Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 141 ürün | 21-40    Sıralama
 
Ziyaettin Kaygusuz
Nisan 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu eserde, anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesinin genelde uygulama usulünü, özelde ise kolluğun zor ve silah kullanma sürecinin her aşamasında uygulanması esas alınmıştır. Karar ve gerekçeleriyle...
 
 
Aydın Akgül
Mart 2016
73.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, genel idari kolluk işlem ve eylemlerine yönelik öğretinin ve idari yargı içtihatlarının ne şekilde olduğunu birlikte gösteren ve genel idari kolluk faaliyetlerine ilişkin Danıştay...
 
 
Orhan Çelen
Mart 2016
90.28 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği üzere, Mart 2010 tarihinden sonra askeri konulara ilişkin mevzuatta bazı değişiklikler olmuştur. Kitabın yeni baskısında bunlar ilgili metinlere işlenmiştir. Ayrıca, Askeri Yargıtay ve...
 
 
Ömür Kaya, Fatih Balcı
Ocak 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ele alınan konularda gelişen ve değişen dünya şartların da kamu sektöründeki değişimin öncülerinden olduğu kabul edilen güvenlik sektöründeki değişim ve yönetim alanındaki durumu analiz...
 
 
Ali Rıza Çam
Aralık 2015
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Ceza soruşturmasının en temel gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi ve adaletin zamanında tesisi için adli kolluğun iyi bir şekilde yapılanması ve çalışması gereklidir. Fakat uygulamada...
 
 
Murat Yaman
Haziran 2015
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta konular madde sırasına göre incelenmiştir. Her maddenin altında, gerek bu Kanunda gerekse diğer kanunlarda yer alan ve bu maddenin uygulanması sırasında dikkate alınması gereken ilgili...
 
 
Tuba Kelep Pekmez
Haziran 2015
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kolluğun silah kullanma yetkisi pek çok mevzuat tarafından kolluğa tanınan ve esasen görevin icrası olarak nitelendirilebilecek bir hukuka uygunluk nedenidir. Dolayısıyla yetkinin hukuka uygun...
 
 
Coşkun Kazankaya
Haziran 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap ile amaç, "insan haklarına dayanan kolluk" anlayışıyla hizmetlerini yerine getiren siz değerli kolluk personeline yapacakları adli işlemlerde yardımcı olmaktır. Okullarda öğrendiğiniz pek...
 
 
Celal Işıklar
Haziran 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Disiplin Kanunu, Devlet Memurları Kanunundaki sadece disiplin yaptırım sistemini benimsememiş, aynı zamanda buradaki idari usulü model olarak almıştır. Buna ilaveten, geçmiş uygulamalar tamamen göz...
 
 
Vatan Kösereli
Nisan 2015
27.00 TL
Sepete Ekle
   
İstihbarat son on beş yılda Türkiye'de gündemi işgal eden en önemli konuların başında yer almıştır. Döneme, devletlere, coğrafyaya, kurumlara ve hedeflere göre farklı anlamlar yüklenen...
 
 
Ercan Balcıoğlu
Nisan 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Gelişmiş ülkelerde polis suçluluğu olgusu hızlı, etkili ve bağımsız gözetim mekanizmaları ile sürekli denetlenmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de bu konuda farkındalık oluşturma ve bağımsız polis...
 
 
Ekrem Muş, M. Alper Sözer
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Yazar, giriş bölümünde her ne kadar eleştirel bir bakış açısıyla kitaptaki stratejileri öz olarak tanıtmaya çalışıp basite indirgemiş olsa da, katı merkezi yönetime sahip Türkiye'de, kitaptaki...
 
 
Remzi Özmen
Şubat 2015
10.50 TL
İndirimli: 1.90 TL (%81)
Sepete Ekle
   
Askerlik mesleğini seçmiş ya da askerlik görevini yerine getiren askeri personelin teşkilat, disiplin, yargılama kanunların yer aldığı kitapta son değişiklikler...
 
 
Feridun Yenisey
Şubat 2015
75.00 TL
Sepete Ekle
   
“Kolluk Hukuku” kitabı, 2009 yılında DAAD tarafından sağlanan iki aylık bir araştırma bursu kapsamında, Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından ve Almanya’nın önde gelen...
 
 
Ali Parlar
Ocak 2015
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Çağımızda, çeşitli etkenlerle giderek nicelik ve nitelik yönünden artış gösteren, topluma ve bireylere yönelik şiddet eylemlerinde belirgin hale gelerek toplumda tehlikeli bir güvensizlik ve...
 
 
H. Ümit Kardaş, Mehmet Çıngı
Kasım 2014
310.00 TL
Sepete Ekle
   
Askeri Yargılama Usulünün Genel Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağlantılı bir şekilde yine her iki Yargıtay'ın içtihatları ile birlikte açıklanıp, yazıldığı "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama...
 
 
H. Ümit Kardaş, Mehmet Çıngı
Kasım 2014
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Askeri Yargılama Usulünün Genel Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağlantılı bir şekilde yine her iki Yargıtay'ın içtihatları ile birlikte açıklanıp, yazıldığı "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama...
 
 
M. Alper Sözer
Ekim 2014
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, toplum destekli polislik konusunda Türkçe literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. Yazarlar, mesleki deneyimlerini, akademik bilgi ve gözlemlerini kitaba büyük bir ustalıkla...
 
 
Muhammed Demirel
Ekim 2014
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla öngörülen hiyerarşinin bir sonucu olan ast-üst ilişkisi, üst bakımından emir verme yetkisini, ast bakımından ise emre itaat...
 
 
H. Ümit Kardaş, Mehmet Çıngı
Ekim 2014
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Askeri Yargılama Usulünün Genel Ceza Muhakemesi Kanunu ile bağlantılı bir şekilde yine her iki Yargıtay'ın içtihatları ile birlikte açıklanıp, yazıldığı "Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama...
 
 
 141 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020