Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 92 ürün | 21-40    Sıralama
 
Fikret Eren, Veysel Başpınar
Aralık 2017
41.67 TL
Sepete Ekle
   
Toprak Hukuku kitabının ilk baskısından bu yana ilgili mevzuatta önemli değişiklikler meydana gelmiş. Söz konusu değişiklikler kitabın bu baskısında ele alınmış; doktrindeki yeni yayın ve yargı...
 
 
Özgür Duman
Kasım 2017
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusu, kadastrodan kaynaklanan maddî hataların düzeltilmesidir. Söz konusu hataların düzeltilmesi, hukukî açıdan ve özellikle KK m. 41 hükmü bağlamında ele alınmış. Bu konunun seçilmesinde...
 
 
Hasan Özkan
Kasım 2017
196.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu seride Türk Medeni Yasasının birinci maddesinden son maddesine kadar tüm kuralları inceleme konusu yapılmış uygulamadaki yeri belirtilmiş örneklerle ve bol Yargıtay kararlarıyla konular...
 
 
Hüseyin Kovan
Kasım 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapla öğretinin ve Yargıtay içtihatlarının ışığı altında uygulamada en sık karşılaşılan sorunlar başarılı bir şekilde tespit edilmiş ve her sorunun çözümü güncel Yargıtay içtihatları...
 
 
Ali Rıza İlgezdi
Eylül 2017
49.00 TL
Sepete Ekle
   
Tapu tahsis belgesi; Türk Medeni Kanunu'nun eşya hukukunu düzenleyen hükümlerinde düzenlenen bir kurum veya hak değildir. Bu düzenleme 1984 tarihli 2981 sayılı "İmar Ve Gecekondu Mevzuatına...
 
 
Mehmet Ünal
Mart 2017
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda konular arasındaki bilimsel bağ ve sıra dikkate alınarak eser sistematik hale getirilmiş. Orman Hukuku'nun üç temel konusu bulunmaktadır. Bunlar; ormanlar üzerindeki yetki ve bunun...
 
 
Niyazi Gökçe
Mart 2017
63.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Süleyman Kandemir
Ocak 2017
41.50 TL
Sepete Ekle
   
İnsanlar her halükarda birbirine muhtaç varlıklardır. Bu itibarla; kredi kullanmak, borç almak, hayatın olağan akışı içinde gerçekleşen hadiselerdir. Bu ihtiyaç ve ilişkinin doğurduğu sonuçlar,...
 
 
Gürsel Öcal Dörtgöz
Ocak 2017

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu kitapta tapu müdürlüklerinde yapılan tüm tapu işlemleri sade ve anlaşılır şekilde, herkesin anlayacağı bir dille açıklanmıştır. Her işlemin altında resmi senet ve tescil istem belgesi örnekleri...
 
 
Ş. Barış Özçelik
Aralık 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, tapu siciline güvenin korunması, aynî haklarda güvenin korunması şeklinde ifade edilen genel ilkenin, taşınmaz eşya hukukundaki görünüm biçimini oluşturur....
 
 
Abdulkerim Yıldırım
Kasım 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Bu çalışmada, tapu sicili sistemi içerisinde TMK m. 1023'ün sevk edilişini haklı kılan sebepler, hükmün uygulanma şartları, hak kazanımının sonuçları ve etkileri, konuyla ilgili Yargıtay...
 
 
Mehmet Ayan
Ekim 2016
51.00 TL
Sepete Ekle
   
Eşya hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukuku kısmının ikinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu, kural olarak aynî haktır. Türk Medenî Kanunu eşya hukukunu dördüncü kitap olarak düzenlemiştir....
 
 
Metin Yeşil
Eylül 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Konular yeniden gözden geçirilerek zaman içerisinde uygulama ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler kitaba işlenmiş. Ayrıca kamu tüzel kişilerinin 5018 Sayılı Yasa kapsamında taşınmaz tasarrufları,...
 
 
Süleyman Sapanoğlu
Ağustos 2016
37.04 TL
Sepete Ekle
   
Devletin, tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğunu düzenleyen Türk Medeni Kanununun 1007. maddesi, ortaya çıkan tüm hukuki sorunları karşılamaktan uzaktır. Varlığını ve ortaya...
 
 
Eyüp İpek
Haziran 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Kitabın ilk basımının gerçekleştiği 2009 yılından bugüne kitapta ele alınan konuları ilgilendiren bazı önemli Kanun değişiklikleri gerçekleşti. Özellikle mülkiyet hakkının mutlaklığı ve tapu...
 
 
Sendi Yakuppur
Ocak 2016
43.98 TL
Sepete Ekle
   
Tapu kütüğüne hakim olan ilkelerden biri olan güven ilkesinin uygulama alanı bulduğu hallerde gerçek hak sahibinin en temel haklarından biri olan mülkiyet hakkı kimi zaman sona ermekte kimi zaman ise...
 
 
Hasan Özkan
Mayıs 2015
138.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle...
 
 
Salih Özaykut
Mart 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesince incelenen mülkiyet hakkına dayalı; muris muvazaası, tenkis, ehliyetsizlik, sahtecilik, hata (yanılma), hile (aldatma), ikrah (korkutma),...
 
 
Zekeriya Yılmaz
Ocak 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Taşınmazlar üzerinde mevcut hakları göstermek, bunların tesisini ve devirlerini-intikallerini sağlamak için devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında resmî olarak tutulan tapu sicilinde,...
 
 
Hüseyin Koçak
Ocak 2015

Baskısı tükenmiştir.
   
Zamanla gelişen teknoloji karşısında, gerek eski kadastro paftaları ve gerekse paftaların altlığı olan orijinal değerleri; yıpranma, yırtılma ya da kaybolma gibi nedenlerle, bugün için artık...
 
 
 92 ürün | 21-40 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020