Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1762 ürün | 1-20    Sıralama
 
Hakan A. Yavuz
Mayıs 2020
82.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın fikri, mesleki tecrübeler ve 2010 yılından itibaren yapılan okumaların yanında 2012-2018 yılları arasında Avrupa'nın birçok ülkesi ile ABD'de katılılan programlarda gözlemlenen...
 
 
Zeynep Sümeyra Deveci
Mayıs 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Kefalet sözleşmesi, kişisel teminat sözleşmeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu sözleşme ile kefil alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu...
 
 
Halil Çiftçi
Mayıs 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserde, önemli bir kıymetli evrak olan çek ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, karşılıksız çek keşide etme suçu ve sonuçları açıklanmıştır. Daha sonra, söz konusu 7226 sayılı Kanunla...
 
 
Ahmet Kezer
Mayıs 2020
110.00 TL
Sepete Ekle
   
CMK 231 inci maddesinde yer alan Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, uygulamada kısaca HAGB olarak bilinen, uygulamaya girdiği andan itibaren soru ve sorunları bitmeyen, istinaf ve...
 
 
Erkut Söğüt
Mayıs 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Genellikle futbol menajeri olmanın zor olduğunun düşünülmesine rağmen mena¬jer olma süreci, önemli ve gerekli adımlar atıldığında göründüğünden basittir. Kitapta ayrıntıları ile açıklandığı üzere,...
 
 
Ertekin Aksüt
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, uygulamada en sık işlenen, tartışılan ve üzerinde değişiklik yapılması gerektiği belirtilen suçlardandır. TCK m.188'de düzenlenen...
 
 
Cafer Eminoğlu
Nisan 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
"Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları" başlıklı bu çalışma "Ticaret Hukuku Uygulama Serisi" isimli yayın dizisinin ikinci kitabı olarak hazırlanmış. Serinin diğer iki çalışması "Ticari İşletme Hukuku...
 
 
Volkan Özçelik
Nisan 2020
92.00 TL
Sepete Ekle
   
Medenî usûl hukukumuzda taraflarca getirilme ilkesi geçerlidir (HMK m. 25). Taraflar iddialarının dayanağını oluşturan vakıaları ileri sürmek ve uyuşmazlık konusu olan vakıaları ispat için...
 
 
Mehmet Emre Yıldız
Nisan 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
   
"Ceza Hukukunda Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi ve Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri" konusu, ceza hukukunun odak noktasını teşkil eden kusur, kusur yeteneği, ceza sorumluluğu,...
 
 
Remzi Tamer Pekdinçer
Nisan 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Hukukunda uzun yıllar doktrin yönünden ihmal edilen ama gelişen ekonomik koşullar ile birlikte önemi her geçen gün artan "Haksız Rekabet Hukuku", 6102 Sayılı TTK'nun 54 ila 63....
 
 
Fahrettin Kıdıl
Nisan 2020
82.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğal bitkilerden elde edilen afyon, esrar, kokain, eroin gibi narkotik uyuşturucular ile beraber son yıllarda yeni tür sentetik uyuşturucuların sayısındaki artış, toplumların karşı karşıya kaldığı...
 
 
Ceren Küpeli
Nisan 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak dijital kamu hizmetleri bağlamında idare tarafından birçok hizmet elektronik ortamda ifa edilmeye, birçok veri de idarenin elektronik...
 
 
Salahaddin Kardeş
Nisan 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Hazine mallarıyla ilgili olarak yürürlüğe konulan ilk kanun, 1858 tarihli Kanunname-i Arazi dir. Bu nedenle, 1858 yılından itibaren yürürlüğe konulan milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, kanun...
 
 
Selman Sacit Boz
Nisan 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu düzenini tanımlamak, "zamansal ve mekânsal değişkenliğe sahip bir kavram olması" sebebiyle zordur. Nitekim kamu düzeni, zaman ve mekânın değişmesiyle farklılaşan bir düşüncedir. Bu açıdan kamu...
 
 
Sinem Turan, Murat Balcı
Nisan 2020
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 74 ile md. 151 arası açıklamalı, gerekçeli ve içtihatlı olarak...
 
 
Yener Ünver, Kerem Öz
Nisan 2020
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Modern devletlerde bireylerin huzur ve barış içinde bir arada yaşamasının en önemli teminatlarından biri olan Hukuk Devleti İlkesi, çeşitli alanlara temas eden temel hak ve hürriyetlere dair birçok...
 
 
Elif Ezgi Sıvacıoğlu
Mart 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da, yazılım lisans sözleşmelerinin kavramsal boyutu, hukuki niteliği, geçerliliği, bu sözleşmeler ile tanınan haklar ve uygulamadaki türleri, özellikle özgür ve açık kaynak yazılım lisans...
 
 
Abdurrahman Tekin, Ömer Temel, İlyas Fırat Cengiz
Mart 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
   
Gabriel A. Almond'un tanımlamasından hareketle "siyasi sistem" kavramından; yasama, yürütme, yargı, siyasi partiler, baskı grupları gibi yapıların anlaşılması gerektiği zikredilebilir. Bu eserin...
 
 
Bülent Kurt
Mart 2020
72.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma da 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'n da Düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı Suçu yargı kararları göz önünde bulundurularak gözden geçirilmiş ve yayıma hazırlanmış. Ayrıca cinsel...
 
 
İsmail Emrah Perdecioğlu
Mart 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Doğası gereği devamlı genişleme ve egemenliğini kuvvetlendirme eğilimi olan devlet aygıtının sınırlandırılmasında insan hakları öğretisi her zaman akla gelen bir araç olarak düşünülmüş özellikle son...
 
 
 1762 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.