Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 43 ürün | 21-40    Sıralama
 
Ahmet Başözen
Mayıs 2016
44.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada bilirkişilik kurumu tüm yönleriyle incelenmeyip; sadece kamulaştırma davalarında özellik arzeden durumlar özel hukuk yargılaması çerçevesinde ele alınmıştır. Kamulaştırma davalarında...
 
 
Eren Solmaz
Mart 2016
41.67 TL
Sepete Ekle
   
İdarenin "kamu yararı" amacıyla, "kamu gücü" kullanarak özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazları tek taraflı bir irade ile kamulaştırması karşısında; hem özel hukuk kişilerinin...
 
 
Tuğba Çağlar Kurt
Mart 2016
54.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin yasal mevzuat birçok kez değişikliğe uğramış birçok kez de Anayasal denetime maruz kalmıştır. Bu nedenle bu sahada çalışanlar birçok çelişkilerle...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Ekim 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Çağdaş hukuk düzenimizde bilirkişilerin, bilen kişilerin yargılama aşamasında mahkemelerde yer almaları zorunluluk haline gelmiştir. Mimar, yapı ile ilgili hayatın her alanını bilen kişidir. Bilen...
 
 
Hasan Özkan
Haziran 2015
133.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmalarda yasalarda değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri gözönünde tutulmuş, özellikle, HMY'nın kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle Asliye...
 
 
H. Zeynep Nalçacıoğlu Erden
Haziran 2015
69.44 TL
Sepete Ekle
   
"Milletlerarası Yatırım Hukukunda Dolaylı Kamulaştırma" adlı bu çalışmada, milletlerarası yatırım hukukunda neredeyse her uyuşmazlıkta gerçekleştiği iddia edilen ancak henüz Türk hukukunda etraflı...
 
 
Türker Yalçınduran
Mayıs 2015
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamulaştırmasız el koymayı belirtilen kanunlar ve anılan YHGKK açısından inceleyen çalışmanın giriş bölümü konunun takdimine ve inceleme planına tahsis edilmiştir. Birinci bölümde; kamulaştırmasız el...
 
 
Ayşegül Çoban Atik
Mayıs 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Çalışma konusu kamulaştırmada yargısal denetim olduğundan, bu tezde kamulaştırmasız el atma, istimval, devletleştirme gibi konular anlatılmamış, yalnız kamulaştırmasız el atmaya, asliye hukuk...
 
 
Cemil Temel, Taner Özülkü
Nisan 2014

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitapda uygulamadan kamulaştırmadan doğan davalar, fiili ve hukuki el atmadan doğan kamulaştırmasız el atma davaları ve geçici işgal davaları ile ilgili açılabilecek davalar konusunda açıklamar,...
 
 
Mehmet Ali Hayta
Şubat 2014
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci baskısından sonra Kamulaştırma Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılarak kamulaştırmasız el koyma hususu ve açılabilecek davalar ilk kez mevzuatımızda düzenlenmiştir. Ayrıca 1086...
 
 
Sadullah Özel
Aralık 2013
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta özellikle kamulaştırma işlemindeki değerleme süreci incelendiğinden, mülkiyet hakkının bu konuda güvence oluşturma boyutu önem arz etmektedir. Bu açıdan mülkiyet hakkının güncel içeriği ve...
 
 
Yazar Belirtilmemiş
Ekim 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
"Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası...
 
 
Prof. Dr. Meltem Kutlu Gürsel
Mart 2012

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamulaştırma Hukuku kitabı, teori, uygulaması, karar örnekleri ve yorumları ile hem idare hukuku hem de özel hukuk boyutuyla özel hukuk alanıyla ilgilenen hukukçulara yönelik olarak hazırlanmıştır....
 
 
Veli Böke
Ocak 2008
125.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%60)
Sepete Ekle
   
Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. baskısını yapan kitapta ilk olarak Mülkiyet ve Mülkiyet Hakkı Kavramı ile kamulaştırma ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Kitap, konular madde sırasına...
 
 
Zeki Akar
Nisan 2007
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Son değişiklikler yapıldı. O değişiklikler ile ilgili olarak gerekçeleri açıklamalar yapılarak ve yeni içtihatlar kitaba alınmıştır. Yazar tarafından iki cilt halinde hazırlanan kitapta,...
 
 
Veli Böke
Kasım 2006
111.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%46)
Sepete Ekle
   
Kamulaştırmasız El Atma, ülkemizde kamu yararına işlenen bir haksız fiildir. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davaları nitelik olarak biz tazminat davası olmakla birlikte, tazminatın...
 
 
Muzaffer Tutar, Tahsin Murat Pulak
Eylül 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamulaştırma davalarına yönelik olan kitapta 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerden sonraki hali esas alınmakla birlikte, değişiklikten önceki durumlarla...
 
 
Salih Şahiniz
Ocak 2006

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada, kamulaştırmasız el koyma ve bundan kaynaklanan meseleler, ''teori'' ve ''uygulama'' birlikte (adeta iç içe) ele alınarak incelenmiştir. Bu...
 
 
Sezer Çabri
Aralık 2005
45.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Yasin Ulusoy
Haziran 2004

Baskısı tükenmiştir.
   
Kamulaştırmasız el atma kitabı; Yargıtay kararları ışığında Kamulaştırmasız el atma davaları; müdahalenin metni, Tazminat, Ecrimisil ve Bedel Davaları; Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi,...
 
 
 43 ürün | 21-40 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019