Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 153 ürün | 41-60    Sıralama
 
Halil İbrahim Mil
Haziran 2016
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Farklı Yönleriyle "Sosyal Güvenlik" adlı kitap, sosyal güvenlik anahtar kelimesi etrafında ve onunla ilgili konulardan oluşmaktadır. Kitapta sosyal güvenliğin konuları arasında olan hukuk, genel...
 
 
Ataman Yılmaz
Mayıs 2016
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın kapsamı, gurbetçilerin uluslararası sözleşmelerden ve iç mevzuattan doğan Türkiye'deki sosyal güvenlik haklarıyla sınırlıdır. Buna karşılık, gurbetçilerin çalıştıkları sözleşmeli ve...
 
 
Ahmet Atılgan
Mayıs 2016
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal güvenlik açıkları 1990'larda belirliyor. Özellikle yaklaşık, hastalık ve işsizlik harcamaları sosyal güvenlik bütçelerini bozuyor. Bu konudaki finansman krizinin başlıca sebebi demografik...
 
 
Halil Yılmaz
Nisan 2016
182.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta emsal kararlara yer verildiği gibi, sıkça karşılaşılmayan maddi olay ve hukuki sorunlara ilişkin kararlara da yer verilmiştir. Kitap içeriğindeki kararlar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,...
 
 
Murat Şen
Nisan 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışma, esas itibariyle bir mevzuat hukuku olan sosyal güvenlik hukukunun mevzuat takibinin kolaylaştırılması amacıyla primli sosyal güvenlik sistemi-primsiz sosyal güvenlik sistemi ve bireysel...
 
 
Hasan Yüksel
Ocak 2016
46.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada sosyal güvenlik hukuku, yasadaki son düzenlemelere göre ele alınmış olup çalışma bir referans kaynağı niteliğindedir. Çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal güvenlik...
 
 
Hamit Tiryaki, Yalçın Baştürk
Ocak 2016
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta Prim Teşvikleri ile İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Bakanlar kurulu kararları, Tebliğler ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri ve Genel Yazılarının derlendiği mevzuat...
 
 
Berna Öztürk
Ocak 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal yardımlar ve hizmetler ilgilinin herhangi bir katkısı olmaksızın kısmen ya da tamamen devlet bütçesinden ya da gönüllü kuruluşlarla sağlanır. Buna 'primsiz' (katılmasız) sosyal...
 
 
Haluk Egeli
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Sosyal güvenlik olgusu, günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son derece önem taşıyan bir konu durumundadır. Sosyal güvenliğe duyulan ihtiyacın büyüklüğü nedeniyle, bu konuda ek finansman...
 
 
H. Fehim Üçışık
Ağustos 2015
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal güvenlik, kişilere, insan şeref ve haysiyetine uygun yaşayış seviyesi için gerekli ve yeterli mali imkânlardan yoksun kaldıkları işsizlik, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık gibi kanunla...
 
 
Sadettin Orhan
Haziran 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal tabakalaşma, Türk sosyal güvenlik sisteminin hem tarihi gelişimi hem de bugünkü yapısı üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca sosyal güvenlik sistemi de çeşitli açılardan sosyal tabakalaşmayı...
 
 
İbrahim Halil Şua
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
İşçi-işveren uyuşmazlıklarının her geçen gün artış göstermesi, çalışma barışı ve güvenini zedelemektedir. Tarafların anlaşmazlık noktalarını ve ispat yükünü bilmesi halinde bu uyuşmazlıkların dava...
 
 
Mehmet Bulut
Şubat 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma özellikle üniversitelerin hukuk ve iktisadi idari bilimler fakültelerinde okumakta olan öğrenciler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile ilişkili olarak hem işverenlerin, hem hukukçuların hem...
 
 
Kadir Arıcı
Ocak 2015
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal Güvenlik Hukuku kitabın amacı sosyal güvenlik hukukunu , anlaşılması ve anlatılması daha kolay hale getirmektir. Eserde yargı içtihatları ve doktrindeki tartışmalara girmekten bilinçli olarak...
 
 
Eriş Gürsel, Emre Kışlalı, Erdoğan Kaya
Ocak 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
1964-1970 yılları arasında T.C.Emekli Sandığı Tahsis Müdürlüğünde geçen ve 1973-1986 yılları arasında da SSK avukatı olarak devam eden iki sosyal güvenlik kurumundaki çalışma hayatının üzerine 1986...
 
 
Mehmet Selvi
Temmuz 2014
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, "Uluslararası Kuruluşların Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşmasındaki Etkileri" olarak belirlenmiş olup, konu başlığında da ifade edilen uluslararası kuruluşlar...
 
 
Mesut Balcı, Halil Yılmaz
Mayıs 2014
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal sigorta prim alacaklarının dayanağı olan mevzuat kapsamına, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler...
 
 
Sezai Öztürk
Nisan 2014
163.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde yurt dışı borçlanmasına ait yöntem ve ilkeler, Yargıtay uygulaması da dikkate alınarak anlatılmaktadır. Mevzuatın geçirdiği aşamalar, Kurumun alt mevzuatı, Kurumun hatalı uygulamaları ve...
 
 
Mahmut Çolak, Erkan Karaarslan
Ocak 2014
55.56 TL
Sepete Ekle
   
İhale makamlarının gerek İş Mevzuatı gerekse de Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından sorumlu tutulabilmesi için, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesine bağlıdır. Bu ilişki kurulmadan,...
 
 
Erkan Karaarslan
Ocak 2014
74.07 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, sıklıkla bahsedileceği gibi, Anayasamızda tanımlanan sosyal hukuk devletinin gereği olarak dezavantajlı gruplara tanınan imkânlar bir haktır bir lütuf değildir. Bu çerçevede bir hakkın...
 
 
 153 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020