Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 124 ürün | 21-40    Sıralama
 
Ahmet Arslan
Temmuz 2015
35.19 TL
Sepete Ekle
   
Artan mahalli hizmet ihtiyacı ve yerel gelişme belediyelerin mahalli vergi ve harç gibi kamu geliri elde etme potansiyelini kullanmalarını gerektirmektedir. Bununla birlikte, söz konusu vergi ve...
 
 
Hafize Zülüflü, Özge Ateş
Haziran 2015
197.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta; son yasal düzenlemeler dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek işyeri açacak olanlara bir kılavuz, gerekse işyeri ruhsatı verecek...
 
 
Süleyman Elban, Hafize Zülüflü
Mayıs 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta soru cevap şeklinde işlenerek konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Yeri geldikçe kanun ve yargıtay kararlarına da yer...
 
 
Mustafa Dönmez
Nisan 2015
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap; temel belediye gelirlerini 2464 sayılı Yasa ekseninde, belediyelere gelir sağlayan diğer gelirleri yasal kaynaklar bazında ele alıp incelemek ve belediye gelirleri konusunda uygulamada...
 
 
Gonca Kozanoğlu
Şubat 2015
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ilk önce siyasi yapı olarak ülkemizde de benimsenen üniter devlet modeli ve bu modelin yapısına göre devlet şekilleri ile karşılaştırılması konusuna yer verilmiştir. Üniter devlet...
 
 
Yücel Ünal
Ocak 2015
124.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, planlama ağırlıklı olduğundan düzenleyici idari işlemler olan imar planları ile, bu düzenleyici idari işlemlerin devamı niteliğindeki idari işlemlerden sadece imar parselasyon...
 
 
Erhan Günay
Kasım 2014
64.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%53)
Sepete Ekle
   
Yazınsal ve görsel medyada hemen her gün; belediyelerde usulsüzlük / yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla kollukça arama yapılıp belgelere el konulduğu haberleri giderek yoğunlaşmaktadır. Bu arada başta...
 
 
Süleyman Elban, Hafize Zülüflü
Ekim 2014
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Belediyeler, mahalli ve ortak kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan, organları seçimle iş başına gelen, idari ve mali özerkliği bulunan kamu kuruluşlarıdır. Ülkemizde belediye idarelerinin...
 
 
Enver Salihoğlu
Ağustos 2014
69.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; belediyeler hakkında genel bilgiler verildikten sonra, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler ile yargı kararları taranarak, belediye başkanının seçim usulü,...
 
 
Erkan Karaarslan, Ahmet Ozansoy
Temmuz 2014
101.85 TL
Sepete Ekle
   
Erkan Karaarslan ve Dr. Ahmet Ozansoy tarafından yayına hazırlanan ve 12 farklı yazarın makaleleriyle destek verdiği bu yayında Belediye Gelirleri konusu ve ilgili konular detaylı ve anlaşılır bir...
 
 
Mustafa Dönmez
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Belde halkının ortak yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, organları halk tarafından seçilerek oluşturulan belediye yönetimleri, kuruluş, görev ve yetkileri "yerinden yönetim" ilkesine uygun...
 
 
Mustafa Tamer
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Hazırlanması için yerel yönetim görevlileri ve özellikle Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri için bir başvuru kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır, özellikle yeni seçilen seçilmişlerin...
 
 
Ali Seydi Koca
Şubat 2014
18.52 TL
Sepete Ekle
   
"Beldeden Büyükşehir'e Belediyeler" isimli bu çalışma, Türkiye'de mahalli idarelerin doğuşu, bu idareler içerisinde belediyelerin oluşumu, tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve bugün...
 
 
Hafize Zülüflü
Şubat 2014
291.57 TL
Sepete Ekle
   
Mahalli idareler ceza mevzuatının bir araya getirilerek, örnek uygulamalara ve yargı kararlarına yer verilmek suretiyle belediye ve il özel idarelerince uygulanacak idari cezalarla ilgili prosedür ve...
 
 
Nusret İlker Çolak
Ocak 2014
60.19 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 2014 yerel seçimleri öncesinde, konularında uzman akademisyenlerin ve teknikerlerin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen, İstanbul Büyükşehir ve örnek olarak seçilen...
 
 
Hafize Zülüflü
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu rehber kitap, son yasal düzenlemeler dikkate alınarak belediyelerin bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek kunu hakkında bilgi sahip olmak isteyenlere bir kılavuz ve bir...
 
 
Erkan Karaarslan
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Ülkemizde mevzuat yapıcılığı eski bir meslektir. Meslek ifadesi, tarafımdan bilinerek ve özenle seçilmiştir. Bu meslek, bir eğitim ve bilginin yanı sıra bir tecrübe gerektirir ki, bu tecrübe ancak...
 
 
Hüseyin Altıntaş, Salim Demirel
Kasım 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap, belediyelerin uygulamada ihtiyaç duyabilecekleri özellikle mali alandaki yol gösterici, güncel sayıştay kararlarının derlemesinden oluşmuştur. Başta Sayıştay olmak üzere, Yargıtay ve Danıştay...
 
 
Hüseyin Erkul
Ekim 2013

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Kitap; "yerel yönetimler" alanında var olan bilgileri bir araya getirme, anlaşılır biçimde düzenleme ve sunma, bu düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için çıkarsamalar yapma gerçekleştiği ve...
 
 
Hayrettin Güngör
Eylül 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Belediye organlarının kanundaki görev ve yetkilerine bakıldığında; belediye meclisinin karar ve denetim, belediye encümeninin karar ve yürütme, belediye başkanının ise yürütme ve temsil organı olduğu...
 
 
 124 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.