Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1171 ürün | 1-20    Sıralama
 
Nurtaç Endes
Şubat 2017
32.00 TL
Sepete Ekle
   
1475 sayılı İş Kanunu'nun hantal ve katı düzenlemeler içerdiği eleştirileri neticesinde 4857 sayılı İş Kanunu Türk İş Hukuku sistemine kazandırılmıştır. Bu çerçevede çalışma biçimlerinde ve...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Ali Gümrah Toker
Şubat 2017
190.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası sözleşmeler, iki taraflı uluslararası sözleşmeler ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler olarak ikiye ayrılır. İki taraflı uluslararası sözleşmeler taraf olan ülkeleri ilgilendirirken,...
 
 
Ercan Sarıcaoğlu
Şubat 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku gibi kamu gücü varlığının en etkin hissedildiği alanların etkileşim alanında olan, kavram ve kurumlarını bu hukuk dallarından devşiren vergi ceza hukukunda...
 
 
Battal Yılmaz
Şubat 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Malpraktis kısaca; hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış biçimlerinden farklı davranması veya görev ihmali sonucu, hastada geçici sağlık bozulmasından ölüme kadar giden bir...
 
 
Berat Özsarı
Şubat 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ötanazi, tarihsel süreç içinde, tartışmalar zemininde hukuki dayanak ve görüşler çerçevesinde incelenmeye çalışılmış. Yine, ötanazi kavramı ile birlikte çeşitli yönlerden ötanazi türleri de...
 
 
Pınar Aşık
Şubat 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada borçlunun borcu ödememesi halinde forfaitist'in garanti sorumluluğu olup olmadığı, alacağın senede bağlanmış olması halinde kimlerin kimlere hangi def'ileri ileri sürebileceği,...
 
 
Necip Turguter
Şubat 2017
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla ve uygulayıcılardan gelen talepler doğrultusunda 14. 3. 2016 tarih 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 41 maddeden oluşan Yönetmeliğin...
 
 
Mustafa Serhat Kaşıkara
Şubat 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Gökyüzü, eski çağlardan beri insanlığın ilgisini çekmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında roket teknolojisinde yaşanan gelişmeler, Uzay Çağı olarak adlandırılan dönemin başlamasına neden...
 
 
Metin Yıldırım
Ocak 2017
148.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ceza yargılamasının en belirleyici aşaması olan soruşturma aşaması uygulamayla birlikte ele alınmış. Özellikle bu aşamada görev yapan uygulayıcılar ile diğer muhataplar açısından öz ve...
 
 
Erdener Yurtcan
Ocak 2017
198.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın 8. Basısında; Bilirkişilik Kanunu (kabul: 03. 11. 2016) temel değişiklikler yaptı. CMK Sonbahar 2016 değişiklikleri(6763 sayılı yasa) da yürürlüğe girdi. Ceza yargılamasının...
 
 
Murat Aydoğdu, Nalan Kahveci
Ocak 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda, 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu, tüketici sözleşmeleri ve 11/04/1980 tarihli Milletlerarası Menkul Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler...
 
 
Hasan Pulaşlı
Ocak 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları adlı bu eserin güncellenmiş 5. baskısında, öğretideki yeni eserlerin ve görüşlerin yanı sıra birçok konuda Yargıtay'ın yeni kararlarına da yer verilerek,...
 
 
Hüsnü Aldemir
Ocak 2017
168.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulayıcıların karşılaşmış olduğu sorunların çözümünde yararlı olacağı düşünülerek "hukuk davalarında yargılama giderleri" konusu araştırılmış ve elde bulunan bilgiler bir araya getirilmeye...
 
 
Rezan Epözdemir
Ocak 2017
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, kurumun getiriliş gayesine uygun sonuç doğurup doğurmadığını tespit etmek ve uygulamada yaşanan tereddüt ve sorunlara cevap aramaktır. Bu kapsamda doktrindeki eser ve görüşlerden...
 
 
Bayram Uzun, Osman Demir, Recep Nişancı ...
Ocak 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Yasal mevzuat çeşitliliği ve değişkenliği, diğer yanda teknik mülkiyet uygulamaları gayrimenkullere yönelik mülkiyet güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını öne çıkarmaktadır. Yazarlar; imar...
 
 
Mustafa Toprak
Ocak 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Güncel mevzuat ve içtihat değişiklikleri dikkate alınarak hazırlanan bu ikinci baskı da kitabın ilk baskısında ki gibi akademik ve ilmi bir eser iddiası taşımadan uygulamadaki sorunlar ve Yargıtay...
 
 
Şengül Al Kılıç
Ocak 2017
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, TTK'nın 548'inci maddesinde açıkça düzenlenen hâllerde anonim şirketlerin tasfiyeden dönmesi ile ilgili usul hakkında ayrıntılı şekilde bilgi vermek, tespitlerde...
 
 
Ahmet Gökcen, Kerim Çakır, Mehmet Emin Alşahin
Ocak 2017
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Muhakemesi Hukuku -I- isimli bu çalışma, yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ceza muhakemesine giriş, ceza muhakemesinin tarihçesi ve kaynakları, ikinci bölümde, ceza muhakemesi...
 
 
Ekrem Çetintürk
Ocak 2017
110.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Remzi Demir
Ocak 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusu "Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satış Sözleşmeleri"dir. Bu çalışmada taksitle satış sözleşmesinin farklılıklarına yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, "taksitle...
 
 
 1171 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017