Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 89 ürün | 41-60    Sıralama
 
Alican Kaptı
Şubat 2013

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamu politikası süreci; herhangi bir problemin gündeme gelişi, çözümünün formüle edilişi, kanunlaştırılması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bütün bu sürece etki eden...
 
 
Arş. Gör. Bilal Şinik
Ekim 2012
35.00 TL
Sepete Ekle
   
'Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli' başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakültelerindeki lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada,...
 
 
Burhan Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman
Mayıs 2012
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de Kamu Yönetimi kitabı, alanında önemli bir işlevi yerine getirirken aynı zamanda disiplinin temel metinlerini bir araya toplayarak tarihi bir iş yapmıştır. Farklı yayınlarda dağınık...
 
 
Hüseyin Yıldırım, Erdem Daşcı, Ufuk Cem Komşu
Mart 2012

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Kitapta, başta devlet olmak üzere, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri, düşünce üretim kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar gibi kamu politikası aktörleri ile arasındaki ilişkileri...
 
 
Mehmet Akif Özer
Ocak 2012
42.50 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; klasik anlamda yönetim gurusu tanımına uyulmakla beraber, yeni bakış açısıyla, kamu yönetimi alanına da yön veren yönetim guruları da inceleme kapsamına alınmıştır. Çalışmanın kapsamı...
 
 
Mustafa Altunok
Ocak 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Türkiye'de kamu yönetimi düşüncesinin kurumsallaşmasını ve gelişimini inceleyen bu kitap; 21.01.2010 tarihinde Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde savunulan ve jüri üyeleri...
 
 
Turgut Göksu, Hasan Hüseyin Çevik, Orhan Filiz ...
Ekim 2011
46.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%45)
Sepete Ekle
   
Bu kitap Türkiye'de bir ilk olarak güvenliğin yönetilmesi boyutunu ele almakta ve mümkün olduğu kadar detaylandırmaktadır. Güvenlik yönetimi alanında bir el kitabı nitelendiğindeki bu çalışma,...
 
 
Ahmet Kesik, Hasan Canpolat
Nisan 2011

Baskısı tükenmiştir.
   
Soğuk savaşın sona ermesinden sonra küreselleşme en temel dinamikleri olan sermayenin, bilginin ve insanların dolaşımının önündeki engellerin kalkmasına bağlı olarak küresel ekonomi yeniden yapılandı...
 
 
Bekir Parlak
Şubat 2011
44.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu yönetiminde 1980'lerin başından itibaren büyük bir değişim yaşanmaktadır. Klasik yönetim modelleri terk edilmekte, kamu yönetiminin daha önce genel ve tartışılmaz doğru olarak kabul edilen...
 
 
Sonay Bayramoğlu
Ekim 2010
46.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda gittikçe daha fazla duymaya başladığımız, adeta “sihirli” bir sözcük: Yönetişim. Ancak “yönetim”, “idare” gibi kavramların yerine kullanılmaya başlanan yönetişimin, tam olarak neleri...
 
 
Ömür Neczan Timurcanday Özmen, Engin Deniz Eriş, Pınar Süral Özer
Ekim 2010

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Yenilik sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi rekabetle yeniliğin yaratacağı avantajı artırmada son derece önemli olmaktadır. Yenilikte ana sermaye beyin gücüdür. Bu süreçte en...
 
 
Bekir Parlak
Ağustos 2010
55.00 TL
Sepete Ekle
   
IV. Kamu Yenitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabında yer alan konu başlıkları...
 
 
Nihat Falay, Ahmet Kesik, Murat ÇAK ...
Mart 2010

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada son onyıllarda yeni bir anlayış ve kavramsal bütün üzerine oturtulmaya çalışılan yerel yönetimlerin sorunlarına ve geleceğine ilişkin olarak, bu alanda herkesçe kabul edilen deneyimli...
 
 
Musa Özata, İsmail Sevinç
Şubat 2010
29.50 TL
Sepete Ekle
   
Bilgi sistemleri kullanımının, kamu kurumlarının iş süreçleri üzerindeki etkilerini belirlemek ve ülkemizde e–dönüşüm olgusunu incelemek amacıyla yapılan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır....
 
 
Gökhan Kalağan
Ocak 2010
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Ki­tap­ta, 1980 son­ra­sı ya­şa­nan bü­rok­ra­tik dö­nü­şüm an­la­yı­şı­nın Türk ka­mu bü­rok­ra­si­si­ne yan­sı­ma­la­rı in­ce­len­miş, bu bağ­lam­da ge­le­nek­sel bü­rok­ra­tik me­ka­niz­ma­la­rın...
 
 
Hüseyin Erkul, Tan Baykal
Aralık 2009

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
   
Bu kitapta; "küreselleşme" döneminde (1981–2009) ulusal amaçları olan bilim insanı ve amaçları olan genç ortaya konulmuş; çevre konusunda; çevre yönetim sistemindeki mavi bayrak...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Kasım 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Ayşegül Sabuktay
Ekim 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapta, güncel gelişmeler açısından Türkiye’de kamu yönetiminin analizini yapmak amaçlanıyor. Bu analiz; kamu yönetimine nasıl bakılması gerektiği tartışmasına, ekonomik krizler ve devlet...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Temmuz 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
For decadcs, governments have been trying to be a part of eSociety by introducing eGovernment Projects; however, they have been facing many challenges in achicving the officially declared goals. it...
 
 
Hasan Hüseyin Çevik, Turgut Göksu, Veysel K. Bilgiç
Mayıs 2008
7.31 TL
Sepete Ekle
   
Yaklaşık 25–30 yıldır dünyada uygulama alanı bulmaya başlayan yeni kamu yönetimi anlayışı, son yıllarda Türkiye’de de gündemden düşmeyen bir konudur. Yeni kamu yönetimi anlayışının temel...
 
 
 89 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020