
   
Çevrenin korunması konusunda heyecan duyulduğu bir gerçektir ancak bunda başarılı olmak başka bir şeydir. Çevreyi korumak adına birçok kanun çıkarılmaktadır ama kanunlar bizatihi çevreyi koruyamaz...
 
 
İpek Sevda Söğüt
Eylül 2014
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile, çevre sorunsalına antik uygarlıkların yaklaşımı ve esas olarak Roma Hukukununda çevrenin korunmasına ilişkin olmak üzere kullanılan hukuki vasıtalar ortaya koyulmak istenmiştir....
 
 
Neşe Işık, Mustafa Dündar
Mart 2014
18.00 TL
İndirimli: 14.90 TL (%17)
Sepete Ekle
   
Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın karışık oluşu, birçok kamu kuruluşunun görev alanına girmesi ve yayınlanan genelgelerle sık sık...
 
 
Hasan Doğan
Kasım 2013
74.07 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile birlikte ; OSB'ler ile ilgilenen meslektaşlarımın elinde ilgili mevzuatı toplu olarak bulmakla kolaylık yaşayacağı, hukukçu olmayan, ancak OSB'lerde bir şekilde görev alanların...
 
 
Necati Meran
Eylül 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Ülkemizde imar kirliliği yoluyla çevreye zarar verildiği düşünüldüğünde bu suç türü ile amaçlananın, çevrenin korunması olduğunu söylemeye gerek yoktur. 3194 sayılı İmar Kanunu nda idari yaptırım ile...
 
 
Sacit Yılmaz
Haziran 2013
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın ana konusunu ceza yasamızdaki çevreye yönelik suçlar oluşturmaktaysa da, çevre ve çevre hukukunun tam olarak anlaşılabilmesine de çalışılmıştır. Bu amaçla üç bölümden oluşan kitabın ilk...
 
 
Celal Aras
Mayıs 2013
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, 6831 Sayılı Orman Kanununun orijinal metni ve bunda değişiklik yapan 31 adet Yasa, Orman Kanunu’nun 6. Maddesiyle Devlet Ormanlarına ait her çeşit işleri yapmakla yetkili kılınan Orman...
 
 
Turan Ateş
Ocak 2013
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Turan Ateş, bizi bu sorunlardan kurtaracak reçeteyi sunuyor. Bu kitap sıradan bir hukuk metni olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Depreme doğru giden bir ülkenin yurttaşlarına haklarını anımsatırken,...
 
 
H. Güzin Üçışık, H. Fehim Üçışık
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Çeşitli hukuk alanlarında olduğu gibi, ilgili kanunların ve yargı kararlarının yanısıra çevre alanındaki çok sayıda yönetmelikteki ayrıntılı ve önemli düzenlemeleri de içeren bu çalışmamızı, Çevre...
 
 
Ömer Aykul
Mayıs 2012
83.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap ülkemizin temel doğal varlıklarının hukukunu betimlemesinin yanı sıra, yine önemli ekolojik sorunlarını ve bunlarla ilgili olarak yapılmış hukuki mücadelenin belgelerini de kapsıyor....
 
 

Nisan 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, sağlığınızı, çevrenizi ve insan haklarınızı rehin alanların ve sizi radyasyon tutsağı yapanların geçmişte size yaptıklarını ve bundan sonra yapacaklarını görmenizi, bilmenizi, anlamanızı ve...
 
 
Ahmet Güneş
Nisan 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
İncelemekte olduğunuz eser, çevre hukukunun temel ilkelerinden biri olarak farklı düzeydeki birçok hukuki metinde yer bulmuş olan ihtiyat ilkesini ele almaktadır. Monografi niteliğindeki bu çalışma,...
 
 
Oğuz Sancakdar
Şubat 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
"Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku"nun temel esaslarını inceleyen bu çalışma; sit alanlarını, "geçiş dönemi koruma esasları–kullanma şartları"nı, koruma amaçlı imar planlarını, tescilli...
 
 
Şeref Ertaş
Ocak 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Ekosistem içinde, bitkiler ve hayvanlar birbirini tamamlar. Bitkiler olmadan, yeryüzünde hayvanların var olması mümkün değildir. Hayvanlar var olmadan biz insanların da yerkürede yaşama imkanı...
 
 
Süheyla Suzan Alıca
Ekim 2011
41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Sepete Ekle
   
Kurumsal yapılanmaya göz önüne alındığında, kurumların merkezi ve yerel düzeyde rol aldıkları görülmektedir. Çevre mevzuatının uygulanması aşamasında kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil...
 
 
 53 ürün | 21-40 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020