Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1685 ürün | 1-20    Sıralama
 
Abbas Kılıç
Ağustos 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türkiye'de Parlamento Kararlarının Hukuki Rejimi" başlıklı bu eserde, yasama organından çıkan ve fakat kanun ya da yasa niteliğinde olmayan "parlamento kararları"nın kavramsal çerçevesi...
 
 
Gulden Abugalı
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada özellikle, Türk ve Rus Hukukuna göre tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculukla çözülmesi incelenmiş. Türk ve Rus Hukukuna göre, tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde...
 
 
Mahmut Sevindi
Ağustos 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada "Türk Hukukunda Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi" iki ana bölüm şeklinde incelenmiş. Mukayeseli hukukta ve Türk hukukunda iletişimin denetlenmesi ve Türk hukukunda adli amaçlı...
 
 
Hamza Küskü
Ağustos 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
   
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 103/2'nci maddesinde öngörülen çocukların nitelikli cinsel istismarı, kanunun "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı ikinci kısmının "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı...
 
 
Seçkin Şahan
Ağustos 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Medeni usul hukukunda sulh, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bir müessese olarak düzenlenmemekle birlikte gerek doktrinde gerekse uygulamada varlığı kabul görmekte idi. Sulh,...
 
 
Cenk Akil
Ağustos 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Daha evvel 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve onu takiben 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin...
 
 
Hakan Hakeri, Cahid Doğan
Ağustos 2020
138.00 TL
Sepete Ekle
   
Kongrede toplam 119 bildiri sunulmuştur. Kongrede, aynı anda 5 salonda, 38 Türkçe ve 9 İngilizce olmak üzere toplam 47 oturum gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında ayrıca 4 de kurs ve yine büyük...
 
 
Hale Akdağ
Temmuz 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın hedefi, TCK'nin "Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler" bölümünde yer alan kurum ya da kavramların hangilerinin kusurluluğa etki ettiğini ortaya koymaktır. Bu amaçla...
 
 
Fidan Balcı
Temmuz 2020
128.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun istinaf sonrası temyizle ilgili verilen ve ilk olma özelliğini taşıyan kararlarına da yer verilerek uygulayıcıya kolaylık sağlanmaya çalışılmış. İlk baskıda olduğu gibi...
 
 
Rahmi Can Ömür, Merdan Çalışkan
Temmuz 2020
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yeniden ele alınmış ve mülga Kanuna göre yapılan pek çok değişiklikle revizyona tabi tutulmuş ve günümüz ticari süreçlerinin...
 
 
Emrah Aktürk
Temmuz 2020
90.00 TL
Sepete Ekle
   
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre Kefaletin Geçerlilik Koşulları ve Sonuçları başlıklı çalışma bu sebeple; 6098 sayılı Türk Borçlar Hukuku'na göre çalışılmış bu konu, kefaletin...
 
 
Ali Rıza Töngür, Ekrem Çetintürk
Temmuz 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
"Ceza Hukuku Genel Hükümler" ismiyle yayınlanan bu Kitap, hem ceza hukukuna giriş mahiyetinde bilgileri, hem de ceza genel hukukunun temel kavram ve kurumlarını içermektedir. Söz konusu açıklamalar...
 
 
Serhat Deniz Çelikkaya
Temmuz 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
SEGBİS' i ele alan basılı bir eserin bulunmaması, SEGBİS özelinde yürütülen akademik çalışmaların da neredeyse yok denecek kadar az olması bu çalışmanın kitaplaştırılması fikrinin temel...
 
 
Fidan Balcı, Seyithan Öztürk
Temmuz 2020
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusu olan yağma suçlarına sadece Yargıtay 6. Ceza Dairesi baktığı halde hırsızlık, karşılıksız yararlanma ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarına Yargıtay'ın 2, 13...
 
 
İslam Safa Kaya
Temmuz 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
   
İnternetin günlük yaşantımızdaki yerinin her geçen gün artması ve kullanıcılar olarak sıklıkla kullandığımız yazılımlara ücretsiz biçimde erişmenin rahatlığına alışmamız sebebi ile kişisel verilerin...
 
 
Doğan Gedik
Temmuz 2020
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, önceki baskılardaki yazım ve anlatım eksikleri giderilmeye çalışılmış, yine öğretideki yeni çalışmalara yer verilmeye gayret edilmiş ve mevzuat değişiklikleri ilgili bölümlere işlenmiş....
 
 
Ahmet Emir Aladağ
Temmuz 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada öncelikli olarak bir eserin bilimsel veya sanatsal nitelik taşıması için sahip olması gereken şartlar belirlenmeye çalışılmış. Sonrasında ise bilim ve sanat özgürlüğünün hukuki niteliği...
 
 
Ahmet Ulutaş
Temmuz 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
   
In order to prevent terrorism and to counter all its perpetrators with effective sanctions, important texts have been produced by the international community and comprehensive international...
 
 
Peyman Hürmüz
Temmuz 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın konusunu sporda şiddet eylemleriyle mücadelede önemli bir işlevi gören seyirden yasaklanma tedbirleri ve bu tedbirlerin gereğinin yerine getirilmediği takdirde, gündeme gelen suç türü...
 
 
Suat Çalışkan, Ali Gürel
Temmuz 2020
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, 7242 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler de dahil olmak üzere 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yer alan cezaların ve güvenlik tedbirlerinin...
 
 
 1685 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020