Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 394 ürün | 61-80    Sıralama
 
Mustafa Artuç
Mart 2019
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Duruşma Yönetimi ve İstinaf olan ilk iki baskıdan farklı olarak, kitaba, itiraz ve temyiz gibi olağan yasa yolları da eklendiğinden kitabın ismi Duruşma Yönetimi ve Yasa Yolları biçiminde değişmiş....
 
 
Derya Belgin Güneş
Şubat 2019
69.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın özünü, ceza mahkemesinden verilen kararların hukuk mahkemesinde görülen bir davada doğurduğu etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak, ceza mahkemesinden verilen...
 
 
Mehmet Taştan
Şubat 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı CMK'nın yedinci bölümünde, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ana başlığı altında, 141 ile 144. maddelerinde, tazminat isteme koşulları ve sonuçları yeniden ayrıntılı olarak...
 
 
Barış Duman
Şubat 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda düzenlenen Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarının...
 
 
Evren Akbey
Ocak 2019
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Üçüncü baskı çalışmasında, KHK ile getirilen yeni düzenlemeler başta olmak üzere en son yasal değişiklikler ışığında, doktrinsel bilgilerden ziyade, usul ve ceza kanunlarının, bunlara ilişkin...
 
 
M. Hakan Ünal
Ocak 2019
68.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı CMK yürürlüğe girdikten sonra yeni bir dönem başladı. Mesleğe yeni başlayan Hakim ve C. Savcıları ile adaylarına, görevde olan ceza hakimlerine olduğu kadar, hukuk hakimleri için de...
 
 
Mustafa Artuç
Ocak 2019
185.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap da önce son değişikliklerle madde metni, daha sonra pratik bilgiler yer almakta, en son da uygulayıcının işine yarayacak özet Yargıtay kararları bulunmakta. Kitabın hedef kitlesi ceza...
 
 
Fidan Balcı, Seyithan Öztürk
Ocak 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, üç bölümden oluşmakta olup birinci bölümünde kanun yollarıyla ilgili genel hükümler; ikinci bölümünde istinaf kanun yolu; üçüncü bölümünde ise temyiz kanun yolu incelenmiş. İstinaf kanun yolu...
 
 
Hüsnü Aldemir
Ocak 2019
105.00 TL
Sepete Ekle
   
Arama ve elkoyma işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yapılmasına olumlu katkıda bulunmak ve uygulamaya ışık tutmak amacıyla hazırlanmaya çalışılan eserin 3 baskısı güncelleştirilirken, hukuka...
 
 
Fatih Birtek
Aralık 2018
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza muhakemesinde ikrar, tarihin her döneminde varlık göstermiş ve ikrara tarihin her döneminde farklı anlamlar yüklenmiştir. İkrar, değeri ve ispat kuvveti her somut olayda hâkim tarafından...
 
 
Friedrich – Christian Schroeder, Torsten Verrel
Aralık 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın amacı, ceza muhakemesi hukukunu, ders yılı için ayrılan sürede güncel bir yönelimle öğretmek, öğrenilen bilgilerin tazelenmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, ceza muhakemesinin...
 
 
Namık Kemal Topçu
Kasım 2018
64.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, İngiltere ve Galler ceza adaleti sisteminde soruşturma evresi ele alınmış. Bu bağlamda çalışmanın konusunu, esas itibariyle, bu hukuk sisteminde bir suçun işlendiği iddiasının ortaya...
 
 
Mustafa Ruhan Erdem, Candide Şentürk
Ekim 2018
78.50 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları adlı kitapta; olağan ve olağan üstü tüm kanun yolları hukukçulara ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Kanun yollarına dair öğretideki farklı görüşler ve yaklaşımlar,...
 
 
Fahrettin Demirağ
Ekim 2018
92.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, suç soruşturması ve kovuşturması aşamalarında yapılan ceza muhakemesi işlemlerini teorik ve pratik yönden inceleyen, uygulamaya ışık tutmaya yönelik bir çalışmadır. Kitap, hakim, savcı,...
 
 
Mustafa Arslantürk
Ekim 2018
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, etkin pişmanlık genel şartları, ilke tanımlarına detaylı olarak yer verilmektedir. Türk Ceza Kanunu'n da etkin pişmanlık ceza indiriminin uygulandığı yaklaşık 21 adet suç türü tek tek...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ekim 2018
77.50 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa ve CMK'nın ilgili maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık olması ve Yargıtay'ın bu işlevini yerine getirmesi için kararın dayandığı tüm...
 
 
İlhan Akbulut
Ekim 2018
38.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ekim 2018
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, Hükmün Tashihi - Tavzihi konuları uygulamaya yönelik olarak örnek dilekçeler ve yüksek yargı kararlarıyla birlikte incelenmiş. Birinci bölümde, "Tanım ve Kavramlar", ikinci bölümde...
 
 
Uğur Ersoy
Ekim 2018
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma kaleme alınırken aleyhe değiştirme yasağıyla ilgili Türk Hukuk literatüründe ki kaynakların sayıca azlığı hemen göze çarpıyor. Bu tespit ceza muhakemesi hukuku açısından çok daha net bir...
 
 
Nur Centel, Hamide Zafer
Ekim 2018
108.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ceza muhakemesi hukuku derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri somut olaylara nasıl uygulayacaklarını örneklerle açıklayan, alıştırma malzemesi sağlayan ve...
 
 
 394 ürün | 61-80 
 ... 2 3 4 5 6 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.