Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 124 ürün | 41-60    Sıralama
 
Hafize Zülüflü
Ağustos 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu rehber kitap, son yasal düzenlemeler dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek işyeri açacak olanlara bir kılavuz, gerekse işyeri ruhsatı...
 
 
Süleyman Elban
Mart 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri başta kendi kuruluş kanunları olmak üzere çok çeşitli mevzuatla düzenlenmiştir. Belediyelerde 2005 yılına kadar 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı...
 
 
Hidayet Mat, Yılmaz Yangın, Nurdoğan Ünal
Şubat 2013
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, 6360 sayılı Yasa ile Büyükşehir Kanunu'nda yapılan değişikliklerin getirdiği yeniliklerden söz edildikten sonra, Kentsel Dönüşüm, imar Planları ile bunlara itiraz ve dava yollarına...
 
 
Mustafa Tamer
Ocak 2013
41.67 TL
Sepete Ekle
   
Hazırlanması için yerel yönetim görevlileri ve özellikle Belediye İtfaiyesi uygulamasından sorumlu olanların istek ve teşvikleri sonucunda söz konusu incelediğiniz kitap mevzuatta ve uygulamada...
 
 
Mustafa Tamer
Ocak 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Hazırlanması için yerel yönetim görevlileri ve özellikle Belediyelerde Evlendirmei uygulamasından sorumlu olanların istek ve teşvikleri sonucunda söz konusu incelediğiniz kitap mevzuatta ve...
 
 
Bülent Büber
Aralık 2012
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Yerel Yönetimler İçin Mal Alımı İhaleleri Kılavuzu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek mal alımı ihalelerinde, belediye ve il özel idarelerinde görev yapan uygulayıcılara...
 
 
Hafize Zülüflü
Aralık 2012
231.48 TL
Sepete Ekle
   
Mahalli idareler; Anayasamız çerçevesinde il, belde ve köy halkının medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş organları seçimle iş başına gelen ve kendi gelirleri bulunan kamu tüzel...
 
 
Cumhur Sezer, Bülent Büber
Aralık 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Yerel Yönetimler İçin Hizmet Alımı İhaleleri Kılavuzu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde, belediye ve il özel idarelerinde görev yapan...
 
 
Emrah Kadri Erdem, Bülent Büber
Aralık 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Yerel Yönetimler İçin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Kılavuzu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, belediye ve il özel idarelerinde...
 
 
Hafize Zülüflü
Ekim 2012
171.30 TL
Sepete Ekle
   
Belediyeler; Anayasamız çerçevesinde belde halkının medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, organları seçimle iş başına gelen ve kendi gelirleri bulunan kamu tüzel kişileridir. İl...
 
 
Mustafa Dönmez
Mart 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç; belediye zabıta teşkilatının niteliği ve tarihsel gelişimi, yeni Zabıta Yönetmeliği’nin belediye zabıtası açısından getirdiği yenilikler ve değişiklikler ile...
 
 
Kurtuluş Kutay, Salim Demirhan, Erdal Aydın
Şubat 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap yargı karaları başta olmak üzere ilgili kurumların çıkarmış olduğu esas ve usuller, tebliğler ve görüşlerden hareketle başta uygulayıcılar ve kamu personeline yardımcı olmak üzere...
 
 
Erdoğan Dedeoğlu
Temmuz 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışmada, Anayasa Mahkemesinin kurulduğu 1962 yılından günümüze kadar geçen kırk dokuz yıllık süre içinde, Türkiye Büyük Millit Meclisi tarafından kabul edilen belediyelerle ilgili yasaların Anayasa...
 
 
Hüseyin Altıntaş, Salim Demirel
Haziran 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap, belediyelerin uygulamada ihtiyaç duyabilecekleri özellikle mali alandaki yol gösterici, emsal yüksek yargı kararlarının derlemesinden oluşmuştur. Başta Sayıştay olmak üzere, Yargıtay ve...
 
 
Yüksel Koçak
Mart 2011
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Neo – Liberalizmin Türkiye'deki Belediye Hizmetlerinin Görülmesi Üzerine...
 
 
Mustafa Dönmez
Mart 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitap, mahallî idare birlikleri başkan ve meclis üyeleri ile personelini, bu idarelerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek ve kendilerine rehber olmak üzere...
 
 
Emrullah Töremen
Şubat 2011
32.41 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Emlak Vergisi Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili tali mevzuata yer verilmiştir. Öte yandan, tüzük, yönetmelik, BKK, genel tebliğ ve sirküler numaralarıyla ilgili kanun...
 
 
Adil Nas
Ocak 2011
37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%46)
Sepete Ekle
   
Belediye yönetimlerinin temel sorumluluğu halkın onlardan beklediği çok sayıda hizmet ve projeyi gerçekleştirmektir. Ancak bunları hayata geçirmek için gerekli geliri sağlamaları şarttır. Yaptığımız...
 
 
Mustafa Tamer
Ekim 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın, hazırlanması için yerel yönetim görevlileri ve özellikle Mahalli İdare Birlikleri uygulamasından sorumlu olanların istek ve teşvikleri sonucunda söz konusu elinizdeki kitap mevzuatta ve...
 
 
M. Altuğ İmamoğlu
Ağustos 2010
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Devletlerin yönetim şekilleri ne şekilde olursa olsun örgütlenmelerinde, yerel yönetimlere yer vermişlerdir. Yerel yönetimlerin en önemli kuruluşu da belediyelerdir. Yerel yönetimlerin ve özellikle...
 
 
 124 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020