Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 183 ürün | 41-60    Sıralama
 

Aralık 2017
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Bu rapor, Türkiye Barolar Birliği'nin, 79 baro ve 110 bin meslektaşla birlikte birliğin ilke ve düşüncelerinden hareketle kaleme alınmış değerlendirmeleri içermektedir. İnsan hak ve...
 
 
Hüseyin Özcan
Aralık 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Kayıhan İçel, Yener Ünver
Ekim 2017
171.50 TL
Sepete Ekle
   
Modern dünyada refah düzeyinin artmasına, bilgi ve teknolojinin gelişmesine ve sosyal hukuk devleti kavramının yaygınlaşıp olgunlaşmasını rağmen, dünyanın birçok yerinde çok farklı sebeplerle savaş...
 
 
Ferhat Uslu, Mehmet Akgül
Ekim 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
"Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı" üniversitelerde okutulan Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'ne...
 
 
Sibel Safi
Eylül 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Devletin vatandaşını koruyamadığı durumlarda yani ulusal korumanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin korunması için uluslararası koruma mekanizmasının ikame edilmesi uluslararası hukukun oluşturduğu...
 
 
Halil Kalabalık
Eylül 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
İnsan hakları, insanın insan olması nedeniyle doğuştan kazandığı, evrensel, mutlak, vazgeçilemeyen, başkalarına devredilemeyen haklardır. İnsan hakları, onurlu bir yaşam için gerekli temel...
 
 
Ulaş Karan
Temmuz 2017
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Türkiye hukukunda ayrımcılık yasağı ile ilgili anayasal ve yasal düzenlemelerin, Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu...
 
 
Ece Göztepe
Temmuz 2017
60.19 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları doğrultusunda Avrupa Konseyi bünyesindeki insan haklarını koruma mekanizmasını, bir iyi-örnek olarak Almanya'yı ve Türkiye'yi...
 
 
Gülce Öztürk
Mayıs 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bireysel başvuru yöntemi sayesinde bireyler, ihlâl iddialarının iç hukukun dışındaki bir mercii tarafından incelenmesi ve ihlâlin varlığının saptanması durumunda zararlarının tazmin edilmesi imkânına...
 
 
Hasan Tahsin Fendoğlu
Mart 2017
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci bölümünde, genel olarak insan hakları analiz edilmiş. İkinci bölümde Birleşmiş Milletlerde insan hakları; üçüncü bölümde Amerika Birleşik Devletlerinde insan haklarının korunması...
 
 
Hayrettin Eren
Kasım 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, yeni oluşturulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun idare hukuku açısından incelenmesi ihtiyacını gidermeye yönelik bir çalışmadır. İnsan hakları, eşitlik ve kamu tüzelkişiliği...
 
 
Osman Doğru
Ekim 2016
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Sözleşme hükümleriyle birlikte, ilgili olduğu düşünülen Anayasa hükümlerine yer verilmiş ve her bir hakla ilgili olarak karşılaştırma notu eklenmiştir. Böylece Anayasadaki hakların...
 
 
Timur Demirbaş
Eylül 2016
58.00 TL
Sepete Ekle
   
"İşkence Suçu" isimli bu çalışma, yazarın 1992 yılında yayımlanan "Türk Ceza Hukukunda işkence Suçu" isimli kitabının 24 yıl sonra AİHM ve Yargıtay kararlan ile zenginleştirilerek güncellenmiş yeni...
 
 
Ahmet Akbaba
Temmuz 2016
108.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada üçüncü kuşak haklar ve bunların etkili bir biçimde yürürlüğe konulması uluslararası insan hakları hukuku bağlamında incelenmiştir. Çalışma planı dâhilinde ilk olarak, insan haklarının...
 
 
Aydın Akgül
Temmuz 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, kişisel verilerin toplanmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmış, diğer yandan da, bireylerin kişisel verilerinin korunması hakkının...
 
 
Kemal Karanfil
Haziran 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Birinci ve ikinci dünya savaşı felaketlerinden sonra, yaşanmış sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla bizim ülkemizde olduğu gibi, bazı ülkelerde, normal yargı yolu dışında Anayasa mahkemesi, o da...
 
 
Yalçın Şahinkaya
Nisan 2016
50.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza kanunundaki düzenlemeler, ayrımcılığı yeterince cezalandırmadığı gibi, kin ve nefrete dayalı ayrımcılığın görünür kılınmasına da izin vermediğinden sorunun toplumsal boyutlarının ortaya...
 
 
Yaman Akdeniz
Mart 2016
23.15 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak iptalini sağlayan ve internette düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesini yıllardır sürdüren Prof. Dr. Yaman Akdeniz bu kez...
 
 
Hüseyin Turan
Mart 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışma ile Sözleşmede öngörülen diğer insan haklarının korunması, demokratik bir devlet açısından vazgeçilmez bir hak olan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesince anlam ve içeriği doldurulan adil...
 
 
Rona Aybay
Şubat 2016
18.52 TL
Sepete Ekle
   
Prof. Dr. Rona Aybay, bu kitabında İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ne ilişkin çalışmaların nasıl başladığını, son şeklini alıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini belgelere dayanarak açıklıyor....
 
 
 183 ürün | 41-60 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020