Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 399 ürün | 61-80    Sıralama
 
Ahmet Gökcen
Nisan 2019
39.00 TL
Sepete Ekle
   
"Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku (Pratik Çalışma Kitabı)" isimli metin, öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla yardımcı kaynak olarak derlenmiş. Çalışmada yazarların görev yaptığı hukuk...
 
 
Ali Parlar
Nisan 2019

Baskısı tükenmiştir.
   
Ceza yargılaması ile ilgili usul hükümlerinin özet bilgi şeklinde sunulduğu, CMK'nun sistematiğine ve maddelerine göre doktrin ve uygulamaya ilişkin açıklamaların yer aldığı Ceza Muhakemesi...
 
 
Fahri Gökçen Taner
Mart 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
   
"Çelişme ve silahların eşitliği", AİHS'nin 6. maddesinde yer alan adil bir şekilde dinlenilme hakkından (fair hearing), AİHM tarafından türetilen iki temel ilkedir. Çelişme ilkesi...
 
 
Cüneyd Altıparmak
Mart 2019
84.90 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular...
 
 
Burcu Dönmez
Mart 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu, Türk ceza muhakemesi sistemine 5271 sayılı CMK ile girmiş, özellikle savunma makamının, silahların eşitliği ilkesi kapsamında maddi gerçeğin araştırılması ve...
 
 
Mustafa Artuç
Mart 2019
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Duruşma Yönetimi ve İstinaf olan ilk iki baskıdan farklı olarak, kitaba, itiraz ve temyiz gibi olağan yasa yolları da eklendiğinden kitabın ismi Duruşma Yönetimi ve Yasa Yolları biçiminde değişmiş....
 
 
Derya Belgin Güneş
Şubat 2019
69.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın özünü, ceza mahkemesinden verilen kararların hukuk mahkemesinde görülen bir davada doğurduğu etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak, ceza mahkemesinden verilen...
 
 
Mehmet Taştan
Şubat 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı CMK'nın yedinci bölümünde, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ana başlığı altında, 141 ile 144. maddelerinde, tazminat isteme koşulları ve sonuçları yeniden ayrıntılı olarak...
 
 
Barış Duman
Şubat 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda düzenlenen Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarının...
 
 
Evren Akbey
Ocak 2019
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Üçüncü baskı çalışmasında, KHK ile getirilen yeni düzenlemeler başta olmak üzere en son yasal değişiklikler ışığında, doktrinsel bilgilerden ziyade, usul ve ceza kanunlarının, bunlara ilişkin...
 
 
M. Hakan Ünal
Ocak 2019
68.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı CMK yürürlüğe girdikten sonra yeni bir dönem başladı. Mesleğe yeni başlayan Hakim ve C. Savcıları ile adaylarına, görevde olan ceza hakimlerine olduğu kadar, hukuk hakimleri için de...
 
 
Mustafa Artuç
Ocak 2019
185.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap da önce son değişikliklerle madde metni, daha sonra pratik bilgiler yer almakta, en son da uygulayıcının işine yarayacak özet Yargıtay kararları bulunmakta. Kitabın hedef kitlesi ceza...
 
 
Fidan Balcı, Seyithan Öztürk
Ocak 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, üç bölümden oluşmakta olup birinci bölümünde kanun yollarıyla ilgili genel hükümler; ikinci bölümünde istinaf kanun yolu; üçüncü bölümünde ise temyiz kanun yolu incelenmiş. İstinaf kanun yolu...
 
 
Hüsnü Aldemir
Ocak 2019
105.00 TL
Sepete Ekle
   
Arama ve elkoyma işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yapılmasına olumlu katkıda bulunmak ve uygulamaya ışık tutmak amacıyla hazırlanmaya çalışılan eserin 3 baskısı güncelleştirilirken, hukuka...
 
 
Fatih Birtek
Aralık 2018
90.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza muhakemesinde ikrar, tarihin her döneminde varlık göstermiş ve ikrara tarihin her döneminde farklı anlamlar yüklenmiştir. İkrar, değeri ve ispat kuvveti her somut olayda hâkim tarafından...
 
 
Friedrich – Christian Schroeder, Torsten Verrel
Aralık 2018
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın amacı, ceza muhakemesi hukukunu, ders yılı için ayrılan sürede güncel bir yönelimle öğretmek, öğrenilen bilgilerin tazelenmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, ceza muhakemesinin...
 
 
Namık Kemal Topçu
Kasım 2018
64.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, İngiltere ve Galler ceza adaleti sisteminde soruşturma evresi ele alınmış. Bu bağlamda çalışmanın konusunu, esas itibariyle, bu hukuk sisteminde bir suçun işlendiği iddiasının ortaya...
 
 
Mustafa Ruhan Erdem, Candide Şentürk
Ekim 2018
78.50 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları adlı kitapta; olağan ve olağan üstü tüm kanun yolları hukukçulara ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Kanun yollarına dair öğretideki farklı görüşler ve yaklaşımlar,...
 
 
Fahrettin Demirağ
Ekim 2018
92.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, suç soruşturması ve kovuşturması aşamalarında yapılan ceza muhakemesi işlemlerini teorik ve pratik yönden inceleyen, uygulamaya ışık tutmaya yönelik bir çalışmadır. Kitap, hakim, savcı,...
 
 
Mustafa Arslantürk
Ekim 2018
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde, etkin pişmanlık genel şartları, ilke tanımlarına detaylı olarak yer verilmektedir. Türk Ceza Kanunu'n da etkin pişmanlık ceza indiriminin uygulandığı yaklaşık 21 adet suç türü tek tek...
 
 
 399 ürün | 61-80 
 ... 2 3 4 5 6 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020