Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 153 ürün | 61-80    Sıralama
 
Atilla İnan
Nisan 2015
60.19 TL
Sepete Ekle
   
Devlet ihale Kanunu uygulamasında "Müteahhitlik Karneleri" adını taşıyan, Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesiyle "İş Deneyim Belgeleri" adını alan, ihalelere katılmak ve ihalenin kapsamını,...
 
 
Muzaffer Akdoğan
Nisan 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu alımı, devletlerin kamu harcamalarında bulunduğu en önemli ekonomik faaliyetlerden biri olmakla birlikte, kamunun özel sektör ile karşılaştığı ve piyasaya karıştığı çok hassas bir konudur....
 
 
Gürsel Özkan
Mart 2015
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Türk hukukundaki yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelere esin kaynağı olan AB Yönergeleri başta olmak üzere BM UNCITRAL Model Kanunu ve uluslararası düzenlemeler esas alınarak kamu ihale...
 
 
Ali Parlar
Ocak 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilimsel görüşlerden de yararlanılarak, sistematik anlatım düzeni ve atıflı dipnot sistemi ile yapılan açıklamalar ve inceleme konusu kanun maddeleri ile ilgili olarak Yargıtay'ın konulan...
 
 
Nurdoğan Ünal
Aralık 2014
27.78 TL
Sepete Ekle
   
Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları netice itibariyle dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır. Bu nedenle de başvuru sahipleri ve idareler açısından da oldukça büyük önem...
 
 
Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul, H. Fehim Üçışık
Kasım 2014
54.00 TL
Sepete Ekle
   
1. Kamu İhake Hukuku Kongresinde sunulan tebliğlerin ses çözümlerinden ve ilgili makalelerden...
 
 
Mehmet Yaşin
Kasım 2014
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Kamu İhale Kurulu ile yargı kararları ışığında, Doğrudan Temin Usulü' nün ne olduğu, bu usulün kapsamına hangi tür alımların girdiği, bu usule dair özellikli durumlar ile...
 
 
Necati Meran
Ekim 2014
64.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%45)
Sepete Ekle
   
"İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları " kitabında Türk Ceza Kanununun 235. ve 236. maddelerinin uygulamadaki dayanağını oluşturan 4724 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886...
 
 
Yusuf Uslu, Salim Demirel
Ekim 2014
148.15 TL
Sepete Ekle
   
"01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ve bu Kanuna dayalı ikincil mevzuatın sık değişiyor olması, bu alanda yazılan kitapların bir bütün olarak güncelliğini...
 
 
Ahmet Semih Hacıabdullahoğlu
Eylül 2014
23.15 TL
Sepete Ekle
   
4734 Kamu İhale Kanunda ve Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde neredeyse her sene yapılan değişiklikleri takip etmekteyiz. İhalelere katılan istekliler bu değişiklikleri daha yakından...
 
 
Murat Arapgirli, Salim Demirel
Ağustos 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde idareler ile ihale sürecinde yer alanlar arasındaki ihtilafları çözmek üzere bağımsız idari otorite olarak Kamu İhale Kurumu kurulmuştur....
 
 
Mustafa Danışman
Temmuz 2014
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın bu yeni basısında, Kamu İhale Kanunundaki son değişiklikler incelenmiş ve Yargıtay ile Danıştay'ın kararlarıyla ilgili içtihatları da metnin sonuna eklenmiştir. Ayrıca, İcra-İflâs...
 
 
Ersan Şen, Ertekin Aksüt
Mayıs 2014
51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%21)
Sepete Ekle
   
Kitabın ilk baskısında; ihale usulleri ile ihale esasları ve ilkelerini, ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarını, doğrudan teminin bir ihale usulü olup olmadığını, ihaleye fesat karıştırma...
 
 
Doğan Soyaslan, Mustafa Kemer, Mustafa Gülseven
Mayıs 2014
42.00 TL
Sepete Ekle
   
İhale mevzuatının, özellikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkartılan ikincil mevzuatın karmaşıklığı, mevzuatta yapılan çok sayıda değişikliklerin takip edilmesindeki...
 
 
Selim Demirel, Murat Arapgirli, Hüseyin Altıntaş
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
İdarelerin ihtiyaçlarını temin yöntemlerinden birisi ihaledir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde idareler ihtiyaçları olan mal ve hizmetler ile yapım işlerini, büyük ölçüde, ihale yoluyla...
 
 
Seyyid Ahmet Hakkakul
Nisan 2014
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilindiği üzere Kamu İhale Hukuku, uygulamada İdare Hukuku’nun bir alt başlığı olarak incelenmektedir. Ancak, gerek uygulayıcılarının çokluğu gerekse de uygulandığı konuların önemi, Kamu İhale...
 
 
Ömer Tuğrul Zor, Bora Yosunkaya
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama konusunda uygulamada karşılaşılan tüm tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin iktisadi alana müteallik hak ve...
 
 
Cüneyd Altıparmak
Mart 2014
65.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%23)
Sepete Ekle
   
Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap; başlıca, 5237 sayılı Türk...
 
 
Mustafa Oğuz Tuna
Mart 2014
25.46 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde idare tarafından ihalesi yapılacak olan mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri konuları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'ndan ayrılmış ve 22.01.2002 tarihinden...
 
 
Erkan Özdemir, Murat Arapgirli
Mart 2014
54.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, toplam üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde, ortak girişimin tanımı ve hukuki niteliği, türleri, unsurları ve benzer müesseselerden farkları hakkında bilgiler verilmiştir....
 
 
 153 ürün | 61-80 
 ... 2 3 4 5 6 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020