Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Yayınevleri


 
 Arama Sonuçları
 552 ürün | 1-20    Sıralama
 
Berat Özsarı
Şubat 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ötanazi, tarihsel süreç içinde, tartışmalar zemininde hukuki dayanak ve görüşler çerçevesinde incelenmeye çalışılmış. Yine, ötanazi kavramı ile birlikte çeşitli yönlerden ötanazi türleri de...
 
 
Remzi Özmen
Ocak 2017
16.50 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa'da yapılan son değişikliklerin işlendiği kitapta, TCK, CMK ve İnfaz Kanunu'nu bir arada bulabileceksiniz. Sık kullanılan mevzuatın bir arada olması sayesinde tek kitapta aradığınız...
 
 
Erhan Tanju
Ocak 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Demokrasi, temel hak ve özgürlükler iç içe geçmiş bireysel ve toplumsal mücadeleler sonucunda oluşan dinamik ve vazgeçilmez değerlerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa insan...
 
 
Remzi Özmen
Ocak 2017
8.75 TL
Sepete Ekle
   
İnsan Hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin de yer aldığı kanun metni, hem hak ihlaline uğrayanların, İnsan hakları konusunda çalışan sivil örgütlerin hem de il ve ilçe kurallarında görev...
 
 
Remzi Özmen
Ocak 2017
3.50 TL
Sepete Ekle
   
Yekta Güngör ÖZDEN'in Önsözü ile son değişikliklerin işlendiği kitapta, en güncel Anayasa metnine...
 
 
Sibel İnceoğlu
Ocak 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasal hakların doğrudan, dava yoluyla korunması, Türkiye'de 2010 Anayasa değişikliği ile benimsendi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu olarak adlandırılan bu yolun kökenleri Latin...
 
 
A. Çiğdem Ayözger
Aralık 2016
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde, modern iletişim araçları vasıtasıyla bilginin toplanıp depolanarak, kişiler, kurumlar ve hatta ülkeler arasında paylaşılması kolaylaşmıştır. Bu durum, kişisel verileri oluşturan, elde eden...
 
 
Hüseyin Yıldız
Aralık 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada ağırlıklı olarak ilmi meşruiyet olgusundan, yani anayasa dogmatiğinden ve kuramından yola çıkarak Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki anayasa yapımı sorunları üzerinde durulmuştur....
 
 
Demirhan Burak Çelik
Aralık 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amaçlarından biri, ikinci TBMM'nin oluşum biçimi ve niteliğine ilişkin tartışmaları gözden geçirmektir. Yine, hükümet sistemi tartışması çerçevesinde de 1924 Anayasası 'nda...
 
 
Didem Yılmaz
Aralık 2016
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu, çoğunluğun iktidarı ile muhalefet çatısı altında birleşen ve zaman zaman yürütmede de olsa aslen tek ya da çift kanatlı olması farketmeksizin parlamento içinde temsil edilen...
 
 
Nurcan Yılmaz Özel
Aralık 2016
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslarüstü bir Sözleşme ve Mahkeme olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk Hukukuna etkileri yadsınamayacak boyuttadır. Etkisini en derinden gösterdiği...
 
 
Taylan Barın
Aralık 2016
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada günümüzde geçerli olan meşruluk kaynağı tespit edilmekte, anayasa yargısıyla bu kaynak arasındaki ilişki belirledikten sonra, anayasa yargısının kendisinden beklenen işlevi en iyi şekilde...
 
 
Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ...
Kasım 2016
55.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan hakları, ülkemizde ve dünyada gitgide daha fazla önem verilen ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek...
 
 
Burhan Kuzu
Kasım 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu güncellenmiş mevzuat kitabı, günümüzde yürürlükte olan 1982 T.C. Anayasası ve yapılan değişiklikler başta olmak üzere, siyasi belgeleri, önceki anayasaları ve seçilmiş mevzuatı ihtiva...
 
 
Hayrettin Eren
Kasım 2016
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, yeni oluşturulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun idare hukuku açısından incelenmesi ihtiyacını gidermeye yönelik bir çalışmadır. İnsan hakları, eşitlik ve kamu tüzelkişiliği...
 
 
B. Bahadır Erdem
Kasım 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Vatandaşlık Hukuku kitabının son basısının üzerinden iki yıl geçmiş. Bu iki yılın içinde Türkiye, pek çok hukuki sonuçları da bulunan bir çok sosyal ve siyasi olaylar geçirdi. Ülkemizdeki ekonomik...
 
 
Kurtuluş Tayanç Çalışır
Kasım 2016
59.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk-politika ilişkisi eleştirel hukuk yaklaşımlarının en önemli çalışma konularından birisidir. Eleştirel hukukçuların birçoğu entelektüel enerjilerini, modern ve liberal hukuk teorilerinin...
 
 
Akif Tögel
Kasım 2016
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa Mahkemesi kararlarının kanun kavramı ekseninde değerlendirilmesi amacını taşıyan çalışma, doktrindeki yoğun tartışmalar ile Anayasa Mahkemesinin içtihatları bağlamında büyük öneme sahiptir....
 
 
Akif Tögel
Kasım 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada çok hukukluluk, anayasa hukuku penceresinden ele alınmaktadır. Çok hukukluluk ile anayasa hukukunun insan hakları, hukuk devleti, kadın hakları gibi bazı temel kavramları arasındaki...
 
 
Ferhat Uslu, Mehmet Akgül
Kasım 2016
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı adlı iki bölümden oluşan kitap, üniversitelerde okutulan Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Yargısı,...
 
 
 552 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017