Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 203 ürün | 61-80    Sıralama
 
Mehmet Akif Özer, Murat Akçakaya
Eylül 2014
44.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, Kamu yönetimi yapılanmasında yerelden ve yerinde kalkınma hedefine yönelik olarak öne çıkan yerel yönetim birimleri ile bağlantılı konuları sistematik olarak incelemeyi...
 
 
Enver Salihoğlu
Ağustos 2014
69.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; belediyeler hakkında genel bilgiler verildikten sonra, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler ile yargı kararları taranarak, belediye başkanının seçim usulü,...
 
 
Zerrin Toprak
Ağustos 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Yerelin güçlenmesi, ulusalda toplu m (d evi et) güçlenmesini sağlar ve bu işbirliğinde merkez-yerel bütünlüğü asıldır. Siyasi erk, merkezde tek karar verici ve hizmet planlayan olmamalıdır....
 
 
Erkan Karaarslan, Ahmet Ozansoy
Temmuz 2014
101.85 TL
Sepete Ekle
   
Erkan Karaarslan ve Dr. Ahmet Ozansoy tarafından yayına hazırlanan ve 12 farklı yazarın makaleleriyle destek verdiği bu yayında Belediye Gelirleri konusu ve ilgili konular detaylı ve anlaşılır bir...
 
 
Kutlu Korlu
Haziran 2014
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Demokrasi ve kaynak dağılımı ile ilgili olan bu konu aynı zamanda siyaset ile de iç içedir. Katılımcılık demokrasi yönetimi altında çeşitli seviyelerde uygulanmaktadır. Halkın görüşlerinin...
 
 
Mustafa Dönmez
Mayıs 2014
277.78 TL
Sepete Ekle
   
Belde halkının ortak yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, organları halk tarafından seçilerek oluşturulan belediye yönetimleri, kuruluş, görev ve yetkileri "yerinden yönetim" ilkesine uygun...
 
 
Mustafa Tamer
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Hazırlanması için yerel yönetim görevlileri ve özellikle Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri için bir başvuru kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır, özellikle yeni seçilen seçilmişlerin...
 
 
Abdülkerim Çalışkan
Nisan 2014
37.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap belediyelerdeki iş akış şemalarını bütüncül bir bakış açısıyla stratejik yönetimin bir unsuru olarak ele almış ve mali yerelleşme bağlamında geniş teorik açıklamalarla sunmuştur. Aynı...
 
 
Gökhan Orhan
Nisan 2014
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Çevre sorunları günümüz toplumlarının önemli sorun alanları arasında yer almaktadır. Çağdaş toplumların karmaşık yapısı nedeniyle çevre sorunlarının ortaya çıkması ve çözümü sürecinin oldukça farklı...
 
 
Ali Serdar Yücel, Ahmet Atalay, Murat Korkmaz
Nisan 2014
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Spor hizmetleri, mahalli ve müşterek nitelik taşıyan hizmetler grubunda değerlendirilebilir. Yerel yönetim birimlerinin temel misyonlarından birisi de bu hizmetsen etkin ve verimli bir şekilde halka...
 
 
Hayrettin Güngör
Nisan 2014
46.30 TL
Sepete Ekle
   
Belediyeler genel hükümlere aykırı olmamak şartıyla teşkilat ve kadrolarını kendileri oluşturabilmektedir. Belediyelerde bazı personel kadro ve pozisyonları için birden çok istihdam yöntemi...
 
 
Kemal Özden
Mart 2014
30.50 TL
İndirimli: 9.90 TL (%67)
Sepete Ekle
   
Hem dünyada yerel yönetimler alanında yaşanan teorik ve pratik gelişmeler hem de yirminci yüzyılın ortasından ve son çeyreğinden beri yaşanan yönetim anlayışındaki değişmeler ülkemizdeki yerel...
 
 
Ali Seydi Koca
Şubat 2014
18.52 TL
Sepete Ekle
   
"Beldeden Büyükşehir'e Belediyeler" isimli bu çalışma, Türkiye'de mahalli idarelerin doğuşu, bu idareler içerisinde belediyelerin oluşumu, tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve bugün...
 
 
Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman ...
Şubat 2014
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Son dönemde yaşanan küreselleşme, yerelleşme, bölgeselleşme, hizmette halka yakınlık, yönetişim gibi teorik tartışmalar ülke yönetimlerini etkilemekte ve devletleri topyekûn yeniden yapılanmaya...
 
 
Hafize Zülüflü
Ocak 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu rehber kitap, son yasal düzenlemeler dikkate alınarak belediyelerin bu konudaki görüşlerinden de faydalanılmak suretiyle gerek kunu hakkında bilgi sahip olmak isteyenlere bir kılavuz ve bir...
 
 
Hayrettin Yıldız
Aralık 2013
25.46 TL
Sepete Ekle
   
Çekirdeği 1789 Fransız Devrimi'nden sonra atılan Fransız Yerel Yönetim Hukuku, günümüze kadar uzanan süreçte birçok değişikliğe uğradı. Bu süre içerisinde ilk başlarda, yöneticileri merkezden...
 
 
Tahsin Bulut
Kasım 2013
26.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, kent düzeyinde yöneten ile yönetilenler arasında sürekli bir etkileşimin ve iletişimin sağlanmasında Kent Konsey'lerinin rolleri araştırılmış, geçmiş uygulama örneklerinden,...
 
 
Yusuf Erbay, Hasan Akgün
Ekim 2013
46.30 TL
Sepete Ekle
   
Modernleşmeden Küreselleşmeye Türkiye'de Yerel Yönetimler, Tarihi ve Bugünü" başlıklı çalışma, çok geniş bir zaman dilimi içinde, ülkemizde yerel demokrasinin gelişme seyrini ve bu süreç üzerinde...
 
 
Hüseyin Erkul
Ekim 2013
15.28 TL
Sepete Ekle
   
Kitap; "yerel yönetimler" alanında var olan bilgileri bir araya getirme, anlaşılır biçimde düzenleme ve sunma, bu düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için çıkarsamalar yapma gerçekleştiği ve...
 
 
Yüksel Koçak
Eylül 2013
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, geçmişten günümüze Türkiye'de yerel yönetimlerin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkındadır. Bu gelişim sürecinde Türkiye'de yerel yönetimlerin bugünkü duruma gelmelerinde hangi süreçten...
 
 
 203 ürün | 61-80 
 ... 2 3 4 5 6 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019