Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 456 ürün | 121-140    Sıralama
 
Pınar Çiftçi
Kasım 2018
180.00 TL
Sepete Ekle
   
"Medenî Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları"nı ele alan bu eserde konu, ispat hakkının ne olduğu, temelleri, uygulanması, ispat hakkının sınırlamaları, özellik gösteren durumlar, farklı...
 
 
İpek Türkyılmaz Kabaktepe
Kasım 2018
69.00 TL
Sepete Ekle
   
Arabuluculuk, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi (AlternativeDisputeResolution, ADR)'dir. Arabuluculuk, hızlı, ekonomik ve barışçıl bir çözüm yöntemidir. Tarafların, süreç olumsuz...
 
 
Ferhat Büyükay
Kasım 2018
78.00 TL
Sepete Ekle
   
Arabuluculuk yöntemine resmiyet kazandırılmasının en önemli sonucu, ulaşılan anlaşma belgesinin ilamlı icraya dayanak teşkil ettirilebilmesidir. Bu sayede arabuluculuk anlaşma belgesi icra edilebilir...
 
 
Bülent Karasu
Ekim 2018
64.81 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde sözleşmelerin kuruluşunda yer alan taraflar ile sınırlı olarak hüküm doğurması anlayışı köklü değişikliklere uğramıştır. İşlem hayatının gösterdiği hızlı değişim, temsil kurumunu zorunlu...
 
 
Mehmet Köksal
Ekim 2018
140.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışma, Tebligat Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatın da dahil olduğu konularla ilgili açıklamalar ve yargı kararlarını içermektedir. İlgili herkes...
 
 
Ali Cem Budak
Ekim 2018
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın geçen yılın Eylül ayında yayımlanan onbirinci basısından beri Hukuk Muhakemeleri Kanunu'n da bir dizi kanun hükmünü etkileyen birkaç önemli değişiklik yapılmış. Bunlardan ilki 7101...
 
 
Ferhat Yıldırım
Ekim 2018
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Yanlış anlaşılmalar, çoğu zaman taraflar arasındaki sorunların uyuşmazlıkla sona ermesine sebebiyet vermektedir. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin geleneksel olarak kabul edilen çözüm ise yargı yolu...
 
 
Filiz Yenipınar
Eylül 2018
78.50 TL
Sepete Ekle
   
Dava açmadan önce, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak, ihtarname gönderilmesi ve netice olarak cevabi yazının beklenmesi, dava ekonomisi açısından tarafların menfaatine olabilir....
 
 
Orhan Eroğlu
Eylül 2018
63.00 TL
Sepete Ekle
   
HMK ile Türk hukuk sistemine giren en önemli müesseselerden biri ön incelemedir. Ön inceleme müessesesi, yargılamanın usulüne uygun olarak, makul süre içerisinde ve maddi mutlak gerçekliğe doğru bir...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Eylül 2018
171.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, Uygulamada Yargı ve İcra Harçları konusu ele alınmıştır. Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Konu hakkında...
 
 
Zeynep Bahadır
Eylül 2018
56.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da kısmi karar konusu, usul hukukunun ve maddî hukukun ilgili tüm kurumları açısından değerlendirilmiş; işlevi, sonuçları ve özellikle koşulları isabetle ortaya konmuş. Hukukumuz bakımından...
 
 
Mustafa Serdar Özbek
Eylül 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta gider avansı, adalet erişim doktrininin esasları doğrultunda teorik ve pratik olarak incelenmiş. Konuyla ilgili Yargıtay kararları tahlil edilerek, mevcut sorunların teşhis ve tedavisi...
 
 
Mustafa Serdar Özbek
Eylül 2018
84.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, noter senetlerinde işlenen sahtecilik fiilleri üzerinde durulduğu kadar, genel olarak sahtelik iddiasıyla bu iddianın incelenme usûlü üzerinde de durulmuş, emsal teşkil edecek pek çok yargı...
 
 
Timuçin Muşul
Eylül 2018
150.00 TL
Sepete Ekle
   
"Tebligat Hukuku" kitabının gözden geçirilip 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle güncelleştirilerek genişletilen 7. baskısında; 11.01.2011 tarih ve 6099, 02.12.2016 tarih ve 6764, 28.02.2018 tarih ve...
 
 
Muammer Erol
Eylül 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun yürürlüğü ile uygulama alanları çeşitlenerek gelişmesi beklenilen "ARABULUCULUK" konusunda yapılacak mevzuat düzenlemelerinde, üniversitelerin...
 
 
Elif Hande Altıntaş
Eylül 2018
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da, Türkiye'nin taraf olduğu 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşme uyarınca, uluslararası çocuk kaçırmalardan doğan uyuşmazlıklarda, alternatif...
 
 
Betül Azaklı Arslan
Eylül 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, ülkemizde yeni bir uygulama olan ve birçok tartışmaya konu olan zorunlu arabuluculuk faaliyetinin teorik ve pratik temelleri mukayeseli hukuk çalışması ile birlikte incelenmeye...
 
 
Mehmet Köksal
Eylül 2018

Baskısı tükenmiştir.
   
Tebligat Hukuku, özellikle Adalet Meslek Yüksekokulları'n da okutulan bir derstir. Bu kitapta, öğrenmeye ve uygulamaya yönelik olarak konular sistemleştirilmeye ve şemalaştırılmaya çalışılmış....
 
 
Orhan Eroğlu
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuki dinlenilme hakkının temellerini oluşturan savunma hakkı kutsal bir haktır ve savunma yapabilme özgürlüğü de kutsal bir özgürlüktür. Savunma hakkının yalnızca yasal düzenleme altına alınması...
 
 
Erhan Günay
Ağustos 2018
69.50 TL
Sepete Ekle
   
Yargılama sürecinde "duygusal tepki"nin en yoğun olduğu konulardan biri "hakime olan güven duygusunda şüpheye düşmektir". Özellikle taraf isteminin hakimlikçe reddedilmesi halinde hakimin tarafsız...
 
 
 456 ürün | 121-140 
 ... 5 6 7 8 9 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020