Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1155 ürün | 1-20    Sıralama
 
Şengül Al Kılıç
Ocak 2017
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, TTK'nın 548'inci maddesinde açıkça düzenlenen hâllerde anonim şirketlerin tasfiyeden dönmesi ile ilgili usul hakkında ayrıntılı şekilde bilgi vermek, tespitlerde...
 
 
Remzi Demir
Ocak 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusu "Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satış Sözleşmeleri"dir. Bu çalışmada taksitle satış sözleşmesinin farklılıklarına yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, "taksitle...
 
 
Nihat Yavuz
Ocak 2017
198.00 TL
Sepete Ekle
   
Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri hukuki ve fiili olarak göreve başladığından ötürü kira ile ilgili uyuşmazlıkların hukuksal denetimi (bundan böyle İstinaf Mahkemelerinde yapılacağından...
 
 
Fahri Özsungur
Ocak 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap ile ticaret sicili işlemlerine Bakanlık görüşleri ve yerel mevzuat hükümleri birlikte yorumlanmak sureti ile olası sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Şirketlerin ticaret sicili...
 
 
Mustafa Artuç
Ocak 2017
99.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, en çok karşılaşılan 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçları, 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçları, kaçakçılık suçları, icra ve iflas suçları, bakaya suçları gibi bir kısım suçlara özel ihtimam...
 
 
Mehmet Demir
Ocak 2017
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşınır Mülkiyeti başlıklı bu kitap, yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetini düzenleyen kuralları temel alınmak suretiyle, her bir ilgili madde hükmünün şerhedilmesine...
 
 
Duygu Çelebi
Ocak 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yabancı ülkeye giden ve oraya yerleşen Türk vatandaşlarının, bulundukları ülke hukukuna göre yaşlılık aylığına hak kazanamamaları, Türkiye'de de yaşlılık aylığı için yeterli...
 
 
Burak Adıgüzel
Ocak 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye piyasası hukuku, diğer hukuk dalları yanında ekonomi ve bunun alt dalı olan finans bilimiyle iç içe olduğundan, hukuk bilimi ve uygulayıcıları tarafından oldukça teknik bulunur. Onun için de...
 
 
Rezan Epözdemir
Ocak 2017
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, kurumun getiriliş gayesine uygun sonuç doğurup doğurmadığını tespit etmek ve uygulamada yaşanan tereddüt ve sorunlara cevap aramaktır. Bu kapsamda doktrindeki eser ve görüşlerden...
 
 
Melih Akkurt
Ocak 2017
90.00 TL
Sepete Ekle
   
4734 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatın oluşturduğu kamu alımları sistemimizde idari başvuru yolları olan şikayet ve itirazen şikayet mekanizmalarını, Kamu İhale Kurumu'nun kuruluşunu,...
 
 
Bayram Uzun, Osman Demir, Recep Nişancı ...
Ocak 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Yasal mevzuat çeşitliliği ve değişkenliği, diğer yanda teknik mülkiyet uygulamaları gayrimenkullere yönelik mülkiyet güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını öne çıkarmaktadır. Yazarlar; imar...
 
 
Mustafa Toprak
Ocak 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Güncel mevzuat ve içtihat değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanan bu ikinci baskı da kitabın ilk baskısında ki gibi akademik ve ilmi bir eser iddiası taşımadan uygulamadaki sorunlar ve Yargıtay...
 
 
Rezan Epözdemir
Ocak 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Özellikle uygulamada, taraf ehliyeti kavramı, dava ehliyeti, sıfat, davayı takip yetkisi ve dava arkadaşlığı kavramları birbiri yerine kullanıldığından, bu kavram kargaşasını gidermek için bu...
 
 
Mustafa Artuç, Mehmet Tevfik Elmas
Aralık 2016
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Yargılamasında Duruşma Yönetimi ve İstinaf kitabı dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığından mahkemeye gelmesi ile başlayıp, iddianamenin...
 
 
Nihan Gizem Kantarcı
Kasım 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Mobbing Türkiye'de de yaygın şekilde uygulanmaktadır. Ülkemiz mobbing kavramı ile ilk defa, işverene işyerinde psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü getiren Borçlar Kanunu Tasarısı ile...
 
 
T. Murat Pulak
Kasım 2016
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, apartmanlarda, sitelerde ve toplu yapılarda kat maliklerinin, kiracıların, yöneticilerin yararlanabileceği ve Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında pratik bilgi sahip olabilecekleri güncel bir el...
 
 
Erhan Fırat
Kasım 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Özel Kanunlarda Düzenlenen İlâm Niteliğinde Belgeler kitabı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilâmlı icra, ilâmlı icra takibinin dayanakları ve ilâmlar ile ilâm niteliğinde belgeler...
 
 
Ayfer Akdemir Çalışır, Kurtuluş Tayanç Çalışır
Kasım 2016
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'ndaki düzenlemeler ışığında "hakaret suçu" hem teorik anlamda hem de pratik (uygulama) anlamında ele alınarak derinlemesine irdelenmiş ve konuyla...
 
 
Sezer Çabri
Kasım 2016
145.00 TL
Sepete Ekle
   
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi, konuyla ilgili yeni çalışmaların yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu eserle Tüketici Hukuku öğretisi ve...
 
 
Mustafa Tarık Şentuna
Kasım 2016
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap da, doktriner tartışmalara girmeksizin, Ceza ve Ceza Muhakemesi ile ilgilenen Hukukçuların, uygulamada karşılaştıkları insan hakları sorunlarına çözüm üretebilmeleri için anahtar nitelikte...
 
 
 1155 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017