Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 138 ürün | 41-60    Sıralama
 
Mehmet Köksal
Aralık 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomik anlamda gittikçe tek bir yapıya dönüşen dünyamızda yabancılara mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmede getirilen sınırlandırmaların ne kadar anlamlı olduğu tabii ki tartışılabilir. Bu...
 
 
Hasan Özkan
Mayıs 2015
188.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle...
 
 
Hasan Özkan
Mayıs 2015
112.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle...
 
 
Hasan Özkan
Mayıs 2015
56.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle...
 
 
Candaş İlgün
Nisan 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay Kararları ile uygulamada -emlakçılık- sektörü 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kabul edilmekteydi. Yasa koyucu yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle olsa...
 
 
Osman Levent Özay
Nisan 2015
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, tereke konusu olan tarım arazilerinin ve işletmelerinin ne şekilde paylaşılacağı 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri...
 
 
Bilgehan Çetiner
Mart 2015
50.00 TL
Sepete Ekle
   
“Taşınmaz mülkiyetinin konusunu belirleyen MK m. 704, aynı zamanda nelerin hukuken taşınmaz niteliğinde olduğuna da açıklık getirmektedir. Buna göre taşınmazlar, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya...
 
 
M. Tolga Özer
Mart 2015
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Aynı alacağı teminat altına almak için birden fazla taşınmazın rehni, özellikle yüksek meblağlı krediler söz konusu olduğunda, önemi yadsınamaz bir konudur. Buna rağmen Türk doktrininde, konu ile...
 
 
Salih Özaykut
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesince incelenen mülkiyet hakkına dayalı; muris muvazaası, tenkis, ehliyetsizlik, sahtecilik, hata (yanılma), hile (aldatma), ikrah (korkutma),...
 
 
Bahar Öcal Apaydın
Aralık 2014
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Her şeyden önce, bu çalışmanın her aşamasında bulunmaktan, her aşamada aldığı şekli tez danışmanı sıfatıyla öncelikli olarak görme ayrıcalığına sahip olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu...
 
 
Murat Aydın
Eylül 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Hazine Taşınmazlarının, satış, kiralama, trampa, taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisi ve kullanma izni gibi yollarla üzerinde tasarruf edilmek yerine, idare ile herhangi bir hukuki ilişkiye...
 
 
Özgür Güvenç
Temmuz 2014
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşınmazların İnançlı İşlemle Devri başlıklı bu yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medenî Hukuk Yüksek Lisans Programı çerçevesinde, 24.06.2013 tarihinde, Prof. Dr. İhsan...
 
 
Burcu Yağcıoğlu
Haziran 2014
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamadaki önemi yadsınamayacak hukuki meselelerden biri de mülkiyet hakkının aslen kazanım türünden biri olan mülkiyetin kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılmasıdır. Kazanma kapsamına hem...
 
 
Süleyman Sapanoğlu
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın bu baskısı, mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak gözden geçirilmiş ve geliştirilmiştir. İlk baskının yapıldığı tarihten bu yana geçen zaman içerisinde gerçekleşen mevzuat değişiklikleri...
 
 
Mehmet Handan Surlu
Ocak 2014
120.50 TL
Sepete Ekle
   
Taşınmaz satış vaadi, Borçlar Kanunumuzun düzenlediği en önemli bir sözleşme türüdür. Bu önemi nedeniyledir ki, taşınmaz satış vaadinden kaynaklanan çekişmeler yargının önüne çokça dava olarak...
 
 
Mustafa Emir Üstündağ
Ocak 2014
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada bir yandan cebrî açık arttırmayı düzenleyen hükümlere değinilecek; diğer yandan da satım akdi ile ilgili hükümler temas edilecek ve böylece cebri açık arttırmadan, buradaki açık...
 
 
Zeynep Özcan
Eylül 2013
28.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu; paylı mülkiyette paydaşların yetkileri ve yükümlülükleridir. Çalışmanın konusunu oluşturan paylı mülkiyet, mülkiyet hakkının bir türüdür. Mülkiyet hakkı, eşya üzerinde sahibine...
 
 
Halil Polat, İlkay Aydın
Haziran 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitap nasıl bir içeriğe sahiptir? Kitap, dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok görülen dava türleri belirlenmiştir. Bu dava türlerine ilişkin özet teorik bilgiler verilmiş, ardından...
 
 
Mehmet Handan Surlu, Gülay Öztürk
Haziran 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Zorunlu Geçit Hakkı istemleri, Yüksek Mahkememizin nitelemesine göre, ülkemizde arazi düzenlemesinin henüz sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olmasından kaynaklanmaktadır ve halen de bu nedenle önemli...
 
 
Avni Olcay
Mayıs 2013
64.81 TL
Sepete Ekle
   
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 2011 yılında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 2012 yyılında yürürlüğe girmesi nedeniyle bu kanunları da kapsayan ve özellikle ve ağırlıklı olarak uygulamacılara...
 
 
 138 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019